Missale Romanum 1957 - Pro uno defuncto


10

Pro una defuncta


Oratio


QUSUMUS, Dómine, pro tua pietáte miserére ánimae fámulae tuae N.: et a contágiis mortalitátis exútam, in aetérnae salvatiónis partem restítue. Per Dóminum.


Secreta


HIS sacrifíciis, quaésumus, Dómine, ánima fámulae tuae N. a peccátis ómnibus exuátur, sine quibus a culpa nemo liber éxstitit: ut, per haec piae placatiónis offícia, perpétuam misericórdiam consequátur. Per Dóminum.


Postcommunio


INVÉNIAT, quaésumus, Dómine, ánima fámulae tuae N. lucis aetérnae consórtium: cujus perpétuae misericórdiae consecúta est sacraméntum. Per Dóminum.


* Si pro pluribus, Orationes dicuntur ut infra:


Oratio


QUSUMUS, Dómine, pro tua pietáte miserére animábus famulárum tuárum N. et N.: et a contágiis mortalitátis exútas, in aetérnae salvatiónis partem restítue. Per Dóminum.


Secreta


HIS sacrifíciis, quaésumus, Dómine, ánimae famulárum tuárum N. et N. a peccátis ómnibus exuántur, sine quibus a culpa nemo liber éxstitit: ut, per haec piae placatiónis offícia, perpétuam misericórdiam consequántur. Per Dóminum.


Postcommunio


INVÉNIANT, quaésumus, Dómine, ánimae famulárum tuárum N. et N. lucis aetérnae consórtium: cujus perpétuae misericórdiae consecútae sunt sacraméntum. Per Dóminum.11

Pro patre et matre


Oratio


DEUS, qui nos patrem et matrem honoráre praecepísti: miserére cleménter animábus patris et matris meae (paréntum nostrórum), eorúmque peccáta dimítte ; meque (nosque) eos in aetérnae claritátis gáudio fac vidére. Per Dóminum.


Secreta


SÚSCIPE, sacrifícium, Dómine, quod tibi pro animábus patris et matris meae (paréntum nostrórum) óffero: eísque gáudium sempitérnum in regióne vivórum concéde ; meque (nosque) cum illis felicitáti Sanctórum conjúnge. Per Dóminum.


Postcommunio


CAELÉSTIS participátio sacraménti, quaésumus, Dómine, animábus patris et matris meae (paréntum nostrórum) réquiem et lucem obtíneat perpétuam: meque (nosque) cum illis grátia tua corónet aetérna. Per Dóminum.12

Pro patre tantum


Oratio


DEUS, qui nos patrem et matrem honoráre praecepísti: miserére cleménter ánimae patris mei (nostri), ejúsque peccáta dimítte ; meque (nosque) eum in aetérnae claritátis gáudio fac vidére. Per Dóminum.


Secreta


SÚSCIPE, sacrifícium, Dómine, quod tibi pro ánima patris mei (nostri) óffero: eíque gáudium sempitérnum in regióne vivórum concéde ; meque (nosque) cum illo felicitáti Sanctórum conjúnge. Per Dóminum.


Postcommunio


CAELÉSTIS participátio sacraménti, quaésumus, Dómine, ánimae patris mei (nostri) réquiem et lucem obtíneat perpétuam: meque (nosque) cum illo grátia tua corónet aetérna. Per Dóminum.13

Pro matre tantum


Oratio


DEUS, qui nos patrem et matrem honoráre praecepísti: miserére cleménter ánimae matris meae (nostrae), ejúsque peccáta dimítte ; meque (nosque) eam in aetérnae claritátis gáudio fac vidére. Per Dóminum.


Secreta


SÚSCIPE, sacrifícium, Dómine, quod tibi pro ánima matris meae (nostrae) óffero: eíque gáudium sempitérnum in regióne vivórum concéde ; meque (nosque) cum illa felicitáti Sanctórum conjúnge. Per Dóminum.


Postcommunio


CAELÉSTIS participátio sacraménti, quaésumus, Dómine, ánimae matris meae (nostrae) réquiem et lucem obtíneat perpétuam: meque (nosque) cum illa grátia tua corónet aetérna. Per Dóminum.14

Pro defúnctis fratribus, propinquis, et benefactoribus


Oratio


DEUS, véniae largítor, et humánae salútis amátor: quaésumus cleméntiam tuam ; ut nostrae congregatiónis fratres, propínquos et benefactóres, qui ex hoc saéculo transiérunt, beáta María semper Vírgine intercedénte cum ómnibus Sanctis tuis, ad perpétuae beatitúdinis consórtium perveníre concédas. Per Dóminum.


Secreta


DEUS, cujus misericórdiae non est númerus, súscipe propítius preces humilitátis nostrae: et animábus fratrum, propinquórum et benefactórum nostrórum, quibus tui nóminis dedísti confessiónem, per haec sacraménta salútis nostrae, cunctórum remissiónem tríbue peccatórum. Per Dóminum.


Postcommunio


PRAESTA, quaésumus, omnípotens et miséricors Deus: ut ánimae fratrum, propinquórum et benefactórum nostrórum, pro quibus hoc sacrifícium laudis tuae obtúlimus majestáti ; per hujus virtútem sacraménti a peccátis ómnibus expiátae, lucis perpétuae, te miseránte, recípiant beatitúdinem. Per Dóminum.15

Pro his, qui in coemeterio requiescunt


Oratio


DEUS, cujus miseratióne ánimae fidélium requiéscunt: fámulis et famulábus tuis, et ómnibus hic et ubíque in Christo quiescéntibus, da propítius véniam peccatórum ; ut, a cunctis reátibus absolúti, tecum sine fine laeténtur. Per eúmdem Dóminum.


Secreta


PRO animábus famulórum famularúmque tuárum, et ómnium catholicórum hic et ubíque in Christo dormiéntium, hóstiam, Dómine, súscipe benígnus oblátam: ut hoc sacrifício singulári, vínculis horréndae mortis exúti, vitam mereántur aetérnam. Per eúmdem Dóminum.


Postcommunio


DEUS, fidélium lumen animárum, adésto supplicatiónibus nostris: et da fámulis et famulábus tuis, quorum córpora hic et ubíque in Christo requiéscunt, refrigérii sedem, quiétis beatitúdinem, et lúminis claritátem. Per eúmdem Dóminum.16

Pro pluribus defunctis


Oratio


DEUS, cui próprium est miseréri semper et párcere: propitiáre animábus famulórum, famularúmque tuárum, et ómnia eórum peccáta dimítte ; ut mortalitátis vínculis absolútae, transíre mereántur ad vitam. Per Dóminum.


Secreta


ANNUE nobis, quaésumus, Dómine, ut animábus famulórum famularúmque tuárum haec prosit oblátio: quam immolándo, totíus mundi tribuísti relaxári delícta. Per Dóminum.


Postcommunio


DEUS, cui soli cómpetit medicínam praestáre post mortem: praesta, quaésumus ; ut ánimae famulórum famularúmque tuárum, terrénis exútae contágiis, in tuae redemptiónis parte numeréntur: Qui vivis.17

Item pro pluribus defunctis


Oratio


ANIMÁBUS, quaésumus, Dómine, famulórum famularúmque tuárum misericórdiam concéde perpétuam: ut eis profíciat in aetérnum, quod in te speravérunt et credidérunt. Per Dóminum.


Secreta


HIS, Dómine, quaésumus, placátus inténde munéribus: et, quod ad laudem tui nóminis supplicántes offérimus, ad indulgéntiam profíciat defunctórum. Per Dóminum.


Postcommunio


SÚPPLICES, Dómine, pro animábus famulórum famularúmque tuárum preces effúndimus: obsecrántes ; ut, quidquid conversatióne contraxérunt humána, cleménter indúlgeas, et eas in tuórum sede laetántium constítuas redemptórum. Per Dóminum.RITUS ABSOLUTIONIS


IN EXSEQUIIS

PRAESENTE DEFUNCTI CORPORE


EX RITUALI ROMANO


* Finita Missa, Celebrans, depositis casula seu planeta et manipulo in plano ad cornu Epistolae, accipit pluviale nigri coloris, Diacono et Subdiacono paratis remanentibus, depositis tamen manipulis. Tum Subdiaconus accipit Crucem et, praecedentibus duobus acolythis, uno cum thuribulo et navicula incensi, alio cum vase aquae benedictae et aspers orio, accedit ad feretrum et se sistit ad caput defuncti cum Cruce, medius inter duos acolythos seu ceroferarios cum candelabris et candelis accensis. Post eum omnes alii de Clero veniunt ordinatim in gradu suo cum candelis accensis, et stant in circuitu feretri: ultimo loco sequitur Celebrans cum Diacono a sinistris et, facta prius reverentia Altari, sistit se contra Crucem ad pedes defuncti, retro astantibus ei a sinistris duobus acolythis, uno cum thuribulo et navicula incensi, altero cum vase aquae benedictae et aspersorio. Tunc, Diacono tenente librum, junctis manibus absolute dicit sequentem Orationem (nulla numeri aut generis facta mutatione, etiamsi pro pluribus aut pro femina dicatur) :


Oratio


NON intres in judícium cum servo tuo, Dómine, quia nullus apud te justificábitur homo, nisi per te ómnium peccatórum ei tribuátur remíssio. Non ergo eum, quaésumus, tua judiciális senténtia premat, quem tibi vera supplicátio fídei christiánae comméndat: sed, grátia tua illi succurrénte, mereátur evádere judícium ultiónis, qui, dum víveret, insignítus est signáculo sanctae Trinitátis: Qui vivis et regnas in saécula saeculórum.
R/. Amen.


Deinde, Cantore incipiente, Clerus circumstans cantat sequens Responsorium:


LÍBERA me, Dómine, * de morte aetérna, in die illa treménda: * Quando caeli movéndi sunt et terra: * Dum véneris judicáre saéculum per ignem. V/. Tremens factus sum ego, et tímeo, dum discússio vénerit, atque ventúra ira. * Quando caeli movéndi sunt et terra. V/. Dies illa, dies irae, calamitátis et misériae, dies magna et amára valde. * Dum véneris judicáre saéculum per ignem. V/. Réquiem aetérnam dona eis, Dómine: et lux perpétua lúceat eis.
Repetitur Líbera me, Dómine, usque ad V/. Tremens.

Dum repetitur praedictum Responsorium, Sacerdos, Diacono ministr ante, accipit incensum de navicula et ponit in thuribulum, benedicens illud more solito. Finito Responsorio,

Cantor cum primo Choro dicit:

Kýrie, eléison.

Et secundus Chorus respondet:

Christe, eléison.

Deinde omnes simul dicunt:

Kýrie, eléison.

Mox Sacerdos dicit alta voce:

Pater noster.

Et secreto continuatur ab omnibus. Ipse interim accipit de manu Diaconi aspersorium aquae benedictae, eodemque Diacono comitante a dexteris et anteriorem fimbriam pluvialis sublevante, circumiens feretrum, aspergit corpus defuncti aqua benedicta, ter a parte sinistra cadaveris et ter a dextera. Cum transit ante Altare et ante Crucem, quae est ex advérso, profunde se inclinat, Diacono genuflectente ; si transit ante Sacramentum, genuflectit. Deinde, reversus ad locum suum, Diacono ministrante, accipit thuribulum, et eodem modo quo asperserat, circuit feretrum, et corpus incensat ; postea, reddito thuribulo, stans in loco suo, Diacono librum apertum ante ipsum tenente, junctis manibus dicit:

V/. Et ne nos indúcas in tentatiónem. R/. Sed líbera nos a malo. V/. A porta ínferi. R/. Erue, Dómine, ánimam ejus (ánimas eórum). V/. Requiéscat (requiéscant) in pace. R/. Amen.

V/. Dómine, exáudi oratiónem meam.
R/. Et clamor meus ad te véniat.
V/. Dóminus vobíscum.
R/. Et cum spíritu tuo.


Orémus. Oratio
DEUS, cui próprium est miseréri semper et párcere, te súpplices exorámus pro ánima fámuli tui N. (fámulae tuae N.), quam hódie de hoc saéculo migráre jussísti: ut non tradas eam in manus inimíci, neque obliviscáris in finem, sed júbeas eam a sanctis Angelis súscipi et ad pátriam paradísi perdúci ; ut, quia in te sperávit et crédidit, non poenas inférni sustíneat, sed gáudia aetérna possídeat. Per Christum Dóminum nostrum.
R/. Amen.

Si defunctus fuerit Sacerdos vel Episcopus, in Oratione dicatur: pro ánima fámuli tui N. Sacerdótis vel Epíscopi, quam etc.


Finita Oratione, corpus defertur ad sepulcrum, si tunc deferendum sit ; dum autem portatur, vel in eodem loco, si tunc non portetur, Clerici cantant Antiphonam:


IN paradísum * dedúcant te Angeli: in tuo advéntu suscípiant te Mártyres, et perdúcant te in civitátem sanctam Jerúsalem. Chorus Angelórum te suscípiat, e t cum Lázaro quondam páupere aetérnam hábeas réquiem.


Cum autem pervenerit ad sepulcrum, si non sit benedictum, Sacerdos illud benedicit, dicens hanc Orationem:

Orémus. Oratio
DEUS, cujus miseratióne ánimae fidélium requiéscunt, hunc túmulum bene+dícere dignáre, eíque Angelum tuum sanctum députa custódem: et quorum quarúmque córpora hic sepeliúntur, ánimas eórum ab ómnibus absólve vínculis delictórum ; ut in te semper cum Sanctis tuis sine fine laeténtur. Per Christum Dóminum nostrum.
R/. Amen.

Si sepulcrum pro uno tantum inserviat, dicatur: et cujus corpus hic sepélitur, ánimam ejus laetétur.


Dicta Oratione, Sacerdos aqua benedicta aspergat, deinde incenset corpus defuncti et tumulum.

Quod si sepulcrum jam sit benedictum, omittitur tum benedictio sepulcri, tum aspersio et incensatio corporis ac tumuli.

Deinde, etiamsi corpus tunc ad sepulturam delatum non fuerit, Sacerdos prosequatur Officium, ut infra, quod numquam omittitur ; et intonet Antiphonam:

EGO sum.

Canticum Zachariae

Luc. 1, 68-79


BENEDÍCTUS Dóminus Deus Israël: * quia visitávit, et fecit redemptiónem plebis suae.
Et eréxit cornu salútis nobis, * in domo David púeri sui.
Sicut locútus est per os sanctórum, * qui a saéculo sunt prophetárum ejus:
Salútem ex inimícis nostris, * et de manu ómnium qui odérunt nos:

Ad faciéndam misericórdiam cum pátribus nostris: * et memorári testaménti sui sancti.
Jusjurándum, quod jurávit ad Abraham patrem nostrum, * datúrum se nobis:
Ut sine timóre, de manu inimicórum nostrórum liberáti: * serviámus illi:
In sanctitáte et justítia coram ipso, * ómnibus diébus nostris.
Et tu puer, prophéta Altíssimi vocáberis: * praeíbis enim ante fáciem Dómini, paráre vias ejus.
Ad dandam sciéntiam salútis plebi ejus, * in remissiónem peccatórum eórum.
Per víscera misericórdiae Dei nostri: * in quibus visitávit nos, óriens ex alto:
Illumináre his qui in ténebris et in umbra mortis sedent: * ad dirigéndos pedes nostros in viam pacis.
Réquiem aetérnam * dona ei, Dómine.
Et lux perpétua * luceat ei.

Et repetitur Antiphona:

EGO sum resurréctio et vita: qui credit in me, étiam si mórtuus fúerit, vivet: et omnis qui vivit, et credit in me, non moriétur in aetérnum.


Postea Sacerdos dicit:

Kýrie, eléison.

Chorus prosequitur:

Christe, eléison. Kýrie, eléison.

Sacerdos:

Pater noster.

Interim corpus, quin circumeat, aspergit.

V/. Et ne nos indúcas in tentatiónem.
R/. Sed líbera nos a malo.
V/. A porta ínferi.
R/. Erue, Dómine, ánimam ejus.
V/. Requiéscat in pace.
R/. Amen.
V/. Dómine, exáudi oratiónem meam.
R/. Et clamor meus ad te véniat.
V/. Dóminus vobíscum.
R/. Et cum spíritu tuo.

Orémus. Oratio
FAC, quaésumus, Dómine, hanc cum servo tuo defúncto (ancílla tua defúncta) misericórdiam, ut factórum suórum in poenis non recípiat vicem, qui (quae) tuam in votis ténuit voluntátem: ut, sicut hic eum (eam) vera fides junxit fidélium turmis ; ita illic eum (eam) tua miserátio sóciet angélicis choris. Per Christum Dóminum nostrum.
R/. Amen.


Deinde Celebrans, faciens crucem manu dextera super feretrum, dicit:

V/. Réquiem aetérnam dona ei (eis), Dómine.
R/. Et lux perpétua luceat ei (eis).

V/. Requiéscat (requiéscant) in pace.
R/. Amen.


Celebrans dicit recto tono:

V/. Anima ejus et ánimae ómnium fidélium defunctórum per misericórdiam Dei requiéscant in pace.
R/. Amen.


Deinde cum a sepulcro in ecclesiam vel ab ecclesia in sacristiam, praecedente Cruce, revertuntur, Celebrans inchoat sine cantu Antiphonam Si iniquitátes, et cum Clero recitat Psalmum sequentem:

Psalmus 129


DE profúndis clamávi ad te, Dómine: * Dómine, exáudi vocem meam:
Fiant aures tuae intendéntes, * in vocem deprecatiónis meae.
Si iniquitátes observáveris, Dómine: * Dómine, quis sustinébit ?
Quia apud te propitiátio est: * et propter legem tuam sustínui te, Dómine.
Sustínuit ánima mea in verbo ejus: * sperávit ánima mea in Dómino.
A custódia matutína usque ad noctem, * speret Israël in Dómino.
Quia apud Dóminum misericórdia: * et copiósa apud eum redémptio.
Et ipse rédimet Israël, * ex ómnibus iniquitátibus ejus.
Réquiem aetérnam * dona eis, Dómine.
Et lux perpétua * lúceat eis.

Et ab omnibus repetitur tota Antiphona:


SI iniquitátes observáveris, Dómine: Dómine, quis sustinébit ?


Deinde in sacristia Sacerdos, antequam paramentis exuatur, dicit sequentes Preces:

Kýrie, eléison.
Christe, eléison.
Kýrie, eléison.
Pater noster secreto usque ad
V/. Et ne nos indúcas in tentatiónem.
R/. Sed líbera nos a malo.
V/. A porta ínferi.
R/. Erue, Dómine, ánimas eórum.
V/. Requiéscant in pace.
R/. Amen.
V/. Dómine, exáudi oratiónem meam.
R/. Et clamor meus ad te véniat.
V/. Dóminus vobíscum.
R/. Et cum spíritu tuo.


Orémus. Oratio
FIDÉLIUM, Deus, ómnium cónditor et redémptor: animábus famulórum famularúmque tuárum remissiónem cunctórum tríbue peccatórum ; ut indulgéntiam, quam semper optavérunt, piis supplicatiónibus consequántur: Qui vivis et regnas in saécula saeculórum.
R/. Amen.


V/. Réquiem aetérnam dona eis, Dómine.
R/. Et lux perpétua luceat eis.

V/. Requiéscant in pace.
R/. Amen.RITUS ABSOLUTIONIS


IN EXSEQUIIS

ABSENTE DEFUNCTI CORPORE


EX RITUALI ROMANO


* Hic ritus servatur pro defunctis adultis, tam Clericis quam laicis, quando Exsequiae fiunt absente defuncti corpore, sive in die tertio, septimo, trigesimo et anniversario ab obitu vel depositione defuncti, sive in alio die.
Post Missam, Celebrans, deponit planetam et manipulum in plano ad cornu Epistolae, accipit pluviale nigri coloris et, praecedentibus duobus acolythis, uno cum navicula incensi et thuribulo, altero cum vasculo aquae benedictae et aspersorio, post eos Subdiacono cum Cruce, et duobus ceroferariis cum luminaribus accensis, et Clero, accedit cum Diacono a sinistris ad locum tumuli. Subdiaconus cum Cruce sistit se ad pedes tumuli seu lecticae mortuorum contra Altare, medius inter dictos acolythos tenentes luminaria ; Celebrans vero ex alia parte in capite loci inter Altare et tumulum, aliquantulum versus cornu Epistolae, ita ut Crucem Subdiaconi respiciat ; a sinistris ejus Diaconus, et prope eum alii duo acolythi deferentes thuribulum et vas aquae benedictae. Tunc, omissa Oratione Non intres, etc., a Clero circumstante cantatur R/. Líbera me, Dómine, etc., ut supra. Interim ministrantur incensum, benedicitur, et imponitur in thuribulum.


Postea dicitur:

Kýrie, eléison. Christe, eléison. Kýrie, eléison.

Mox Sacerdos dicit Pater noster, quod dum secreto continuatur, accipit aspers orium, et circuit tumulum aspergens, atque incensans eodem modo, ut supra dictum est.

Postea dicit:

V/. Et ne nos indúcas in tentatiónem. R/. Sed líbera nos a malo. V/. A porta ínferi. R/. Erue, Dómine, ánimam ejus (ánimas eórum vel eárum.) V/. Requiéscat (requiéscant) in pace. R/. Amen.

V/. Dómine, exáudi oratiónem meam.
R/. Et clamor meus ad te véniat.
V/. Dóminus vobíscum.
R/. Et cum spíritu tuo.


Orémus. Oratio
ABSÓLVE, quaésumus, Dómine, ánimam fámuli tui N. (fámulae tuae N., vel ánimas famulórum tuórum N. et N., vel ánimas famulárum tuárum N. et N., vel ánimas famulórum famularúmque tuárum) ab omni vínculo delictórum: ut in resurrectiónis glória, inter Sanctos et eléctos tuos resuscitátus (-a) respíret (resuscitáti vel resuscitátae respírent). Per Christum Dóminum nostrum.
R/. Amen.


Si defunctus fuerit Sacerdos vel Episcopus, in Oratione exprimitur nomen dignitatis.


Loco praecedentis Orationis, Celebrans dicere potest Orationem, quae dicta est in Missa, vel aliam convenientem, ut supra (Orationes diversae pro Defunctis), adhibita tamen conclusione brevi.


Deinde Celebrans, faciens crucem manu dextera super tumulum, dicit:

V/. Réquiem aetérnam dona ei (eis), Dómine.
R/. Et lux perpétua luceat ei (eis).

Et, dicto per Cantores:

V/. Requiéscat (requiéscant) in pace.
R/. Amen.

Celebrans dicit recto tono:

V/. Anima ejus (Animae eórum vel eárum) et ánimae ómnium fidélium defunctórum per misericórdiam Dei requiéscant in pace.
R/. Amen.


Deinde cum in sacristiam, praecedente Cruce, revertuntur, Celebrans inchoat sine cantu Antiphonam Si iniquitátes, et cum Clero recitat Psalmum De profúndis ; postea ab omnibus repetitur Antiphona Si iniquitátes, et in sacristia dicuntur sequentes Preces:

Kýrie, eléison.
Christe, eléison.
Kýrie, eléison.
Pater noster secreto usque ad
V/. Et ne nos indúcas in tentatiónem.
R/. Sed líbera nos a malo.
V/. A porta ínferi.
R/. Erue, Dómine, ánimas eórum.
V/. Requiéscant in pace.
R/. Amen.
V/. Dómine, exáudi oratiónem meam.
R/. Et clamor meus ad te véniat.
V/. Dóminus vobíscum.
R/. Et cum spíritu tuo.


Orémus. Oratio
FIDÉLIUM, Deus, ómnium cónditor et redémptor: animábus famulórum famularúmque tuárum remissiónem cunctórum tríbue peccatórum ; ut indulgéntiam, quam semper optavérunt, piis supplicatiónibus consequántur: Qui vivis et regnas in saécula saeculórum.
R/. Amen.


V/. Réquiem aetérnam dona eis, Dómine.
R/. Et lux perpétua luceat eis.

V/. Requiéscant in pace.
R/. Amen.


Quod si Absolutio facta fuerit pro omnibus fidelibus defunctis, Versus Animae eórum, Antiphona Si iniquitátes et Psalmu s cum Precibus non dicuntur.

ORDO

AD FACIENDAM


ET ASPERGENDAM


AQUAM BENEDICTAMI

BENEDICTIO AQUAE


Die Dominica, in Sacristia praeparato sale et aqua benedicenda, Sacerdos celebraturus Missam, vel alius ad id deputatus, Alba vel Superpelliceo indutus cum Stola circa collum, primo dicit:

V/. Adjutórium nostrum in nómine Dómini.
R/. Qui fecit caelum et terram.


Deinde absolute incipit exorcismum salis.

EXORCÍZO te, creatúra salis, per Deum + vivum, per Deum + verum, per Deum + sanctum: per Deum, qui te per Eliséum prophétam in aquam mitti jussit, ut sanarétur sterílitas aquae: ut efficiáris sal exorcizátum in salútem credéntium: et sis ómnibus suméntibus te sánitas ánimae et córporis: et effúgiat atque discédat a loco, in quo aspérsum fúeris, omnis phantásia et nequítia, vel versútia diabólicae fraudis, omnísque spíritus immúndus, adjurátus per eum, qui ventúrus est judicáre vivos et mórtuos, et saéculum per ignem. R/. Amen.


Orémus. Oratio
IMMÉNSAM cleméntiam tuam, omnípotens aetérne Deus, humíliter implorámus: ut hanc creatúram salis, quam in usum géneris humáni tribuísti, bene+dícere, et sancti+ficáre tua pietáte dignéris ; ut sit ómnibus suméntibus salus mentis et córporis: et, quidquid ex eo tactum vel respérsum fúerit, cáreat omni immundítia, omníque impugnatióne spiritális nequítiae. Per Dóminum. R/. Amen.


Exorcismus aquae: et dicitur absolute:

EXORCÍZO te, creatúra aquae, in nómine Dei + Patris omnipoténtis, et in nómine Jesu + Christi Fílii ejus Dómini nostri, et in virtúte Spíritus + Sancti: ut fias aqua exorcizáta ad effugándam omnem potestátem inimíci, et ipsum inimícum eradicáre et explantáre váleas cum ángelis suis apostáticis, per virtútem ejúsdem Dómini nostri Jesu Christi: qui ventúrus est judicáre vivos et mórtuos, et saéculum per ignem. R/. Amen.


Orémus. Oratio
DEUS, qui ad salútem humáni géneris, máxima quaeque sacraménta in aquárum substántia condidísti: adésto propítius invocatiónibus nostris et eleménto huic, multímodis purificatiónibus praeparáto, virtútem tuae bene+dictiónis infúnde: ut creatúra tua, mystériis tuis sérviens, ad abigéndos daémones, morbósque pelléndos, divínae grátiae sumat efféctum ; ut, quidquid in dómibus vel in locis fidélium haec unda respérserit, cáreat omni immundítia, liberétur a noxa: non illic resídeat spíritus péstilens, non aura corrúmpens: discédant omnes insídiae laténtis inimíci ; et si quid est, quod aut incolumitáti habitántium ínvidet aut quiéti, aspersióne hujus aquae effúgiat ; ut salúbritas, per invocatiónem sancti tui nóminis expetíta, ab ómnibus sit impugnatiónibus defénsa. Per Dóminum. R/. Amen.


Hic ter mittat sal in aquam in modum crucis, dicendo semel:

COMMÍXTIO salis et aquae páriter fiat in nómine Pa+tris, et Fí+lii, et Spíritus + Sancti. R/. Amen.


V/. Dóminus vobíscum.
R/. Et cum spíritu tuo.

Orémus. Oratio
DEUS, invíctae virtútis auctor et insuperábilis impérii rex ac semper magníficus triumphátor: qui advérsae dominatiónis vires réprimis, qui inimíci rugiéntis saevítiam súperas, qui hostíles nequítias poténter expúgnas: te, Dómine, treméntes et súpplices deprecámur ac pétimus: ut hanc creatúram salis et aquae dignánter aspícias, benígnus illústres, pietátis tuae rore sanctífices ; ut, ubicúmque fúerit aspérsa, per invocatiónem sancti nóminis tui, omnis infestátio immúndi spíritus abigátur: terrórque venenósi serpéntis procul pellátur: et praeséntia Sancti Spíritus nobis, misericórdiam tuam poscéntibus, ubíque adésse dignétur. Per Dóminum nostrum Jesum Christum Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte ejúsdem Spíritus Sancti Deus, per ómnia saécula saeculórum. R/. Amen.II

ASPERSIO AQUAE BENEDICTAE

PER ANNUM

Sacerdos celebraturus, indutus Pluviali coloris Officio convenientis, accedit ad Altare, et ibi ad gradus cum Ministris genuflexus, etiam Tempore Paschali, accipit a Diacono aspersoriu m, et primo ter aspergit Altare, deinde se, et erectus Ministros, incipiens Antiphonam Aspérges me. Et Chorus prosequitur: Dómine, hyssópo, etc., ut infra. Interim Celebrans aspergit Clerum, deinde populum, dicens submissa voce cum Ministris Psalmum Miserére mei, Deus.

ASPÉRGES me, * Dómine, hyssópo, et mundábor: lavábis me, et super nivem dealbábor. Ps. 50, 3 Miserére mei, Deus, secúndum magnam misericórdiam tuam. V/. Gloria Patri.

Et repetitur Ant. Aspérges me.


Finita Antiphona supradicto modo, Sacerdos, qui aspersit aquam, reversus ad Altare, stans ante gradus Altaris, junctis manibus dicat:

V/. Osténde nobis, Dómine, misericórdiam tuam.
R/. Et salutáre tuum da nobis.
V/. Dómine, exáudi oratiónem meam.
R/. Et clamor meus ad te véniat.
V/. Dóminus vobíscum.
R/. Et cum spíritu tuo.


Orémus. Oratio
EXÁUDI nos, Dómine sancte, Pater omnípotens, aetérne Deus: et míttere dignéris sanctum Angelum tuum de caelis ; qui custódiat, fóveat, prótegat, vísitet atque deféndat omnes habitántes in hoc habitáculo. Per Christum Dóminum nostrum. R/. Amen.TEMPORE PASSIONIS

Dominica de Passione et Dominica Palmarum non dicitur Glória Patri post Psalmum Miserére, sed repetitur immediate Antiphona Aspérges me.TEMPORE PASCHALI

A Dominica Paschae usque ad Pentecosten inclusive, loco Ant. Aspérges me et Psalmi Miserére, cantatur sequens

VIDI aquam * egrediéntem de templo, a látere dextro, allelúja: et omnes, ad quos pervénit aqua ista, salvi facti sunt, et dicent: allelúja, allelúja. Ps. 117, 1 Confitémini Dómino, quóniam bonus: quóniam in saéculum misericórdia ejus. V/. Glória Patri.

Repetitur Ant. Vidi aquam egrediéntem.


Finita Antiphona supradicto modo, Sacerdos qui aspersit aquam, reversus ad Altare, stans ante gradus Altaris, junctis manibus, dicat:

V/. Osténde nobis, Dómine, misericórdiam tuam, allelúja.
R/. Et salutáre tuum da nobis, allelúja.
V/. Dómine, exáudi oratiónem meam.
R/. Et clamor meus ad te véniat.
V/. Dóminus vobíscum.
R/. Et cum spíritu tuo.


Orémus. Oratio
EXÁUDI nos, Dómine sancte, Pater omnípotens, aetérne Deus: et míttere dignéris sanctum Angelum tuum de caelis ; qui custódiat, fóveat, prótegat, vísitet atque deféndat omnes habitántes in hoc habitáculo. Per Christum Dóminum nostrum. R/. Amen.


* In Dominica vero Trinitatis resumitur Ant. Aspérges me, Dómine, etc., ut supra.
* In die sancto Paschae et Pentecostes, ubi est Fons baptismalis, fit aspersio cum aqua pridie benedicta in Fonte Baptismi, et ante infusionem Olei et Chrismatis accepta.

APPENDIX


I

BENEDICTIONES DIVERSAE

EX RITUALI ROMANOBENEDICTIO AGNI IN PASCHA

V/. Adjutórium nostrum in nómine Dómini.
R/. Qui fecit caelum et terram.
V/. Dóminus vobíscum.
R/. Et cum spíritu tuo.

Orémus


DEUS, qui per fámulum tuum Móysen, in liberatióne pópuli tui de AEgýpto, agnum occídi jussísti in similitúdinem Dómini nostri Jesu Christi, et utrósque postes domórum de sánguine ejúsdem agni perúngi praecepísti: ita bene+dícere, et sancti+ficáre dignéris hanc creatúram carnis, quam nos fámuli tui ad laudem tuam súmere desiderámus, per resurrectiónem ejúsdem Dómini nostri Jesu Christi: Qui tecum vivit et regnat in saécula saeculórum. R/. Amen.

Et aspergatur aqua benedicta.
BENEDICTIO OVORUM

V/. Adjutórium nostrum in nómine Dómini.
R/. Qui fecit caelum et terram.
V/. Dóminus vobíscum.
R/. Et cum spíritu tuo.

Orémus


SUBVÉNIAT, quaésumus, Dómine, tuae bene+dictiónis grátia huic ovórum creatúrae: ut cibus salúbris fiat fidélibus tuis, in tuárum gratiárum actióne suméntibus, ob resurrectiónem Dómini nostri Jesu Christi: Qui tecum vivit et regnat in saécula saeculórum. R/. Amen.

Et aspergantur aqua benedicta.
BENEDICTIO PANIS

V/. Adjutórium nostrum in nómine Dómini.
R/. Qui fecit caelum et terram.
V/. Dóminus vobíscum.
R/. Et cum spíritu tuo.

Orémus


DÓMINE, sancte Pater, omnípotens aetérne Deus, bene+dícere dignéris hunc panem tua sancta spirituáli benedictióne: ut sit ómnibus suméntibus salus mentis et córporis ; atque contra omnes morbos et univérsas inimicórum insídias tutámen. Per Dóminum n ostrum Jesum Christum Fílium tuum, panem vivum, qui de caelo descéndit, et dat vitam et salútem mundo: et tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti Deus: per ómnia saécula saeculórum. R/. Amen.

Et aspergatur aqua benedicta.
BENEDICTIO NOVORUM FRUCTUUM

V/. Adjutórium nostrum in nómine Dómini.
R/. Qui fecit caelum et terram.
V/. Dóminus vobíscum.
R/. Et cum spíritu tuo.

Orémus


BÉNE+DIC, Dómine, hos novos fructus N. et praesta: ut, qui ex eis in tuo sancto nómine vescéntur, córporis et ánimae salúte potiántur. Per Christum Dóminum nostrum. R/. Amen.

Et aspergantur aqua benedicta.
BENEDICTIO

AD QUODCUMQUE COMESTIBILE

V/. Adjutórium nostrum in nómine Dómini.
R/. Qui fecit caelum et terram.
V/. Dóminus vobíscum.
R/. Et cum spíritu tuo.

Orémus


BÉNE+DIC, Dómine, creatúram istam N., ut sit remédium salutáre géneri humáno: et praesta per invocatiónem sancti nóminis tui ; ut, quicúmque ex ea súmpserint, córporis sanitátem, et ánimae tutélam percípiant. Per Christum Dóminum nostrum. R/. Amen.

Et aspergatur aqua benedicta.
BENEDICTIO CANDELARUM

V/. Adjutórium nostrum in nómine Dómini.
R/. Qui fecit caelum et terram.
V/. Dóminus vobíscum.
R/. Et cum spíritu tuo.

Orémus


DÓMINE Jesu Christe, Fili Dei vivi, béne+dic candélas istas supplicatiónibus nostris: infúnde eis, Dómine, per virtútem sanctae Cru+cis, benedictiónem caeléstem, qui eas ad repelléndas ténebras humáno géneri tribuísti: talémque benedictiónem signáculo sanctae Cru+cis accípiant, ut, quibuscúmque locis accénsae sive pósitae fúerint, discédant príncipes tenebrárum, et contremíscant, et fúgiant pávidi cum ómnibus minístris suis ab habitatiónibus illis: nec praesúmant ámplius inquietáre aut molestáre serviéntes tibi omnipoténti Deo: Qui vivis et regnas in saécula saeculórum. R/. Amen.

Et aspergantur aqua benedicta.
BENEDICTIO AD OMNIA

Haec benedictionis formula adhiberi potest a quovis Sacerdote pro omnibus rebus, de quibus specialis benedictio non habetur in Rituali Romano.

V/. Adjutórium nostrum in nómine Dómini.
R/. Qui fecit caelum et terram.
V/. Dóminus vobíscum.
R/. Et cum spíritu tuo.

Orémus


DEUS, cujus verbo sanctificántur ómnia, bene+dictiónem tuam effúnde super creatúram istam (vel creatúras istas): et praesta ; ut, quisquis ea (vel eis) secúndum legem et voluntátem tuam cum gratiárum actióne usus fúerit, per invocatiónem sanctíssimi Nóminis tui, córporis sanitátem et ánimae tutélam, te auctóre, percípiat. Per Christum Dóminum nostrum. R/. Amen.

Et aspergatur (vel aspergantur) aqua benedicta.Missale Romanum 1957 - Pro uno defuncto