Missale Romanum 1957 - S. HERMENEGILDI


Die 14 Aprilis

S. JUSTINI

Martyris


DuplexIntroitus Ps. 118, 85 et 46
NARRAVÉRUNT mihi iníqui fabulatiónes, sed non ut lex tua: ego autem loquébar de testimóniis tuis in conspéctu regum, et non confundébar. (T. P. Allelúja, allelúja.) Ps. ibid., 1 Beáti immaculáti in via, qui ámbulant in lege Dómini. V/. Glória Patri.


Oratio


DEUS, qui per stultítiam Crucis eminéntem Jesu Christi sciéntiam beátum Justínum Mártyrem mirabíliter docuísti: ejus nobis intercessióne concéde ; ut, errórum circumventióne depúlsa, fídei firmitátem consequámur. Per eúmdem Dóminum.

Et, in Quadragesima, fit Commemoratio Feriae in Missis non conventualibus.
Deinde Commemoratio Ss. Tiburtii, Valeriani et Maximi Martyrum.

Oratio


PRAESTA, quaésumus, omnípotens Deus: ut, qui sanctórum Mártyrum tuórum Tibúrtii, Valeriáni et Máximi solémnia cólimus ; eórum étiam virtútes imitémur. Per Dóminum.


Léctio Epístolae beáti Pauli Apóstoli ad Corínthios.

1 Cor. 1, 18-25 et 30


FRATRES: Verbum crucis pereúntibus quidem stultítia est: iis autem, qui salvi fiunt, id est nobis, Dei virtus est. Scriptum est enim: Perdam sapiéntiam sapiéntium, et prudéntiam prudéntium reprobábo. Ubi sápiens ? ubi scriba ? ubi conquisítor hujus saéculi ? Nonne stultam fecit Deus sapiéntiam hujus mundi ? Nam quia in Dei sapiéntia non cognóvit mundus per sapiéntiam Deum: plácuit Deo per stultítiam praedicatiónis salvos fácere credéntes. Quóniam et Judaéi signa petunt, et Graeci sapiéntiam quaerunt: nos autem praedicámus Christum crucifíxum: Judaéis quidem scándalum, géntibus autem stultítiam, ipsis autem vocátis Judaéis atque Graecis, Christum Dei virtútem, et Dei sapiéntiam: quia quod stultum est Dei, sapiéntius est homínibus: et quod infírmum est Dei, fórtius est homínibus. Ex ipso autem vos estis in Christo Jesu, qui factus est nobis sapiéntia a Deo, et justítia, et sanctificátio, et redémptio.


Graduale 1 Cor. 3, 19 et 20 Sapiéntia hujus mundi stultítia est apud Deum, scriptum est enim: Dóminus novit cogitatiónes sapiéntium, quóniam vanae sunt. V/. Ibid., 1, 19 Perdam sapiéntiam sapiéntium, et prudéntiam prudéntium reprobábo.
Tractus 1 Cor. 2, 2 et 7-8 Non judicávi me scire áliquid inter vos nisi Jesum Christum, et hunc crucifíxum. V/. Lóquimur Dei sapiéntiam in mystério, quae abscóndita est, quam praedestinávit Deus ante saécula in glóriam nostram. V/. Quam nemo príncipum hujus saéculi cognóvit. Si enim cognovíssent numquam Dóminum glóriae crucifixíssent.


Tempore Paschali, omissis Graduali et Tractu, dicitur:

Allelúja, allelúja. V/. 1 Cor. 3, 19 et 20 Sapiéntia hujus mundi stultítia est apud Deum, scriptum est enim: Dóminus novit cogitatiónes sapiéntium, quóniam vanae sunt. Allelúja. V/. Philipp. 3, 8 Verúmtamen exístimo ómnia detriméntum esse propter eminéntem sciéntiam Jesu Christi Dómini mei. Allelúja.


In Missis votivis ante Septuagesimam vel post Pentecosten, Graduale dicitur ut supra, sed, omisso Tractu, additur:

Allelúja, allelúja. V/. Philipp. 3, 8 Verúmtamen exístimo ómnia detriméntum esse propter eminéntem sciéntiam Jesu Christi Dómini mei. Allelúja.+ Sequéntia sancti Evangélii secúndum Lucam.

Luc. 12, 2-8


IN illo témpore: Dixit Jesus discípulis suis: Nihil opértum est, quod non revelétur: neque abscónditum, quod non sciátur. Quóniam quae in ténebris dixístis, in lúmine dicéntur: et quod in aurem locúti estis in cubículis, praedicábitur in tectis. Dico autem vobis amícis meis: Ne terreámini ab his qui occídunt corpus, et post haec non habent ámplius quid fáciant. Osténdam autem vobis quem timeátis: timéte eum, qui, postquam occíderit, habet potestátem míttere in gehénnam ; ita dico vobis, hunc timéte. Nonne quinque pásseres véneunt dipóndio, et unus ex illis non est in oblivióne coram Deo ? Sed et capílli cápitis vestri omnes numeráti sunt. Nolíte ergo timére: multis passéribus pluris estis vos. Dico autem vobis: Omnis, quicúmque conféssus fúerit me coram homínibus, et Fílius hóminis confitébitur illum coram Angelis Dei.


Offertorium 1 Cor. 2, 2 Non enim judicávi me scire áliquid inter vos, nisi Jesum Christum, et hunc crucifíxum. (T. P. Allelúja.)


Secreta


MÚNERA nostra, Dómine Deus, benígnus súscipe: quorum mirábile mystérium sanctus Martyr Justínus advérsum impiórum calúmnias strénue deféndit. Per Dóminum.

Et, in Quadragesima, fit Commemoratio Feriae, ut supra.

Pro Ss. Tiburtio, Valeriano et Maximo

Secreta


HAEC hóstia, quaésumus, Dómine, quam sanctórum Mártyrum tuórum natalítia recenséntes offérimus: et víncula nostrae pravitátis absólvat, et tuae nobis misericórdiae dona concíliet. Per Dóminum.


Communio 2 Tim. 4, 8 Repósita est mihi coróna justítiae, quam reddet mihi Dóminus in illa die justus judex. (T. P. Allelúja.)


Postcommunio


CAELÉSTI alimónia refécti súpplices te, Dómine, deprecámur: ut beáti Justíni Mártyris tui mónitis, de accéptis donis semper in gratiárum actióne maneámus. Per Dóminum.

Et, in Quadragesima, fit Commemoratio Feriae, ut supra ; et de ea legitur Evangelium in fine, juxta Rubricas.

Pro Ss. Tiburtio, Valeriano et Maximo

Postcommunio


SACRO múnere satiáti, súpplices te, Dómine, deprecámur: ut, quod débitae servitútis celebrámus offício, salvatiónis tuae sentiámus augméntum. Per Dóminum.Eadem die 14 Aprilis

Pro SS. TIBURTIO,

VALERIANO et MAXIMO

MartyribusExtra Tempus Paschale, Missa Sapiéntiam, de Communi plurimorum Martyrum 2 loco, cum Orationibus ut infra ; Tempore autem Paschali, Missa Sancti tui, de Communi Martyrum 2 loco, cum Epistola et Evangelio ex Missa Protexísti, de Communi Martyrum 1 loco, et cum Orationibus pariter ut infra:


Oratio
P


PRAESTA, quaésumus, omnípotens Deus: ut, qui sanctórum Mártyrum tuórum Tibúrtii, Valeriáni et Máximi solémnia cólimus ; eórum étiam virtútes imitémur. Per Dóminum.


Secreta
P


HAEC hóstia, quaésumus, Dómine, quam sanctórum Mártyrum tuórum natalítia recenséntes offérimus: et víncula nostrae pravitátis absólvat, et tuae nobis misericórdiae dona concíliet. Per Dóminum.


Postcommunio
P


SACRO múnere satiáti, súpplices te, Dómine, deprecámur: ut, quod débitae servitútis celebrámus offício, salvatiónis tuae sentiámus augméntum. Per Dóminum.Die 17 Aprilis

S. ANICETI

Papae et Martyris


SimplexMissa Si díligis me, de Communi Summorum Pontificum.


Oratio
C


GREGEM tuum, Pastor aetérne, placátus inténde: et per beátum Anicétum Mártyrem tuum atque Summum Pontíficem, perpétua protectióne custódi ; quem totíus Ecclésiae praestitísti esse pastórem. Per Dóminum.


Secreta
C


OBLÁTIS munéribus, quaésumus, Dómine, Ecclésiam tuam benígnus illúmina: ut, et gregis tui profíciat ubíque succéssus, et grati fiant nómini tuo, te gubernánte, pastóres. Per Dóminum.


Postcommunio
C


REFECTIÓNE sancta enutrítam gubérna, quaésumus, Dómine, tuam placátus Ecclésiam: ut poténti moderatióne dirécta, et increménta libertátis accípiat, et in religiónis integritáte persístat. Per Dóminum.Die 21 Aprilis

S. ANSELMI

Episcopi, Confessoris et Ecclesiae Doctoris


DuplexMissa In médio, de Communi Doctorum, et dicitur Credo.


Oratio
C


DEUS, qui pópulo tuo aetérnae salútis beátum Ansélmum minístrum tribuísti: praesta, quaésumus ; ut, quem Doctórem vitae habúimus in terris, intercessórem habére mereámur in caelis. Per Dóminum.


Secreta
C


SANCTI Ansélmi Pontíficis tui atque Doctóris nobis, Dómine, pia non desit orátio: quae et múnera nostra concíliet ; et tuam nobis indulgéntiam semper obtíneat. Per Dóminum.


Postcommunio
C


UT nobis, Dómine, tua sacrifícia dent salútem: beátus Ansélmus Póntifex tuus et Doctor egrégius, quaésumus, precátor accédat. Per Dóminum.Die 22 Aprilis

SS. SOTERIS et CAJI

Summorum Pontificum et Martyrum


SemiduplexMissa Si díligis me, de Communi Summorum Pontificum.


Oratio
C


GREGEM tuum, Pastor aetérne, placátus inténde: et per beátos Sotérem et Cajum Mártyres tuos atque Summos Pontífices, perpétua protectióne custódi ; quos totíus Ecclésiae praestitísti esse pastóres. Per Dóminum.


Secreta
C


OBLÁTIS munéribus, quaésumus, Dómine, Ecclésiam tuam benígnus illúmina: ut, et gregis tui profíciat ubíque succéssus, et grati fiant nómini tuo, te gubernánte, pastóres. Per Dóminum.


Postcommunio
C


REFECTIÓNE sancta enutrítam gubérna, quaésumus, Dómine, tuam placátus Ecclésiam: ut poténti moderatióne dirécta, et increménta libertátis accípiat, et in religiónis integritáte persístat. Per Dóminum.Die 23 Aprilis

S. GEORGII

Martyris


SemiduplexIntroitus Ps. 63, 3
PROTEXÍSTI me, Deus, a convéntu malignántium, allelúja: a multitúdine operántium iniquitátem, allelúja, allelúja. Ps. ibid., 2 Exáudi, Deus, oratiónem meam cum déprecor: a timóre inimíci éripe ánimam meam. V/. Glória Patri.


Oratio


DEUS, qui nos beáti Geórgii Mártyris tui méritis et intercessióne laetíficas: concéde propítius ; ut, qui tua per eum benefícia póscimus, dono tuae grátiae consequámur. Per Dóminum.


Léctio Epístolae beáti Pauli Apóstoli ad Timótheum.

2 Tim. 2, 8-10 ; 3, 10-12


CARÍSSIME: Memor esto, Dóminum Jesum Christum resurrexísse a mórtuis ex sémine David, secúndum Evangélium meum, in quo labóro usque ad víncula, quasi male óperans: sed verbum Dei non est alligátum. Ideo ómnia sustíneo propter eléctos, ut et ipsi salútem consequántur, quae est in Christo Jesu, cum glória caelésti. Tu autem assecútus es meam doctrínam, institutiónem, propósitum, fidem, longanimitátem, dilectiónem, patiéntiam, persecutiónes, passiónes: quália mihi facta sunt Antiochíae, Icónii, et Lystris: quales persecutiónes sustínui, et ex ómnibus erípuit me Dóminus. Et omnes, qui pie volunt vívere in Christo Jesu, persecutiónem patiéntur.


Allelúja, allelúja. V/. Ps. 88, 6 Confitebúntur caeli mirabília tua, Dómine: étenim veritátem tuam in ecclésia sanctórum. Allelúja. Ps. 20, 4 Posuísti, Dómine, super caput ejus corónam de lápide pretióso. Allelúja.


+ Sequéntia sancti Evangélii secúndum Joánnem.

Joann. 15, 1-7


IN illo témpore: Dixit Jesus discípulis suis: Ego sum vitis vera: et Pater meus agrícola est. Omnem pálmitem in me non feréntem fructum, tollet eum: et omnem, qui fert fructum, purgábit eum, ut fructum plus áfferat. Jam vos mundi estis propter sermónem, quem locútus sum vobis. Manéte in me: et ego in vobis. Sicut palmes non potest ferre fructum a semetípso, nisi mánserit in vite: sic nec vos, nisi in me manséritis. Ego sum vitis, vos pálmites: qui manet in me, et ego in eo, hic fert fructum multum: quia sine me nihil potéstis fácere. Si quis in me non mánserit: mittétur foras sicut palmes, et aréscet, et cólligent eum, et in ignem mittent, et ardet. Si manséritis in me, et verba mea in vobis mánserint: quodcúmque voluéritis, petétis, et fiet vobis.


Offertorium Ps. 88, 6 Confitebúntur caeli mirabília tua, Dómine: et veritátem tuam in ecclésia sanctórum, allelúja, allelúja.


Secreta


MÚNERA, Dómine, obláta sanctífica, et, intercedénte beáto Geórgio Mártyre tuo, nos per haec a peccatórum nostrórum máculis emúnda. Per Dóminum.


Communio Ps. 63, 11 Laetábitur justus in Dómino, et sperábit in eo: et laudabúntur omnes recti corde, allelúja, allelúja.


Postcommunio


SÚPPLICES te rogámus, omnípotens Deus: ut, quos tuis réficis sacraméntis, intercedénte beáto Geórgio Mártyre tuo, tibi étiam plácitis móribus dignánter tríbuas deservíre. Per Dóminum.


* Pro votiva e xtra Tempus Paschale, Missa In virtúte, de Communi unius Martyris 3 loco, cum Orationibus ut supra.Die 24 Aprilis

S. FIDELIS A SIGMARINGA

Martyris


DuplexMissa Protexísti, de Communi Martyrum Tempore Paschali 1 loco, praeter Orationem sequentem:


Oratio
P


DEUS, qui beátum Fidélem, seráphico spíritus ardóre succénsum, in verae fídei propagatióne martýrii palma et gloriósis miráculis decoráre dignátus es: ejus, quaésumus, méritis et intercessióne, ita nos per grátiam tuam in fide et caritáte confírma ; ut in servítio tuo fidéles usque ad mortem inveníri mereámur. Per Dóminum.


Secreta
C


MUNÉRIBUS nostris, quaésumus, Dómine, precibúsque suscéptis: et caeléstibus nos munda mystériis, et cleménter exáudi. Per Dóminum.


Postcommunio
C


DA, quaésumus, Dómine Deus noster: ut, sicut tuórum commemoratióne Sanctórum temporáli gratulámur offício ; ita perpétuo laetémur aspéctu. Per Dóminum.


* Pro votiva e xtra Tempus Paschale, Missa In virtúte, de Communi unius Martyris 3 loco, cum Orationibus ut supra.

Die 25 Aprilis

S. MARCI

Evangelistae


Duplex II classisLITANIAE MAJORES


* Ad Processionem dicitur Missa de Rogationibus, ut habetur suo loco in Proprio de Tempore, et, si contingat transferri Festum S. Marci, non tamen transfertur Processio, nisi quando praedictum Festum occurrat in die Paschae: tunc enim in Feriam III sequentem transferatur.


Statio ad S. PetrumIntroitus Ps. 63, 3
PROTEXÍSTI me, Deus, a convéntu malignántium, allelúja: a multitúdine operántium iniquitátem, allelúja, allelúja. Ps. ibid., 2 Exáudi, Deus, oratiónem meam cum déprecor: a timóre inimíci éripe ánimam meam. V/. Glória Patri.


Oratio


DEUS, qui beátum Marcum Evangelístam tuum evangélicae praedicatiónis grátia sublimásti: tríbue, quaésumus ; ejus nos semper et eruditióne profícere, et oratióne deféndi. Per Dóminum.

* Et fit Commemoratio Rogationum, praeterquam in Missa conventuali vel cantata, si altera dicatur Missa de Rogationibus.


Pro Rogationibus

Oratio


PRAESTA, quaésumus, omnípotens Deus: ut, qui in afflictióne nostra de tua pietáte confídimus ; contra advérsa ómnia, tua semper protectióne muniámur. Per Dóminum nostrum.


Léctio Ezechiélis Prophétae.

Ezech. 1, 10-14


SIMILITÚDO vultus quátuor animálium: fácies hóminis, et fácies leónis a dextris ipsórum quátuor: fácies autem bovis a sinístris ipsórum quátuor, et fácies áquilae désuper ipsórum quátuor. Fácies eórum, et pennae eórum exténtae désuper: duae pennae singulórum jungebántur, et duae tegébant córpora eórum: et unumquódque eórum coram fácie sua ambulábat: ubi erat ímpetus spíritus, illuc gradiebántur, nec revertebántur cum ambulárent. Et similitúdo animálium, aspéctus eórum quasi carbónum ignis ardéntium, et quasi aspéctus lampadárum. Haec erat vísio discúrrens in médio animálium, splendor ignis, et de igne fulgur egrédiens. Et animália ibant, et revertebántur in similitúdinem fúlguris coruscántis.


Allelúja, allelúja. V/. Ps. 88, 6 Confitebúntur caeli mirabília tua, Dómine: étenim veritátem tuam in ecclésia sanctórum. Allelúja. Ps. 20, 4 Posuísti, Dómine, super caput ejus corónam de lápide pretióso. Allelúja.


+ Sequéntia sancti Evangélii secúndum Lucam.

Luc. 10, 1-9


IN illo témpore: Designávit Dóminus et álios septuagínta duos: et misit illos binos ante fáciem suam in omnem civitátem et locum, quo erat ipse ventúrus. Et dicébat illis: Messis quidem multa, operárii autem pauci. Rogáte ergo Dóminum messis ut mittat operários in messem suam. Ite: ecce ego mitto vos sicut agnos inter lupos. Nolíte portáre sácculum, neque peram, neque calceaménta, et néminem per viam salutavéritis. In quamcúmque domum intravéritis, primum dícite: Pax huic dómui: et si ibi fúerit fílius pacis, requiéscet super illum pax vestra: sin autem, ad vos revertétur. In eádem autem domo manéte edéntes et bibéntes quae apud illos sunt: dignus est enim operárius mercéde sua. Nolíte transíre de domo in domum. Et in quamcúmque civitátem intravéritis, et suscéperint vos, manducáte quae apponúntur vobis: et curáte infírmos, qui in illa sunt, et dícite illis: Appropinquávit in vos regnum Dei.


Credo.


Offertorium Ps. 88, 6 Confitebúntur caeli mirabília tua, Dómine: et veritátem tuam in ecclésia sanctórum, allelúja, allelúja.


Secreta


BEÁTI Marci Evangelístae tui solemnitáte, tibi múnera deferéntes, quaésumus, Dómine: ut, sicut illum praedicátio evangélica fecit gloriósum ; ita nos ejus intercéssio et verbo, et ópere tibi reddat accéptos. Per Dóminum.

Pro Rogationibus

Secreta


HAEC múnera, quaésumus, Dómine, et víncula nostrae pravitátis absólvant, et tuae nobis misericórdiae dona concílient. Per Dóminum.


Praefatio de Apostolis.


Communio Ps. 63, 11 Laetábitur justus in Dómino, et sperábit in eo: et laudabúntur omnes recti corde, allelúja, allelúja.


Postcommunio


TRÍBUANT nobis, quaésumus, Dómine, contínuum tua sancta praesídium: quo, beáti Marci Evangelístae tui précibus, nos ab ómnibus semper tueántur advérsis. Per Dóminum.

Pro Rogationibus

Postcommunio


VOTA nostra, quaésumus, Dómine, pio favóre proséquere: ut, dum dona tua in tribulatióne percípimus, de consolatióne nostra in tuo amóre crescámus. Per Dóminum.


Et in Missis privatis non legitur Evangelium de Rogationibus in fine.
Pro votiva e xtra Tempus Paschale, Missa ut in Festo S. Lucae Evangelistae, die 18 Octobris, cum Orationibus et Epistola ut supra.Die 26 Aprilis

SS. CLETI et MARCELLINI

Summorum Pontificum et Martyrum


SemiduplexMissa Si díligis me, de Communi Summorum Pontificum.


Oratio
C


GREGEM tuum, Pastor aetérne, placátus inténde: et per beátos Cletum et Marcellínum, Mártyres tuos atque Summos Pontífices, perpétua protectióne custódi ; quos totíus Ecclésiae praestitísti esse pastóres. Per Dóminum.


Secreta
C


OBLÁTIS munéribus, quaésumus, Dómine, Ecclésiam tuam benígnus illúmina: ut, et gregis tui profíciat ubíque succéssus, et grati fiant nómini tuo, te gubernánte, pastóres. Per Dóminum.


Postcommunio
C


REFECTIÓNE sancta enutrítam gubérna, quaésumus, Dómine, tuam placátus Ecclésiam: ut poténti moderatióne dirécta, et increménta libertátis accípiat, et in religiónis integritáte persístat. Per Dóminum.


* Si quod ex sequentibus Festis, quod fuerit Duplex aut Semiduplex, in Feriis Rogationum occurrat, de Rogationibus, juxta propriam Rubricam, fit Commemoratio in omnibus Missis, excepta Missa conventuali de Festo, si altera dicatur conventualis vel cantata de Rogationibus. Itemque Feria IV, ante Commemorationem Feriae Rogationum, fit Commemoratio Vigiliae Ascensionis, praeterquam in Missa conventuali de Festo vel de Rogationibus. Et in Missis in quibus facta sit Commemoratio Feriae aut Vigiliae, ultimum Evangelium Fe ria II erit de Rogationibus, Feria IV de Vigilia. De iisdem Festis tamen Feria II vel IV occurrentibus, nisi fuerint duplicia I vel II classis, Missa conventualis legitur extra Chorum et Missa conventualis de Feria aut de Vigilia dicitur in Choro.Die 27 Aprilis

S. PETRI CANISII

Confessoris et Ecclesiae Doctoris


DuplexMissa In médio, de Communi Doctorum, praeter Orationem sequentem, et dicitur Credo.


Oratio
P


DEUS, qui ad tuéndam cathólicam fidem beátum Petrum Confessórem tuum, virtúte et doctrína roborásti: concéde propítius: ut, ejus exémplis et mónitis, errántes ad salútem resipíscant, et fidéles in veritátis confessióne persevérent. Per Dóminum.


Secreta
C


SANCTI Petri Confessóris tui atque Doctóris nobis, Dómine, pia non desit orátio: quae et múnera nostra concíliet ; et tuam nobis indulgéntiam semper obtíneat. Per Dóminum.


Postcommunio
C


UT nobis, Dómine, tua sacrifícia dent salútem: beátus Petrus Conféssor tuus et Doctor egrégius, quaésumus, precátor accédat. Per Dóminum.Die 28 Aprilis

S. PAULI A CRUCE

Confessoris


DuplexIntroitus Gal. 2, 19-20
CHRISTO confíxus sum Cruci: vivo autem, jam non ego: vivit vero in me Christus: in fide vivo Fílii Dei, qui diléxit me, et trádidit semetípsum pro me, allelúja, allelúja. Ps. 40, 2 Beátus qui intélligit super egénum et páuperem: in die mala liberábit eum Dóminus. V/. Glória Patri.


Oratio


DÓMINE Jesu Christe, qui ad mystérium Crucis praedicándum, sanctum Paulum singulári caritáte donásti, et per eum novam in Ecclésia famíliam floréscere voluísti: ipsíus nobis intercessióne concéde ; ut passiónem tuam júgiter recoléntes in terris, ejúsdem fructum cónsequi mereámur in caelis: Qui vivis et regnas.

Et fit Commemoratio S. Vitalis Martyris.

Oratio


PRAESTA, quaésumus, omnípotens Deus: ut, qui beáti Vitális Mártyris tui natalítia cólimus, intercessióne ejus, in tui nóminis amóre roborémur. Per Dóminum.


Léctio Epístolae beáti Pauli Apóstoli ad Corínthios.

1 Cor. 1, 17-25


FRATRES: Non misit me Christus baptizáre, sed evangelizáre: non in sapiéntia verbi, ut non evacuétur crux Christi. Verbum enim crucis pereúntibus quidem stultítia est: iis autem, qui salvi fiunt, id est nobis, Dei virtus est. Scriptum est enim: Perdam sapiéntiam sapiéntium, et prudéntiam prudéntium reprobábo. Ubi sápiens ? ubi scriba ? ubi conquisítor hujus saéculi ? Nonne stultam fecit Deus sapiéntiam hujus mundi ? Nam quia in Dei sapiéntia non cognóvit mundus per sapiéntiam Deum: plácuit Deo per stultítiam praedicatiónis salvos fácere credéntes. Quóniam et Judaéi signa petunt, et Graeci sapiéntiam quaerunt: nos autem praedicámus Christum crucifíxum: Judaéis quidem scándalum, géntibus autem stultítiam, ipsis autem vocátis Judaéis atque Graecis, Christum Dei virtútem, et Dei sapiéntiam: quia quod stultum est Dei, sapiéntius est homínibus: et quod infírmum est Dei, fórtius est homínibus.


Allelúja , allelúja. V/. 2 Cor. 5, 15 Pro ómnibus mórtuus est Christus: ut, et qui vivunt, jam non sibi vivant, sed ei, qui pro ipsis mórtuus est, et resurréxit. Allelúja. V/. Rom. 8, 17 Si fílii, et herédes: herédes quidem Dei, coherédes autem Christi: si tamen compátimur, ut et conglorificémur. Allelúja.In Missis votivis extra Tempus Paschale, omittuntur Allelúja ad Introitum, Offertorium et Communionem, et post Epistolam dicitur

Graduale Gal. 6, 14 Mihi autem absit gloriári, nisi in Cruce Dómini nostri Jesu Christi: per quem mihi mundus crucifíxus est, et ego mundo. V/. 1 Cor. 2, 2 Non judicávi me scire áliquid inter vos, nisi Jesum Christum, et hunc crucifíxum.
Allelúja, allelúja. V/. 1 Petr. 2, 21 Christus passus est pro nobis, vobis relínquens exémplum ut sequámini vestígia ejus. Allelúja.

Post Septuagesimam, omissis Allelúja et Versu sequenti, dicitur

Tractus 1 Petr. 4, 1 Christo ígitur passo in carne, et vos eádem cogitatióne armámini: quia qui passus est in carne, désiit a peccátis. V/. 2 Cor. 4, 10 Semper mortificatiónem Jesu in córpore nostro circumferéntes, ut et vita Jesu manifestétur in corpóribus nostris. V/. Hebr. 12, 2 Aspiciéntes in auctórem fídei et consummatórem Jesum, qui propósito sibi gáudio sustínuit Crucem, confusióne contémpta, atque in déxtera sedis Dei sedet.+ Sequéntia sancti Evangélii secúndum Lucam.

Luc. 10, 1-9


IN illo témpore: Designávit Dóminus et álios septuagínta duos: et misit illos binos ante fáciem suam in omnem civitátem et locum, quo erat ipse ventúrus. Et dicébat illis: Messis quidem multa, operárii autem pauci. Rogáte ergo Dóminum messis, ut mittat operários in messem suam. Ite: ecce ego mitto vos sicut agnos inter lupos. Nolíte portáre sácculum, neque peram, neque calceaménta, et néminem per viam salutavéritis. In quamcúmque domum intravéritis, primum dícite: Pax huic dómui: et si ibi fúerit fílius pacis, requiéscet super illum pax vestra: sin autem, ad vos revertétur. In eádem autem domo manéte, edéntes, et bibéntes quae apud illos sunt: dignus est enim operárius mercéde sua. Nolíte transíre de domo in domum. Et in quamcúmque civitátem intravéritis, et suscéperint vos, manducáte quae apponúntur vobis: et curáte infírmos, qui in illa sunt, et dícite illis: Appropinquávit in vos regnum Dei.


Offertorium Ephes. 5, 2 Ambuláte in dilectióne, sicut et Christus diléxit nos, et trádidit semetípsum pro nobis, oblatiónem et hóstiam Deo in odórem suavitátis, allelúja.


Secreta


CAELÉSTEM nobis, Dómine, praébeant mystéria haec passiónis et mortis tuae fervórem: quo sanctus Paulus, ea offeréndo, corpus suum hóstiam vivéntem, sanctam, tibíque placéntem exhíbuit: Qui vivis.


Pro S. Vitale

Secreta


MUNÉRIBUS nostris, quaésumus, Dómine, precibúsque suscéptis: et caeléstibus nos munda mystériis, et cleménter exáudi. Per Dóminum.


Communio 1 Petr. 4, 13 Communicántes Christi passiónibus gaudéte, ut in revelatióne glóriae ejus gaudeátis exsultántes, allelúja.


Postcommunio


SÚMPSIMUS, Dómine, divínum sacraméntum, imménsae caritátis tuae memoriále perpétuum: tribue, quaésumus ; ut, sancti Pauli méritis et imitatióne, aquam de fóntibus tuis hauriámus in vitam aetérnam saliéntem, et tuam sacratíssimam passiónem córdibus nostris impréssam móribus et vita teneámus: Qui vivis.


Pro S. Vitale

Postcommunio


DA, quaésumus, Dómine Deus noster: ut, sicut tuórum commemoratióne Sanctórum temporáli gratulámur offício ; ita perpétuo laetémur aspéctu. Per Dóminum.Eadem die 28 Aprilis

Pro S. VITALE

MartyreMissa Protexísti, de Communi Martyrum Tempore Paschali 1 loco, cum Orationibus ut supra.


* Pro votiva e xtra Tempus Paschale, Missa In virtúte, de Communi unius Martyris 3 loco.Die 29 Aprilis

S. PETRI

Martyris


DuplexIntroitus Ps. 63, 3
PROTEXÍSTI me, Deus, a convéntu malignántium, allelúja: a multitúdine operántium iniquitátem, allelúja, allelúja. Ps. ibid., 2 Exáudi, Deus, oratiónem meam cum déprecor: a timóre inimíci éripe ánimam meam. V/. Glória Patri.


Oratio


PRAESTA, quaésumus, omnípotens Deus: ut beáti Petri Mártyris tui fidem cóngrua devotióne sectémur ; qui, pro ejúsdem fídei dilatatióne, martýrii palmam méruit obtinére. Per Dóminum.


Léctio Epístolae beáti Pauli Apóstoli ad Timótheum.

2 Tim. 2, 8-10 ; 3, 10-12


CARÍSSIME: Memor esto, Dóminum Jesum Christum resurrexísse a mórtuis ex sémine David, secúndum Evangélium meum, in quo labóro usque ad víncula, quasi male óperans: sed verbum Dei non est alligátum. Ideo ómnia sustíneo propter eléctos, ut et ipsi salútem consequántur, quae est in Christo Jesu, cum glória caelésti. Tu autem assecútus es meam doctrínam, institutiónem, propósitum, fidem, longanimitátem, dilectiónem, patiéntiam, persecutiónes, passiónes: quália mihi facta sunt Antiochíae, Icónii, et Lystris: quales persecutiónes sustínui, et ex ómnibus erípuit me Dóminus. Et omnes, qui pie volunt vívere in Christo Jesu, persecutiónem patiéntur.


Allelúja, allelúja. V/. Ps. 88, 6 Confitebúntur caeli mirabília tua, Dómine: étenim veritátem tuam in ecclésia sanctórum. Allelúja. Ps. 20, 4 Posuísti, Dómine, super caput ejus corónam de lápide pretióso. Allelúja.


+ Sequéntia sancti Evangélii secúndum Joánnem.

Joann. 15, 1-7


IN ILLO témpore: Dixit Jesus discípulis suis: Ego sum vitis vera: et Pater meus agrícola est. Omnem pálmitem in me non feréntem fructum, tollet eum: et omnem, qui fert fructum, purgábit eum, ut fructum plus áfferat. Jam vos mundi estis propter sermónem, quem locútus sum vobis. Manéte in me: et ego in vobis. Sicut palmes non potest ferre fructum a semetípso, nisi mánserit in vite: sic nec vos, nisi in me manséritis. Ego sum vitis, vos pálmites: qui manet in me, et ego in eo, hic fert fructum multum: quia sine me nihil potéstis fácere. Si quis in me non mánserit: mittétur foras sicut palmes, et aréscet, et cólligent eum, et in ignem mittent, et ardet. Si manséritis in me, et verba mea in vobis mánserint: quodcúmque voluéritis, petétis, et fiet vobis.


Offertorium Ps. 88, 6 Confitebúntur caeli mirabília tua, Dómine: et veritátem tuam in ecclésia sanctórum, allelúja, allelúja.


Secreta


PRECES, quas tibi, Dómine, offérimus, intercedénte beáto Petro Mártyre tuo, cleménter inténde: et propugnatóres fídei sub tua protectióne custódi. Per Dóminum.


Communio Ps. 63, 11 Laetábitur justus in Dómino, et sperábit in eo: et laudabúntur omnes recti corde, allelúja, allelúja.


Postcommunio


FIDÉLES tuos, Dómine, custódiant sacraménta, quae súmpsimus: et, intercedénte beáto Petro Mártyre tuo, contra omnes advérsos tueántur incúrsus. Per Dóminum.


* Pro votiva e xtra Tempus Paschale, Missa Laetábitur, de Communi unius Martyris 4 loco, cum Orationibus ut supra.Die 30 Aprilis

S. CATHARINAE SENENSIS

Virginis


DuplexMissa Dilexísti, de Communi Virginum 3 loco, ritu Paschali, cum Orationibus ut infra.


Oratio
P


DA, quaésumus, omnípotens Deus: ut, qui beátae Catharínae Vírginis tuae natalítia cólimus ; et ánnua solemnitáte laetémur, et tantae virtútis proficiámus exémplo. Per Dóminum.


Secreta
P


ASCÉNDANT ad te, Dómine, quas in beátae Catharínae solemnitáte offérimus, preces, et hóstia salutáris, virgíneo fragrans odóre. Per Dóminum.


Postcommunio
PAE

TERNITÁTEM nobis, Dómine, cónferat, qua pasti sumus, mensa caeléstis: quae beátae Catharínae Vírginis vitam étiam áluit temporálem. Per Dóminum.FESTA MAJI


* Post Octavam Pentecostes, prima die mensis in qua fiat Officium de Feria communi, et primo resumenda non sit Missa Dominicae praecedentis impedita, in Choro, post Primam dicitur Missa conventualis pro Defunctis, juxta Rubricas, et in Missis privatis, quae non sint Defunctorum, paenultimo loco dicitur Oratio Fidélium.Die 1 Maji

SANCTI JOSEPH OPIFICIS

SPONSI

BEATAE MARIAE VIRGINIS

Confessoris


Duplex I classisIntroitus Sap. 10, 17
SAPIÉNTIA réddidit justis mercédem labórum suórum, et dedúxit illos in via mirábili, et fuit illis in velaménto diéi et in luce stellárum per noctem, allelúja, allelúja. Ps. 126, 1 Nisi Dóminus aedificáverit domum, in vanum laboravérunt qui aedíficant eam. V/. Glória Patri.


Oratio


RERUM cónditor Deus, qui legem labóris humáno géneri statuísti: concéde propítius ; ut, sancti Joseph exémplo et patrocínio, ópera perficiámus quae praécipis, et praémia consequámur quae promíttis. Per Dóminum.


Léctio Epístolae beáti Pauli Apóstoli ad Colossénses.

Col. 3, 14-15, 17, 23-24


FRATRES: Caritátem habéte, quod est vínculum perfectiónis, et pax Christi exsúltet in córdibus vestris, in qua et vocáti estis in uno córpore, et grati estóte. Omne, quodcúmque fácitis in verbo aut in ópere, ómnia in nómine Dómini Jesu Christi, grátias agéntes Deo et Patri per ipsum. Quodcúmque fácitis, ex ánimo operámini sicut Dómino, et non homínibus, sciéntes quod a Dómino accipiétis retributiónem hereditátis. Dómino Christo servíte.


Allelúja, allelúja. V/. De quacúmque tribulatióne clamáverint ad me, exáudiam eos, et ero protéctor eórum semper. Allelúja. V/. Fac nos innócuam, Joseph, decúrrere vitam: sitque tuo semper tuta patrocínio. Allelúja.Extra Tempus Paschale dicitur

Graduale Ps. 127, 1-2 Beátus quicúmque times Dóminum, qui ámbulas in viis ejus. V/. Labórem mánuum tuárum manducábis et bene tibi erit.
Allelúja, allelúja. V/. Fac nos innócuam, Joseph, decúrrere vitam: sitque tuo semper tuta patrocínio. Allelúja.

Post Septuagesimam, omissis Allelúja et Versu sequenti, dicitur

Tractus Ps. 111, 1-3 Beátus vir, qui timet Dóminum: in mandátis ejus cupit nimis. V/. Potens in terra erit semen ejus: generátio rectórum benedicétur. V/. Glória et divítiae in domo ejus: et justítia ejus manet in saéculum saéculi.+ Sequéntia sancti Evangélii secúndum Matthaéum.

Matth. 13, 54-58


IN illo témpore: Véniens Jesus in pátriam suam, docébat eos in synagógis eórum, ita ut miraréntur et dícerent: Unde huic sapiéntia haec et virtútes ? Nonne hic est fabri fílius ? Nonne mater ejus dícitur María, et fratres ejus Jacóbus et Joseph et Simon et Judas ? Et soróres ejus nonne omnes apud nos sunt ? Unde ergo huic ómnia ista ? Et scandalizabántur in eo. Jesus autem dixit eis: Non est prophéta sine honóre nisi in pátria sua et in domo sua. Et non fecit ibi virtútes multas propter incredulitátem illórum.


Credo.


Offertorium Ps. 89, 17 Sit splendor Dómini Dei nostri super nos, et ópera mánuum nostrárum dírige super nos: et opus mánuum nostrárum dírige, allelúja.


Secreta


QUAS tibi, Dómine, de opéribus mánuum nostrárum offérimus hóstias, sancti Joseph interpósito suffrágio, pignus fácias nobis unitátis et pacis. Per Dóminum.


Praefatio de sancto Joseph Et te in Solemnitáte.


Communio Matth. 13, 54, 55 Unde huic sapiéntia haec et virtútes ? Nonne hic est fabri fílius ? Nonne mater ejus dícitur María ? Allelúja.


Postcommunio


HAEC sancta quae súmpsimus, Dómine: per intercessiónem beáti Joseph ; et operatiónem nostram cómpleant, et praémia confírment. Per Dóminum.Missale Romanum 1957 - S. HERMENEGILDI