Missale 1962 2414

2414 Caelesti alimonia refecti, supplices te, Domine, deprecámur: ut, beáti Iustíni Martyris tui monitis, de acceptis donis semper in gratiarum actione maneamus. Per Dóminum.

2415
Pro Ss. Martyribus Postcommunio

Sacro munere satiati, supplices te, Domine, deprecámur: ut, quod débitae servitutis celebramus officio, salvatiónis tuae sentiamus augmentum. Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum.

Eodem die 14 aprilis

Ss. Tiburtii, Valeriani et Maximi Mm. Commemoratio

Tempore paschali, Missa Sancti tui, de Communi Martyrum II loco [17], cum Epistola et Evangelio ex Missa Protexísti, de Communi Martyrum I loco [15], et cum orationibus ut infra.

Extra tempus paschale, Missa Sapientiam, de Communi plurimorum Martyrum II loco [ii], cum orationibus pariter ut infra.

Oratio P
2416 Praesta, quaesumus, omnípotens Deus : ut, qui sanctorum Martyrum tuorum Tibúrtii, Valeriani et Maximi solémnia colimus; eórum etiam virtutes imitemur. Per Dóminum.

Secreta P
2417 Haec hostia, quaesumus, Domine, quam sanctorum Martyrum tuorum natalicia recensentes offerimus: et vincula nostrae pravitátis absolvat, et tuae nobis misericordiae dona concíliet. Per Dóminum.

Postcommunio P
2418 Sacro munere satiati, supplices te, Domine, deprecámur: ut, quod débitae servitutis celebramus officio, salvatiónis tuae sentiamus augmentum. Per Dóminum.

Die 17 aprilis

j     S. Aniceti Papae et Mart.

j Commemoratio

i     Missa Si diligis me, de Communi unius I aut plurium Summorum Pontificum [i].

Oratio C 1

Gregem tuum, Pastor aetérne, placá- 2419 tus intende: et per beatum Anicé-tum, Mártyrem tuum atque Summum Pontificem, perpetua protectione cu-; stódi; quem totius Ecclésiae praestitísti j esse pastorem. Per Dóminum.

j Secreta C 1

Oblatis muneribus, quaesumus, Dó- 2420 mine, Ecclesiam tuam benignus illumina: ut et gregis tui proficiat ubique successus, et grati fiant nomini tuo, te gubernante, pastores. Per Dóminum nostrum.

Postcommunio C1

2421 efectióne sancta enutrítam gubér-jL\ na, quaesumus, Domine, tuam placatus Ecclesiam: ut, potenti moderatione directa, et incrementa libertatis accipiat et in religionis integritate persístat. Per Dóminum.

Die 21 aprilis

S. Anselmi Ep., Conf. et Eccl. Doct.

III classis

Missa In medio, de Communi Doctorum [22].

Oratio C

2422 THVeus, qui populo tuo aetérnae salú-JL-J tis beatum Ansélmum ministrum tribuisti: praesta, quaesumus; ut, quem Doctorem vitae habuimus in terris, in-tercessórem habere mereamur in caelis. Per Dóminum.

Secreta C 1

2423 Qjancti Ansélmi Pontificis tui atque O Doctoris nobis, Domine, pia non desit oratio: quae et munera nostra concíliet; et tuam nobis indulgentiam semper obtineat. Per Dóminum.

Postcommunio C 1

2424 t Tt nobis, Domine, tua sacrificia X^j dent salutem: beatus Anselmus Pontifex tuus et Doctor egregius, quaesumus, precator accedat. Per Dóminum nostrum.

Die 22 aprilis

Ss. Soteris et Caii Summorum Pontificum et Mm.

III classis

Missa Si diligis me, de Communi unius aut plurium Summorum Pontificum [1].

Oratio C I

Gregem tuum, Pastor aetérne, pia- 2425 cátus intende: et per beatos So-térem et Caium, Martyres tuos atque Summos Pontifices, perpetua protectione custodi; quos totius Ecclésiae praestitísti esse pastores. Per Dóminum nostrum.

Secreta C 1

Oblatis muneribus, quaesumus, Dó- 2426 mine, Ecclesiam tuam benignus illumina: ut et gregis tui proficiat ubique successus, et grati fiant nomini tuo, te gubernante, pastores. Per Dóminum.

Postcommunio C 1

Refectione sancta enutrítam gubér- 2427 na, quaesumus, Domine, tuam placatus Ecclesiam: ut, potenti moderatione directa, et incrementa libertatis accipiat et in religionis integritate persístat. Per Dóminum.

Die 23 aprilis S. Georgii Martyris

Commemoratio Ant. ad Introitum Ps. 63, 3

Protexísti me, Deus, a conventu 2428 malignantium, allelúia: a multitudine operantium iniquitatem, allelúia, allelúia. Ps. ibid., 2 Exaudi, Deus, orationem meam, cum deprecor: a timore inimici éripe animam meam. V. Glória Patri.

Oratio

Deus, qui nos beáti Geórgii Márty- 2429 ris tui meritis et intercessione laetíficas: concede propitius; ut, qui tua per eum beneficia póscimus, dono tuae grátiae consequamur. Per Dóminum nostrum.

2430 Léctio Epistolae beáti Pauli Apostoli

ad Timotheum.

2 Tim. 2, 8-10; 3, 10-12

Críssime: Memor esto, Dóminum Iesum Christum resurrexisse a mortuis ex semine David, secúndum Evangelium meum, in quo laboro usque ad vincula, quasi male operans: sed verbum Dei non est alligatum. Ideo ómnia sustineo propter electos, ut et ipsi salutem consequantur, quae est in Christo Iesu, cum glória caelesti. Tu autem assecutus es meam doctrinam, institutionem, propositum, fidem, longanimitatem, dilectionem, patientiam, persecutiones, passiones: qualia mihi facta sunt Antiochiae, Iconii et Lystris: quales persecutiones sustinui, et ex omnibus eripuit me Dóminus. Et omnes qui pie volunt vivere in Christo Iesu, persecutionem patientur.

2431 Allelúia, allelúia. V. Ps. 88, 6 Confitebuntur caeli mirabilia tua, Domine: etenim veritatem tuam in ecclesia sanctorum. Allelúia. V. Ps. 20, 4 Posuisti, Domine, super caput eius coronam de lapide pretioso. Allelúia.

L"Y j Sequentia sancti Evangelii secún-dum Ioannem. Io. 15, 1-7

2432 Tn illo témpore: Dixit Iesus discipulis JL suis: Ego sum vitis vera: et Pater meus agricola est. Omnem palmitem in me non ferentem fructum, tollet eum: et omnem qui fert fructum, purgabit eum, ut fructum plus afferat. Iam vos mundi estis propter sermonem, quem locútus sum vobis. Manete in me: et ego in vobis. Sicut palmes non potest ferre fructum a semetipso, nisi manserit in vite: sic nec vos, nisi in me manseritis. Ego sum vitis, vos palmites: qui manet in me, et ego in eo, hic fert fructum multum: quia sine me nihil potestis facere. Si quis in me non manserit: mittetur foras sicut palmes, et arescet, et colligent eum, et in ignem mittent, et ardet. Si manseritis in me, et verba mea in vobis manserint: quodcumque volueritis, petetis, et fiet vobis.

Ant. ad Offertorium Ps. 88, 6

Confitebuntur caeli mirabilia tua, 2433 Domine: et veritatem tuam in ecclesia sanctorum, allelúia, allelúia.

Secreta
2434 Munera, Domine, oblata sanctifica: et, intercedente beáto Geórgio Mártyre tuo, nos per haec a peccatorum nostrorum maculis emúnda. Per Dóminum nostrum.

Ant. ad Communionem      
Ps 63,11
2435 Laetábitur iustus in Domino, et sperábit in eo: et laudabuntur omnes recti corde, allelúia, allelúia.

Postcommunio

Supplices te rogamus, omnípotens 2436 Deus: ut, quos tuis réficis sacramentis, intercedente beáto Geórgio Mártyre tuo, tibi etiam placitis moribus dignánter tribuas deservíre. Per Dóminum nostrum.

*] Pro votiva extra tempus paschale, Missa In virtute, de Communi unius Martyris III loco [6], cum orationibus ut supra.

Die 24 aprilis S. Fidelis de Sigmaringa Mart.

III classis

Missa Protexísti, de Communi Martyrum tempore paschali I loco [15], cum orationibus ut infra.

Oratio

Deus, qui beatum Fidelem, seráphi-co spiritus ardore succensum, in verae fidei propagatione martyrii palma et gloriosis miraculis decoráre dignatus es: eius, quaesumus, meritis et intercessione, ita nos per gratiam tuam in fide et caritate confirma; ut in servitio tuo fideles usque ad mortem inveniri mereamur. Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitate.

Secreta C 3

2438 IV A une*mus nostris, quaesumus, Dó-JLVJL mine, precibúsque susceptis: et caeléstibus nos munda mysteriis, et clementer exaudi. Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitate.

Postcommunio C 3

2439 1 Aa, quaesumus, Domine Deus no-JL-/ ster: ut, sicut tuorum commemoratione Sanctorum temporali gra-tulámur officio; ita perpetuo laetémur aspectu. Per Dóminum.

Pro votiva extra tempus paschale, Missa In virtute, de Communi unius Martyris III loco [6], cum oratione ut supra.

Die 25 aprilis


S. MARCI EVANGELISTAE

II classis

Litaniae maiores

Statio ad S. Petrum

•f Ad processionem dicitur Missa de Ro-gationibus, ut habetur suo loco in Proprio de Tempore 348, et, si contingat transferri festum S. Marci, non tamen transfertur processio, nisi quando praedictum festum dominica Paschatis vel feria II post Pascha occurrit; tunc enim in feriam III sequentem transferatur.

Ant. ad Introitum Ps. 63, 3

Protexísti me, Deus, a conventu 2440 malignantium, allelúia: a multitudine operantium iniquitatem, allelúia, allelúia. Ps. ibid., 2 Exaudi, Deus, orationem meam, cum deprecor: a timore inimici éripe animam meam. V. Glória Patri.

Oratio

Deus, qui beatum Marcum Evange- 2441 listam tuum evangelicae praedicationis gratia sublimásti: tribue, quaesumus; eius nos semper et eruditione proficere, et oratione deféndi. Per Dóminum nostrum.

Et fit commemoratio Rogationum : Oratio

Praesta,   quaesumus,  omnípotens 2442 Deus: ut, qui in afflictione nostra de tua pietate confidimus; contra adversa ómnia, tua semper protectione muniámur. Per Dóminum.

Léctio Ezechiélis Prophetae. Ezech. 1, 10-14

Similitudo vultus quatuor animalium: 2443 facies hominis, et facies leonis a dextris ipsorum quatuor: facies autem bovis a sinistris ipsorum quatuor, et facies áquilae desuper ipsorum quatuor. Facies eórum, et pennae eórum extentae desuper: duae pennae singulorum iungebantur, et duae tegebant corpora eórum: et unumquodque eórum coram facie sua ambulabat: ubi erat impetus spiritus, illuc gradiebantur, nec revertebantur cum ambularent. Et similitudo animalium, aspectus eórum quasi carbonum ignis ardentium, et quasi aspectus lampadarum. Haec erat visio discurrens in medio animalium, splendor ignis, et de igne fulgur egrediens. Et animalia ibant, et revertebantur in similitudinem fulguris coruscantis.

2444 Allelúia, allelúia. V. Ps. 88, 6 Confitebuntur caeli mirabilia tua, Domine: etenim veritatem tuam in ecclesia sanctorum. Allelúia. V. Ps. 20, 4 Posuisti, Domine, super caput eius coronam de lapide pretioso. Allelúia.

Sequentia sancti Evangelii secúndum Lucam. Luc. 10, 1-9

2445 Tn illo témpore: Designavit Dóminus JL et alios septuaginta duos: et misit illos binos ante fáciem suam in omnem civitatem et locum, quo erat ipse venturus. Et dicebat illis: Messis quidem multa, operarii autem pauci. Rogate ergo Dóminum messis, ut mittat operarios in messem suam. Ite: ecce ego mitto vos sicut agnos inter lupos. Nolite portare sacculum, neque peram, neque calceamenta, et neminem per viam salutaveritis. In quamcumque domum intraveritis, primum dicite: Pax huic domui: et si ibi fuerit filius pacis, requiescet super illum pax vestra: sin autem, ad vos revertetur. In eadem autem domo manete edentes et bibentes quae apud illos sunt: dignus est enim operarius mercede sua. Nolite transire de domo in domum. Et in quamcumque civitatem intraveritis, et susceperint vos, manducate quae apponuntur vobis: et curate infirmos, qui in illa sunt, et dicite illis: Appropinquavit in vos regnum Dei. Credo.

Ant. ad Offertorium Ps. 88, 6

2446 Confitebuntur caeli mirabilia tua, Domine: et veritatem tuam in ecclesia sanctorum, allelúia, allelúia.

Secreta

Beáti Marci Evangelístae tui solem- 2447 nitate tibi munera deferentes, quaesumus, Domine: ut, sicut illum praedicátio evangelica fecit gloriosum; ita nos eius intercéssio et verbo et opere tibi reddat accéptos. Per Dóminum.

Pro Rogationibus Secreta

Haec munera, quaesumus, Dómi- 2448 ne, et vincula nostrae pravitátis absolvant, et tuae nobis misericordiae dona concílient. Per Dóminum nostrum. Praefatio de Apostolis.

Ant. ad Communionem       Ps. 63, 11

Laetábitur iustus in Domino, et spe- 2449 rábit in eo: et laudabuntur omnes recti corde, allelúia, allelúia.

Postcommunio

Tribuant nobis, quaesumus, Domine, 2450 continuum tua sancta praesídium: quo, beáti Marci Evangelístae tui precibus, nos ab omnibus semper tueantur adversis. Per Dóminum.

Pro Rogationibus Postcommunio

Vota nostra, quaesumus, Domine, 2451 pio favore proséquere: ut, dum dona tua in tribulatione percipimus, de consolatione nostra in tuo amore crescamus. Per Dóminum.

*] Pro votiva extra tempus paschale, Missa ut in festo S. Lucae Ev., die 18 octobris 689, cum orationibus et Epistola ut supra.

Die 26 aprilis

Ss. Cleti et Marcellini Summorum Pontificum et Mm.

III classis

Missa Si diligis me, de Communi unius aut plurium Summorum Pontificum [1].

Oratio C 1

Gregem tuum, Pastor aetérne, placatus intende: et per beatos Cletum et Marcellínum, Martyres tuos atque Summos Pontifices, perpetua protectione custodi; quos totius Ecclésiae praestitisti esse pastores. Per Dóminum.

Secreta C 1

Oblatis muneribus, quaesumus, Domine, Ecclesiam tuam benignus illumina: ut et gregis tui proficiat ubique successus, et grati fiant nomini tuo, te gubernante, pastores. Per Dóminum nostrum.

Postcommunio C 1

Refectione sancta enutrítam gubérna, quaesumus, Domine, tuam placatus Ecclesiam: ut, potenti moderatione directa, et incrementa libertatis accipiat et in religionis integritate per-sístat. Per Dóminum.

Die 27 aprilis

S. Petri Canisii Conf. et Eccl. Doct.

III classis

Missa In medio, de Communi Doctorum [22], praeter orationem sequentem:

Oratio P

Deus, qui ad tuendam catholicam fidem beatum Petrum Confessó-rem tuum virtute et doctrina roborasti: concede propitius; ut, eius exemplis et monitis, errantes ad salutem resipiscant, et fideles in veritatis confessione perseverent. Per Dóminum.

Secreta C 2

Sancti Petri Confessoris tui atque Doctoris nobis, Domine, pia non desit oratio: quae et munera nostra

concíliet; et tuam nobis indulgentiam semper obtineat. Per Dóminum.

Postcommunio C 2

Ut nobis, Domine, tua sacrificia 2457 dent salutem: beatus Petrus Con-féssor tuus et Doctor egregius, quaesumus, precator accedat. Per Dóminum.

Die 28 aprilis

S. Pauli a Cruce Conf.

III classis

Ant. ad Introitum Gal. 2, 19-20

Christo confixus sum Cruci: vivo 2458 autem, iam non ego: vivit vero in me Christus: in fide vivo Filii Dei, qui dilexit me, et tradidit semetipsum pro me. (T. P. Allelúia, allelúia.) Ps. 40, 2 Beatus qui intellegit super egenum et pauperem: in die mala liberabit eum Dóminus. V. Glória Patri.

Oratio

Domine Iesu Christe, qui ad mysté- 2459 rium Crucis praedicándum sanctum Paulum singulari caritate donasti, et per eum novam in Ecclesia familiam floréscere voluisti: ipsius nobis intercessione concede; ut, passionem tuam iugiter recoléntes in terris, eiusdem fructum consequi mereamur in caelis: Qui vivis et regnas cum Deo Patre in unitate.

Léctio Epistolae beáti Pauli Apostoli ad Corinthios. 1 Cor. 1, 17-25

Fratres: Non misit me Christus bap- 2460 tizáre, sed evangelizare: non in sapientia verbi, ut non evacuetur crux Christi. Verbum enim crucis pereuntibus quidem stultitia est: iis autem, qui salvi fiunt, id est nobis, Dei virtus est. Scriptum est enim: Perdam sapientiam sapientium, et prudentiam prudentium reprobabo. Ubi sapiens? ubi scriba ? ubi conquisitor huius saeculi? Nonne stultam fecit Deus sapientiam huius mundi? Nam quia in Dei sapientia non cognovit mundus per sapientiam Deum: placuit Deo per stultitiam praedicationis salvos facere credentes. Quoniam et Iudaei signa petunt, et Graeci sapientiam quaerunt: nos autem praedicámus Christum crucifixum: Iudaeis quidem scandalum, gentibus autem stultitiam, ipsis autem vocatis Iudaeis atque Graecis, Christum Dei virtutem, et Dei sapientiam: quia quod stultum est Dei, sapientius est hominibus: et quod infirmum est Dei, fortius est hominibus. Tempore paschali:

2461 Allelúia, allelúia. V. 2 Cor. 5, 15 Pro omnibus mortuus est Christus: ut, et qui vivunt, iam non sibi vivant, sed ei, qui pro ipsis mortuus est, et resurrexit. Allelúia. V. Rom. 8, 17 Si filii, et heredes: heredes quidem Dei, coheredes autem Christi: si tamen compatimur, ut et conglorificemur. Allelúia.

T In Missis votivis extra tempus paschale dicitur

2462 Graduale Gal. 6, 14

Mihi autem absit gloriari, nisi in Cruce Dómini nostri Iesu Christi: per quem mihi mundus crucifixus est, et ego mundo. V. 1 Cor. 2, 2 Non iudicavi me scire aliquid inter vos, nisi Iesum Christum, et hunc crucifixum.

2463 Allelúia, allelúia. V. 1 Petri 2, 21 Christus passus est pro nobis, vobis relinquens exemplum, ut sequamini vestigia eius. Allelúia.

Post Septuagesimam, omissis Allelúia et versu sequenti, dicitur

Tractus 1 Petri 4, 1

Christo ígitur passo in carne, et 2464 vos eadem cogitatione armámini: quia qui passus est in carne, desiit a peccatis. V. 2 Cor. 4, 10 Semper mortificationem Iesu in corpore nostro circumferentes, ut et vita Iesu manifestetur in corporibus nostris. V. Hebr. 12, 2 Aspicientes in auctorem fidei et consummatorem Iesum, qui proposito sibi gaudio sustinuit Crucem, confusione contempta, atque in dextera sedis Dei sedet.

it",Sequentia sancti Evangelii secún-*       dum Lucam. Luc. 10, 1-9

In illo témpore: Designavit Dóminus 2465 et alios septuaginta duos: et misit illos binos ante fáciem suam in omnem civitatem et locum, quo erat ipse venturus. Et dicebat illis: Messis quidem multa, operarii autem pauci. Rogate ergo Dóminum messis, ut mittat operarios in messem suam. Ite: ecce ego mitto vos sicut agnos inter lupos. Nolite portare sacculum, neque peram, neque calceamenta, et neminem per viam salutaveritis. In quamcumque domum intraveritis, primum dicite : Pax huic domui : et si ibi fuerit filius pacis, requiescet super illum pax vestra: sin autem, ad vos revertetur. In eadem autem domo manete, edentes et bibentes quae apud illos sunt: dignus est enim operarius mercede sua. Nolite transire de domo in domum. Et in quamcumque civitatem intraveritis, et susceperint vos, manducate quae apponuntur vobis: et curate infirmos, qui in illa sunt, et dicite illis: Appropinquavit in vos regnum Dei.

Ant. ad Offertorium Ephes. 5, 2

2466 Ambulate in dilectione, sicut et Christus dilexit nos, et tradidit semetipsum pro nobis oblationem, et hostiam Deo in odorem suavitatis. (T. P. Allelúia.)

Secreta

2467 /Caelestem nobis, Domine, praebeant V-' mysteria haec passionis et mortis tuae fervorem: quo sanctus Paulus, ea offerendo, corpus suum hostiam viventem, sanctam, tibique placentem exhibuit: Qui vivis et regnas cum Deo Patre in unitate.

Ant. ad Communionem   1 Petri 4, 13

2468 Communicantes Christi passionibus gaudete, ut in revelatione glóriae eius gaudeatis exsultantes. (T. P. Allelúia.)

Postcommunio

2469 Sumpsimus, Domine, divinum sacra-O mentum, imménsae caritatis tuae memoriale perpetuum: tribue, quaesumus; ut, sancti Pauli meritis et imitatione, aquam de fontibus tuis hauriá-mus in vitam aeternam saliéntem, et tuam sacratissimam passionem cordibus nostris impréssam moribus et vita teneamus: Qui vivis et regnas cum Deo Patre in unitate.

Die 29 aprilis

S. Petri Martyris

III classis

Ant. ad Introitum Ps. 63, 3

(rotexísti me, Deus, a conventu malignantium, allelúia: a multitudine operantium iniquitatem, allelúia, allelúia. Ps. ibid., 2 Exaudi, Deus, orationem meam, cum deprecor: a timore inimici éripe animam meam. V. Glória Patri.

2470

j\nz. a<

P Oratio

Praesta, quaesumus, omnípotens Deus : 2471 ut beáti Petri Martyris tui fidem congrua devotione sectemur; qui, pro eiusdem fidei dilatatione, martyrii palmam meruit obtinere. Per Dóminum.

Léctio Epistolae beáti Pauli Apostoli ad Timotheum.

2 Tim. 2, 8-10; 3, 10-12

Carissime: Memor esto, Dóminum 2472 Iesum Christum resurrexisse a mortuis ex semine David, secúndum Evangelium meum, in quo laboro usque ad vincula, quasi male operans: sed verbum Dei non est alligatum. Ideo ómnia sustineo propter electos, ut et ipsi salutem consequantur, quae est in Christo Iesu, cum glória caelesti. Tu autem assecutus es meam doctrinam, institutionem, propositum, fidem, longanimitatem, dilectionem, patientiam, persecutiones, passiones: qualia mihi facta sunt Antiochiae, Iconii et Lystris: quales persecutiones sustinui, et ex omnibus eripuit me Dóminus. Et omnes, qui pie volunt vivere in Christo Iesu, persecutionem patientur.

Allelúia, allelúia. V. Ps. 88, 6 Con- 2473 fitebúntur caeli mirabilia tua, Domine: etenim veritatem tuam in ecclesia sanctorum. Allelúia. V. Ps. 20, 4 Posuisti, Domine, super caput eius coronam de lapide pretioso. Allelúia.

lT^ 1 Sequentia sancti Evangelii secún-r^l^ dum Ioannem. Io. 15, 1-7

In illo témpore: Dixit Iesus discipulis 2474 suis: Ego sum vitis vera: et Pater meus agricola est. Omnem palmitem in me non ferentem fructum, tollet eum: et omnem qui fert fructum, purgábit eum, ut fructum plus afferat. Iam vos mundi estis propter sermonem, quem locútus sum vobis. Manete in me: et ego in vobis. Sicut palmes non potest ferre fructum a semetipso, nisi manserit in vite: sic nec vos, nisi in me manseritis. Ego sum vitis, vos palmites: qui manet in me, et ego in eo, hic fert fructum multum: quia sine me nihil potestis facere. Si quis in me non manserit, mittetur foras sicut palmes, et arescet, et colligent eum, et in ignem mittent, et ardet. Si manseritis in me, et verba mea in vobis manserint: quodcumque volueritis, petetis, et fiet vobis.

Ant. ad Offertorium Ps. 88, 6

2475 Confitebuntur caeli mirabilia tua, Domine: et veritatem tuam in ecclesia sanctorum, allelúia, allelúia.

Secreta

2476 TJreces, quas tibi, Domine, offerimus, JL intercedente beáto Petro Mártyre tuo, clementer intende: et propugna-tóres fidei sub tua protectione custodi. Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitate.

Ant. ad Communionem       Ps. 63, 11
2477 Laetábitur iustus in Domino, et sperabit in eo: et laudabuntur omnes recti corde, allelúia, allelúia.

Postcommunio
2478 Fideles tuos, Domine, custodiant sacraménta, quae sumpsimus: et, intercedente beáto Petro Mártyre tuo, contra omnes adversos tueantur incúr-sus. Per Dóminum.

^ Pro votiva extra tempus paschale, Missa Laetábitur, de Communi unius Martyris IV loco [8], cum orationibus ut supra.

Die 30 aprilis

S. Catharinae Senensis Virg.

III classis

Missa Dilexisti, de Communi Virginum III loco [32], cum orationibus ut infra:

Oratio P

Da, quaesumus, omnípotens Deus: 2479 ut, qui beatae Catharínae Virginis tuae natalícia colimus ; et annua solemnitate laetémur, et tantae virtutis proficiámus exemplo. Per Dóminum.

Secreta P ascendant ad te, Domine, quas in 2480 XjL beatae Catharínae solemnitate offerimus, preces, et hostia salutaris, virgineo fragrans odóre. Per Dóminum.

Postcommunio P

AEternitátem nobis, Domine, cónfe- 2481 rat, qua pasti sumus, mensa caelestis: quae beatae Catharínae Virginis vitam etiam áluit temporalem. Per Dóminum nostrum.

FESTA MAII Die i maii


S. IOSEPH OPIFICIS

SPONSI B. MARIAE VIRG., CONFESSORIS

I classis

Ant. ad Introitum Sap. io, 17

apiéntia reddidit iustis mercedem laborum suorum, et deduxit illos in via mirabili, et fuit illis in velamento diei et in luce

stellarum per noctem. (T. P. Allelúia, allelúia.) Ps. 126, 1 Nisi Dóminus aedificaverit domum, in vanum laborant qui aedificant eam. V. Glória Patri.

Oratio

2483 erum conditor Deus, qui legem xv laboris humano generi statuisti: concede propitius; ut, sancti Ioseph exemplo et patrocinio, opera perficiá-mus quae praecipis, et praemia consequamur quae promittis. Per Dóminum.

Léctio Epistolae beáti Pauli Apostoli ad Colossenses.

Col. 3, 14-15, 17, 23-24

2484 t^ratres: Caritatem habete, quod est

vinculum perfectionis, et pax Christi exsultet in cordibus vestris, in qua et vocati estis in uno corpore, et grati estote. Omne quodcumque facitis in verbo aut in opere, ómnia in nomine Dómini Iesu Christi, gratias agentes Deo et Patri per ipsum. Quodcumque facitis, ex animo operamini sicut Domino, et non hominibus, scientes quod a Domino accipietis retributionem hereditatis. Domino Christo servite.

Tempore paschali:

Allelúia, allelúia. V. De quacumque 2485 tribulatione clamaverint ad me, exaudiam eos, et ero protector eórum semper. Allelúia. V. Fac nos innócuam, Ioseph, decurrere vitam: sitque tuo semper tuta patrocinio. Allelúia.

*] In Missis votivis extra tempus paschale dicitur

Graduale Ps. 127, 1-2

Beatus quicumque times Dómi- 2486 num, qui ambulas  in  viis eius. V. Laborem manuum tuarum manducabis et bene tibi erit.

Allelúia, allelúia. V. Fac nos innó- 2487 cuam, Ioseph, decurrere vitam: sitque tuo  semper tuta patrocinio. Allelúia.

Post Septuagesimam, omissis Allelúia et versu sequenti, dicitur

Tractus Ps. iii, 1-3

Beatus vir qui timet Dóminum, 2488 qui mandatis eius delectatur multum. V. Potens in terra erit semen eius; generationi rectorum benedicetur, y. Opes et divítiae erunt in domo eius, et munificentia eius manebit semper.

Sequentia sancti Evangelii secúndum Matthaeum.    Mt. 13,54-58

2489 Tn illo témpore: Veniens Iesus in pá-JL triam suam, docebat eos in synagogis eórum, ita ut mirarentur et dicerent: Unde huic sapientia haec et virtutes? Nonne hic est fabri filius? Nonne mater eius dicitur María, et fratres eius Iacobus et Ioseph et Simon et Iudas? Et sorores eius nonne omnes apud nos sunt ? Unde ergo huic ómnia ista? Et scandalizabantur in eo. Iesus autem dixit eis: Non est propheta sine honore nisi in patria sua et in domo sua. Et non fecit ibi virtutes multas propter incredulitatem illorum. Credo.

Ant. ad Offertorium Ps. 89, 17

2490 Bonitas Dómini Dei nostri sit super nos, et opus manuum nostrarum secunda nobis, et opus manuum nostrarum secunda. (T. P. Allelúia.)

Secreta

2491 4^luas **ki> Domine, de operibus má-

nuum nostrarum offerimus hostias, sancti Ioseph interposito suffragio, pignus facias nobis unitatis et pacis. Per Dóminum.

Praefatio de S. Ioseph Et te in solemnitate.

Ant. ad Communionem Mt. 13, 54, 55

2492 Unde huic sapientia haec et virtutes ? Nonne hic est fabri filius ? Nonne mater eius dicitur María? (T. P. Allelúia.)

Postcommunio 2495 T Taec sancta quae sumpsimus, Dó-jL JL mine: per intercessionem beáti Ioseph; et operationem nostram compleant, et praemia confirment. Per Dóminum nostrum.

Die 2 maii

S. Athanasii Ep., Conf. et Eccl. Doct.

III classis

Ant. ad Introitum Eccli. 15, 5

In medio Ecclésiae aperuit os eius: ^494 et implevit eum Dóminus spiritu . sapientiae et intellectus: stolam glóriae induit eum. (T. P. Allelúia, allelúia.) Ps. 91, 2 Bonum est confiteri Domino: et psallere nomini tuo, Altissime. V. Glória Patri.

Oratio

Exaudi, quaesumus, Domine, preces 2495 nostras, quas in beáti Athanasii Confessoris tui atque Pontificis solemnitate deferimus: et, qui tibi digne meruit famulari, eius intercedentibus meritis, ab omnibus nos absólve peccatis. Per Dóminum.

Léctio Epistolae beáti Pauli Apostoli ad Corinthios. 2 Cor. 4, 5-14

Fratres: Non nosmetipsos praedicá- 2496 mus, sed Iesum Christum Dóminum nostrum: nos autem servos vestros per Iesum: quoniam Deus, qui dixit de tenebris lucem splendéscere, ipse illuxit in cordibus nostris ad illuminationem scientiae claritatis Dei, in facie Christi Iesu. Habemus autem thesaurum istum in vasis fictilibus: ut sublimitas sit virtutis Dei, et non ex nobis. In omnibus tribulationem patimur, sed non angustiamur: aporiamur, sed non destituimur: persecutionem patimur, sed non derelinquimur: deicimur, sed non perimus: semper mortificationem Iesu in corpore nostro circumferentes, ut et vita Iesu manifestétur in corporibus nostris. Semper enim nos, qui vivimus, in mortem tradimur propter Iesum: ut et vita Iesu manifestetur in carne nostra mortali. Ergo mors in nobis operatur, vita autem in vobis. Habentes autem eundem spiritum fidei, sicut scriptum est: Credidi, propter quod locútus sum: et nos credimus, propter quod et loquimur: scientes, quoniam qui suscitavit Iesum, et nos cum Iesu suscitabit, et constituet vobiscum. Tempore paschali:

2497 Allelúia, allelúia. V. Ps. 109, 4 Tu es sacerdos in aetérnum, secúndum ordinem Melchisedech. Allelúia.V. Iac. 1,12 Beatus vir, qui suffert tentationem: quoniam, cum probatus fuerit, accipiet coronam vitae. Allelúia.

T In Missis votivis extra tempus paschale dicitur

Graduale Eccli. 44, 16

2498 Ecce sacerdos magnus, qui in diebus suis placuit Deo. V. Ibid., 20 Non est inventus similis illi, qui conservaret legem Excelsi.

2499 Allelúia, allelúia. V. Iac. 1, 12 Beatus vir, qui suffert tentationem: quoniam, cum probatus fuerit, accipiet coronam vitae. Allelúia.

Sequentia sancti Evangelii secúndum Matthaeum.   Mt. 10, 23-28 2500 Tn illo témpore: Dixit Iesus discipulis

X suis : Cum persequentur vos in civitate ista, fugite in aliam. Amen dico vobis, non consummabitis civitates Israel, donec veniat Filius hominis. Non est discipulus super magistrum, nec servus super dóminum suum. Sufficit discipulo, ut sit sicut magister eius: et servo, sicut dóminus eius. Si patremfamílias Beelzebub vocaverunt: quanto magis domesticos eius? Ne ergo timueritis eos. Nihil enim est opertum, quod non revelabitur: et occultum, quod non scietur. Quod dico vobis in tenebris, dicite in lumine: et quod in aure auditis, praedicáte super tecta. Et nolite timere eos qui occidunt corpus, animam autem non possunt occidere: sed potius timete eum qui potest et animam et corpus perdere in gehennam.

Ant. ad Offertorium       Ps. 88, 21-22

Inveni David servum meum, oleo 2501 sancto meo unxi eum: manus enim mea auxiliabitur ei, et brácchium meum confortabit eum. (T. P. Allelúia.)

Secreta

Sancti Athanasii Confessoris tui atque 2502 Pontificis, quaesumus, Domine, annua solemnitas pietati tuae nos reddat accéptos: ut, per haec piae placatiónis officia, et illum beata retributio comitetur, et nobis grátiae tuae dona concí-liet. Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitate.

Ant. ad Communionem      Mt. 10, 27

Quod dico vobis in tenebris, dicite 2503 in lumine, dicit Dóminus: et quod in aure auditis, praedicáte super tecta. (T. P. Allelúia.)

Postcommunio

Deus, fidelium remunerator anima- 2504 rum: praesta; ut beáti Athanasii Confessoris tui atque Pontificis, cuius venerandam celebramus festivitatem, precibus indulgentiam consequamur. Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitate.

Die 3 maii

Ss. Alexandri, Eventii et Theoduli Mm. ac Iuvenalis Ep. et Conf.

Commemoratio

Missa Sancti tui, de Communi Martyrum tempore paschali II loco [17], cum orationibus ut infra :

Oratio P

2505 t^raesta, quaesumus, omnípotens Deus : JL ut, qui sanctorum tuorum Alexandri, Evéntii, Theodúli atque Iuvenilis natalicia colimus; a cunctis malis im-minéntibus, eórum intercessiónibus, liberemur. Per Dóminum.

Secreta P

2506 Ouper has hostias, quaesumus, Dómi-O ne, benedictio copiosa descendat: quae et sanctificationem nobis clementer operetur, et de Sanctorum nos solemnitate laetificet. Per Dóminum.

Postcommunio P

2507 efécti participatione muneris sacri, X\. quaesumus, Domine Deus noster: ut, cuius exséquimur cultum, intercedentibus sanctis tuis Alexandro, Evén-tio, Theodúlo et Iuvenále, sentiamus effectum. Per Dóminum.

*] Pro votiva extra tempus paschale, Missa Sapientiam, de Communi plurimorum Martyrum II loco [n], cum orationibus ut supra.

Die 4 maii

S. Monicae Viduae

III classis Antiphona ad Introitum Ps. 118, 75 et 120

2508 ^"^ognóvi, Domine, quia aequitas iudicia tua, et in veritate tua humiliasti me: confíge timore

tuo carnes meas, a mandatis tuis tímui.

C (T. P. Allelúia, allelúia.) Ps. ibid., 1 Beáti immaculati in via: qui ambulant in lege Dómini. V. Glória Patri. Oratio

Deus, maeréntium consolator et in 2509 te sperantium salus, qui beatae Mónicae pias lacrimas in conversione filii sui Augustini misericorditer suscepisti: da nobis utriusque interventu; peccata nostra deplorare, et grátiae tuae indulgentiam invenire. Per Dóminum.

Léctio Epistolae beáti Pauli Apostoli ad Timotheum.        1 Tim. 5, 3-10

Carissime: Viduas honora, quae vere 2510 víduae sunt. Si qua autem vidua filios aut nepotes habet: discat primum domum suam regere, et mutuam vicem reddere parentibus: hoc enim acceptum est coram Deo. Quae autem vere vidua est et desolata, speret in Deum, et instet obsecrationibus et orationibus nocte ac die. Nam quae in deliciis est, vivens mortua est. Et hoc praecipe ut irreprehensibiles sint. Si quis autem suorum, et maxime domesticorum curam non habet, fidem negavit, et est infideli deterior. Vidua eligatur non minus sexaginta annorum, quae fuerit unius viri uxor, in operibus bonis testimonium habens, si filios educavit, si hospitio recepit, si sanctorum pedes lavit, si tribulationem patientibus subministravit, si omne opus bonum subsecuta est.

Tempore paschali:

Allelúia, allelúia. V. Ps. 44, 5 Spe- 25H cie tua, et pulchritudine tua intende, prospere procede, et regna. Allelúia. V. Propter veritatem, et mansuetudinem, et iustitiam: et deducet te mirabiliter dextera tua. Allelúia.

L "Y" j Sequentia sancti Evangelii secún-r L1 dum Lucam. Luc. 7, 11-16

2512 Tn illo témpore: Ibat Iesus in civitá-JL tem, quae vocatur Naim: et ibant cum eo discipuli eius, et turba copiosa. Cum autem appropinquaret portae civitatis, ecce defunctus efferebatur filius unicus matris suae: et haec vidua erat: et turba civitatis multa cum illa. Quam cum vidisset Dóminus, misericordia motus super eam, dixit illi: Noli flere. Et accessit, et tetigit loculum. (Hi autem, qui portabant, steterunt). Et ait: Adulescens, tibi dico, surge. Et resedit qui erat mortuus, et coepit loqui. Et dedit illum matri suae. Accepit autem omnes timor: et magnificabant Deum, dicentes: Quia propheta magnus surrexit in nobis: et quia Deus visitavit plebem suam.

Ant. ad Offertorium Ps. 44, 3

2513 Diffusa est gratia in labiis tuis: propterea benedixit te Deus in aetérnum, et in saeculum saeculi. (T. P. Allelúia.)

Secreta

2514 Accepta tibi sit, Domine, sacrátae XV plebis oblatio pro tuorum honore Sanctorum: quorum se meritis de tribulatione percepísse cognoscit auxilium. Per Dóminum.

Ant. ad Communionem Ps. 44, 8

2515 Dilexisti iustitiam, et odisti iniquitatem: propterea unxit te Deus, Deus tuus, oleo laetitiae prae consortibus tuis. (T. P. Allelúia.)

Postcommunio

2516 Oatiásti, Domine, familiam tuam mu-O néribus sacris: eius, quaesumus, semper interventione nos réfove, cuius solémnia celebramus. Per Dóminum.

Die 5 maii

S. Pii V Papae et Conf.

III classis

Missa Si diligis me, de Communi unius aut plurium Summorum Pontificum [1], praeter orationem sequentem :

Oratio P

Deus, qui, ad conteréndos Ecclésiae 2517 tuae hostes et ad divinum cultum reparándum, beatum Pium Pontificem maximum eligere dignatus es: fac nos ipsius deféndi praesidiis et ita tuis inhaerére obsequiis; ut, omnium hostium superatis insidiis, perpetua pace laetémur. Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitate.

Secreta C 1
2518
Missale 1962 2414