Rut - CEI (1974)
Rut La historia de Rut, la bisabuela de David. Circa 1100 a.C.

Sumario


RUT (CEI)


1 RUT E NOEMI
2 Rut nei campi di Booz
3 Booz addormentato
4 Booz sposa Rut
Genealogia di Davide

Versiones
Nova Vulgata - Latín
Biblia del Pueblo di Dio (BPD) - Español
Vulgata - Stuttgart 1969 - Latín
Bíblia Sagrada Ave-Maria (1957) - Portugués
Revised Standard Version (1966) - Inglés
La Sainte Bible (Crampon 1904) - Bretón
EinheitsÜbersetzung der Heiligen Sc - Alemán