Missale Romanum 1957 - DE ANGELIS


MISSAE VOTIVAE

Quae loco conventualis de Feria communi

in Choro suffici possunt
Feria IV

MISSA

DE S. JOSEPH


Introitus Ps. 32, 20-21
ADJÚTOR et protéctor noster est Dóminus: in eo laetábitur cor nostrum, et in nómine sancto ejus sperávimus. (T. P. Allelúja, allelúja.) Ps. 79, 2 Qui regis Israël, inténde: qui dedúcis velut ovem, Joseph. V/. Glória Patri.


Oratio


DEUS, qui ineffábili providéntia beátum Joseph sanctíssimae Genitrícis tuae sponsum elígere dignátus es: praesta, quaésumus ; ut, quem protectórem venerámur in terris, intercessórem habére mereámur in caelis: Qui vivis.

* Si dicenda sit Oratio ad poscenda suffragia Sanctorum, in Oratione et Postcommunione omittantur verba beáto Joseph.


Léctio libri Génesis.

Gen. 49, 22-26


FÍLIUS accréscens Joseph, fílius accréscens, et decórus aspéctu: fíliae discurrérunt super murum. Sed exasperavérunt eum, et jurgáti sunt, inviderúntque illi habéntes jácula. Sedit in forti arcus ejus, et dissolúta sunt víncula brachiórum et mánuum illíus per manus poténtis Jacob: inde pastor egréssus est, lapis Israël. Deus patris tui erit adjútor tuus, et Omnípotens benedícet tibi benedictiónibus caeli désuper, benedictiónibus abýssi jacéntis deórsum, benedictiónibus úberum et vulvae. Benedictiónes patris tui confortátae sunt benedictiónibus patrum ejus, donec veníret desidérium cóllium aeternórum: fiant in cápite Joseph, et in vértice Nazaraéi inter fratres suos.


Graduale Ps. 20, 4-5 Dómine, praevenísti eum in benedictiónibus dulcédinis: posuísti in cápite ejus corónam de lápide pretióso. V/. Vitam pétiit a te, et tribuísti ei longitúdinem diérum in saéculum saéculi.
Allelúja, allelúja. V/. Fac nos innócuam, Joseph, decúrrere vitam: sitque tuo semper tuta patrocínio. Allelúja.Post Septuagesimam, omissis Allelúja et Versu sequenti, dicitur

Tractus Ps. 111, 1-3 Beátus vir, qui timet Dóminum: in mandátis ejus cupit nimis. V/. Potens in terra erit semen ejus: generátio rectórum benedicétur. V/. Glória et divítiae in domo ejus: et justítia ejus manet in saéculum saéculi.

Tempore autem Paschali omittitur Graduale, et ejus loco dicitur:


Allelúja, allelúja. V/. De quacúmque tribulatióne clamáverint ad me, exáudiam eos, et ero protéctor eórum semper. Allelúja. V/. Fac nos innócuam, Joseph, decúrrere vitam: sitque tuo semper tuta patrocínio. Allelúja.+ Sequéntia sancti Evangélii secúndum Lucam.

Luc. 3, 21-23


IN illo témpore: Factum est autem cum baptizarétur omnis pópulus, et Jesu baptizáto et oránte, apértum est caelum: et descéndit Spíritus Sanctus corporáli spécie sicut colúmba in ipsum: et vox de caelo facta est: Tu es Fílius meus diléctus, in te complácui mihi. Et ipse Jesus erat incípiens quasi annórum trigínta, ut putabátur, fílius Joseph.


Offertorium Ps. 147, 12 et 13 Lauda, Jerúsalem, Dóminum: quóniam confortávit seras portárum tuárum, benedíxit fíliis tuis in te . (T. P. Allelúja.)


Secreta


SANCTÍSSIMAE Genitrícis tuae sponsi patrocínio suffúlti, rogámus, Dómine, cleméntiam tuam: ut corda nostra fácias terréna cuncta despícere, ac te verum Deum perfécta caritáte dilígere: Qui vivis.


Praefatio de sancto Joseph Et te in Veneratióne.


Communio Matth. 1, 16 Jacob autem génuit Joseph virum Maríae, de qua natus est Jesus, qui vocátur Christus. (T. P. Allelúja.)


Postcommunio


DIVÍNI múneris fonte refécti, quaésumus, Dómine Deus noster: ut, sicut nos facis beáti Joseph protectióne gaudére ; ita, ejus méritis et intercessióne, caeléstis glóriae fácias esse partícipes. Per Dóminum.MISSAE VOTIVAE

Quae loco conventualis de Feria communi

in Choro suffici possunt
Item Feria IV

MISSA

DE SS. PETRO ET PAULO

Apostolorum


Extra Tempus PaschaleIntroitus Ps. 138, 17
MIHI autem nimis honoráti sunt amíci tui, Deus: nimis confortátus est principátus eórum. Ps. ibid., 1-2 Dómine, probásti me, et cognovísti me: tu cognovísti sessiónem meam et resurrectiónem meam. V/. Glória Patri.


Oratio


DEUS, cujus déxtera beátum Petrum ambulántem in flúctibus, ne mergerétur, eréxit, et coapóstolum ejus Paulum, tértio naufragántem, de profúndo pélagi liberávit: exáudi nos propítus, et concéde ; ut, ambórum méritis, aeternitátis glóriam consequámur: Qui vivis.

* Si dicenda sit Oratio ad poscenda suffragia Sanctorum, in Oratione et Postcommunione omittantur verba beátis Apóstolis tuis Petro et Paulo.


Léctio Actuum Apostolórum.

Act. 5, 12-16


IN diébus illis: Per manus Apostolórum fiébant signa, et prodígia multa in plebe. Et erant unanímiter omnes in pórticu Salomónis. Ceterórum autem nemo audébat se conjúngere illis: sed magnificábat eos pópulus. Magis autem augebátur credéntium in Dómino multitúdo virórum ac mulíerum, ita ut in platéas ejícerent infírmos, et pónerent in léctulis et grabátis, ut, veniénte Petro, saltem umbra illíus obumbráret quemquam illórum, et liberaréntur ab infirmitátibus suis. Concurrébat autem et multitúdo vicinárum civitátum Jerúsalem, afferéntes aegros, et vexátos a spirítibus immúndis: qui curabántur omnes.


Graduale Ps. 44, 17-18 Constítues eos príncipes super omnem terram: mémores erunt nóminis tui, Dómine. V/. Pro pátribus tuis nati sunt tibi fílii: proptérea pópuli confitebúntur tibi.
Allelúja , allelúja. V/. Ps. 138, 17 Nimis honoráti sunt amíci tui, Deus: nimis confortátus est principátus eórum. Allelúja.Post Septuagesimam, omissis Allelúja et Versu sequenti, dicitur

Tractus Ps. 125, 5-6 Qui séminant in lácrimis, in gáudio metent. V/. Eúntes ibant et flebant, mitténtes sémina sua. V/. Veniéntes autem vénient cum exsultatióne, portántes manípulos suos.+ Sequéntia sancti Evangélii secúndum Matthaéum.

Matth. 19, 27-29


IN illo témpore: Dixit Petrus ad Jesum: Ecce nos relíquimus ómnia, et secúti sumus te: quid ergo erit nobis ? Jesus autem dixit illis: Amen dico vobis, quod vos, qui secúti estis me, in regeneratióne, cum séderit Fílius hóminis in sede majestátis suae, sedébitis et vos super sedes duódecim, judicántes duódecim tribus Israël. Et omnis, qui relíquerit domum, vel fratres, aut soróres, aut patrem, aut matrem, aut uxórem, aut fílios, aut agros, propter nomen meum, céntuplum accípiet, et vitam aetérnam possidébit.


Offertorium Ps. 18, 5 In omnem terram exívit sonus eórum: et in fines orbis terrae verba eórum.


Secreta


OFFÉRIMUS tibi, Dómine, preces et múnera: quae, ut tuo sint digna conspéctu, Apostolórum tuórum Petri et Pauli précibus adjuvémur. Per Dóminum.


Praefatio de Apostolis.


Communio Matth. 19, 28 Vos, qui secúti estis me, sedébitis super sedes, judicántes duódecim tribus Israël.


Postcommunio


PRÓTEGE, Dómine, pópulum tuum: et Apostolórum tuórum Petri et Pauli patrocínio confidéntem, perpétua defensióne consérva. Per Dóminum.


* Tempore Paschali dicitur Missa ut in Festo S. Marci, die 25 Aprilis, praeter Orationes, Epistolam et Evangelium, quae dicuntur ut supra.MISSAE VOTIVAE

Quae loco conventualis de Feria communi

in Choro suffici possunt
Similiter Feria IV

MISSA

DE OMNIBUS SS. APOSTOLIS


Extra Tempus PaschaleIntroitus Ps. 138, 17
MIHI autem nimis honoráti sunt amíci tui, Deus: nimis confortátus est principátus eórum. Ps. ibid., 1-2 Dómine, probásti me, et cognovísti me: tu cognovísti sessiónem meam et resurrectiónem meam. V/. Glória Patri.


Oratio


DEUS, qui nos per beátos Apóstolos tuos ad agnitiónem tui nóminis veníre tribuísti: da nobis ; eórum glóriam sempitérnam et proficiéndo celebráre, et celebrándo profícere. Per Dóminum.


Léctio Epístolae beáti Pauli Apóstoli ad Ephésios.

Ephes. 4, 7-13


FRATRES: Unicuíque nostrum data est grátia secúndum mensúram donatiónis Christi. Propter quod dicit: Ascéndens in altum, captívam duxit captivitátem: dedit dona homínibus. Quod autem ascéndit, quid est, nisi quia et descéndit primum in inferióres partes terrae ? Qui descéndit, ipse est et qui ascéndit super omnes caelos, ut impléret ómnia. Et ipse dedit quosdam quidem apóstolos, quosdam autem prophétas, álios vero evangelístas, álios autem pastóres et doctóres, ad consummatiónem sanctórum in opus ministérii, in aedificatiónem córporis Christi: donec occurrámus omnes in unitátem fídei et agnitiónis Fílii Dei, in virum perféctum, in mensúram aetátis plenitúdinis Christi.


Graduale Ps. 44, 17 et 18 Constítues eos príncipes super omnem terram: mémores erunt nóminis tui, Dómine. V/. Pro pátribus tuis nati sunt tibi fílii: proptérea pópuli confitebúntur tibi.
Allelúja , allelúja. V/. Ps. 138, 17 Nimis honoráti sunt amíci tui, Deus: nimis confortátus est principátus eórum. Allelúja.Post Septuagesimam, omissis Allelúja et Versu sequenti, dicitur

Tractus Ps. 125, 5-6 Qui séminant in lácrimis, in gáudio metent. V/. Eúntes ibant et fle bant, mitténtes sémina sua. V/. Veniéntes autem vénient cum exsultatióne, portántes manípulos suos.+ Sequéntia sancti Evangélii secúndum Matthaéum.

Matth. 19, 27-29


IN illo témpore: Dixit Petrus ad Jesum: Ecce nos relíquimus ómnia, et secúti sumus te: quid ergo erit nobis ? Jesus autem dixit illis: Amen dico vobis, quod vos, qui secúti estis me, in regeneratióne, cum séderit Fílius hóminis in sede majestátis suae, sedébitis et vos super sedes duódecim, judicántes duódecim tribus Israël. Et omnis, qui relíquerit domum, vel fratres, aut soróres, aut patrem, aut matrem, aut uxórem, aut fílios, aut agros, propter nomen meum, céntuplum accípiet, et vitam aetérnam possidébit.


Offertorium Ps. 18, 5 In omnem terram exívit sonus eórum: et in fines orbis terrae verba eórum.


Secreta


GLÓRIAM, Dómine, sanctórum Apostolórum tuórum perpétuam venerántes: quaésumus ; ut eam, sacris mystériis expiáti, dígnius celebrémus. Per Dóminum.


Praefatio de Apostolis.


Communio Matth. 19, 28 Vos, qui secúti estis me, sedébitis super sedes, judicántes duódecim tribus Israël.


Postcommunio


PERCÉPTIS, Dómine, sacraméntis, supplíciter exorámus: ut, intercedéntibus beátis Apóstolis tuis ; quae pro illórum veneránda gérimus passióne, nobis profíciant ad medélam. Per Dóminum.
Tempore PaschaliMissa ut supra, praeter sequentia:


Introitus Ps. 63, 3
PROTEXÍSTI me, Deus, a convéntu malignántium, allelúja: a multitúdine operántium iniquitátem, allelúja, allelúja. Ps. ibid., 2 Exáudi, Deus, oratiónem meam cum déprecor: a timóre inimíci éripe ánimam meam. V/. Glória Patri.


Post Epistolam:

Allelúja, allelúja. V/. Ps. 88, 6 Confitebúntur caeli mirabília tua, Dómine: étenim veritátem tuam in ecclésia sanctórum. Allelúja. V/. Joann. 15, 16 Ego vos elégi de mundo, ut eátis, et fructum afferátis, et fructu s vester máneat. Allelúja.


Offertorium Ps. 44, 17-18 Constítues eos príncipes super omnem terram: mémores erunt nóminis tui, Dómine, in omni progénie et generatióne, allelúja, allelúja.


Communio Ps. 18, 5 In omnem terram exívit sonus eórum: et in fines orbis terrae verba eórum, allelúja, allelúja.
* Praecedentes Missae, tum intra, tum extra Tempus Paschale, sumi etiam possunt pro votiva alicujus sancti Apostoli, de quo in Missali non habeatur Missa propria: Orationes autem, in casu, dicuntur ut infra:


Oratio


MAJESTÁTEM tuam, Dómine, supplíciter exorámus: ut, sicut Ecclésiae tuae beátus N. Apóstolus éxstitit praedicátor et rector ; ita apud te sit pro nobis perpétuus intercéssor. Per Dóminum.


Secreta


SACRIFÍCIUM nostrum tibi, Dómine, quaésumus, beáti N. Apóstoli precátio sancta concíliet: ut, in cujus honóre solémniter exhibétur, ejus méritis efficiátur accéptum. Per Dóminum.


Postcommunio


SÚMPSIMUS, Dómine, divína mystéria, beáti N. Apóstoli memória laetántes: quae, sicut tuis Sanctis ad glóriam, ita nobis, quaésumus, ad véniam prodésse perfícias. Per Dóminum.


* Similiter Feria IV dici potest Missa conventualis de Patrono principali Oppidi vel Civitatis, Dioecesis, Provinciae et Nationis, vel etiam de Titulari Ecclesiae propriae, et de Titulo vel Sancto Fundatore Ordinis seu Congregationis.


MISSAE VOTIVAE

Quae loco conventualis de Feria communi

in Choro suffici possunt
Feria V

MISSA

DE SPIRITU SANCTO


Introitus Sap. 1, 7
SPÍRITUS Dómini replévit orbem terrárum: et hoc quod cóntinet ómnia, sciéntiam habet vocis. (T. P. Allelúja, allelúja.) Ps. 67, 2 Exsúrgat Deus, et dissipéntur inimíci ejus: et fúgiant, qui odérunt eum, a fácie ejus. V/. Glória Patri.


Oratio


DEUS, qui corda fidélium Sancti Spíritus illustratióne docuísti: da nobis in eódem Spíritu recta sápere ; et de ejus semper consolatióne gaudére. Per Dóminum nostrum Jesum Christum Fílium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitáte ejúsdem Spíritus Sancti.


Léctio Actuum Apostolórum.

Act. 8, 14-17


IN diébus illis: Cum audíssent Apóstoli, qui erant Jerosólymis, quod recepísset Samaría verbum Dei, misérunt ad eos Petrum et Joánnem. Qui cum veníssent, oravérunt pro ipsis ut accíperent Spíritum Sanctum: nondum enim in quemquam illórum vénerat, sed baptizáti tantum erant in nómine Dómini Jesu. Tunc imponébant manus super illos, et accipiébant Spíritum Sanctum.


Graduale Ps. 32, 12 et 6 Beáta gens, cujus est Dóminus Deus eórum: pópulus, quem elégit Dóminus in hereditátem sibi. V/. Verbo Dómini caeli firmáti sunt: et Spíritu oris ejus omnis virtus eórum.
Allelúja, a llelúja. (Hic genuflectitur) V/. Veni, Sancte Spíritus, reple tuórum corda fidélium: et tui amóris in eis ignem accénde. Allelúja.Post Septuagesimam, omissis Allelúja et Versu sequenti, dicitur

Tractus Ps. 103, 30 Emítte Spíritum tuum, et creabúntur: et renovábis fáciem terrae. V/. O quam bonus et suávis est, Dómine, Spíritus tuus in nobis ! (Hic genuflectitur) V/. Veni, Sancte Spíritus, reple tuórum corda fidélium: et tui amóris in eis ignem accénde.

Tempore autem Paschali omittitur Graduale, et ejus loco dicitur:


Allelúja, allelúja. V/. Ps. 103, 30 Emítte Spíritum tuum, et creabúntur: et renovábis fáciem terrae. Allelúja. (Hic genuflectitur) V/. Veni, Sancte Spíritus, reple tuórum corda fidélium: et tui amóris in eis ignem accénde.+ Sequéntia sancti Evangélii secúndum Joánnem.

Joann. 14, 23-31


IN illo témpore: Dixit Jesus discípulis suis: Si quis díligit me, sermónem meum servábit, et Pater meus díliget eum, et ad eum veniémus, et mansiónem apud eum faciémus: qui non díligit me, sermónes meos non servat. Et sermónem quem audístis, non est meus: sed ejus, qui misit me, Patris. Haec locútus sum vobis, apud vos manens. Paráclitus autem Spíritus Sanctus, quem mittet Pater in nómine meo, ille vos docébit ómnia, et súggeret vobis ómnia, quaecúmque díxero vobis. Pacem relínquo vobis, pacem meam do vobis: non quómodo mundus dat, ego do vobis. Non turbétur cor vestrum, neque formídet. Audístis quia ego dixi vobis: Vado, et vénio ad vos. Si diligerétis me, gauderétis útique, quia vado ad Patrem: quia Pater major me est. Et nunc dixi vobis priúsquam fiat: ut cum factum fúerit, credátis. Jam non multa loquar vobíscum. Venit enim princeps mundi hujus, et in me non habet quidquam. Sed ut cognóscat mundus, quia díligo Patrem, et sicut mandátum dedit mihi Pater, sic fácio.


Offertorium Ps. 67, 29-30 Confírma hoc, Deus, quod operátus es in nobis: a templo tuo, quod est in Jerúsalem, tibi ófferent reges múnera. (T. P. Allelúja.)


Secreta


MÚNERA, quaésumus, Dómine, obláta sanctífica: et corda nostra Sancti Spíritus illustratióne emúnda. Per Dóminum nostrum Jesum Christum Filium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte ejúsdem Spíritus Sancti.


Communio Act. 2, 2 et 4 Factus est repénte de caelo sonus, tamquam adveniéntis spíritus veheméntis, ubi erant sedéntes, et repléti sunt omnes Spíritu Sancto, loquéntes magnália Dei. (T. P. Allelúja.)


Postcommunio


SANCTI Spíritus, Dómine, corda nostra mundet infúsio: et sui roris íntima aspersióne fecúndet. Per Dóminum nostrum Jesum Christum Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitáte ejúsdem Spíritus Sancti.MISSAE VOTIVAE

Quae loco conventualis de Feria communi

in Choro suffici possunt
Item Feria V

MISSA

DE SANCTISSIMO

EUCHARISTIAE SACRAMENTO


Introitus Ps. 80, 17
CIBÁVIT eos ex ádipe fruménti: et de petra, melle saturávit eos. (T. P. Allelúja, allelúja.) Ps. ibid., 2 Exsultáte Deo adjutóri nostro: jubiláte Deo Jacob. V/. Glória Patri.


Oratio


DEUS, qui nobis sub Sacraménto mirábili passiónis tuae memóriam reliquísti: tríbue, quaésumus, ita nos Córporis et Sánguinis tui sacra mystéria venerári ; ut redemptiónis tuae fructum in nobis júgiter sentiámus: Qui vivis.


Léctio Epístolae beáti Pauli Apóstoli ad Corínthios.

1 Cor. 11, 23-29


FRATRES: Ego enim accépi a Dómino quod et trádidi vobis, quóniam Dóminus Jesus in qua nocte tradebátur, accépit panem, et grátias agens fregit, et dixit: Accípite et manducáte: hoc est corpus meum, quod pro vobis tradétur: hoc fácite in meam commemoratiónem. Simíliter et cálicem, postquam cenávit, dicens: Hic calix novum testaméntum est in meo sánguine. Hoc fácite, quotiescúmque bibétis, in meam commemoratiónem. Quotiescúmque enim manducábitis panem hunc, et cálicem bibétis, mortem Dómini annuntiábitis, donec véniat. Itaque quicúmque manducáverit panem hunc, vel bíberit cálicem Dómini indígne, reus erit córporis et sánguinis Dómini. Probet autem seípsum homo: et sic de pane illo edat, et de cálice bibat. Qui enim mandúcat, et bibit indígne, judícium sibi mandúcat, et bibit: non dijúdicans corpus Dómini.


Graduale Ps. 144, 15-16 Oculi ómnium in te sperant, Dómine: et tu das illis escam in témpore opportúno. V/. Aperis tu manum tuam: et imples omne ánimal benedictióne.
Allelúja, allelúja. V/. Joann. 6, 56-57 Caro mea vere est cibus, et sanguis meus vere est potus: qui mandúcat meam carnem, et bibit meum sánguinem, in me manet, et ego in eo. Allelúja.Post Septuagesimam, omissis Allelúja et Versu sequenti, dicitur

Tractus Malach. 1, 11 Ab ortu solis usque ad occásum, magnum est nomen meum in gentibus. V/. Et in omni loco sacrificátur, et offértur nómini meo oblátio munda: quia magnum est nomen meum in géntibus. V/. Prov. 9, 5 Veníte, comédite panem meum: et bíbite vinum, quod míscui vobis.

Tempore autem Paschali omittitur Graduale, et ejus loco dicitur:


Allelúja , allelúja. V/. Luc. 24, 35 Cognovérunt discípuli Dóminum Jesum in fractióne panis. Allelúja. V/. Joann. 6, 56-57 Caro mea vere est cibus, et sanguis meus vere est potus: qui mandúcat meam carnem, et bibit meum sánguinem, in me manet, et ego in eo. Allelúja.+ Sequéntia sancti Evangélii secúndum Joánnem.

Joann. 6, 55-59


IN illo témpore: Dixit Jesus turbis Judaeórum: Caro mea vere est cibus, et sanguis meus vere est potus. Qui mandúcat meam carnem, et bibit meum sánguinem, in me manet, et ego in illo. Sicut misit me vivens Pater, et ego vivo propter Patrem: et qui mandúcat me, et ipse vivet propter me. Hic est panis, qui de caelo descéndit. Non sicut manducavérunt patres vestri manna, et mórtui sunt. Qui mandúcat hunc panem, vivet in aetérnum.


Offertorium Levit. 21, 6 Sacerdótes Dómini incénsum et panes ófferunt Deo: et ídeo sancti erunt Deo suo, et non pólluent nomen ejus. (T. P. Allelúja.)


Secreta


ECCLÉSIAE tuae, quaésumus, Dómine, unitátis et pacis propítius dona concéde: quae sub oblátis munéribus mýstice designántur. Per Dóminum.


Praefatio de Nativitate.


Communio 1 Cor. 26-27 Quotiescúmque manducábitis panem hunc, et cálicem bibétis, mortem Dómini annuntiábitis, donec véniat: ítaque quicúmque manducáverit panem, vel bíberit cálicem Dómini indígne, reus erit córporis et sánguinis Dómini. (T. P. Allelúja.)


Postcommunio


FAC nos, quaésumus, Dómine, divinitátis tuae sempitérna fruitióne repléri: quam pretiósi Córporis et Sánguinis tui temporális percéptio praefigúrat: Qui vivis.MISSAE VOTIVAE

Quae loco conventualis de Feria communi

in Choro suffici possunt
Similiter Feria V

MISSA

DE D. N. JESU CHRISTO

SUMMO ET AETERNO SACERDOTE


Introitus Ps. 109, 4
JURÁVIT Dóminus, et non paenitébit eum: Tu es sacérdos in aetérnum secúndum órdinem Melchísedech. (T. P. Allelúja, allelúja.) Ps. ibid., 1 Dixit Dóminus Dómino meo: Sede a dextris meis. V/. Glória Patri.


Oratio


DEUS, qui ad majestátis tuae glóriam et géneris humáni salútem, Unigénitum tuum summum atque aetérnum constituísti Sacerdótem: praesta ; ut quos minístros et mysteriórum suórum dispensatóres elégit, in accépto ministério adimpléndo fidéles inveniántur. Per eúmdem Dóminum.


Léctio Epístolae beáti Pauli Apóstoli ad Hebraéos.

Hebr. 5, 1-11


FRATRES: Omnis póntifex ex homínibus assúmptus, pro homínibus constitúitur in iis, quae sunt ad Deum, ut ófferat dona et sacrifícia pro peccátis: qui condolére possit iis, qui ignórant et errant: quóniam et ipse circúmdatus est infirmitáte: et proptérea debet, quemádmodum pro pópulo, ita étiam et pro semetípso offérre pro peccátis. Nec quisquam sumit sibi honórem, sed qui vocátur a Deo, tamquam Aaron. Sic et Christus non semetípsum clarificávit ut póntifex fíeret, sed qui locútus est ad eum: Fílius meus es tu, ego hódie génui te. Quemádmodum et in álio loco dicit: Tu es sacérdos in aetérnum, secúndum órdinem Melchísedech. Qui in diébus carnis suae preces, supplicationésque ad eum, qui possit illum salvum fácere a morte, cum clamóre válido et lácrimis ófferens, exaudítus est pro sua reveréntia. Et quidem, cum esset Fílius Dei, dídicit ex iis, quae passus est, obediéntiam: et consummátus, factus est ómnibus obtemperántibus sibi causa salútis aetérnae, appellátus a Deo póntifex juxta órdinem Melchísedech. De quo nobis grandis sermo, et ininterpretábilis ad dicéndum.


Graduale Luc. 4, 18 Spíritus Dómini super me, propter quod unxit me: V/. Evangelizáre paupéribus misit me, sanáre contrítos corde.
Allelúja , allelúja. V/. Hebr. 7, 24 Jesus autem, eo quod máneat in aetérnum, sempitérnum habet sacerdótium. Allelúja.Post Septuagesimam, omissis Allelúja et Versu sequenti, dicitur

Tractus Ps. 9, 34-36 Exsúrge, Dómine Deus, exaltétur manus tua: ne obliviscáris páuperum. V/. Vide quóniam tu labórem et dolórem consíderas. V/. Tibi derelíctus est pauper: órphano tu eris adjútor.

Tempore autem Paschali omittitur Graduale, et ejus loco dicitur:


Allelúja , allelúja. V/. Hebr. 7, 24 Jesus autem, eo quod máneat in aetérnum, sempitérnum habet sacerdótium. Allelúja. V/. Luc. 4, 18 Spíritus Dómini super me ; propter quod unxit me, evangelizáre paupéribus misit me, sanáre contrítos corde. Allelúja.+ Sequéntia sancti Evangélii secúndum Lucam.

Luc. 22, 14-20


IN illo témpore: Discúbuit Jesus, et duódecim Apóstoli cum eo. Et ait illis: Desidério desiderávi hoc Pascha manducáre vobíscum, ántequam pátiar. Dico enim vobis, quia ex hoc non manducábo illud, donec impleátur in regno Dei. Et accépto cálice, grátias egit, et dixit: Accípite et divídite inter vos. Dico enim vobis quod non bibam de generatióne vitis, donec regnum Dei véniat. Et accépto pane, grátias egit, et fregit, et dedit eis, dicens: Hoc est corpus meum, quod pro vobis datur: hoc fácite in meam commemoratiónem. Simíliter et cálicem, postquam cenávit, dicens: Hic est calix novum testaméntum in sánguine meo, qui pro vobis fundétur.


Offertorium Hebr. 10, 12-14 Christus unam pro peccátis ófferens hóstiam, in sempitérnum sedet in déxtera Dei: una enim oblatióne consummávit in aetérnum sanctificátos. (T. P. Allelúja.)


Secreta


HAEC múnera, Dómine, mediátor noster Jesus Christus tibi reddat accépta ; et nos, una secum, hóstias tibi gratas exhíbeat: Qui tecum.


Praefatio de Cruce.


Communio 1 Cor. 11, 24-25 Hoc corpus, quod pro vobis tradétur: hic calix novi testaménti est in meo sánguine, dicit Dóminus: hoc fácite, quotiescúmque súmitis, in meam commemoratiónem. (T. P. Allelúja.)


Postcommunio


VIVÍFICET nos, quaésumus, Dómine, divína, quam obtúlimus et súmpsimus, hóstia ; ut perpétua tibi caritáte conjúncti, fructum, qui semper máneat, afferámus. Per Dóminum.MISSAE VOTIVAE

Quae loco conventualis de Feria communi

in Choro suffici possunt
Feria VI

MISSA

DE SANCTA CRUCE


Introitus Gal. 6, 14
NOS autem gloriári opórtet in Cruce Dómini nostri Jesu Christi: in quo est salus, vita et resurréctio nostra: per quem salváti et liberáti sumus. (T. P. Allelúja, allelúja.) Ps. 66, 2 Deus misereátur nostri, et benedícat nobis: illúminet vultum suum super nos, et misereátur nostri. V/. Glória Patri.


Extra Tempus Paschale

Oratio


DEUS, qui unigéniti Fílii tui pretióso sánguine, vivíficae Crucis vexíllum sanctificáre voluísti: concéde, quaésumus ; eos, qui ejúsdem sanctae Crucis gaudent honóre, tua quoque ubíque protectióne gaudére. Per eúmdem Dóminum.

Tempore Paschali

Oratio


DEUS, qui pro nobis Fílium tuum Crucis patíbulum subíre voluísti, ut inimíci a nobis expélleres potestátem: concéde nobis, fámulis tuis ; ut resurrectiónis grátiam consequámur. Per eúmdem Dóminum.


Léctio Epístolae beáti Pauli Apóstoli ad Philippénses.

Phil. 2, 8-11


FRATRES: Christus factus est pro nobis obédiens usque ad mortem, mortem autem crucis. Propter quod et Deus exaltávit illum, et donávit illi nomen, quod est super omne nomen: (hic genuflectitur) ut in nómine Jesu omne genu flectátur caeléstium, terréstrium et infernórum, et omnis lingua confiteátur, quia Dóminus Jesus Christus in glória est Dei Patris.


Graduale Ibid., 8-9 Christus factus est pro nobis obédiens usque ad mortem, mortem autem Crucis. V/. Propter quod et Deus exaltávit illum, et dedit illi nomen, quod est super omne nomen.
Allelúja, allelúja. V/. Dulce lignum, dulces clavos, dúlcia ferens póndera: quae sola fuísti digna sustinére Regem caelórum et Dóminum. Allelúja.Post Septuagesimam, omissis Allelúja et Versu sequenti, dicitur

Tractus Adorámus te, Christe, et benedícimus tibi: quia per Crucem tuam redemísti mundum. V/. Tuam Crucem adorámus, Dómine, tuam gloriósam recólimus passiónem: miserére nostri, qui passus es pro nobis. V/. O Crux benedícta, quae sola fuísti digna portáre Regem caelórum et Dóminum.

Tempore autem Paschali omittitur Graduale, et ejus loco dicitur:


Allelúja, allelúja. V/. Ps. 95, 10 Dícite in géntibus, quia Dóminus regnávit a ligno. Allelúja. V/. Dulce lignum, dulces clavos, dúlcia ferens póndera: quae sola fuísti digna sustinére Regem caelórum et Dóminum. Allelúja.+ Sequéntia sancti Evangélii secúndum Matthaéum.

Matth. 20, 17-19


IN illo témpore: Assúmpsit Jesus duódecim discípulos secréto, et ait illis: Ecce ascéndimus Jerosólymam, et Fílius hóminis tradétur princípibus sacerdótum et scribis, et condemnábunt eum morte, et tradent eum géntibus ad illudéndum, et flagellándum, et crucifigéndum, et tértia die resúrget.


Offertorium Prótege, Dómine, plebem tuam, per signum sanctae Crucis, ab ómnibus insídiis inimicórum ómnium: ut tibi gratam exhibeámus servitútem, et acceptábile fiat sacrifícium nostrum. (T. P. Allelúja.)


Secreta


HAEC oblátio, Dómine, quaésumus, ab ómnibus nos purget offénsis: quae in ara Crucis étiam totíus mundi tulit offénsam. Per eúmdem Dóminum.


Praefatio de Cruce.


Communio Per signum Crucis de inimícis nostris líbera nos, Deus noster. (T. P. Allelúja.)


Postcommunio


ADÉSTO nobis, Dómine Deus noster: et quos sanctae Crucis laetári facis honóre, ejus quoque perpétuis defénde subsídiis. Per Dóminum.MISSAE VOTIVAE

Quae loco conventualis de Feria communi

in Choro suffici possunt
Item Feria VI

MISSA

DE PASSIONE DOMINI


Introitus Philipp. 2, 8-9
HUMILIÁVIT semetípsum Dóminus Jesus Christus usque ad mortem, mortem autem crucis: propter quod et Deus exaltávit illum, et donávit illi nomen, quod est super omne nomen. (T. P. Allelúja, allelúja.) Ps. 88, 2 Misericórdias Dómini in aetérnum cantábo: in generatiónem et generatiónem. V/. Glória Patri.


Oratio


DÓMINE Jesu Christe, qui de caelis ad terram de sinu Patris descendísti, et sánguinem tuum pretiósum in remissiónum peccatórum nostrórum fudísti: te humíliter deprecámur ; ut in die judícii, ad déxteram tuam audíre mereámur: Veníte, benedícti: Qui cum eódem Deo Patre et Spíritu Sancto vivis et regnas Deus, per ómnia saécula saeculórum.


Léctio Zacharíae Prophétae.

Zach. 12, 10-11 ; 13, 6-7


HAEC dicit Dóminus: Effúndam super domum David, et super habitatóres Jerúsalem spíritum grátiae et precum: et aspícient ad me, quem confixérunt: et plangent eum planctu quasi super unigénitum, et dolébunt super eum, ut doléri solet in morte primogéniti. In die illa magnus erit planctus in Jerúsalem, et dicétur: Quid sunt plagae istae in médio mánuum tuárum ? Et dicet: His plagátus sum in domo eórum, qui diligébant me. Frámea, suscitáre super pastórem meum, et super virum cohaeréntem mihi, dicit Dóminus exercítuum: pércute pastórem, et di spergéntur oves: ait Dóminus omnípotens.


Graduale Ps. 68, 21-22 Impropérium exspectávit cor meum, et misériam: et sustínui, qui simul mecum contristarétur, et non fuit: consolántem me quaesívi, et non invéni. V/. Dedérunt in escam meam fel, et in siti mea potavérunt me acéto.
Allelúja, allelúja. V/. Ave, Rex noster: tu solus nostros es miserátus erróres: Patri obédiens, ductus es ad crucifigéndum, ut agnus mansuétus ad occisiónem. Allelúja.Post Septuagesimam, omissis Allelúja et Versu sequenti, dicitur

Tractus Isai. 53, 4-5 Vere languóres nostros ipse tulit, et dolóres nostros ipse portávit. V/. Et nos putávimus eum quasi leprósum, et percússum a Deo, et humiliátum. V/. Ipse autem vulnerátus est propter iniquitátes nostras, attrítus est propter scélera nostra. V/. Disciplína pacis nostrae super eum: et livóre ejus sanáti sumus.

Tempore autem Paschali omittitur Graduale, et ejus loco dicitur:


Allelúja, allelúja. V/. Ave, Rex noster: tu solus nostros es miserátus erróres: Patri obédiens, ductus es ad crucifigéndum, ut agnus mansuétus ad occisiónem. Allelúja. V/. Tibi glória, hosánna: tibi triúmphus et victória: tibi summae laudis et honóris coróna. Allelúja.+ Sequéntia sancti Evangélii secúndum Joánnem.

Joann. 19, 28-35


IN illo témpore: Sciens Jesus quia ómnia consummáta sunt, ut consummarétur Scriptúra, dixit: Sítio. Vas ergo erat pósitum acéto plenum. Illi autem spóngiam plenam acéto, hyssópo circumponéntes, obtulérunt ori ejus. Cum ergo accepísset Jesus acétum, dixit: Consummátum est. Et inclináto cápite trádidit spíritum. Judaéi ergo (quóniam Parascéve erat) ut non remanérent in cruce córpora sábbato (erat enim magnus dies ille sábbati), rogavérunt Pilátum, ut frangeréntur eórum crura, et tolleréntur. Venérunt ergo mílites: et primi quidem fregérunt crura, et altérius, qui crucifíxus est cum eo. Ad Jesum autem cum veníssent, ut vidérunt eum jam mórtuum, non fregérunt ejus crura, sed unus mílitum láncea latus ejus apéruit, et contínuo exívit sanguis et aqua. Et qui vidit, testimónium perhíbuit: et verum est testimónium ejus.


Offertorium Insurrexérunt in me viri iníqui: absque misericórdia quaesiérunt me interfícere: et non pepercérunt in fáciem meam spúere: lánceis suis vulneravérunt me, et concússa sunt ómnia ossa mea. (T. P. Allelúja.)


Secreta


OBLÁTUM tibi, Dómine, sacrifícium, intercedénte unigéniti Fílii tui passióne, vivíficet nos semper, et múniat: Qui tecum vivit.


Praefatio de Cruce.


Communio Ps. 21, 17-18 Fodérunt manus meas et pedes meos: dinumeravérunt ómnia ossa mea. (T. P. Allelúja.)


Postcommunio


DÓMINE Jesu Christe, Fili Dei vivi, qui hora sexta pro redemptióne mundi Crucis patíbulum ascendísti, et sánguinem tuum pretiósum in remissiónem peccatórum nostrórum fudísti: te humíliter deprecámur ; ut post óbitum nostrum, paradísi jánuas nos gaudénter introíre concédas: Qui vivis.


* In Sabbato dicitur Missa de sancta Maria, ut supra post Commune Festorum ejusdem beatae Mariae Virginis habetur.
* Extra Missam conventualem, qualibet die non impedita juxta Rubricas, dici possunt Missae votivae, quae pro singulis hebdomadae diebus loco Missae conventualis assignantur, ut supra. Item dici possunt Missae votivae de Conceptione immaculata et de Septem Doloribus beatae Mariae Virginis, necnon de omnibus Sanctis canonizatis, in Mart yrologio Romano descriptis, pro quibus Missa sumitur, sive propria, si habeatur, sive de Communi, mutatis mutandis, ut in Proprio Sanctorum assignatur. Quod si in Kalendario non inscribantur, omnia dicuntur de Communi, ad libitum Sacerdotis. Insuper, juxt a diversitatem casuum, dici possunt Missae votivae ad diversa, ut infra, cauto tamen quod Missae in die Creationis et Coronationis Papae et in eorum dierum Anniversario, nec non in Anniversario Electionis vel, si Episcopus ex alia Sede translatus fuerit, Translationis, et Consecrationis Episcopi, uti privatae celebrari nequeunt, sed de iis fit Commemoratio, prouti habetur in Additionibus et Variationibus in Rubricis Missalis Tit. II, num. 4-5.Missale Romanum 1957 - DE ANGELIS