Qu. Disp. De Veritate - 2
Qu. Disp. De Veritate - 2 (Sancti Thomae Aquinatis): Quaestio Disputata De Veritate, a qu. XXII art. 11 resp. ad 1m, usque ad finem: textus ex editione Marietti 1953.

Index


QU. DISP. DE VERITATE - 2


angelici Doctoris

SANCTI THOMAE AQUINATIS

ordinis praedicatorumQUAESTIO 22


Articulus 11


Articulus 12

Duodecimo quaeritur utrum voluntas moveat intellectum et alias animae vires

Articulus 13

Tertiodecimo quaeritur utrum intentio sit actus voluntatis

Articulus 14

Quartodecimo quaeritur utrum voluntas eodem motu velit finem et intendat ea quae sunt ad finem

Articulus 15

Quintodecimo quaeritur utrum electio sit actus voluntatis

QUAESTIO 23


Articulus 1

Et primo quaeritur utrum Deo competat voluntatem habere

Articulus 2

Secundo quaeritur utrum voluntas divina possit distingui per antecedens et consequens

Articulus 3

Tertio quaeritur utrum voluntas Dei convenienter dividatur per voluntatem beneplaciti et voluntatem signi

Articulus 4

Quarto quaeritur utrum Deus de necessitate velit quidquid vult

Articulus 5

Quinto quaeritur utrum divina voluntas rebus volitis necessitatem imponat

Articulus 6

Sexto quaeritur utrum iustitia in rebus creatis dependeat ex simplici divina voluntate

Articulus 7

Septimo quaeritur utrum teneamur voluntatem nostram conformare voluntati divinae

Articulus 8

Octavo quaeritur utrum teneamur conformare voluntatem nostram voluntati divinae in volito, ut scilicet teneamur velle hoc quod scimus Deum velle

QUAESTIO 24


Articulus 1

Et primo quaeritur utrum in homine sit liberum arbitrium

Articulus 2

Secundo quaeritur utrum liberum arbitrium sit in brutis

Articulus 3

Tertio quaeritur utrum liberum arbitrium sit in Deo

Articulus 4

Quarto quaeritur utrum liberum arbitrium sit potentia, vel non

Articulus 5

Quinto quaeritur utrum liberum arbitrium sit una potentia, vel plures

Articulus 6

Sexto quaeritur utrum liberum arbitrium sit voluntas, vel alia potentia a voluntate

Articulus 7

Septimo quaeritur utrum possit esse aliqua creatura quae liberum arbitrium habeat naturaliter confirmatum in bono

Articulus 8

Octavo quaeritur utrum liberum arbitrium creaturae possit confirmari in bono per aliquod donum gratiae

Articulus 9

Nono quaeritur utrum liberum arbitrium hominis in statu viae possit confirmari in bono

Articulus 10

Decimo quaeritur utrum liberum arbitrium alicuius creaturae possit esse obstinatum in malo, vel immutabiliter firmatum

Articulus 11

Undecimo quaeritur utrum liberum arbitrium hominis in statu viae possit esse obstinatum in malo

Articulus 12

Duodecimo quaeritur utrum liberum arbitrium sine gratia in statu peccati mortalis possit vitare peccatum mortale

Articulus 13

Tertiodecimo quaeritur utrum aliquis in gratia existens possit peccatum mortale vitare

Articulus 14

Quartodecimo quaeritur utrum liberum arbitrium possit in bonum sine gratia

Articulus 15

Quintodecimo quaeritur utrum homo sine gratia se possit praeparare ad habendum gratiam

QUAESTIO 25


Articulus 1

Et primo quaeritur utrum sensualitas sit vis cognitiva vel appetitiva tantum

Articulus 2

Secundo quaeritur utrum sensualitas sit una simplex potentia, vel dividatur in plures potentias, scilicet irascibilem et concupiscibilem

Articulus 3

Tertio quaeritur utrum irascibilis et concupiscibilis sint tantum in appetitu superiori, vel etiam in inferiori

Articulus 4

Quarto quaeritur utrum sensualitas obediat rationi

Articulus 5

Quinto quaeritur utrum in sensualitate possit esse peccatum

Articulus 6

Sexto quaeritur utrum concupiscibilis sit magis corrupta et infecta quam irascibilis

Articulus 7

Septimo quaeritur utrum sensualitas in vita ista curari possit a corruptione praedicta

QUAESTIO 26


Articulus 1

Et primo quaeritur utrum anima separata a corpore patiatur

Articulus 2

Secundo quaeritur quomodo anima coniuncta corpori patiatur

Articulus 3

Tertio quaeritur utrum passio sit tantum in appetitiva sensitiva

Articulus 4

Quarto quaeritur secundum quid attendatur contrarietas et diversitas inter animae passiones

Articulus 5

Quinto quaeritur utrum spes, timor, gaudium et tristitia sint quatuor principales animae passiones

Articulus 6

Sexto quaeritur utrum passionibus mereamur

Articulus 7

Septimo quaeritur utrum passio adiuncta merito diminuat aliquid de merito. Scilicet quis plus mereatur, utrum ille qui bene facit pauperi cum quadam compassione misericordiae, vel qui facit absque omni passione, ex solo iudicio rationis

Articulus 8

Octavo quaeritur utrum huiusmodi passiones in christo fuerint

Articulus 9

Nono quaeritur utrum passio doloris fuerit in anima christi quantum ad superiorem rationem

Articulus 10

Decimo quaeritur utrum per dolorem passionis, qui erat in superiori ratione christi, impediretur gaudium fruitionis, et e converso

QUAESTIO 27


Articulus 1

Et primo quaeritur utrum gratia sit aliquid creatum positive in anima

Articulus 2

Secundo quaeritur utrum gratia gratum faciens sit idem quod caritas

Articulus 3

Tertio quaeritur utrum aliqua creatura possit esse causa gratiae

Articulus 4

Quarto quaeritur utrum sacramenta novae legis sint causa gratiae

Articulus 5

Quinto quaeritur utrum in uno homine sit una tantum gratia gratum faciens

Articulus 6

Sexto quaeritur utrum gratia sit in essentia animae

Articulus 7

Septimo quaeritur utrum gratia sit in sacramentis

QUAESTIO 28


Articulus 1

Et primo quaeritur utrum iustificatio impii sit remissio peccatorum

Articulus 2

Secundo quaeritur utrum peccatorum remissio possit esse sine gratia

Articulus 3

Tertio quaeritur utrum ad iustificationem impii liberum arbitrium requiratur

Articulus 4

Quarto quaeritur quis motus liberi arbitrii ad iustificationem requiratur; utrum scilicet requiratur motus in Deum

Articulus 5

Quinto quaeritur utrum in iustificatione impii requiratur motus liberi arbitrii in peccatum

Articulus 6

Sexto quaeritur utrum gratiae infusio et culpae remissio sint idem

Articulus 7

Septimo quaeritur utrum remissio culpae naturaliter praecedat infusionem gratiae

Articulus 8

Octavo quaeritur utrum in iustificatione impii motus liberi arbitrii naturaliter praecedat gratiae infusionem

Articulus 9

Nono quaeritur utrum iustificatio impii fiat in instanti

QUAESTIO 29


Articulus 1

Et primo quaeritur utrum in christo sit gratia creata

Articulus 2

Secundo quaeritur utrum ad hoc quod humana natura verbo uniretur in persona, requiratur habitualis gratia

Articulus 3

Tertio quaeritur utrum gratia christi sit infinita

Articulus 4

Quarto quaeritur utrum gratia capitis conveniat christo secundum humanam naturam

Articulus 5

Quinto quaeritur utrum in christo requiratur aliqua habitualis gratia ad hoc quod sit caput

Articulus 6

Sexto quaeritur utrum christus mereri potuerit

Articulus 7

Septimo quaeritur utrum christus aliis mereri potuerit

Articulus 8

Octavo quaeritur utrum christus in primo instanti suae conceptionis mereri potuerit