Quodlibeta I - XI
Quodlibeta I - XI (Sancti Thomae Aquinatis): textus ed. Marietti 1956. N.B. Quodlibetum XII translatum est inter Reportationes: v. nostrum 077 RQD.

Index


QUODLIBETA I - XI


angelici Doctoris

SANCTI THOMAE AQUINATIS

ordinis praedicatorumNUMERUS 1


Quaestio 1


Quantum ad divinam naturam quaesitum est: utrum beatus benedictus in visione qua vidit totum mundum, divinam essentiam viderit

Quaestio 2


Articulus 1
Utrum fuerit in christo una filiatio qua refertur ad patrem et ad matrem, an duae
Articulus 2
Utrum (christus) in cruce mortuus fuerit

Quaestio 3


Articulus 1
Utrum angelus dependeat a loco corporali secundum suam essentiam, an sit in loco corporali secundum operationem tantum
Articulus 2
Utrum (angelus) possit moveri de extremo in extremum sine medio

Quaestio 4


Articulus 1
Utrum anima adveniente corpori, corrumpantur omnes formae quae prius inerant, et substantiales et accidentales
Articulus 2
Utrum homo absque gratia possit se ad gratiam praeparare
Articulus 3
Utrum homo in statu innocentiae dilexerit Deum plus quam omnia, et supra seipsum

Quaestio 5


Utrum contritus teneatur velle magis esse in inferno quam peccare

Quaestio 6


Articulus 1
Utrum sufficiat quod aliquis scripto confiteatur, an oportet quod confiteatur verbo
Articulus 2
An aliquis teneatur statim confiteri habita opportunitate, vel possit expectare usque ad quadragesimam
Articulus 3
Utrum presbyter parochialis debeat credere suo parochiano dicenti se alteri confessum, et dare ei eucharistiam, vel non

Quaestio 7


Articulus 1
Utrum ille qui est praebendatus in duabus ecclesiis, in die quo diversum officium fit in utraque ecclesia debeat utrumque officium dicere
Articulus 2
Utrum aliquis teneatur dimittere studium theologiae, etiam si aptus ad alios docendum, ad hoc quod intendat saluti animarum

Quaestio 8


Articulus 1
Utrum religiosus teneatur obedire suo praelato, ut revelet sibi aliquod secretum quod fidei suae est commissum
Articulus 2
Utrum (religiosus) teneatur obedire (praelato suo) ut revelet culpam fratris quam novit

Quaestio 9


Articulus 1
Utrum peccatum sit natura aliqua
Articulus 2
Utrum periurium sit gravius peccatum quam homicidium
Articulus 3
Utrum peccet qui propter ignorantiam constitutionem papae non servat
Articulus 4
Utrum monachus peccet mortaliter comedendo carnes

Quaestio 10


Articulus 1
Utrum corpus gloriosum naturaliter possit esse cum alio corpore non glorioso in eodem loco
Articulus 2
Utrum corpus gloriosum esse simul in eodem loco cum alio corpore fieri possit miraculo

NUMERUS 2


Quaestio 1


Articulus 1
Utrum christus in triduo mortis fuerit idem homo numero
Articulus 2
Utrum quaelibet passio christi suffecisset ad redemptionem humani generis sine morte

Quaestio 2


Articulus 1
Utrum angelus substantialiter sit compositus ex essentia et esse
Articulus 2
Utrum in angelo sit aliud suppositum et natura

Quaestio 3


Utrum tempus movens creaturam spiritualem sit idem cum tempore quod mensurat motus corporalium rerum

Quaestio 4


Articulus 1
Utrum aliquis teneretur credere christo visibilia miracula non facienti
Articulus 2
Utrum parvuli iudaeorum sint baptizandi invitis parentibus
Articulus 3
Utrum aliquis propter consuetudinem possit excusari ne decimas solvat

Quaestio 5


Articulus 1
Utrum filius teneatur obedire parentibus carnalibus in indifferentibus
Articulus 2
Utrum venditor teneatur dicere emptori vitium rei venditae

Quaestio 6


Articulus 1
Utrum peccatum sit appetere praelationem
Articulus 2
Utrum peccatum sit praedicatori habere oculum ad rem temporalem

Quaestio 7


Articulus 1
Utrum anima separata possit pati ab igne corporeo
Articulus 2
Utrum duorum qui eadem poena sunt digni, unus diutius moretur in purgatorio quam alius

Quaestio 8


Articulus 1
Utrum peccatum in spiritum sanctum sit irremissibile
Articulus 2
Utrum crucesignatus qui moritur antequam iter arripiat transmarinum, plenam peccatorum remissionem

NUMERUS 3


Quaestio 1


Articulus 1
Utrum Deus possit facere quod materia sit sine forma
Articulus 2
Utrum Deus possit facere quod idem corpus simul localiter sit in duobus locis

Quaestio 2


Articulus 1
Utrum anima christi sciat infinita
Articulus 2
Utrum oculus christi post mortem dicatur aequivoce oculus, vel univoce
Articulus 3
Utrum post resurrectionem christus vere comedit incorporando sibi cibum

Quaestio 3


Articulus 1
Utrum aliquo modo angelus sit causa animae rationalis
Articulus 2
Utrum angelus influat in animam humanam
Articulus 3
Utrum angelus malus, idest diabolus, inhabitet substantialiter hominem in quolibet peccato mortali

Quaestio 4


Articulus 1
Utrum liceat quod aliquis pro se petat licentiam in theologia docendi
Articulus 2
Utrum auditores diversorum magistrorum theologiae habentium contrarias opiniones, excusentur a peccato, si sequantur falsas opiniones magistrorum suorum

Quaestio 5


Articulus 1
Utrum liceat iuvenes inducere ad religionis ingressum per obligationem voti vel iuramenti
Articulus 2
Utrum qui obligati sunt voto vel iuramento ad intrandum religionem, possint absque peccato in saeculo remanere
Articulus 3
Utrum liceat peccatores ad religionem inducere
Articulus 4
Utrum peccent qui aliquem iurare faciunt ne religionem ingrediatur

Quaestio 6


Articulus 1
Utrum religiosus qui nihil debet habere in proprio vel communi, possit eleemosynam facere de his quae sibi ab aliis in eleemosynam dantur
Articulus 2
Utrum aliquis in religione existens, sciens patrem suum gravi necessitate opprimi, possit exire absque licentia praelati sui, ut subveniat patri
Articulus 3
Utrum status religionis sit perfectior quam status sacerdotum parochialium et archidiaconorum

Quaestio 7


Articulus 1
Utrum mulier quae post votum continentiae emissum contraxit matrimonium in facie ecclesiae, possit absque peccato viro suo carnaliter commisceri
Articulus 2
Utrum aliquis possit licite retinere illud quod acquiritur licitis mercimoniis de pecunia usuraria

Quaestio 8


Utrum anima sit composita ex materia et forma

Quaestio 9


Articulus 1
Utrum anima separata a corpore cognoscat aliam animam separatam
Articulus 2
Utrum liceat ab aliquo moriente exigere ut statum suum post mortem denuntiet

Quaestio 10


Articulus 1
Utrum anima possit pati ab igne corporeo
Articulus 2
Utrum damnati in inferno gaudeant de poenis inimicorum suorum, quos vident secum puniri

Quaestio 11


Utrum scilicet si primus homo non peccasset, tot fuissent nati mares quot feminae

Quaestio 12


Articulus 1
Utrum conscientia possit errare
Articulus 2
Utrum conscientia erronea liget

Quaestio 13


Articulus 1
Utrum si aliquis sacerdos poenitenti dicat: quidquid boni feceris, sit tibi in remissionem peccatorum, sit satisfactio sacramentalis
Articulus 2
Utrum ei qui praetermisit divinum officium dicere, cum tenetur ad ipsum, possit imponi alia poenitentia pro tali omissione, vel sit ei imponendum quod iteret quod omisit

Quaestio 14


Articulus 1
Utrum arcus caelestis sit signum diluvii non futuri
Articulus 2
Utrum possit demonstrative probari quod mundus non sit aeternus

NUMERUS 4


Quaestio 1


Circa scientiam quaesitum est utrum in Deo sint plures ideae

Quaestio 2


Articulus 1
Utrum in Deo sit virtus
Articulus 2
Utrum aquae sint super caelos

Quaestio 3


Articulus 1
Utrum Deus possit aliquid in nihilum redigere
Articulus 2
Si aliquid esset in nihilum redactum, utrum Deus possit illud reparare idem numero

Quaestio 4


Articulus 1
Utrum pater eodem verbo dicat se et creaturam
Articulus 2
Utrum filius sua filiatione distinguatur a spiritu sancto

Quaestio 5


Utrum sit unum numero corpus christi affixum cruci et iacens in sepulcro

Quaestio 6


Circa primum quaerebatur utrum Deus semper faciat novam gratiam

Quaestio 7


Articulus 1
Utrum per absolutionem sacerdotis remittatur culpa
Articulus 2
Utrum vir possit accipere crucem, si timeatur de incontinentia uxoris non valentis virum sequi

Quaestio 8


Articulus 1
Utrum religiosus teneatur obedire praelato suo praecipienti ei in virtute obedientiae quod revelet ei crimen fratris occultum
Articulus 2
Utrum papa possit dispensare in bigamia
Articulus 3
Utrum aliquis teneatur vitare excommunicatos illos de quorum excommunicatione etiam inter peritos est diversa sententia
Articulus 4
Utrum praelatus ecclesiae licite possit dare beneficium consanguineo suo idoneo existenti

Quaestio 9


Articulus 1
Utrum possit aliquis sine peccato appetere scire scientias magicas
Articulus 2
Utrum enuntiabile, quod semel est verum, semper sit verum
Articulus 3
Utrum magister determinando quaestiones theologicas magis debeat uti ratione, vel auctoritate

Quaestio 10


Articulus 1
Utrum aliquis absque perfecta caritate possit se ad martyrium offerre
Articulus 2
Utrum sustinere martyrium pro christo sit in praecepto

Quaestio 11


Articulus 1
Utrum primi motus semper sint peccata
Articulus 2
Utrum primi motus in infidelibus sint peccata mortalia

Quaestio 12


Articulus 1
Utrum pueri non exercitati in praeceptis, sint recipiendi vel obligandi voto vel iuramento, vel beneficiis alliciendi, ad ingressum religionis
Articulus 2
Utrum consilia ordinentur ad praecepta

NUMERUS 5


Quaestio 1


Articulus 1
Utrum Deus sciat primum instans in quo potuit creare mundum
Articulus 2
Utrum praesciti a Deo possint demereri

Quaestio 2


Articulus 1
Utrum Deus possit virginem corruptam reparare
Articulus 2
Utrum Deus possit peccare, si vult

Quaestio 3


Articulus 1
Utrum totus sanguis quem christus in sua passione effudit, in resurrectione ad corpus eius redierit
Articulus 2
In quo christus nobis maius signum dilectionis exhibuerit; utrum in hoc quod christus passus est pro nobis, vel in hoc quod corpus suum dedit nobis sub sacramento in cibum

Quaestio 4


Utrum lucifer sit subiectum aevi

Quaestio 5


Articulus 1
Utrum, si adam non peccasset, iidem homines numero salvarentur qui nunc salvantur
Articulus 2
Utrum verbum cordis sit species intelligibilis
Articulus 3
Utrum ea quae per timorem fiunt, sint voluntaria

Quaestio 6


Articulus 1
Utrum forma panis in sacramento eucharistiae annihiletur
Articulus 2
Utrum sacerdos dare debeat hostiam non consecratam peccatori occulto hoc petenti

Quaestio 7


Articulus 1
Utrum praelatus debeat subditum suum ab administratione removere propter aliquid quod ab eo in confessione audivit
Articulus 2
Utrum in meliori statu moriatur ille crucesignatus qui moritur in via eundi ultra mare, quam ille qui moritur in redeundo

Quaestio 8


Articulus 1
Si aliquis despondeat aliquam per verba de futuro, et postea carnaliter cognoscat... Si postmodum contrahat cum alia per verba de praesenti, utrum secunda sit uxor eius
Articulus 2
Si vir accuset uxorem de adulterio occulto, utrum mulier teneatur in iudicio suum peccatum confiteri

Quaestio 9


Articulus 1
Si aliquis incidens in latrones, promittat eis pecuniam pro sua liberatione, si mutuo eam accipiat ab aliquo suo amico, utrum restituere teneatur
Articulus 2
Utrum aliquis peccare possit nimis ieiunando vel vigilando

Quaestio 10


Articulus 1
Utrum praecepta ordine naturae praecedant consilia
Articulus 2
Utrum peccata quae fiunt contra praecepta secundae tabulae, sint graviora peccatis quae sunt contra praecepta primae tabulae

Quaestio 11


Articulus 1
Utrum b. Matthaeus vocatus sit statim a teloneo ad statum apostolatus et perfectionis
Articulus 2
Utrum ille qui eligitur canonice in episcopum, melius faciat consentiendo electioni de se factae, vel eam recusando
Articulus 3
Utrum praelatus qui dat beneficium ecclesiasticum alicui suo consanguineo, sperans per hoc suum genus exaltari et ditari, committat simoniam

Quaestio 12


Articulus 1
Si doctor semper praedicavit aut docuit principaliter propter inanem gloriam, utrum habeat aureolam, si in morte poeniteat
Articulus 2
Utrum si ex doctrina doctoris aliqui revocentur a meliori bono, utrum ille doctor teneatur illam doctrinam revocare

Quaestio 13


Articulus 1
Utrum religiosi teneantur patienter tolerare iniurias sibi factas
Articulus 2
Utrum ille qui iurat se non intraturum religionem, possit licite religionem intrare

Quaestio 14


Utrum scilicet liceat clerico qui tenetur ad horas canonicas, dicere matutinas sequentis diei de sero

NUMERUS 6


Quaestio 1


Utrum scilicet unitas essentiae ponat in numerum cum unitate personae

Quaestio 2


Articulus 1
Utrum quidquid agunt angeli, agant per imperium voluntatis
Articulus 2
Utrum angeli possint esse in convexo caeli empyrei: quod etiam quaerebatur circa corpora gloriosa

Quaestio 3


Articulus 1
Utrum puer qui nascitur in deserto ubi non potest aqua haberi, moriens sine baptismo, salvari possit in fide matris fidelis
Articulus 2
Utrum si christianus qui baptizat iudaeam, cui primo dederat fidem de contrahendo, si baptizaretur; cognoscens eam postea carnaliter, consummet matrimonium

Quaestio 4


Utrum certitudo adhaesionis quae est in haeretico vel malo catholico sit actus ipsius fidei virtutis

Quaestio 5


Articulus 1
Utrum liceat celebrare festum conceptionis dominae nostrae
Articulus 2
Utrum clericus habens beneficium cum cura, vel sine cura, existens in scholis teneatur dicere officium mortuorum
Articulus 3
Utrum episcopus teneatur dare beneficium meliori
Articulus 4
Utrum aliquis pauper teneatur decimas dare diviti sacerdoti

Quaestio 6


Utrum sit magis meritorium obedire praelato vel facere aliquid ad dictum fratris

Quaestio 7


Utrum clerici peccent mortaliter, si ea quae eis superfluunt, in eleemosynas non largiantur

Quaestio 8


Articulus 1
Utrum mortuus patiatur aliquod detrimentum, si executor eius differat dare eleemosynas quas ipse in testamento dari mandavit
Articulus 2
Utrum executor licite possit differre distributionem eleemosynarum, ad hoc quod res defuncti melius vendantur in posterum

Quaestio 9


Articulus 1
Utrum ille qui baptizatus est, transmittat peccatum originale in prolem
Articulus 2
Quid in peccato actuali sit prius, utrum aversio a Deo, vel conversio ad commutabile bonum
Articulus 3
Quod mendacium sit gravius, utrum illud quod fit verbo, vel illud quod fit facto

Quaestio 10


Utrum scilicet aliquis possit esse naturaliter vel miraculose simul virgo et pater

Quaestio 11


Utrum scilicet caelum empyreum habeat influentiam super alia corpora

NUMERUS 7


Quaestio 1


Articulus 1
Utrum aliquis intellectus creatus possit divinam essentiam videre immediate
Articulus 2
Utrum intellectus creatus possit simul plura intelligere
Articulus 3
Utrum intellectus angelicus possit intelligere singularia
Articulus 4
Utrum notitia, quam augustinus dicit prolem mentis, sit accidens, vel non

Quaestio 2


Utrum illa fruitio pervenerit usque ad essentiam animae

Quaestio 3


Articulus 1
Utrum immensitas divina excludat pluralitatem personarum
Articulus 2
Utrum angelica simplicitas patiatur compositionem ex subiecto et accidente

Quaestio 4


Articulus 1
Utrum corpus christi secundum totam suam quantitatem contineatur sub speciebus panis
Articulus 2
Utrum in eodem instanti sub speciebus illis sit panis et corpus christi
Articulus 3
Utrum Deus possit facere quod albedo et aliae qualitates sint sine quantitate, sicut facit quod quantitas in sacramento altaris sit sine subiecto

Quaestio 5


Articulus 1
Utrum corpora damnatorum sint incorruptibilia
Articulus 2
Utrum corpora damnatorum resurgent cum suis deformitatibus
Articulus 3
Utrum corpora damnatorum punientur in inferno verme et fletu corporali

Quaestio 6


Articulus 1
Utrum praeter sensus litterales in verbis sacrae scripturae alii sensus lateant
Articulus 2
Utrum debeant distingui quatuor sensus sacrae scripturae
Articulus 3
Utrum illi sensus inveniantur in aliis scripturis

Quaestio 7


Articulus 1
Utrum operari manibus sit in praecepto
Articulus 2
Utrum ab hoc praecepto scil. A labore manuum excusentur illi qui spiritualibus operibus vacant

NUMERUS 8


Quaestio 1


Articulus 1
An senarius numerus, secundum quem omnes creaturae dicuntur esse perfectae, sit creator, vel creatura
Articulus 2
Utrum rationes quae sunt in mente divina per prius respiciant exemplata, scilicet creaturas, ratione suae singularitatis, vel ratione naturae specificae

Quaestio 2


Articulus 1
Utrum anima accipiat species quibus cognoscit a rebus quae sunt extra eam
Articulus 2
Quomodo caritas, vel quilibet alius habitus, a non habente cognoscatur

Quaestio 3


Utrum alimentum convertatur in veritatem humanae naturae

Quaestio 4


Articulus 1
Utrum sit necesse semper in praelatum eligere meliorem, vel sufficiat eligere bonum
Articulus 2
Utrum mali praelati sint honorandi

Quaestio 5


Articulus 1
Utrum oratio tantum valeat facta pro alio sicut facta pro se
Articulus 2
Utrum suffragia magis prosint pauperi magis digno quam diviti pro quo specialiter fiunt
Articulus 3
Utrum votum simplex continentiae dirimat matrimonium contractum

Quaestio 6


Articulus 1
Utrum peccet qui ad ecclesiam vadit propter distributiones, qui alias non iret, quamvis a principio praebendam acceperit ut Deo serviret
Articulus 2
Utrum aliquis habens de superfluo, peccet, si non det pauperi petenti
Articulus 3
Utrum quando sunt diversae opiniones de aliquo facto, ille qui sequitur minus tutam, peccet, sicut de pluralitate praebendarum
Articulus 4
Utrum mendacium semper sit peccatum
Articulus 5
Utrum quantum aliquis intendit peccare, tantum peccet

Quaestio 7


Articulus 1
Utrum damnati videant gloriam sanctorum post diem iudicii
Articulus 2
Utrum damnati vellent suos propinquos esse damnatos

Quaestio 8


Utrum scilicet sit ibi in inferno tantum poena ignis, vel etiam poena aquae

Quaestio 9


Articulus 1
Utrum beatitudo sanctorum per prius consistat in intellectu quam in affectu, vel e converso
Articulus 2
Utrum per prius beati ferantur ad videndum humanitatem christi quam eius divinitatem

NUMERUS 9


Quaestio 1


Circa primum quaerebatur utrum Deus possit facere infinita esse actu

Quaestio 2


Articulus 1
Utrum in christo sit una hypostasis tantum
Articulus 2
Utrum in christo sit unum tantum esse
Articulus 3
Utrum in christo sit una tantum filiatio

Quaestio 3


Utrum scilicet sint ibi (in sacramento altaris) accidentia sine subiecto

Quaestio 4


Articulus 1
Utrum angeli sint compositi ex materia et forma
Articulus 2
Utrum angeli simul in actu possint esse in cognitione matutina et vespertina, idest utrum simul cognoscant res in propria natura et in verbo
Articulus 3
Utrum angeli potuerunt eodem actu caritatis mereri fruitionem, et frui
Articulus 4
Utrum angeli moveantur in instanti
Articulus 5
Utrum angeli possint imprimere vel aliquid facere in istis corporalibus

Quaestio 5


Articulus 1
Utrum vegetabilis et sensibilis anima sint a creatione
Articulus 2
Utrum imperare sit actus voluntatis, vel rationis

Quaestio 6


Utrum caritas secundum suam essentiam augeatur

Quaestio 7


Articulus 1
Utrum petrus negando christum peccaverit mortaliter
Articulus 2
Utrum habere plures praebendas sine cura animarum, absque dispensatione, sit peccatum mortale

Quaestio 8


Utrum omnes sancti qui sunt per ecclesiam canonizati, sint in gloria, vel aliqui eorum in inferno

NUMERUS 10


Quaestio 1


Articulus 1
Utrum unitas aliquid positive dicat in divinis, et non remotionem tantum
Articulus 2
Utrum christus sit descensurus ad iudicium in terram
Articulus 3
Utrum species vini, quae remanet in sacramento altaris post consecrationem, alii liquori commisceri possit

Quaestio 2


Utrum duratio angeli habeat prius et posterius

Quaestio 3


Articulus 1
Utrum anima sit suae potentiae
Articulus 2
Utrum anima rationalis secundum suam substantiam sit incorruptibilis

Quaestio 4


Articulus 1
Utrum anima intellectiva omnia quae cognoscit, cognoscat in prima veritate
Articulus 2
Utrum anima separata a corpore habeat actus sensitivarum potentiarum

Quaestio 5


Articulus 1
Utrum aliquis teneatur contrahere ut dote sustentet patrem, si aliter non possit
Articulus 2
Utrum religiosus qui emisit votum obedientiae, teneatur in omnibus praelato obedire, etiam in indifferentibus
Articulus 3
Utrum post votum simplex castitatis aliquis matrimonium contrahens, nec reddere debitum nec exigere possit

Quaestio 6


Articulus 1
Utrum qui honorat divitem propter divitias, peccet
Articulus 2
Utrum aliquis peccet infamiam non repellendo
Articulus 3
Utrum uti pretiosis vestibus semper sit peccatum

Quaestio 7


Articulus 1
Utrum haereticis sit communicandum
Articulus 2
Utrum haeretici redeuntes ad ecclesiam sint recipiendi

Quaestio 8


Utrum aliquis intellectus creatus possit videre Deum per essentiam

NUMERUS 11


Quaestio 1


Circa immensitatem vero Dei quaesitum fuit utrum solius dei sit proprium esse ubique

Quaestio 2


Circa cognitionem vero Dei quaerebatur utrum Deus cognoscat malum per bonum

Quaestio 3


Circa praedestinationem quaerebatur: utrum praedestinatio imponat necessitatem

Quaestio 4


Circa angelos quaesitum fuit de motu angeli, scilicet utrum motus angeli sit in instanti

Quaestio 5


De anima autem quaesitum est utrum sint eiusdem substantiae anima sensitiva et intellectiva

Quaestio 6


De corpore autem quaesitum est utrum corpus resurgat idem numero

Quaestio 7


Circa primum quaeritur utrum solus episcopus debeat conferre sacramentum confirmationis, vel etiam alius

Quaestio 8


Articulus 1
Utrum aliquis possit audire missam sacerdotis fornicarii, quin peccet mortaliter
Articulus 2
Circa secundum quaesitum fuit utrum aliquis loquendo, comedendo, seu stando cum excommunicatis, peccet mortaliter

Quaestio 9


Articulus 1
Ad primum quaesitum est utrum maleficia impediant matrimonium
Articulus 2
Circa secundum quaesitum est utrum frigiditas impediat matrimonium

Quaestio 10


Articulus 1
Primo utrum debeat aliquis in publico vel in privato corrigere proximum vel fratrem suum
Articulus 2
Secundo quaeritur utrum, si aliquis sciat peccatum proximi, peccet mortaliter referendo illud statim praelato suo