Qu. Disp. De Malo
Qu. Disp. De Malo (Sancti Thomae Aquinatis): textus ed. Marietti 1953.

Index


QU. DISP. DE MALO


angelici Doctoris

SANCTI THOMAE AQUINATIS

ordinis praedicatorumQUAESTIO 1


Articulus 1

Et primo quaeritur an malum sit aliquid

Articulus 2

Secundo quaeritur utrum malum sit in bono

Articulus 3

Tertio quaeritur utrum bonum sit causa mali

Articulus 4

Quarto quaeritur utrum malum convenienter dividatur per poenam et culpam

Articulus 5

Quinto quaeritur quid habeat plus de ratione mali, utrum poena vel culpa

QUAESTIO 2


Articulus 1

Et primo quaeritur utrum in quolibet peccato sit aliquis actus

Articulus 2

Secundo quaeritur utrum peccatum consistat in actu voluntatis tantum

Articulus 3

Tertio quaeritur utrum peccatum principaliter consistat in actu voluntatis

Articulus 4

Quarto quaeritur utrum omnis actus sit indifferens

Articulus 5

Quinto quaeritur utrum aliqui actus sint indifferentes

Articulus 6

Sexto quaeritur utrum circumstantia det speciem peccato, aut variet ipsam transferendo in aliud genus peccati

Articulus 7

Septimo quaeritur utrum aliqua circumstantia aggravet peccatum quae non conferat peccato speciem

Articulus 8

Octavo quaeritur utrum circumstantia aggravet in infinitum, ita scilicet quod de veniali faciat mortale

Articulus 9

Nono quaeritur utrum omnia peccata sint paria

Articulus 10

Decimo quaeritur utrum peccatum sit gravius ex eo quod maiori bono opponitur

Articulus 11

Undecimo quaeritur utrum peccatum diminuat bonum naturae

Articulus 12

Duodecimo quaeritur utrum peccatum possit corrumpere totum bonum naturae

QUAESTIO 3


Articulus 1

Et primo quaeritur utrum Deus sit causa peccati

Articulus 2

Secundo quaeritur utrum actio peccati sit a Deo

Articulus 3

Tertio quaeritur utrum diabolus sit causa peccati

Articulus 4

Quarto quaeritur utrum diabolus possit inducere hominem ad peccandum, interius persuadendo

Articulus 5

Quinto quaeritur utrum omnia peccata a diabolo suggerantur

Articulus 6

Sexto quaeritur de causa peccati ex parte ipsius hominis peccantis, utrum ignorantia possit esse causa peccati

Articulus 7

Septimo quaeritur utrum ignorantia sit peccatum

Articulus 8

Octavo quaeritur utrum ignorantia excuset peccatum, vel diminuat

Articulus 9

Nono quaeritur utrum sit possibile quod aliquis sciens ex infirmitate peccet

Articulus 10

Decimo quaeritur utrum peccata quae per infirmitatem committuntur, imputentur homini ad culpam mortalem

Articulus 11

Undecimo quaeritur utrum infirmitas alleviet vel aggravet peccatum

Articulus 12

Duodecimo quaeritur utrum aliquis possit ex malitia seu ex certa scientia peccare

Articulus 13

Tertiodecimo quaeritur utrum ille qui peccat ex malitia, gravius peccet quam ille qui peccat ex infirmitate

Articulus 14

Quartodecimo quaeritur utrum omne peccatum ex malitia sit peccatum in spiritum sanctum

Articulus 15

Quintodecimo quaeritur utrum peccatum in spiritum sanctum possit remitti

QUAESTIO 4


Articulus 1

Et primo quaeritur utrum aliquod peccatum ex origine contrahatur

Articulus 2

Secundo quaeritur quid sit peccatum originale

Articulus 3

Tertio quaeritur in quo sit peccatum originale sicut in subiecto, utrum scilicet in carne, vel in anima

Articulus 4

Quarto quaeritur utrum peccatum originale per prius sit in potentiis animae quam in essentia

Articulus 5

Quinto quaeritur utrum peccatum originale per prius sit in voluntate quam in aliis potentiis

Articulus 6

Sexto quaeritur utrum peccatum originale ab adam derivetur in omnes qui seminaliter ab ipso procedunt

Articulus 7

Septimo quaeritur utrum illi qui nascuntur materialiter tantum de adam, peccatum originale contrahant

Articulus 8

Octavo quaeritur utrum peccata proximorum parentum originaliter in posteros transeant

QUAESTIO 5


Articulus 1

Et primo quaeritur utrum sit conveniens poena originalis peccati carentia divinae visionis

Articulus 2

Secundo quaeritur utrum peccato originali debeatur poena sensus

Articulus 3

Tertio quaeritur utrum patiantur afflictionem interioris doloris qui cum solo originali decedunt

Articulus 4

Quarto quaeritur utrum mors et alii defectus huius vitae sint poena originalis peccati

Articulus 5

Quinto quaeritur utrum mors et huiusmodi defectus sint homini naturales

QUAESTIO 6

Et unum quaeritur hic: utrum homo habeat liberam electionem suorum actuum, aut ex necessitate eligat

QUAESTIO 7


Articulus 1

Et primo quaeritur utrum veniale peccatum convenienter dividatur contra mortale

Articulus 2

Secundo quaeritur utrum peccatum veniale diminuat caritatem

Articulus 3

Tertio quaeritur utrum peccatum veniale possit fieri mortale

Articulus 4

Quarto quaeritur utrum circumstantia faciat de peccato veniali mortale

Articulus 5

Quinto quaeritur utrum in ratione superiori possit esse veniale peccatum

Articulus 6

Sexto quaeritur utrum in sensualitate possit esse peccatum veniale

Articulus 7

Septimo quaeritur utrum homo in statu innocentiae potuerit peccare venialiter

Articulus 8

Octavo quaeritur utrum primi motus in infidelibus sint peccata venialia

Articulus 9

Nono quaeritur utrum angelus bonus vel malus possit peccare venialiter

Articulus 10

Decimo quaeritur utrum peccatum veniale sine caritate puniatur poena aeterna

Articulus 11

Undecimo quaeritur utrum peccata venialia post hanc vitam remittantur in purgatorio

Articulus 12

Duodecimo quaeritur de remissione peccatorum venialium in hac vita. Utrum scilicet remittantur per aspersionem aquae benedictae, unctionem corporis et huiusmodi

QUAESTIO 8


Articulus 1

Et primo quaeritur de numero vitiorum capitalium quot et quae sunt

Articulus 2

Secundo quaeritur de superbia: utrum sit speciale peccatum

Articulus 3

Tertio quaeritur utrum superbia sit in vi irascibili

Articulus 4

Quarto quaeritur de speciebus superbiae

QUAESTIO 9


Articulus 1

Et primo quaeritur utrum inanis gloria sit peccatum

Articulus 2

Secundo quaeritur utrum inanis gloria sit peccatum mortale

Articulus 3

Tertio quaeritur de filiabus inanis gloriae

QUAESTIO 10


Articulus 1

Et primo quaeritur utrum invidia sit peccatum

Articulus 2

Secundo quaeritur utrum invidia sit peccatum mortale

Articulus 3

Tertio quaeritur utrum invidia sit vitium capitale

QUAESTIO 11


Articulus 1

Et primo quaeritur utrum accidia sit peccatum

Articulus 2

Secundo quaeritur utrum accidia sit speciale peccatum

Articulus 3

Tertio quaeritur utrum accidia sit peccatum mortale

Articulus 4

Quarto quaeritur utrum accidia sit vitium capitale

QUAESTIO 12


Articulus 1

Et primo quaeritur utrum omnis ira sit mala, vel aliqua ira sit bona

Articulus 2

Secundo quaeritur utrum ira possit esse peccatum, vel non

Articulus 3

Tertio quaeritur utrum ira sit peccatum mortale

Articulus 4

Quarto quaeritur utrum ira sit levius peccatum odio et invidia et aliis huiusmodi

Articulus 5

Quinto quaeritur utrum ira sit vitium capitale

QUAESTIO 13


Articulus 1

Et primo quaeritur utrum avaritia sit vitium speciale

Articulus 2

Secundo quaeritur utrum avaritia sit peccatum mortale

Articulus 3

Tertio quaeritur utrum avaritia sit vitium capitale

Articulus 4

Quarto quaeritur utrum mutuare ad usuram sit peccatum mortale

QUAESTIO 14


Articulus 1

Et primo quaeritur utrum gula semper sit peccatum

Articulus 2

Secundo quaeritur utrum gula sit peccatum mortale

Articulus 3

Tertio quaeritur de speciebus gulae, quas gregorius assignat xxx moral., dicens: quinque modis nos gulae vitium tentat: aliquando namque indigentiae tempora praevenit; aliquando cibos lautiores quaerit; aliquando quae sumenda sunt praeparari accura

Articulus 4

Quarto quaeritur utrum gula sit vitium capitale

QUAESTIO 15


Articulus 1

Et primo quaeritur utrum omnis actus luxuriae sit peccatum

Articulus 2

Secundo quaeritur utrum omnis actus luxuriae sit peccatum mortale

Articulus 3

Tertio quaeritur de speciebus luxuriae, quae sunt fornicatio, adulterium, incestus, stuprum, raptus, et vitium contra naturam

Articulus 4

Quarto quaeritur utrum luxuria sit vitium capitale

QUAESTIO 16


Articulus 1

Et primo quaeritur utrum daemones habeant corpora naturaliter sibi unita

Articulus 2

Secundo quaeritur utrum daemones sint natura mali, an voluntate

Articulus 3

Tertio quaeritur utrum diabolus peccando appetierit aequalitatem divinam

Articulus 4

Quarto quaeritur utrum diabolus peccaverit vel peccare potuerit in primo instanti suae creationis

Articulus 5

Quinto quaeritur utrum liberum arbitrium in daemonibus possit reverti ad bonum post peccatum

Articulus 6

Sexto quaeritur utrum intellectus diaboli post peccatum sit obtenebratus, ut in eum possit cadere error vel deceptio

Articulus 7

Septimo quaeritur utrum daemones cognoscant futura

Articulus 8

Octavo quaeritur utrum daemones cognoscant cogitationes cordium nostrorum

Articulus 9

Nono quaeritur utrum daemones possint transmutare corpora transmutatione formali

Articulus 10

Decimo quaeritur utrum daemones possint corpora movere localiter

Articulus 11

Undecimo quaeritur utrum daemones possint immutare partem animae cognoscitivam, quantum ad vim sensitivam interiorem vel exteriorem

Articulus 12

Duodecimo quaeritur utrum daemones possint immutare hominis intellectum