Qu. Disp. De Potentia
Qu. Disp. De Potentia (Sancti Thomae Aquinatis): textus ed. Marietti 1953. N.B. A qu. IV art. 2 corporis linea 61 ( Secundum vero alios Sanctos+) usque ad finem articuli, excerptum est nostrum XQP Insertum in de Potentia, Vincentio de Castronovo OP tribuendum."

Index


QU. DISP. DE POTENTIA


angelici Doctoris

SANCTI THOMAE AQUINATIS

ordinis praedicatorumQUAESTIO 1


Articulus 1

Et primo quaeritur utrum in Deo sit potentia

Articulus 2

Secundo quaeritur utrum potentia Dei sit infinita

Articulus 3

Tertio quaeritur utrum ea quae sunt naturae impossibilia, sint Deo possibilia

Articulus 4

Quarto quaeritur utrum sit iudicandum aliquid possibile vel impossibile secundum causas inferiores aut secundum causas superiores

Articulus 5

Quinto quaeritur utrum Deus possit facere quae non facit et dimittere quae facit

Articulus 6

Sexto quaeritur utrum Deus possit facere quae sunt aliis possibilia, ut peccare, ambulare et huiusmodi

Articulus 7

Septimo quaeritur quare Deus dicatur omnipotens

QUAESTIO 2


Articulus 1

Et primo quaeritur utrum in divinis sit potentia generativa

Articulus 2

Secundo quaeritur utrum potentia generativa in divinis dicatur essentialiter vel notionaliter

Articulus 3

Tertio quaeritur utrum potentia generativa in actum generationis procedat per imperium voluntatis

Articulus 4

Quarto quaeritur utrum in divinis possint esse plures filii

Articulus 5

Quinto quaeritur utrum potentia generandi sub omnipotentia comprehendatur

Articulus 6

Sexto quaeritur utrum potentia generandi et potentia creandi sint idem

QUAESTIO 3


Articulus 1

Et primo quaeritur utrum Deus possit aliquid creare ex nihilo

Articulus 2

Secundo quaeritur utrum creatio sit mutatio

Articulus 3

Tertio quaeritur utrum creatio sit aliquid realiter in creatura, et si est, quid sit

Articulus 4

Quarto quaeritur utrum potentia creandi sit alicui creaturae communicabilis, vel etiam actus creationis

Articulus 5

Quinto quaeritur utrum possit esse aliquid quod non sit a Deo creatum

Articulus 6

Sexto quaeritur utrum sit unum tantum creationis principium

Articulus 7

Septimo quaeritur utrum Deus operetur in operatione naturae

Articulus 8

Octavo quaeritur utrum Deus operetur in natura creando; quod est quaerere: utrum creatio operi naturae admiscetur

Articulus 9

Nono quaeritur utrum anima rationalis educatur in esse per creationem, vel per seminis traductionem

Articulus 10

Decimo quaeritur utrum anima rationalis sit creata in corpore, vel extra corpus

Articulus 11

Undecimo quaeritur utrum anima sensibilis et vegetabilis sint per creationem, vel traducantur ex semine

Articulus 12

Duodecimo quaeritur utrum anima sensibilis vel vegetabilis sint in semine a principio quando deciditur

Articulus 13

Decimotertio quaeritur utrum aliquod ens ab alio possit esse aeternum

Articulus 14

Decimoquarto quaeritur utrum id quod est a Deo diversum in essentia, possit semper fuisse

Articulus 15

Decimoquinto quaeritur utrum res processerint a Deo per necessitatem naturae vel per arbitrium voluntatis

Articulus 16

Decimosexto quaeritur utrum ab uno primo possit procedere multitudo

Articulus 17

Decimoseptimo quaeritur utrum mundus semper fuerit

Articulus 18

Decimoctavo quaeritur utrum angeli sint creati ante mundum visibilem

Articulus 19

Decimonono quaeritur utrum potuerint esse angeli ante mundum visibilem

QUAESTIO 4


Articulus 1

Et primo quaeritur utrum creatio materiae informis praecesserit duratione creationem rerum

Articulus 2

Secundo quaeritur utrum materiae formatio tota simul fuerit, an successive

QUAESTIO 5


Articulus 1

Et primo quaeritur utrum res conserventur in esse a Deo, an etiam circumscripta omni Dei actione, per se in esse remaneant

Articulus 2

Secundo quaeritur utrum Deus possit alicui creaturae communicare quod per se in esse conservetur absque Deo

Articulus 3

Tertio quaeritur utrum Deus possit creaturam in nihilum redigere

Articulus 4

Quarto quaeritur utrum aliqua creatura in nihilum sit redigenda, vel etiam in nihilum redigatur

Articulus 5

Quinto quaeritur utrum motus caeli quandoque deficiat

Articulus 6

Sexto quaeritur utrum possit sciri ab homine quando motus caeli finiatur

Articulus 7

Septimo quaeritur utrum cessante motu caeli, elementa remaneant

Articulus 8

Octavo quaeritur utrum cessante motu caeli, remaneat actio et passio in elementis

Articulus 9

Nono quaeritur utrum plantae et bruta animalia et corpora mineralia remaneant post finem mundi

Articulus 10

Decimo quaeritur utrum corpora humana remaneant, motu caeli cessante

QUAESTIO 6


Articulus 1

Et primo quaeritur utrum Deus possit in rebus creatis aliquid operari praeter causas naturales, vel contra naturam, vel contra cursum naturae

Articulus 2

Secundo quaeritur utrum omnia quae Deus facit praeter causas naturales vel contra cursum naturae, possint dici miracula

Articulus 3

Tertio quaeritur utrum creaturae spirituales sua naturali virtute possint miracula facere

Articulus 4

Quarto quaeritur utrum boni angeli et homines per aliquod donum gratiae miracula facere possint

Articulus 5

Quinto quaeritur utrum etiam daemones operentur ad miracula facienda

Articulus 6

Sexto quaeritur utrum angeli et daemones habeant corpora naturaliter sibi unita

Articulus 7

Septimo quaeritur utrum angeli vel daemones possint corpus assumere

Articulus 8

Octavo quaeritur utrum angelus vel daemon per corpus assumptum possit operationes viventis corporis exercere

Articulus 9

Nono quaeritur utrum operatio miraculi sit attribuenda fidei

Articulus 10

Decimo quaeritur utrum daemones cogantur aliquibus sensibilibus et corporalibus rebus, factis aut verbis, ad miracula facienda, quae per magicas artes fieri videntur

QUAESTIO 7


Articulus 1

Et primo quaeritur utrum Deus sit simplex

Articulus 2

Secundo quaeritur utrum in Deo sit substantia vel essentia idem quod esse

Articulus 3

Tertio quaeritur utrum Deus sit in aliquo genere

Articulus 4

Quarto quaeritur utrum bonum, sapiens, iustum et huiusmodi, praedicent de Deo accidens

Articulus 5

Quinto quaeritur utrum praedicta nomina significent divinam substantiam

Articulus 6

Sexto quaeritur utrum ista nomina sint synonyma

Articulus 7

Septimo quaeritur utrum huiusmodi nomina dicantur de Deo et creaturis univoce vel aequivoce

Articulus 8

Octavo quaeritur utrum sit aliqua relatio inter Deum et creaturam

Articulus 9

Nono quaeritur utrum huiusmodi relationes, quae sunt inter creaturas et Deum, sint realiter in ipsis creaturis

Articulus 10

Decimo quaeritur utrum Deus realiter referatur ad creaturam, ita quod ipsa relatio sit res aliqua in Deo

Articulus 11

Undecimo quaeritur utrum istae relationes temporales sint in Deo secundum rationem

QUAESTIO 8


Articulus 1

Et primo quaeritur utrum relationes dictae de Deo ab aeterno, quae importantur his nominibus pater et filius, sint relationes reales, vel rationis tantum

Articulus 2

Secundo quaeritur utrum relatio in Deo sit eius substantia

Articulus 3

Tertio quaeritur utrum relationes constituant et distinguant personas sive hypostases

Articulus 4

Quarto quaeritur utrum remota relatione secundum intellectum, remaneat hypostasis in divinis

QUAESTIO 9


Articulus 1

Et primo quaeritur quomodo se habeat persona ad essentiam, subsistentiam et hypostasim

Articulus 2

Secundo quaeritur quid sit persona

Articulus 3

Tertio quaeritur utrum in Deo possit esse persona

Articulus 4

Quarto quaeritur utrum hoc nomen persona in divinis significet relativum, vel aliquid absolutum

Articulus 5

Quinto quaeritur utrum numerus personarum sit in divinis

Articulus 6

Sexto quaeritur utrum nomen personae convenienter possit praedicari pluraliter in divinis

Articulus 7

Septimo quaeritur quomodo termini numerales praedicentur de divinis personis, utrum scilicet positive vel remotive tantum

Articulus 8

Octavo quaeritur utrum in Deo sit aliqua diversitas

Articulus 9

Nono quaeritur utrum in divinis sint tres personae tantum, an plures vel pauciores

QUAESTIO 10


Articulus 1

Et primo quaeritur utrum sit aliqua processio in divinis personis

Articulus 2

Secundo quaeritur utrum in divinis sit una tantum processio vel plures

Articulus 3

Tertio quaeritur de ordine processionis ad relationem in divinis

Articulus 4

Quarto quaeritur utrum spiritus sanctus procedat a filio

Articulus 5

Quinto quaeritur utrum spiritus sanctus a filio remaneret distinctus, si ab eo non procederet