Qu. Disp. De Veritate - 1
Qu. Disp. De Veritate - 1 (Sancti Thomae Aquinatis): Quaestio Disputata De Veritate, usque ad qu. XXII - art. 11 corpus, inclusive: textus Leonino aequiparatus, t. XXII (vol. 1 fasc. 2, vol. II fasc. 1 et 2: 1970-1972; reliqua ex plagulis Leoninis de prelo emendatis). N.B. Ex qu. VII articulus 9 excerptus est, utpote authentiae disputabilis, ut fieret nostrum 118 DLV:Utrum aliquid de libro vitae deleri possit.

Index


QU. DISP. DE VERITATE - 1


angelici Doctoris

SANCTI THOMAE AQUINATIS

ordinis praedicatorumQUAESTIO 1


Articulus 1

Quaestio est de veritate. et primo quaeritur quid est veritas?

Articulus 2

Secundo quaeritur utrum veritas principalius inveniatur in intellectu quam in rebus

Articulus 3

Tertio quaeritur utrum veritas sit tantum in intellectu componente et dividente

Articulus 4

Quarto quaeritur utrum sit tantum una veritas qua omnia sunt vera

Articulus 5

Quinto quaeritur utrum aliqua alia veritas praeter primam veritatem sit aeterna

Articulus 6

Sexto quaeritur an veritas creata sit immutabilis

Articulus 7

Septimo quaeritur utrum veritas in divinis dicatur essentialiter vel personaliter

Articulus 8

Octavo quaeritur utrum omnis veritas alia sit a veritate prima

Articulus 9

Nono quaeritur utrum veritas sit in sensu

Articulus 10

Decimo quaeritur utrum aliqua res sit falsa

Articulus 11

Undecimo quaeritur utrum falsitas sit in sensibus

Articulus 12

Duodecimo quaeritur utrum falsitas sit in intellectu

QUAESTIO 2


Articulus 1

Quaestio est de scientia Dei. et primo quaeritur utrum in Deo sit scientia

Articulus 2

Secundo quaeritur utrum Deus cognoscat vel sciat seipsum

Articulus 3

Tertio quaeritur utrum Deus cognoscat alia a se

Articulus 4

Quarto quaeritur utrum Deus de rebus habeat propriam et determinatam cognitionem

Articulus 5

Quinto quaeritur utrum Deus cognoscat singularia

Articulus 6

Sexto quaeritur utrum intellectus humanus singularia cognoscat

Articulus 7

Septimo quaeritur utrum Deus cognoscat singulare nunc esse vel non esse, propter positionem avicennae superius tactam; et hoc est quaerere, utrum cognoscat enuntiabilia, et praecipue circa singularia

Articulus 8

Octavo quaeritur utrum Deus cognoscat non entia, et quae nec sunt, nec erunt, nec fuerunt

Articulus 9

Nono quaeritur utrum Deus sciat infinita

Articulus 10

Decimo autem incidenter quaesitum fuit utrum Deus possit facere infinita

Articulus 11

Undecimo quaeritur utrum scientia aequivoce pure dicatur de Deo et nobis

Articulus 12

Duodecimo quaeritur utrum Deus sciat singularia futura contingentia

Articulus 13

Tertio decimo quaeritur utrum scientia Dei sit variabilis

Articulus 14

Decimoquarto quaeritur utrum scientia Dei sit causa rerum

Articulus 15

Quinto decimo quaeritur utrum Deus sciat mala

QUAESTIO 3


Articulus 1

Quaestio est de ideis. et primo quaeritur utrum sit ponere ideas.-

Articulus 2

Secundo quaeritur utrum sit ponere plures ideas

Articulus 3

Tertio quaeritur utrum ideae pertineant ad cognitionem speculativam, vel practicam tantum

Articulus 4

Quarto quaeritur utrum malum habeat ideam in Deo

Articulus 5

Quinto quaeritur utrum materia prima habeat ideam in Deo

Articulus 6

Sexto quaeritur utrum in Deo sit idea eorum quae nec sunt, nec erunt, nec fuerunt

Articulus 7

Septimo quaeritur utrum accidentia habeant ideam in Deo

Articulus 8

Octavo quaeritur utrum singularia habeant ideam in Deo

QUAESTIO 4


Articulus 1

Quaestio est de verbo. et primo quaeritur utrum verbum proprie dicatur in divinis

Articulus 2

Secundo quaeritur utrum verbum in divinis dicatur essentialiter vel personaliter tantum

Articulus 3

Tertio quaeritur utrum verbum spiritui sancto conveniat

Articulus 4

Quarto quaeritur utrum pater dicat creaturam verbo quo dicit se

Articulus 5

Quinto quaeritur utrum hoc nomen verbum importet respectum ad creaturam

Articulus 6

Sexto quaeritur utrum res verius sint in verbo vel in seipsis

Articulus 7

Septimo quaeritur utrum verbum sit eorum quae nec sunt, nec erunt, nec fuerunt

Articulus 8

Octavo quaeritur utrum omne quod factum est, sit vita in verbo

QUAESTIO 5


Articulus 1

Quaestio est de providentia. et primo quaeritur ad quod attributorum providentia reducatur

Articulus 2

Secundo quaeritur utrum mundus providentia regatur

Articulus 3

Tertio quaeritur utrum divina providentia ad corruptibilia se extendat

Articulus 4

Quarto quaeritur utrum omnes motus et actiones horum inferiorum corporum subdantur divinae providentiae

Articulus 5

Quinto quaeritur utrum humani actus providentia regantur

Articulus 6

Sexto quaeritur utrum animalia bruta et eorum actus divinae providentiae subdantur

Articulus 7

Septimo quaeritur utrum peccatores divina providentia regantur

Articulus 8

Octavo quaeritur utrum tota corporalis creatura gubernetur divina providentia, mediante creatura angelica

Articulus 9

Nono quaeritur utrum per corpora caelestia disponat divina providentia inferiora corpora

Articulus 10

Decimo quaeritur utrum humani actus gubernentur a divina providentia mediantibus corporibus caelestibus

QUAESTIO 6


Articulus 1

Quaestio est de praedestinatione. et primo quaeritur utrum pertineat ad scientiam, vel ad voluntatem

Articulus 2

Secundo quaeritur utrum praescientia meritorum sit causa vel ratio praedestinationis

Articulus 3

Tertio quaeritur de certitudine praedestinationis

Articulus 4

Quarto quaeritur utrum numerus praedestinatorum sit certus

Articulus 5

Quinto quaeritur utrum praedestinatis sit certa sua praedestinatio

Articulus 6

Sexto quaeritur utrum praedestinatio possit iuvari precibus sanctorum

QUAESTIO 7


Articulus 1

Quaestio est de libro vitae. et primo quaeritur utrum liber vitae sit quid creatum

Articulus 2

Secundo quaeritur utrum liber vitae dicatur essentialiter vel personaliter in divinis

Articulus 3

Tertio quaeritur utrum liber vitae approprietur filio

Articulus 4

Quarto quaeritur utrum liber vitae sit idem quod praedestinatio

Articulus 5

Quinto quaeritur utrum liber vitae dicatur respectu vitae increatae

Articulus 6

Sexto quaeritur utrum liber vitae dicatur respectu vitae naturae in creaturis

Articulus 7

Septimo quaeritur utrum liber vitae dicatur simpliciter respectu vitae gratiae

Articulus 8

Octavo quaeritur utrum possit dici liber mortis, sicut dicitur liber vitae

QUAESTIO 8


Articulus 1

Quaestio est de cognitione angelorum. et primo quaeritur utrum angeli videant Deum per essentiam

Articulus 2

Secundo quaeritur utrum intellectus angeli vel hominis beati essentiam divinam comprehendat

Articulus 3

Tertio quaeritur utrum angelus ex propriis naturalibus potuerit pertingere ad videndum Deum per essentiam

Articulus 4

Quarto quaeritur utrum angelus videns Deum per essentiam, omnia cognoscat

Articulus 5

Quinto quaeritur utrum visio rerum in verbo, sit per aliquas similitudines rerum in intellectu angelico existentes

Articulus 6

Sexto quaeritur utrum angelus cognoscat seipsum

Articulus 7

Septimo quaeritur utrum angelus unus intelligat alium

Articulus 8

Octavo quaeritur utrum angelus res materiales cognoscat per formas aliquas, an per essentiam sui cognoscentis

Articulus 9

Nono quaeritur utrum formae per quas angeli cognoscunt res materiales, sint innatae, vel a rebus acceptae

Articulus 10

Decimo quaeritur utrum angeli superiores habeant cognitionem per formas magis universales quam inferiores

Articulus 11

Undecimo quaeritur utrum angelus cognoscat singularia

Articulus 12

Duodecimo quaeritur utrum angeli cognoscant futura

Articulus 13

Decimotertio quaeritur utrum angeli scire possint occulta cordium

Articulus 14

Decimoquarto quaeritur utrum angeli simul multa cognoscant

Articulus 15

Decimoquinto quaeritur utrum angeli cognoscant res discurrendo de uno in aliud

Articulus 16

Decimosexto quaeritur utrum in angelis distingui debeat cognitio matutina et vespertina

Articulus 17

Decimoseptimo quaeritur utrum cognitio angelica sufficienter per matutinam et vespertinam dividatur

QUAESTIO 9


Articulus 1

Quaestio est de communicatione scientiae angelicae per illuminationes et locutiones. et primo quaeritur utrum unus angelus alium illuminet

Articulus 2

Secundo quaeritur utrum inferior angelus semper illuminetur a superiori, vel quandoque a Deo immediate

Articulus 3

Tertio quaeritur utrum unus angelus, alium illuminando, eum purget

Articulus 4

Quarto quaeritur utrum unus angelus alii loquatur

Articulus 5

Quinto quaeritur utrum inferiores angeli superioribus loquantur

Articulus 6

Sexto quaeritur utrum requiratur determinata distantia localis ad hoc quod unus angelus alii loquatur

Articulus 7

Septimo quaeritur utrum unus angelus possit alii loqui, ita quod alii locutionem eius non percipiant

QUAESTIO 10


Articulus 1

Quaestio est de mente in qua est imago trinitatis. et primo quaeritur utrum mens, prout in ea ponitur imago trinitatis, sit essentia animae, vel aliqua potentia eius

Articulus 2

Secundo quaeritur utrum in mente sit memoria

Articulus 3

Tertio quaeritur utrum memoria distinguatur ab intelligentia sicut potentia a potentia

Articulus 4

Quarto quaeritur utrum mens cognoscat res materiales

Articulus 5

Quinto quaeritur utrum mens nostra possit cognoscere materialia in singulari

Articulus 6

Sexto quaeritur utrum mens humana cognitionem accipiat a sensibilibus

Articulus 7

Septimo quaeritur utrum in mente sit imago trinitatis secundum quod materialia cognoscit, non solum secundum quod cognoscit aeterna

Articulus 8

Octavo quaeritur utrum mens seipsam per essentiam cognoscat, aut per aliquam speciem

Articulus 9

Nono quaeritur utrum mens nostra cognoscat habitus in anima existentes per essentiam suam, vel per aliquam similitudinem

Articulus 10

Decimo quaeritur utrum aliquis possit scire se habere caritatem

Articulus 11

Undecimo quaeritur utrum mens in statu viae possit videre Deum per essentiam

Articulus 12

Duodecimo quaeritur utrum Deum esse sit per se notum menti humanae, sicut prima principia demonstrationis quae non potest cogitare non esse

Articulus 13

Tertiodecimo quaeritur utrum per naturalem rationem possit cognosci trinitas personarum

QUAESTIO 11


Articulus 1

Quaestio est de magistro. et primo quaeritur utrum homo possit docere et dici magister, vel solus Deus

Articulus 2

Secundo quaeritur utrum aliquis possit dici magister sui ipsius

Articulus 3

Tertio quaeritur utrum homo ab angelo doceri possit

Articulus 4

Quarto quaeritur utrum docere sit actus vitae activae vel contemplativae

QUAESTIO 12


Articulus 1

Quaestio est de prophetia. et primo quaeritur utrum sit habitus, vel actus

Articulus 2

Secundo quaeritur utrum prophetia sit de conclusionibus scibilibus

Articulus 3

Tertio quaeritur utrum prophetia sit naturalis

Articulus 4

Quarto quaeritur utrum ad prophetiam habendam requiratur dispositio naturalis

Articulus 5

Quinto quaeritur utrum ad prophetiam requiratur bonitas morum

Articulus 6

Sexto quaeritur utrum prophetae videant in speculo aeternitatis

Articulus 7

Septimo quaeritur utrum in revelatione prophetica imprimantur divinitus in mentem prophetae novae rerum species, vel solum intellectuale lumen

Articulus 8

Octavo quaeritur utrum omnis revelatio prophetica fiat angelo mediante

Articulus 9

Nono quaeritur utrum propheta semper quando a spiritu prophetiae tangitur, a sensibus alienetur

Articulus 10

Decimo quaeritur utrum prophetia convenienter dividatur in prophetiam praedestinationis, praescientiae et comminationis

Articulus 11

Undecimo quaeritur utrum in prophetia inveniatur immobilis veritas

Articulus 12

Duodecimo quaeritur utrum prophetia quae est secundum visionem intellectualem tantum, sit eminentior ea quae habet visionem intellectualem simul cum imaginaria visione

Articulus 13

Tertiodecimo quaeritur utrum gradus prophetiae distinguantur secundum visionem imaginariam

Articulus 14

Quartodecimo quaeritur utrum moyses fuerit excellentior aliis prophetis

QUAESTIO 13


Articulus 1

Quaestio est de raptu. et primo quaeritur quid sit raptus

Articulus 2

Secundo quaeritur utrum paulus in raptu viderit Deum per essentiam

Articulus 3

Tertio quaeritur utrum intellectus alicuius viatoris possit elevari ad videndum Deum per essentiam, sine hoc quod a sensibus abstrahatur

Articulus 4

Quarto quaeritur quanta abstractio requiratur ad hoc quod intellectus Deum per essentiam videre possit

Articulus 5

Quinto quaeritur quid est illud quod apostolus circa suum raptum scivit, et quid nescivit

QUAESTIO 14


Articulus 1

Quaestio est de fide. et primo quaeritur quid sit credere

Articulus 2

Secundo quaeritur quid sit fides

Articulus 3

Tertio quaeritur utrum fides sit virtus

Articulus 4

Quarto quaeritur in quo sit fides sicut in subiecto

Articulus 5

Quinto quaeritur utrum fidei forma sit caritas

Articulus 6

Sexto quaeritur utrum fides informis sit virtus

Articulus 7

Septimo quaeritur utrum sit idem habitus fidei informis et formatae

Articulus 8

Octavo quaeritur utrum obiectum fidei proprium sit veritas prima

Articulus 9

Nono quaeritur utrum fides possit esse de rebus scitis

Articulus 10

Decimo quaeritur utrum necessarium sit homini habere fidem

Articulus 11

Undecimo quaeritur (utrum) sit necessarium explicite credere

Articulus 12

Duodecimo quaeritur utrum una sit fides modernorum et antiquorum

QUAESTIO 15


Articulus 1

Quaestio est de ratione superiori et inferiori. et primo quaeritur utrum intellectus et ratio sint diversae potentiae in homine

Articulus 2

Secundo quaeritur utrum ratio superior et inferior sint diversae potentiae

Articulus 3

Tertio quaeritur utrum in ratione superiori vel inferiori possit esse peccatum

Articulus 4

Quarto quaeritur utrum delectatio morosa per consensum in delectationem in inferiori ratione existens, sine consensu in opus, sit peccatum mortale

Articulus 5

Quinto quaeritur utrum in ratione superiori possit esse peccatum veniale

QUAESTIO 16


Articulus 1

Quaestio est de synderesi. et quaeritur utrum synderesis sit potentia, vel habitus

Articulus 2

Secundo quaeritur utrum synderesis possit peccare

Articulus 3

Tertio quaeritur utrum synderesis in aliquibus extinguatur

QUAESTIO 17


Articulus 1

Quaestio est de conscientia. et primo quaeritur utrum sit potentia, vel habitus, vel actus

Articulus 2

Secundo quaeritur utrum conscientia possit errare

Articulus 3

Tertio quaeritur utrum conscientia liget

Articulus 4

Quarto quaeritur utrum conscientia erronea liget

Articulus 5

Quinto quaeritur utrum conscientia erronea in indifferentibus plus liget quam praeceptum praelati, vel minus

QUAESTIO 18


Articulus 1

Quaestio est de cognitione primi hominis in statu innocentiae. et primo quaeritur utrum in statu illo cognoverit Deum per essentiam

Articulus 2

Secundo quaeritur utrum homo in statu innocentiae Deum per creaturas viderit

Articulus 3

Tertio quaeritur utrum adam in statu innocentiae fidem de Deo habuerit

Articulus 4

Quarto quaeritur utrum adam in statu innocentiae habuerit omnium creaturarum notitiam

Articulus 5

Quinto quaeritur utrum adam in statu innocentiae angelos per essentiam viderit

Articulus 6

Sexto quaeritur utrum adam in statu innocentiae errare sive decipi potuerit

Articulus 7

Septimo quaeritur utrum pueri qui ex adam in statu innocentiae nascerentur, plenam rerum omnium scientiam haberent, sicut et adam habuit

Articulus 8

Octavo quaeritur utrum pueri mox nati in statu innocentiae usum rationis plenarie habuissent

QUAESTIO 19


Articulus 1

Quaestio est de cognitione animae post mortem. et primo quaeritur utrum anima post mortem possit intelligere

Articulus 2

Secundo quaeritur utrum anima separata singularia cognoscat

QUAESTIO 20


Articulus 1

Quaestio est de scientia animae christi. et primo quaeritur utrum in christo sit ponere scientiam creatam

Articulus 2

Secundo quaeritur utrum anima christi videat verbum per aliquem habitum

Articulus 3

Tertio quaeritur utrum christus scientiam aliam habeat de rebus quam illam qua cognoscit res in verbo

Articulus 4

Quarto quaeritur utrum anima christi sciat in verbo omnia quae scit verbum

Articulus 5

Quinto quaeritur utrum anima christi sciat omnia illa quae potest facere Deus

Articulus 6

Sexto quaeritur utrum cognitione illa qua anima christi scit res in propria natura sciat omnia

QUAESTIO 21


Articulus 1

Quaestio est de bono. et primo quaeritur utrum bonum aliquid addat super ens

Articulus 2

Secundo quaeritur utrum ens et bonum convertantur secundum supposita

Articulus 3

Tertio quaeritur utrum bonum secundum rationem sit prius quam verum

Articulus 4

Quarto quaeritur utrum omnia sint bona bonitate prima

Articulus 5

Quinto quaeritur utrum bonum creatum sit bonum per suam essentiam

Articulus 6

Sexto quaeritur utrum bonum creaturae consistat in modo, specie et ordine, sicut augustinus dicit

QUAESTIO 22


Articulus 1

Quaestio est de appetitu boni et voluntate. et primo quaeritur utrum omnia bonum appetant

Articulus 2

Secundo quaeritur utrum omnia appetant ipsum Deum

Articulus 3

Tertio quaeritur utrum appetitus sit quaedam specialis potentia animae

Articulus 4

Quarto quaeritur utrum voluntas in rationabilibus sit alia potentia praeter appetitivam sensitivae partis

Articulus 5

Quinto quaeritur utrum voluntas aliquid de necessitate velit

Articulus 6

Sexto quaeritur utrum voluntas de necessitate velit quidquid vult

Articulus 7

Septimo quaeritur utrum aliquis mereatur volendo illud quod de necessitate vult

Articulus 8

Octavo quaeritur utrum Deus possit cogere voluntatem

Articulus 9

Nono quaeritur utrum aliqua creatura possit immutare voluntatem, vel imprimere in ipsam

Articulus 10

Decimo quaeritur utrum voluntas et intellectus sint una potentia

Articulus 11

Undecimo quaeritur utrum voluntas sit altior potentia quam intellectus, vel e converso