Fontes CIC t1 364


CODICIS IURIS CANONICI FONTES

CURA

Emi PETRI Card. QASPARRI

EDIT I

VOLUMEN I CONCILIA GENERALIA - ROMANI PONTIFICES

USQUE AD ANNUM 1745

ROMAE

typis polyolottis vaticanis

mcmxxxxvii

Eifius Petrus Card. Oasparri sibi reservat Ius proprietatis in hanc Coilectaneam sicut in Codicis Praefationem, Fontium Annotationes et indices Anaiytico-Alphabeticos.


PROOEMIUM

Codex Iuris Canonici Pii X iussu digestas, Benedicti XV auctoritate promulgatus, antiquam Ecclesiae disciplinam ple­rumque retinuit, opportunas licet immutationes attulerit.

Iam vero in can. 6 Codicis edicitur:

« 2° Canones qui ius vetus ex integro referunt, ex veteris iuris auctoritate, atque ideo ex receptis apud probatos auctores interpretationibus, sunt aestimandi ;

« 3° Canones qui ex parte tantum cum veteri iure con­gruunt, qua congruunt, ex iure antiquo aestimandi sunt; qua discrepant, sunt ex sua ipsorum sententia diiudicandi;

« 4° In dubio num aliquod canonum praescriptum cum veteri iure discrepet, a veteri iure non est recedendum; »...................................................................................

Ex his apparet quam necessarium sit ad rectam canonum intelligentiam prae manibus fontes habere ex quibus canones hausti sunt: atque huic ipsi necessitati haec collectio occurrit.

Complures leges in notis commemoratae et in hac Colle- ctione exscriptae a canonibus Codicis prorsus discrepant: eas autem hic ponere placuit ad exhibendam iuris historiam, atque etiam, quando agitur de poenis, ut possint Superiori vel Iudici Ecclesiastico praesto esse in iisdem poenis irrogandis.

In hac collectione ex industria praetermissi sunt fontes dcprompti e veteri Corpore Iuris Canonici, ex Concilio Tri­dentino et ex quatuor libris liturgicis (Pontificali Romano, Mis­sali Iv i >m;ino, Caeremoniali Episcoporum, Rituali Romano) quippe quo1, unumquemque iuris studiosum habere decet. Reliqui autem fontes, prout cum Codice ex toto vel ex parte congruunt, ex integro vel ex parte afferuntur.

In exliibendis vero Sacrarum Congregationum Romanarum decisionibus non opportunum visum est causas cum votis Con-


VI

Prooemium

siiltorum integras referre, sed breviter, descripta specie facti, decisiones tantum proponere.

Quod si nonnullis in causis nimis multae decisiones col­ligi possent, illae tantum in hac collectione adsunt quae cano­nem melius illustrant et ad rem magis facere videntur. Item si eadem causa pluries in Curia Romana agitata fuit, priores quidem decisiones indicantur, at ultima uberius exponitur.

Dispositio vero fontium haec est:

1.       Temporis ordine referuntur leges Conciliorum Genera­lium, quae in veteri Corpore Iuris Canonici, in actis Romano­rum Pontificum, vel in S. Tridentina Synodo non inveniuntur.

2.       Eodem ordine exhibentur acta Romanorum Pontificum, quae in antiquo Corpore Iuris Canonici desiderantur, ita tamen ut fontes, qui ab ipso legislatore in paragraphos divisi non sunt, in hac editione utilitatis gratia numeris distinguantur. Pari modo, quotiescumque lex allata ad alias forte provocat leges, nec eas accuratius determinat, istae quoque leges in stu­diosorum commodum ad calcem paginarum plerumque indi cantur.

3.       Curiae Romanae acta ita referuntur, ut inter SS. Con­gregationes, Tribunalia et Officia auctoritatis ordo servetur; eiusdem vero generis acta temporis ordine disposita sint. Quo­niam vero his actis duo dies saepe ascribuntur, confectionis scilicet actorum et approbationis Pontificiae, in hac Collectione uterque dies indicatur, dum in Codice unus approbationis dies appositus est, quia istiusmodi acta tum demum vigere incipiunt, < um Pontificia approbatione muniuntur.

¦I. Singuli autem fontes distinguuntur singulis successive miinriis, qui per omnia Collectionis volumina currunt, quo fon­tium i it.it io etiam hac ratione facilior ac simplicior evadat.

> Demum huius Collectionis voluminibus, praesertim p> ¦ ¦. 11 < -111 > i, v.nn iudices seu elenchi additi sunt, ut ii, qui iuris i anoiiit i tiulio incumbunt, fontes investigare easque cum ( ..diu i oin|ui.uc facilius et expeditius valeant.


ELENCHUS OPERUM

AD QUAE PRO REPERIENDO FONTIBUS IN HOC VOLUMINE RELATIS VIRI STUDIOSI REMITTUNTUR.

Acta et Decreta Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani, Romae (1872). Impen­sis Paulini Lazzarini, Typographi Concilii Vaticani.

Caesaris S. R. E. Card. Baronii, Annales Ecclesiastici, Friburgi Helv. (1887). Ex Typis Operis Sancti Pauli.

Bullarum, Privilegiorum ac Diplomatum Romanorum Pontificum Amplissima Collectio, opera et studio CAROLI Cocquelines, Romae (1739-1744). Sumptibus Hieronymi Mainardi.

Benedicti Papae XIV, Bullarium, Romae (1746-1757). Typis S. C. de Propa­ganda Fide.

Bullarium Ordinis FF. Praedicatorum, Romae (1729-1740). Ex Typographia Hieronymi Mainardi.

A. Bizzarri, Collectanea in usum Secretariae S. C. Episcoporum et Regula­rium. Romae (1885). Typographia Polyglotta S. C. de Prop. Fide.

Collectanea S. Congregationis de Propaganda Fide, Romae (1907). Typographia Polyglotta S. C. de Prop. Fide.

Ioannes Dominicus Mansi, Sacrorum Conciliorum nova et amplissima Col­lectio, Florentiae (1759, sq.). Expensis Antonii Zatta Veneti.

Concilium Romanum in Sacrosancta Basilica Lateranensi celebratum a. 1725, Romae (1764). Barbiellini.

Decreta Authentica Sacrae Congregationis Indulgentiis Sacrisque Reliquiis prae­positae, edita iussu et auctoritate SS. D. N. Leonis PP. XIII, Ratisbonae, etc. (1883)- Pustet.

Vincentius Ludovicus Card. Ootti, Veritas Religionis Christianae, Romae (1715, sq.). Typographia Barnabô.

Ius Pontificium de Propaganda Fide, Romae (1888-1897). Typographia Poly- glotta.

I )r. Lambertinis Prosper, De Servorum Dei Beatificatione et Beatorum Cano­ni ultione, Bononiae (1734, sq.). Longhi.

Mioni J.-P., Patrologiae Cursus completus. Series prima Latina, Parisiis (1844, »q.).m, ¦ ¦ v>" ' ¦¦¦ ¦ ' ' Hf '

r:-                                                                                                            «>• ¦W,,"'.' ¦>¦'¦<¦.¦••¦' -ft'.i : '•

:'-iirT -iret »r.<i<tàï                                                                               i                  " ">!•*: ' . ' ,              ¦ . . "*1 ') > n¦¦ ¦ ¦ "v i'1 Vi                                    •.¦•¦¦
¦ INDEX FONTIUM

QUI IN HOC VOLUMINE REFERUNTUR

I.                                - CONCILIA GENERALIA.

n,                                                                                                   pag..

1. Concilium Nicaenum I (a. 325).............................................       1

2. Symbolum Nicaeno-Constantinopolitanum (a. 381)............... '

3. Concilium Ephesinum (a. 431).................................................. 1

4. Concilium Constantinopolitanum II (a. 553)........................... 2'

5. Concilium Nicaenum II (a. 787)................................................. 2

6. Concilium Constantinopolitanum IV (a. 869).......................... 3

7. Concilium Lateranense I (a. 1123)............................................ 4

8. Concilium Lateranense II (a. 1139).......................................... 5

9. Concilium Basileense (a. 1431)................................................ 5

10................................................... Concilium Vaticanum (a. 1870)       5


II.                                - ROMANI PONTIFICES.

11......................... S. Clemens I, ep. Propter subitas, a. 90-99 (?)       15

12.      S. Cornelius I, ep. Quantam sollicitudinem, a. 252, Professio fidei schisma­

ticorum ............................................................................................. '6

13.      S. Stephanus I, ep. ad Cyprianum Episcop. Carthaginien., a. 254-257 (frag

mentum)....................................... -................................................. 16

14.                                                                                                    S. Damasus I (in Synodo Romana IV), a. 380                                                                                                          17

15.................................................................................................... S. Siricius, ep. Directa ad decessorem, 10 febr. 385 ......................................................................................... 17

16.................................................................................................... S. Innocentius I, ep. Etsi tibi, 15 febr. 404       ................................................................................................... 17

17.          » ep. Consulenti tibi, 20 febr. 405............................... 18

18.          »           ep. Magna me gratulatio, 13 dec. 414........... 19

19.          »           ep. Si instituta ecclesiastica, 19 mart. 416.... 19

20.          »           ep. In requirendis Dei rebus, 27 ian. 417...... 20

21.          S. Zosimus, ep. Quamvis Patrum traditio, 21 mart. 418       20

22.                                                                                                    S. Bonifacius I, ep. Retro maioribus tuis, 11 mart. 422........................................................................................ 21

23.                                                                                                    Pelagius II, ep. Dilectionis vestrae, c. a. 585                                                                                                         22

24.                                                                                                    Hadrianus I, ep. Institutio universalis, a. 785                                                                                                           23

25.                                                                                                    Nicolaus I, ep. Proposueramus quidem, a. 865 ................................................................................................. 23

26.                                  S. Leo IX, ep. Quia Auctore Deo, a. 1051       24

27.       » ep. In terra pax hominibus, 2 sept. 1053.................... 25

28.       » ep. Cum ex venerabilium, 17 dec. 1053 .................... 26

29. Innocentins II, ep. Testante Apostolo, 16 iul. 1141............ 27

30.                                                                                                    Innocentius III, ep. Eius exemplo, 18 dec. 1208................................................................................................ 28

31.                                                                                                    Honorius III, const. Has leges, a. 1220          29

32.       >          ep. Sedis Apostolicae, 23 apr. 1221.................. 29

33.                               Gregorius IX, ep. Cum sicut ex, 8 iul. 1241       30

34.                                                                                                    Innocentius IV, ep. Sub catholicae, 6 mart. 1254 ............................................................................................... 30

N.  pao.

i > Professio fidei (in Conc. Lugdunen. II) a Michaële Palaeologo Gregorio X

oblata a. 1274 ................................................................................ 32

36. Ioannes XXII, litt, encycl. Gloriosam Ecclesiam, 23 ian. 1318      34

37. » const. Super illius, a. 1326 ................................................. 35

38. » const. Licet, 23 oct. 1327, art. errorum Marsilii Patavini et Ioannis de Janduno, damn        36

39. Benedictus XII, const. Benedictus Deus, 29 ian. 1336 ...... 37

40. »      a. 1341, prop. Armenorum, damn....................... 39

41. Clemens VI, const. Etsi solertem, 21 iul. 1346 ................    41

42. »   ep. Super quibusdam, 29 sept. 1351................... 44

43. Martinus V (in Conc. Constantien.), const. Inter cunctas, 22 febr. 1418 .           46

44. » (in Conc. Constantien.), const. In eminentis, 22 febr. 1418 . .   57

45. » (in Conc. Constantien.), const. Ad evitanda, a. 1418 ....  58

46. > const. Ad reprimendas, 1 febr. 1428 ................................. 5S

47. » const. Ineffabile, 26 maii 1429 ........................................... 61

48. Eugenius IV, const. Excellentissimum, 26 maii 1433......    62

49. » const. Cum detestabile, 18 maii 1434 ............................    63

50. » ep. Non mediocri, a. 1439 ................................................... 64

51. » (in Conc. Florentin.), const. Laetentur caeli, 6 iul. 1439 . . 69

52. » (in Conc. Florentin.), const. Exultate Deo, 22 nov. 1439. . 71

53. » ep. Fide digna, 8 iul. 1440................................................... 77

54. » (in Conc. Florentin.), const. Cantate Domino, 4 febr. 1441 .      78

55. Pius II, const. Exsecrabilis, 18 ian. 1459 ..........................    82

56. » const. Cum servare, 12 iun. 1459 ...................................... 83

57. » const. Cum ex ¦sacrorum, 17 nov. 1461............... 84

58. Sixtus IV, const. Licet ea, 9 aug. 1478 ..............................     85

59. Innocentius VIII, const. Summis, 5 dec. 1484 ..................    87

60. »        const. Officii nostri, 25 ian. 1491...................... 89

61. Alexander VI, const. In eminenti, 13 apr. 1502 ................    92

62. Iulius II, const. Romani Pontificis, 28 iul. 1505 .................... 94

63. » const. Regis pacifici, 24 febr. 1509 ................................    97

64. » const. Suscepti regiminis, 1 iul. 1509................................. 98

65. Leo X (in Conc. Lateranen. V), const. Supernae dispositionis, 5 maii 1514 .    101

66. » (in Conc. Lateranen. V), const. Regimini universalis, 4 maii 1515 .     111

67. » (in Conc. Lateranen. V), const. Inter multiplices, 4 maii 1515 . .           113

68. » (in Conc. Lateranen. V), const. Inter sollicitudines, 4 maii 1515 .         115

69. » const. Inter graves, 25 maii 1515.......................... 117

70. » (in Conc. Lateranen. V), const. Pastor aeternus, 19 dec. 1516 . .         120

71. » (in Conc. Lateranen. V), const. Supernae Maiestatis, 19 dec. 1516    122

72. » (in Conc. Lateranen. V), const. Dum intra, 19 dec. 1516 .... 125

73. » litt. ap. Intelleximus, 13 nov. 1517........................ 127

74. » litt. ap. Licet alias, 6 dec. 1517.............................. 127

75. » const. Quam Deo, 23 iul. 1519............................. 128

76. » const. Exsurge Domine, 15 iun. 1520, errores Martini Luther,

damn.............................................................................................. 129

77. » ep. encycl. Honestis, 15 febr. 1521...................... 134

78. Hadrianus VI, ep. Dudum, 20 iul. 1522 .................. 136

79. Clemens VII, ep. Cum sicut, 15 ian. 1530 ............. 138

80. Paulus III, const. Sanctissimus, 22 dec. 1534 ................... 139

N.                                                                                                 pag.

81. Paulus III. const. Altitudo, 1 iun. 1537 ............................ 140

32. • const. Sanctissimus, 11 dec. 1541................................. 142

83.       » const. Sanctissimus, 18 maii 1543 ......................... 145

84.              Iulius III, motu propr. Cum sicut nobis, 26 iun. 1550         147

85.      » const. Licet a diversis, 18 mart. 1551...................... 149

86.      » const. Sanctissimus, 13 febr. 1553 ......................... 151

87.      » decr. Sanctissimus, 26 ian. 1554 ............................ 152

88.                                                                                                Paulus IV, const. Iniunctum nobis, 14 iul. 1555       .............................................................................................. 152

89.       » const. Cum venerabiles, 22 aug. 1555 .................. 154

90.       • motu propr. Cum saepius, 9 ian. 1556 ................... 155

91.       » const. Incumbentia, (25 oct) 1 nov. 1557 .............. 156

92.       » motu propr. Inter caeteras, 27 nov. 1557 .............. 158

93.       » const. Postquam, 20 iul. 1558 ................................ 159

94.       » const. Cum ex apostolatus, 15 febr. 1559 ............ 163

95.       » const In sacra, 19 iul. 1559 ..................................... 167

96.                                                                                                Pius IV, const Sedis Apostolicae, 3 apr. 1560                                                                                                       168

97.     » const. Pastoralis officii, 3 apr. 1560 ......................... 171

98.     » const. De salute gregis, 4 sept. 1560 ..................... 173

99.     » motu propr. Cupientes, 11 oct. 1560 ...................... 175

100.    » const. Sanctissimus, 26 oct. 1560 .......................... 177

101.    » const Ea quae a praedecessoribus, 13 nov. 1560                178

102.   . » ep. Cum sicut nuper, 16 apr. 1561......................... 181

103.    » breve 11 aug. 1562 ................................................... 181

104.    « const. Sedis Apostolicae, 18 febr; 1564 ................ 182

105.    » const. Dominici gregis, 24 mart 1564 ..................... 186

106.           const. Romanum Pontificem, 17 oct 1564 ......... 188

107.    » const. In sacrosancta, 13 nov. 1564 ....................... 191

108.    « const Iniunctum nobis, 13 nov. 1564, Professio Fidei Trident. .       193

109.    » const. In suprema, 25 nov. 1564 ............................. 195

110.............................................................................................. S. Pius V, const. Sanctissimus in Christo, 29 mart. 1566 ................................................................................. 196

111.      » const. Cum primum, 1 apr. 1566 ........................... 197

112.      » const. Circa pastoralis, 29 maii 1566 .................... 201

113.      » const. Providentia, 20 aug. 1566 ........................... 204

114.      » const. Sanctissimus, 20 aug. 1566 ....................  .  205

115.      » const Regularium, 24 oct. 1566 ............................. 206

116.      » const. Cum illius, 28 nov. 1566 ............................. 207

117.      » const. Cum ex Apostolatus, 27 ian. 1567 ............ 208

118.      » const Etsi Dominici, 8 febr. 1567 ........................... 209

119.      » const. In conferendis, 18 mart. 1567 ..............        212

120.      » const. Admonet nos, 29 mart. 1567 ...................... 214

121.      • const. Etsi mendicantium, 16 maii 1567 . .................. •         217

122.     » const. Ex supernae, 16 aug. 1567 ......................... 220

123.      » const. Romani Pontificis, 30 aug. 1567 ................ 223

124.      » const. Ex omnibus afflictionibus, 1 oct. 1567, errores Michaelis

Baii, damn.................................................................................. 225

125.      • const. Quanta Ecclesiae, 1 apr. 156S.................... 225

126.      • const Quamvis, 1 iun. 1568 ..................................... 227

127.              const. Cupientes, 8 iul. 1568 ............................ 228

128.     » const. Horrendum, 30 aug. 1568 ............................ 229


N.  PAO.

:I3. Professio fidei (in Conc. Lugdunen. II) a Michaële Palaeologo Oregorio X

oblata a. 1274 .............................................................................    32

36. Ioannes XXII, litt, encycl. Gloriosam Ecclesiam, 23 ian. 1318      34

37. > const. Super illius, a. 1326 .............................................. ... 35

38. » const. Licet, 23 oct. 1327, art. errorum Marsilii Patavini et Ioannis de Janduno, damn        36

39. Benedictus XII, const. Benedictus Deus, 29 ian. 1336 ...... 37

40. »     a. 1341, prop. Armenorum, damn....................... 39

41. Clemens VI, const. Etsi solertem, 21 iul. 1346 ................     41

42. »   ep. Super quibusdam, 29 sept. 1351................... 44

43. Martinus V (in Conc. Constantien.), const. Inter cunctas, 22 febr. 1418 .           46

44. » (in Conc. Constantien.), const. In eminentis, 22 febr. 1418 . .   57

45. » (in Conc. Constantien.), const. Ad evitanda, a. 1418 ....  58

46. > const. Ad reprimendas, 1 febr. 1428 ................................. 5S

47. » const. Ineffabile, 26 maii 1429 ........................................     61

48. Eugenius IV, const. Excellentissimum, 26 maii 1433......... 62

49. » const. Cum detestabile, 18 maii 1434 ...........................    63

50. » ep. Non mediocri, a. 1439 ...............................................    64

5t. » (in Conc. Florentin.), const. Laetentur caeli, 6 iul. 1439 . . 69

52. » (in Conc. Florentin.), const. Exultate Deo, 22 nov. 1439. . 71

53. » ep. Fide digna, 8 iul. 1440................................................... 77

54. » (in Conc. Florentin.), const. Cantate Domino, 4 febr. 1441 .      78

55. Pius II, const. Exsecrabilisf 18 ian. 1459 ..........................    82

56. » const. Cum servare, 12 iun. 1459 ...................................... 83

57. » const. Cum ex ¦sacrorum, 17 nov. 1461............... 84

58. Sixtus IV, const. Licet ea, 9 aug. 1478 ..............................     85

59. Innocentius VIII, const. Summis, 5 dec. 1484 ..................    87

60. »        const. Officii nostri, 25 ian. 1491...................... 89

61. Alexander VI, const. In eminenti, 13 apr. 1502 ................    92

62. Iulius II, const. Romani Pontificis, 28 iul. 1505 ................... 94

63. » const. Regis pacifici, 24 febr. 1509 ................................... 97

64. » const. Suscepti regiminis, 1 iul. 1509.............................    98

65. Leo X (in Conc. Lateranen. V), const. Supernae dispositionis, 5 maii 1514 .    101

66. » (in Conc. Lateranen. V), const. Regimini universalis, 4 maii 1515       111

67. » (in Conc. Lateranen. V), const. Inter multiplices, 4 maii 1515 . .           113

68. » (in Conc. Lateranen. V), const. Inter sollicitudines, 4 maii 1515 .         115

69. » const. Inter graves, 25 maii 1515......................... 117

70. > (in Conc. Lateranen. V), const. Pastor aeternus, 19 dec. 1516 . .         120

71. » (in Conc. Lateranen. V), const. Supernae Maiestatis, 19 dec. 1516    122

72. » (in Conc. Lateranen. V), const. Dum intra, 19 dec. 1516 .... 125

73. » litt. ap. Intelleximus, 13 nov. 1517........................ 127

74. » litt. ap. Licet alias, 6 dec. 1517............................. 127

75. » const. Quam Deo, 23 iul. 1519............................. 128

76. » const. Exsurge Domine, 15 iun. 1520, errores Martini Luther,

damn............................................................................................. 129

77. » ep. encycl. Honestis, 15 febr. 1521...................... 134

78. Hadrianus VI, ep. Dudum, 20 iul. 1522 .............................. 136

79. Clemens VII, ep. Cum sicut, 15 ian. 1530 .............. I3S

80. Paulus III, const. Sanctissimus, 22 dec. 1534 .................. 139


N.                                                                                               PAO.

81. Paulus III. const. Altitudo, 1 iun. 1537 ............................ 140

32. » const. Sanctissimus, 11 dec. 1541........................ . .    142

83.       » const. Sanctissimus, 18 maii 1543 ......................... 145

84.                                                                                                Iulius III, motu propr. Cum sicut nobis, 26 iun. 1550 ........................................................................................... 147

85.      » const. Licet a diversis, 18 mart. 1551...................... 149

86.      » const. Sanctissimus, 13 febr. 1553 ......................... 151

87.      » decr. Sanctissimus, 26 ian. 1554 ............................ 152

88.                                                                                               Paulus IV, const. Iniunctum nobis, 14 iul. 1555       .............................................................................................. 152

89.       » const. Cum venerabiles, 22 aug. 1555 .................. 154

90.       • motu propr. Cum saepius, 9 ian. 1556 .................. 155

91.       » const. Incumbentia, (25 oct.) 1 nov. 1557 .............. 156

92.       » motu propr. Inter caeterus, 27 nov. 1557 .............. 158

93.       » const. Postquam, 20 iul. 1558 ................................ 159

94.       » const. Cum ex apostolatus, 15 febr. 1559 ............ 163

95.      > const. In sacra, 19 iul. 1559 ..................................... 167

96.                                                                                                Pius IV, const. Sedis Apostolicae, 3 apr. 1560       ............................................................................................... 168

97.     » const. Pastoralis officii, 3 apr. 1560 ........................ 171

98.     » const. De salute gregis, 4 sept. 1560 ..................... 173

99.     » motu propr. Cupientes, 11 oct. 1560 ...................... 175

100.    » const. Sanctissimus, 26 oct. 1560 .......................... 177

101.    » const. Ea quae a praedecessoribus, 13 nov. 1560 178

102.   .» ep. Cum sicut nuper, 16 apr. 1561.......................... 181

103.    » breve 11 aug. 1562 ................................................... 181

104.    « const. Sedis Apostolicae, 18 febr; 1564 ................ 182

105.    > const. Dominici gregis, 24 mart. 1564 .................... 186

106.    > const. Romanum Pontificem, 17 oct. 1564 ............ 188

107.    » const. In sacrosancta, 13 nov. 1564 ................  .191

108.    » const. Iniunctum nobis, 13 nov. 1564, Professio Fidei Trident. .      193

109.    » const. In suprema, 25 nov. 1564 ............................. 195

110.............................................................................................. S. Pius V, const. Sanctissimus in Christo, 29 mart. 1566 ................................................................................. 196

111.      » const. Cum primum, 1 apr. 1566 ........................... 197

112.      » const. Circa pastoralis, 29 maii 1566 .................... 201

113.      » const. Providentia, 20 aug. 1566 . ...............................          204

114.      » const. Sanctissimus, 20 aug. 1566 ....................... 205

115.      » const. Regularium, 24 oct. 1566............................. 206

116.      » const. Cum illius, 28 nov. 1566 ............................. 207

117.      »            const. Cum ex Apostolatus, 27 ian. 1567 . .     .         208

118.      » const. Etsi Dominici, 8 febr. 1567 .......................... 209

119.      » const. In conferendis, 18 mart. 1567 ..................... 212

120.      . const. Admonet nos, 29 mart. 1567 ........................ 214

121.      « const. Etsi mendicantium. 16 maii 1567 . ...................          217

122.     » const. Ex supernae, 16 aug. 1567 ......................... 220

123.      » const. Romani Pontificis, 30 aug. 1567 ................ 223

124.      » const. Ex omnibus afflictionibus, 1 oct. 1567, errores Michaelis

Baii, damn.................................................................................. 225

125.      » const. Quanta Ecclesiae, 1 apr. 1568 ................... 225

126.      • const. Quamvis, 1 iun. 1568 .................................... 227

127.              const. Cupientes, 8 iul. 1568 ............................ 228

128.     » const. Horrendum, 30 aug. 1568 ............................ 229Fontes CIC t1 364