Missale Romanum 1957 - ac de Evangelio


XI - De Symbolo

SYMBOLUM dicitur post Evangelium in omnibus Dominicis per annum, etiamsi in illis fiat de Festo, in quo alias non diceretur, vel Dominica vacet. In tribus Missis de Nativitate Domini, et deinceps usque ad Octavam S. Joannis Apostoli inclusive. In Festo Ssmi Nominis Jesu. In Epiphania, et per Octavam. Feria V in Cena Domini. In Paschate Resurrectionis, et per Octavam. In Ascensione Domini, et per Octavam. In Pentecoste, et per Octavam. In Festis Corporis Christi ac Cordis Jesu et per Octavas. In omnibus Festis beatae Mariae, et per Octavas. In Festis duodecim Apostolorum, et Evangelistarum, et per Octavas. In utraque Cathedra S. Petri, et in Festo S. Petri ad Vincula. In Festis Conversionis et Commemorationis S. Pauli Apostoli. In Festo S. Joannis ante Portam Latinam. In Festo S. Barnabae Apostoli. In Festis Inventionis et Exaltationis S. Crucis. In Festo Pretiosissimi Sanguinis, et in Transfiguratione Domini. In Festis Angelorum. In Festis S. Joseph Sponsi B. M. V. In Festo S. Mariae Magdalenae. In Festis Quatuor Doctorum, videlicet, Gregorii, Ambrosii, Augustini et Hieronymi: additis Festis S. Hilarii, S. Francisci Salesii, S. Petri Damiani, S. Thomae de Aquino, S. Isidori, S. Leonis I papae, S. Anselmi, S. Petr i Canisii, S. Roberti Bellarmino, S. Bedae Venerabilis, S. Alberti Magni, S. Antonii de Padua, S. Bonaventurae, S. Alfonsi Mariae de Ligorio, S. Bernardi, S. Joannis a Cruce et S. Petri Chrysologi. Item in Festis Ss. Doctorum Athanasii, Basilii, Cyrilli Alexandrini, Cyrilli Hierosolymitani, Ephraem, Gregorii Nazianzeni, Joannis Chrysostomi et Joannis Damasceni. In die Octava S. Joannis Baptistae et S. Laurentii. In Festo Omnium Sanctorum et per Octavam. In Dedicatione Archibasilicae Ssmi Salvatoris, et Ss. Apostolorum Petri et Pauli. In Anniversario Dedicationis propriae Ecclesiae, et per Octavam. In die Consecrationis Ecclesiae, vel Altaris. In Festis Sanctorum quibus dedicata est Ecclesia, et ubi habetur Corpus, vel insignis Reliquia Sancti, de quo agitur. In die C reationis, et Coronationis Summi Pontificis, et in Anniversario ejusdem diei. In die, et in Anniversario Electionis et Consecrationis Episcopi. Item in omnibus Festis, quae in Dominicis, et infra Octavas celebrantur: in quibus ratione Dominicae et Octavae dici debet. Item in Festo Patroni alicujus loci, vel Tituli Ecclesiae (non autem alicujus Capellae, vel Altaris) , et in Festis principalibus Ordinum et per eorum Octavas, in Ecclesiis tantum illius Ordinis.
Item dicitur Credo in Missis Votivis, quae solemniter pro re gravi, vel pro publica Ecclesiae causa celebrantur, etiamsi dicantur in paramentis violaceis in Dominica.


XII - De Offertorio,

Secretis, Praefationibus et Canone

POST Symbolum, vel, si non sit dicendum, post Evangelium, dicitur: Dóminus vobíscum. Orémus ; deinde Offertorium ; postea fit oblatio cum Orationibus, ut in Ordine Missae. Qua oblatione facta, dicuntur Orationes secretae, secundum numerum Orationum, quae clara voce in principio dictae sunt ; sed ante primam Orationem non dicitur Dóminus vobíscum, nec aliquid aliud, sed dicto Suscípiat Dóminus sacrifícium, absolute dicuntur: neque etiam ante secundam Orationem dicitur Orémus. Terminantur autem prima et ultima Oratio, ut dictum est supra in Rubrica de Orationibus: et secreto dicuntur usque ad illa verba in conclusione: Per ómnia saécula saeculórum, quae clara voce proferuntur, et incipitur Praefatio.
2 Praefationes autem dicuntur, ut in Ordine Missae adnotatum est: et quae in Quadragesima, Tempore Passionis, et Paschali, et infra Octavas propriae assignantur, dicuntur etiam in Dominicis, et Festis, quae illis temporibus celebrantur: nisi illa Festa propriam Praefationem habeant.
3 Si infra Octavam alicujus Festi, quod habet Praefationem propriam, occurrat Festum ex majoribus non habens propriam Praefationem, dicitur Praefatio de Octava, quamvis de ea nulla fiat Commemoratio in Missa.
4 In Missis Votivis dicitur etiam Praefatio propria, si propriam habeant: si vero non habuerint, dicitur Praefatio de Tempore, vel Octava, infra quam contigerit hujusmodi Missas celebrari: alioquin, Praefatio commun is. Et quando aliqua Missa Votiva pro causa publica solemniter celebratur, dicitur in cantu solemni, ut in Duplicibus. In Missis Defunctorum quocumque tempore semper dicitur Praefatio Defunctorum.
5 In Dominicis per annum, quando non habeatur Praefatio propria, dicitur Praefatio de Trinitate, ut adnotatum jam est in Ordine Missae.
6 Post Praefationem incipitur Canon Missae secreto: in quo serventur omnia, ut in Ordine Missae. Ubi vero infra actionem Communicántes, et Hanc ígitur, vel alia variari contingit, suo loco in propriis Missis adnotatur.


XIII - De Communione, Orationibus post Communionem, Ite, Missa

est, vel Benedica mus Dómino, de Benedictione, et Evangelio S. Joannis

EXPLETO Canone, et aliis omnibus usque ad Communionem, ea peracta, dicitur Communio, et Orationes post Communionem eodem modo et ordine, ut in principio Missae: et repetito Dóminus vobíscum, dicitur: Ite, Missa est, vel Benedicámus Dómino, pro Temporis ratione. Ite, Missa est, dicitur quandocumque dictum est Glória in excélsis. Cum non dicitur, ejus loco dicitur Benedicámus Dómino. R/. Deo grátias. In Missis Defunctorum dicitur: Requiéscant in pace. R/. Amen.
2 Dicto Pláceat, datur Benedictio: quae a Celebrante semper datur in Missa, praeterquam in Missis Defunctorum. Deinde legitur Evangel ium S. Joannis In princípio, praemisso Dóminus vobíscum, et Inítium, ut moris est: quod Evangelium numquam praetermittitur in Missa, nisi quando fit de Festo in aliqua Dominica, vel Feria, quae habet Evangelium proprium, quod legitur ejus loco. Excipitur Dominica IV Adventus, cujus Evangelium non legitur in fine Missae, quando in ea occurrit Vigilia Nativitatis Domini, quia nec in Officio lectum est. In tertia Missa de die Nativitatis Domini legitur in fine Evangelium de Epiphania Cum natus esset Jesus. Et in Dominica Palmarum in Missis privatis legitur Evangelium, quod ponitur in benedictione Palmarum, quod etiam lectum est in Officio. In Vigiliis, quae occurrunt in Quadragesima vel Quatuor Temporibus, non legitur Evangelium Vigiliae in fine Missae. Et similiter in Missis Votivis numquam legitur in fine aliud Evangelium, nisi S. Joannis.


XIV - De ordinanda

Missa ex supradictis Rubricis

SUPRADICTIS Rubricis cognitis, si quis velit ordinare Missam diei, recurrat ad Ordinarium Missarum de Tempore, vel de Sanctis, secundum qualitatem Officii. Si proprium non habeat, recurrat ad Commune Sanctoru m. Si de Feria agendum sit, et propria Missa non fuerit de Feria, dicatur Missa praecedentis Dominicae, omissis Glória in excélsis, et Symbolo: praeterquam Tempore Paschali, in quo semper dicitur Glória in excélsis, ut supra, excepta Missa Rogationum ; et in Adventu praetermittitur Allelúja post Graduale, cum suo Versu. Si dicenda sit Missa Votiva, requiratur post Commune Sanctorum suo loco. Si plures Orationes dicendae sint, requirantur post Missas Votivas suo loco de singulis rebus singulae. Si pro Defunctis dicenda sit Missa, habetur post Missas Votivas, cum collectis diversis circa finem Missalis. Ordo totius Missae, cum Praefationibus, Canone, et aliis dicendis, habetur suo loco, cum Proprio Missarum de Tempore.


XV - De Hora celebrandi Missam

MISSA privata saltem post Matutinum et Laudes ab una hora ante auroram usque ad unam horam post meridiem dici potest.
2 Missa autem Conventualis et solemnis sequenti ordine dici debet. In Festis Duplicibus et Semiduplicibus, in Dominicis, et infra Octavas, dicta in Chor o Hora Tertia. In Festis Simplicibus et in Feriis per annum, dicta Sexta. In Adventu, Quadragesima et Quatuor Temporibus, etiam infra Octavam Pentecostes, et Vigiliis quae jejunantur, quamvis sint dies solemnes, Missa de Tempore debet cantari post Nonam.
3 Missa autem Defunctorum dici debet post Primam diei: ubi vero dicuntur eorum Vigiliae mane post Matutinum diei, dictis hujusmodi Vigiliis cum Laudibus, immediate dici potest Missa pro Defunctis. Sed in die Commemorationis Omnium Fidelium Defunctorum Missa Conventualis dicitur post Nonam, quia eo die est principalis. In die autem Depositionis Defuncti, vel Tertio, Septimo, Trigesimo aut Anniversario solemni, in quo fit concursus populi, poterit similiter dici ultimo loco post Nonam.
4 Excipiuntur ab hoc ordine dicendi Missam Conventualem, Missae in Nativitate Domini, quarum prima dicitur post mediam noctem, finito Te Deum laudámus in Matutino: secunda in aurora, dictis Laudibus et Prima: tertia vero in die post Tertiam, vel ubi aliter ex dispensatione Apostolica disponatur.
5 Missae Votivae, quia non correspondent Officio, si solemniter celebrentur pro re gravi, vel publica Ecclesiae causa, cum populi frequentia, dicantur post Nonam.


XVI - De his quae clara voce, aut secreto

dicenda sunt in Missa

IN Missa privata, clara voce dicuntur Antiphona et Psalmus ad Introitum, Confessio et quae sequuntur, excepta Oratione Aufer a nobis, et Orámus te, Dómine, per mérita Sanctórum tuórum, etc. Item Introitus, Kýrie, eléison, Glória in excélsis, Dóminus vobíscum, Orémus, Flectámus génua, Leváte, Orationes, Prophetiae, Epistola, Graduale, Versus, Tractus, Sequentia, Evangelium, Credo, Offertorium, Oráte, fratres, solum haec duo verba, Praefatio, Nobis quoque peccatóribus, solum haec tria verba. Item, Per ómnia saécula saeculórum, etc. cum Pater noster, Per ómnia saécula saeculórum, cum Pax Dómini, Agnus Dei, Dómine, non sum dignus, haec quatuor verba tantum, Communio, Oratio vel Orationes post Communionem, Humiliáte cápita vestra Deo, Ite, Missa est, vel Benedicámus Dómino, vel Requiéscant in pace, Benedictio et Evangelium In princípio, vel aliud Evangelium. Alia omnia dicuntur secreto.
2 Sacerdos autem maxime curare debet, ut ea quae clara voce dicenda sunt, distincte et apposite proferat, non admodum festinanter, ut advertere possit quae legit, nec nimis morose, ne audientes taedio afficiat ; neque etiam voce nimis elata, ne perturbet alios, qui fortasse in eadem ecclesia tunc temporis celebrant ; neque tam submissa, ut a circumstantibus audiri non possit, sed mediocri et gravi: quae et devotionem moveat, et audientibus ita sit accommodata, ut quae leguntur intelligant. Quae vero secreto dicenda sunt, ita pronuntiet, ut et ipsemet se audiat, et a circumstantibus non audiatur.
3 In Missa solemni, quando dici debent, a Celebrante Glória in excélsis et Credo intonantur ; et cantantur Dóminus vobíscum et Orationes ante Epistolam, Dóminus vobíscum, Orémus ante Orationes, et ante Offertorium, Praefatio, Per ómnia saécula saeculórum cum Pater noster, Per ómnia saécula saeculórum cum Pax Dómini, et Orationes post Communionem. Alia quae in Missa privata dicuntur clara voce, in Missa solemni a Celebrante dicuntur submissa voce.


XVII - De Ordine genuflectendi, sedendi,

et standi in Missa privita et solemni

IN Missa privata Sacerdos genuflectit, quando legit Evangelium S. Joannis In princípio, ad illa verba: Et Verbum caro factum est, et in Evangelio Epiphaniae Cum natus esset Jesus, ad illa verba: Et procidéntes adoravérunt eum. Item in Evangelio Feriae IV post Dominicam IV Quadragesimae, ad illa verba in fine: Et prócidens adorávit eum. Item genuflectit in Dominica Palmarum, et in Missis de Cruce ad illa verba in Epistola: In nómine Jesu omne genu flectátur, etc. ; et quando legitur Passio ad illa verba: Exspirávit, vel Emísit spíritum, ut suis locis notatur. Item genuflectit, cum dicit: Flectámus génua. Item quando in Quadragesima dicit in Tractu V/. Adjuva nos, Deus, etc. et in omnibus Missis de Spiritu Sancto, cum dicit V/. Veni, Sancte Spíritus, reple tuórum, etc. Item quando Sacramentum in Altari discoopertum apparet, genuflectit quoties ante illud transit in medio Altaris, et quandocumque in Ordine Missae et in ritu servando in celebratione Missae notatur quod debeat genuflectere.
2 Circumstantes autem in Missis privatis semper genua flectunt, etiam Tempore Paschali, praeterquam dum legitur Evangelium.
3 In Missa solemni Celebrans genuflectit ad omnia supradicta, praeterquam ad Flectámus génua, et tunc ipse solus stat, Diaconus vero et Subdiaconus et omnes alii genuflectunt. Ad Versum vero Adjuva nos, Deus, etc. et ad Versum: Veni, Sancte Spíritus, etc. genuflectit usque ad finem. Item genuflectit in die Annuntiationis B. Mariae et in tribus Missis Nativitatis Domini, quan do cantatur in Choro V/. Et incarnátus est, etc. Aliis diebus, si sedeat cum cantantur ea verba, non genuflectit, sed caput tantum profunde inclinat apertum ; si non sedet, genuflectit.
4 Ministri semper genuflectunt cum Celebrante, praeterquam Subdiaconus tenens librum ad Evangelium, et Acolythi tenentes candelabra, qui tunc non genuflectunt. Et cum Diaconus cantat illa verba ad quae est genuflectendum, ipse versus librum, Celebrans et omnes alii versus Altare genuflectunt.
5 In Choro semper genuflectitur ab iis, qui non sunt Praelati, ad Confessionem cum suo Psalmo. In Missis autem Feriarum Adventus, Quadragesimae, Quatuor Temporum et Vigiliarum quae jejunantur, ac in Missis Defunctorum, genuflectunt omnes etiam ad Orationes, et dicto per Celebrantem Sanctus usque ad Pax Dómini, et ad Orationes post Communionem et Super populum, excepta Vigilia Paschae et Pentecostes ac Nativitatis Domini, et Quatuor Temporibus Pentecostes. Et similiter ab omnibus genuflectitur, quando elevatur Sacramentum.
6 In Missa item solemni Celebrans medius inter Diaconum et Subdiaconum sedere potest a cornu Epistolae juxta Altare, cum cantantur Kýrie, eléison, Glória in excélsis et Credo: alio tempore stat ad Altare, vel genuflectit, ut supra.
7 In Choro non sedent qui actu cantant, reliqui autem possunt sedere quando Celebrans sedet, et praeterea dum cantantur Epistola et Prophetiae, Graduale, Tractus vel Allelúja cum Versu ac Sequentia ; et ab Offertorio usque ad incensationem Chori, et, si non incensatur, usque ad Praefationem, et ad Antiphonam quae dicitur Communio. Ad alia stant vel genuflectunt, ut supra.


XVIII - De Coloribus Paramentorum

PARAMENTA Altaris, Celebrantis et Ministrorum debent esse coloris convenientis Officio et Missae diei, secundum usum Romanae Ecclesiae: quae quinque colo ribus uti consuevit, Albo, Rubeo, Viridi, Violaceo et Nigro.
2 Albo colore utitur a Vesperis Vigiliae Nativitatis Domini usque ad Octavam Epiphaniae inclusive, exceptis Festis Martyrum quae infra eam veniunt. In Festo Ssmi Nominis Jesu, Feria V in Cena Domini et Sabbato Sancto in Officio Missae, et ab illo die usque ad Sabbatum in Vigilia Pentecostes ad Nonam in Officio de Tempore, praeterquam in Missa Litaniarum et Rogationum. In Festo Ssmae Trinitatis. In Festo Corporis Christi. In Festo Cordis Jesu. In Festo D. N. Jesu Christi Regis. In Festo Transfigurationis Domini. In Festis beatae Mariae Virginis, praeterquam in benedictione Candelarum et Processione, quae fit in Festo Purificationis ejusdem. In Festis Angelorum. In Nativitate S. Joannis Baptistae. In principali Festo S. Joannis Evangelistae, quod celebratur infra Octavam Nativitatis Domini. In utraque Cathedra S. Petri. In Festo S. Petri ad Vincula. In Conversione S. Pauli. In Festo Omnium Sanctorum. In Festis Confessorum Pontificum, et non Pontificum, et Doctorum. In Festis Ss. Virginum non Martyrum, et nec Virginum nec Martyrum. In Dedicatione et Consecratione Ecclesiae vel Altaris, ac in Consecratione Summi Pontificis, et in Anniversario Creationis et Coronationis ejusdem, et Electionis et Consecrationis Episcopi. Item per Octavas praedictorum Festorum, quae Octavas habent, quando dicitur Missa de Octava, et in Dominicis infra eas occurrentibus, quando in eis fit Officium de Dominica ; praeterquam in illis Dominicis, quibus tributus est color violaceus. In Missis Vo tivis supradictorum Festorum, quocumque tempore dicantur: et in Missa D. N. Jesu Christi Summi et AEterni Sacerdotis, et in Missa pro Sponso et Sponsa.
3 Rubeo colore utitur a Vigilia Pentecostes in Missa usque ad Sabbatum sequens finita Nona et Missa. In Festis S. Crucis et Pretiosissimi Sanguinis Domini. In Decollatione S. Joannis Baptistae. In Natali Ss. Apostolorum Petri et Pauli, et in Festis aliorum Apostolorum (exceptis Festo principali S. Joannis Evangelistae post Nativitatem Domini, et Festis Conversionis S. Pauli, et Cathedrae S Petri, et ejus Vinculorum) . In Festo S. Joannis ante Portam Latinam. In Commemoratione S. Pauli Apostoli. In Festis Martyrum, excepto Festo Ss. Innocentium, quando non venerit in Dominica ; si autem in Dominica venerit, utitur rubeo, in ejus vero die Octava semper utitur rubeo, quocumque die occurrat. In Festis Ss. Virginum Martyrum, et Martyrum non Virginum. Item per Octavas praedictorum Festorum, quae Octavas habent, quando fit de Octava, et in Dominicis infra eas Octavas occurrentibus, eodem modo, ut dictum est supra de colore albo. Item in Missis votivis supradictorum Festorum, et in Missa pro eligendo Summo Pontifice.
4 Viridi colore utitur ab Octava Epiphaniae usque ad Septuagesimam, et ab Octava Pentecostes usque ad Adventum exclusive, in Officio de Tempore, excepta Dominica Trinitatis, ut supra, ac exceptis Dominicis infra Octavas occurrentibus, in quibus color Octavarum servatur ; exceptis etiam Vigiliis et Quatuor Temporibus, ut infra.
5 Violaceo colore utitur a prima Dominica Adventus in primis Vesperis usque ad Missam Vigiliae Nativitatis Domini inclusive: et a Septuagesima usque ad Sabbatum Sanctum ante Missam inclusive, in Officio de Tempore, excepta Feria V in Cena Domini, in qua utitur albo: et Feria VI in Parasceve, in qua utitur nigro, ut infra: et benedictione Cerei in Sabbato Sancto, in qua Diaconus, illius Praefationem dicens, solus utitur albo: ea autem finita, violaceo, ut prius. Item in Vigilia Pentecostes ante Missam a prima Prophetia usque ad benedictionem Fontis inclusive. In Quatuor Temporibus, et Vigiliis quae jejunantur, exceptis Vigilia et Quatuor Temporibus Pentecostes. In Missa Litaniarum in die S. Marci Evangelistae, et Rogationum, et in Processionibus, quae his diebus fiunt. In Festo Ss. Innocentium, quando non venerit in Dominica. In benedictione Candelarum in die Purificationis B. Mariae, et in benedictione Cinerum, ac Palmarum, et in ipsa Dominica in Palmis, et in earumdem, ac generaliter in omnibus Processionibus: exceptis Processionibus sanctissimi Sacramenti, et quae fiunt in diebus solemnibus, vel pro gratiarum actione. In Missis de Passione Domini, pro quacumque necessitate, pro remissione peccatorum, ad postulandam gratiam bene moriendi, ad tollendum schisma, contra paganos, tempore belli, pro pa ce, pro vitanda mortalitate, pro iter agentibus, et pro infirmis.
6 Nigro colore utitur Feria VI in Parasceve, et in omnibus Officiis et in Missis Defunctorum.


XIX - De Qualitate Paramentorum

IN Officio Missae, Celebrans semper utitur Planeta super Albam.
2 Si autem, sit Episcopus, sive Abbas habens usum Mitrae et Baculi ac ceterorum Pontificalium, et solemniter celebret, super Dalmaticam et Tunicellam.
3 Pluviali utitur in Processionibus, et Benedictionibus quae fiunt in Altari. Item in Officio Laudum et Vesperarum, quando solemniter dicuntur. Eodem utitur Assistens Celebranti in Missa Pontificali. Item quando Celebrans post Missam Defunctorum facit in fine Absolutionem.
4 Cum Celebrans utitur Pluviali, semper deponit Manipulum, et ubi Pluviale haberi non potest, in Benedictionibus quae fiunt in Altari, Celebrans stat sine Planeta cum Alba et Stola.
5 Dalmatica et Tunicella utuntur Diaconus et Subdiaconus in Missa solemni, et Processionibus, et Benedictionibus, quando Sacerdoti ministrant.
6 In diebus vero jejuniorum (praeterquam in Vigiliis Sanctorum) , et in Dominicis et Feriis Adventus et Quadragesimae, ac in Vigilia Pentecostes ante Missam (exceptis Dominica Gaudéte, e tiam si ejus Missa infra Hebdomadam repetatur, et Dominica Laetáre, Vigilia Nativitatis Domini, Sabbato Sancto in benedictione Cerei et in Missa, ac in Quatuor Temporibus Pentecostes) , item in benedictione Candelarum et Processione in die Purificationis B. Mariae, et in benedictione Cinerum, ac benedictione Palmarum et Processione: in Cathedralibus et praecipuis Ecclesiis utuntur Planetis plicatis ante pectus: quam Planetam Diaconus dimittit cum lecturus est Evangelium, eaque tunc super sinistrum humerum super Stolam complicatur: aut ponitur aliud genus Stolae latioris in modum Planetae plicatae ; et facta Communione resumit Planetam, ut prius. Similiter Subdiaconus dimittit eam cum lecturus est Epistolam, quam legit in Alba, et ea finita, osculataque Celebrantis manu, Planetam resumit, ut prius.
7 In minoribus autem Ecclesiis, praedictis diebus jejuniorum Alba tantum amicti ministrant: Subdiaconus cum Manipulo, Diaconus etiam cum Stola ab humero sinistro pendente sub dexterum.


XX - De Prae paratione Altaris,

et Ornamentum ejus

ALTARE, in quo sacrosanctum Missae sacrificium celebrandum est, debet esse lapideum, et ab Episcopo, sive ab Abbate facultatem a Sede Apostolica habente, consecratum ; vel saltem ara lapidea, similiter ab Episcopo, vel Abbate, ut supra, consecrata, in eo inserta, quae tam ampla sit, ut Hostiam et majorem partem Calicis capiat. Hoc Altare operiatur tribus mappis seu tobaleis mundis, ab Episcopo vel alio habente potestatem benedictis, superiori saltem oblonga, quae usque ad terram pertingat, duabus aliis brevioribus, vel una duplicata. Pallio quoque ornetur coloris, quoad fieri potest, diei Festo vel Officio convenientis. Super Altare collocetur Crux in medio, et Candelabra saltem duo cum candelis accensis hinc et inde in utroque ejus latere. Ad Crucis pedem ponatur Tabella Secretarum appellata. In cornu Epistolae cussinus supponendus Missali: et ab eadem parte Epistolae paretur cereus ad elevationem Sacramenti accendendus, parva campanula, ampullae vitreae vini et aquae cum pelvicula et manutergio mundo, in fenestella seu in parva mensa ad haec praeparata. Super Altare nihil omnino ponatur, quod ad Missae sacrificium vel ipsius Altaris ornatum non pertineat.
ADDITIONES ET


VARIATIONES IN

RUBRICIS MISSALIS

AD NORMAM BULLAE « DIVINO AFFLATU »

ET SUBSEQUENTIUM S. R. C. DECRETORUM

I - De Feria et de Vigilia

IN omnibus Feriis Quadragesimae post diem Cinerum, ac Passionis ante Dominicam Palmarum, in Feriis Quatuor Temporum extra Octavam Pentecostes, et in Vigiliis communibus, si occurrat Officium Duplex aut Semiduplex, in Ecclesiis in quibus adest obligatio Chori, duae dicuntur Missae conventuales: una de Officio diei, sine Commemoratione Feriae aut Vigiliae, sed cum aliis Commemorationibus forte occurrentibus ; altera de Feria aut Vigilia, sine Commemoratione Officii diei. Harum tamen una tantum dicitur in Choro, cum assistentia Choralium ; altera vero, sine hujusmodi assistentia, legitur extra Chorum. Missa porro in Choro dicenda cum assistentia Choralium, in Duplicibus I et II classis et per Octavas privilegiatas II ordinis, est Missa de Officio currenti ; in reliquis Duplicibus et Semiduplicibus, Missa de Feria aut Vigilia. In Duplicibus tamen I classis nihil umqu am fit de Vigilia non privilegiata, juxta Rubricas. De die item infra Octavam priviligiatam III ordinis aut de die infra Octavam communem, si in Feriis aut Vigiliis supra recensitis occurrat, non dicitur Missa conventualis, sed fit tantum Commemoratio in Missa de Feria vel Vigilia. Missae autem privatae omnibus his diebus ad libitum Celebrantium dici possunt aut de Feria vel Vigilia, cum Commemoratione Officii diei ; aut de Officio diei, cum Commemoratione Feriae vel Vigiliae. Si tamen Officium occurrens sit Duplex I aut II classis, aut Octava privilegiata II ordinis, Missa privata de Feria vel Vigilia non permittitur.
2 Si qua ex dictis Feriis et Vigilia simul occurrant, Missa conventualis dicitur de Feria, cum Commemoratione Vigiliae ; et Missae privatae dici pos sunt aut de Feria aut de Vigilia, cum Commemoratione alterius. At, si fiat Officium Duplex vel Octavae privilegiatae, vel Festi Semiduplicis, duae dicuntur Missae conventuales, ut supra: una de Officio diei, sine Commemoratione Feriae et Vigiliae, sed cum aliis Commemorationibus forte occurrentibus, altera de Feria, cum Commemoratione Vigiliae ; et Missae privatae dici possunt aut de Feria, aut de Vigilia, aut de Officio diei, cum Commemoratione de eis de quibus non dicitur Missa.
3 Item in Feria II Rogationum, si occurrat Officium Duplex, vel Octavae privilegiatae, vel Festi Semiduplicis, duae dicuntur Missae conventuales, ut supra, num. 1 ; sed, ubi fiat Processio, occurrente Duplici I aut II classis, in Choro dicitur tum Missa de Officio diei, tum Missa de Rogationib us, ut supra. In reliquis vero diebus Litaniarum, tam majorum quam minorum, in quibus occurrat Officium Duplex, aut Semiduplex, aut diei Octavae vel Festi Simplicis, aut Vigiliae Ascensionis: 1) Si non fiat Processio, dicitur unica Missa conventualis de eodem Officio, cum Commemoratione Rogationum. Dicitur etiam unica Missa conventualis de Rogationibus in Feria III Rogationum, si Officium fuerit de Feria currenti ; et uni ca pariter Missa conventualis, de Vigilia Ascensionis, cum Commemoratione Octavae ac Rogationum, si ipsa Vigilia in Officio diei infra Octavam communem commemorata fuerit. At, si eadem Vigilia ab Officio vel Duplici, quod non sit I classis, vel Octavae privilegiatae, vel Festi Semiduplicis fuerit impedita, duae dicuntur Missae conventuales, ut supra, num. 1, cum Commemoratione Rogationum in Missa Vigiliae. 2) Si vero fiat Processio, in Choro dicitur Missa de Rogationibus, et extra Chorum, praeter Missam de Vigilia commemorata Ascensionis in Feria IV Rogationum, etiam Missa de Officio diei, ut supra, num. 1 ; nisi Officium fuerit Duplex I vel II classis, aut de Octava Paschatis, quo in casu Missa conventualis tam de Officio diei quam de Rogationibus dicitur in Choro, ut supra. Attamen non dicitur Missa conventualis, sed fit tantum Commemoratio, in Feri a quidem III Rogationum, de Officio diei infra Octavam communem, ac diei Octavae Simplicis vel Festi Simplicis, in Missa Rogationum ; in Feria autem IV Rogationum, de Officio ipsius diei infra Octavam, in Missa Vigiliae Ascensionis. Missae porro privatae de Rogationibus, permittuntur tantum in Feria II Rogationum, si Duplex I vel II classis non occurrerit ; et in Feria III Rogationum, si Officium fuerit de Feria currenti. In omnibus autem Litaniarum diebus, fit Commemoratio Rogationum in omnibus Missis privatis, quae non sint Defunctorum ; et etiam in Missis cantatis et conventualibus, nisi celebretur Missa in cantu vel conventualis de Rogationibus.
4 In Ecclesiis autem in quibus una tantum habeatur Missa conventualis, quoties occurrat aliqua ex Feriis vel Vigili is num. 1 et 2 recensitis, et, si non fiat Processio, in Feria II Rogationum, ipsa Missa conventualis, in Duplicibus I et II classis et per Octavas privilegiatas II ordinis, dicitur de Officio diei, cum Commemoratione Feriae, et, extra Duplicia I classis, Vigiliae. In Duplicibus vero majoribus vel minoribus, et in Semiduplicibus, eadem Missa dicitur de Feria aut Vigilia, cum Commemoratione Officii diei ; et, si Feria ac Vigilia simul occurrant, de Feria, cum Commemoratione Officii diei ac Vigiliae, et aliis Co mmemorationibus forte occurrentibus. Item in diebus Litaniarum, tam majorum quam minorum, si fiat Processio, et in Ecclesia habeatur unica Missa, ea dicitur de Rogationibus, cum Commemoratione Officii diei ; nisi hoc fuerit Duplex I classis, quo in casu dicitur Missa de Festo, cum Commemoratione Rogationum.
5 In Sabbatis Quatuor Temporum et in Sabbato infra Hebdomadam IV Quadragesimae, Missa, in qua Ordines conferantur, semper dicitur de Sabbato ; et in ea, si alia ibi non habeatur Missa cantata vel conventu alis, fit Commemoratio de Officio currenti, etiam Duplici I aut II classis, cum aliis Orationibus quae occurrant.
6 Si Missa alicujus Dominicae (non tamen Dominicae in die 5 Januarii repositae, nec Dominicae post Epiphaniam aut Pentecosten in Sabbato anticipatae) sua die ab Officio nobiliori impediatur, et nulla infra Hebdomadam subsequentem occurrat dies, in qua fieri valeat Officium de Feria Missam propriam non habenti ; tunc ipsa Dominicae Missa (inclusa etiam Missa Dominicae tum infra Octavam Nativitatis, tum infra Octavam Epiphaniae Domini, si juxta peculiares Rubricas intra respectivam Octavam celebrari nequeat) resumitur prima infra Hebdomadam die, in qua unum e sequentibus persolvatur Officiis, selecto quidem Officio, si suppetat, juxta hunc ordinem minus nobili, scilicet: 1) de Festo Simplici ; 2) de sancta Maria in Sabbato ; 3) de die Octava Simplici ; 4) de die infra Octavam communem, vel, hac deficiente, de die infra Octavam privilegiatam pro particulari tantummodo Ecclesia concessam ; excepta tamen die i n quam simul inciderit Feria Missam propriam habens, aut quaelibet Vigilia ; 5) denique de die infra Octavam in universali Ecclesia privilegiatam, dummodo agatur de Dominica infra respectivam Octavam occurrenti, et non de alia Dominica ante eam Octavam impe dita, et nulla item occurrat Vigilia. In hujusmodi porro resumptionis die dicitur unica Missa conventualis de ipsa Dominica, et in eadem Missa fit Commemoratio de Officio diei, cum aliis Orationibus quae occurrant. Missae autem privatae dici possunt aut de Officio diei, cum Commemoratione Dominicae, aut de ipsa Dominica, cum Commemoratione Officii diei ; additis in utraque Missa aliis Commemorationibus, ut supra.


II - De Missis Votivis

IN omnibus Officiis Duplicibus, in Dominicis, licet anticipatis, vel, etiam quoad Officium, repositis, per Octavas privilegiatas, in Feriis Quatuor Temporum, in Feriis Adventus a die 17 ad 23 Decembris inclusive occurrentibus, in Feriis Quadragesimae a die Cinerum, et Passionis ad Feriam IV Majoris Hebdomadae inclusive, in Feria II Rogationum, in Vigiliis, et in diebus Octavis Simplicibus, etiam si de eis Commemoratio tantum facta fuerit in Officio, necnon diebus in quibus primo resumen da sit Missa Dominicae impedita, prohibentur Missae votivae privatae sine cantu ; quae proinde legi tantum possunt, ex rationabili tamen causa, in Festis Semiduplicibus, diebus infra Octavas communes, Feria VI post Octavam Ascensionis, et in omnibus Officiis ritus Simplicis superius non exceptis.
2 Missa votiva pro Sponsis, cum propria benedictione, permittitur quotidie per annum extra tempus clausum ; et etiam tempore clauso, quoties Ordinarius loci ex justa causa benedictionem nuptialem permiserit. Excipiuntur Dominicae, Festa de praecepto, licet suppressa, Duplicia I et II classis, Octavae privilegiatae I et II ordinis, Feriae ac Vigiliae privilegiatae. In his autem casibus exceptis dicitur Missa de die, in eaque additur Oratio pro Sponsis, sub unica conclusione cum prima, atque datur benedictio pro eis propria. Attamen in die Commemorationis Omnium Fidelium Defunctorum prohibentur et Missa et Oratio, necnon benedictio. Item haec benedictio numquam dari potest extra Missam, si tum Missa pro Sponsis, tum ejus Commemoratio, ideoque benedictio locum habere nequeat, si Sponsi non sint praesentes, vel si uterque aut alteruter alias benedictionem acceperit ; servata nihilominus, sicubi vigeat, consuetudine benedictionis, ut supra impertiendae, si hanc vir tantum obtinuerit. Quod si nuptiae tempore clauso contractae fue rint, non concessa a loci Ordinario venia benedictionis Nuptiarum, Missa cum propria benedictione differtur ad diem in qua, extra tempus clausum, Missa pro Sponsis vel ejus Commemoratio permittitur.
3. Singulis diebus, extra Dominicas I classis, Vigilias Nativitatis Domini et Pentecostes, Ferias privilegiatas, Duplicia I classis, et Commemorationem Omnium Fidelium Defunctorum, permittitur pro re gravi et publica simul causa Missa votiva solemnis, quae scilicet de mandato vel consensu Ordinarii loci, pro qualibet vice obtinendo, in cantu celebratur cum concursu populi. Haec tamen Missa cani nequit die in qua fiat Officium aut Commemoratio, vel occurrat Vigilia aut dies infra Octavam, quamvis Simplicem, de identico Domini Mysterio, vel de eadem Sancti Persona, de qua esset canenda Missa ; tunc enim, loco Missae votivae, canitur Missa Officio vel Commemorationi, Vigiliae aut Octavae conveniens, cum Commemorationibus, quae in ipsa Missa votiva faciendae essent, ut infra, tit. V, nu m. 3, habetur. Aliis vero diebus in quibus hujusmodi Missa ut supra, vel ut infra, num. 11, impediatur, sed ejus Commemoratio, juxta eumdem tit. V, num. 3, non vetetur, in Missa cantata diei currentis, etsi conventuali, sub unica conclusione additur Oratio de Missa votiva impedita, et fiunt tantummodo Commemorationes quae huic Missae conveniant.
4 In Anniversariis Electionis et Coronationis Summi Pontificis, in omnibus Missis, juxta normas numero proxime sequenti statuendas, additur Oratio pro Papa. Missa vero votiva, quae pro iisdem Anniversariis in Missali assignatur, modo privato celebrari nequit.
5 In Anniversariis autem Electionis, vel, si Episcopus ex alia Sede translatus fuerit, Translationis, et Consecrationis Episcopi, in Ecclesiis Cathedralibus et Collegiatis Dioecesis, praeter Missam de die vel aliam, ut supra, accedente quidem Episcopi mandato, in Choro canitur etiam Missa de ipso Anniversario ; dummodo non occurrat Officium Missas votivas pro re gravi impediens, quo in casu de Anniversario fit tantum Commemoratio, ut supra, num. 3, dictum est. Haec Missa modo privato celebrari nequit. At in omnibus Ecclesiis, etiam Regularium, dummodo saltem Commemoratio Missae votivae, juxta tit. V, num. 3, non prohibeatur, ad omnes Missas cantatas et conventuales, si Missa de ipso Anniversario non canatur, et ad omnes Missas privatas, praeter quam Defunctorum, ultimo loco post Orationes a Rubricis praescriptas additur Oratio pro Episcopo.
6 Quod si hujusmodi Anniversaria Summi Pontificis pro tota Ecclesia, vel Episcopi pro tota Dioecesi respective, in perpetuum a Duplici I classis, aut a Vigilia Nativitatis Domini, aut a Commemoratione Omnium Fidelium Defunctorum impediantur, fixe reponuntur in proximiori sequenti die, in Kalendario universali vel dioecesano respective libera a Festo Duplici I classis. Et similiter in proximiori sequenti die libera fixe reponitur Anniversarium Episcopi, si eadem die occurrat cum alterutro Anniversario Summi Pontificis.
7 In ipsa die Dedicationis Ecclesiae, etsi ejus Officium ab Officio nobiliori impeditum fuerit, celebratur Missa de Dedicatione, ad modum votivae solemnis pro re gravi, ut num. 3 disponitur ; et in ea, sub unica conclusione cum prima Oratione, additur Commemoratio Mysterii vel Sancti, in cujus honorem Ecclesia dedicatur. Haec tamen Missa prohibetur in Duplicibus I classis Domini primariis universalis Ecclesiae, et in Dominica Palmarum ; quibus diebus Commemoratio tantum Dedicationis et Titularis additur in Missa diei, ut supra, num. 3.
8 Similiter in ipsa die consecrationis Altaris dicitur Missa de Dedicatione, et fit Commemoratio Mysterii vel Sancti, in cujus honorem Altare dedicatur ; sed, si occurrat Officium Missas votivas pro re gravi excludens, dicitur Missa diei, cum Commemoratione Dedicationis ac Titularis, ut supra, num. 3 et 7.
9 In benedictione primarii lapidis et in benedictione solemni alicujus Ecclesiae, dicitur Missa de Mysterio vel Sancto, in cujus honorem Ecclesia fundatur vel benedicitur ; dummodo pariter non occurrat dies Missas votivas pro re gravi excludens, quo in casu in Missa diei additur Commemoratio Titularis, ut supra, num. 3.
10 Singulis diebus liberis ab Officio Duplici, a Dominica quavis, licet anticipata, vel, etiam quoad Officium, reposita, et ab aliqua ex Feriis, Vigiliis aut Octavis privilegiatis, permittuntur Missae votivae in cantu, quamvis non sint pro re gravi et publica simul causa.
11 Attamen Missae omnes superius indicatae, exceptis Missis num. 7-9 comprehensis, sicut et Missae inferius, tit. IV, num. 1-5, recensendae, quamvis eas ritus diei currentis ali oquin permitteret, prohibentur in Ecclesiis ubi cujuslibet Missae conventualis onus urgeat, cui per alios Sacerdotes satisfieri nequeat ; et, in Ecclesiis unam tantum Missam habentibus, prohibentur etiam die 2 Februarii, si fiat benedictio Candelarum, et in Litaniis majoribus et minoribus, si fiat Processio.


Missale Romanum 1957 - ac de Evangelio