In IV Sententiarum
In IV Sententiarum (Sancti Thomae Aquinatis): textus ex ed. Prima Americana t. VI, VII-1 et VII-2 New York, 1948 (reimpressio editionis Parmensis t. VI, 1856 et t. VII, 1858).

Tisch


IN IV SENTENTIARUM


angelici Doctoris

SANCTI THOMAE AQUINATIS

ordinis praedicatorumPrologus


DISTINCTIO 1


Quaestio 1


Articulus 1
Utrum definitio sacramenti a magistro convenienter assignetur
Articulus 2
Utrum sacramenta fuerint necessaria post hominis lapsum
Articulus 3
Utrum sacramenta consistant in verbis et rebus
Articulus 4
Utrum sacramenta novae legis sint causa gratiae
Articulus 5
Utrum sacramenta veteris legis gratiam conferrent

Quaestio 2


Articulus 1
Utrum necessarium fuerit circumcisionem dari
Articulus 2
Utrum omnibus populis debuerit circumcisio dari
Articulus 3
Utrum dies octavus ad circumcisionem requireretur
Articulus 4
Utrum circumcisio characterem imprimeret in anima
Articulus 5
Utrum circumcisio cessare debuerit
Articulus 6
Utrum sola fides valeret parvulis ad remissionem originalis peccati

DISTINCTIO 2


Quaestio 1


Articulus 1
Utrum omnia sacramenta contra aliquem animae defectum sint instituta
Articulus 2
Utrum sacramenta debeant esse septem
Articulus 3
Utrum sacramenta convenienter a magistro ordinentur
Articulus 4
Utrum in nova lege aliqua nova sacramenta de novo institui debuerint

Quaestio 2


Articulus 1
Utrum baptismus joannis fuerit sacramentum
Articulus 2
Utrum baptismus joannis gratiam contulerit
Articulus 3
Utrum convenienter christus joannis baptismate baptizatus fuerit
Articulus 4
Utrum baptizati joannis baptismate, iterum baptizari debuerint

DISTINCTIO 3


Quaestio 1


Articulus 1
Utrum baptismi definitio assignata sit conveniens
Articulus 2
Utrum haec verba, ego te baptizo etc., sint de integritate formae baptismalis
Articulus 3
Utrum baptismus debeat fieri in aqua
Articulus 4
Utrum immersio sit de necessitate baptismi
Articulus 5
Utrum fuerit necessarium instituere baptismum post circumcisionem

DISTINCTIO 4

Articulus 1
Utrum character sit in anima
Articulus 2
Utrum definitio quae attribuitur dionysio de charactere bene assignetur
Articulus 3
Utrum character sit in essentia animae quasi in subjecto
Articulus 4
Utrum character solum in sacramentis novae legis imprimatur

Quaestio 2


Articulus 1
Utrum baptismus tollat actualem culpam
Articulus 2
Utrum per baptismum conferantur pueris gratia et virtutes
Articulus 3
Utrum baptismus aequalem effectum habeat in omnes quantum ad remotionem mali

Quaestio 3


Articulus 1
Utrum pueri sacramentum suscipere possint
Articulus 2
Utrum aliqua indispositio voluntatis humanae possit effectum baptismi impedire
Articulus 3
Utrum praeter baptismum fluminis debeant alia baptismata esse

DISTINCTIO 5


Quaestio 1


Articulus 1
Utrum christus, secundum quod homo, habuit potestatem dimittendi peccata
Articulus 2
Utrum christus ministris contulerit potestatem cooperandi ad interiorem emundationem
Articulus 3
Utrum ministris conferri potuerit a Deo potestas cooperationis

Quaestio 2


Articulus 1
Utrum nullus possit baptizare nisi habeat ordinem
Articulus 2
Utrum mali sacramentum baptismi conferre possint
Articulus 3
Utrum daemon in figura hominis apparens possit baptizare

DISTINCTIO 6


Quaestio 1


Articulus 1
Utrum nativitas ex utero in baptizando sit expectanda
Articulus 2
Utrum intentio baptizantis ad baptismum requiratur
Articulus 3
Utrum in baptizato fides requiratur

Quaestio 2


Articulus 1
Utrum baptismus iterari possit
Articulus 2
Utrum catechismus baptismum praecedere debeat
Articulus 3
Utrum exorcismus baptismum praecedere debeat

DISTINCTIO 7


Quaestio 1


Articulus 1
Utrum confirmatio sit sacramentum
Articulus 2
Utrum sacramentum confirmationis habeat materiam
Articulus 3
Utrum sacramentum confirmationis habeat formam

Quaestio 2


Articulus 1
Utrum in sacramento confirmationis character imprimatur
Articulus 2
Utrum in confirmatione conferatur gratia gratum faciens

Quaestio 3


Articulus 1
Utrum quilibet non ordinatus possit alium confirmare
Articulus 2
Utrum christus debuerit sacramentum confirmationis accipere
Articulus 3
Utrum exigatur quod aliquis teneat aliquem ad confirmationem

DISTINCTIO 8


Quaestio 1


Articulus 1
Utrum eucharistia sit sacramentum
Articulus 2
Utrum huic sacramento figurae assignari debeant
Articulus 3
Utrum aliqua fuerit necessitas instituendi hoc sacramentum
Articulus 4
Utrum hoc sacramentum a non jejunis licite sumi possit

Quaestio 2


Articulus 1
Utrum haec sit forma sacramenti, scilicet hoc est corpus meum
Articulus 2
Utrum forma consecrationis sanguinis consistat in his tantum verbis, hic est calix sanguinis mei
Articulus 3
Utrum verbis praedictis insit aliqua vis creata ad transubstantiationem faciendam
Articulus 4
Utrum formae expectent se in operando

DISTINCTIO 9


Quaestio 1


Articulus 1
Utrum corpus christi debeat sumi per modum manducationis
Articulus 2
Utrum peccator manducet corpus christi sacramentaliter
Articulus 3
Utrum peccet quis cum conscientia peccati mortalis corpus christi manducans
Articulus 4
Utrum nocturna pollutio quae in somnis accidit sit peccatum
Articulus 5
Utrum sacerdos debeat dare corpus christi petenti si sciat ipsum esse peccatorem

DISTINCTIO 10

Articulus 1
Utrum in sacramento altaris contineatur verum corpus christi
Articulus 2
Utrum christus contineatur sub sacramento quantum ad animam
Articulus 3
Utrum corpus christi contineatur sub sacramento circumscriptive
Articulus 4
Utrum oculus glorificatus possit videre ipsum verum corpus christi sub speciebus existens

DISTINCTIO 11

Articulus 1
Utrum substantia panis remaneat post consecrationem
Articulus 2
Utrum panis facta conversione annihiletur
Articulus 3
Utrum panis possit converti in corpus christi
Articulus 4
Utrum praedicta conversio possit exprimi per verbum substantivum alterius temporis quam praesentis

Quaestio 2


Articulus 1
Utrum sit duplex materia hujus sacramenti
Articulus 2
Utrum oporteat quod sit panis triticeus
Articulus 3
Utrum solum de vino vitis debeat sanguis christi consecrari
Articulus 4
Utrum aqua vino admiscenda sit

Quaestio 3


Articulus 1
Utrum christus manducaverit
Articulus 2
Utrum christus corpus suum judae dederit
Articulus 3
Utrum christus in coena discipulis suis corpus impassibile dedit
Articulus 4
Utrum corpus christi, si fuisset in pixide servatum, non ibi moreretur

DISTINCTIO 12


Quaestio 1


Articulus 1
Utrum accidentia sine subjecto esse Deus facere possit
Articulus 2
Utrum accidentia, quae remanent in hoc sacramento, possint immutare aliquid extrinsecum
Articulus 3
Utrum ipsum verum corpus christi frangatur in sacramento

Quaestio 2


Articulus 1
Utrum per hoc sacramentum augeantur virtutes
Articulus 2
Utrum virtute hujus sacramenti venialia peccata dimittantur

Quaestio 3


Articulus 1
Utrum debeat homo frequentare hoc sacramentum, vel semel tantum in vita sua sumere
Articulus 2
Utrum liceat omnino a communione cessare

DISTINCTIO 13


Quaestio 1


Articulus 1
Utrum etiam laicus possit consecrare
Articulus 2
Utrum liceat sacerdoti omnino a consecratione abstinere
Articulus 3
Utrum laicus possit dispensare corpus christi

Quaestio 2


Articulus 1
Utrum haeresis dicat perversitatem fidei
Articulus 2
Utrum haeresis sit maximum peccatum
Articulus 3
Utrum haeretici sint sustinendi

DISTINCTIO 14


Quaestio 1


Articulus 1
Utrum poenitentia sit sacramentum
Articulus 2
Utrum virtus poenitentiae timore concipiatur
Articulus 3
Utrum poenitentia sit in qualibet vi
Articulus 4
Utrum de ratione verae poenitentiae sit quod usque in finem vitae continuetur
Articulus 5
Utrum debeat aliqua poenitentia publicari vel solemnizari

Quaestio 2


Articulus 1
Utrum per poenitentiam semper peccata tollantur
Articulus 2
Utrum per poenitentiam virtutes restituantur
Articulus 3
Utrum per poenitentiam etiam bona opera in statu peccati mortalis facta ad vitam reputentur
Articulus 4
Utrum praedicti effectus sint poenitentiae inquantum est virtus
Articulus 5
Utrum sine poenitentia peccatorum remissionem quis consequi possit etc.

DISTINCTIO 15


Quaestio 1


Articulus 1
Utrum satisfactio sit virtus, aut virtutis actus
Articulus 2
Utrum homo possit Deo satisfacere
Articulus 3
Utrum homo possit de uno peccato sine alio satisfacere
Articulus 4
Utrum satisfactionem oporteat fieri per opera poenalia
Articulus 5
Utrum restitutio sit satisfactionis pars

Quaestio 2


Articulus 1
Utrum definitio eleemosynae sit convenienter assignata
Articulus 2
Utrum eleemosyna decedentem in peccato mortali a poena infernali liberet
Articulus 3
Utrum superflue assignentur eleemosynae corporales septem
Articulus 4
Utrum de necessario sit danda eleemosyna
Articulus 5
Utrum uxor possit de rebus mariti facere eleemosynam
Articulus 6
Utrum aliquis possit sibi eleemosynam facere

Quaestio 3


Articulus 1
Utrum isidorus convenienter jejunium definiat
Articulus 2
Utrum ad jejunium ab ecclesia institutum omnes teneantur absque dispensatione
Articulus 3
Utrum hujusmodi tempora debeant esse ad jejunium determinata, sicut ecclesia instituit
Articulus 4
Utrum per binam comestionem jejunium solvatur

Quaestio 4


Articulus 1
Utrum oratio sit quidam actus affectivae partis
Articulus 2
Utrum oratio debeat esse vocalis, an mentalis tantum
Articulus 3
Utrum convenienter species orationis distinguantur
Articulus 4
Utrum homo debeat aliquid determinate petere in oratione
Articulus 5
Utrum solus Deus debeat orari per definitionem orationis
Articulus 6
Utrum divinae personae sit orare
Articulus 7
Utrum oratio sit satisfactoria

DISTINCTIO 16


Quaestio 1


Articulus 1
Utrum poenitentia habeat partes
Articulus 2
Utrum poenitentia ante baptismum debeat poni pars poenitentiae

Quaestio 2


Articulus 1
Utrum peccatum veniale possit dimitti voluntate manente ad illud
Articulus 2
Utrum peccatum veniale possit dimitti sine infusione novae gratiae

Quaestio 3


Articulus 1
Utrum circumstantia sit proprietas moralis actus sive ejus conditio
Articulus 2
Utrum circumstantiae peccatum aggravent

Quaestio 4


Articulus 1
Utrum hypocrisis sit peccatum
Articulus 2
Utrum ludi poenitentiam exterius impediant

DISTINCTIO 17


Quaestio 1


Articulus 1
Utrum assignatio justificationis quae ponitur rom. 8, sit competens
Articulus 2
Utrum praeparatio, per quam aliquis facit quod in se est, ad justificationem praeexigatur
Articulus 3
Utrum gratiae infusio requiratur ad justificationem
Articulus 4
Utrum culpae remotio naturaliter praecedat gratiae infusionem
Articulus 5
Utrum justificatio impii sit miraculosa

Quaestio 2


Articulus 1
Utrum contritio sit dolor pro peccatis assumptus cum proposito confitendi et satisfaciendi
Articulus 2
Utrum homo debeat conteri de poenis, non solum de culpis
Articulus 3
Utrum contritio sit major dolor qui esse possit in natura
Articulus 4
Utrum tota haec vita sit contritionis tempus
Articulus 5
Utrum peccati remissio sit contritionis effectus

Quaestio 3


Articulus 1
Utrum confessio sit necessaria ad salutem
Articulus 2
Utrum augustinus convenienter confessionem definiat
Articulus 3
Utrum sit necessarium sacerdoti confiteri
Articulus 4
Utrum confessio esse possit informis
Articulus 5
Utrum confessio liberet a morte peccati

DISTINCTIO 18


Quaestio 1


Articulus 1
Utrum claves in ecclesia esse debeant
Articulus 2
Utrum macula aliquid positive in anima sit
Articulus 3
Utrum potestas clavium se extendat ad remissionem culpae

Quaestio 2


Articulus 1
Utrum competens sit definitio excommunicationis a quibusdam posita
Articulus 2
Utrum quilibet sacerdos possit excommunicare
Articulus 3
Utrum aliquis possit seipsum, vel aequalem, vel superiorem, excommunicare
Articulus 4
Utrum liceat excommunicato communicare in pure corporalibus
Articulus 5
Utrum quilibet sacerdos possit subditum suum ab excommunicatione absolvere

DISTINCTIO 19


Quaestio 1


Articulus 1
Utrum sacerdos legis claves habuerit
Articulus 2
Utrum etiam sancti homines non sacerdotes usum clavium habeant
Articulus 3
Utrum sacerdos possit uti clave quam habet, in quemlibet hominem

Quaestio 2


Articulus 1
Utrum male assignetur quaedam definitio de correptione fraterna
Articulus 2
Utrum quilibet ex praecepto ad correptionem fraternam teneatur
Articulus 3
Utrum oporteat quod fraterna admonitio praecedat denuntiationem ecclesiae faciendam

DISTINCTIO 20


Quaestio 1


Articulus 1
Utrum aliquis in extremo vitae suae poenitere possit
Articulus 2
Utrum poena temporalis, cujus reatus post poenitentiam manet, taxetur secundum quantitatem culpae
Articulus 3
Utrum per indulgentiam possit aliquid remitti de poena satisfactoria
Articulus 4
Utrum quilibet sacerdos parochialis possit indulgentiam dare
Articulus 5
Utrum indulgentia valeat existentibus in peccato mortali

DISTINCTIO 21

Articulus 1
Utrum purgatorium sit post hanc vitam
Articulus 2
Utrum lignum, fenum, et stipula, quae superaedificantur, sint peccata venialia
Articulus 3
Utrum per poenam purgatorii expietur peccatum veniale quo ad culpam

Quaestio 2


Articulus 1
Utrum per confessionem generalem, quae fit in completorio et prima, dimittantur venialia
Articulus 2
Utrum confessio generalis sufficiat ad delendum peccata mortalia oblita
Articulus 3
Utrum aliquis licite possit confiteri peccatum quod non habet

Quaestio 3


Articulus 1
Utrum in quolibet casu teneatur sacerdos celare peccata quae sub sigillo confessionis novit
Articulus 2
Utrum de licentia poenitentis possit sacerdos peccatum quod sub sigillo confessionis habet, alteri prodere
Articulus 3
Utrum illud quod quis scit per confessionem et alio modo, nullo modo possit revelare

DISTINCTIO 22


Quaestio 1


Articulus 1
Utrum peccata dimissa redeant in eo qui recidivat
Articulus 2
Utrum ingratitudo sit speciale peccatum
Articulus 3
Utrum per ingratitudinem redeant peccata venialia
Articulus 4
Utrum recidivans teneatur peccata confiteri de quibus prius confessus fuit

Quaestio 2


Articulus 1
Utrum exterior poenitentiae sit sacramentale signum
Articulus 2
Utrum poenitentia sit unum sacramentum
Articulus 3
Utrum sacramentum poenitentiae habeat institutionem

DISTINCTIO 23


Quaestio 1


Articulus 1
Utrum extrema unctio sit sacramentum
Articulus 2
Utrum extrema unctio valeat ad remissionem peccatorum
Articulus 3
Utrum oleum olivae sit conveniens materia hujus sacramenti
Articulus 4
Utrum hoc sacramentum habeat aliquam formam

Quaestio 2


Articulus 1
Utrum laicus possit hoc sacramentum conferre
Articulus 2
Utrum etiam sanis debeat conferri hoc sacramentum
Articulus 3
Utrum hoc sacramento totum corpus inungi debeat
Articulus 4
Utrum hoc sacramentum debeat iterari

DISTINCTIO 24


Quaestio 1


Articulus 1
Utrum ordo in ecclesia esse debeat
Articulus 2
Utrum in hoc sacramento ordinis conferatur gratia gratum faciens
Articulus 3
Utrum in suscipientibus ordines requiratur bonitas vitae

Quaestio 2


Articulus 1
Utrum debeant plures ordines distingui
Articulus 2
Utrum actus ordinum convenienter in littera assignentur
Articulus 3
Utrum sacerdotii character imprimatur in ipsa calicis porrectione

Quaestio 3


Articulus 1
Utrum ordinati debeant coronae tonsuram habere
Articulus 2
Utrum supra sacerdotalem ordinem debeat esse aliqua potestas episcopalis
Articulus 3
Utrum vestes ministrorum convenienter in ecclesia institutae sint

DISTINCTIO 25


Quaestio 1


Articulus 1
Utrum tantum episcopus ordinis sacramentum conferat
Articulus 2
Utrum haeretici et ab ecclesia praecisi possint ordines conferre

Quaestio 2


Articulus 1
Utrum sexus femineus impediat ordinis susceptionem
Articulus 2
Utrum servitus impediat aliquem a susceptione ordinis

Quaestio 3


Articulus 1
Utrum definitio data de simonia sit competens
Articulus 2
Utrum sacramenta possint emi et vendi sine simonia
Articulus 3
Utrum simonia committatur illis tribus modis quos urbanus papa determinat

DISTINCTIO 26


Quaestio 1


Articulus 1
Utrum matrimonium sit naturale
Articulus 2
Utrum matrimonium adhuc maneat sub praecepto
Articulus 3
Utrum actus matrimonialis semper sit peccatum
Articulus 4
Utrum actus matrimonialis sit meritorius

Quaestio 2


Articulus 1
Utrum matrimonium sit sacramentum
Articulus 2
Utrum matrimonium debuit institui ante peccatum
Articulus 3
Utrum matrimonium conferat gratiam
Articulus 4
Utrum carnalis commixtio sit de integritate matrimoniali

DISTINCTIO 27


Quaestio 1


Articulus 1
Utrum matrimonium sit in genere conjunctionis
Articulus 2
Utrum consensus sit causa efficiens matrimonii
Articulus 3
Utrum alter conjugum, etiam post carnalem copulam, possit altero invito ad religionem transire

Quaestio 2


Articulus 1
Utrum sponsalia convenienter dicantur futurarum nuptiarum promissio
Articulus 2
Utrum tempus septennii sit competenter assignatum sponsalibus contrahendis
Articulus 3
Utrum sponsalia dirimi possint altero religionem intrante

Quaestio 3


Articulus 1
Utrum illi bigamiae quae est ex hoc quod aliquis duas uxores successive habuit, sit irregularitas annexa
Articulus 2
Utrum bigamia per baptismum solvatur
Articulus 3
Utrum cum bigamo liceat dispensare

DISTINCTIO 28


Quaestio 1


Articulus 1
Utrum juramentum adjunctum consensui per verba de futuro faciat matrimonium
Articulus 2
Utrum carnalis copula post verba de futuro consensum exprimentia faciat matrimonium
Articulus 3
Utrum consensus in occulto factus per verba de praesenti faciat matrimonium
Articulus 4
Utrum consensus qui facit matrimonium, sit consensus in carnalem copulam

DISTINCTIO 29

Articulus 1
Utrum aliquis consensus possit esse coactus
Articulus 2
Utrum coactio metus cadat in constantem virum
Articulus 3
Utrum consensus coactus tollat matrimonium
Articulus 4
Utrum aliquis praecepto patris possit compelli ad matrimonium

DISTINCTIO 30

Articulus 1
Utrum error debeat poni matrimonii impedimentum per se
Articulus 2
Utrum omnis error matrimonium impediat
Articulus 3
Utrum matrimonium possit esse ex consensu alicujus in aliquam propter causam inhonestam

Quaestio 2


Articulus 1
Utrum beata virgo debuerit virginitatem vovere
Articulus 2
Utrum matrimonium praedictum fuerit perfectum
Articulus 3
Utrum matrimonium illud fuerit aliquando consummatum

DISTINCTIO 31


Quaestio 1


Articulus 1
Utrum matrimonium debeat habere aliqua bona quibus excusetur
Articulus 2
Utrum sufficienter bona matrimonii assignentur in littera
Articulus 3
Utrum sacramentum sit principalius inter matrimonii bona

Quaestio 2


Articulus 1
Utrum actus matrimonii possit excusari per bona praedicta, ut non sit peccatum
Articulus 2
Utrum actus matrimonii excusari possit etiam sine matrimonii bonis
Articulus 3
Utrum aliquis peccet mortaliter cognoscens uxorem non intendens aliquod matrimonii bonum, sed solam delectationem

DISTINCTIO 32


Quaestio 1


Articulus 1
Utrum alter conjugum teneatur alteri ad redditionem debiti ex necessitate praecepti
Articulus 2
Utrum vir teneatur reddere debitum uxori non petenti
Articulus 3
Utrum vir et mulier sint aequales in actu matrimonii
Articulus 4
Utrum vir et uxor possint votum emittere contra debitum matrimonii sine mutuo consensu
Articulus 5
Utrum temporibus sacris debeat aliquis impediri quin debitum petat

DISTINCTIO 33

Articulus 1
Utrum habere plures uxores sit contra legem naturae
Articulus 2
Utrum habere plures uxores potuerit aliquando esse licitum
Articulus 3
Utrum habere concubinam sit contra legem naturae

Quaestio 2


Articulus 1
Utrum inseparabilitas uxoris sit de lege naturae
Articulus 2
Utrum licitum esse possit per dispensationem uxorem dimittere
Articulus 3
Utrum causa repudii fuerit odium uxoris

Quaestio 3


Articulus 1
Utrum virginitas sit perpetua meditatio incorruptionis in carne corruptibili
Articulus 2
Utrum virginitas sit virtus
Articulus 3
Utrum virginitas major sit omnibus virtutibus

DISTINCTIO 34


Quaestio 1


Articulus 1
Utrum matrimonio convenienter impedimenta assignentur
Articulus 2
Utrum frigiditas matrimonium contrahendum impediat
Articulus 3
Utrum maleficium possit matrimonium impedire
Articulus 4
Utrum furia impediat matrimonium
Articulus 5
Utrum incestus quo quis cognoscit sororem uxoris suae, matrimonium dirimat

DISTINCTIO 35

Articulus 1
Utrum propter fornicationem liceat viro uxorem dimittere
Articulus 2
Utrum vir teneatur ex praecepto uxorem fornicantem dimittere
Articulus 3
Utrum proprio judicio possit vir uxorem fornicantem dimittere
Articulus 4
Utrum vir et uxor debeant in causa divortii ad paria judicari
Articulus 5
Utrum post divortium vir alteri nubere possit
Articulus 6
Utrum post divortium vir et uxor possint reconciliari

DISTINCTIO 36

Articulus 1
Utrum conditio servitutis impediat matrimonium
Articulus 2
Utrum servus matrimonium contrahere possit sine consensu domini
Articulus 3
Utrum servitus matrimonio possit supervenire
Articulus 4
Utrum filii debeant sequi conditionem patris
Articulus 5
Utrum defectus aetatis impediat matrimonium

DISTINCTIO 37

Articulus 1
Utrum ordo impediat matrimonium
Articulus 2
Utrum matrimonio ordo sacer supervenire possit

Quaestio 2


Articulus 1
Utrum liceat viro uxorem interficere in actu adulterii deprehensam
Articulus 2
Utrum uxoricidium matrimonium impediat

DISTINCTIO 38


Quaestio 1


Articulus 1
Utrum votum convenienter in littera definiatur
Articulus 2
Utrum votum convenienter dividatur in commune et singulare
Articulus 3
Utrum votum obliget, ut semper necesse sit illud observari
Articulus 4
Utrum in voto possit fieri dispensatio
Articulus 5
Utrum virginibus voventibus continentiam debeatur speciale velum prae aliis quae continentiam voverunt, et corruptae sunt

Quaestio 2


Articulus 1
Utrum convenienter assignetur definitio scandali
Articulus 2
Utrum scandalum sit peccatum semper
Articulus 3
Utrum scandalum passivum sit tantum pusillorum
Articulus 4
Utrum veritas sit propter scandalum dimittenda

DISTINCTIO 39


Quaestio 1


Articulus 1
Utrum fidelis possit matrimonium cum infideli contrahere
Articulus 2
Utrum inter infideles possit esse matrimonium
Articulus 3
Utrum conjux conversus ad fidem possit manere cum uxore infideli nolente converti
Articulus 4
Utrum fidelis conversus possit uxorem infidelem dimittere, volentem cohabitare sine contumelia creatoris
Articulus 5
Utrum fidelis discedens ab uxore infideli possit aliam ducere in uxorem
Articulus 6
Utrum alia vitia solvant matrimonium, sicut infidelitas

DISTINCTIO 40

Articulus 1
Utrum definitio consanguinitatis quam quidam ponunt, sit competens
Articulus 2
Utrum consanguinitas convenienter distinguatur per lineas et per gradus
Articulus 3
Utrum consanguinitas de jure naturali impediat matrimonium
Articulus 4
Utrum consanguinitatis gradus matrimonium impedientes potuerint taxari ab ecclesia usque ad quartum gradum

DISTINCTIO 41

Articulus 1
Utrum ex matrimonio consanguinei affinitas causetur
Articulus 2
Utrum affinitas matrimonium impediat
Articulus 3
Utrum filii qui nascuntur extra verum matrimonium, sint illegitimi
Articulus 4
Utrum incestus differat specie ab aliis speciebus luxuriae
Articulus 5
Utrum conjugium quod inter affines vel consanguineos est contractum, semper sit per divortium dirimendum

DISTINCTIO 42

Articulus 1
Utrum spiritualis cognatio matrimonium impediat
Articulus 2
Utrum per solum baptismum spiritualis propinquitas contrahatur
Articulus 3
Utrum cognatio spiritualis contrahatur inter suscipientem sacramentum baptismi et levantem de sacro fonte

Quaestio 2


Articulus 1
Utrum convenienter adoptio definiatur
Articulus 2
Utrum ex adoptione contrahatur aliquod vinculum impediens matrimonium
Articulus 3
Utrum talis cognatio non contrahatur nisi inter patrem adoptantem et filium adoptatum

Quaestio 3


Articulus 1
Utrum secundae nuptiae sint licitae
Articulus 2
Utrum secundum matrimonium sit sacramentum

DISTINCTIO 43


Quaestio 1


Articulus 1
Utrum corporum resurrectio sit futura
Articulus 2
Utrum christi resurrectio sit causa nostrae resurrectionis
Articulus 3
Utrum tempus resurrectionis oporteat differri usque ad finem mundi, ut omnes simul resurgant
Articulus 4
Utrum mors erit terminus a quo resurrectionis in omnibus
Articulus 5
Utrum post resurrectionem quilibet cognoscet peccata quae fecit

DISTINCTIO 44

Articulus 1
Utrum idem corpus anima resumat in resurrectione
Articulus 2
Utrum omnia membra corporis humani resurgent
Articulus 3
Utrum omnes resurgent in eadem aetate, scilicet juvenili

Quaestio 2


Articulus 1
Utrum corpora sanctorum post resurrectionem erunt passibilia
Articulus 2
Utrum subtilitas sit proprietas corporis glorificati
Articulus 3
Utrum corpora gloriosa sint futura agilia
Articulus 4
Utrum corporibus gloriosis claritas conveniet

Quaestio 3


Articulus 1
Utrum damnatorum corpora cum suis deformitatibus resurgant
Articulus 2
Utrum ignis inferni, quo corpora damnatorum cruciabuntur, sit ignis corporeus
Articulus 3
Utrum in anima separata remaneant potentiae sensitivae

DISTINCTIO 45


Quaestio 1


Articulus 1
Utrum animabus post mortem receptacula assignentur
Articulus 2
Utrum limbus inferni sit idem quod sinus abrahae
Articulus 3
Utrum debeant tot receptacula distingui

Quaestio 2


Articulus 1
Utrum suffragia per unum facta alii prodesse possint
Articulus 2
Utrum suffragia prosint existentibus in inferno
Articulus 3
Utrum non solum orationibus ecclesiae et sacrificio altaris et eleemosynis animae defunctorum juventur
Articulus 4
Utrum suffragia quae fiunt pro uno defuncto magis proficiant ei pro quo fiunt quam aliis

Quaestio 3


Articulus 1
Utrum sancti orationes nostras cognoscant
Articulus 2
Utrum debeamus sanctos orare ad interpellandum pro nobis
Articulus 3
Utrum orationes sanctorum pro nobis ad Deum fusae, semper exaudiantur

DISTINCTIO 46


Quaestio 1


Articulus 1
Utrum justitia Deo attribuenda sit
Articulus 2
Utrum opus Dei dicatur justum ex hoc solo quod est ei placitum
Articulus 3
Utrum ex divina justitia inferatur peccatoribus poena aeterna

Quaestio 2


Articulus 1
Utrum sit misericordia in Deo
Articulus 2
Utrum Deus semper misericordiam exhibeat in hoc quod punit citra condignum, et remunerat ultra meritum
Articulus 3
Utrum per divinam misericordiam omnis poena terminetur tam hominum, quam etiam daemonum

DISTINCTIO 47


Quaestio 1


Articulus 1
Utrum generale judicium sit futurum
Articulus 2
Utrum aliqui homines judicabunt cum christo
Articulus 3
Utrum omnes homines in judicio compareant

Quaestio 2


Articulus 1
Utrum aliqua mundi purgatio sit futura
Articulus 2
Utrum ille ignis purgabit etiam caelos superiores
Articulus 3
Utrum ignis ultimae conflagrationis judicium sequi debeat

DISTINCTIO 48


Quaestio 1


Articulus 1
Utrum christus in forma servi sit judicaturus
Articulus 2
Utrum christus in judicio apparebit in forma humanitatis gloriosa
Articulus 3
Utrum divinitas a malis sine gaudio videri possit
Articulus 4
Utrum adventum domini ad judicium praecedent aliqua signa

Quaestio 2


Articulus 1
Utrum mundus aliquando innovabitur
Articulus 2
Utrum motus corporum caelestium in illa mundi innovatione cessabit
Articulus 3
Utrum corporibus caelestibus claritas augeatur in illa innovatione
Articulus 4
Utrum elementa innovabuntur per receptionem alicujus claritatis
Articulus 5
Utrum plantae et animalia remaneant in illa innovatione

DISTINCTIO 49


Quaestio 1


Articulus 1
Utrum beatitudo in bonis corporis consistat
Articulus 2
Utrum beatitudo sit quid increatum
Articulus 3
Utrum omnes appetant beatitudinem
Articulus 4
Utrum beatitudo sanctorum sit major futura post judicium quam ante

Quaestio 2


Articulus 1
Utrum intellectus humanus possit pervenire ad videndum Deum per essentiam
Articulus 2
Utrum sancti post resurrectionem Deum corporalibus oculis videbunt
Articulus 3
Utrum sancti in patria videndo Deum, eum comprehendant
Articulus 4
Utrum eorum qui vident Deum per essentiam, unus alio videat perfectius
Articulus 5
Utrum sancti videntes Deum per essentiam, omnia videant quae deus in seipso videt
Articulus 6
Utrum aliquis intellectus creatus ex propriis naturalibus possit Deum per essentiam videre
Articulus 7
Utrum Deus in statu viae possit per essentiam videri

Quaestio 3


Articulus 1
Utrum delectatio sit passio
Articulus 2
Utrum causa delectationis sit sola operatio connaturalis habitus non impedita
Articulus 3
Utrum delectationi tristitia sit contraria
Articulus 4
Utrum quaelibet delectatio sit bona
Articulus 5
Utrum delectationes corporales sint potiores spiritualibus

Quaestio 4


Articulus 1
Utrum sint ponendae aliquae dotes in hominibus beatis
Articulus 2
Utrum dos sit idem quod beatitudo
Articulus 3
Utrum christo competat habere dotes
Articulus 4
Utrum angeli habeant dotes
Articulus 5
Utrum convenienter ponantur tres esse animae dotes

Quaestio 5


Articulus 1
Utrum aureola sit aliquod aliud praemium ab essentiali praemio, quod aurea dicitur
Articulus 2
Utrum aureola differat a fructu
Articulus 3
Utrum ratione virginitatis debeatur aureola
Articulus 4
Utrum christo aureola debeatur
Articulus 5
Utrum convenienter designentur tres aureolae

DISTINCTIO 50


Quaestio 1


Articulus 1
Utrum anima aliquid intelligere possit a corpore separata
Articulus 2
Utrum anima per species quas nunc a corpore abstrahit, separata postmodum per eas aliquid intelligat
Articulus 3
Utrum anima separata singularia cognoscat
Articulus 4
Utrum localis distantia impediat cognitionem animae separatae

Quaestio 2


Articulus 1
Utrum omnis voluntas damnatorum sit mala
Articulus 2
Utrum damnati possint uti notitia quam in hoc mundo habuerunt
Articulus 3
Utrum damnati in inferno sola poena ignis affligantur
Articulus 4
Utrum beati qui erunt in patria, videant poenas damnatorum