Tisch


TERTIA PARS


SUMMAE THEOLOGIAE


angelici Doctoris

SANCTI THOMAE AQUINATIS

ordinis praedicatorum



PROLOGUS


Quaestio 1

De convenientia incarnationis ipsius

Articulus 1. Utrum fuerit conveniens Deum incarnari
Articulus 2. Utrum fuerit necessarium ad reparationem humani generis verbum Dei incarnari
Articulus 3. Utrum si homo peccasset, nihilominus Deus incarnatus fuisset
Articulus 4. Utrum Deus principalius incarnatus fuerit in remedium actualium peccatorum quam in remedium originalis peccati
Articulus 5. Utrum conveniens fuisset Deum incarnari a principio humani generis
Articulus 6. Utrum incarnationis opus differri debuerit usque in finem mundi

Quaestio 2

De modo unionis verbi incarnati

Articulus 1. Utrum unio verbi incarnati sit facta in una natura
Articulus 2. Utrum unio verbi incarnati sit facta in persona
Articulus 3. Utrum unio verbi incarnati sit facta in supposito, sive in hypostasi
Articulus 4. Utrum persona Christi sit composita
Articulus 5. Utrum in Christo fuerit unio animae et corporis
Articulus 6. Utrum humana natura fuerit unita verbo Dei accidentaliter
Articulus 7. Utrum unio divinae et humanae naturae sit aliquid creatum
Articulus 8. Utrum idem sit unio quod assumptio
Articulus 9. Utrum unio duarum naturarum sit maxima unionum
Articulus 10. Utrum unio incarnationis sit per gratiam
Articulus 11. Utrum unio incarnationis fuerit aliqua merita subsecuta
Articulus 12. Utrum gratia unionis fuerit Christo homini naturalis

Quaestio 3

De unione ex parte personae assumentis

Articulus 1. Utrum personae divinae conveniat assumere naturam creatam
Articulus 2. Utrum naturae divinae conveniat assumere
Articulus 3. Utrum abstracta personalitate per intellectum, natura possit assumere
Articulus 4. Utrum una persona possit assumere naturam creatam, alia assumente
Articulus 5. Utrum aliqua alia persona divina potuit humanam naturam assumere, praeter personam filii
Articulus 6. Utrum duae personae divinae possunt assumere unam et eandem numero naturam
Articulus 7. Utrum una persona divina possit assumere duas naturas humanas
Articulus 8. Utrum fuerit magis conveniens filium Dei incarnari quam patrem vel spiritum sanctum

Quaestio 4

De unione ex parte assumpti

Articulus 1. Utrum humana natura fuerit magis assumptibilis a filio Dei quam quaelibet alia natura
Articulus 2. Utrum filius Dei assumpserit personam
Articulus 3. Utrum persona divina assumpserit hominem
Articulus 4. Utrum filius Dei debuit assumere naturam humanam abstractam ab omnibus individuis
Articulus 5. Utrum filius Dei humanam naturam assumere debuit in omnibus individuis
Articulus 6. Utrum fuerit conveniens ut filius Dei humanam naturam assumeret ex stirpe adae

Quaestio 5

De assumptione partium humanae naturae

Articulus 1. Utrum filius Dei assumpserit verum corpus
Articulus 2. Utrum Christus habuerit corpus carnale, sive terrestre, sed caeleste
Articulus 3. Utrum filius Dei animam assumpserit
Articulus 4. Utrum filius Dei assumpsit mentem humanam, sive intellectum

Quaestio 6

De ordine assumptionis praedictae

Articulus 1. Utrum filius Dei assumpserit carnem mediante anima
Articulus 2. Utrum filius Dei assumpsit animam mediante spiritu
Articulus 3. Utrum anima Christi fuerit prius assumpta a verbo quam caro
Articulus 4. Utrum caro Christi fuit primo a verbo assumpta quam animae unita
Articulus 5. Utrum filius Dei assumpserit totam naturam humanam mediantibus partibus
Articulus 6. Utrum filius Dei assumpserit humanam naturam mediante gratia

Quaestio 7

De gratia Christi secundum quod est singularis homo

Articulus 1. Utrum in anima assumpta a verbo fuerit gratia habitualis
Articulus 2. Utrum in Christo fuerint virtutes
Articulus 3. Utrum in Christo fuerit fides
Articulus 4. Utrum in Christo fuerit spes
Articulus 5. Utrum in Christo fuerint dona
Articulus 6. Utrum in Christo fuit donum timoris
Articulus 7. Utrum in Christo fuerint gratiae gratis datae
Articulus 8. Utrum in Christo fuerit prophetia
Articulus 9. Utrum fuerit in Christo gratiae plenitudo
Articulus 10. Utrum plenitudo gratiae sit propria Christi
Articulus 11. Utrum gratia Christi sit infinita
Articulus 12. Utrum gratia Christi potuerit augeri
Articulus 13. Utrum gratia habitualis in Christo subsequatur unionem

Quaestio 8

De gratia Christi secundum quod est caput ecclesiae

Articulus 1. Utrum Christo, secundum quod est homo, competat esse caput ecclesiae
Articulus 2. Utrum Christus sit caput hominum quantum ad corpora
Articulus 3. Utrum Christus sit caput omnium hominum
Articulus 4. Utrum Christus, secundum quod homo, sit caput angelorum
Articulus 5. Utrum sit eadem gratia qua Christus est caput ecclesiae, cum gratia singulari illius hominis
Articulus 6. Utrum esse caput ecclesiae sit proprium Christo
Articulus 7. Utrum diabolus sit caput malorum
Articulus 8. Utrum antichristus sit caput malorum

Quaestio 9

De scientia Christi in communi

Articulus 1. Utrum in Christo fuerit aliqua scientia praeter divinam
Articulus 2. Utrum in Christo fuerit scientia beatorum vel comprehensorum
Articulus 3. Utrum in Christo sit alia scientia indita, praeter scientiam beatam
Articulus 4. Utrum in Christo fuerit aliqua scientia experimentalis acquisita

Quaestio 10

De scientia beata animae Christi

Articulus 1. Utrum anima Christi comprehenderit et comprehendat verbum, sive divinam essentiam
Articulus 2. Utrum anima Christi in verbo cognoscat omnia
Articulus 3. Utrum anima Christi possit cognoscere infinita in verbo
Articulus 4. Utrum anima Christi perfectius videat verbum quam quaelibet alia creatura

Quaestio 11

De scientia indita vel infusa animae Christi

Articulus 1. Utrum secundum hanc scientiam Christus cognoverit omnia
Articulus 2. Utrum anima Christi potuerit intelligere secundum hanc scientiam nisi convertendo se ad phantasmata
Articulus 3. Utrum anima Christi habuit hanc scientiam per modum collationis
Articulus 4. Utrum in Christo huiusmodi scientia fuerit minor quam in angelis
Articulus 5. Utrum in Christo fuerit habitualis scientia
Articulus 6. Utrum in anima Christi fuerit nisi unus habitus scientiae

Quaestio 12

De scientia animae Christi acquisita vel experimentali

Articulus 1. Utrum secundum hanc scientiam Christus omnia cognovit
Articulus 2. Utrum secundum hanc scientiam Christus profecerit
Articulus 3. Utrum Christus aliquid ab hominibus didicerit
Articulus 4. Utrum Christus ab angelis scientiam acceperit

Quaestio 13

De potentia animae Christi

Articulus 1. Utrum anima Christi habuit omnipotentiam
Articulus 2. Utrum anima Christi habeat omnipotentiam respectu immutationis creaturarum
Articulus 3. Utrum anima Christi habuerit omnipotentiam respectu proprii corporis
Articulus 4. Utrum anima Christi habuerit omnipotentiam respectu executionis propriae voluntatis

Quaestio 14

De defectibus quos Christus in humana natura assumpsit

Articulus 1. Utrum filius Dei debuit assumere naturam humanam cum corporis defectibus
Articulus 2. Utrum Christus ex necessitate his defectibus subiacuerit
Articulus 3. Utrum Christus defectus corporales contraxit
Articulus 4. Utrum Christus omnes defectus corporales hominum assumere debuit

Quaestio 15

De defectibus pertinentibus ad animam

Articulus 1. Utrum in Christo fuerit peccatum
Articulus 2. Utrum in Christo fuerit fomes peccati
Articulus 3. Utrum in Christo fuerit ignorantia
Articulus 4. Utrum anima Christi fuerit passibilis
Articulus 5. Utrum in Christo fuerit verus dolor sensibilis
Articulus 6. Utrum in Christo fuerit tristitia
Articulus 7. Utrum in Christo fuerit timor
Articulus 8. Utrum in Christo fuerit admiratio
Articulus 9. Utrum in Christo fuerit ira
Articulus 10. Utrum Christus fuerit simul viator et comprehensor

Quaestio 16

De his quae conveniunt Christo secundum esse et fieri

Articulus 1. Utrum haec sit falsa, Deus est homo
Articulus 2. Utrum haec sit falsa, homo est Deus
Articulus 3. Utrum Christus possit dici homo dominicus
Articulus 4. Utrum ea quae sunt humanae naturae, de Deo dici possint
Articulus 5. Utrum ea quae sunt humanae naturae, possint dici de natura divina
Articulus 6. Utrum haec sit falsa, Deus factus est homo
Articulus 7. Utrum haec sit vera, homo factus est Deus
Articulus 8. Utrum haec sit vera, Christus est creatura
Articulus 9. Utrum ille homo, demonstrato Christo, incoeperit esse
Articulus 10. Utrum haec sit falsa, Christus, secundum quod homo, est creatura
Articulus 11. Utrum Christus, secundum quod homo, sit Deus
Articulus 12. Utrum Christus, secundum quod homo, sit hypostasis vel persona

Quaestio 17

De unitate Christi quantum ad esse

Articulus 1. Utrum Christus sit unum, sed duo
Articulus 2. Utrum in Christo sit tantum unum esse, sed duo

Quaestio 18

De unitate quantum ad voluntatem

Articulus 1. Utrum in Christo sint duae voluntates, una divina et alia humana
Articulus 2. Utrum in Christo fuerit aliqua voluntas sensualitatis, praeter rationis voluntatem
Articulus 3. Utrum in Christo fuerunt duae voluntates quantum ad rationem
Articulus 4. Utrum in Christo fuerit liberum arbitrium
Articulus 5. Utrum voluntas humana in Christo voluerit aliud quam quod Deus vult
Articulus 6. Utrum in Christo fuerit contrarietas voluntatum

Quaestio 19

De unitate operationis Christi

Articulus 1. Utrum in Christo sit tantum una operatio divinitatis et humanitatis
Articulus 2. Utrum in Christo sint plures humanae operationes
Articulus 3. Utrum actio humana Christi potuit ei esse meritoria
Articulus 4. Utrum Christus aliis mereri potuit

Quaestio 20

De subiectione Christi ad Patrem

Articulus 1. Utrum sit dicendum Christum esse subiectum patri
Articulus 2. Utrum Christus sit sibi ipsi subiectus

Quaestio 21

De oratione Christi

Articulus 1. Utrum Christo competat orare
Articulus 2. Utrum Christo conveniat orare secundum suam sensualitatem
Articulus 3. Utrum Christo fuerit conveniens pro se orare
Articulus 4. Utrum Christi oratio fuerit semper exaudita

Quaestio 22

De sacerdotio Christi

Articulus 1. Utrum Christo conveniat esse sacerdotem
Articulus 2. Utrum ipse Christus fuit simul sacerdos et hostia
Articulus 3. Utrum effectus sacerdotii Christi sit expiatio peccatorum
Articulus 4. Utrum effectus sacerdotii Christi solum pertinuerit ad alios, sed etiam ad ipsum
Articulus 5. Utrum sacerdotium Christi permaneat in aeternum
Articulus 6. Utrum sacerdotium Christi fuerit secundum ordinem melchisedech

Quaestio 23

De adoptione, an Christo conveniat

Articulus 1. Utrum Deo conveniat filios adoptare
Articulus 2. Utrum adoptare conveniat toti trinitati
Articulus 3. Utrum adoptari sit proprium rationalis creaturae
Articulus 4. Utrum Christus, secundum quod homo sit filius Dei adoptivus

Quaestio 24

De praedestinatione Christi

Articulus 1. Utrum Christo conveniat praedestinatum esse
Articulus 2. Utrum haec sit falsa, Christus, secundum quod homo, est praedestinatus esse filius Dei
Articulus 3. Utrum Christi praedestinatio sit exemplar nostrae praedestinationis
Articulus 4. Utrum praedestinatio Christi sit causa nostrae praedestinationis

Quaestio 25

De adoratione Christi

Articulus 1. Utrum eadem adoratione adoranda sit humanitas Christi et eius divinitas
Articulus 2. Utrum humanitas Christi sit adoranda adoratione latriae
Articulus 3. Utrum imago Christi sit adoranda adoratione latriae
Articulus 4. Utrum crux Christi sit adoranda adoratione latriae
Articulus 5. Utrum mater Dei sit adoranda adoratione latriae
Articulus 6. Utrum sanctorum reliquiae sint adorandae

Quaestio 26

De hoc quod Christus dicitur mediator Dei et hominum

Articulus 1. Utrum esse mediatorem Dei et hominum sit proprium Christo
Articulus 2. Utrum Christus sit mediator Dei et hominum secundum quod homo

Quaestio 27

De sanctificatione Beatae Virginis

Articulus 1. Utrum beata virgo fuerit sanctificata ante nativitatem ex utero
Articulus 2. Utrum beata virgo sanctificata fuit ante animationem
Articulus 3. Utrum beata virgo fuerit emundata ab infectione fomitis
Articulus 4. Utrum per sanctificationem in utero fuerit beata virgo praeservata ab omni peccato actuali
Articulus 5. Utrum beata virgo per sanctificationem in utero obtinuerit gratiae plenitudinem, sive perfectionem
Articulus 6. Utrum sanctificari in utero, post Christum, proprium fuerit beatae virginis

Quaestio 28

De virginitate Matris Dei

Articulus 1. Utrum mater Dei fuerit virgo in concipiendo Christum
Articulus 2. Utrum mater Christi fuerit virgo in partu
Articulus 3. Utrum mater Christi permanserit virgo post partum
Articulus 4. Utrum mater Dei virginitatem voverit

Quaestio 29

De desponsatione matris Dei

Articulus 1. Utrum Christus debuerit de virgine desponsata nasci
Articulus 2. Utrum inter mariam et ioseph fuerit verum matrimonium

Quaestio 30

De annuntiatione beatae virginis

Articulus 1. Utrum fuerit necessarium beatae virgini annuntiari quod in ea fiendum erat
Articulus 2. Utrum beatae virgini debuerit annuntiatio fieri per angelum
Articulus 3. Utrum angelus annuntians debuerit virgini apparere visione corporali
Articulus 4. Utrum annuntiatio fuerit convenienti ordine perfecta

Quaestio 31

De materia de qua corpus Salvatoris conceptum est

Articulus 1. Utrum caro Christi fuerit sumpta ex adam
Articulus 2. Utrum Christus sumpserit carnem de semine david
Articulus 3. Utrum genealogia Christi inconvenienter ab evangelistis texatur
Articulus 4. Utrum materia corporis Christi debuit esse assumpta de femina
Articulus 5. Utrum caro Christi fuerit concepta ex purissimis sanguinibus virginis
Articulus 6. Utrum corpus Christi fuerit secundum aliquid signatum in adam et in aliis patribus
Articulus 7. Utrum caro Christi in antiquis patribus peccato infecta fuerit
Articulus 8. Utrum Christus fuerit in lumbis abrahae decimatus

Quaestio 32

De principio activo in conceptione Christi

Articulus 1. Utrum efficere conceptionem Christi debeat attribui spiritui sancto
Articulus 2. Utrum Christus debeat dici conceptus de spiritu sancto
Articulus 3. Utrum spiritus sanctus debeat dici pater Christi secundum humanitatem
Articulus 4. Utrum beata virgo aliquid active egerit in conceptione corporis Christi

Quaestio 33

De modo et ordine conceptionis Christi

Articulus 1. Utrum corpus Christi fuerit formatum in primo instanti conceptionis
Articulus 2. Utrum corpus Christi fuit animatum in primo instanti conceptionis
Articulus 3. Utrum caro Christi prius fuit concepta, et postmodum assumpta
Articulus 4. Utrum conceptio Christi fuerit naturalis

Quaestio 34

De perfectione prolis conceptae

Articulus 1. Utrum Christus fuerit sanctificatus in primo instanti suae conceptionis
Articulus 2. Utrum Christus, secundum hominem, habuerit usum liberi arbitrii in primo instanti suae conceptionis
Articulus 3. Utrum Christus in primo instanti suae conceptionis mereri potuerit
Articulus 4. Utrum Christus fuerit perfectus comprehensor in primo instanti suae conceptionis

Quaestio 35

De eius nativitate

Articulus 1. Utrum nativitas naturae conveniat magis quam personae
Articulus 2. Utrum Christo sit attribuenda aliqua nativitas temporalis
Articulus 3. Utrum secundum temporalem nativitatem Christi beata virgo possit dici mater eius
Articulus 4. Utrum beata virgo debeat dici mater Dei
Articulus 5. Utrum in Christo sint duae filiationes
Articulus 6. Utrum Christus fuerit natus sine dolore matris
Articulus 7. Utrum Christus debuit in bethlehem nasci
Articulus 8. Utrum Christus fuerit congruo tempore natus

Quaestio 36

De manifestatione Christi nati

Articulus 1. Utrum Christi nativitas debuerit omnibus esse manifesta
Articulus 2. Utrum nativitas Christi aliqui debuerit manifestari
Articulus 3. Utrum sunt convenienter electi illi quibus est Christi nativitas manifestata
Articulus 4. Utrum Christus per seipsum suam nativitatem manifestare debuerit
Articulus 5. Utrum debuerit manifestari per angelos Christi nativitas
Articulus 6. Utrum inconvenienti ordine Christi nativitas fuit manifestata
Articulus 7. Utrum stella quae magis apparuit, fuerit una de caelestibus stellis
Articulus 8. Utrum magi convenienter venerunt ad Christum adorandum et venerandum

Quaestio 37

De circumcisione Christi

Articulus 1. Utrum Christus debuerit circumcidi
Articulus 2. Utrum inconvenienter fuerit Christo nomen impositum
Articulus 3. Utrum inconvenienter fuerit Christus in templo oblatus
Articulus 4. Utrum inconvenienter mater Dei purganda ad templum accesserit

Quaestio 38

De baptismo quo Christus baptizatus est

Articulus 1. Utrum fuerit conveniens ioannem baptizare
Articulus 2. Utrum baptismus ioannis fuit a Deo
Articulus 3. Utrum in baptismo ioannis gratia daretur
Articulus 4. Utrum baptismo ioannis solus Christus debebat baptizari
Articulus 5. Utrum baptismus ioannis cessare debuerit postquam Christus est baptizatus
Articulus 6. Utrum baptizati baptismo ioannis fuerint baptizandi baptismo Christi

Quaestio 39

De baptizatione Christi

Articulus 1. Utrum fuerit conveniens Christum baptizari
Articulus 2. Utrum Christum decuerit baptizari baptismo ioannis
Articulus 3. Utrum convenienti tempore Christus fuerit baptizatus
Articulus 4. Utrum Christus debuerit baptizari in iordane
Articulus 5. Utrum Christo baptizato debuerunt caeli aperiri
Articulus 6. Utrum inconvenienter spiritus sanctus super Christum baptizatum dicatur in specie columbae descendisse
Articulus 7. Utrum illa columba in qua spiritus sanctus apparuit, fuerit verum animal
Articulus 8. Utrum inconvenienter, Christo baptizato, fuit vox patris audita filium protestantis

Quaestio 40

De modo conversationis Christi

Articulus 1. Utrum Christus debuerit inter homines conversari, sed solitariam agere vitam
Articulus 2. Utrum Christum decuerit austeram vitam ducere in hoc mundo
Articulus 3. Utrum Christus in hoc mundo debuerit pauperem vitam ducere
Articulus 4. Utrum Christus fuerit conversatus secundum legem

Quaestio 41

De tentatione Christi

Articulus 1. Utrum Christo tentari conveniebat
Articulus 2. Utrum Christus debuit tentari in deserto
Articulus 3. Utrum tentatio Christi debuit esse post ieiunium
Articulus 4. Utrum fuerit conveniens tentationis modus et ordo

Quaestio 42

De doctrina Christi

Articulus 1. Utrum Christus solum iudaeis, sed etiam gentibus debuerit praedicare
Articulus 2. Utrum Christus debuerit iudaeis sine eorum offensione praedicare
Articulus 3. Utrum Christus omnia publice docere debuit
Articulus 4. Utrum Christus doctrinam suam debuerit scripto tradere

Quaestio 43

De miraculis a Christo factis in generalii

Articulus 1. Utrum Christus miracula facere debuit
Articulus 2. Utrum Christus fecerit miracula virtute divina
Articulus 3. Utrum Christus incoeperit miracula facere in nuptiis, mutando aquam in vinum
Articulus 4. Utrum miracula quae Christus fecit, fuerunt sufficientia ad ostendendam divinitatem ipsius

Quaestio 44

De singulis miraculorum speciebus

Articulus 1. Utrum miracula quae Christus fecit circa spirituales substantias, fuerint convenientia
Articulus 2. Utrum inconvenienter fuerint a Christo facta miracula circa caelestia corpora
Articulus 3. Utrum inconvenienter circa homines Christus miracula fecit
Articulus 4. Utrum inconvenienter fecerit Christus miracula circa creaturas irrationales

Quaestio 45

De transfiguratione Christi

Articulus 1. Utrum fuerit conveniens Christum transfigurari
Articulus 2. Utrum illa claritas fuit claritas gloriosa
Articulus 3. Utrum convenienter inducti fuerint testes transfigurationis
Articulus 4. Utrum inconvenienter additum fuerit testimonium paternae vocis dicentis, hic est filius meus dilectus

Quaestio 46

De passione Christi

Articulus 1. Utrum fuerit necessarium Christum pati pro humani generis liberatione
Articulus 2. Utrum fuit possibilis alius modus liberationis humanae naturae quam per passionem Christi
Articulus 3. Utrum alius modus convenientior fuisset liberationis humanae quam per passionem Christi
Articulus 4. Utrum Christus debuerit pati in cruce
Articulus 5. Utrum Christus omnes passiones sustinuerit
Articulus 6. Utrum dolor passionis Christi fuerit maior omnibus aliis doloribus
Articulus 7. Utrum Christus fuerit passus secundum totam animam
Articulus 8. Utrum anima Christi, in articulo illius passionis, tota frueretur fruitione beata
Articulus 9. Utrum Christus fuerit convenienti tempore passus
Articulus 10. Utrum convenienti loco Christus passus fuerit
Articulus 11. Utrum fuerit conveniens Christum cum latronibus crucifigi
Articulus 12. Utrum passio Christi sit eius divinitati attribuenda

Quaestio 47

De causa efficiente passionis Christi

Articulus 1. Utrum Christus fuerit ab alio occisus, sed a seipso
Articulus 2. Utrum Christus fuerit ex obedientia mortuus
Articulus 3. Utrum Deus pater tradiderit Christum passioni
Articulus 4. Utrum fuerit conveniens Christum pati a gentilibus
Articulus 5. Utrum persecutores Christi eum cognoverunt
Articulus 6. Utrum peccatum crucifigentium Christum fuerit gravissimum

Quaestio 48

De effectu passionis Christi

Articulus 1. Utrum passio Christi causaverit nostram salutem per modum meriti
Articulus 2. Utrum passio Christi causaverit nostram salutem per modum satisfactionis
Articulus 3. Utrum passio Christi fuerit operata per modum sacrificii
Articulus 4. Utrum passio Christi fuerit operata nostram salutem per modum redemptionis
Articulus 5. Utrum esse redemptorem sit proprium Christi
Articulus 6. Utrum passio Christi fuerit operata nostram salutem per modum efficientiae

Quaestio 49

De ipsis effectibus passionis Christi

Articulus 1. Utrum per passionem Christi simus liberati a peccato
Articulus 2. Utrum per passionem Christi simus liberati a potestate diaboli
Articulus 3. Utrum per passionem Christi fuerunt homines liberati a poena peccati
Articulus 4. Utrum per passionem Christi simus Deo reconciliati
Articulus 5. Utrum Christus sua passione aperuerit nobis ianuam caeli
Articulus 6. Utrum Christus per suam passionem meruit exaltari

Quaestio 50

De morte Christi

Articulus 1. Utrum fuerit conveniens Christum mori
Articulus 2. Utrum in morte Christi fuerit separata divinitas a carne
Articulus 3. Utrum in morte Christi fuerit separatio divinitatis ab anima
Articulus 4. Utrum Christus in triduo mortis fuerit homo
Articulus 5. Utrum fuit idem numero corpus Christi viventis et mortui
Articulus 6. Utrum mors Christi nihil operata fuerit ad nostram salutem

Quaestio 51

De sepultura Christi

Articulus 1. Utrum fuerit conveniens Christum sepeliri
Articulus 2. Utrum convenienti modo Christo fuerit sepultus
Articulus 3. Utrum corpus Christi in sepulcro fuerit incineratum
Articulus 4. Utrum Christus fuerit in sepulcro solum una die et duabus noctibus

Quaestio 52

De descensu Christi ad inferos

Articulus 1. Utrum fuerit conveniens Christum ad infernum descendere
Articulus 2. Utrum Christus descenderit etiam ad infernum damnatorum
Articulus 3. Utrum Christus fuit totus in inferno
Articulus 4. Utrum Christus aliquam moram contraxit in inferno
Articulus 5. Utrum Christus, descendens ad inferos, sanctos patres inde liberaverit
Articulus 6. Utrum Christus aliquos damnatos ab inferno liberavit
Articulus 7. Utrum pueri qui cum originali peccato decesserant, fuerint per descensum Christi liberati
Articulus 8. Utrum Christus suo descensu ad inferos liberaverit animas a purgatorio

Quaestio 53

De resurrectione Christi

Articulus 1. Utrum fuerit necessarium Christum resurgere
Articulus 2. Utrum fuerit conveniens Christum tertia die resurgere
Articulus 3. Utrum Christus primo resurrexit
Articulus 4. Utrum Christus fuerit causa suae resurrectionis

Quaestio 54

De qualitate Christi resurgentis

Articulus 1. Utrum Christus post resurrectionem habuerit verum corpus
Articulus 2. Utrum corpus Christi resurrexerit gloriosum
Articulus 3. Utrum corpus Christi resurrexerit integrum
Articulus 4. Utrum corpus Christi cum cicatricibus resurgere debuerit

Quaestio 55

De manifestatione resurrectionis

Articulus 1. Utrum resurrectio Christi debuerit omnibus manifestari
Articulus 2. Utrum conveniens fuerit quod discipuli viderent Christus resurgere
Articulus 3. Utrum Christus post resurrectionem debuerit continue cum discipulis conversari
Articulus 4. Utrum Christus debuerit discipulis in alia effigie apparere
Articulus 5. Utrum Christus veritatem resurrectionis debuerit argumentis declarare
Articulus 6. Utrum argumenta quae Christus induxit, sufficienter manifestaverunt veritatem resurrectionis eius

Quaestio 56

De causalitate resurrectionis Christi

Articulus 1. Utrum resurrectio Christi sit causa resurrectionis corporum
Articulus 2. Utrum resurrectio Christi sit causa resurrectionis animarum

Quaestio 57

De ascensione Christi

Articulus 1. Utrum fuerit conveniens Christum ascendere
Articulus 2. Utrum ascendere in caelum conveniat Christo secundum naturam divinam
Articulus 3. Utrum Christus ascenderit propria virtute
Articulus 4. Utrum Christus ascenderit super omnes caelos
Articulus 5. Utrum corpus Christi ascenderit super omnem creaturam spiritualem
Articulus 6. Utrum ascensio Christi sit causa nostrae salutis

Quaestio 58

De sessione Christi ad dexteram patris

Articulus 1. Utrum Christo conveniat sedere ad dexteram Dei patris
Articulus 2. Utrum sedere ad dexteram Dei patris conveniat Christo secundum quod Deus
Articulus 3. Utrum sedere ad dexteram patris conveniat Christo secundum quod homo
Articulus 4. Utrum sedere ad dexteram patris sit proprium Christi

Quaestio 59

De iudiciaria potestate Christi

Articulus 1. Utrum iudiciaria potestas sit specialiter attribuenda Christo
Articulus 2. Utrum iudiciaria potestas conveniat Christo secundum quod est homo
Articulus 3. Utrum Christus ex meritis fuerit adeptus iudiciariam potestatem
Articulus 4. Utrum ad Christum pertineat iudiciaria potestas quantum ad omnes res humanas
Articulus 5. Utrum post iudicium quod in praesenti tempore agitur, restat aliud iudicium generale
Articulus 6. Utrum potestas Christi iudiciaria se extendat ad angelos

Quaestio 60

Quid sit sacramentum

Articulus 1. Utrum sacramentum sit in genere signi
Articulus 2. Utrum omne signum rei sacrae sit sacramentum
Articulus 3. Utrum sacramentum sit signum nisi unius rei
Articulus 4. Utrum sacramentum semper sit aliqua res sensibilis
Articulus 5. Utrum requirantur determinatae res ad sacramenta
Articulus 6. Utrum in significatione sacramentorum requirantur verba
Articulus 7. Utrum requirantur determinata verba in sacramentis
Articulus 8. Utrum nihil liceat addere verbis in quibus consistit forma sacramentorum

Quaestio 61

De necessitate sacramentorum

Articulus 1. Utrum sacramenta fuerint necessaria ad humanam salutem
Articulus 2. Utrum ante peccatum fuerint homini necessaria sacramenta
Articulus 3. Utrum post peccatum, ante Christum, sacramenta debuerunt esse
Articulus 4. Utrum post Christum debuerint esse aliqua sacramenta

Quaestio 62

De effectu sacramentorum, qui est gratia

Articulus 1. Utrum sacramenta sint causa gratiae
Articulus 2. Utrum gratia sacramentalis addat aliquid supra gratiam virtutum et donorum
Articulus 3. Utrum sacramenta novae legis contineant gratiam
Articulus 4. Utrum in sacramentis sit aliqua virtus gratiae causativa
Articulus 5. Utrum sacramenta novae legis habeant virtutem ex passione Christi
Articulus 6. Utrum sacramenta veteris legis gratiam causarent

Quaestio 63

De alio effectu sacramentorum, qui est character

Articulus 1. Utrum sacramentum imprimat aliquem characterem in anima
Articulus 2. Utrum character sit spiritualis potestas
Articulus 3. Utrum character sacramentalis sit character Christi
Articulus 4. Utrum character sit in potentiis animae sicut in subiecto
Articulus 5. Utrum character insit animae indelebiliter
Articulus 6. Utrum per omnia sacramenta novae legis imprimatur character

Quaestio 64

De causis sacramentorum, sive per auctoritatem sive per ministerium

Articulus 1. Utrum solus Deus, sed etiam minister, interius operetur ad effectum sacramenti
Articulus 2. Utrum sacramenta sint solum ex institutione divina
Articulus 3. Utrum Christus, secundum quod homo, habuit potestatem operandi interiorem effectum sacramentorum
Articulus 4. Utrum Christus potestatem suam quam habuit in sacramentis, potuerit ministris communicare
Articulus 5. Utrum per malos ministros sacramenta conferri possint
Articulus 6. Utrum mali ministrantes sacramenta peccent
Articulus 7. Utrum angeli possent sacramenta ministrare
Articulus 8. Utrum intentio ministri requiratur ad perfectionem sacramenti
Articulus 9. Utrum fides ministri sit de necessitate sacramenti
Articulus 10. Utrum intentio recta ministri requiratur ad perfectionem sacramenti

Quaestio 65

De numero sacramentorum

Articulus 1. Utrum debeant esse septem sacramenta
Articulus 2. Utrum inconvenienter sacramenta ordinentur secundum modum praedictum
Articulus 3. Utrum sacramentum eucharistiae sit potissimum inter sacramenta
Articulus 4. Utrum omnia sacramenta sunt de necessitate salutis

Quaestio 66

De sacramento baptismi

Articulus 1. Utrum baptismus sit ipsa ablutio
Articulus 2. Utrum baptismus fuerit institutus post Christi passionem
Articulus 3. Utrum aqua sit propria materia baptismi
Articulus 4. Utrum ad baptismum requiratur aqua simplex
Articulus 5. Utrum haec sit conveniens forma baptismi, ego te baptizo in nomine patris et filii et spiritus sancti
Articulus 6. Utrum in nomine Christi possit dari baptismus
Articulus 7. Utrum immersio in aqua sit de necessitate baptismi
Articulus 8. Utrum trina immersio sit de necessitate baptismi
Articulus 9. Utrum baptismus possit iterari
Articulus 10. Utrum sit conveniens ritus quo ecclesia utitur in baptizando
Articulus 11. Utrum inconvenienter describantur tria baptismata, scilicet aquae, sanguinis et flaminis, scilicet spiritus sancti
Articulus 12. Utrum baptismus sanguinis sit potissimus inter tria baptismata

Quaestio 67

De ministris per quos traditur sacramentum baptismi

Articulus 1. Utrum ad officium diaconi pertineat baptizare
Articulus 2. Utrum baptizare pertineat ad officium presbyterorum, sed solum episcoporum
Articulus 3. Utrum laicus baptizare possit
Articulus 4. Utrum mulier possit baptizare
Articulus 5. Utrum ille qui est baptizatus, possit sacramentum baptismi conferre
Articulus 6. Utrum plures possint simul baptizare
Articulus 7. Utrum in baptismo requiratur aliquis qui baptizatum de sacro fonte levet
Articulus 8. Utrum ille qui suscipit aliquem de sacro fonte, obligetur ad eius instructionem

Quaestio 68

De suscipientibus baptismum

Articulus 1. Utrum teneantur omnes ad susceptionem baptismi
Articulus 2. Utrum sine baptismo aliquis possit salvari
Articulus 3. Utrum baptismus sit differendus
Articulus 4. Utrum peccatores sint baptizandi
Articulus 5. Utrum peccatoribus baptizatis sint opera satisfactoria imponenda
Articulus 6. Utrum peccatores ad baptismum accedentes teneantur sua peccata confiteri
Articulus 7. Utrum ex parte baptizati requiratur intentio suscipiendi sacramentum baptismi
Articulus 8. Utrum fides requiratur ex parte baptizati
Articulus 9. Utrum pueri sint baptizandi
Articulus 10. Utrum pueri iudaeorum vel aliorum infidelium sint baptizandi, etiam invitis parentibus
Articulus 11. Utrum in maternis uteris existentes possint baptizari
Articulus 12. Utrum furiosi et amentes debeant baptizari

Quaestio 69

De effectibus baptismi

Articulus 1. Utrum per baptismum tollantur omnia peccata
Articulus 2. Utrum per baptismum liberetur homo ab omni reatu peccati
Articulus 3. Utrum per baptismum debeant auferri poenalitates praesentis vitae
Articulus 4. Utrum per baptismum conferantur homini gratia et virtutes
Articulus 5. Utrum inconvenienter attribuantur baptismo pro effectibus quidam actus virtutum, scilicet, incorporatio ad Christum, illuminatio, fecundatio
Articulus 6. Utrum pueri in baptismo consequantur gratiam et virtutes
Articulus 7. Utrum effectus baptismi sit apertio ianuae regni caelestis
Articulus 8. Utrum baptismus habeat in omnibus aequalem effectum
Articulus 9. Utrum fictio impediat effectum baptismi
Articulus 10. Utrum fictione recedente, baptismus suum effectum consequatur

Quaestio 70

De Circumcisione

Articulus 1. Utrum circumcisio fuerit praeparatoria et figurativa baptismi
Articulus 2. Utrum circumcisio fuerit inconvenienter instituta
Articulus 3. Utrum ritus circumcisionis fuerit conveniens
Articulus 4. Utrum circumcisio conferebat gratiam iustificantem

Quaestio 71

De catechismo et exorcismo

Articulus 1. Utrum catechismus debeat praecedere baptismum
Articulus 2. Utrum exorcismus debeat praecedere baptismum
Articulus 3. Utrum ea quae aguntur in exorcismo efficiant aliquid, sed solum significent
Articulus 4. Utrum sit sacerdotis catechizare et exorcizare baptizandum

Quaestio 72

De sacramento confirmationis

Articulus 1. Utrum confirmatio sit sacramentum
Articulus 2. Utrum chrisma sit conveniens materia huius sacramenti
Articulus 3. Utrum sit de necessitate huius sacramenti quod chrisma, quod est materia huius sacramenti, fuerit prius per episcopum consecratum
Articulus 4. Utrum haec sit conveniens forma huius sacramenti, consigno te signo crucis, confirmo te chrismate salutis, in nomine patris et filii et spiritus sancti, amen
Articulus 5. Utrum sacramentum confirmationis imprimat characterem
Articulus 6. Utrum character confirmationis praesupponat ex necessitate characterem baptismalem
Articulus 7. Utrum per hoc sacramentum gratia gratum faciens conferatur
Articulus 8. Utrum hoc sacramentum sit omnibus exhibendum
Articulus 9. Utrum hoc sacramentum sit conferendum homini in fronte
Articulus 10. Utrum ille qui confirmatur debet ab alio teneri ad confirmationem
Articulus 11. Utrum solus episcopus hoc sacramentum conferre possit
Articulus 12. Utrum ritus huius sacramenti sit conveniens

Quaestio 73

De sacramento eucharistiae

Articulus 1. Utrum eucharistia sit sacramentum
Articulus 2. Utrum eucharistia sit unum sacramentum, sed plura
Articulus 3. Utrum hoc sacramentum sit de necessitate salutis
Articulus 4. Utrum inconvenienter hoc sacramentum pluribus nominibus nominetur
Articulus 5. Utrum fuerit conveniens institutio istius sacramenti
Articulus 6. Utrum agnus paschalis fuerit praecipua figura huius sacramenti

Quaestio 74

De materia huius sacramenti

Articulus 1. Utrum materia huius sacramenti sit panis et vinum
Articulus 2. Utrum requiratur determinata quantitas panis et vini ad materiam huius sacramenti
Articulus 3. Utrum requiratur ad materiam huius sacramenti quod sit panis triticeus
Articulus 4. Utrum hoc sacramentum debeat confici ex pane azymo
Articulus 5. Utrum sit propria materia huius sacramenti vinum vitis
Articulus 6. Utrum aqua sit vino permiscenda
Articulus 7. Utrum permixtio aquae sit de necessitate huius sacramenti
Articulus 8. Utrum debeat aqua in magna quantitate apponi

Quaestio 75

De conversione panis et vini in corpus et sanguinem Christi

Articulus 1. Utrum in hoc sacramento sit corpus Christi secundum veritatem, sed solum secundum figuram, vel sicut in signo
Articulus 2. Utrum in hoc sacramento remaneat substantia panis et vini post consecrationem
Articulus 3. Utrum substantia panis, post consecrationem huius sacramenti, annihiletur, aut in pristinam materiam resolvatur
Articulus 4. Utrum panis possit converti in corpus Christi
Articulus 5. Utrum in hoc sacramento remaneant accidentia panis et vini
Articulus 6. Utrum facta consecratione, remaneat in hoc sacramento forma substantialis panis
Articulus 7. Utrum ista conversio fiat in istanti, sed fiat successive
Articulus 8. Utrum haec sit falsa, ex pane fit corpus Christi

Quaestio 76

De modo quo Christus existit in hoc sacramento

Articulus 1. Utrum totus Christus contineatur sub hoc sacramento
Articulus 2. Utrum sub utraque specie huius sacramenti totus Christus contineatur
Articulus 3. Utrum sit totus Christus sub qualibet parte specierum panis vel vini
Articulus 4. Utrum tota quantitas dimensiva corporis Christi sit in hoc sacramento
Articulus 5. Utrum corpus Christi sit in hoc sacramento sicut in loco
Articulus 6. Utrum corpus Christi sit mobiliter in hoc sacramento
Articulus 7. Utrum corpus Christi prout est in hoc sacramento, possit videri ab aliquo oculo, saltem glorificato
Articulus 8. Utrum quando in hoc sacramento miraculose apparet vel caro vel puer, quod sit ibi vere corpus Christi

Quaestio 77

De accidentibus remanentibus in hoc sacramento

Articulus 1. Utrum accidentia remaneant in hoc sacramento sine subiecto
Articulus 2. Utrum in hoc sacramento quantitas dimensiva panis vel vini sit aliorum accidentium subiectum
Articulus 3. Utrum species quae remanent in hoc sacramento, possint immutare aliquod extrinsecum
Articulus 4. Utrum species sacramentales corrumpi possunt
Articulus 5. Utrum ex speciebus sacramentalibus nihil possit generari
Articulus 6. Utrum species sacramentales possint nutrire
Articulus 7. Utrum species sacramentales frangantur in hoc sacramento
Articulus 8. Utrum vino consecrato possit aliquis liquor misceri

Quaestio 78

De forma huius sacramenti

Articulus 1. Utrum haec sit forma huius sacramenti, hoc est corpus meum, et, hic est calix sanguinis mei
Articulus 2. Utrum haec sit conveniens forma consecrationis panis, hoc est corpus meum
Articulus 3. Utrum haec sit conveniens forma consecrationis vini,
Articulus 4. Utrum praedictis verbis formarum insit aliqua vis creata effectiva consecrationis
Articulus 5. Utrum praedictae locutiones sunt verae
Articulus 6. Utrum forma consecrationis panis consequatur effectum suum quousque perficiatur forma consecrationis vini

Quaestio 79

De effectibus huius sacramenti

Articulus 1. Utrum per hoc sacramentum conferatur gratia
Articulus 2. Utrum effectus huius sacramenti sit adeptio gloriae
Articulus 3. Utrum effectus huius sacramenti sit remissio peccati mortalis
Articulus 4. Utrum per hoc sacramentum remittantur peccata venialia
Articulus 5. Utrum per hoc sacramentum tota poena peccati remittatur
Articulus 6. Utrum per hoc sacramentum praeservetur homo a peccatis futuris
Articulus 7. Utrum hoc sacramentum prosit nisi sumenti
Articulus 8. Utrum per veniale peccatum impediatur effectus huius sacramenti

Quaestio 80

De usu sive sumptione huius sacramenti

Articulus 1. Utrum debeant distingui duo modi manducandi corpus Christi, scilicet spiritualiter et sacramentaliter
Articulus 2. Utrum solius hominis sit hoc sacramentum sumere spiritualiter, sed etiam angelorum
Articulus 3. Utrum aliquis possit manducare Christum sacramentaliter nisi homo iustus
Articulus 4. Utrum peccator sumens corpus Christi sacramentaliter peccet
Articulus 5. Utrum accedere ad hoc sacramentum cum conscientia peccati sit gravissimum omnium peccatorum
Articulus 6. Utrum sacerdos debeat denegare corpus Christi peccatori petenti
Articulus 7. Utrum nocturna pollutio impediat aliquem a sumptione corporis Christi
Articulus 8. Utrum cibus vel potus praeassumptus impediat sumptionem huius sacramenti
Articulus 9. Utrum habentes usum rationis debeant hoc sacramentum accipere
Articulus 10. Utrum liceat quotidie hoc sacramentum suscipere
Articulus 11. Utrum liceat cessare omnino a communione
Articulus 12. Utrum liceat sumere corpus Domini sine sanguine

Quaestio 81

De usu huius sacramenti quo Christus usus est in prima sui institutione

Articulus 1. Utrum Christus sumpserit corpus suum et sanguinem
Articulus 2. Utrum Christus iudae dederit corpus suum
Articulus 3. Utrum Christus sumpserit et dederit corpus suum discipulis impassibile
Articulus 4. Utrum si hoc sacramentum tempore mortis Christi fuisset servatum in pyxide, vel ab aliquo apostolorum consecratum, ibi moreretur

Quaestio 82

De ministro huius sacramenti

Articulus 1. Utrum consecratio huius sacramenti proprie sit sacerdotis
Articulus 2. Utrum plures sacerdotes possunt unam et eandem hostiam consecrare
Articulus 3. Utrum pertineat solum ad sacerdotem dispensatio huius sacramenti
Articulus 4. Utrum sacerdos consecrans teneatur sumere hoc sacramentum
Articulus 5. Utrum malus sacerdos eucharistiam consecrare possit
Articulus 6. Utrum missa sacerdotis mali minus valeat quam missa sacerdotis boni
Articulus 7. Utrum haeretici et schismatici et excommunicati consecrare possunt
Articulus 8. Utrum sacerdos degradatus possit hoc sacramentum conficere
Articulus 9. Utrum aliquis licite possit communionem recipere a sacerdotibus haereticis vel excommunicatis, vel etiam peccatoribus, et ab eis missam audire
Articulus 10. Utrum liceat sacerdoti omnino a consecratione eucharistiae abstinere

Quaestio 83

De ritu huius sacramenti

Articulus 1. Utrum in celebratione huius sacramenti Christus immoletur
Articulus 2. Utrum inconvenienter sit determinatum tempus celebrationis huius mysterii
Articulus 3. Utrum oporteat hoc sacramentum celebrare in domo et vasis sacris
Articulus 4. Utrum inconvenienter ordinentur ea quae circa hoc sacramentum dicuntur
Articulus 5. Utrum ea quae in celebratione huius sacramenti aguntur, sunt convenientia
Articulus 6. Utrum possit sufficienter occurri defectibus qui circa celebrationem huius sacramenti occurrunt, statuta ecclesiae observando

Quaestio 84

De poenitentia secundum quod est sacramentum

Articulus 1. Utrum poenitentia sit sacramentum
Articulus 2. Utrum peccata sint propria materia huius sacramenti
Articulus 3. Utrum haec sit forma huius sacramenti, ego te absolvo
Articulus 4. Utrum impositio manuum sacerdotis requiratur ad hoc sacramentum
Articulus 5. Utrum hoc sacramentum sit de necessitate salutis
Articulus 6. Utrum poenitentia sit secunda tabula post naufragium
Articulus 7. Utrum hoc sacramentum fuerit convenienter institutum in nova lege
Articulus 8. Utrum poenitentia debeat durare usque ad finem vitae
Articulus 9. Utrum poenitentia possit esse continua
Articulus 10. Utrum sacramentum poenitentiae debeat iterari

Quaestio 85

De poenitentia secundum quod est virtus

Articulus 1. Utrum poenitentia sit virtus
Articulus 2. Utrum poenitentia sit specialis virtus
Articulus 3. Utrum virtus poenitentiae sit species iustitiae
Articulus 4. Utrum subiectum poenitentiae sit proprie voluntas
Articulus 5. Utrum principium poenitentiae sit ex timore
Articulus 6. Utrum poenitentia sit prima virtutum

Quaestio 86

De effectu poenitentiae quantum ad remissionem peccatorum mortalium

Articulus 1. Utrum per poenitentiam removeantur omnia peccata
Articulus 2. Utrum sine poenitentia peccatum remitti possit
Articulus 3. Utrum possit per poenitentiam unum peccatum sine alio remitti
Articulus 4. Utrum remissa culpa per poenitentiam, remaneat reatus poenae
Articulus 5. Utrum remissa culpa mortali, tollantur omnes reliquiae peccati
Articulus 6. Utrum remissio culpae sit effectus poenitentiae secundum quod est virtus

Quaestio 87

De remissione venialium peccatorum

Articulus 1. Utrum veniale peccatum possit remitti sine poenitentia
Articulus 2. Utrum ad remissionem venialium peccatorum requiratur gratiae infusio
Articulus 3. Utrum peccata venialia remittantur per aspersionem aquae benedictae, et episcopalem benedictionem, et alia huiusmodi
Articulus 4. Utrum veniale peccatum possit remitti sine mortali

Quaestio 88

De reditu peccatorum post poenitentiam dimissorum

Articulus 1. Utrum peccata dimissa redeant per sequens peccatum
Articulus 2. Utrum peccata dimissa redeant per ingratitudinem quae specialiter est secundum quatuor genera peccatorum,
Articulus 3. Utrum per ingratitudinem peccati sequentis consurgat tantus reatus quantus fuerat peccatorum prius dimissorum
Articulus 4. Utrum ingratitudo ratione cuius sequens peccatum facit redire peccata prius dimissa, sit speciale peccatum

Quaestio 89

De recuperatione virtutum per poenitentiam

Articulus 1. Utrum per poenitentiam virtutes restituantur
Articulus 2. Utrum post poenitentiam resurgat homo in aequali virtute
Articulus 3. Utrum per poenitentiam restituatur homo in pristinam dignitatem
Articulus 4. Utrum opera virtutum in caritate facta mortificari possunt
Articulus 5. Utrum opera mortificata per peccatum per poenitentiam reviviscant
Articulus 6. Utrum per poenitentiam subsequentem etiam opera mortua, quae scilicet sunt in caritate facta, vivificentur

Quaestio 90

De partibus poenitentiae

Articulus 1. Utrum poenitentiae debent partes assignari
Articulus 2. Utrum inconvenienter assignentur partes poenitentiae contritio, confessio et satisfactio
Articulus 3. Utrum praedicta tria sint partes integrales poenitentiae
Articulus 4. Utrum inconvenienter dividatur poenitentia in poenitentiam ante baptismum, et poenitentiam mortalium, et poenitentiam venialium

Version
Englische