Codex Iuris Canonici
Codex Iuris Canonici, ex editione 1917.

Headings

CODEX IURIS CANONICI 1917


LIBER PRIMUS

1
NORMAE GENERALES

8 TITULUS I : De legibus ecclesiasticis
25 TITULUS II : De consuetudine
31 TITULUS III : De temporis supputatione
36 TITULUS IV : De rescriptis
63 TITULUS V : De privilegiis
80 TITULUS VI : De dispensationibus
86
LIBER SECUNDUS.

87
DE PERSONIS

107
PARS PRIMA : DE CLERICIS

108
SECTIO I : DE CLERICIS IN GENERE

111 TITULUS I : De clericorum adscriptione alicui dioecesi.
118 TITULUS II : De iuribus et privilegiis clericorum.
124 TITULUS III : De obligationibus clericorum.
145 TITULUS IV : De officiis ecclesiasticis.
196 TITULUS V : De potestate ordinaria et delegata.
211 TITULUS VI : De reductione clericorum ad statum laicalem.
215
SECTIO II : DE CLERICIS IN SPECIE.

217 TITULUS VII : De suprema potestate deque iis qui eiusdem sunt
ecclesiastico iure participes.
328 TITULUS VIII : De potestate episcopali deque iis qui de
eadem participant.
487
PARS SECUNDA : DE RELIGIOSIS.

491 TITULUS IX : De erectione et suppressione religionis,
492 provinciae, domus.
498 TITULUS X : De religionum regimine.
538 TITULUS XI : De admissione in religionem.
587 TITULUS XII : De ratione studiorum in religionibus clericalibus
591 TITULUS XIII : De obligationibus et privilegiis religiosorum
632 TITULUS XIV : De transitu ad aliam religionem.
637 TITULUS XV : De egressu e religione.
646 TITULUS XVI : De dimissione religiosorum.
672 TITULUS XVII : De societatibus sive virorum sive mulierum
673 in communi viventium sine votis.
682 PARS TERTIA : DE LAICIS.
684 TITULUS XVIII : De fidelium associationibus in genere.
700 TITULUS XIX : De fidelium associationibus in specie.

725
LIBER TERTIUS.

726
DE REBUS.

731 PARS PRIMA : DE SACRAMENTIS.
737 TITULUS I : De baptismo.
780 TITULUS II : De confirmatione.
801 TITULUS III : De sanctissima Eucharistia.
870 TITULUS IV : De poenitentia.
937 TITULUS V : De extrema unctione.
948 TITULUS VI : De ordine.
1012 TITULUS VII : De matrimonio.
1144 TITULUS VIII : De Sacramentalibus.
1153
PARS SECUNDA : DE LOCIS ET TEMPORIBUS SACRIS.

1154 SECTIO I : DE LOCIS SACRIS.
1161 TITULUS IX : De ecclesiis.
1188 TITULUS X : De oratoriis.
1197 TITULUS XI : De altaribus.
1203 TITULUS XII : De sepultura ecclesiastica.
1243 SECTIO II : DE TEMPORIBUS SACRIS.
1247 TITULUS XIII : De diebus festis.
1250 TITULUS XIV : De abstinentia et ieiunio.
1255
PARS TERTIA : DE CULTU DIVINO.

1265 TITULUS XV : De custodia et cultu sanctissimae Eucharistiae.
1276 TITULUS XVI : De cultu Sanctorum, sacrarum imaginum, et
reliquiarum.
1290 TITULUS XVII : De sacris processionibus.
1296 TITULUS XVIII : De sacra supellectili.
1306 TITULUS XIX : De voto et iureiurando.
1322
PARS QUARTA : DE MAGISTERIO ECCLESIASTICO.

1327 TITULUS XX : De divini verbi praedicatione.
1352 TITULUS XXI : De Seminariis.
1372 TITULUS XXI : De scholis.
1384 TITULUS XXIII : De praevia censura librorum eorumque
prohibitione.
1406 TITULUS XXIV : De fidei professione.
1408 PARS QUINTA : DE BENEFICIIS ALIISQUE INSTITUTIS ECCLESIASTICIS
NON COLLEGIALIBUS.
1409 TITULUS XXV : De beneficiis ecclesiasticis.
1488 TITULUS XXVI : De aliis institutis ecclesiasticis
1489 non collegialibus.
1495 PARS SEXTA : DE BONIS ECCLESIAE TEMPORALIBUS.
1499 TITULUS XXVII : De bonis ecclesiasticis acquirendis.
1518 TITULUS XXVIII : De bonis ecclesiasticis administrandis.
1529 TITULUS XXIX : De contractibus.
1544 TITULUS XXX : De piis fundationibus.

1551
LIBER QUARTUS.

DE PROCESSIBUS.

1552
PARS PRIMA : DE IUDICIIS.

1555 SECTIO I : DE IUDICIIS IN GENERE.
1556 TITULUS I : De foro competenti.
1569 TITULUS II : De variis tribunalium gradibus et speciebus.
1607 TITULUS III : De disciplina in tribunalibus servanda.
1645 TITULUS IV : De partibus in causa.
1667 TITULUS V : De actionibus et exceptionibus.
1705 TITULUS VI : De causae introductione.
1726 TITULUS VII : De litis contestatione.
1732 TITULUS VIII : De litis instantia.
1742 TITULUS IX: De interrogationibus partibus in iudicio faciendis.
1747 TITULUS X : De probationibus.
1829 CAPUT VII : De iureiurando partium.
1837 TITULUS XI : De causis incidentibus.
1842 CAPUT I : De contumacia.
1852 CAPUT II : De interventu tertii in causa.
1854 CAPUT III : De attentatis lite pendente.
1857 TITULUS XII : De processus publicatione, de conclusione in
1858 causa et de causae discussione.
1868 TITULUS XIII : De sententia.
1878 TITULUS XIV : De iuris remendiis contra sententiam.
1902 TITULUS XV : De re iudicata et de restitutione in integrum.
1907 TITULUS XVI: De expensis iudicialibus et gratuito patrocinio.
1917 TITULUS XVII : De exsecutione sententiae.
1924 SECTIO II : DE PECULIARIBUS NORMIS IN CERTIS QUIBUSDAM
IUDICIIS SERVANDIS.
TITULUS XVIII : De modis evitandi iudicium contentiosum.
1933 TITULUS XIX : De iudicio criminali.
1959 TITULUS XX : De causis matrimonialibus.
1993 TITULUS XXI : De causis contra sacram ordinationem.
1998
PARS SECUNDA : DE CAUSIS BEATIFICATIONIS SERVORUM DEI ET

1999 CANONIZATIONIS BEATORUM.
2002 TITULUS XXII : De nonnullis personis quae in his processibus
partem habent.
2018 TITULUS XXIII: De probationibus in his processibus adhibendis.
2036 TITULUS XXIV : De processu beatificationis Servorum Dei
2037 per viam non cultus.
2124 TITULUS XXV : De processu beatificationis Servorum Dei
2125 per viam cultus seu casus excepti.
2136 TITULUS XXVI : De Beatorum canonizatione.
2141
PARS TERTIA : DE MODO PROCEDENDI IN NONNULLIS EXPEDIENDIS

2142 NEGOTIIS VEL SANCTIONIBUS POENALIBUS APPLICANDIS.
2147 TITULUS XXVII : De modo procedendi in remotione parochorum
inamovibilium.
2157 TITULUS XXVIII : De modo procedendi in remotione parochorum
amovibilium.
2162 TITULUS XXIX : De modo procedendi in translatione parochorum.
2168 TITULUS XXX: De modo procedendi contra clericos non residentes.
2176 TITULUS XXXI: De modo procedendi contra clericos concubinarios
2181 TITULUS XXXII : De modo procedendi contra parochum in
2182 adimplendis paroecialibus officiis negligentem.
2185 TITULUS XXXIII : De modo procedendi in suspensione ex
2186 informata conscientia infligenda.

2194
LIBER QUINTUS.

DE DELICTIS ET POENIS.

PARS PRIMA : DE DELICTIS.

2195 TITULUS I : De natura delicti eiusque divisione.
2198 TITULUS II : De imputabilitate delicti, de causis illam
2199 aggravantibus vel minuentibus et de iuridicis delicti effectibus
2212 TITULUS III : De conatu delicti.
2213
PARS SECUNDA : DE POENIS.

2214 SECTIO I : DE POENIS IN GENERE.
TITULUS IV : De poenarum notione, speciebus, interpretatione
2215 atque applicatione.
2220 TITULUS V : De Superiore potestatem coactivam habente.
2226 TITULUS VI : De subiecto coactivae potestati obnoxio.
2236 TITULUS VII : De poenarum remissione.
2240 SECTIO II : DE POENIS IN SPECIE.
TITULUS VIII : De poenis medicinalibus seu de censuris.
2286 TITULUS IX : De poenia vindicativis.
2305 TITULUS X : De remediis poenalibus et poenitentiis.
2313
PARS TERTIA : DE POENIS IN SINGULA DELICTA.

2314 TITULUS XI : De delictis contra fidem et unitatem Ecclesiae.
2320 TITULUS XII : De delictis contra religionem.
2329 TITULUS XIII : De delictis contra auctoritates, personas, res
2330 ecclesiasticas.
2349 TITULUS XIV : De delictis contra vitam, libertatem,
2350 proprietatem, bonam famam ac bonos mores.
2360 TITULUS XV : De crimine falsi.
2363 TITULUS XVI : De delictis in administratione vel susceptione
2364 ordinum aliorumque Sacramentorum.
2375 TITULUS XVII : De delictis contra obligationes proprias status
2376 clericalis vel religiosi.
2389 TITULUS XVIII : De delictis in collatione, susceptione et
dimissione dignitatum, officiorum et beneficiorum
2390 ecclesiasticorum.
2404 TITULUS XIX : De abusu potestatis vel officii ecclesiastici.