In I Sententiarum
In I Sententiarum (Sancti Thomae Aquinatis): textus ex ed. Prima Americana t. VI, VII-1 et VII-2 New York, 1948 (reimpressio editionis Parmensis t. VI, 1856 et t. VII, 1858).

Tisch


IN I SENTENTIARUM


angelici Doctoris

SANCTI THOMAE AQUINATIS

ordinis praedicatorumPrologus


Prologus


Quaestio 1Articulus 1
Utrum praeter physicas disciplinas alia doctrina sit homini necessaria

Articulus 2
Utrum tantum una doctrina debeat esse praeter physicas

Articulus 3
Utrum sit practica vel speculativa

Articulus 4
Utrum Deus sit subjectum istius scientiae

Articulus 5
Utrum modus procedendi sit artificialis

DISTINCTIO 1

Articulus 1
Utrum frui sit actus intellectus
Articulus 2
Utrum uti sit actus rationis

Quaestio 2


Articulus 1
Utrum fruendum sit solo Deo
Articulus 2
Utrum fruamur Deo una fruitione

Quaestio 3


Articulus 1
Utrum utendum sit omnibus aliis a Deo

Quaestio 4


Articulus 1
Utrum frui conveniat omnibus rebus
Articulus 2
Utrum usus conveniat existentibus in patria

DISTINCTIO 2


Quaestio 1


Articulus 1
Utrum Deus sit tantum unus
Articulus 2
Utrum in Deo sint plura attributa
Articulus 3
Utrum pluralitas rationum, quibus attributa differunt, sit tantum in intellectu, vel etiam in Deo
Articulus 4
Utrum in divinis sint plures personae
Articulus 5
Utrum divinae personae differant realiter aut tantum ratione

DISTINCTIO 3

Articulus 1
Utrum Deus possit cognosci ab intellectu creato
Articulus 2
Utrum Deum esse sit per se notum
Articulus 3
Utrum Deus possit cognosci ab homine per creaturas
Articulus 4
Utrum philosophi naturali cognitione cognoverint trinitatem ex creaturis

Quaestio 2


Articulus 1
Utrum similitudo Dei in creaturis, possit dici vestigium
Articulus 2
Utrum partes vestigii sint tres tantum vel duae
Articulus 3
Utrum in omni creatura sit vestigium

Quaestio 3


Articulus 1
Utrum tantum mens sit subjectum imaginis

Quaestio 4


Articulus 1
Utrum memoria pertineat ad imaginem
Articulus 2
Utrum potentiae animae sint essentia ejus
Articulus 3
Utrum una potentia oriatur ex alia
Articulus 4
Utrum imago attendatur in potentiis rationalibus respectu quorumlibet objectorum
Articulus 5
Utrum potentiae rationales sint semper in actu respectu objectorum, in quibus attenditur imago

Quaestio 5


Articulus 1
Utrum hae partes imaginis, mens, notitia et amor differant ab aliis partibus

DISTINCTIO 4


Quaestio 1


Articulus 1
Utrum generatio sit in Deo
Articulus 2
Utrum ista propositio, Deus genuit deum, sit falsa
Articulus 3
Utrum Deus genuit se deum vel alium deum

Quaestio 2


Articulus 1
Utrum de divinis possit formari propositio
Articulus 2
Utrum persona possit praedicari de essentia

DISTINCTIO 5


Quaestio 1


Articulus 1
Utrum essentia generet
Articulus 2
Utrum actus generandi praedicetur de aliquo nominum essentialium

Quaestio 2


Articulus 1
Utrum filius sit genitus de substantia patris
Articulus 2
Utrum filius sit ex nihilo

Quaestio 3


Articulus 1
Utrum essentia sit terminus generationis

DISTINCTIO 6


Quaestio 1


Articulus 1
Utrum pater genuit filium necessitate
Articulus 2
Utrum pater genuit filium voluntate
Articulus 3
Utrum pater genuit filium naturaliter

DISTINCTIO 7

Articulus 1
Utrum potentia generativa sit in Deo
Articulus 2
Utrum potentia generativa sit ad aliquid
Articulus 3
Utrum potentia dicatur univoce de potentia generandi et potentia creandi

Quaestio 2


Articulus 1
Utrum potentia generandi sit in filio
Articulus 2
Utrum filius possit generare alium filium

DISTINCTIO 8


Quaestio 1


Articulus 1
Utrum esse proprie dicatur de Deo
Articulus 2
Utrum Deus sit esse omnium rerum
Articulus 3
Utrum hoc nomen qui est sit primum inter nomina divina

Quaestio 2


Articulus 1
Utrum definitio aeternitatis a boetio posita, sit conveniens
Articulus 2
Utrum aeternitas tantum Deo conveniat
Articulus 3
Utrum verba temporalia possint dici de Deo

Quaestio 3


Articulus 1
Utrum Deus aliquo modo sit mutabilis
Articulus 2
Utrum omnis creatura sit mutabilis
Articulus 3
Utrum modi mutationis creaturarum convenienter assignentur ab augustino

Quaestio 4


Articulus 1
Utrum Deus sit omnino simplex
Articulus 2
Utrum Deus sit in praedicamento substantiae
Articulus 3
Utrum alia praedicamenta de Deo dicantur

Quaestio 5


Articulus 1
Utrum aliqua creatura sit simplex
Articulus 2
Utrum anima sit simplex
Articulus 3
Utrum anima sit tota in toto, et tota in qualibet parte

DISTINCTIO 9


Quaestio 1


Articulus 1
Utrum filius sit alius a patre
Articulus 2
Utrum pater et filius possint dici plures aeterni

Quaestio 2


Articulus 1
Utrum pater sit prior filio
Articulus 2
Utrum generatio divina debeat significari per tempus praesens

DISTINCTIO 10


Quaestio 1


Articulus 1
Utrum spiritus sanctus procedat ut amor
Articulus 2
Utrum spiritus sanctus sit amor quem habet pater in filium
Articulus 3
Utrum spiritus sanctus sit unio patris et filii
Articulus 4
Utrum persona procedens per modum amoris, proprie dicatur spiritus sanctus
Articulus 5
Utrum tantum tres personae sint in divinis

DISTINCTIO 11

Articulus 1
Utrum spiritus sanctus procedat a patre et filio
Articulus 2
Utrum spiritus sanctus procedat a patre et filio inquantum sunt unum
Articulus 3
Utrum spiritus sanctus procedat a patre et filio inquantum sunt unum in natura
Articulus 4
Utrum pater et filius sint unus spirator

DISTINCTIO 12

Articulus 1
Utrum generatio sit prior processione
Articulus 2
Utrum spiritus sanctus magis procedat a patre quam a filio
Articulus 3
Utrum spiritus sanctus procedat a patre mediante filio

DISTINCTIO 13

Articulus 1
Utrum processio sit in Deo
Articulus 2
Utrum processio divina sit tantum una
Articulus 3
Utrum processio spiritus sancti debeat dici processio vel generatio
Articulus 4
Utrum spiritus sanctus debeat dici ingenitus

DISTINCTIO 14

Articulus 1
Utrum aliqua processio spiritus sancti sit temporalis
Articulus 2
Utrum processio temporalis distinguatur realiter ab aeterna

Quaestio 2


Articulus 1
Utrum spiritus sanctus temporaliter detur
Articulus 2
Utrum processio temporalis spiritus sancti attendatur secundum omnia dona

Quaestio 3


Articulus 1
Utrum spiritus sanctus detur a viris sanctis

DISTINCTIO 15


Quaestio 1


Articulus 1
Utrum missio conveniat divinis personis
Articulus 2
Utrum missio significet notionem

Quaestio 2


Articulus 1
Utrum missio conveniat omnibus personis

Quaestio 3


Articulus 1
Utrum aliqua persona mittat se vel det
Articulus 2
Utrum spiritus sanctus mittat vel det filium

Quaestio 4


Articulus 1
Utrum filius invisibiliter mittatur in mentem
Articulus 2
Utrum missio filii distinguatur a missione spiritus sancti
Articulus 3
Utrum missio possit esse aeterna

Quaestio 5


Articulus 1
Utrum missio fiat ad creaturas irrationales
Articulus 2
Utrum missio invisibilis fuerit plenior post incarnationem quam ante
Articulus 3
Utrum per missionem invisibilem efficimur ne simus in hoc mundo

DISTINCTIO 16


Quaestio 1


Articulus 1
Utrum missio visibilis conveniat divinae personae
Articulus 2
Utrum missio visibilis debuerit fieri ad patres veteris testamenti
Articulus 3
Utrum missio visibilis fiat tantum in specie corporali
Articulus 4
Utrum species missionis visibilis sint formatae ministerio angelorum

DISTINCTIO 17

Articulus 1
Utrum caritas sit aliquid creatum in anima
Articulus 2
Utrum caritas sit accidens
Articulus 3
Utrum caritas detur secundum capacitatem naturalium
Articulus 4
Utrum caritas certitudinaliter ab habente cognoscatur
Articulus 5
Utrum caritas sit ex caritate diligenda

Quaestio 2


Articulus 1
Utrum caritas augeatur
Articulus 2
Utrum caritas augeatur per additionem
Articulus 3
Utrum caritas augeatur quolibet actu
Articulus 4
Utrum augmentum caritatis habeat aliquem terminum
Articulus 5
Utrum caritas minuatur

DISTINCTIO 18


Quaestio 1


Articulus 1
Utrum donum sit nomen essentiale
Articulus 2
Utrum donum sit proprium spiritus sancti
Articulus 3
Utrum per donum, quod spiritus sanctus est, dentur omnia dona
Articulus 4
Utrum eadem processione spiritus sanctus habeat quod sit donum et Deus
Articulus 5
Utrum spiritus sanctus possit dici donum nostrum

DISTINCTIO 19

Articulus 1
Utrum aequalitas sit in divinis
Articulus 2
Utrum aequalitas in divinis sit mutua

Quaestio 2


Articulus 1
Utrum aeternitas sit substantia Dei
Articulus 2
Utrum nunc aeternitatis sit ipsa aeternitas

Quaestio 3


Articulus 1
Utrum magnitudo competat Deo
Articulus 2
Utrum pater sit in filio et e converso

Quaestio 4


Articulus 1
Utrum in divinis sit totum integrale
Articulus 2
Utrum in divinis sit totum universale

Quaestio 5


Articulus 1
Utrum veritas sit essentia rei
Articulus 2
Utrum omnia sint vera veritate increata
Articulus 3
Utrum sint plures veritates aeternae

DISTINCTIO 20


Quaestio 1


Articulus 1
Utrum filius sit omnipotens
Articulus 2
Utrum filius sit aequalis patri
Articulus 3
Utrum in divinis personis sit ordo

DISTINCTIO 21

Articulus 1
Utrum ista propositio, solus Deus est deus, sit falsa
Articulus 2
Utrum ista propositio, solus pater est Deus, sit vera

Quaestio 2


Articulus 1
Utrum ista propositio, trinitas est solus Deus, sit vera
Articulus 2
Utrum pater sit solus Deus

DISTINCTIO 22


Quaestio 1


Articulus 1
Utrum Deus sit nominabilis
Articulus 2
Utrum aliquod nomen possit dici proprie de Deo
Articulus 3
Utrum Deus habeat tantum unum nomen
Articulus 4
Utrum divisio nominum Dei posita ab ambrosio sit insufficiens

DISTINCTIO 23

Articulus 1
Utrum substantia, subsistentia, essentia, persona dicta de Deo sint synonima
Articulus 2
Utrum nomen persona dicatur proprie de Deo
Articulus 3
Utrum persona significet substantiam
Articulus 4
Utrum persona praedicetur pluraliter in divinis

DISTINCTIO 24

Articulus 1
Utrum Deus possit dici unus
Articulus 2
Utrum in Deo sit aliquis numerus
Articulus 3
Utrum unitas et numerus ponant aliquid in divinis vel removeant
Articulus 4
Utrum unum et numerus significent essentiam

Quaestio 2


Articulus 1
Utrum in Deo sit diversitas
Articulus 2
Utrum trinitas sit nomen essentiale

DISTINCTIO 25


Quaestio 1


Articulus 1
Utrum definitio personae posita a boetio sit competens
Articulus 2
Utrum persona dicatur univoce de Deo et creaturis
Articulus 3
Utrum persona sit commune tribus personis
Articulus 4
Utrum tres personae possint dici tres res

DISTINCTIO 26

Articulus 1
Utrum hypostasis proprie dicatur in divinis
Articulus 2
Utrum remotis relationibus per intellectum, hypostases remaneant distinctae

Quaestio 2


Articulus 1
Utrum relationes divinae sint omnino nihil
Articulus 2
Utrum relationes originis distinguant hypostases
Articulus 3
Utrum notiones sint tantum quinque

DISTINCTIO 27


Quaestio 1


Articulus 1
Utrum proprietates ad invicem distinguantur
Articulus 2
Utrum operatio personalis praecedat secundum rationem relationem personae

Quaestio 2


Articulus 1
Utrum verbum dicatur proprie in divinis
Articulus 2
Utrum verbum dicatur personaliter
Articulus 3
Utrum verbum dicat semper respectum ad creaturam

DISTINCTIO 28


Quaestio 1


Articulus 1
Utrum innascibilitas sit proprietas patris
Articulus 2
Utrum innascibilitas sit proprietas personalis patris

Quaestio 2


Articulus 1
Utrum definitio imaginis: imago est species indifferens ejus rei ad quam imaginatur, sit competens
Articulus 2
Utrum imago dicatur essentialiter
Articulus 3
Utrum spiritus sanctus possit dici imago

DISTINCTIO 29


Quaestio 1


Articulus 1
Utrum una persona sit principium alterius
Articulus 2
Utrum principium dicatur univoce de Deo secundum quod dicitur principium divinae personae et creaturae
Articulus 3
Utrum proprietas patris et filii, qua dicuntur principium spiritus sancti, sit tantum una
Articulus 4
Utrum pater et filius sint unum principium spiritus sancti

DISTINCTIO 30

Articulus 1
Utrum aliquid dicatur de Deo ex tempore
Articulus 2
Utrum quae dicuntur de Deo ex tempore, significent divinam essentiam
Articulus 3
Utrum habitudines designatae in nominibus dictis de Deo ex tempore, sint realiter in deo

DISTINCTIO 31

Articulus 1
Utrum aequalitas ponat aliquid in divinis
Articulus 2
Utrum attributa essentialia hujusmodi debeant appropriari divinis personis

Quaestio 2


Articulus 1
Utrum hilarius convenienter appropriet aeternitatem patri, speciem filio, usum spiritui sancto

Quaestio 3


Articulus 1
Utrum augustinus convenienter appropriet unitatem patri, aequalitatem filio, nexum spiritui sancto
Articulus 2
Utrum omnia sint unum propter patrem

DISTINCTIO 32


Quaestio 1


Articulus 1
Utrum pater diligat filium spiritu sancto
Articulus 2
Utrum pater diligat se spiritu sancto
Articulus 3
Utrum pater et filius diligant nos spiritu sancto

Quaestio 2


Articulus 1
Utrum pater sit sapiens sapientia genita
Articulus 2
Utrum filius sit sapiens sapientia genita

DISTINCTIO 33


Quaestio 1


Articulus 1
Utrum relationes divinae sint essentia divina
Articulus 2
Utrum proprietates sint personae
Articulus 3
Utrum proprietates sint in personis et in essentia
Articulus 4
Utrum essentialia adjectiva praedicentur de proprietatibus
Articulus 5
Utrum contrariae opiniones de notionibus possint esse sine peccato

DISTINCTIO 34

Articulus 1
Utrum persona et essentia in divinis sint idem
Articulus 2
Utrum tres personas esse unius essentiae convenienter dicatur

Quaestio 2


Articulus 1
Utrum potentia convenienter attribuatur patri, sapientia filio, bonitas spiritui sancto

Quaestio 3


Articulus 1
Utrum aliquid debeat dici translative de Deo
Articulus 2
Utrum transumptio in divinis debeat fieri ex rebus vilibus

DISTINCTIO 35


Quaestio 1


Articulus 1
Utrum scientia conveniat Deo
Articulus 2
Utrum Deus intelligat alia a se
Articulus 3
Utrum habeat cognitionem certam et propriam de aliis a se
Articulus 4
Utrum scientia Dei sit univoca scientiae nostrae
Articulus 5
Utrum scientia Dei sit universalis

DISTINCTIO 36

Articulus 1
Utrum Deus cognoscat singularia
Articulus 2
Utrum Deus cognoscat mala
Articulus 3
Utrum res quae cognoscuntur a Deo sint in deo

Quaestio 2


Articulus 1
Quid nomine ideae importetur
Articulus 2
Utrum ideae sint plures
Articulus 3
Utrum in Deo sint ideae omnium quae cognoscit

DISTINCTIO 37


Quaestio 1


Articulus 1
Utrum Deus sit in rebus
Articulus 2
Utrum Deus sit in omnibus per potentiam, praesentiam et essentiam; in sanctis per gratiam, in christo per esse

Quaestio 2


Articulus 1
Utrum Deus sit ubique
Articulus 2
Utrum esse ubique soli Deo conveniat
Articulus 3
Utrum esse ubique conveniat Deo ab aeterno

Quaestio 3


Articulus 1
Utrum angelus sit in loco
Articulus 2
Utrum angelus possit esse in pluribus locis
Articulus 3
Utrum plures angeli possint esse in uno loco

Quaestio 4


Articulus 1
Utrum angelus moveatur
Articulus 2
Utrum angelus in suo motu de necessitate transeat medium
Articulus 3
Utrum angelus moveatur in instanti

DISTINCTIO 38


Quaestio 1


Articulus 1
Utrum scientia Dei sit causa rerum
Articulus 2
Utrum scientia Dei sit uniformiter de rebus scitis
Articulus 3
Utrum scientia Dei sit enuntiabilium
Articulus 4
Utrum scientia Dei sit non entium
Articulus 5
Utrum scientia Dei sit contingentium

DISTINCTIO 39

Articulus 1
Utrum Deus possit non scire illud quod est scitum ab eo
Articulus 2
Utrum Deus possit scire aliquid quod nescit
Articulus 3
Utrum Deus sciat infinita

Quaestio 2


Articulus 1
Utrum providentia pertineat ad scientiam
Articulus 2
Utrum providentia sit omnium

DISTINCTIO 40


Quaestio 1


Articulus 1
Utrum praedestinatio sit aliquid in praedestinato
Articulus 2
Utrum praedestinatio pertineat ad scientiam

Quaestio 2


Articulus 1
Quorum sit praedestinatio

Quaestio 3


Utrum praedestinatio sit certa

Quaestio 4


Articulus 1
Utrum reprobatio addat aliquid supra praescientiam
Articulus 2
Utrum Deus sit causa obdurationis

DISTINCTIO 41


Quaestio 1


Articulus 1
Utrum in Deo sit electio
Articulus 2
Utrum electio praecedat secundum rationem praedestinationem
Articulus 3
Utrum praescientia meritorum sit causa praedestinationis
Articulus 4
Utrum praedestinatio juvetur aliquo opere humano
Articulus 5
Utrum quidquid olim Deus scivit, modo sciat

DISTINCTIO 42

Articulus 1
Utrum in Deo sit potentia
Articulus 2
Utrum in Deo sit tantum una potentia

Quaestio 2


Articulus 1
Utrum Deus possit quidquid est alteri possibile
Articulus 2
Utrum Deus possit quae sunt impossibilia naturae
Articulus 3
Utrum aliquid sit judicandum impossibile, secundum causas inferiores

DISTINCTIO 43


Quaestio 1


Articulus 1
Utrum potentia Dei sit infinita
Articulus 2
Utrum omnipotentia Dei possit communicari creaturae

Quaestio 2


Articulus 1
Utrum Deus operetur de necessitate naturae
Articulus 2
Utrum Deus agat de necessitate justitiae

DISTINCTIO 44


Quaestio 1


Articulus 1
Utrum Deus potuerit facere aliquam creaturam meliorem quam fecerit
Articulus 2
Utrum Deus potuerit facere universum melius
Articulus 3
Utrum Deus potuerit facere humanitatem christi meliorem quam sit
Articulus 4
Utrum Deus possit facere omne quod olim potuit

DISTINCTIO 45

Articulus 1
Utrum in Deo sit voluntas
Articulus 2
Utrum voluntas Dei sit tantum sui ipsius
Articulus 3
Utrum voluntas Dei sit causa rerum
Articulus 4
Utrum voluntas Dei distinguatur in voluntatem beneplaciti et voluntatem signi

DISTINCTIO 46

Articulus 1
Utrum Deus velit omnes homines salvos fieri
Articulus 2
Utrum sit bonum fieri mala
Articulus 3
Utrum malum sit de perfectione universi
Articulus 4
Utrum Deus velit mala fieri

DISTINCTIO 47

Articulus 1
Utrum voluntas divina semper efficaciter impleatur
Articulus 2
Utrum nihil fiat praeter Dei voluntatem
Articulus 3
Utrum id quod est contra voluntatem Dei, non obsequatur voluntati ejus
Articulus 4
Utrum id quod est praeter voluntatem Dei praecepto non subjaceat

DISTINCTIO 48

Articulus 1
Utrum voluntas humana divinae voluntati non possit conformari
Articulus 2
Utrum conformitas voluntatum attendatur praecipue secundum volitum
Articulus 3
Utrum ad conformitatem divinae voluntatis non teneamur
Articulus 4
Utrum ad conformitatem in volito teneamur