Tertia Pars Qu.37 a.3

Articulus 3. Utrum inconvenienter fuerit Christus in templo oblatus


Ad tertium sic proceditur. Videtur quod inconvenienter fuerit Christus in templo oblatus.

1. Dicitur enim Exod. XIII, sanctifica mihi omne primogenitum quod aperit vulvam in filiis Israel. Sed Christus exivit de clauso virginis utero, et ita matris vulvam non aperuit. Ergo Christus ex hac lege non debuit in templo offerri.
2. Praeterea, illud quod est semper praesens alicui, non potest ei praesentari. Sed Christi humanitas semper fuit Deo maxime praesens, utpote ei semper coniuncta in unitate personae. Ergo non oportuit quod coram Domino sisteretur.
3. Praeterea, Christus est hostia principalis, ad quam omnes hostiae veteris legis referuntur sicut figura ad veritatem. Sed hostiae non debet esse alia hostia. Ergo non fuit conveniens ut pro Christo alia hostia offerretur.
4. Praeterea, inter legales hostias praecipue fuit agnus, qui erat iuge sacrificium, ut habetur Num. XXVIII. Unde etiam Christus dicitur agnus, Ioan. I, ecce agnus Dei. Magis ergo fuit conveniens quod pro Christo offerretur agnus quam par turturum vel duo pulli columbarum.

Sed in contrarium est auctoritas scripturae, quae hoc factum esse testatur, Luc. II.

Respondeo dicendum quod, sicut dictum est, Christus voluit sub lege fieri, ut eos qui sub lege erant redimeret, et ut iustificatio legis in suis membris spiritualiter impleretur. De prole autem nata duplex praeceptum in lege traditur. Unum quidem generale quantum ad omnes, ut scilicet, completis diebus purificationis matris, offerretur sacrificium pro filio sive pro filia, ut habetur Levit. XII. Et hoc quidem sacrificium erat et ad expiationem peccati, in quo proles erat concepta et nata, et etiam ad consecrationem quandam ipsius, quia tunc primo praesentabatur in templo. Et ideo aliquid offerebatur in holocaustum, et aliquid pro peccato. Aliud autem praeceptum erat speciale in lege de primogenitis tam in hominibus quam in iumentis, sibi enim Dominus deputaverat omne primogenitum in Israel, pro eo quod, ad liberationem populi Israel, percusserat primogenita aegypti ab homine usque ad pecus, primogenitis filiorum Israel reservatis. Et hoc mandatum ponitur Exod. XIII. In quo etiam praefigurabatur Christus, qui est primogenitus in multis fratribus, ut dicitur Rom. VIII. Quia igitur Christus, ex muliere natus, erat primogenitus; et voluit fieri sub lege, haec duo evangelista lucas circa eum fuisse observata ostendit. Primo quidem, id quod pertinet ad primogenitos, cum dicit, tulerunt illum in ierusalem, ut sisterent eum Domino, sicut scriptum est in lege Domini, quia omne masculinum adaperiens vulvam sanctum Domino vocabitur. Secundo, id quod pertinet communiter ad omnes, cum dicit, et ut darent hostiam, secundum quod dictum erat in lege Domini, par turturum aut duos pullos columbarum.

Ad primum ergo dicendum quod, sicut Gregorius nyssenus dicit, illud legis praeceptum in solo incarnato Deo singulariter et ab aliis differenter impleri videtur. Ipse namque solus, ineffabiliter conceptus ac incomprehensibiliter editus, virginalem uterum aperuit, non antea connubio reseratum, servans et post partum inviolabiliter signaculum castitatis. Unde quod dicit, aperiens vulvam, designat quod nihil antea inde intraverat vel exiverat. Et per hoc etiam specialiter dicitur masculinus, quia nihil de femineitate culpae portavit. Singulariter etiam sanctus, qui terrenae contagia corruptelae, immaculati partus novitate, non sensit.
Ad secundum dicendum quod, sicut filius Dei non propter seipsum factus est homo et circumcisus in carne, sed ut nos per gratiam faceret deos, et ut spiritualiter circumcidamur; sic propter nos sistitur Domino, ut discamus Deo praesentare nosipsos. Et hoc post circumcisionem eius factum est, ut ostendat neminem nisi circumcisum vitiis, dignum esse divinis conspectibus.
Ad tertium dicendum quod propter hoc ipsum voluit hostias legales pro se offerri, qui erat vera hostia, ut figura veritati coniungeretur, et per veritatem figura approbaretur, contra illos qui Deum legis negant a Christo fuisse in evangelio praedicatum. Non enim putandum est, ut Origenes dicit, quod filium suum bonus Deus sub lege inimici fecerit, quam ipse non dederat.
Ad quartum dicendum quod Levit. XII praecipitur ut qui possent, agnum pro filio aut filia, simul et turturem sive columbam offerrent, qui vero non sufficerent ad offerendum agnum, duos turtures aut duos columbae pullos offerrent. Dominus ergo, qui, cum dives esset, propter nos egenus factus est, ut illius inopia divites essemus, ut dicitur II Cor. VIII, pro se pauperum hostiam voluit offerri, sicut et in ipsa nativitate pannis involvitur et reclinatur in praesepio. Nihilominus tamen huiusmodi aves figurae congruunt. Turtur enim, quia est avis loquax, praedicationem et confessionem fidei significat; quia vero est animal castum, significat castitatem; quia vero est animal solitarium, significat contemplationem. Columba vero est animal mansuetum et simplex, mansuetudinem et simplicitatem significans. Est autem animal gregale, unde significat vitam activam. Et ideo huiusmodi hostia significabat perfectionem Christi et membrorum eius. Utrumque autem animal, propter consuetudinem gemendi, praesentes sanctorum luctus designat, sed turtur, quae est solitaria, significat orationum lacrimas; columba vero, quae est gregalis, significat publicas orationes ecclesiae. Utrumque tamen animal duplicatum offertur, ut sanctitas sit non solum in anima, sed etiam in corpore.


Articulus 4. Utrum inconvenienter mater Dei purganda ad templum accesserit


Ad quartum sic proceditur. Videtur quod inconvenienter mater Dei purganda ad templum accesserit.

1. Purgatio enim non videtur esse nisi ab immunditia. Sed in beata virgine nulla fuit immunditia, ut ex supra dictis patet. Ergo non debuit ut purganda ad templum accedere.
2. Praeterea, Levit. XII dicitur, mulier quae, suscepto semine, peperit masculum, immunda erit septem diebus, et ideo ei praecipitur quod non ingrediatur sanctuarium, donec impleantur dies purgationis eius. Sed beata virgo peperit masculum sine virili semine. Non ergo debuit venire ad templum purganda.
3. Praeterea, purgatio ab immunditia non fit nisi per gratiam. Sed sacramenta veteris legis gratiam non conferebant, sed ipsa Potius secum gratiae auctorem habebat. Non ergo conveniens fuit ut beata virgo ad templum purganda veniret.

Sed contra est auctoritas scripturae, qua dicitur, Luc. II, quod impleti sunt dies purgationis mariae secundum legem moysi.

Respondeo dicendum quod, sicut plenitudo gratiae a Christo derivatur in matrem, ita decuit ut mater humilitati filii conformaretur, humilibus enim Deus dat gratiam, ut dicitur Iac. IV. Et ideo, sicut Christus, licet legi non esset obnoxius, voluit tamen circumcisionem et alia legis onera subire, ad demonstrandum humilitatis et obedientiae exemplum, et ut approbaret legem, et ut calumniae occasionem iudaeis tolleret; propter easdem rationes voluit et matrem suam implere legis observantias, quibus tamen non erat obnoxia.

Ad primum ergo dicendum quod, licet beata virgo nullam haberet immunditiam, voluit tamen purgationis observantiam implere, non propter indigentiam, sed propter legis praeceptum. Et ideo signanter evangelista dicit quod completi sunt dies purgationis eius secundum legem, ipsa enim secundum se purgatione non indigebat.
Ad secundum dicendum quod signanter moyses videtur fuisse locutus, ad excipiendam ab immunditia matrem Dei, quae non peperit suscepto semine. Et ideo patet quod non obligatur ad impletionem illius praecepti, sed voluntarie purgationis observantiam implevit, ut dictum est.
Ad tertium dicendum quod legalia sacramenta non purgabant ab immunditia culpae, quod fit per gratiam, sed hanc purgationem praefigurabant, purgabant enim purgatione quadam carnali ab immunditia irregularitatis cuiusdam; sicut in secunda parte dictum est. Neutram tamen immunditiam beata virgo contraxerat. Et ideo non indigebat purgari.Quaestio 38

De baptismo quo Christus baptizatus est


Deinde considerandum est de baptismo quo Christus baptizatus est.
Et quia Christus baptizatus est baptismo ioannis, primo considerandum est de baptismo ioannis in communi; secundo, de baptizatione Christi.
Circa primum quaeruntur sex.
Primo: utrum conveniens fuerit quod ioannes baptizaret.
Secundo: utrum ille baptismus fuerit a Deo.
Tertio: utrum contulerit gratiam quarto, utrum alii praeter Christum illo baptismo debuerint baptizari.
Quinto: utrum baptismus ille cessare debuerit, Christo baptizato.
Sexto: utrum baptizati baptismo ioannis essent postea baptizandi baptismo Christi.


Articulus 1. Utrum fuerit conveniens ioannem baptizare


Ad primum sic proceditur. Videtur quod non fuerit conveniens ioannem baptizare.

1. Omnis enim ritus sacramentalis ad aliquam pertinet legem. Sed ioannes non introduxit novam legem. Ergo inconveniens fuit quod novum ritum baptizandi introduceret.
2. Praeterea, ioannes fuit missus a Deo in testimonium tanquam propheta, secundum illud Luc. I, tu, puer, propheta altissimi vocaberis. Sed prophetae qui fuerunt ante Christum, non introduxerunt novum ritum, sed ad observantiam legalium rituum inducebant, ut patet malach. Ult., mementote legis moysi, servi mei. Ergo nec ioannes novum ritum baptizandi inducere debuit.
3. Praeterea, ubi est alicuius rei superfluitas, non est ad illud aliquid addendum. Sed iudaei excedebant in superfluitate baptismatum, dicitur enim marci VII, quod pharisaei, et omnes iudaei, nisi crebro lavent manus, non manducant; et a foro, nisi baptizentur, non comedunt; et alia multa quae tradita sunt illis servare, baptismata calicum et urceorum et aeramentorum et lectorum. Ergo inconveniens fuit quod ioannes baptizaret.

Sed contra est auctoritas scripturae, Matth. III, ubi, praemissa sanctitate ioannis, subditur quod exibant ad eum multi, et baptizabantur in iordane.

Respondeo dicendum quod conveniens fuit ioannem baptizare, propter quatuor. Primo quidem, quia oportebat Christum a ioanne baptizari, ut baptismum consecraret, ut dicit Augustinus, super ioan.. Secundo, ut Christus manifestaretur. Unde ipse ioannes baptista dicit, Ioan. I, ut manifestetur, scilicet Christus, in Israel, propterea veni ego in aqua baptizans. Concurrentibus enim turbis annuntiabat Christum, quod quidem facilius sic factum est quam si per singulos discurrisset, ut Chrysostomus dicit, super ioan.. Tertio, ut suo baptismo assuefaceret homines ad baptismum Christi. Unde Gregorius dicit, in quadam homilia, quod ideo baptizavit ioannes ut, praecursionis suae ordinem servans, qui nasciturum Dominum nascendo praevenerat, baptizando quoque baptizaturum praeveniret. Quarto ut, ad poenitentiam homines inducens, homines praepararet ad digne suscipiendum baptismum Christi. Unde Beda dicit quod, quantum catechumenis nondum baptizatis prodest doctrina fidei, tantum profuit baptisma ioannis ante baptisma Christi. Quia sicut ille praedicabat poenitentiam, et baptismum Christi praenuntiabat, et in cognitionem veritatis quae mundo apparuit attrahebat; sic ministri ecclesiae, qui primo erudiunt, postea peccata eorum redarguunt, deinde in baptismo Christi remissionem promittunt.

Ad primum ergo dicendum quod baptismus ioannis non erat per se sacramentum, sed quasi quoddam sacramentale, disponens ad baptismum Christi. Et ideo aliqualiter pertinebat ad legem Christi, non autem ad legem moysi.
Ad secundum dicendum quod ioannes non fuit solum propheta, sed plus quam propheta, ut dicitur Matth. XI, fuit enim terminus legis et initium evangelii. Et ideo magis pertinebat ad eum verbo et opere inducere homines ad legem Christi quam ad observantiam veteris legis.
Ad tertium dicendum quod baptismata illa pharisaeorum erant inania, utpote ad solam munditiam carnis ordinata. Sed baptismus ioannis ordinabatur ad munditiam spiritualem, inducebat enim homines ad poenitentiam, ut dictum est.


Articulus 2. Utrum baptismus ioannis fuit a Deo


Ad secundum sic proceditur. Videtur quod baptismus ioannis non fuit a Deo.

1. Nihil enim sacramentale quod est a Deo, denominatur ab homine puro, sicut baptismus novae legis non dicitur petri vel pauli, sed Christi. Sed ille baptismus denominatur a ioanne, secundum illud Matth. XXI, baptismus ioannis e caelo erat? An ex hominibus? Ergo baptismus ioannis non fuit a Deo.
2. Praeterea, omnis doctrina de novo a Deo procedens aliquibus signis confirmatur, unde et Dominus, Exod. IV, dedit moysi potestatem signa faciendi, et Heb. II dicitur quod cum fides nostra principium accepisset enuntiari a Domino, per eos qui audierunt in nos confirmata est, contestante Deo signis et prodigiis. Sed de ioanne baptista dicitur, Ioan. X, ioannes signum fecit nullum. Ergo videtur quod baptismus quo baptizavit, non esset a Deo.
3. Praeterea, sacramenta quae sunt divinitus instituta, aliquibus sacrae scripturae praeceptis continentur. Sed baptismus ioannis non praecipitur aliquo praecepto sacrae scripturae. Ergo videtur quod non fuerit a Deo.

Sed contra est quod dicitur Ioan. I, qui me misit baptizare in aqua, ille mihi dixit, super quem videris spiritum, etc..

Respondeo dicendum quod in baptismo ioannis duo possunt considerari, scilicet ipse ritus baptizandi, et effectus baptismi. Ritus quidem baptizandi non fuit ab hominibus, sed a Deo, qui familiari spiritus sancti revelatione ioannem ad baptizandum misit. Effectus autem illius baptismi fuit ab homine, quia nihil in illo baptismo efficiebatur quod homo facere non posset. Unde non fuit a solo Deo, nisi inquantum Deus in homine operatur.

Ad primum ergo dicendum quod per baptismum novae legis homines interius per spiritum sanctum baptizantur, quod facit solus Deus. Per baptismum autem ioannis solum corpus mundabatur aqua. Unde dicitur Matth. III, ego baptizo vos in aqua, ille vos baptizabit in spiritu sancto. Et ideo baptismus ioannis denominatur ab ipso, quia scilicet nihil in eo agebatur quod ipse non ageret. Baptismus autem novae legis non denominatur a ministro, qui principalem baptismi effectum non agit, scilicet interiorem emundationem.
Ad secundum dicendum quod tota doctrina et operatio ioannis ordinabatur ad Christum, qui multitudine signorum et suam doctrinam et ioannis confirmavit. Si autem ioannes signa fecisset, homines ex aequo ioanni et Christo attendissent. Et ideo, ut homines principaliter Christo attenderent, non est datum ioanni ut faceret signum. Iudaeis tamen quaerentibus quare baptizaret, confirmavit suum officium auctoritate scripturae, dicens, ego vox clamantis in deserto, etc., ut dicitur Ioan. I. Ipsa etiam austeritas vitae eius officium eius commendabat, quia, ut Chrysostomus dicit, super Matth. mirabile erat in humano corpore tantam patientiam videre.
Ad tertium dicendum quod baptismus ioannis non fuit ordinatus a Deo nisi ut modico tempore duraret, propter causas praedictas. Et ideo non fuit commendatus aliquo praecepto communiter tradito in sacra scriptura, sed familiari quadam revelatione spiritus sancti, ut dictum est.


Articulus 3. Utrum in baptismo ioannis gratia daretur


Ad tertium sic proceditur. Videtur quod in baptismo ioannis gratia daretur.

1. Dicitur enim marci I, fuit ioannes in deserto baptizans, et praedicans baptismum poenitentiae in remissionem peccatorum. Poenitentia autem et remissio peccatorum est per gratiam. Ergo baptismus ioannis gratiam conferebat.
2. Praeterea, baptizandi a ioanne confitebantur peccata sua, ut habetur Matth. III et marci I. Sed confessio peccatorum ordinatur ad remissionem, quae fit per gratiam. Ergo in baptismo ioannis gratia conferebatur.
3. Praeterea, baptismus ioannis propinquior erat baptismo Christi quam circumcisio. Per circumcisionem autem remittebatur peccatum originale, quia, ut Beda dicit, idem salutiferae curationis auxilium circumcisio in lege contra originalis peccati vulnus agebat, quod nunc baptismus agere revelatae gratiae tempore consuevit. Ergo multo magis baptismus ioannis remissionem peccatorum operabatur. Quod sine gratia fieri non potest.

Sed contra est quod Matth. III dicitur, ego quidem baptizo vos in aqua in poenitentiam. Quod exponens Gregorius, in quadam homilia, dicit, ioannes non in spiritu, sed in aqua baptizat, quia peccata solvere non valebat. Sed gratia est a spiritu sancto, et per eam peccata tolluntur. Ergo baptismus ioannis gratiam non conferebat.

Respondeo dicendum quod, sicut dictum est, tota doctrina et operatio ioannis praeparatoria erat ad Christum, sicut ministri et inferioris artificis est praeparare materiam ad formam, quam inducit principalis artifex. Gratia autem conferenda erat hominibus per Christum, secundum illud Ioan. I, gratia et veritas per Iesum Christum facta est. Et ideo baptismus ioannis gratiam non conferebat, sed solum ad gratiam praeparabat, tripliciter. Uno quidem modo, per doctrinam ioannis, inducentem homines ad fidem Christi. Alio modo, assuefaciendo homines ad ritum baptismi Christi. Tertio modo, per poenitentiam, praeparando homines ad suscipiendum effectum baptismi Christi.

Ad primum ergo dicendum quod in illis verbis, ut Beda dicit, potest intelligi duplex baptismus poenitentiae. Unus quidem, quem ioannes baptizando conferebat, qui scilicet baptismus dicitur poenitentiae, etc., quia scilicet ille baptismus erat quoddam inductivum ad poenitentiam, et quasi quaedam protestatio qua profitebantur homines se poenitentiam acturos. Alius autem est baptismus Christi, per quem peccata remittuntur, quem ioannes dare non poterat, sed solum praedicabat, dicens, ille vos baptizabit in spiritu sancto. Vel potest dici quod praedicabat baptismum poenitentiae, idest, inducentem ad poenitentiam, quae quidem poenitentia ducit homines in remissionem peccatorum. Vel potest dici quod per baptismum Christi, ut Hieronymus dicit, gratia datur, qua peccata gratis dimittuntur, quod autem consummatur per sponsum, initiatur per paranymphum, scilicet per ioannem. Unde dicitur quod baptizabat et praedicabat baptismum poenitentiae in remissionem peccatorum, non ideo quia hoc ipse perficeret, sed quia hoc inchoabat praeparando.
Ad secundum dicendum quod illa confessio peccatorum non fiebat ad remissionem peccatorum statim per baptismum ioannis exhibendam, sed consequendam per poenitentiam consequentem, et baptismum Christi, ad quem poenitentia illa praeparabat.
Ad tertium dicendum quod circumcisio instituta erat in remedium originalis peccati. Sed baptismus ioannis ad hoc non erat institutus, sed solum erat praeparatorius ad baptismum Christi, ut dictum est. Sacramenta autem ex VI institutionis suum habent effectum.


Articulus 4. Utrum baptismo ioannis solus Christus debebat baptizari


Ad quartum sic proceditur. Videtur quod baptismo ioannis solus Christus debebat baptizari.

1. Quia, sicut dictum est, ad hoc ioannes baptizavit ut Christus baptizaretur, sicut Augustinus dicit, super ioan.. Sed quod est proprium Christo, non debet aliis convenire. Ergo nulli alii debuerunt illo baptismo baptizari.
2. Praeterea, quicumque baptizatur, aut accipit aliquid a baptismo, aut baptismo aliquid confert. Sed a baptismo ioannis nullus aliquid accipere poterat, quia in eo gratia non conferebatur, ut dictum est nec aliquis baptismo aliquid conferre poterat nisi Christus, qui tactu mundissimae suae carnis aquas sanctificavit. Ergo videtur quod solus Christus baptismo ioannis debuerit baptizari.
3. Praeterea, si alii illo baptismo baptizabantur, hoc non erat nisi ut praepararentur ad baptismum Christi, et sic conveniens videbatur quod, sicut baptismus Christi omnibus confertur, et magnis et parvis, et gentilibus et iudaeis, ita etiam et baptismus ioannis conferretur. Sed non legitur quod ab eo pueri baptizarentur, nec etiam gentiles, dicitur enim marci I, quod egrediebantur ad eum ierosolymitae universi, et baptizabantur ab illo. Ergo videtur quod solus Christus a ioanne debuit baptizari.

Sed contra est quod dicitur Luc. III, factum est, cum baptizaretur omnis populus, et Iesu baptizato et orante, aperti sunt caeli.

Respondeo dicendum quod duplici de causa oportuit alios a Christo baptizari baptismo ioannis. Primo quidem, ut Augustinus dicit, super ioan., quia, si solus Christus baptismo ioannis baptizatus esset, non defuissent qui dicerent baptismum ioannis, quo Christus est baptizatus, digniorem esse baptismo Christi, quo alii baptizantur. Secundo, quia oportebat per baptismum ioannis alios ad baptismum Christi praeparari, sicut dictum est.

Ad primum ergo dicendum quod non propter hoc solum fuit ioannis baptismus institutus ut Christus baptizaretur, sed etiam propter alias causas, ut dictum est. Et tamen, si ad hoc solum esset institutus ut Christus eo baptizaretur, oportebat praedictum inconveniens vitari, aliis hoc baptismo baptizatis.
Ad secundum dicendum quod alii qui ad baptismum ioannis accedebant, non poterant quidem baptismo aliquid conferre, nec tamen a baptismo gratiam accipiebant, sed solum poenitentiae signum.
Ad tertium dicendum quod ille baptismus erat poenitentiae, quae pueris non convenit, ideo pueri illo baptismo non baptizabantur. Conferre autem gentibus viam salutis soli Christo reservabatur, qui est expectatio gentium, ut dicitur Gen. penult.. Sed et ipse Christus apostolis inhibuit gentibus evangelium praedicare, ante passionem et resurrectionem. Unde multo minus conveniebat per ioannem gentiles ad baptismum admitti.


Articulus 5. Utrum baptismus ioannis cessare debuerit postquam Christus est baptizatus


Ad quintum sic proceditur. Videtur quod baptismus ioannis cessare debuerit postquam Christus est baptizatus.

1. Dicitur enim Ioan. I, ut manifestetur israeli, propterea veni in aqua baptizans. Sed, Christo baptizato, sufficienter fuit manifestatus, tum per testimonium ioannis; tum per descensum columbae; tum etiam testimonio paternae vocis. Ergo non videtur quod postea debuerit baptismus ioannis durare.
2. Praeterea, Augustinus dicit, super ioan., baptizatus est Christus, et cessavit ioannis baptismus. Ergo videtur quod ioannes, post Christum baptizatum, non debuerit baptizare.
3. Praeterea, baptismus ioannis erat praeparatorius ad baptismum Christi. Sed baptismus Christi incoepit statim Christo baptizato, quia tactu suae mundissimae carnis vim regenerativam contulit aquis, ut Beda dicit. Ergo videtur quod baptismus ioannis cessaverit, Christo baptizato.

Sed contra est quod dicitur Ioan. III, venit Iesus in iudaeam terram et baptizabat, erat autem et ioannes baptizans. Sed Christus non baptizavit priusquam fuit baptizatus. Ergo videtur quod, postquam fuit Christus baptizatus, adhuc ioannes baptizabat.

Respondeo dicendum quod baptismus ioannis cessare non debuit, Christo baptizato. Primo quidem quia, ut Chrysostomus dicit, si cessasset ioannes baptizare, Christo baptizato, existimaretur quod zelo vel ira faceret. Secundo quia, si cessasset a baptismo, Christo baptizante, discipulos suos in maiorem zelum misisset. Tertio quia, persistens in baptizando, suos auditores mittebat ad Christum. Quarto quia, ut Beda dicit, adhuc permanebat umbra veteris legis, nec debet praecursor cessare donec veritas manifestetur.

Ad primum ergo dicendum quod nondum Christus erat plene manifestatus, eo baptizato. Et ideo adhuc necessarium erat quod ioannes baptizaret.
Ad secundum dicendum quod, baptizato Christo, cessavit baptismus ioannis, non tamen statim, sed eo incarcerato. Unde Chrysostomus dicit, super ioan., aestimo propter hoc permissam esse mortem ioannis, et, eo sublato de medio, Christum maxime praedicare coepisse, ut omnis multitudinis affectio ad Christum transiret, et non ultra his quae de utroque erant sententiis scinderentur.
Ad tertium dicendum quod baptismus ioannis praeparatorius erat, non solum ad hoc quod Christus baptizaretur, sed ad hoc quod alii ad Christi baptismum accederent. Quod nondum fuit impletum, Christo baptizato.


Articulus 6. Utrum baptizati baptismo ioannis fuerint baptizandi baptismo Christi


Ad sextum sic proceditur. Videtur quod baptizati baptismo ioannis non fuerint baptizandi baptismo Christi.

1. Ioannes enim non fuit minor apostolis, cum de eo scriptum sit, Matth. XI, inter natos mulierum non surrexit maior ioanne baptista. Sed illi qui baptizabantur ab apostolis, non rebaptizabantur iterum, sed solummodo addebatur eis impositio manuum, dicitur enim Act. VIII, quod aliqui tantum baptizati erant a philippo in nomine Domini Iesu, tunc apostoli, scilicet petrus et ioannes, imponebant manus super illos, et accipiebant spiritum sanctum. Ergo videtur quod baptizati a ioanne non debuerint baptizari baptismo Christi.
2. Praeterea, apostoli fuerunt baptizati baptismo ioannis, fuerunt enim quidam eorum discipuli ioannis, ut patet Ioan. I. Sed apostoli non videntur baptizati baptismo Christi, dicitur enim Ioan. IV, quod Iesus non baptizabat, sed discipuli eius. Ergo videtur quod baptizati baptismo ioannis non erant baptizandi baptismo Christi.
3. Praeterea, minor est qui baptizatur quam qui baptizat. Sed ipse ioannes non legitur baptizatus baptismo Christi. Ergo multo minus illi qui a ioanne baptizabantur, indigebant baptismo Christi baptizari.
4. Praeterea, Act. XIX dicitur quod paulus invenit quosdam de discipulis, dixitque ad eos, si spiritum sanctum accepistis credentes? At illi dixerunt ad eum, sed neque si spiritus sanctus est, audivimus. Ille vero ait, in quo baptizati estis? Qui dixerunt, in ioannis baptismate. Unde baptizati sunt iterum in nomine Domini nostri Iesu Christi. Sic ergo videtur quod, quia spiritum sanctum nesciebant, quod oportuerit eos iterum baptizari, sicut Hieronymus dicit, super ioelem, et in epistola de viro unius uxoris; et Ambrosius, in libro de spiritu sancto. Sed quidam fuerunt baptizati baptismo ioannis qui habebant plenam notitiam trinitatis. Ergo non erant baptizandi iterum baptismo Christi.
5. Praeterea, Rom. X, super illud, hoc est verbum fidei quod praedicamus, dicit Glossa Augustini, unde est ista virtus aquae ut corpus tangat et cor abluat, nisi faciente verbo, non quia dicitur, sed quia creditur? Ex quo patet quod virtus baptismi dependet ex fide. Sed forma baptismi ioannis significavit fidem in qua nos baptizamur, dicit enim paulus, Act. XIX, ioannes baptizabat baptismo poenitentiae populum, dicens in eum qui venturus est post ipsum ut crederent, hoc est, in Iesum. Ergo videtur quod non oportebat baptizatos baptismo ioannis iterum baptizari baptismo Christi.

Sed contra est quod Augustinus dicit, super ioan., qui baptizati sunt baptismate ioannis, oportebat ut baptizarentur baptismate Domini.

Respondeo dicendum quod secundum opinionem magistri, in iv sent., illi qui baptizati sunt a ioanne nescientes spiritum sanctum esse, ac spem ponentes in illius baptismo, postea baptizati sunt baptismo Christi, illi vero qui spem non posuerunt in baptismo ioannis, et patrem et filium et spiritum sanctum credebant, non fuerunt postea baptizati, sed, impositione manuum ab apostolis super eos facta, spiritum sanctum receperunt. Et hoc quidem verum est quantum ad primam partem, quod multis auctoritatibus confirmatur. Sed quantum ad secundam partem, est penitus irrationabile quod dicitur. Primo quidem, quia baptismus ioannis neque gratiam conferebat, neque characterem imprimebat, sed erat solum in aqua, ut ipse dicit, Matth. III. Unde baptizati fides vel spes quam habebat in Christum, non poterat hunc defectum supplere. Secundo quia, quando in sacramento omittitur quod est de necessitate sacramenti, non solum oportet suppleri quod fuerat omissum, sed oportet totaliter innovari. Est autem de necessitate baptismi Christi quod fiat non solum in aqua, sed etiam in spiritu sancto, secundum illud Ioan. III, nisi quis renatus fuerit ex aqua et spiritu sancto, non potest introire in regnum Dei. Unde illis qui tantum in aqua baptizati erant baptismo ioannis, non solum erat supplendum quod deerat, ut scilicet daretur eis spiritus sanctus per impositionem manuum, sed erant iterato totaliter baptizandi in aqua et spiritu sancto.

Ad primum ergo dicendum quod, sicut Augustinus dicit, super ioan., ideo post ioannem baptizatum est, quia non dabat baptisma Christi, sed suum. Quod autem dabatur a petro, et si quod datum est a Iuda, Christi erat. Et ideo, si quos baptizavit iudas, non sunt iterum baptizandi, baptisma enim tale est qualis est ille in cuius potestate datur; non qualis ille cuius ministerio datur. Et inde est etiam quod baptizati a philippo diacono, qui baptismum Christi dabat, non sunt iterum baptizati, sed acceperunt manus impositionem per apostolos, sicut baptizati per sacerdotes confirmantur per episcopos.
Ad secundum dicendum quod, sicut Augustinus dicit, ad seleucianum, intelligimus discipulos Christi fuisse baptizatos, sive baptismo ioannis, sicut nonnulli arbitrantur, sive, quod magis credibile est, baptismo Christi. Neque enim ministerio baptizandi defuit, ut haberet baptizatos servos per quos ceteros baptizaret, qui non defuit humilitatis ministerio quando eis pedes lavit.
Ad tertium dicendum quod, sicut Chrysostomus dicit, super matth., per hoc quod Christus ioanni dicenti, ego a te debeo baptizari, respondit, sine modo, ostenditur quia postea Christus baptizavit ioannem. Et hoc dicit in quibusdam libris apocryphis manifeste scriptum esse. Certum tamen est, ut Hieronymus dicit, super matth., quod, sicut Christus baptizatus fuit in aqua a ioanne, ita ioannes a Christo erat in spiritu baptizandus.
Ad quartum dicendum quod non est tota causa quare illi fuerunt baptizati post baptismum ioannis, quia spiritum sanctum non cognoverant, sed quia non erant baptismo Christi baptizati.
Ad quintum dicendum quod, sicut Augustinus dicit, contra faustum, sacramenta nostra sunt signa praesentis gratiae, sacramenta vero veteris legis fuerunt signa gratiae futurae. Unde ex hoc ipso quod ioannes baptizavit in nomine venturi, datur intelligi quod non dabat baptismum Christi, qui est sacramentum novae legis.Quaestio 39

De baptizatione Christi


Deinde considerandum est de baptizatione Christi.
Et circa hoc quaeruntur octo.
Primo: utrum Christus debuerit baptizari.
Secundo: utrum debuerit baptizari baptismo ioannis.
Tertio: de tempore baptismi.
Quarto: de loco.
Quinto: de hoc quod sunt ei caeli aperti.
Sexto: de spiritu sancto apparente in specie columbae.
Septimo: utrum illa columba fuerit verum animal.
Octavo: de voce paterni testimonii.


Articulus 1. Utrum fuerit conveniens Christum baptizari


Ad primum sic proceditur. Videtur quod non fuerit conveniens Christum baptizari.

1. Baptizari enim est ablui. Sed Christo non convenit ablui, in quo nulla fuit impuritas. Ergo videtur quod Christum non decuerit baptizari.
2. Praeterea, Christus circumcisionem suscepit ut impleret legem. Sed baptismus non pertinebat ad legem. Ergo non debebat baptizari.
3. Praeterea, primum movens in quolibet genere est immobile secundum illum motum, sicut caelum, quod est primum alterans, non est alterabile. Sed Christus est primum baptizans, secundum illud, super quem videris spiritum descendentem et manentem, hic est qui baptizat. Ergo Christum non decuit baptizari.

Sed contra est quod dicitur Matth. III, quod venit Iesus a galilaea in iordanem ad ioannem, ut baptizaretur ab eo.

Respondeo dicendum quod conveniens fuit Christum baptizari. Primo quidem quia, ut Ambrosius dicit, super luc., baptizatus est Dominus, non mundari volens, sed mundare aquas, ut, ablutae per carnem Christi, quae peccatum non cognovit, baptismatis vim haberent, et ut sanctificatas relinqueret postmodum baptizandis, sicut Chrysostomus dicit. Secundo, sicut Chrysostomus dicit, super matth., quamvis Christus non esset peccator, tamen naturam suscepit peccatricem, et similitudinem carnis peccati. Propterea, etsi pro se baptismate non indigebat, tamen in aliis carnalis natura opus habebat. Et, sicut Gregorius nazianzenus dicit, baptizatus est Christus ut totum veteranum adam immergat aquae. Tertio, baptizari voluit, sicut Augustinus dicit, in sermone de epiphania, quia voluit facere quod faciendum omnibus imperavit. Et hoc est quod ipse dicit, sic decet nos adimplere omnem iustitiam. Ut enim Ambrosius dicit, super luc., haec est iustitia, ut quod alterum facere velis, prius ipse incipias, et tuo alios horteris exemplo.

Ad primum ergo dicendum quod Christus non fuit baptizatus ut ablueretur, sed ut ablueret, sicut dictum est.
Ad secundum dicendum quod Christus non solum debebat implere ea quae sunt legis veteris, sed etiam inchoare ea quae sunt novae. Et ideo non solum voluit circumcidi, sed etiam baptizari.
Ad tertium dicendum quod Christus est primum baptizans spiritualiter. Et sic non est baptizatus, sed solum in aqua.Tertia Pars Qu.37 a.3