Missale Romanum 2002 886

Die 28 decembris

SS. INNOCENTIUM, MARTYRUM

Festum

Ant. ad introitum Innocéntes pro Christo infántes occísi sunt, ipsum sequúntur Agnum sine mácula, et dicunt semper: Glória tibi, Dómine.

Dicitur Gloria in excélsis.

Collecta Deus, cuius hodiérna die praecónium Innocéntes mártyres non loquéndo sed moriéndo conféssi sunt, da, quaesumus, ut fidem tuam, quam lingua nostra lóquitur, étiam móribus vita fateátur. Per Dóminum.

Super oblata Súscipe, Dómine, quaesumus, devotórum múnera famulórum, et eos tuis purífica serviéntes pietáte mystériis, quibus étiam iustíficas ignorántes. Per Christum.

Praefatio de Nativitate, pp. 520 - 522 .


887 & 4 X

Pagina 887.

Ant. ad communionem Cf. Ap 14,4 Hi empti sunt ex homínibus, primítiae Deo et Agno; hi sequúntur Agnum quocúmque íerit.

Post communionem Salvatiónis abundántiam tríbue, Dómine, fidélibus in eórum festivitáte tua sancta suméntibus, qui, Fílium tuum humána necdum voce profiténtes, caelésti sunt grátia pro eius nativitáte coronáti. Qui vivit et regnat in saecula saeculórum.

Die 29 decembris

S. Thomæ Becket, episcopi et martyris

De Communi martyrum: pro uno martyre (p. 915 ), vel de Communi pastorum: pro episcopo (p. 929 ).

Collecta Deus, qui beáto Thomae mártyri pro iustítia magno ánimo vitam profúndere tribuísti, da nobis, eius intercessióne, nostram pro Christo vitam in hoc saeculo abnegáre, ut eam in caelo inveníre possímus. Per Dóminum.

Die 31 decembris

S. Silvestri I, papæ

De Communi pastorum: pro papa (p. 927 ).

Collecta Auxiliáre, Dómine, pópulo tuo, beáti Silvéstri papae intercessióne suffúlto, ut, praeséntem vitam sub tua gubernatióne transcúrrens, mereátur felíciter inveníre perpétuam. Per Dóminum.

888 & 4 X

Pagina 888.

889 & 4 X

Pagina 889.

&&COMMUNIA

890 & 4 X

Pagina 890.

1. Commodidatis causa, in singulis Communibus, plures ponuntur Missae cum omnibus elementis, nempe antiphonis et orationibus. Sacerdoti licet, pro opportunitate, antiphonas et orationes ex eodem Communi inter se commutare, eligendo ex ipsis textus, qui, sub respectu pastorali, aptiores videntur. Insuper, in Missis de memoriis, orationes super oblata et post communionem, praeter quam ex ipsis Communibus, sumi possunt etiam e feriis respectivi temporis liturgici.

2. In Communi martyrum et in Communi sanctorum et sanctarum, omnes orationes, quae ponuntur pro viris, adhiberi possunt etiam pro mulieribus, mutato genere.

3. In singulis Communibus, textus forma singulari expressi semper adhiberi possunt pro pluribus, mutato numero. Item, textus forma plurali positi pro uno assumi possunt, mutato numero.

4. Missae, quae pro peculiaribus temporibus vel adiunctis positae sunt, tantum in illis quidem temporibus et adiunctis adhibeantur.

891 & 4 X

Pagina 891.

COMMUNE DEDICATIONIS ECCLESIAE

Formularia Missarum " in dedicatione ecclesiae " necnon " in dedicatione altaris " inveniuntur inter Missas rituales (pp. 106 0-1071).

IN ANNIVERSARIO DEDICATIONIS

I. In ipsa ecclesia dedicata

Ant. ad introitum Ps 67,36 Mirábilis, Deus, de sanctuário tuo! Deus Israel ipse tríbuet virtútem et fortitúdinem plebi suae. Benedíctus Deus! (T.P. allelúia).

Dicitur Gloria in excélsis.

Collecta Deus, qui nobis per síngulos annos huius sancti templi tui consecratiónis réparas diem, exáudi preces pópuli tui, et praesta, ut fiat hic tibi semper purum servítium et nobis plena redémptio. Per Dóminum.

DiciturCredo

Super oblata Mémores diéi quo domum tuam, Dómine, glória dignátus es ac sanctitáte replére, nosmetípsos, quaesumus, fac hóstias tibi semper accéptas. Per Christum.


892 & 4 X

Pagina 892.

Praefatio: De mysterio templi Dei, quod est Ecclesia. Tonus sollemnis

893 & 4 X

Pagina 893.

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dóminus Deus Sábaoth...

Textus sine cantu: V. Dóminus vobíscum. R. Et cum spíritu tuo. V. Sursum corda. R. Habémus ad Dóminum. V. Grátias agámus Dómino Deo nostro. R. Dignum et iustum est. Vere dignum et iustum est, aequum et salutáre, nos tibi semper et ubíque grátias ágere: Dómine, sancte Pater, omnípotens aetérne Deus: per Christum Dóminum nostrum. Quia in domo visíbili quam nobis exstrúere concessísti, ubi famíliae in hoc loco ad te peregrinánti favére non désinis, mystérium tuae nobíscum communiónis mire figúras et operáris: hic enim tibi templum illud quod nos sumus aedíficas, et Ecclésiam per orbem diffúsam in domínici compágem córporis facis augéri, in pacis visióne compléndam, caelésti civitáte Ierúsalem.

894 & 4 X

Pagina 894.

Et ídeo, cum multitúdine órdinum beatórum, in templo glóriae tuae, te collaudámus, benedícimus et magnificámus, dicéntes: Sanctus, Sanctus, Sanctus Dóminus Deus Sábaoth ...

Ant. ad communionem Cf. 1Co 3,16-17 Templum Dei estis, et Spíritus Dei hábitat in vobis. Templum Dei sanctum est, quod estis vos (T.P. allelúia).

Post communionem Benedictiónis tuae, quaesumus, Dómine, plebs tibi sacra fructus repórtet et gáudium, ut, quod in huius festivitátis die corporáli servítio exhíbuit, spiritáliter se retulísse cognóscat. Per Christum.

Benedictio in fine Missae Deus, Dóminus caeli et terrae, qui vos hódie ad huius domus dedicatiónis memóriam adunávit, ipse vos caelésti benedictióne fáciat abundáre. R. Amen. Concedátque vobis fíeri templum suum et habitáculum Spíritus Sancti, qui omnes fílios dispérsos vóluit in Fílio suo congregári. R. Amen. Quátenus felíciter emundáti, habitatórem Deum in vobismetípsis possítis habére, et aetérnae beatitúdinis hereditátem cum ómnibus Sanctis possidére. R. Amen. Et benedíctio Dei omnipoténtis, Patris, et Filii, + et Spíritus Sancti, descéndat super vos et máneat semper. R. Amen.

895 & 4 X

Pagina 895.

II. Extra ipsam ecclesiam dedicatam

Ant. ad introitum Cf. Ap 21,2 Vidi civitátem sanctam, Ierúsalem novam, descendéntem de caelo a Deo, parátam sicut sponsam ornátam viro suo (T.P. allelúia).

Vel: Cf. Ap 21,3 Ecce tabernáculum Dei cum homínibus! Et habitábit cum eis, et ipsi pópulus eius erunt, et ipse Deus cum eis erit eórum Deus (T.P. allelúia).

Dicitur Gloria in excélsis.

Collecta Deus, qui de vivis et eléctis lapídibus aetérnum habitáculum tuae praeparas maiestáti, multíplica super Ecclésiam tuam grátiam, quam dedísti, ut fidélis tibi pópulus in caeléstis aedificatiónem Ierúsalem semper accréscat. Per Dóminum.

Vel: Deus, qui Ecclésiam tuam sponsam vocáre dignátus es, da, ut plebs nómini tuo insérviens te tímeat, te díligat, te sequátur et ad caeléstia promíssa, te ducénte, pervéniat. Per Dóminum.

Super oblata Súscipe, quaesumus, Dómine, munus oblátum, et poscéntibus concéde, ut hic sacramentórum virtus et votórum obtineátur efféctus. Per Christum.


896 & 4 X

Pagina 896.

Praefatio: De mysterio Ecclesiae, quae est sponsa Christi templumque Spiritus./b

V. Dóminus vobíscum. R. Et cum spíritu tuo. V. Sursum corda. R. Habémus ad Dóminum. V. Grátias agámus Dómino Deo nostro. R. Dignum et iustum est. Vere dignum et iustum est, aequum et salutáre, nos tibi semper et ubíque grátias ágere: Dómine, sancte Pater, omnípotens aetérne Deus: Qui domum oratiónis muníficus inhabitáre dignáris, ut, grátia tua perpétuis fovénte subsídiis, templum Spíritus Sancti ipse nos perfícias, acceptábilis vitae splendóre corúscans. Sed et visibílibus aedifíciis adumbrátam, Christi sponsam Ecclésiam perénni operatióne sanctíficas, ut, innumerábili prole mater exsúltans, in glóriam tuam collocétur in caelis. Et ídeo, cum Sanctis et Angelis univérsis, te collaudámus, sine fine dicéntes: Sanctus, Sanctus, Sanctus Dóminus Deus Sábaoth ...

Ant. ad communionem Cf. 1P 2,5 Tamquam lápides vivi superaedificámini, domus spiritális, sacerdótium sanctum (T.P. allelúia).

Vel: Cf. Mt 21,13; Lc 11,10 Domus mea, domus orátionis vocábitur, dicit Dóminus: in ea omnis qui petit, áccipit; et qui quaerit, ínvenit; et pulsánti aperiétur (T.P. allelúia).

Post communionem Deus, qui nobis supérnam Ierúsalem per temporále Ecclésiae tuae signum adumbráre voluísti, da, quaesumus, ut, huius participatióne sacraménti, nos tuae grátiae templum effícias, et habitatiónem glóriae tuae íngredi concédas. Per Christum.

897 & 4 X

Pagina 897.

COMMUNE BEATAE MARIAE VIRGINIS

Hae Missae adhibentur etiam pro celebranda memoria sanctae Mariae in sabbato, et in Missis votivis de beata Maria Virgine. In omnibus orationibus, ubi invenitur vocabulum " commemoratio ", adhiberi potest pro opportunitate etiam " memoria ".

I. Tempore " per annum "

Haec formularia adhiberi possunt iuxta normas etiam in tempore Quadragesimae, ubi agitur aliquae celebratio beatae Mariae Virginis in calendario proprio rite inscripta.

1

Ant. ad introitum Salve, sancta parens, eníxa puérpera Regem, qui caelum terrámque regit in saecula saeculórum.

Collecta Concéde nos fámulos tuos, quaesumus, Dómine Deus, perpétua mentis et córporis sanitáte gaudére, et, gloriósa beátae Maríae semper Vírginis intercessióne, a praesénti liberári tristítia, et aetérna pérfrui laetítia. Per Dóminum.

Super oblata Súscipe, quaesumus, Dómine, preces pópuli tui cum oblatiónibus hostiárum, ut, intercedénte beáta María, Fílii tui Genetríce, nullíus sit írritum votum, nullíus sit vácua postulátio. Per Christum.

Praefatio I de beata Maria Virgine (in Missis votivis: Et te in veneratióne), p. 547 , vel II, p. 548 .

898 & 4 X

Pagina 898.

Ant. ad communionem Cf.Lc 11,27 Beáta víscera Maríae Vírginis, quae portavérunt aetérni Patris Fílium.

Post communionem Suméntes, Dómine, caeléstia sacraménta, quaesumus cleméntiam tuam, ut, qui de beátae Vírginis Mariae commemoratióne laetámur, eiúsdem Vírginis imitatióne, redemptiónis nostrae mystério digne valeámus famulári. Per Christum.

2

Ant. ad introitum Beáta es, Virgo María, quae ómnium portásti creatórem; genuísti qui te fecit, et in aetérnum pérmanes Virgo.

Collecta Concéde, miséricors Deus, fragilitáti nostrae praesídium, ut, qui sanctae Dei Genetrícis memóriam ágimus, intercessiónis eius auxílio a nostris iniquitátibus resurgámus. Per Dóminum.

Super oblata Genetrícis Fílii tui memóriam venerántes, quaesumus, Dómine, ut sacrifícii huius oblátio nosmetípsos, grátia tua largiénte, tibi perfíciat munus aetérnum. Per Christum.

Praefatio I de beata Maria Virgine (in Missis votivis: Et te in veneratióne), p. 547 , vel II, p. 548 .

899 & 4 X

Pagina 899.

Ant. ad communionem Lc 1,49 Fecit mihi magna, qui potens est, et sanctum nomen eius.

Post communionem Redemptiónis aetérnae partícipes effécti, quaesumus, Dómine, ut, qui Genetrícis Fílii tui memóriam ágimus, et de grátiae tuae plenitúdine gloriémur, et salvatiónis contínuum sentiámus augméntum. Per Christum.

3

Ant. ad introitum Cf. Benedícta es tu, Virgo María, a Dómino Deo excélso prae ómnibus muliéribus super terram; quia nomen tuum ita magnificávit, ut non recédat laus tua de ore hóminum.

Collecta Sanctíssimae venerántibus Vírginis Maríae memóriam gloriósam, ipsíus nobis, quaesumus, Dómine, intercessióne concéde, ut de plenitúdine grátiae tuae nos quoque mereámur accípere. Per Dóminum.

Super oblata Laudis tibi, Dómine, hóstias offérimus, de Genetrícis Fílii tui commemoratióne laetántes; praesta, quaesumus, ut per haec sacrosáncta commércia ad redemptiónis aetérnae proficiámus augméntum. Per Christum.

Praefatio I de beata Maria Virgine (in Missis votivis: Et te in veneratióne), p. 547 , vel II, p. 548 .

900 & 4 X

Pagina 900.

Ant. ad communionem Cf. Lc 1,48 Beátam me dicent omnes generatiónes, quia ancíllam húmilem respéxit Deus.

Post communionem Refécti, Dómine, caeléstibus alimóniis, te súpplices exorámus, ut Fílium tuum, ex alma Vírgine natum, quem sacraménto suscépimus, confiteámur verbis et móribus teneámus. Qui vivit et regnat in saecula saeculórum.

4

Ant. ad introitum Cf. Ps 44,13 Ps 15 Ps 16 Vultum tuum deprecabúntur omnes dívites plebis: adducéntur Regi vírgines post eam: próximae eius adducéntur tibi in laetítia et exsultatióne.

Collecta Famulórum tuórum, quaesumus, Dómine, delícta ignósce, ut, qui tibi placére de áctibus nostris non valémus, Genetrícis Fílii tui Dómini nostri intercessióne salvémur. Qui tecum.

Super oblata Súscipe, Dómine, múnera quae tibi offérimus, et praesta, ut corda nostra, Sancti Spíritus luce irradiáta, exémplo beátae Vírginis Maríae, tua semper váleant perquírere et conserváre. Per Christum.

Praefatio I de beata Maria Virgine (in Missis votivis: Et te in veneratióne), p. 547 , vel II, p. 548 .

901 & 4 X

Pagina 901.

Ant. ad communionem Laudáte Dóminum Deum nostrum, quia in María ancílla sua adimplévit misericórdiam suam, quam promísit dómui Israel.

Post communionem Sumptis, Dómine, salútis et fídei sacraméntis, súpplices te deprecámur, ut, beátam Vírginem Maríam devóte recoléntes, supérnae caritátis cum ipsa partícipes fíeri mereámur. Per Chrístum.

5

Ant. ad introitum Cf. Lc 1,28 Lc 42 Ave, María, grátia plena, Dóminus tecum: benedícta tu in muliéribus, et benedíctus fructus ventris tui.

Collecta Deus, qui beátam Vírginem Maríam, inter húmiles et páuperes praecelléntem, Matrem Salvatóris elegísti, praesta, quaesumus, ut, eius exémpla sectántes, tibi sincérae fídei praestémus obséquium et in te totam spem salútis collocémus. Per Dominum.

Super oblata Súscipe, Dómine, haec nóstrae devótionis múnera, et praesta, ut, qui Fílii tui imménsae caritátis opus recólimus, in tui et próximi dilectióne beátae Maríae Vírginis confirmémur exémplo. Per Christum.

Praefatio I de beata Maria Virgine (in Missis votivis: Et te in veneratióne), p. 547 , vel II, p. 548 .

902 & 4 X

Pagina 902.

Ant. ad communionem Cf. Ps 86,3; Lc 1,49 Gloriósa dicta sunt de te, Virgo María, quia fecit tibi magna, qui potens est.

Post communionem Concéde, Dómine, Ecclésiae tuae, ut, huius sacraménti virtúte roboráta, sémitas Evangélii alácriter percúrrat, donec beátam pacis visiónem attíngat, qua Virgo María, húmilis ancílla tua, iam frúitur in aetérnum gloriósa. Per Christum.

6

Ant. ad introitum Virga Iesse flóruit: Virgo Deum et hóminem génuit; pacem Deus réddidit, in se reconcílians ima summis.

Collecta Adiuvet nos, quaesumus, Dómine, beátae Maríae semper Vírginis intercéssio veneránda, et a cunctis perículis absolútos in tua fáciat pace gaudére. Per Dóminum.

Super oblata Múnera tibi placatiónis et laudis offérimus, Dómine, humíliter deprecántes, ut, beátae Maríae Vírginis sequéntes exémpla, nosmetípsos exhibeámus hóstiam sanctam, tibi placéntem. Per Christum.

Praefatio I de beata Maria Virgine (in Missis votivis: Et te in veneratióne), p. 547 , vel II, p. 548 .

903 & 4 X

Pagina 903.

Ant. ad communionem Ps 44,3 Diffúsa est grátia in lábiis tuis: proptérea benedíxit te Deus in aetérnum.

Post communionem Caelésti alimónia nutrítos, fac nos, Dómine, exémplo beátae Vírginis Maríae, pura tibi conversatióne servíre, et cum ipsa te sincéris láudibus magnificáre. Per Christum.


7

Ant. ad introitum Cf. Lc 1,47-48 Ait María: Exsultávit spíritus meus in Deo salutári meo; quia respéxit Dóminus humilitátem ancíllae suae.

Collecta Deus, qui virginálem aulam beátae Maríae, in qua Verbum tuum habitáret, elígere dignátus es, da, quaesumus, ut, eius nos defensióne munítos, iucúndos fácias interésse eius commemoratióni. Per Dóminum.

Super oblata Accépta sint tibi, Dómine, múnera pópuli tui, in commemoratióne beátae Maríae obláta, quae tibi virginitáte plácuit et humilitáte concépit Fílium tuum Dóminum nostrum. Qui vivit et regnat in saecula saeculórum.

Praefatio I de beata Maria Virgine (in Missis votivis: Et te in veneratióne), p. 547 , vel II, p. 548 .

Ant. ad communionem Lc 2,19 María conservábat ómnia verba haec, cónferens in corde suo.

904 & 4 X

Pagina 904.


Post communionem Spirituális alimóniae partícipes effécti, quaesumus, Dómine Deus noster, ut, beátam Vírginem Maríam assídue imitántes, et Ecclésiae servítio semper inveniámur inténti et tui experiámur gáudia famulátus. Per Christum.

8

Ant. ad introitum Felix es, sacra Virgo María, et omni laude digníssima: quia ex te ortus est sol iustítiae, Christus Deus noster, per quem salváti et redémpti sumus.

Collecta Concéde, quaesumus, omnípotens Deus, ut fidéles tui, qui sub sanctíssimae Vírginis Maríae patrocínio laetántur, eius pia intercessióne a cunctis malis liberéntur in terris, et ad gáudia aetérna perveníre mereántur in caelis. Per Dóminum.

Super oblata Preces, Dómine, tuórum réspice oblationésque fidélium, in beátae Maríae Dei Genetrícis commemoratióne delátas, ut et tibi gratae sint, et nobis cónferant tuae propitiatiónis auxílium. Per Christum.

Praefatio I de beata Maria Virgine (in Missis votivis: Et te in veneratióne), p. 547 , vel II, p. 548 .

Ant. ad communionem Cf. Lc 1,48 Respéxit Dóminus humilitátem ancíllae suae, ecce enim beátam me dicent omnes generatiónes.

905 & 4 X

Pagina 905.


Post communionem Salutáribus refécti sacraméntis, súpplices te, Dómine, deprecámur, ut, qui memóriam beátae Vírginis Dei Genetrícis Maríae venerándo égimus, redemptiónis tuae fructum perpétuo experíri mereámur. Per Christum.

II. Tempore Adventus

Ant. ad introitum Cf. Is 45,8 Roráte, caeli, désuper, et nubes pluant iustum; aperiátur terra, et gérminet Salvatórem.

Vel: Cf. Lc 1,30-32 Angelus ad Maríam ait: Invenísti grátiam apud Deum; Ecce concípies et páries fílium, et vocábitur Altíssimi Fílius.

Collecta Deus, qui de beátae Maríae Vírginis útero Verbum tuum, Angelo nuntiánte, carnem suscípere voluísti, praesta supplícibus tuis, ut, qui vere eam Dei Genetrícem crédimus, eius apud te intercessiónibus adiuvémur. Per Dóminum.

Vel: Deus, qui promíssa Pátribus adímplens beátam Vírginem Maríam elegísti, ut Mater fíeret Salvatóris, concéde nobis illíus exémpla sectári, cuius humílitas tibi plácuit, et obodiéntia nobis prófuit. Per Dóminum.

906 & 4 X

Pagina 906.


Super oblata Accipe, Dómine, haec múnera, et tua virtúte in sacraméntum salútis convérte, in quo, cessántibus figurálibus Patrum hóstiis, verus Agnus offértur, Iesus Christus Fílius tuus, ex intácta Vírgine ineffabíliter natus. Qui vivit et regnat in saecula saeculórum.

Praefatio I de beata Maria Virgine p. 547 , vel II, p. 548 . Adhiberi potest etiam Praefatio II de Adventu, p. 519 .

Ant. ad communionem Cf. Is 7,14 Ecce Virgo concípiet, et páriet fílium, et vocábitur nomen eius Emmánuel.

Post communionem Mystéria quae súmpsimus, Dómine Deus noster, misericórdiam tuam in nobis semper osténdant, ut Fílii tui incarnatióne salvémur, qui Genetrícis eius commemoratiónem fidéli mente celebrámus. Qui vivit et regnat in saecula saeculórum.

III. Tempore Nativitatis

Ant. ad introitum Génuit puérpera Regem, cui nomen aetérnum, et gáudia matris habens cum virginitátis honóre: nec primam símilem visa est, nec habére sequéntem.

Vel: Virgo Dei Génetrix, quem totus non capit orbis, in tua se clausit víscera factus homo.

907 & 4 X

Pagina 907.


Collecta Deus, qui salútis aetérnae, beátae Maríae virginitáte fecúnda, humáno géneri praemia praestitísti, tríbue, quaesumus, ut ipsam pro nobis intercédere sentiámus, per quam merúimus Fílium tuum auctórem vitae suscípere, Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum. Qui tecum.

Vel: Deus, cuius Verbum ab aetérno génitum ex Vírginis útero procédere voluísti, concéde, quaesumus, ut, beáta María intercedénte, splendóre praeséntiae suae nostras illúminet ténebras, ac de sua plenitúdine donet nobis laetítiam et pacem. Qui tecum.

Super oblata Beáta témpora celebrántes, quae per temporálem Unigéniti tui nativitátem et partum Maríae Vírginis consecrásti, haec oblátio, quaesumus, Dómine, nos sanctíficet, atque in illo tríbuat renásci. Qui vivit et regnat in saecula saeculórum.

Praefatio I de beata Maria Virgine, p. 547 , vel II, p. 548 .

Ant. ad communionem Cf. Lc 11,27 Beáta víscera Maríae Vírginis, quae portavérunt aetérni Patris Fílium.

Post communionem Incarnáti Verbi tui Córpore et Sánguine refécti, quaesumus, Dómine, ut haec divína mystéria, quae in commemoratióne beátae Vírginis Maríae laetánter accépimus, eiúsdem Fílii tui divinitátis partícipes nos semper effíciant. Qui vivit et regnat in saecula saeculórum.

908 & 4 X

Pagina 908.

IV. Tempore paschali

Ant. ad introitum Cf. Ps 29,12 Convertísti, Dómine, planctum meum in gáudium mihi, et circumdedísti me laetítia, allelúia.

Collecta Deus, qui, per resurrectiónem Fílii tui Dómini nostri Iesu Christi, mundum laetificáre dignátus es, praesta, quaesumus, ut, per eius Genetrícem Vírginem Maríam, perpétuae capiámus gáudia vitae. Per Dóminum.

Super oblata Súscipe, sancte Pater, oblatiónem humilitátis nostrae, quam tibi laeti exhibémus, commemoratiónem beátae Maríae Vírginis celebrántes, et praesta, ut nobis, sacrifício Christi sociátis, temporális fiat consolátio et aetérna salvátio. Per Christum.

Praefatio I de beata Maria Virgine, p. 547 , vel II, p. 548 .

Ant. ad communionem Laetáre, Virgo Mater, quia surréxit Christus de sepúlcro, allelúia.

Post communionem Paschálibus sacraméntis refécti, quaesumus, Dómine, ut, qui Genetrícis Fílii tui memóriam recólimus, vitam Iesu in carne nostra mortáli manifestémus. Per Christum.

Tempore paschali adhiberi potest etiam Missa de Sancta Maria, Regina Apostolorum, pp. 117 5-1176.

909 & 4 X

Pagina 909.


COMMUNE MARTYRUM

I. Extra tempus paschale

A. Pro pluribus martyribus

1

Ant. ad introitum Gaudent in caelis ánimae Sanctórum, qui Christi vestígia sunt secúti; et quia pro eius amóre sánguinem suum fudérunt, ídeo cum Christo exsúltant sine fine.

Vel: Viri sancti gloriósum sánguinem fudérunt pro Dómino, amavérunt Christum in vita sua, imitáti sunt eum in morte sua: et ídeo corónas triumpháles meruérunt.

Collecta Praesta, Dómine, précibus nostris cum exsultatióne provéntum, ut sanctórum mártyrum N. et N., quorum diem passiónis ánnua devotióne recólimus, étiam fídei constántiam subsequámur. Per Dóminum.

Super oblata Súscipe, sancte Pater, múnera quae in sanctórum mártyrum commemoratióne deférimus, et nobis fámulis tuis concéde, ut in confessióne tui nóminis inveníri stábiles mereámur. Per Christum.


910 & 4 X

Pagina 910.

Ant. ad communionem Lc 22,28-30 Vos estis qui permansístis mecum in tentatiónibus meis, et ego dispóno vobis regnum, dicit Dóminus, ut edátis et bibátis super mensam meam in regno meo.

Vel: Ecce merces Sanctórum copiósa est apud Deum: ipsi vero mórtui sunt pro Christo, et vivent in aetérnum.

Post communionem Deus, qui crucis mystérium in sanctis martyribus tuis mirabíliter illustrásti, concéde propítius, ut, ex hoc sacrifício roboráti, Christo fidéliter haereámus, et in Ecclésia ad salútem ómnium operémur. Per Christum.

2

Ant. ad introitum Cf. Ps 33,20-21 Multae tribulatiónes iustórum, et de his ómnibus liberávit eos Dóminus. Dóminus custódit ómnia ossa eórum, unum ex his non conterétur.

Vel: Cf. Ap 7,14; Da 3,95 Isti sunt, qui venérunt ex magna tribulatióne, et lavérunt stolas suas in sánguine Agni. Tradidérunt córpora sua propter Deum ad supplícia: et meruérunt habére corónas perpétuas.

Collecta Omnípotens sempitérne Deus, qui sanctis N. et N. pro Christo pati donásti, nostrae quoque fragilitáti divínum praeténde subsídium, ut sicut illi pro te mori non dubitárunt, ita nos fortes in tua confessióne vívere valeámus. Per Dóminum.

911 & 4 X

Pagina 911.


Super oblata Fiat tibi, quaesumus, Dómine, hóstia sacránda placábilis pretiósi celebritáte martyrii, quae et peccáta nostra puríficet, et tuórum tibi vota concíliet famulórum. Per Christum.

Ant. ad communionem Cf. Jn 15,13 Maiórem caritátem nemo habet, ut ánimam suam ponat quis pro amícis suis, dicit Dóminus.

Vel: Lc 12,4 Dico autem vobis amícis meis: Ne terreámini ab his, qui vos persequúntur.

Post communionem Pane caelésti nutrítos et in Christo unum corpus efféctos, da nos, quaesumus, Dómine, ab eius caritáte numquam separári et, sanctórum mártyrum tuórum N. et N. exémplo, propter eum qui diléxit nos ómnia fórtiter superáre. Qui vivit et regnat in saecula saeculórum.

3

Ant. ad introitum Cf. Ps 36,39 Salus iustórum a Dómino, et protéctor eórum est in témpore tribulatiónis.

Vel: Cf. Sg 3,6-7 Sg 9 Tamquam aurum in fornáce probávit eléctos Dóminus, et quasi holocáusti hóstiam accépit illos; et in témpore erit respéctus illórum: quóniam donum et pax erit eléctis Dei.

912 & 4 X

Pagina 912.


Collecta Fratérna nos, Dómine, mártyrum tuórum coróna laetíficet, quae et fídei nostrae praebeat increménta virtútum, et multíplici nos suffrágio consolétur. Per Dóminum.

Vel: Beatórum mártyrum N. et N., quaesumus, Dómine, tibi nos orátio grata comméndet, et in tuae veritátis professióne confírmet. Per Dóminum.

Super oblata Súscipe, quaesumus, Dómine, múnera pópuli tui pro mártyrum tuórum passiónibus dicáta sanctórum, et, quae beátis N. et N. in persecutióne fortitúdinem ministrárunt, nobis quoque praebeant inter advérsa constántiam. Per Christum.

Ant. ad communionem Cf. Mc 8,35 Qui perdíderit ánimam suam propter me et Evangélium, salvam fáciet eam, dicit Dóminus.

Vel: Cf. Sg 3,4 Si coram homínibus torménta passi sunt, spes electórum est immórtalis in aetérnum.

Post communionem Consérva in nobis, Dómine, munus tuum, et quod, te donánte, pro festivitáte beatórum mártyrum N. et N. percépimus, et salútem nobis praestet et pacem. Per Christum.


913 & 4 X

Pagina 913.

4

Ant. ad introitum Cf. Ps 33,18 Clamavérunt iusti, et Dóminus exaudívit eos, et ex ómnibus tribulatiónibus eórum liberávit eos.

Vel: Propter testaméntum Dómini et leges patérnas, Sancti Dei perstitérunt in amóre fraternitátis: quia unus fuit semper spíritus in eis, et una fides.

Collecta Deus, qui nos ánnua sanctórum N. et N. festivitáte laetíficas, concéde propítius, ut, quorum natalícia cólimus, virtútem quoque passiónis imitémur. Per Dóminum.

Vel: Deus, qui sanctis N. et N. ad hanc glóriam veniéndi copiósam munus grátiae contulísti, da fámulis tuis, mártyrum intercedéntibus méritis, véniam peccatórum, et concéde, ut ab ómnibus adversitátibus liberéntur. Per Dóminum.

Super oblata Hóstias tibi, Dómine, pro commemoratióne beatórum N. et N. offérimus, supplíciter deprecántes, ut, sicut illis praebuísti sacrae fídei claritátem, sic nobis indulgéntiam largiáris et pacem. Per Christum.

Ant. ad communionem 2Co 4,11 In mortem trádimur propter Iesum, ut et vita Iesu manifestétur in carne nostra mortáli.

914 & 4 X

Pagina 914.

Vel: Mt 10,28 Nolíte timére eos qui corpus occídunt, ánimam autem non possunt occídere, dicit Dóminus.

Post communionem Concéde nobis, Dómine, per haec sacraménta caeléstia, grátiam in beatórum mártyrum N. et N. celebritáte multíplicem, ut de tanti agóne certáminis discámus et firma solidári patiéntia, et pia exsultáre victória. Per Christum.

5

Ant. ad introitum Sanguis sanctórum mártyrum pro Christo effúsus est in terris; ídeo adépti sunt praemia sempitérna.

Vel: Cf. Sg 3,1-2 Sg 3 Iustórum ánimae in manu Dei sunt: et non tanget illos torméntum malítiae. Visi sunt óculis insipiéntium mori: illi autem sunt in pace.

Collecta Da nobis, quaesumus, Dómine, fídei miserátus augméntum, ut, quae sanctos mártyres tuos N. et N. usque ad sánguinem reténta gloríficat, nos étiam iustíficet, veráciter hanc sequéntes. Per Dóminum.

Super oblata Sacrifíciis praeséntibus, Dómine, quaesumus, inténde placátus, ut, quod passiónis Fílii tui mystério gérimus, beatórum N. et N. exémplis, pio consequámur afféctu. Per Christum.


915 & 4 X

Pagina 915.


Vel: Haec hóstia, Dómine, quam in beatórum N. et N. triúmpho deférimus, corda nostra tui amóris igne iúgiter inflámmet, et ad promíssa perseverántibus praemia dispónat. Per Christum.

Ant. ad communionem Cf. Rm 8,38-39 Neque mors, neque vita, neque creatúra áliqua póterit nos separáre a caritáte Christi.

Vel: Mt 10,30 Mt 31 Vestri capílli cápitis omnes numeráti sunt; nolíte timére: multis passéribus melióres estis vos.

Post communionem Pasti, Dómine, pretióso Córpore et Sánguine Unigéniti Fílii tui, in commemoratióne beatórum mártyrum tuórum N. et N., nobis perseveránti caritáte in te manére, de te vívere, et ad te movéri concédas. Per Christum.

B. Pro uno martyre

1

Ant. ad introitum Iste sanctus pro lege Dei sui certávit usque ad mortem, et a verbis impiórum non tímuit; fundátus enim erat supra firmam petram.

Vel: Cf. Sg 10,12 Certámen forte dedit illi Dóminus, ut víncere sciret, quóniam ómnium poténtior est sapiéntia.

916 & 4 X

Pagina 916.


Collecta Omnípotens et miséricors Deus, qui mártyrem tuum beátum N. passiónis suae torménta superáre fecísti, concéde, ut, qui eius triúmphi diem celebrámus, insuperábiles tua protectióne ab hostis insídiis maneámus. Per Dóminum.

Super oblata Obláta múnera, quaesumus, Dómine, tua benedictióne sanctífica, quae, te donánte, nos illa flamma tuae dilectiónis accéndat, per quam sanctus N. torménta sui córporis univérsa devícit. Per Christum.


Vel: Accépta tibi sint, quaesumus, Dómine, múnera, quae in commemoratióne beáti mártyris tui N. deférimus, ut eo maiestáti tuae sint plácita, sicut illíus effúsio sánguinis apud te éxstitit pretiósa. Per Christum.

Ant. ad communionem Cf. Mt 16,24 Qui vult veníre post me, ábneget semetípsum, et tollat crucem suam, et sequátur me, dicit Dóminus.

Vel: Mt 10,39 Qui perdíderit ánimam suam propter me, dicit Dóminus, invéniet eam in aetérnum.

Post communionem Praestent nobis, quaesumus, Dómine, sacra mystéria quae súmpsimus eam ánimi fortitúdinem, quae beátum N. mártyrem tuum réddidit in tuo servítio fidélem et in passióne victórem. Per Christum.


917 & 4 X

Pagina 917.

2

Ant. ad introitum Hic est vere martyr, qui pro Christi nómine sánguinem suum fudit, qui minas iúdicum non tímuit, sed ad caeléstia regna pervénit.

Vel: Cf. Ph 3,8 Ph 10 Omnia detriméntum fecit ad cognoscéndum Christum, et communiónem passiónum illíus, confórmans se morti eius.

Collecta Omnípotens sempitérne Deus, qui beáto N. usque ad mortem pro iustítia certáre tribuísti, fac nos, eius intercessióne, pro amóre tuo ómnia advérsa toleráre et ad te, qui solus es vita, tota virtúte properáre. Per Dóminum.

Super oblata Clementíssime Deus, múnera haec tua benedictióne perfúnde et nos in fide confírma, quam beátus N. effúso sánguine asséruit. Per Christum.


Vel: Hóstias tibi, Dómine, pro commemoratióne beáti mártyris tui N. offérimus, quem a Christi córporis unitáte nulla tentátio separávit. Per Christum.


918 & 4 X

Pagina 918.

Ant. ad communionem Cf. Jn 15,5 Ego sum vitis vera et vos pálmites, dicit Dóminus; qui manet in me et ego in eo, hic fert fructum multum.

Vel: Jn 8,12 Qui séquitur me, non ámbulat in ténebris, sed habébit lumen vitae, dicit Dóminus.

Post communionem Sacris, Dómine, recreáti mystériis, quaesumus, ut, miram beáti N. constántiam aemulántes, patiéntiae praemium cónsequi mereámur aetérnum. Per Christum.


II. Tempore paschali

A. Pro pluribus martyribus

1

Ant. ad introitum Cf. Mt 25,34 Veníte, benedícti Patris mei, percípite regnum, quod vobis parátum est ab orígine mundi, allelúia.

Vel: Cf. A Isti, qui amícti sunt stolis albis, hi sunt qui venérunt ex magna tribulatióne, et lavérunt stolas suas in sánguine Agni, allelúia.

Collecta Quaesumus, omnípotens Deus, ut nos, virtúte Spíritus Sancti, et ad credéndum dóciles et ad confiténdum fortes effícias, qui beátis martyribus N. et N. propter verbum tuum et testimónium Iesu ánimas pónere tribuísti. Per Dóminum.


Missale Romanum 2002 886