Sumario


PRIMA SECUNDAE


SUMMAE THEOLOGIAE


angelici Doctoris

SANCTI THOMAE AQUINATIS

ordinis praedicatorumPROLOGUS


Quaestio 1

De ultimo fine humanae vitae

Articulus 1. Utrum homini conveniat agere propter finem
Articulus 2. Utrum agere propter finem sit proprium rationalis naturae
Articulus 3. Utrum actus humani recipiant speciem a fine
Articulus 4. Utrum sit aliquis ultimus finis humanae vitae, sed procedatur in finibus in infinitum
Articulus 5. Utrum possibile sit voluntatem unius hominis in plura ferri simul, sicut in ultimos fines
Articulus 6. Utrum omnia quaecumque homo vult, propter ultimum finem velit
Articulus 7. Utrum omnium hominum sit unus finis ultimus
Articulus 8. Utrum in ultimo fine hominis etiam omnia alia conveniant

Quaestio 2

De his in quibus hominis beatitudo consistit

Articulus 1. Utrum beatitudo hominis in divitiis consistat
Articulus 2. Utrum beatitudo hominis in honoribus consistat
Articulus 3. Utrum beatitudo hominis consistat in gloria
Articulus 4. Utrum beatitudo consistat in potestate
Articulus 5. Utrum beatitudo hominis consistat in bonis corporis
Articulus 6. Utrum beatitudo hominis in voluptate consistat
Articulus 7. Utrum beatitudo consistat in aliquo bono animae
Articulus 8. Utrum beatitudo hominis consistat in aliquo bono creato

Quaestio 3

Quid sit beatitudo

Articulus 1. Utrum beatitudo sit aliquid increatum
Articulus 2. Utrum beatitudo sit operatio
Articulus 3. Utrum beatitudo consistat etiam in operatione sensus
Articulus 4. Utrum beatitudo consistat in actu voluntatis
Articulus 5. Utrum beatitudo consistat in operatione intellectus practici
Articulus 6. Utrum beatitudo hominis consistat in consideratione speculativarum scientiarum
Articulus 7. Utrum beatitudo hominis consistat in cognitione substantiarum separatarum, idest angelorum
Articulus 8. Utrum beatitudo hominis sit in visione ipsius divinae essentiae

Quaestio 4

De his quae exiguntur ad beatitudinem

Articulus 1. Utrum delectatio requiratur ad beatitudinem
Articulus 2. Utrum delectatio sit principalius in beatitudine quam visio
Articulus 3. Utrum ad beatitudinem requiratur comprehensio
Articulus 4. Utrum rectitudo voluntatis requiratur ad beatitudinem
Articulus 5. Utrum ad beatitudinem requiratur corpus
Articulus 6. Utrum perfectio corporis requiratur ad beatitudinem hominis perfectam
Articulus 7. Utrum ad beatitudinem requirantur etiam exteriora bona
Articulus 8. Utrum amici sint necessarii ad beatitudinem

Quaestio 5

De ipsa adeptione beatitudinis

Articulus 1. Utrum homo beatitudinem adipisci possit
Articulus 2. Utrum unus homo alio possit esse beatior
Articulus 3. Utrum beatitudo possit in hac vita haberi
Articulus 4. Utrum beatitudo possit amitti
Articulus 5. Utrum homo per sua naturalia possit beatitudinem consequi
Articulus 6. Utrum homo possit fieri beatus per actionem alicuius superioris creaturae, scilicet angeli
Articulus 7. Utrum requirantur aliqua opera hominis ad hoc ut beatitudinem consequatur a Deo
Articulus 8. Utrum omnes appetant beatitudinem

Quaestio 6

De voluntario et involuntario

Articulus 1. Utrum in humanis actibus inveniatur voluntarium
Articulus 2. Utrum voluntarium sit in brutis animalibus
Articulus 3. Utrum voluntarium possit esse sine actu
Articulus 4. Utrum voluntati possit violentia inferri
Articulus 5. Utrum violentia causet involuntarium
Articulus 6. Utrum metus causet involuntarium simpliciter
Articulus 7. Utrum concupiscentia causet involuntarium
Articulus 8. Utrum ignorantia causet involuntarium

Quaestio 7

De circumstantiis humanorum actuum

Articulus 1. Utrum circumstantia sit accidens actus humani
Articulus 2. Utrum circumstantiae humanorum actuum sint considerandae a theologo
Articulus 3. Utrum inconvenienter circumstantiae numerentur in III ethic.
Articulus 4. Utrum sint principales circumstantiae propter quid, et ea in quibus est operatio, ut dicitur in III ethic.

Quaestio 8

De ipsis actibus voluntariis in speciali

Articulus 1. Utrum voluntas tantum sit boni
Articulus 2. Utrum voluntas sit eorum quae sunt ad finem, sed tantum finis
Articulus 3. Utrum eodem actu voluntas feratur in finem, et in id quod est ad finem

Quaestio 9

De motivo voluntatis

Articulus 1. Utrum voluntas moveatur ab intellectu
Articulus 2. Utrum voluntas ab appetitu sensitivo moveri possit
Articulus 3. Utrum voluntas moveat seipsam
Articulus 4. Utrum voluntas moveatur ab aliquo exteriori
Articulus 5. Utrum voluntas humana a corpore caelesti moveatur
Articulus 6. Utrum voluntas a solo Deo moveatur sicut ab exteriori principio

Quaestio 10

De modo quo voluntas movetur

Articulus 1. Utrum voluntas moveatur ad aliquid naturaliter
Articulus 2. Utrum voluntas de necessitate moveatur a suo obiecto
Articulus 3. Utrum voluntas ex necessitate moveatur a passione appetitus inferioris
Articulus 4. Utrum voluntas ex necessitate moveatur a Deo

Quaestio 11

De fruitione

Articulus 1. Utrum frui sit solum appetitivae potentiae
Articulus 2. Utrum frui solummodo sit hominum
Articulus 3. Utrum fruitio sit tantum ultimi finis
Articulus 4. Utrum fruitio sit nisi finis habiti

Quaestio 12

De intentione

Articulus 1. Utrum intentio sit actus intellectus, et voluntatis
Articulus 2. Utrum intentio sit tantum ultimi finis
Articulus 3. Utrum possit aliquis simul plura intendere
Articulus 4. Utrum sit unus et idem motus intentio finis, et voluntas eius quod est ad finem
Articulus 5. Utrum bruta animalia intendant finem

Quaestio 13

De actibus voluntatis qui sunt in comparatione ad ea quae sunt ad finem

Articulus 1. Utrum electio sit actus voluntatis, sed rationis
Articulus 2. Utrum electio brutis animalibus conveniat
Articulus 3. Utrum electio sit tantum eorum quae sunt ad finem
Articulus 4. Utrum electio sit solum respectu humanorum actuum
Articulus 5. Utrum electio sit solum possibilium
Articulus 6. Utrum homo ex necessitate eligat

Quaestio 14

De consilio

Articulus 1. Utrum consilium sit inquisitio
Articulus 2. Utrum consilium solum sit de his quae sunt ad finem, sed etiam de fine
Articulus 3. Utrum consilium sit solum de his quae aguntur a nobis
Articulus 4. Utrum consilium sit de omnibus quae sunt per nos agenda
Articulus 5. Utrum consilium procedat modo resolutorio
Articulus 6. Utrum inquisitio consilii procedat in infinitum

Quaestio 15

De consensu

Articulus 1. Utrum consentire pertineat solum ad partem animae apprehensivam
Articulus 2. Utrum consensus conveniat brutis animalibus
Articulus 3. Utrum consensus sit de fine
Articulus 4. Utrum consensus ad agendum semper pertineat ad superiorem rationem

Quaestio 16

De usu

Articulus 1. Utrum uti sit actus voluntatis
Articulus 2. Utrum uti conveniat brutis animalibus
Articulus 3. Utrum usus possit esse etiam ultimi finis
Articulus 4. Utrum usus praecedat electionem

Quaestio 17

De actibus imperatis a voluntate

Articulus 1. Utrum imperare sit actus rationis, sed voluntatis
Articulus 2. Utrum imperare conveniat brutis animalibus
Articulus 3. Utrum usus praecedat imperium
Articulus 4. Utrum actus imperatus sit unus actus cum ipso imperio
Articulus 5. Utrum actus voluntatis sit imperatus
Articulus 6. Utrum actus rationis possit esse imperatus
Articulus 7. Utrum actus sensitivi appetitus sit imperatus
Articulus 8. Utrum actus vegetabilis animae imperio rationis subdantur
Articulus 9. Utrum membra corporis obediant rationi quantum ad actus suos

Quaestio 18

De bonitate et malitia humanorum actuum

Articulus 1. Utrum omnis actio hominis sit bona, et aliqua sit mala
Articulus 2. Utrum actio habeat bonitatem vel malitiam ex obiecto
Articulus 3. Utrum actio sit bona vel mala ex circumstantia
Articulus 4. Utrum bonum et malum in actibus humanis sint ex fine
Articulus 5. Utrum actus morales differant specie secundum bonum et malum
Articulus 6. Utrum bonum et malum quod est ex fine, diversificent speciem in actibus
Articulus 7. Utrum species bonitatis quae est ex fine, contineatur sub specie bonitatis quae est ex obiecto, sicut species sub genere, puta cum aliquis vult furari ut det eleemosynam
Articulus 8. Utrum sit aliquis actus indifferens secundum suam speciem
Articulus 9. Utrum aliquis actus secundum individuum sit indifferens
Articulus 10. Utrum circumstantia possit constituere aliquam speciem boni vel mali actus
Articulus 11. Utrum omnis circumstantia pertinens ad bonitatem vel malitiam, det speciem actui

Quaestio 19

De bonitate actus interioris voluntatis

Articulus 1. Utrum bonitas voluntatis dependeat ex obiecto
Articulus 2. Utrum bonitas voluntatis dependeat solum ex obiecto
Articulus 3. Utrum bonitas voluntatis dependeat a ratione
Articulus 4. Utrum bonitas voluntatis humanae dependeat a lege aeterna
Articulus 5. Utrum voluntas discordans a ratione errante, sit mala
Articulus 6. Utrum voluntas concordans rationi erranti, sit bona
Articulus 7. Utrum bonitas voluntatis dependeat ex intentione finis
Articulus 8. Utrum quantitas bonitatis in voluntate, dependeat ex quantitate bonitatis in intentione
Articulus 9. Utrum bonitas voluntatis humanae dependeat ex conformitate voluntatis divinae
Articulus 10. Utrum bonitas voluntatis humanae dependeat ex conformitate voluntatis divinae
Articulus 11. Utrum voluntas hominis debeat semper conformari divinae voluntati in volito

Quaestio 20

De bonitate et malitia quantum ad exteriores actus

Articulus 1. Utrum bonum et malum per prius consistat in actu exteriori quam in actu voluntatis
Articulus 2. Utrum tota bonitas et malitia actus exterioris dependeat ex voluntate
Articulus 3. Utrum eadem sit bonitas vel malitia actus interioris voluntatis, et exterioris actus
Articulus 4. Utrum exterior actus addat in bonitate vel malitia supra actum interiorem
Articulus 5. Utrum eventus sequens addat ad bonitatem vel malitiam actus
Articulus 6. Utrum unus actus possit esse bonus et malus

Quaestio 21

De his quae consequuntur actus humanos ratione bonitatis vel malitiae

Articulus 1. Utrum actus humanus, inquantum est bonus vel malus, habeat rationem rectitudinis vel peccati
Articulus 2. Utrum actus humanus, ex hoc quod est bonus vel malus, habeat rationem laudabilis vel culpabilis
Articulus 3. Utrum actus humanus habeat rationem meriti et demeriti, propter suam bonitatem vel malitiam
Articulus 4. Utrum actus hominis bonus vel malus habeat rationem meriti vel demeriti per comparationem ad Deum

Quaestio 22

De passionibus animae, et primo, in generali

Articulus 1. Utrum aliqua passio sit in anima
Articulus 2. Utrum passio magis sit in parte animae apprehensiva quam in parte appetitiva
Articulus 3. Utrum passio magis sit in appetitu sensitivo quam in appetitu intellectivo

Quaestio 23

De passionum differentia ad invicem

Articulus 1. Utrum passiones eaedem sint in irascibili et in concupiscibili
Articulus 2. Utrum contrarietas passionum irascibilis sit nisi secundum contrarietatem boni et mali
Articulus 3. Utrum omnis passio animae habeat aliquid contrarium
Articulus 4. Utrum possint in aliqua potentia esse passiones specie differentes, et contrariae ad invicem

Quaestio 24

De bono et malo circa passiones animae

Articulus 1. Utrum aliqua passio animae sit bona vel mala moraliter
Articulus 2. Utrum omnes passiones animae sint malae moraliter
Articulus 3. Utrum passio quaecumque semper diminuat de bonitate actus moralis
Articulus 4. Utrum aliqua passio animae, secundum speciem suam, sit bona vel mala moraliter

Quaestio 25

De ordine passionum ad invicem

Articulus 1. Utrum passiones irascibilis sint priores passionibus concupiscibilis
Articulus 2. Utrum amor sit prima passionum concupiscibilis
Articulus 3. Utrum spes sit prima inter passiones irascibilis
Articulus 4. Utrum sint istae quatuor principales passiones, gaudium et tristitia, spes et timor

Quaestio 26

De passionibus animae in speciali

Articulus 1. Utrum amor sit in concupiscibili
Articulus 2. Utrum amor sit passio
Articulus 3. Utrum amor sit idem quod dilectio
Articulus 4. Utrum amor inconvenienter dividatur in amorem amicitiae et concupiscentiae

Quaestio 27

De causa amoris

Articulus 1. Utrum solum bonum sit causa amoris
Articulus 2. Utrum cognitio sit causa amoris
Articulus 3. Utrum similitudo sit causa amoris
Articulus 4. Utrum aliqua alia passio possit esse causa amoris

Quaestio 28

De effectibus amoris

Articulus 1. Utrum unio sit effectus amoris
Articulus 2. Utrum amor causet mutuam inhaesionem, ut scilicet amans sit in amato, et e converso
Articulus 3. Utrum extasis sit effectus amoris
Articulus 4. Utrum zelus sit effectus amoris
Articulus 5. Utrum amor sit passio laesiva
Articulus 6. Utrum amans agat omnia ex amore

Quaestio 29

De odio

Articulus 1. Utrum obiectum et causa odii sit malum
Articulus 2. Utrum amor sit causa odii
Articulus 3. Utrum odium sit fortius amore
Articulus 4. Utrum aliquis possit seipsum odio habere
Articulus 5. Utrum aliquis possit habere odio veritatem
Articulus 6. Utrum odium possit esse alicuius in universali

Quaestio 30

De concupiscentia

Articulus 1. Utrum concupiscentia solum sit in appetitu sensitivo
Articulus 2. Utrum concupiscentia sit passio specialis potentiae concupiscibilis
Articulus 3. Utrum concupiscentiarum sint quaedam naturales, et quaedam naturales
Articulus 4. Utrum concupiscentia sit infinita

Quaestio 31

De delectatione secundum se

Articulus 1. Utrum delectatio sit passio
Articulus 2. Utrum delectatio sit in tempore
Articulus 3. Utrum gaudium sit omnino idem quod delectatio
Articulus 4. Utrum delectatio sit in appetitu intellectivo
Articulus 5. Utrum delectationes corporales et sensibiles sint maiores delectationibus spiritualibus intelligibilibus
Articulus 6. Utrum delectationes quae sunt secundum tactum, sint maiores delectationibus quae sunt secundum alios sensus
Articulus 7. Utrum aliqua delectatio sit innaturalis
Articulus 8. Utrum delectationi sit delectatio contraria

Quaestio 32

De causis delectationis

Articulus 1. Utrum operatio sit propria et prima causa delectationis
Articulus 2. Utrum motus sit causa delectationis
Articulus 3. Utrum memoria et spes sint causae delectationis
Articulus 4. Utrum tristitia sit causa delectationis
Articulus 5. Utrum actiones aliorum sint nobis delectationis causa
Articulus 6. Utrum benefacere alteri sit delectationis causa
Articulus 7. Utrum similitudo sit causa delectationis
Articulus 8. Utrum admiratio sit causa delectationis

Quaestio 33

De effectibus delectationis

Articulus 1. Utrum dilatatio sit effectus delectationis
Articulus 2. Utrum delectatio causet desiderium sui ipsius
Articulus 3. Utrum delectatio impediat usum rationis
Articulus 4. Utrum delectatio perficiat operationem

Quaestio 34

De bonitate et malitia delectationum

Articulus 1. Utrum omnis delectatio sit mala
Articulus 2. Utrum omnis delectatio sit bona
Articulus 3. Utrum aliqua delectatio sit optimum
Articulus 4. Utrum delectatio sit mensura vel regula boni et mali moralis

Quaestio 35

De dolore et tristitia

Articulus 1. Utrum dolor sit passio animae
Articulus 2. Utrum tristitia sit dolor
Articulus 3. Utrum dolor delectationi contrarietur
Articulus 4. Utrum omnis tristitia omni delectationi contrarietur
Articulus 5. Utrum delectationi contemplationis sit aliqua tristitia contraria
Articulus 6. Utrum magis sit fugienda tristitia, quam delectatio appetenda
Articulus 7. Utrum dolor exterior sit maior quam dolor cordis interior
Articulus 8. Utrum Damascenus inconvenienter quatuor tristitiae species assignet, quae sunt acedia, achthos (vel anxietas secundum Gregorium nyssenum), misericordia et invidia

Quaestio 36

De causis tristitiae

Articulus 1. Utrum bonum amissum sit magis causa doloris quam malum coniunctum
Articulus 2. Utrum concupiscentia sit causa doloris seu tristitiae
Articulus 3. Utrum appetitus unitatis sit causa doloris
Articulus 4. Utrum potestas maior debeat poni causa doloris

Quaestio 37

De effectibus doloris vel tristitiae

Articulus 1. Utrum dolor auferat facultatem addiscendi
Articulus 2. Utrum aggravatio animi sit effectus tristitiae
Articulus 3. Utrum tristitia impediat omnem operationem
Articulus 4. Utrum tristitia inferat maxime corpori nocumentum

Quaestio 38

De remediis doloris seu tristitiae

Articulus 1. Utrum quaelibet delectatio mitiget quemlibet dolorem seu tristitiam
Articulus 2. Utrum fletus mitiget tristitiam
Articulus 3. Utrum dolor amici compatientis mitiget tristitiam
Articulus 4. Utrum contemplatio veritatis mitiget dolorem
Articulus 5. Utrum somnus et balneum mitigent tristitiam

Quaestio 39

De bonitate et malitia doloris vel tristitiae

Articulus 1. Utrum omnis tristitia sit mala
Articulus 2. Utrum tristitia habeat rationem boni honesti
Articulus 3. Utrum tristitia possit esse bonum utile
Articulus 4. Utrum tristitia sit summum malum

Quaestio 40

De passionibus irascibilis, et primo, de spe et desperatione

Articulus 1. Utrum spes sit idem quod desiderium sive cupiditas
Articulus 2. Utrum spes pertineat ad vim cognitivam
Articulus 3. Utrum in brutis animalibus sit spes
Articulus 4. Utrum desperatio sit contraria spei
Articulus 5. Utrum experientia sit causa spei
Articulus 6. Utrum iuventus et ebrietas sint causa spei
Articulus 7. Utrum spes sit causa amoris
Articulus 8. Utrum spes adiuvet operationem, sed magis impediat

Quaestio 41

De timore secundum se

Articulus 1. Utrum timor sit passio animae
Articulus 2. Utrum timor sit specialis passio
Articulus 3. Utrum timor aliquis sit naturalis
Articulus 4. Utrum inconvenienter Damascenus assignet sex species timoris, scilicet segnitiem, erubescentiam, verecundiam, admirationem, stuporem, agoniam

Quaestio 42

De obiecto timoris

Articulus 1. Utrum bonum sit obiectum timoris
Articulus 2. Utrum timor sit de malo naturae
Articulus 3. Utrum timor possit esse de malo culpae
Articulus 4. Utrum timor timeri possit
Articulus 5. Utrum insolita et repentina sint magis terribilia
Articulus 6. Utrum ea quae habent remedium, sint magis timenda

Quaestio 43

De causa timoris

Articulus 1. Utrum amor sit causa timoris
Articulus 2. Utrum defectus sit causa timoris

Quaestio 44

De effectibus timoris

Articulus 1. Utrum timor faciat contractionem
Articulus 2. Utrum timor faciat consiliativos
Articulus 3. Utrum tremor sit effectus timoris
Articulus 4. Utrum timor impediat operationem

Quaestio 45

De audacia

Articulus 1. Utrum audacia contrarietur timori
Articulus 2. Utrum audacia consequatur spem
Articulus 3. Utrum defectus aliquis sit causa audaciae
Articulus 4. Utrum audaces sint promptiores in principio quam in ipsis periculis

Quaestio 46

De ira secundum se

Articulus 1. Utrum ira sit passio specialis
Articulus 2. Utrum obiectum irae sit malum
Articulus 3. Utrum ira sit in concupiscibili
Articulus 4. Utrum ira sit cum ratione
Articulus 5. Utrum ira sit naturalior quam concupiscentia
Articulus 6. Utrum ira sit gravior quam odium
Articulus 7. Utrum ira solum sit ad illos ad quos est iustitia
Articulus 8. Utrum Damascenus inconvenienter assignet tres species irae, scilicet fel, maniam et furorem

Quaestio 47

De causa effectiva irae, et de remediis eius

Articulus 1. Utrum semper aliquis irascatur propter aliquid contra se factum
Articulus 2. Utrum sola parvipensio vel despectio sit motivum irae
Articulus 3. Utrum excellentia alicuius sit causa quod facilius irascatur
Articulus 4. Utrum defectus alicuius sit causa ut contra ipsum facilius irascamur

Quaestio 48

De effectibus irae

Articulus 1. Utrum ira causet delectationem
Articulus 2. Utrum fervor sit maxime effectus irae
Articulus 3. Utrum ira impediat rationem
Articulus 4. Utrum ira causet taciturnitatem

Quaestio 49

De habitus in genere, quoad eorum substantiam

Articulus 1. Utrum habitus sit qualitas
Articulus 2. Utrum habitus sit determinata species qualitatis
Articulus 3. Utrum habitus importet ordinem ad actum
Articulus 4. Utrum sit necessarium esse habitus

Quaestio 50

De subiecto habituum

Articulus 1. Utrum in corpore sit aliquis habitus
Articulus 2. Utrum habitus sint in anima magis secundum essentiam quam secundum potentiam
Articulus 3. Utrum in potentiis sensitivae partis possit esse aliquis habitus
Articulus 4. Utrum in intellectu sint aliqui habitus
Articulus 5. Utrum in voluntate sit aliquis habitus
Articulus 6. Utrum in angelis sint habitus

Quaestio 51

De causa habituum

Articulus 1. Utrum aliquis habitus sit a natura
Articulus 2. Utrum aliquis habitus possit ex actu causari
Articulus 3. Utrum per unum actum possit habitus generari
Articulus 4. Utrum aliquis habitus hominibus infundatur a Deo

Quaestio 52

De augmento habituum

Articulus 1. Utrum habitus augeri possint
Articulus 2. Utrum augmentum habituum fiat per additionem
Articulus 3. Utrum quilibet actus augeat habitum

Quaestio 53

De corruptione et diminutione habituum

Articulus 1. Utrum habitus corrumpi possit
Articulus 2. Utrum habitus diminui possit
Articulus 3. Utrum habitus corrumpatur aut diminuatur per solam cessationem ab opere

Quaestio 54

De distinctione habituum

Articulus 1. Utrum possint esse multi habitus in una potentia
Articulus 2. Utrum habitus distinguantur secundum obiecta
Articulus 3. Utrum habitus distinguantur secundum bonum et malum
Articulus 4. Utrum unus habitus ex pluribus habitibus constituatur

Quaestio 55

De virtutibus, quantum ad suas essentias

Articulus 1. Utrum virtus humana sit habitus
Articulus 2. Utrum sit de ratione virtutis humanae quod sit habitus operativus
Articulus 3. Utrum sit de ratione virtutis quod sit habitus bonus
Articulus 4. Utrum sit conveniens definitio virtutis quae solet assignari, scilicet, virtus est bona qualitas mentis, qua recte vivitur,

Quaestio 56

De subiecto virtutis

Articulus 1. Utrum virtus sit in potentia animae sicut in subiecto
Articulus 2. Utrum una virtus possit esse in duabus potentiis
Articulus 3. Utrum intellectus sit subiectum virtutis
Articulus 4. Utrum irascibilis et concupiscibilis possint esse subiectum virtutis
Articulus 5. Utrum in viribus sensitivis apprehensivis interius, possit esse aliqua virtus
Articulus 6. Utrum voluntas sit subiectum alicuius virtutis

Quaestio 57

De distinctione virtutum intellectualium

Articulus 1. Utrum habitus intellectuales speculativi sint virtutes
Articulus 2. Utrum inconvenienter distinguantur tres virtutes intellectuales speculativae, scilicet sapientia, scientia et intellectus
Articulus 3. Utrum ars sit virtus intellectualis
Articulus 4. Utrum prudentia sit alia virtus ab arte
Articulus 5. Utrum prudentia sit virtus necessaria ad bene vivendum
Articulus 6. Utrum inconvenienter adiungantur prudentiae eubulia, synesis et gnome

Quaestio 58

De virtutibus moralibus

Articulus 1. Utrum omnis virtus sit moralis
Articulus 2. Utrum virtus moralis ab intellectuali distinguatur
Articulus 3. Utrum virtus humana sufficienter dividatur per virtutem moralem et intellectualem
Articulus 4. Utrum virtus moralis possit esse sine intellectuali
Articulus 5. Utrum virtus intellectualis possit esse sine virtute morali

Quaestio 59

De distinctione moralium virtutum ad invicem

Articulus 1. Utrum virtus moralis sit passio
Articulus 2. Utrum virtus moralis cum passione esse possit
Articulus 3. Utrum virtus cum tristitia esse possit
Articulus 4. Utrum omnis virtus moralis sit circa passiones
Articulus 5. Utrum virtus moralis possit esse absque passione

Quaestio 60

De distinctione virtutum moralium ad invicem

Articulus 1. Utrum sit una tantum moralis virtus
Articulus 2. Utrum virtutes morales distinguantur ab invicem per hoc quod quaedam sunt circa operationes, quaedam circa passiones
Articulus 3. Utrum sit una tantum virtus moralis circa operationes
Articulus 4. Utrum circa diversas passiones sint diversae virtutes morales
Articulus 5. Utrum virtutes morales distinguantur secundum obiecta passionum

Quaestio 61

De virtutibus cardinalibus

Articulus 1. Utrum virtutes morales debeant dici cardinales, seu principales
Articulus 2. Utrum sint quatuor virtutes cardinales
Articulus 3. Utrum aliae virtutes debeant dici magis principales quam istae
Articulus 4. Utrum quatuor praedictae virtutes sint diversae virtutes, et ab invicem distinctae
Articulus 5. Utrum inconvenienter huiusmodi quatuor virtutes dividantur in virtutes exemplares, purgati animi, purgatorias, et politicas

Quaestio 62

De virtutibus theologicis

Articulus 1. Utrum sint aliquae virtutes theologicae
Articulus 2. Utrum virtutes theologicae distinguantur a moralibus et intellectualibus
Articulus 3. Utrum inconvenienter ponantur tres virtutes theologicae, fides, spes et caritas
Articulus 4. Utrum sit hic ordo theologicarum virtutum, quod fides sit prior spe, et spes prior caritate

Quaestio 63

De causa virtutum

Articulus 1. Utrum virtus sit in nobis a natura
Articulus 2. Utrum virtutes in nobis causari possint ex assuetudine operum
Articulus 3. Utrum praeter virtutes theologicas, sint aliae virtutes nobis infusae a Deo
Articulus 4. Utrum virtutes infusae sint alterius speciei a virtutibus acquisitis

Quaestio 64

De proprietatibus virtutum

Articulus 1. Utrum virtus moralis consistat in medio
Articulus 2. Utrum medium virtutis moralis sit medium rationis, sed medium rei
Articulus 3. Utrum virtutes intellectuales consistant in medio
Articulus 4. Utrum virtus theologica consistat in medio

Quaestio 65

De connexione virtutum

Articulus 1. Utrum virtutes morales sint ex necessitate connexae
Articulus 2. Utrum virtutes morales possint esse sine caritate
Articulus 3. Utrum caritas sine aliis virtutibus moralibus haberi possit
Articulus 4. Utrum fides et spes nunquam sint sine caritate
Articulus 5. Utrum caritas possit esse sine fide et spe

Quaestio 66

De aequalitate virtutum

Articulus 1. Utrum virtus possit esse maior vel minor
Articulus 2. Utrum omnes virtutes in uno et eodem sint aequaliter intensae
Articulus 3. Utrum virtutes morales praeemineant intellectualibus
Articulus 4. Utrum iustitia sit praecipua inter virtutes morales
Articulus 5. Utrum sapientia sit maxima inter virtutes intellectuales
Articulus 6. Utrum caritas sit maxima inter virtutes theologicas

Quaestio 67

De duratione virtutum post hanc vitam

Articulus 1. Utrum virtutes morales maneant post hanc vitam
Articulus 2. Utrum virtutes intellectuales maneant post hanc vitam
Articulus 3. Utrum fides maneat post hanc vitam
Articulus 4. Utrum spes maneat post mortem in statu gloriae
Articulus 5. Utrum aliquid fidei vel spei remaneat in gloria
Articulus 6. Utrum caritas maneat post hanc vitam in gloria

Quaestio 68

De donis

Articulus 1. Utrum dona distinguantur a virtutibus
Articulus 2. Utrum dona sint necessaria homini ad salutem
Articulus 3. Utrum dona spiritus sancti sint habitus
Articulus 4. Utrum inconvenienter septem dona spiritus sancti enumerentur
Articulus 5. Utrum dona sint connexa
Articulus 6. Utrum dona spiritus sancti maneant in patria
Articulus 7. Utrum dignitas donorum attenditur secundum enumerationem qua enumerantur Isaiae XI
Articulus 8. Utrum virtutes sint praeferendae donis

Quaestio 69

De beatitudinibus

Articulus 1. Utrum beatitudines a virtutibus et donis distinguantur
Articulus 2. Utrum praemia quae attribuuntur beatitudinibus, pertineant ad hanc vitam
Articulus 3. Utrum inconvenienter enumerentur beatitudines
Articulus 4. Utrum praemia beatitudinum inconvenienter enumerentur

Quaestio 70

De fructibus Spiritus Sancti

Articulus 1. Utrum fructus spiritus sancti quos Apostolus nominat ad Galat. V, sint actus
Articulus 2. Utrum fructus a beatitudinibus differant
Articulus 3. Utrum Apostolus inconvenienter enumeret, ad Galat. V, duodecim fructus
Articulus 4. Utrum fructus contrarientur operibus carnis quae Apostolus enumerat

Quaestio 71

De vitiis et peccatis secundum se

Articulus 1. Utrum vitium contrarietur virtuti
Articulus 2. Utrum vitium sit contra naturam
Articulus 3. Utrum vitium, idest habitus malus sit peius quam peccatum, idest actus malus
Articulus 4. Utrum actus vitiosus, sive peccatum, possit simul esse cum virtute
Articulus 5. Utrum in quolibet peccato sit aliquis actus
Articulus 6. Utrum inconvenienter definiatur peccatum, cum dicitur, peccatum est dictum vel factum vel concupitum contra legem aeternam

Quaestio 72

De distinctione peccatorum vel vitiorum

Articulus 1. Utrum peccata differant specie secundum obiecta
Articulus 2. Utrum inconvenienter distinguantur peccata spiritualia a carnalibus
Articulus 3. Utrum peccata distinguantur specie secundum causas
Articulus 4. Utrum inconvenienter peccatum distinguatur per peccatum quod est in Deum, in proximum, et in seipsum
Articulus 5. Utrum divisio peccatorum quae est secundum reatum, diversificet speciem, puta cum dividitur secundum veniale et mortale
Articulus 6. Utrum peccatum commissionis et omissionis specie differant
Articulus 7. Utrum inconvenienter dividatur peccatum in peccatum cordis, oris, et operis
Articulus 8. Utrum superabundantia et defectus diversificent species peccatorum
Articulus 9. Utrum vitia et peccata diversificentur specie secundum diversas circumstantias

Quaestio 73

De comparatione peccatorum ad invicem

Articulus 1. Utrum omnia peccata sint connexa
Articulus 2. Utrum omnia peccata sint paria
Articulus 3. Utrum peccatorum gravitas varietur secundum obiecta
Articulus 4. Utrum gravitas peccatorum differat secundum dignitatem virtutum quibus peccata opponuntur, ut scilicet maiori virtuti gravius peccatum opponatur
Articulus 5. Utrum peccata carnalia sint minoris culpae quam peccata spiritualia
Articulus 6. Utrum gravitas peccatorum attendatur secundum causam peccati
Articulus 7. Utrum circumstantia aggravet peccatum
Articulus 8. Utrum gravitas peccati augeatur secundum maius nocumentum
Articulus 9. Utrum propter conditionem personae in quam peccatur, peccatum aggravetur
Articulus 10. Utrum magnitudo personae peccantis aggravet peccatum

Quaestio 74

De subiecto vitiorum, sive peccatorum

Articulus 1. Utrum voluntas possit esse subiectum peccati
Articulus 2. Utrum sola voluntas sit subiectum peccati
Articulus 3. Utrum in sensualitate possit esse peccatum
Articulus 4. Utrum in sensualitate possit esse peccatum mortale
Articulus 5. Utrum peccatum possit esse in ratione
Articulus 6. Utrum peccatum morosae delectationis sit in ratione
Articulus 7. Utrum peccatum consensus in actum sit in ratione superiori
Articulus 8. Utrum consensus in delectationem sit peccatum mortale
Articulus 9. Utrum in superiori ratione possit esse peccatum veniale, secundum quod est directiva inferiorum virium, idest secundum quod consentit in actum peccati
Articulus 10. Utrum in superiori ratione possit esse peccatum veniale secundum seipsam, idest secundum quod inspicit rationes aeternas

Quaestio 75

De causis peccatorum in generali

Articulus 1. Utrum peccatum habeat causam
Articulus 2. Utrum peccatum habeat causam interiorem
Articulus 3. Utrum peccatum habeat causam exteriorem
Articulus 4. Utrum peccatum sit causa peccati

Quaestio 76

De causis peccati in speciali

Articulus 1. Utrum ignorantia possit esse causa peccati
Articulus 2. Utrum ignorantia sit peccatum
Articulus 3. Utrum ignorantia, ex toto excuset a peccato
Articulus 4. Utrum ignorantia diminuat peccatum

Quaestio 77

De causa peccati ex parte appetitus sensitivi

Articulus 1. Utrum voluntas moveatur a passione appetitus sensitivi
Articulus 2. Utrum ratio possit superari a passione contra suam scientiam
Articulus 3. Utrum peccatum quod est ex passione, debeat dici ex infirmitate
Articulus 4. Utrum amor sui sit principium omnis peccati
Articulus 5. Utrum inconvenienter ponantur causae peccatorum esse concupiscentia carnis, concupiscentia oculorum, et superbia vitae
Articulus 6. Utrum peccatum allevietur propter passionem
Articulus 7. Utrum passio totaliter excuset a peccato
Articulus 8. Utrum peccatum quod est ex passione, possit esse mortale

Quaestio 78

De causa peccati quae est malitia

Articulus 1. Utrum aliquis peccet ex industria, sive ex certa malitia
Articulus 2. Utrum omnis qui peccat ex habitu, peccet ex certa malitia
Articulus 3. Utrum quicumque peccat ex certa malitia, peccet ex habitu
Articulus 4. Utrum ille qui peccat ex certa malitia, peccet gravius quam ille qui peccat ex passione

Quaestio 79

De causis exterioribus peccati; et primo, ex parte Dei

Articulus 1. Utrum Deus sit causa peccati
Articulus 2. Utrum actus peccati sit a Deo
Articulus 3. Utrum Deus sit causa excaecationis et indurationis
Articulus 4. Utrum excaecatio et obduratio semper ordinentur ad salutem eius qui excaecatur et obduratur

Quaestio 80

De causa peccati ex parte diaboli

Articulus 1. Utrum diabolus sit homini directe causa peccandi
Articulus 2. Utrum diabolus possit inducere ad peccandum interius instigando
Articulus 3. Utrum diabolus possit necessitatem inferre ad peccandum
Articulus 4. Utrum omnia peccata hominum sint ex suggestione diaboli

Quaestio 81

De causa peccati ex parte hominis

Articulus 1. Utrum primum peccatum primi parentis traducatur ad alios per originem
Articulus 2. Utrum etiam alia peccata vel ipsius primi parentis, vel proximorum parentum, traducantur in posteros
Articulus 3. Utrum peccatum primi parentis transeat per originem in omnes homines
Articulus 4. Utrum si aliquis formaretur ex carne humana miraculose, contraheret originale peccatum
Articulus 5. Utrum si adam peccasset, eva peccante, filii originale peccatum contraherent

Quaestio 82

De peccato originali quantum ad suam essentiam

Articulus 1. Utrum originale peccatum sit habitus
Articulus 2. Utrum in uno homine sint multa originalia peccata
Articulus 3. Utrum peccatum originale sit concupiscentia
Articulus 4. Utrum peccatum originale sit aequaliter in omnibus

Quaestio 83

De subiecto originalis peccati

Articulus 1. Utrum peccatum originale magis sit in carne quam in anima
Articulus 2. Utrum peccatum originale sit per prius in essentia animae quam in potentiis
Articulus 3. Utrum peccatum originale per prius inficiat voluntatem quam alias potentias
Articulus 4. Utrum praedictae potentiae sint magis infectae quam aliae

Quaestio 84

De causa peccati secundum quod unum peccatum est causa alterius

Articulus 1. Utrum cupiditas sit radix omnium peccatorum
Articulus 2. Utrum superbia sit initium omnis peccati
Articulus 3. Utrum praeter superbiam et avaritiam, sint quaedam alia peccata specialia quae dicantur capitalia
Articulus 4. Utrum sit dicendum septem esse vitia capitalia, quae sunt inanis gloria, invidia, ira, tristitia, avaritia, gula, luxuria

Quaestio 85

De effectibus peccati; et primo, de corruptione

Articulus 1. Utrum peccatum diminuat bonum naturae
Articulus 2. Utrum totum bonum humanae naturae possit per peccatum auferri
Articulus 3. Utrum inconvenienter ponantur vulnera naturae esse, ex peccato consequentia, infirmitas, ignorantia, malitia et concupiscentia
Articulus 4. Utrum privatio modi, speciei et ordinis, sit effectus peccati
Articulus 5. Utrum mors et alii corporales defectus sint effectus peccati
Articulus 6. Utrum mors et huiusmodi defectus sint homini naturales

Quaestio 86

De macula peccati

Articulus 1. Utrum peccatum causet aliquam maculam in anima
Articulus 2. Utrum macula maneat in anima post actum peccati

Quaestio 87

De reatu poenae

Articulus 1. Utrum reatus poenae sit effectus peccati
Articulus 2. Utrum peccatum possit esse poena peccati
Articulus 3. Utrum aliquod peccatum inducat reatum aeternae poenae
Articulus 4. Utrum peccato debeatur poena infinita secundum quantitatem
Articulus 5. Utrum omne peccatum inducat reatum poenae aeternae
Articulus 6. Utrum reatus poenae remaneat post peccatum
Articulus 7. Utrum omnis poena sit propter aliquam culpam
Articulus 8. Utrum aliquis puniatur pro peccato alterius

Quaestio 88

De peccato veniali et mortali

Articulus 1. Utrum veniale peccatum convenienter dividatur contra mortale
Articulus 2. Utrum peccatum veniale et mortale differant genere, ita scilicet quod aliquod sit peccatum mortale ex genere, et aliquod veniale ex genere
Articulus 3. Utrum peccatum veniale sit dispositio ad mortale
Articulus 4. Utrum peccatum veniale possit fieri mortale
Articulus 5. Utrum circumstantia possit de veniali peccato facere mortale
Articulus 6. Utrum peccatum mortale possit fieri veniale

Quaestio 89

De peccato veniali secundum se

Articulus 1. Utrum peccatum veniale causet maculam in anima
Articulus 2. Utrum inconvenienter peccata venialia per lignum, faenum et stipulam designentur
Articulus 3. Utrum homo in statu innocentiae potuerit peccare venialiter
Articulus 4. Utrum angelus bonus vel malus possit peccare venialiter
Articulus 5. Utrum primi motus sensualitatis in infidelibus sint peccata mortalia
Articulus 6. Utrum peccatum veniale possit esse in aliquo cum solo originali

Quaestio 90

De essentia legis

Articulus 1. Utrum lex sit aliquid rationis
Articulus 2. Utrum lex ordinetur semper ad bonum commune sicut ad finem
Articulus 3. Utrum cuiuslibet ratio sit factiva legis
Articulus 4. Utrum promulgatio sit de ratione legis

Quaestio 91

De diversitate legum

Articulus 1. Utrum sit aliqua lex aeterna
Articulus 2. Utrum sit in nobis aliqua lex naturalis
Articulus 3. Utrum sit aliqua lex humana
Articulus 4. Utrum fuerit necessarium esse aliquam legem divinam
Articulus 5. Utrum lex divina sit una tantum
Articulus 6. Utrum sit aliqua lex fomitis

Quaestio 92

De effectibus legis

Articulus 1. Utrum legis sit facere homines bonos
Articulus 2. Utrum legis actus sint convenienter assignati in hoc quod dicitur quod legis actus est imperare, vetare, permittere et punire

Quaestio 93

De lege aeterna

Articulus 1. Utrum lex aeterna sit ratio summa in Deo existens
Articulus 2. Utrum lex aeterna sit omnibus nota
Articulus 3. Utrum omnis lex a lege aeterna derivetur
Articulus 4. Utrum necessaria et aeterna subiiciantur legi aeternae
Articulus 5. Utrum naturalia contingentia subsint legi aeternae
Articulus 6. Utrum omnes res humanae subiiciantur legi aeternae

Quaestio 94

De lege naturali

Articulus 1. Utrum lex naturalis sit habitus
Articulus 2. Utrum lex naturalis contineat plura praecepta, sed unum tantum
Articulus 3. Utrum omnes actus virtutum sint de lege naturae
Articulus 4. Utrum lex naturae sit una apud omnes
Articulus 5. Utrum lex naturae mutari possit
Articulus 6. Utrum lex naturae possit a corde hominis aboleri

Quaestio 95

De lege humana

Articulus 1. Utrum fuerit utile aliquas leges poni ab hominibus
Articulus 2. Utrum omnis lex humanitus posita a lege naturali derivetur
Articulus 3. Utrum isidorus inconvenienter qualitatem legis positivae describat, dicens, erit lex honesta, iusta, possibilis secundum naturam,
Articulus 4. Utrum inconvenienter isidorus divisionem legum humanarum ponat, sive iuris humani

Quaestio 96

De potestate legis humanae

Articulus 1. Utrum lex humana debeat poni in communi, sed magis in particulari
Articulus 2. Utrum ad legem humanam pertineat omnia vitia cohibere
Articulus 3. Utrum lex humana praecipiat actus omnium virtutum
Articulus 4. Utrum lex humana imponat homini necessitatem in foro conscientiae
Articulus 5. Utrum omnes legi subiiciantur
Articulus 6. Utrum liceat ei qui subditur legi, praeter verba legis agere

Quaestio 97

De mutatione legum

Articulus 1. Utrum lex humana debeat mutari
Articulus 2. Utrum semper lex humana, quando aliquid melius occurrit, sit mutanda
Articulus 3. Utrum consuetudo possit obtinere vim legis, nec legem amovere
Articulus 4. Utrum rectores multitudinis possint in legibus humanis dispensare

Quaestio 98

De lege veteri

Articulus 1. Utrum lex vetus fuerit bona
Articulus 2. Utrum lex vetus fuerit a Deo
Articulus 3. Utrum lex vetus fuerit data per angelos, sed immediate a Deo
Articulus 4. Utrum lex vetus debuerit dari soli populo iudaeorum
Articulus 5. Utrum omnes homines obligarentur ad observandam veterem legem
Articulus 6. Utrum lex vetus convenienter fuerit data tempore moysi

Quaestio 99

De praeceptis veteris legis

Articulus 1. Utrum in lege veteri contineatur nisi unum praeceptum
Articulus 2. Utrum lex vetus contineat praecepta moralia
Articulus 3. Utrum lex vetus contineat praecepta caeremonialia, praeter moralia
Articulus 4. Utrum praeter praecepta moralia et caeremonialia, sint aliqua praecepta iudicialia in veteri lege
Articulus 5. Utrum aliqua alia praecepta contineantur in lege veteri praeter moralia, iudicialia et caeremonialia
Articulus 6. Utrum lex vetus debuerit inducere ad observantiam praeceptorum per temporales promissiones et comminationes

Quaestio 100

De praeceptis moralibus veteris legis

Articulus 1. Utrum omnia praecepta moralia pertineant ad legem naturae
Articulus 2. Utrum praecepta moralia legis sint de omnibus actibus virtutum
Articulus 3. Utrum omnia praecepta moralia veteris legis reducantur ad decem praecepta decalogi
Articulus 4. Utrum inconvenienter praecepta decalogi distinguantur
Articulus 5. Utrum inconvenienter praecepta decalogi enumerentur
Articulus 6. Utrum inconvenienter ordinentur decem praecepta decalogi
Articulus 7. Utrum praecepta decalogi inconvenienter tradantur
Articulus 8. Utrum praecepta decalogi sint dispensabilia
Articulus 9. Utrum modus virtutis cadat sub praecepto legis
Articulus 10. Utrum modus caritatis cadat sub praecepto divinae legis
Articulus 11. Utrum inconvenienter distinguantur alia moralia praecepta legis praeter decalogum
Articulus 12. Utrum praecepta moralia veteris legis iustificarent

Quaestio 101

De praeceptis caeremonialibus secundum se

Articulus 1. Utrum ratio praeceptorum caeremonialium in hoc consistat quod pertinent ad cultum Dei
Articulus 2. Utrum praecepta caeremonialia sint figuralia
Articulus 3. Utrum debuerint esse multa caeremonialia praecepta
Articulus 4. Utrum caeremoniae veteris legis inconvenienter dividantur in sacrificia, sacra, sacramenta et observantias

Quaestio 102

De causis caeremonialium praeceptorum

Articulus 1. Utrum caeremonialia praecepta habeant causam
Articulus 2. Utrum praecepta caeremonialia habeant causam litteralem, sed figuralem tantum
Articulus 3. Utrum possit conveniens ratio assignari caeremoniarum quae ad sacrificia pertinent
Articulus 4. Utrum caeremoniarum veteris legis quae ad sacra pertinent sufficiens ratio assignari possit
Articulus 5. Utrum sacramentorum veteris legis conveniens causa esse possit
Articulus 6. Utrum observantiarum caeremonialium aliqua fuerit rationabilis causa

Quaestio 103

De duratione caeremonialium praeceptorum

Articulus 1. Utrum caeremoniae legis fuerint ante legem
Articulus 2. Utrum caeremoniae veteris legis habuerint virtutem iustificandi tempore legis
Articulus 3. Utrum caeremoniae veteris legis cessaverint in Christi adventu
Articulus 4. Utrum post passionem Christi legalia possint sine peccato mortali observari

Quaestio 104

De praeceptis iudicialibus

Articulus 1. Utrum ratio praeceptorum iudicialium consistat in hoc quod sunt ordinantia ad proximum
Articulus 2. Utrum praecepta iudicialia figurent aliquid
Articulus 3. Utrum praecepta iudicialia veteris legis perpetuam obligationem habeant
Articulus 4. Utrum praecepta iudicialia possint habere aliquam certam divisionem

Quaestio 105

De ratione iudicialium praeceptorum

Articulus 1. Utrum inconvenienter lex vetus de principibus ordinaverit
Articulus 2. Utrum inconvenienter fuerint tradita praecepta iudicialia quantum ad popularium convictum
Articulus 3. Utrum iudicialia praecepta sint convenienter tradita quantum ad extraneos
Articulus 4. Utrum inconvenienter lex vetus praecepta ediderit circa personas domesticas

Quaestio 106

De lege evangelii, quod dicitur lex nova

Articulus 1. Utrum lex nova sit lex scripta
Articulus 2. Utrum lex nova iustificet
Articulus 3. Utrum lex nova debuerit dari a principio mundi
Articulus 4. Utrum lex nova sit duratura usque ad finem mundi

Quaestio 107

De comparatione legis novae ad legem veterem

Articulus 1. Utrum lex nova sit alia a lege veteri
Articulus 2. Utrum lex nova legem veterem impleat
Articulus 3. Utrum lex nova in lege veteri contineatur
Articulus 4. Utrum lex nova sit gravior quam lex vetus

Quaestio 108

De his quae continentur in lege nova

Articulus 1. Utrum lex nova aliquos exteriores actus debeat praecipere vel prohibere
Articulus 2. Utrum lex nova insufficienter exteriores actus ordinaverit
Articulus 3. Utrum circa interiores actus lex nova insufficienter hominem ordinaverit
Articulus 4. Utrum inconvenienter in lege nova consilia quaedam determinata sint proposita

Quaestio 109

De necessitate gratiae

Articulus 1. Utrum homo sine gratia aliquod verum cognoscere possit
Articulus 2. Utrum homo possit velle et facere bonum absque gratia
Articulus 3. Utrum homo possit diligere Deum super omnia ex solis naturalibus sine gratia
Articulus 4. Utrum homo sine gratia per sua naturalia possit praecepta legis implere
Articulus 5. Utrum homo possit mereri vitam aeternam sine gratia
Articulus 6. Utrum homo possit seipsum ad gratiam praeparare per seipsum, absque exteriori auxilio gratiae
Articulus 7. Utrum homo possit resurgere a peccato sine auxilio gratiae
Articulus 8. Utrum homo sine gratia possit peccare
Articulus 9. Utrum ille qui iam consecutus est gratiam, per seipsum possit operari bonum et vitare peccatum, absque alio auxilio gratiae
Articulus 10. Utrum homo in gratia constitutus indigeat auxilio gratiae ad perseverandum

Quaestio 110

De gratia Dei quantum ad eius essentiam

Articulus 1. Utrum gratia ponat aliquid in anima
Articulus 2. Utrum gratia sit qualitas animae
Articulus 3. Utrum gratia sit idem quod virtus
Articulus 4. Utrum gratia sit in essentia animae sicut in subiecto, sed in aliqua potentiarum

Quaestio 111

De divisione gratiae

Articulus 1. Utrum gratia convenienter dividatur per gratiam gratum facientem et gratiam gratis datam
Articulus 2. Utrum gratia inconvenienter dividatur per operantem et cooperantem
Articulus 3. Utrum gratia inconvenienter dividatur in praevenientem et subsequentem
Articulus 4. Utrum gratia gratis data inconvenienter ab apostolo distinguatur
Articulus 5. Utrum gratia gratis data sit dignior quam gratia gratum faciens

Quaestio 112

De causa gratiae

Articulus 1. Utrum solus Deus sit causa gratiae
Articulus 2. Utrum requiratur aliqua praeparatio sive dispositio ad gratiam ex parte hominis
Articulus 3. Utrum ex necessitate detur gratia se praeparanti ad gratiam, vel facienti quod in se est
Articulus 4. Utrum gratia sit maior in uno quam in alio
Articulus 5. Utrum homo possit scire se habere gratiam

Quaestio 113

De effectibus gratiae; et primo, de iustificatione impii

Articulus 1. Utrum iustificatio impii sit remissio peccatorum
Articulus 2. Utrum ad remissionem culpae, quae est iustificatio impii, requiratur gratiae infusio
Articulus 3. Utrum ad iustificationem impii requiratur motus liberi arbitrii
Articulus 4. Utrum ad iustificationem impii requiratur motus fidei
Articulus 5. Utrum ad iustificationem impii requiratur motus liberi arbitrii in peccatum
Articulus 6. Utrum remissio peccatorum debeat numerari inter ea quae requiruntur ad iustificationem impii
Articulus 7. Utrum iustificatio impii fiat in instanti, sed successive
Articulus 8. Utrum gratiae infusio sit prima ordine naturae inter ea quae requiruntur ad iustificationem impii
Articulus 9. Utrum iustificatio impii sit maximum opus Dei
Articulus 10. Utrum iustificatio impii sit opus miraculosum

Quaestio 114

De merito, quod est effectus gratiae cooperantis

Articulus 1. Utrum homo possit aliquid mereri a Deo
Articulus 2. Utrum aliquis sine gratia possit mereri vitam aeternam
Articulus 3. Utrum homo in gratia constitutus possit mereri vitam aeternam ex condigno
Articulus 4. Utrum gratia sit principium meriti principalius per caritatem quam per alias virtutes
Articulus 5. Utrum homo possit sibi mereri primam gratiam
Articulus 6. Utrum homo possit alteri mereri primam gratiam
Articulus 7. Utrum aliquis possit mereri sibi ipsi reparationem post lapsum
Articulus 8. Utrum homo possit mereri augmentum gratiae vel caritatis
Articulus 9. Utrum aliquis possit perseverantiam mereri
Articulus 10. Utrum temporalia bona cadant sub merito

Versiones
Espaņol