Missale Romanum 2002 continu 666

666 & 4 X

Pagina 666.

Minister respondet: Amen.

Adhiberi possunt etiam aliae formulae actus paenitentialis, quae in Ordine Missae (pp. 506 -508 ) inveniuntur.

4. Sequuntur invocationes Kyrie, eléison, quas sacerdos dicit alternatim cum ministro.

Sacerdos: Kyrie, eléison. Minister: Kyrie, eléison. Sacerdos: Christe, eléison. Minister: Christe, eléison. Sacerdos: Kyrie, eléison. Minister: Kyrie, eléison.

5. Deinde, quando praescribitur, sacerdos et minister simul dicunt hymnum Glória in excélsis Deo.

6. Quo hymno expleto, sacerdos, manibus iunctis, dicit: Orémus. Et, facta aliqua pausa silentii, extendit manus et dicit orationem collectam; qua expleta, minister acclamat: Amen.

Liturgia verbi

7. Tunc minister vel ipse sacerdos legit primam lectionem, psalmum et, si habenda est, secundam lectionem necnon alterum cantum.

8. Deinde sacerdos, profunde inclinatus, secreto dicit: Munda cor meum ac lábia mea, omnípotens Deus, ut sanctum Evangélium tuum digne váleam nuntiáre.

9. Postea, iunctis manibus, dicit: Dóminus vobíscum.

Minister respondet: Et cum spíritu tuo.

Sacerdos: Lectio sancti Evangélii secúndum N., et interim signat librum et seipsum in fronte, ore et pectore.

667 & 4 X

Pagina 667.

Minister acclamat: Glória tibi, Dómine.

Deinde sacerdos Evangelium proclamat. Quo expleto, sacerdos acclamat: Verbum Dómini.

Minister respondet: Laus tibi, Christe.

Deinde sacerdos librum osculatur, dicens secreto: Per evangélica dicta deleántur nostra delícta.

10. Quando dicendum est, sacerdos et minister simul dicunt symbolum.

11. Postea fieri potest oratio universalis seu oratio fidelium, in qua sacerdos introductionem et conclusionem et minister intentiones proferunt.

Liturgia eucharistica

12. Minister corporale, purificatorium et calicem super altare deponit, nisi iam initio Missae ibidem sint posita. Sacerdos ad medium altaris accedit.

13. Tunc minister affert patenam cum pane, quam sacerdos accipit et ambabus manibus aliquantulum elevatam super altare tenet, dicens: Benedíctus es, Dómine, Deus univérsi, quia de tua largitáte accépimus panem, quem tibi offérimus, fructum terrae et óperis mánuum hóminum, ex quo nobis fiet panis vitae.

Deponit deinde patenam cum pane super corporale. In fine minister acclamare potest: Benedíctus Deus in saecula.

14. Postea sacerdos infundit vinum et parum aquae in calicem, dicens secreto: Per huius aquae et vini mystérium eius efficiámur divinitátis consórtes, qui humanitátis nostrae fíeri dignátus est párticeps.

668 & 4 X

Pagina 668.

15. Postea accipit calicem, eumque ambabus manibus aliquantulum elevatum super altare tenet, dicens: Benedíctus es, Dómine, Deus univérsi, quia de tua largitáte accépimus vinum, quod tibi offérimus, fructum vitis et óperis mánuum hóminum, ex quo nobis fiet potus spiritális.

Deinde calicem super corporale deponit. In fine minister acclamare potest: Benedíctus Deus in saecula.

16. Postea sacerdos, profunde inclinatus, dicit secreto: In spíritu humilitátis et in ánimo contríto suscipiámur a te, Dómine, et sic fiat sacrifícium nostrum in conspéctu tuo hódie, ut pláceat tibi, Dómine Deus.

17. Deinde, stans ad latus altaris, lavat manus, dicens secreto: Lava me, Dómine, ab iniquitáte mea, et a peccáto meo munda me.

18. Stans postea in medio altaris, versus ad ministrum, extendens et iungens manus, dicit: Oráte, fratres, ut meum ac vestrum sacrifícium acceptábile fiat apud Deum Patrem omnipoténtem.

Minister respondet: Suscípiat Dóminus sacrifícium de mánibus tuis ad laudem et glóriam nóminis sui, ad utilitátem quoque nostram totiúsque Ecclésiae suae sanctae.

Deinde sacerdos, manibus extensis, dicit orationem super oblata; qua finita, minister acclamat: Amen.

19. Tunc sacerdos dicit Precem eucharisticam, iuxta normas, quae in singulis Precibus eucharisticis (pp. 571 -596 et pp. 674 - 706 ) indicantur.

20. Post doxologiam in fine Precis eucharisticae, calice et patena depositis, sacerdos, iunctis manibus, dicit: Praecéptis salutáribus móniti, et divína institutióne formáti, audémus dícere:

669 & 4 X

Pagina 669.

Extendit manus et, una cum ministro, pergit: Pater noster, qui es in caelis: sanctificétur nomen tuum; advéniat regnum tuum; fiat volúntas tua, sicut in caelo, et in terra. Panem nostrum cotidiánum da nobis hódie; et dimítte nobis débita nostra, sicut et nos dimíttimus debitóribus nostris; et ne nos indúcas in tentatiónem; sed líbera nos a malo.

21. Manibus extensis, sacerdos solus prosequitur, dicens: Líbera nos, quaesumus, Dómine, ab ómnibus malis, da propítius pacem in diébus nostris, ut, ope misericórdiae tuae adiúti, et a peccáto simus semper líberi et ab omni perturbatióne secúri: exspectántes beátam spem et advéntum Salvatóris nostri Iesu Christi. Iungit manus.

Minister orationem concludit, acclamans: Quia tuum est regnum, et potéstas, et glória in saecula.

22. Deinde sacerdos, manibus extensis, clara voce dicit: Dómine Iesu Christe, qui dixísti Apóstolis tuis: Pacem relínquo vobis, pacem meam do vobis: ne respícias peccáta nostra, sed fidem Ecclésiae tuae; eámque secúndum voluntátem tuam pacificáre et coadunáre dignéris. Iungit manus. Qui vivis et regnas in saecula saeculórum.

Minister respondet: Amen.

670 & 4 X

Pagina 670.

23. Sacerdos, ad ministrum conversus, extendens et iungens manus, subdit: Pax Dómini sit semper vobíscum.

Minister respondet: Et cum spíritu tuo.

Et sacerdos, pro opportunitate, pacem dat ministro.

24. Deinde accipit hostiam, eamque super patenam frangit, ministro interdum dicente: Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi: miserére nobis. Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi: miserére nobis. Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi: dona nobis pacem. Sacerdos particulam immittit in calicem, dicens secreto: Haec commíxtio Córporis et Sánguinis Dómini nostri Iesu Christi fiat accipiéntibus nobis in vitam aetérnam.

25. Sacerdos deinde, manibus iunctis, dicit secreto: Dómine Iesu Christe, Fili Dei vivi, qui ex voluntáte Patris, cooperánte Spíritu Sancto, per mortem tuam mundum vivificásti: líbera me per hoc sacrosánctum Corpus et Sánguinem tuum ab ómnibus iniquitátibus meis et univérsis malis: et fac me tuis semper inhaerére mandátis, et a te numquam separári permíttas.

Vel: Percéptio Córporis et Sánguinis tui, Dómine Iesu Christe, non mihi provéniat in iudícium et condemnatiónem: sed pro tua pietáte prosit mihi ad tutaméntum mentis et córporis, et ad medélam percipiéndam.

26. Sacerdos genuflectit, accipit hostiam, eamque aliquantulum elevatam super patenam vel super calicem tenens, versus ad ministrum, clara voce dicit: Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccáta mundi. Beáti qui ad cenam Agni vocáti sunt.

671 & 4 X

Pagina 671.

Et una cum ministro semel subdit: Dómine, non sum dignus, ut intres sub tectum meum, sed tantum dic verbo, et sanábitur ánima mea.

Si minister non est communicandus, sacerdos, accepta hostia, statim dicit: Dómine, non sum dignus, etc.

27. Et deinde secreto dicit: Corpus Christi custódiat me in vitam aetérnam. Et reverenter sumit Corpus Christi.

Deinde accipit calicem et secreto dicit: Sanguis Christi custódiat me in vitam aetérnam. Et reverenter sumit Sanguinem Christi.

28. Interdum minister dicit antiphonam ad Communionem.

29. Postea accipit patenam, accedit ad ministrum, si communicandus est, et hostiam parum elevatam ei ostendit, dicens: Corpus Christi.

Minister respondet: Amen. Et communicatur.

30. Deinde sacerdos purificat patenam super calicem et ipsum calicem. Calix, patena, corporale et purificatorium a ministro ad abacum deferuntur, vel super altare relinquuntur.

Dum purificationem peragit, sacerdos dicit secreto: Quod ore súmpsimus, Dómine, pura mente capiámus, et de múnere temporáli fiat nobis remédium sempitérnum.

31. Sacrum silentium per aliquod temporis spatium servari potest.

32. Postea sacerdos, manibus iunctis, dicit: Orémus.

Et facta aliqua pausa silentii, nisi iam praecesserit, extendit manus et dicit orationem post Communionem.

Minister in fine acclamat: Amen.

672 & 4 X

Pagina 672.

Ritus conclusionis

33. Deinde sacerdos, versus ad ministrum, extendens manus, dicit: Dóminus vobíscum.

Minister respondet: Et cum spíritu tuo.

Sacerdos benedicit ministrum, dicens: Benedícat vos omnípotens Deus, Pater, et Fílius, + et Spíritus Sanctus.

Minister respondet: Amen.

34. Denique sacerdos altare osculo veneratur et, facta cum ministro profunda inclinatione, recedit.

673 & 4 X

Pagina 673.

&&APPENDIX AD ORDINEM MISSAE

674 & 4 X

Pagina 674.

De modo proferendi

Precem eucharisticam " de reconciliatione " I

quando in concelebratione adhibetur

Praefatio, Vere Sanctus usque ad fiat homo a solo celebrante principali, manibus extensis, dicuntur. A Réspice, quaesumus usque ad dedignátus affígi omnes concelebrantes omnia simul proferunt, manibus ad oblata extensis. A Sed ántequam usque ad a quo omnis auferátur divísio omnes concelebrantes omnia simul proferunt, hoc modo: a) Sed ántequam, manibus iunctis; b) verba Domini, manu dextera, si opportunum videtur, ad panem et ad calicem extensa, ad ostensionem autem hostiam et calicem aspicientes ac postea profunde se inclinantes; c) Mémores ígitur et Réspice, benígnus, manibus extensis. Intercessio: In communióne mentis uni e concelebrantibus committi convenit, qui solus hanc precem manibus extensis profert. Partes praesertim quae sequuntur: Sed ántequam, Convéscens autem, Simíliter, postquam, Mémores ígitur, Réspice, benígnus necnon doxologia finalis cantu proferri possunt. Doxologia finalis Precis eucharisticae a solo celebrante principali aut ab omnibus concelebrantibus una cum celebrante principali profertur.

675 & 4 X

Pagina 675.

&&PRECES EUCHARISTICAE " DE RECONCILIATIONE " Preces eucharisticae " de Reconciliatione " adhiberi possunt in Missis, quibus mysterium reconciliationis peculiari modo fidelibus insinuatur, v. gr. in Missis pro concordia fovenda, pro reconciliatione, pro pace et iustitia servanda, tempore belli vel eversionis, pro remissione peccatorum, ad postulandam caritatem, de mysterio Sanctae Crucis, de SS.ma Eucharistia, de pretiosissimo Sanguine D.N.I.C. necnon in Missis tempore Quadragesimae. Quamvis praefatione propria instructae sint, adhiberi possunt etiam cum aliis praefationibus, quae ad paenitentiam et conversionem referuntur, uti v. gr. cum praefationibus Quadragesimae.

I

1. V. Dóminus vobíscum. R. Et cum spíritu tuo. V. Sursum corda. R. Habémus ad Dóminum. V. Grátias agámus Dómino Deo nostro. R. Dignum et iustum est. Vere dignum et iustum est nos tibi semper grátias ágere. Dómine, sancte Pater, omnípotens aetérne Deus: Qui ad abundantiórem vitam habéndam nos incitáre non désinis, et, cum sis dives in misericórdia, véniam offérre persevéras ac peccatóres invítas ad tuae solum indulgéntiae fidéndum. A nobis autem, qui fodus tuum tóties violávimus, numquam avérsus, humánam famíliam per Iesum Fílium tuum, Redemptórem nostrum, novo caritátis vínculo tam arcte tibi iunxísti, ut nullo modo possit dissólvi. Nunc quidem tempus grátiae et reconciliatiónis pópulo tuo praebes,

676 & 4 X

Pagina 676.

eíque ad te ánimum converténti in Christo Iesu speráre concédis cunctísque homínibus tríbuis deservíre, dum plénius Spirítui Sancto se cóncredit. Et ídeo, admiratióne perfúsi, tui amóris virtútem extóllimus nostrúmque de salúte gáudium profiténtes, cum innúmeris caeléstium turbis hymnum concínimus, sine fine dicéntes: Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dóminus Deus Sábaoth. Pleni sunt caeli et terra glória tua. Hosánna in excélsis. Benedíctus qui venit in nómine Dómini. Hosánna in excélsis.

2. Sacerdos, manibus extensis, dicit: Vere Sanctus es, Dómine, qui ab orígine mundi semper operáris ut, sicut Sanctus es ipse, sanctus fiat homo.

3. Iungit manus, easque expansas super oblata tenens, dicit: Réspice, quaesumus, múnera pópuli tui et super ea Spíritus tui virtútem effúnde iungit manus et signat semel super panem et calicem simul, dicens: ut Corpus et + Sanguis fiant iungit manus dilécti Fílii tui, Iesu Christi, in quo et nos fílii tui sumus. Quamvis vero olim pérditi tibi appropinquáre nequirémus, summo nos amóre dilexísti: Fílius enim tuus, qui solus est Iustus, morti trádidit seípsum, ligno crucis pro nobis non dedignátus affígi. Sed ántequam bráchia eius inter caelum et terram exténta

677 & 4 X

Pagina 677.

efficeréntur tui fo´deris indelébile signum, ipse cum discípulis suis Pascha vóluit celebráre.

4. In formulis, quae sequuntur, verba Domini proferantur distincte et aperte, prouti natura eorundem verborum requirit. Convéscens autem, accipit panem eumque parum elevatum super altare tenens prosequitur: accépit panem et tibi grátias agens benedíxit, fregit et dedit illis, dicens: parum se inclinat: ACCÍPITE ET MANDUCÁTE EX HOC OMNES: HOC EST ENIM CORPUS MEUM, QUOD PRO VOBIS TRADÉTUR.

Hostiam consecratam ostendit populo, reponit super patenam, et genuflexus adorat.

5. Postea prosequitur: Simíliter, postquam cenátum est, sciens se ómnia in seípso reconciliatúrum per sánguinem suum in cruce fundéndum, accipit calicem, eumque parum elevatum super altare tenens, prosequitur: accépit cálicem, genímine vitis replétum, et íterum tibi grátias agens discípulis suis trádidit, dicens: parum se inclinat

ACCÍPITE ET BÍBITE EX EO OMNES: HIC EST ENIM CALIX SÁNGUINIS MEI NOVI ET AETÉRNI TESTAMÉNTI, QUI PRO VOBIS ET PRO MULTIS EFFUNDÉTUR IN REMISSIONEM PECCATÓRUM. HOC FÁCITE IN MEAM COMMEMORATIÓNEM.

Calicem ostendit populo, deponit super corporale, et genuflexus adorat.

678 & 4 X

Pagina 678.

6. Deinde dicit: Mystérium fídei:

Et populus prosequitur, acclamans: Mortem tuam annuntiámus, Dómine, et tuam resurrectiónem confitémur, donec vénias.

Vel: Quotiescúmque manducámus panem hunc et cálicem bíbimus, mortem tuam annuntiámus, Dómine, donec vénias.

Vel: Salvátor mundi, salva nos, qui per crucem et resurrectiónem tuam liberásti nos.

7. Postea, extensis manibus, sacerdos dicit: Mémores ígitur Fílii tui Iesu Christi, qui Pascha nostrum est et pax nostra certíssima, mortem eius et resurrectiónem ab ínferis celebrámus atque, beátum eius advéntum praestolántes, offérimus tibi, qui fidélis et miséricors es Deus, hóstiam, quae hómines tecum reconcíliat. Réspice, benígnus, clementíssime Pater, quos tibi coniúngis Fílii tui sacrifício, ac praesta ut, Spíritus Sancti virtúte, ex hoc uno pane et cálice partícipes, in unum corpus congregéntur in Christo, a quo omnis auferátur divísio. In communióne mentis et cordis nos semper serváre dignéris una cum Papa nostro N. et Epíscopo nostro N. (*) Adiuva nos, ut simul advéntum regni tui praestolémus usque ad horam qua tibi adstábimus, sancti inter sanctos in sede caelésti, cum beáta Vírgine Dei Genetríce María, beátis Apóstolis et ómnibus Sanctis

679 & 4 X

Pagina 679.

atque frátribus nostris defúnctis, quos tuae misericórdiae supplíciter commendámus. Tum vero, a corruptiónis vúlnere tandem liberáti et nova plene constitúti creatúra, gaudéntes tibi canémus gratiárum actiónem Iungit manus: Christi tui, in aetérnum vivéntis.

8. Accipit patenam cum hostia et calicem, et utrumque elevans, dicit: Per ipsum, et cum ipso, et in ipso, est tibi Deo Patri omnipoténti, in unitáte Spíritus Sancti, omnis honor et glória per omnia saecula saeculórum. Populus acclamat: Amen. Deinde sequitur ritus Communionis, p. 597 .

680 & 4 X

Pagina 680.

De modo proferendi

Precem eucharisticam " de reconciliatione " II

quando in concelebratione adhibetur Praefatio, Te ígitur usque ad pro nobis tradidísti a solo celebrante principali, manibus extensis, dicuntur. Ab Et nunc reconciliatiónem usque ad celebrántes mystéria omnes concelebrantes omnia simul proferunt, manibus ad oblata extensis. Ab Ipse enim, vitam usque ad reconciliatiónis sacrifícium omnes concelebrantes omnia simul proferunt, hoc modo:
a) Ipse enim, vitam, manibus iunctis;
b) verba Domini, manu dextera, si opportunum videtur, ad panem et ad calicem extensa, ad ostensionem autem hostiam et calicem aspicientes ac postea profunde se inclinantes;
c) Memóriam ígitur, manibus extensis. Intercessiones: Pater sancte et Quemádmodum uni alterive e concelebrantibus committi convenit, qui solus hanc precem manibus extensis profert. Partes praesertim quae sequuntur: Et nunc reconciliatiónem, Ipse enim vitam, Símili modo véspere, Memóriam ígitur, necnon doxologia finalis cantu proferri possunt. Doxologia finalis Precis eucharistiae a solo celebrante principali aut ab omnibus concelebrantibus una cum celebrante principali profertur.

681 & 4 X

Pagina 681.

PREX EUCHARISTICA " DE RECONCILIATIONE "

II

1. V. Dóminus vobíscum. R. Et cum spíritu tuo. V. Sursum corda. R. Habémus ad Dóminum. V. Grátias agámus Dómino Deo nostro. R. Dignum et iustum est. Vere dignum et iustum est nos tibi grátias ágere atque laudes persólvere, Deus Pater omnípotens, pro ómnibus, quae in hoc mundo operáris, per Dóminum nostrum Iesum Christum. Cum enim genus humánum dissensióne sit atque discórdia divísum, experiéndo tamen cognóvimus te ánimos fléctere, ut sint ad reconciliatiónem paráti. Per Spíritum namque tuum pérmoves hóminum corda, ut inimíci íterum in collóquia véniant, adversárii manus coniúngant, pópuli sibi óbviam quaerant veníre. Tua operánte virtúte fit étiam, Dómine, ut ódium vincátur amóre, últio cedat indulgéntiae, discórdia in mútuam dilectiónem convertátur. Quaprópter cum choris caeléstibus grátias tibi indesinénter agéntes maiestáti tuae in terris sine fine clamámus: Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dóminus Deus Sábaoth. Pleni sunt caeli et terra glória tua. Hosánna in excélsis. Benedíctus qui venit in nómine Dómini. Hosánna in excélsis.

682 & 4 X

Pagina 682.

2. Sacerdos, manibus extensis, dicit: Te ígitur, Pater omnípotens, benedícimus per Iesum Christum Fílium tuum, qui in tuo nómine venit. Ipse est pro homínibus Verbum salútis, manus, quam peccatóribus pórrigis, via, qua pax tua nobis praebétur. Cum nosmetípsos a te, Dómine, propter peccáta nostra avertissémus, ad reconciliatiónem nos reduxísti, ut ad te tandem convérsi nos ínvicem diligerémus per Fílium tuum, quem in mortem pro nobis tradidísti.

3. Iungit manus, easque expansas super oblatas tenens, dicit: Et nunc reconciliatiónem a Christo nobis allátam celebrántes, te deprecámur: Spíritus tui effusióne haec dona sanctífica, iungit manus et signat semel super panem et calicem simul, dicens: ut fiant Corpus et + Sanguis Fílii tui, cuius mandátum implémus haec celebrántes mystéria. Iungit manus.

4. In formulis, quae sequuntur, verba Domini proferantur distincte et aperte, prouti natura eorundem verborum requirit.

Ipse enim, vitam cum esset datúrus, ut nos liberáret, discúmbens accipit panem, eumque parum elevatum super altare tenens, prosequitur: accépit panem in manus suas et tibi grátias agens benedíxit, fregit dedítque discípulis suis, dicens: parum se inclinat

683 & 4 X

Pagina 683.

ACCÍPITE ET MANDUCÁTE EX HOC OMNES: HOC EST ENIM CORPUS MEUM, QUOD PRO VOBIS TRADÉTUR. Hostiam consecratam ostendit populo, reponit super patenam, et genuflexus adorat.

5. Postea prosequitur: Símili modo véspere illo accipit calicem, eumque parum elevatum super altare tenens, prosequitur: accépit cálicem benedictiónis in manus suas, tuam cónfitens misericórdiam dedítque discípulis suis, dicens: parum se inclinat

ACCÍPITE ET BÍBITE EX EO OMNES: HIC EST ENIM CALIX SÁNGUINIS MEI NOVI ET AETÉRNI TESTAMÉNTI, QUI PRO VOBIS ET PRO MULTIS EFFUNDÉTUR IN REMISSIÓNEM PECCATÓRUM. HOC FÁCITE IN MEAM COMMEMORATIÓNEM.

Calicem ostendit populo, deponit super corporale, et genuflexus adorat.

6. Deinde dicit: Mystérium fídei: Et populus prosequitur, acclamans: Mortem tuam annuntiámus, Dómine, et tuam resurrectiónem confitémur, donec vénias.

Vel: Quotiescúmque manducámus panem hunc et cálicem bíbimus, mortem tuam annuntiámus, Dómine, donec vénias.

684 & 4 X

Pagina 684.


Vel: Salvátor mundi, salva nos, qui per crucem et resurrectiónem tuam liberásti nos.

7. Deinde sacerdos, extensis manibus, dicit: Memóriam ígitur agéntes Fílii tui mortis et resurrectiónis, qui hoc pignus dilectiónis suae nobis relíquit, tibi quod nobis tribuísti offérimus perféctae reconciliatiónis sacrifícium. Pater sancte, súpplices deprecámur, ut nos quoque accéptos hábeas cum Fílio tuo et in hoc salutári convívio eiúsdem Spíritum nobis praestáre dignéris, qui ómnia áuferat quae nos ínvicem aliénant. Ipse Ecclésiam tuam inter hómines signum effíciat unitátis pacísque tuae instruméntum, et nos in communióne consérvet cum Papa nostro N. et Antístite nostro N. (*) et cunctis Epíscopis et univérso pópulo tuo. Quemádmodum nunc ad mensam Fílii tui nos congregásti, ita nos cóllige cum gloriósa Dei Genetríce Vírgine María, beátis Apóstolis tuis et ómnibus Sanctis, cum frátribus nostris, atque homínibus cuiúsvis stirpis et sermónis in tua amicítia defúnctis, ad perpétuae unitátis convívium, in caelis novis et terra nova, ubi plenitúdo pacis tuae refúlget, Iungit manus: in Christo Iesu Dómino nostro.

685 & 4 X

Pagina 685.

8. Accipit patenam cum hostia et calicem, et utrumque elevans, dicit: Per ipsum, et cum ipso, et in ipso, est tibi Deo Patri omnipoténti, in unitáte Spíritus Sancti, omnis honor et glória per omnia saecula saeculórum.

Populus prosequitur: Amen. Deinde sequitur ritus Communionis, p. 597 .

686 & 4 X

Pagina 686.

De modo proferendi Precem eucharisticam

quæ in Missis pro variis necessitatibus

adhiberi potest quando in concelebratione adhibetur

Praefatio, Vere Sanctus usque ad panem frangit, a solo celebrante principali, manibus extensis, dicuntur. A Rogámus ergo te usque ad Iesu Christi omnes concelebrantes omnia simul proferunt, manibus ad oblata extensis. A Qui prídie usque ad in diem aeternitátis numerémur omnes concelebrantes omnia simul proferunt, hoc modo:
a) Qui prídie, manibus iunctis;
b) verba Domini, manu dextera, si opportunum videtur, ad panem et ad calicem extensa, ad ostensionem autem hostiam et calicem aspicientes ac postea profunde se inclinantes;
c) Unde et nos et In oblatiónem Ecclésiae tuae, manibus extensis. Intercessiones: Ecclésiam tuam, Dómine (quae est N.); vel Ad mensam ergo tuam; vel Ecclésiam tuam, Dómine; et Meménto fratrum nostrórum (N. et N.) uni alterive e concelebrantibus committi convenit, qui solus has preces manibus extensis profert. Partes praesertim quae sequuntur: Qui prídie, Símili modo, Unde et nos, In oblatiónem Ecclésiae tuae necnon doxologia finalis cantu proferri possunt. Doxologia finalis Precis eucharisticae a solo celebrante principali aut ab omnibus concelebrantibus una cum celebrante principali profertur.

687 & 4 X

Pagina 687.

PREX EUCHARISTICA QUAE IN MISSIS

PRO VARIIS NECESSITATIBUS

ADHIBERI POTEST

I

Ecclesia in viam unitatis progrediens

1. Sequens forma huius Precis eucharisticae convenienter adhibetur cum formulariis Missarum v. gr. pro Ecclesia, pro Papa, pro Episcopo, pro eligendo Papa vel Episcopo, pro Concilio vel Synodo, pro sacerdotibus, pro seipso sacerdote, pro ministris Ecclesiae, in conventu spirituali vel pastorali.

V. Dóminus vobíscum. R. Et cum spíritu tuo. V. Sursum corda. R. Habémus ad Dóminum. V. Grátias agámus Dómino Deo nostro. R. Dignum et iustum est. Vere dignum et iustum est tibi grátias ágere tibíque glóriae et laudis hymnum cánere, Dómine, Pater infinítae bonitátis. Quia verbo Evangélii Fílii tui, ex ómnibus pópulis, linguis et natiónibus unam Ecclésiam collegísti, per quam, Spíritus tui virtúte vivificátam, omnes hómines in unum congregáre non désinis. Ipsa tuae dilectiónis testaméntum maniféstans, spem beátam regni incessánter largítur ac véluti signum tuae fidelitátis respléndet quam in Christo Iesu Dómino nostro, in aetérnum promisísti. Et ídeo, cum ómnibus caelórum Virtútibus, in terris te iúgiter celebrámus, cum univérsa Ecclésia una voce dicéntes:

688 & 4 X

Pagina 688.

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dóminus Deus Sábaoth. Pleni sunt caeli et terra glória tua. Hosánna in excélsis. Benedíctus qui venit in nómine Dómini. Hosánna in excélsis.

2. Sacerdos, manibus extensis, dicit: Vere Sanctus es et glorificándus, amátor hóminum Deus, qui semper illis ades in itínere vitae. Vere benedíctus Fílius tuus, qui praesens est in médio nostri cum ab eius amóre congregámur, et sicut olim pro discípulis nobis Scriptúras áperit et panem frangit.

3. Iungit manus, easque expansas super oblata tenens, dicit: Rogámus ergo te, Pater clementíssime, ut Spíritum Sanctum tuum emíttas, qui haec dona panis et vini sanctíficet, iungit manus et signat semel super panem et calicem simul, dicens: ut nobis Corpus et + Sánguis fiant iungit manus Dómini nostri Iesu Christi.

4. In formulis, quae sequuntur, verba Domini proferantur distincte et aperte, prouti natura eorundem verborum requirit.

Qui prídie quam paterétur, in suprémae nocte Cenae, accipit panem eumque parum elevatum super altare tenens prosequitur: accépit panem et benedíxit ac fregit, dedítque discípulis suis, dicens: parum se inclinat

689 & 4 X

Pagina 689.

ACCÍPITE ET MANDUCÁTE EX HOC OMNES: HOC EST ENIM CORPUS MEUM, QUOD PRO VOBIS TRADÉTUR. Hostiam consecratam ostendit populo, deponit super patenam, et genuflexus adorat.

5. Postea prosequitur: Símili modo, postquam cenátum est accipit calicem, eumque parum elevatum super altare tenens, prosequitur: accípiens et cálicem, tibi grátias egit, dedítque discípulis suis, dicens: parum se inclinat

ACCÍPITE ET BÍBITE EX EO OMNES: HIC EST ENIM CALIX SÁNGUINIS MEI NOVI ET AETÉRNI TESTAMÉNTI, QUI PRO VOBIS ET PRO MULTIS EFFUNDÉTUR IN REMISSIÓNEM PECCATÓRUM. HOC FÁCITE IN MEAM COMMEMORATIÓNEM. Calicem ostendit populo, deponit super corporale, et genuflexus adorat.

6. Deinde dicit: Mystérium fídei: Et populus prosequitur, acclamans: Mortem tuam annuntiámus Dómine, et tuam resurrectiónem confitémur, donec vénias.

Vel: Quotiescúmque manducámus panem hunc et cálicem bíbimus, mortem tuam annuntiámus, Dómine, donec vénias.

690 & 4 X

Pagina 690.


Vel: Salvátor mundi, salva nos, qui per crucem et resurrectiónem tuam liberásti nos.

7. Postea, extensis manibus, sacerdos dicit: Unde et nos, Pater sancte, mémores Christi Fílii tui Salvatóris nostri, quem per passiónem et mortem crucis ad resurrectiónis glóriam perduxísti et ad déxteram tuam sedére fecísti, opus tuae caritátis annuntiámus, donec ipse véniat, tibíque panem vitae et cálicem benedictiónis offérimus. In oblatiónem Ecclésiae tuae, in qua paschále Christi sacrifícium nobis tráditum exhibémus, réspice propítius, et concéde, ut virtúte Spíritus caritátis tuae, inter Fílii tui membra, cuius Córpori communicámus et Sánguini, nunc et in diem aeternitátis numerémur. Ecclésiam tuam, Dómine, (quae est N.), lúmine rénova Evangélii. Vínculum unitátis confírma inter fidéles et pastóres plebis tuae, una cum Papa nostro N. et Epíscopo nostro N. (*) et univérso órdine episcopáli, ut pópulus tuus, hoc in mundo discórdiis laceráto, unitátis et concórdiae prophéticum signum elúceat. Aperi óculos nostros ut necessitátes fratrum agnoscámus; verba et ópera nobis inspíra, ad laborántes et onerátos confortándos; fac nos sincére ipsis inservíre, Christi exémplo eiúsque mandáto. Ecclésia tua vivum testimónium exsístat

691 & 4 X

Pagina 691.

veritátis et libertátis, pacis atque iustítiae, ut omnes hómines in spem novam erigántur. Meménto fratrum nostrórum (N. et N.), qui in pace Christi tui dormiérunt omniúmque defunctórum, quorum fidem tu solus cognovísti: eos ad lumen vultus tui fruéndum admítte et in resurrectióne dona eis vitae plenitúdinem. Concéde nos quoque, terréna exácta peregrinatióne, ad aetérnam perveníre mansiónem, ubi tecum semper vivémus et cum beáta Vírgine Dei Genetríce María, cum Apóstolis et martyribus, (cum Sancto N.: Sancto diei vel patrono) Sanctísque ómnibus communicántes, te laudábimus et magnificábimus Iungit manibus per Iesum Christum, Fílium tuum.

8. Accipit patenam cum hostia et calicem, et utrumque elevans, dicit: Per ipsum, et cum ipso, et in ipso, est tibi Deo Patri omnipoténti, in unitáte Spíritus Sancti, omnis honor et glória per ómnia saecula saeculórum.

Populus acclamat: Amen. Deinde sequitur ritus Communionis, p. 597 .

692 & 4 X

Pagina 692.

II

Deus Ecclesiam suam in viam salutis conducens

1. Sequens forma huius Precis eucharisticae convenienter adhibetur cum formulariis Missarum v. gr. pro Ecclesia, pro vocationibus ad sacros Ordines, pro laicis, pro familia, pro religiosis, pro vocationibus ad vitam religiosam, ad postulandam caritatem, pro familiaribus et amicis, pro gratiis Deo reddendis.

V. Dóminus vobíscum. R. Et cum spíritu tuo. V. Sursum corda. R. Habémus ad Dóminum. V. Grátias agámus Dómino Deo nostro. R. Dignum et iustum est. Vere dignum et iustum est, aequum et salutáre, nos tibi semper et ubíque grátias ágere: Dómine, sancte Pater, mundi creátor et fons omnis vitae: Qui ópera sapiéntiae tuae numquam derelínquis, sed in médio nostri adhuc próvidus operáris. In manu poténti et bráchio exténto pópulum tuum Israel per desértum duxísti; nunc autem Ecclésiam tuam in mundo peregrinántem, Spíritus Sancti virtúte semper comitáris, eámque per témporis sémitas in gáudium aetérnum regni tui condúcis, per Christum Dóminum nostrum. Unde et nos cum Angelis et Sanctis hymnum glóriae tuae cánimus, sine fine dicéntes: Sanctus, Sanctus, Sanctus Dóminus Deus Sábaoth. Pleni sunt caeli et terra glória tua. Hosánna in excélsis. Benedíctus qui venit in nómine Dómini. Hosánna in excélsis.

693 & 4 X

Pagina 693.

2. Sacerdos, manibus extensis, dicit: Vere Sanctus es et glorificándus, amátor hóminum Deus, qui semper illis ades in itínere vitae. Vere benedíctus Fílius tuus, qui praesens est in médio nostri cum ab eius amóre congregámur, et sicut olim pro discípulis nobis Scriptúras áperit et panem frangit.

3. Iungit manus, easque expansas super oblata tenens, dicit: Rogámus ergo te, Pater clementíssime, ut Spíritum Sanctum tuum emíttas, qui haec dona panis et vini sanctíficet, iungit manus et signat semel super panem et calicem simul, dicens: ut nobis Corpus et + Sánguis fiant iungit manus Dómini nostri Iesu Christi.

4. In formulis, quae sequuntur, verba Domini proferantur distincte et aperte, prouti natura eorundem verborum requirit.

Qui prídie quam paterétur, in suprémae nocte Cenae, accipit panem eumque parum elevatum super altare tenens prosequitur: accépit panem et benedíxit ac fregit, dedítque discípulis suis, dicens: parum se inclinat

ACCÍPITE ET MANDUCÁTE EX HOC OMNES: HOC EST ENIM CORPUS MEUM, QUOD PRO VOBIS TRADÉTUR.

Hostiam consecratam ostendit populo, deponit super patenam, et genuflexus adorat.

694 & 4 X

Pagina 694.

5. Postea prosequitur: Símili modo, postquam cenátum est accipit calicem, eumque parum elevatum super altare tenens, prosequitur: accípiens et cálicem, tibi grátias egit, dedítque discípulis suis, dicens: parum se inclinat

ACCÍPITE ET BÍBITE EX EO OMNES: HIC EST ENIM CALIX SÁNGUINIS MEI NOVI ET AETÉRNI TESTAMÉNTI, QUI PRO VOBIS ET PRO MULTIS EFFUNDÉTUR IN REMISSIÓNEM PECCATÓRUM. HOC FÁCITE IN MEAM COMMEMORATIÓNEM.

Calicem ostendit populo, deponit super corporale, et genuflexus adorat.

6. Deinde dicit: Mystérium fídei: Et populus prosequitur, acclamans: Mortem tuam annuntiámus Dómine, et tuam resurrectiónem confitémur, donec vénias.

Vel: Quotiescúmque manducámus panem hunc et cálicem bíbimus, mortem tuam annuntiámus, Dómine, donec vénias.

Vel: Salvátor mundi, salva nos, qui per crucem et resurrectiónem tuam liberásti nos.

695 & 4 X

Pagina 695.

7. Postea, extensis manibus, sacerdos dicit: Unde et nos, Pater sancte, mémores Christi Fílii tui Salvatóris nostri, quem per passiónem et mortem crucis ad resurrectiónis glóriam perduxísti et ad déxteram tuam sedére fecísti, opus tuae caritátis annuntiámus, donec ipse véniat, tibíque panem vitae et cálicem benedictiónis offérimus. In oblatiónem Ecclésiae tuae, in qua paschále Christi sacrifícium nobis tráditum exhibémus, réspice propítius, et concéde, ut virtúte Spíritus caritátis tuae, inter Fílii tui membra, cuius Córpori communicámus et Sánguini, nunc et in diem aeternitátis numerémur. Ad mensam ergo tuam convocátos, Dómine, nos in unitáte confírma: ut, una cum Papa nostro N. et Epíscopo nostro N., (*) cum ómnibus Epíscopis, presbyteris, diáconis et univérso pópulo tuo, in fide ac spe per sémitas tuas ambulántes, gáudium et fidúciam in mundum effúndere valeámus. Meménto fratrum nostrórum (N. et N.), qui in pace Christi tui dormiérunt omniúmque defunctórum, quorum fidem tu solus cognovísti: eos ad lumen vultus tui fruéndum admítte et in resurrectióne dona eis vitae plenitúdinem. Concéde nos quoque, terréna exácta peregrinatióne, ad aetérnam perveníre mansiónem, ubi tecum semper vivémus et cum beáta Vírgine Dei Genetríce María,

696 & 4 X

Pagina 696.

cum Apóstolis et martyribus, (cum Sancto N.: Sancto diei vel patrono) Sanctísque ómnibus communicántes, te laudábimus et magnificábimus Iungit manibus per Iesum Christum, Fílium tuum.

8. Accipit patenam cum hostia et calicem, et utrumque elevans, dicit: Per ipsum, et cum ipso, et in ipso, est tibi Deo Patri omnipoténti, in unitáte Spíritus Sancti, omnis honor et glória per ómnia saecula saeculórum.

Populus acclamat: Amen. Deinde sequitur ritus Communionis, p. 597 .

697 & 4 X

Pagina 697.


Missale Romanum 2002 continu 666