Missale Romanum 2002 continu 166

166 & 4 X

Pagina 166.

Die 1 ianuarii

In octava Nativitatis Domini

SOLLEMNITAS SANCTAE DEI GENETRICIS MARIAE

Ant. ad introitum Salve, sancta Parens, eníxa puérpera Regem, qui caelum terrámque regit in saecula saeculórum.

Vel: Cf. Is 9,2 Is 6; Lc 1,33 Lux fulgébit hódie super nos, quia natus est nobis Dóminus; et vocábitur admirábilis, Deus, Princeps pacis, Pater futúri saeculi: cuius regni non erit finis.

Dicitur Gloria in excélsis.

Collecta Deus, qui salútis aetérnae, beátae Maríae virginitáte fecúnda, humáno géneri praemia praestitísti, tríbue, quaesumus, ut ipsam pro nobis intercédere sentiámus, per quam merúimus Fílium tuum auctórem vitae suscípere. Qui tecum.

DiciturCredo

Super oblata Deus, qui bona cuncta ínchoas benígnus et pérficis, da nobis, de sollemnitáte sanctae Dei Genetrícis laetántibus, sicut de inítiis tuae grátiae gloriámur ita de perfectióne gaudére. Per Christum.


167 & 4 X

Pagina 167.

Praefatio: De maternitate beatae Mariae Virginis. Tonus sollemnis

168 & 4 X

Pagina 168.

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dóminus Deus Sábaoth... Textus sine cantu: Praefatio I de beata Maria Virgine (Et te in sollemnitáte), p. 547 .

Quando adhibetur Canon romanus, dicitur Communicántes proprium

Ant. ad communionem He 13,8 Iesus Christus heri et hódie, ipse et in saecula.

Post communionem Súmpsimus, Dómine, laeti sacraménta caeléstia: praesta, quaesumus, ut ad vitam nobis profíciant sempitérnam, qui beátam semper Vírginem Maríam Fílii tui Genetrícem et Ecclésiae Matrem profitéri gloriámur. Per Christum.

Adhiberi potest formula benedictionis sollemnis, p. 607 . Diebus sequentibus, quando dicenda est Missa de feria, adhibentur textus infra propositi, p. 178 .

169 & 4 X

Pagina 169.

DOMINICA II POST NATIVITATEM

Ant. ad introitum Sg 18,14-15 Dum médium siléntium tenérent ómnia, et nox in suo cursu médium iter habéret, omnípotens sermo tuus, Dómine, de caelis a regálibus sédibus venit.

Dicitur Gloria in excélsis.

Collecta Omnípotens sempitérne Deus, fidélium splendor animárum, dignáre mundum glória tua implére benígnus, et cunctis pópulis appáre per tui lúminis claritátem. Per Dóminum.

DiciturCredo

Super oblata Obláta, Dómine, múnera Unigéniti tui nativitáte sanctífica, qua nobis et via osténditur veritátis, et regni caeléstis vita promíttitur. Per Christum.

Praefatio de Nativitate, pp. 520 - 522 .

Ant. ad communionem Cf. Jn 1,12 Omnibus qui recepérunt eum, dedit eis potestátem fílios Dei fíeri.

Post communionem Dómine Deus noster, supplíciter te rogámus, ut, huius operatióne mystérii, vítia nostra purgéntur, et iusta desidéria compleántur. Per Christum.

Adhiberi potest formula benedictionis sollemnis, pp. 606 -607 .


170 & 4 X

Pagina 170.

171 & 4 X

Pagina 171.

Die 6 ianuarii

IN EPIPHANIA DOMINI

Sollemnitas

172 & 4 X

Pagina 172.

173 & 4 X

Pagina 173.

Ubi sollemnitas Epiphaniae non est de praecepto servanda, assignatur, tamquam diei proprio, dominicae a die 2 ad diem 8 ianuarii occurrenti.

Ad Missam in Vigilia Haec Missa adhibetur vespere pridie sollemnitatis sive ante sive post I Vesperas Epiphaniae.

Ant. ad introitum Cf. Ba 5,5 Surge, Ierúsalem, et circúmspice ad oriéntem et vide congregátos fílios tuos a solis ortu usque ad occásum.

Dicitur Gloria in excélsis.

Collecta Corda nostra, quaesumus, Dómine, tuae maiestátis splendor illústret, quo mundi huius ténebras transíre valeámus, et perveniámus ad pátriam claritátis aetérnae. Per Dóminum.

DiciturCredo

Super oblata Súscipe, quaesumus, Dómine, múnera nostra pro apparitióne Unigéniti Fílii tui et primítiis géntium dicáta, ut et tibi celebrétur laudátio et nobis fiat aetérna salvátio. Per Christum.

Praefatio de Epiphania, p. 523 .

174 & 4 X

Pagina 174.

Ant. ad communionem Cf. Ap 21,23 Cláritas Dei illuminávit civitátem sanctam Ierúsalem et ambulábant gentes in lúmine eius.

Post communionem Sacra alimónia renováti, tuam, Dómine, misericórdiam deprecámur, ut semper in méntibus nostris tuae appáreat stella iustítiae et noster in tua sit confessióne thesáurus. Per Christum.

Adhiberi potest formula benedictionis sollemnis, p. 608 .

175 & 4 X

Pagina 175.

Ad Missam in die

Ant. ad introitum Cf. Ml 3,1; 1Ch 29,12 Ecce advénit Dominátor Dóminus; et regnum in manu eius et potéstas et impérium.

Dicitur Gloria in excélsis.

Collecta Deus, qui hodiérna die Unigénitum tuum géntibus stella duce revelásti, concéde propítius, ut, qui iam te ex fide cognóvimus, usque ad contemplándam spéciem tuae celsitúdinis perducámur. Per Dóminum.

Ubi mos est, pro opportunitate, publicari possunt post Evangelium festa mobilia anni currentis iuxta formulam infra positam, pp. 1247 -1248 .

DiciturCredo

Super oblata Ecclésiae tuae, quaesumus, Dómine, dona propítius intuére, quibus non iam aurum, thus et myrrha profértur, sed quod eísdem munéribus declarátur, immolátur et súmitur, Iesus Christus. Qui vivit et regnat in saecula saeculórum.

Praefatio de Epiphania: De Christo lumine gentium. Tonus sollemnis

176 & 4 X

Pagina 176.

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dóminus Deus Sábaoth... Textus sine cantu: Praefatio de Epiphania Domini, p. 523 .

177 & 4 X

Pagina 177.

Quando adhibetur Canon romanus, dicitur Communicántes proprium

Ant. ad communionem Cf. Mt 2,2 Vídimus stellam eius in Oriénte, et vénimus cum munéribus adoráre Dóminum.

Post communionem Caelésti lúmine, quaesumus, Dómine, semper et ubíque nos praeveni, ut mystérium, cuius nos partícipes esse voluísti, et puro cernámus intúitu, et digno percipiámus afféctu. Per Christum.

Adhiberi potest formula benedictionis sollemnis, p. 608 .

178 & 4 X

Pagina 178.

IN FERIIS TEMPORIS NATIVITATIS

a die 2 ianuarii usque ad sabbatum ante festum Baptismatis Domini

Hae Missae adhibentur in feriis quibus sunt assignatae, mutando collectam, prout indicatur.

Feria secunda

Ant. ad introitum Dies sanctificátus illúxit nobis: veníte, gentes, et adoráte Dóminum, quia descéndit lux magna super terram.

Collecta

Ante sollemnitatem Epiphaniae Da, quaesumus, Dómine, pópulo tuo inviolábilem fídei firmitátem, ut, qui Unigénitum tuum in tua tecum glória sempitérnum in veritáte nostri córporis natum de Matre Vírgine confiténtur, et a praeséntibus liberéntur advérsis, et mansúris gáudiis inserántur. Per Dóminum.

Post sollemnitatem Epiphaniae Deus, cuius Verbi aetérnitas caeli fáciem decorávit, et ex María Vírgine carnis nostrae fragilitátem suscépit, quaesumus, ut qui splendor veritátis in nobis appáruit, pro mundi redemptióne in plenitúdine potestátis procédat. Qui tecum.

179 & 4 X

Pagina 179.

Super oblata Súscipe, Dómine, múnera nostra, quibus exercéntur commércia gloriósa, ut, offeréntes quae dedísti, teípsum mereámur accípere. Per Christum.

Praefatio de Nativitate (pp. 520 - 522 ) ante sollemnitatem Epiphaniae; Praefatio de Epiphania (p. 523 ), vel de Nativitate (pp. 520 -522 ) post sollemnitatem.

Ant. ad communionem Jn 1,14 Vídimus glóriam eius, glóriam quasi Unigéniti a Patre, plenum grátiae et veritátis.

Post communionem Da, quaesumus, omnípotens Deus, ut, mysteriórum virtúte sanctórum, iúgiter vita nostra firmétur. Per Christum.

180 & 4 X

Pagina 180.

Feria tertia

Ant. ad introitum Ps 117,26-27 Benedíctus qui venit in nómine Dómini: Deus Dóminus et illúxit nobis.

Collecta

Ante sollemnitatem Epiphaniae Deus, qui, per beátum sacrae Vírginis partum, Fílii tui carnem humánis fecísti praeiudíciis non tenéri, praesta, quaesumus, ut, huius creatúrae novitáte suscépti, vetustátis antíquae contágiis exuámur. Per Dóminum.

Post sollemnitatem Epiphaniae Deus, cuius Unigénitus in substántia nostrae carnis appáruit, praesta, quaesumus, ut per eum, quem símilem nobis foris agnóvimus, intus reformári mereámur. Qui tecum.

Super oblata Múnera, quaesumus, Dómine, tuae plebis propitiátus assúme, ut, quae fídei pietáte profiténtur, sacraméntis caeléstibus apprehéndant. Per Christum.

Praefatio de Nativitate (pp. 520 - 522 ) ante sollemnitatem Epiphaniae; Praefatio de Epiphania (p. 523 ), vel de Nativitate (pp. 520 -522 ) post sollemnitatem.

181 & 4 X

Pagina 181.

Ant. ad communionem Ep 2,4; Rm 8,3 Propter nímiam caritátem suam, qua diléxit nos Deus, Fílium suum misit in similitúdinem carnis peccáti.

Post communionem Deus, qui nos sacraménti tui participatióne contíngis, virtútis eius efféctus in nostris córdibus operáre, ut suscipiéndo múneri tuo per ipsum munus aptémur. Per Christum.


182 & 4 X

Pagina 182.

Feria quarta

Ant. ad introitum Is 9,2 Pópulus qui ambulábat in ténebris, vidit lucem magnam; habitántibus in regióne umbrae mortis, lux orta est eis.

Collecta

Ante sollemnitatem Epiphaniae Concéde nobis, omnípotens Deus, ut salutáre tuum, quod ad redemptiónem mundi luce nova caelórum procéssit, nostris semper innovándis córdibus oriátur. Per Dóminum.

Post sollemnitatem Epiphaniae Deus, illuminátor ómnium géntium, da pópulis tuis perpétua pace gaudére, et illud córdibus nostris spléndidum lumen infúnde, quod patrum nostrórum méntibus aspersísti. Per Dóminum.

Super oblata Deus, auctor sincérae devotiónis et pacis, da, quaesumus, ut et maiestátem tuam conveniénter hoc múnere venerémur, et sacri participatióne mystérii fidéliter sénsibus uniámur. Per Christum.

Praefatio de Nativitate (pp. 520 - 522 ), ante sollemnitatem Epiphaniae; Praefatio de Epiphania (p. 523 ), vel de Nativitate (pp. 520 -522 ) post sollemnitatem.

183 & 4 X

Pagina 183.

Ant. ad communionem 1Jn 1,2 Vita manifestáta est, quae erat apud Patrem, et appáruit nobis.

Post communionem Divérsis plebs tua, Dómine, gubernáta subsídiis, et praeséntia pietátis tuae remédia cápiat et futúra, ut, transeúntium rerum necessária consolatióne fovénte, fiduciálius ad aetérna conténdat. Per Christum.


184 & 4 X

Pagina 184.

Feria quinta

Ant. ad introitum Cf. Jn 1,1 In princípio et ante saecula Deus erat Verbum, et ipse nasci dignátus est Salvátor mundi.

Collecta

Ante sollemnitatem Epiphaniae Deus, qui pópulo tuo, Unigéniti tui nativitáte, redemptiónis efféctum mirabíliter inchoásti, ita, quaesumus, fídei fámulis tuis tríbue firmitátem, ut usque ad promíssum glóriae praemium, ipso gubernánte, pervéniant. Qui tecum.

Post sollemnitatem Epiphaniae Deus, qui per Fílium tuum aeternitátis tuae lumen cunctis géntibus suscitásti, da plebi tuae fulgórem plenum sui Redemptóris agnóscere, ut ad perpétuam claritátem per eius increménta pervéniat. Per Dóminum.

Super oblata Súscipe, Dómine, múnera nostra, quibus exercéntur commércia gloriósa, ut, offeréntes quae dedísti, teípsum mereámur accípere. Per Christum.

Praefatio de Nativitate (pp. 520 - 522 ), ante sollemnitatem Epiphaniae; Praefatio de Epiphania (p. 523 ), vel de Nativitate (pp. 520 -522 ), post sollemnitatem.

185 & 4 X

Pagina 185.

Ant. ad communionem Jn 3,16 Sic Deus diléxit mundum, ut Fílium suum Unigénitum daret, ut omnis, qui credit in eum, non péreat, sed hábeat vitam aetérnam.

Post communionem Da, quaesumus, omnípotens Deus, ut, mysteriórum virtúte sanctórum, iúgiter vita nostra firmétur. Per Christum.


186 & 4 X

Pagina 186.

Feria sexta

Ant. ad introitum Ps 111,4 Exórtum est in ténebris lumen rectis corde: miséricors et miserátor et iustus Dóminus.

Collecta

Ante sollemnitatem Epiphaniae Fidéles tuos, quaesumus, Dómine, benígnus illúmina, et splendóre glóriae tuae corda eórum semper accénde, ut Salvatórem suum et incessánter agnóscant, et veráciter apprehéndant. Qui tecum.

Post sollemnitatem Epiphaniae Praesta, quaesumus, omnípotens Deus, ut Salvatóris mundi, stella duce, manifestáta natívitas, méntibus nostris revelétur semper et crescat. Per Dóminum.

Super oblata Múnera, quaesumus, Dómine, tuae plebis propitiátus assúme, ut, quae fídei pietáte profiténtur, sacraméntis caeléstibus apprehéndant. Per Christum.

Praefatio de Nativitate (pp. 520 - 522 ), ante sollemnitatem Epiphaniae; Praefatio de Epiphania (p. 523 ), vel de Nativitate (pp. 520 -522 ), post sollemnitatem.

Ant. ad communionem 1Jn 4,9 In hoc appáruit cáritas Dei in nobis, quóniam Fílium suum Unigénitum misit Deus in mundum, ut vivámus per eum.

187 & 4 X

Pagina 187.

Post communionem Deus, qui nos sacraménti tui participatióne contíngis, virtútis eius efféctus in nostris córdibus operáre, ut suscipiéndo múneri tuo per ipsum munus aptémur. Per Christum.


188 & 4 X

Pagina 188.

Sabbato

Ant. ad introitum Ga 4,4-5 Misit Deus Fílium suum, factum ex mulíere, ut adoptiónem filiórum reciperémus.

Collecta

Ante sollemnitatem Epiphaniae Omnípotens sempitérne Deus, qui per advéntum Unigéniti Fílii tui nova luce radiáre dignátus es, concéde nobis, ut, sicut eum per Vírginis partum in forma nostri córporis merúimus habére partícipem, ita et in eius regno grátiae mereámur esse consórtes. Qui tecum.

Post sollemnitatem Epiphaniae Omnípotens sempitérne Deus, qui per Unigénitum tuum novam creatúram nos tibi esse fecísti, praesta, quaesumus, ut per grátiam tuam in illíus inveniámur forma, in quo tecum est nostra substántia. Qui tecum.

Super oblata Deus, auctor sincérae devotiónis et pacis, da, quaesumus, ut et maiestátem tuam conveniénter hoc múnere venerémur, et sacri participatióne mystérii fidéliter sénsibus uniámur. Per Christum.

Praefatio de Nativitate (pp. 520 - 522 ), ante sollemnitatem Epiphaniae; Praefatio de Epiphania (p. 523 ), vel de Nativitate (pp. 520 -522 ) post sollemnitatem.

189 & 4 X

Pagina 189.

Ant. ad communionem Jn 1,16 De plenitúdine eius nos omnes accépimus, et grátiam pro grátia.

Post communionem Divérsis plebs tua, Dómine, gubernáta subsídiis, et praeséntia pietátis tuae remédia cápiat et futúra, ut, transeúntium rerum necessária consolatióne fovénte, fiduciálius ad aetérna conténdat. Per Christum.


190 & 4 X

Pagina 190.

Dominica post diem 6 ianuarii occurrente

IN BAPTISMATE DOMINI

Festum

Ubi sollemnitas Epiphaniae ad dominicam transfertur, quae die 7 vel 8 ianuarii occurrit, festum Baptismatis Domini celebratur feria secunda sequenti.

Ant. ad introitum Cf. Mt 3,16-17 Baptizáto Dómino, apérti sunt caeli, et sicut colúmba super eum Spíritus mansit, et vox Patris intónuit: Hic est Fílius meus diléctus, in quo mihi bene complácui.

Dicitur Gloria in excélsis.

Collecta Omnípotens sempitérne Deus, qui Christum, in Iordáne flúmine baptizátum, Spíritu Sancto super eum descendénte, diléctum Fílium tuum sollémniter declarásti, concéde fíliis adoptiónis tuae, ex aqua et Spíritu Sancto renátis, ut in beneplácito tuo iúgiter persevérent. Per Dóminum.

Vel: Deus, cuius Unigénitus in substántia nostrae carnis appáruit, praesta, quaesumus, ut, per eum, quem símilem nobis foris agnóvimus, intus reformári mereámur. Qui tecum.

DiciturCredo

Super oblata Súscipe múnera, Dómine, in dilécti Fílii tui revelatióne deláta, ut fidélium tuórum oblátio in eius sacrifícium tránseat, qui mundi vóluit peccáta miserátus ablúere. Qui vivit et regnat in saecula saeculórum.

191 & 4 X

Pagina 191.

Praefatio: De Baptismate Domini. Tonus sollemnis

192 & 4 X

Pagina 192.

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dóminus Deus Sábaoth...

Textus sine cantu:
V. Dóminus vobíscum.
R. Et cum spíritu tuo.
V. Sursum corda.
R. Habémus ad Dóminum.
V. Grátias agámus Dómino Deo nostro.
R. Dignum et iustum est.
Vere dignum et iustum est, aequum et salutáre, nos tibi semper et ubíque grátias ágere: Dómine, sancte Pater, omnípotens aetérne Deus:
Qui miris signásti mystériis novum in Iordáne lavácrum, ut, per vocem de caelo delápsam, habitáre Verbum tuum inter hómines crederétur;
et, per Spíritum in colúmbae spécie descendéntem, Christus Servus tuus óleo perúngi laetítiae ac mitti ad evangelizándum paupéribus noscerétur.
Et ídeo cum caelórum virtútibus in terris te iúgiter celebrámus, maiestáti tuae sine fine clamántes: Sanctus, Sanctus, Sanctus Dóminus Deus Sábaoth...

Ant. ad communionem Jn 1,32 Jn 34 Ecce de quo dicébat Ioánnes: Ego vidi et testimónium perhíbui, quia hic est Fílius Dei.

193 & 4 X

Pagina 193.

Post communionem Sacro múnere satiáti, cleméntiam tuam, Dómine, supplíciter exorámus, ut, Unigénitum tuum fidéliter audiéntes, fílii tui vere nominémur et simus. Per Christum.

A feria II post hanc dominicam usque ad feriam III ante Quadragesimam decurrit tempus " per annum ". In Missis tum de dominica tum de feria adhibentur textus infra propositi, pp. 451 ss.

194 & 4 X

Pagina 194.

195 & 4 X

Pagina 195.


TEMPUS QUADRAGESIMAE

196 & 4 X

Pagina 196.

1. Valde commendatur, ut tradita forma congregationis Ecclesiae localis ad modum " stationum " romanarum, saltem in maioribus civitatibus et modo singulis locis aptiore, imprimis autem tempore Quadragesimae, servetur et foveatur. Huiusmodi autem fidelium cotus congregari poterunt, praesertim diocesis Pastore praesidente, diebus dominicis aliisve infra hebdomadam opportunioribus, aut apud Sanctorum sepulcra, aut in praecipuis urbis ecclesiis vel sanctuariis, aut etiam quibusdam in locis peregrinationis, quae in diocesi magis frequentantur. Si ante Missam, quae in his congregationibus celebratur, iuxta locorum et rerum adiuncta, fit processio, tunc habetur collecta in ecclesia minore vel alio loco apto, extra ecclesiam, ad quam processio tendet. Post salutationem populi, sacerdos dicit orationem collectam de mysterio S. Crucis (cf. infra, pp. 1161 - 1162 ), vel pro remissione peccatorum (cf. infra, pp. 1139 - 1140 ), vel pro Ecclesia, praesertim locali (cf. infra, pp. 1079 - 1080 ), vel unam ex orationibus super populum. Tunc ordinatur processio ad ecclesiam in qua celebrabitur Missa, dum canuntur litaniae Sanctorum. Apto tamen loco inseri possunt invocationes S. Patroni vel Fundatoris et Sanctorum Ecclesiae localis. Cum processio ad ecclesiam pervenerit, sacerdos altare veneratur et, pro opportunitate, incensat. Omissis postea ritibus initialibus et, pro opportunitate Kyrie, profert collectam Missae, quae deinde prosequitur more solito.

2. In iis congregationibus, loco Missae, haberi potest etiam aliqua celebratio verbi Dei, praesertim ad modum celebrationum paenitentialium, quae pro tempore Quadragesimae in Rituali Romano proponuntur.

3. In feriis huius temporis opportune adhiberi potest, in fine Missae, ante benedictionem finalem, oratio super populum, pro unoquoque die ponitur.

4. Hoc tempore altare floribus ornari prohibetur ac sonus instrumentorum permittitur tantum ad cantum sustentandum. Excipiuntur tamen dominica Laetáre (IV Quadragesimae) atque sollemnitates et festa.

197 & 4 X

Pagina 197.

FERIA QUARTA CINERUM

In Missa huius diei benedicuntur et imponuntur cineres, facti de ramis olivarum, sive aliarum arborum, anno praecedenti benedictis.

Ritus initiales et liturgia verbi

Ant. ad introitum Sg 11,24-25 Sg 27 Miseréris ómnium, Dómine, et nihil odísti eórum quae fecísti, dissímulans peccáta hóminum propter paeniténtiam et parcens illis, quia tu es Dóminus Deus noster.

Omittitur actus paenitentialis, cuius locum tenet impositio cinerum.

Collecta Concéde nobis, Dómine, praesídia milítiae christiánae sanctis inchoáre ieiúniis, ut, contra spiritáles nequítias pugnatúri, continéntiae muniámur auxíliis. Per Dóminum. Benedictio et impositio cinerum

Post homiliam, sacerdos stans, manibus iunctis, dicit:
Deum Patrem, fratres caríssimi, supplíciter deprecémur, ut hos cíneres, quos paeniténtiae causa capítibus nostris impónimus, ubertáte grátiae suae benedícere dignétur.

Et, post brevem orationem in silentio, manibus extensis, prosequitur: Deus, qui humiliatióne flécteris et satisfactióne placáris, aurem tuae pietátis précibus nostris inclína, et super fámulos tuos, horum cínerum aspersióne contáctos, grátiam tuae benedictiónis + effúnde propítius, ut, quadragesimálem observántiam prosequéntes, ad Fílii tui paschále mystérium celebrándum purificátis méntibus perveníre mereántur. Per Christum Dóminum nostrum. R. Amen.

198 & 4 X

Pagina 198.

Vel: Deus, qui non mortem sed conversiónem desíderas peccatórum, preces nostras cleménter exáudi, et hos cíneres, quos capítibus nostris impóni decérnimus benedícere + pro tua pietáte dignáre, ut qui nos cínerem esse et in púlverem reversúros cognóscimus quadragesimális exercitatiónis stúdio, peccatórum véniam et novitátem vitae, ad imáginem Fílii tui resurgéntis, cónsequi valeámus. Qui vivit et regnat in saecula saeculórum. R. Amen.

Et aspergit cineres aqua benedicta, nihil dicens. Deinde sacerdos imponit cineres omnibus astantibus, qui ad ipsum accedunt, dicens singulis: Paenitémini, et crédite Evangélio.

Vel: Meménto, homo, quia pulvis es, et in púlverem revertéris.

Interim cantatur:

Antiphona 1 Immutémur hábitu, in cínere et cilício, ieiunémus, et plorémus ante Dóminum, quia multum miséricors est dimíttere peccáta nostra Deus noster.

Antiphona 2 Cf. Jl 2,17; Est 4,17 Inter vestíbulum et altáre plorábunt sacerdótes minístri Dómini, et dicent: Parce, Dómine, parce pópulo tuo, et ne claudas ora canéntium te, Dómine.

199 & 4 X

Pagina 199.

Antiphona 3 Ps 50,3 Dele, Dómine, iniquitátem meam.

Quae repeti potest post singulos versus psalmi 50 Miserére mei, Deus.

Responsorium Cf. Ps 78,9
R. Emendémus in mélius, quae ignoránter peccávimus, ne súbito praeoccupáti die mortis quaerámus spátium paeniténtiae, et inveníre non possímus. * Atténde, Dómine, et miserére, quia peccávimus tibi.
V. Adiuva nos, Deus salutáris noster, et propter honórem nóminis tui, Dómine, líbera nos. * Atténde, Dómine.

Cani potest etiam alius cantus aptus. Impositione cinerum peracta, sacerdos lavat manus et procedit ad orationem universalem, ac Missam prosequitur modo consueto. Non diciturCredo

Liturgia eucharistica

Super oblata Sacrifícium quadragesimális inítii sollémniter immolámus, te, Dómine, deprecántes, ut per paeniténtiae caritatísque labóres a nóxiis voluptátibus temperémus, et, a peccátis mundáti, ad celebrándam Fílii tui passiónem mereámur esse devóti. Qui vivit et regnat in saecula saeculórum.

Praefatio III vel IV de Quadragesima, pp. 526 -527 .

Ant. ad communionem Cf. Ps 1,2-3 Qui meditábitur in lege Dómini die ac nocte, dabit fructum suum in témpore suo.

200 & 4 X

Pagina 200.


Post communionem Percépta nobis, Dómine, praebeant sacraménta subsídium, ut tibi grata sint nostra ieiúnia, et nobis profíciant ad medélam. Per Christum.

Oratio super populum Ad dimissionem sacerdos, stans versus ad populum, et super illum manus extendens, dicit hanc orationem: Super inclinántes se tuae maiestáti, Deus, spíritum compunctiónis propítius effúnde, et praemia paeniténtibus repromíssa misericórditer cónsequi mereántur. Per Christum.

Benedictio et impositio cinerum fieri potest etiam extra Missam. Quo in casu praemittitur Liturgia verbi, adhibendo cantum ad introitum, collectam, lectiones cum suis cantibus, ut in Missa. Sequitur deinde homilia et benedictio atque impositio cinerum. Ritus concluditur oratione universali, benedictione ac dimissione fidelium.

201 & 4 X

Pagina 201.

Feria quinta post Cineres

Ant. ad introitum Cf. Ps 54,17-20 Ps 23 Dum clamárem ad Dóminum, exaudívit vocem meam ab his, qui appropínquant mihi. Iacta cogitátum tuum in Dómino, et ipse te enútriet.

Collecta Actiónes nostras, quaesumus, Dómine, aspirándo praeveni et adiuvándo proséquere, ut cuncta nostra operátio a te semper incípiat, et per te copta finiátur. Per Dóminum.

Super oblata Hóstias, quaesumus, Dómine, propítius inténde, quas sacris altáribus exhibémus, ut, nobis indulgéntiam largiéndo, tuo nómini dent honórem. Per Christum.

Praefatio de Quadragesima, pp. 524 - 527 .

Ant. ad communionem Cf. Ps 50,12 Cor mundum crea in me, Deus, et spíritum rectum ínnova in viscéribus meis.

Post communionem Caeléstis doni benedictióne percépta, súpplices te, Deus omnípotens, deprecámur, ut hoc idem nobis semper et indulgéntiae causa sit et salútis. Per Christum.


202 & 4 X

Pagina 202.

Oratio super populum ad libitum adhibenda Qui pópulo tuo, omnípotens Deus, notas fecísti vias vitae aetérnae, per eas ad te, lumen indefíciens, nos fácias, quaesumus, perveníre. Per Christum.


203 & 4 X

Pagina 203.

Feria sexta post Cineres

Ant. ad introitum Ps 29,11 Audívit Dóminus, et misértus est mihi, Dóminus factus est adiútor meus.

Collecta Inchoáta paeniténtiae ópera, quaesumus, Dómine, benígno favóre proséquere, ut observántiam, quam corporáliter exercémus, méntibus étiam valeámus implére sincéris. Per Dóminum.

Super oblata Sacrifícium, Dómine, observántiae quadragesimális offérimus, quod tibi, quaesumus, mentes nostras reddat accéptas, et continéntiae promptióris nobis tríbuat facultátem. Per Christum.

Praefatio de Quadragesima, pp. 524 - 527 .

Ant. ad communionem Ps 24,4 Vias tuas, Dómine, demónstra nobis, et sémitas tuas édoce nos.

Post communionem Quaesumus, omnípotens Deus, ut, huius participatióne mystérii a delíctis ómnibus expiáti, remédiis tuae pietátis aptémur. Per Christum.

Oratio super populum ad libitum adhibenda De magnálibus tuis, Deus miséricors, grátias iúgiter réferat plebs tua, et observatiónes antíquas peregrína recenséndo ad perpétuam tui visiónem perveníre mereátur. Per Christum.


204 & 4 X

Pagina 204.

Sabbato post Cineres Ant. ad introitum Cf. Ps 68,17 Exáudi nos, Dómine, quóniam benígna est misericórdia tua; secúndum multitúdinem miseratiónum tuárum réspice nos, Dómine.

Collecta Omnípotens sempitérne Deus, infirmitátem nostram propítius réspice, atque ad protegéndum nos déxteram tuae maiestátis exténde. Per Dóminum.

Super oblata Súscipe, quaesumus, Dómine, sacrifícium placatiónis et laudis, et praesta, ut, huius operatióne mundáti, beneplácitum tibi nostrae mentis offerámus afféctum. Per Christum.

Praefatio de Quadragesima, pp. 524 - 527 .

Ant. ad communionem Mt 9,13 Misericórdiam volo et non sacrifícium, dicit Dóminus; non enim veni vocáre iustos, sed peccatóres.

Post communionem Caeléstis vitae múnere vegetáti, quaesumus, Dómine, ut, quod est nobis in praesénti vita mystérium, fiat aeternitátis auxílium. Per Christum.

205 & 4 X

Pagina 205.

Oratio super populum ad libitum adhibenda Adésto, Dómine, benígnus pópulo tuo, qui sacra mystéria contígerit, ut nullis perículis affligátur, qui in te protectórem confídit. Per Christum.


206 & 4 X

Pagina 206.

DOMINICA I IN QUADRAGESIMA

Hac dominica celebratur ritus " electionis " seu " inscriptionis nominis " pro catechumenis, qui in Vigilia paschali ad sacramenta initiationis christianae admittentur, adhibitis orationibus et intercessionibus propriis, ut infra, pp. 971 -972 .

Ant. ad introitum Cf. Ps 90,15-16 Invocábit me, et ego exáudiam eum; erípiam eum, et glorificábo eum, longitúdine diérum adimplébo eum.

Non dicitur Gloria in excélsis.

Collecta Concéde nobis, omnípotens Deus, ut, per ánnua quadragesimális exercítia sacraménti, et ad intellegéndum Christi proficiámus arcánum, et efféctus eius digna conversatióne sectémur. Per Dóminum.

DiciturCredo

Super oblata Fac nos, quaesumus, Dómine, his munéribus offeréndis conveniénter aptári, quibus ipsíus venerábilis sacraménti celebrámus exórdium. Per Christum.

Praefatio: De tentatione Domini.

V. Dóminus vobíscum.
R. Et cum spíritu tuo.
V. Sursum corda.
R. Habémus ad Dóminum.
V. Grátias agámus Dómino Deo nostro.
R. Dignum et iustum est.

207 & 4 X

Pagina 207.

Vere dignum et iustum est, aequum et salutáre, nos tibi semper et ubíque grátias ágere: Dómine, sancte Pater, omnípotens aetérne Deus: per Christum Dóminum nostrum. Qui quadragínta diébus, terrénis ábstinens aliméntis, formam huius observántiae ieiúnio dedicávit, et, omnes evértens antíqui serpéntis insídias, ferméntum malítiae nos dócuit superáre, ut, paschále mystérium dignis méntibus celebrántes, ad pascha demum perpétuum transeámus. Et ídeo cum Angelórum atque Sanctórum turba hymnum laudis tibi cánimus, sine fine dicéntes: Sanctus, Sanctus, Sanctus Dóminus Deus Sábaoth...

Ant. ad communionem Mt 4,4 Non in solo pane vivit homo, sed in omni verbo quod procédit de ore Dei.

Vel: Cf. Ps 90,4 Scápulis suis obumbrábit tibi Dóminus, et sub pennis eius sperábis.

Post communionem Caelésti pane refécti, quo fides álitur, spes provéhitur et cáritas roborátur, quaesumus, Dómine, ut ipsum, qui est panis vivus et verus, esuríre discámus, et in omni verbo, quod procédit de ore tuo, vívere valeámus. Per Christum.

Oratio super populum Super pópulum tuum, Dómine, quaesumus, benedíctio copiósa descéndat, ut spes in tribulatióne succréscat, virtus in tentatióne firmétur, aetérna redémptio tribuátur. Per Christum.


208 & 4 X

Pagina 208.

Feria secunda

Ant. ad introitum Cf. Ps 122,2-3 Sicut óculi servórum in mánibus dominórum suórum, ita óculi nostri ad Dóminum Deum nostrum, donec misereátur nobis. Miserére nobis, Dómine, miserére nobis.

Collecta Convérte nos, Deus, salutáris noster, et, ut nobis opus quadragesimále profíciat, mentes nostras caeléstibus ínstrue disciplínis. Per Dóminum.

Super oblata Accépta tibi sit, Dómine, nostrae devotiónis oblátio, quae et conversatiónem nostram, te operánte, sanctíficet, et indulgéntiam nobis tuae propitiatiónis obtíneat. Per Christum.

Praefatio de Quadragesima, pp. 524 - 527 .

Ant. ad communionem Mt 25,40 Mt 34 Amen dico vobis, quod uni ex mínimis meis fecístis, mihi fecístis, dicit Dóminus: Veníte, benedícti Patris mei, possidéte parátum vobis regnum ab inítio saeculi.

Post communionem Sentiámus, Dómine, quaesumus, tui perceptióne sacraménti, subsídium mentis et córporis, ut, in utróque salváti, de caeléstis remédii plenitúdine gloriémur. Per Christum.


209 & 4 X

Pagina 209.

Oratio super populum ad libitum adhibenda Mentem pópuli tui, quaesumus, Dómine, lúmine tuae claritátis illústra, ut vidére possit, quae agénda sunt, et, quae recta sunt, ágere váleat. Per Christum.


210 & 4 X

Pagina 210.

Feria tertia

Ant. ad introitum Cf. Ps 89,1-2 Dómine, refúgium factus es nobis a generatióne et progénie; a saeculo, et in saeculum tu es.

Collecta Réspice, Dómine, famíliam tuam, et praesta, ut apud te mens nostra tuo desidério fúlgeat, quae se corporálium moderatióne castígat. Per Dóminum.

Super oblata Súscipe, creátor omnípotens Deus, quae de tuae munificéntiae largitáte deférimus, et temporália nobis colláta praesídia ad vitam convérte propitiátus aetérnam. Per Christum.

Praefatio de Quadragesima, pp. 524 - 527 .

Ant. ad communionem Cf. Ps 4,2 Cum invocárem te, exaudísti me, Deus iustítiae meae, in tribulatióne dilatásti me; miserére mihi, Dómine, et exáudi oratiónem meam.

Post communionem His nobis, Dómine, mystériis conferátur, quo, terréna desidéria mitigántes, discámus amáre caeléstia. Per Christum.


211 & 4 X

Pagina 211.

Oratio super populum ad libitum adhibenda Fidéles tui, Deus, benedictióne tua firméntur, sis eis in maeróre solátium, in tribulatióne patiéntia, in perículo praesídium. Per Christum.


212 & 4 X

Pagina 212.

Feria quarta

Ant. ad introitum Cf. Ps 24,6 Ps 24,2 Ps 24,22 Reminíscere miseratiónum tuárum, Dómine, et misericórdiae tuae, quae a saeculo sunt. Ne umquam dominéntur nobis inimíci nostri; líbera nos, Deus Israel, ex ómnibus angústiis nostris.

Collecta Devotiónem pópuli tui, quaesumus, Dómine, benígnus inténde, ut, qui per abstinéntiam temperántur in córpore, per fructum boni óperis reficiántur in mente. Per Dóminum.

Super oblata Offérimus tibi, Dómine, quae dicánda tuo nómini tu dedísti, ut, sicut éadem nobis éfficis sacraméntum, ita fíeri tríbuas remédium sempitérnum. Per Christum.

Praefatio de Quadragesima, pp. 524 - 527 .

Ant. ad communionem Cf. Ps 5,12 Laeténtur omnes qui sperant in te, Dómine, in aetérnum exsultábunt et habitábis in eis.

Post communionem Deus, qui nos sacraméntis tuis páscere non desístis, tríbue, ut eórum nobis indúlta reféctio vitam, quaesumus, cónferat sempitérnam. Per Christum.Missale Romanum 2002 continu 166