Missale Romanum 2002 continu 765

765 & 4 X

Pagina 765.

Ant. ad communionem Ps 115,15 Pretiósa in conspéctu Dómini; mors sanctórum eius (T.P. allelúia).

Post communionem Súmpsimus, Dómine, divína sacraménta, sanctórum mártyrum tuórum victóriam recoléntes: quaesumus, ut, quae ipsis ad perferénda supplícia contulérunt, ea nobis inter advérsa praebeant fídei caritatísque constántiam. Per Christum.


Die 5 iunii

S. Bonifatii, episcopi et martyris

Memoria

De Communi martyrum: pro uno martyre (p. 915 vel, tempore paschali, p. 921 ) vel de Communi pastorum: pro missionariis (p. 938 ).

Collecta Sanctus martyr, Dómine, Bonifátius pro nobis intervéntor exsístat, ut fidem, quam ore dócuit et sánguine consignávit, fírmiter teneámus, et opéribus profiteámur confidénter. Per Dóminum.

766 & 4 X

Pagina 766.


Die 6 iunii

S. Norberti, episcopi

De Communi pastorum: pro episcopo (p. 929 ), vel de Communi sanctorum: pro religiosis (p. 961 ).

Collecta Deus, qui beátum Norbértum epíscopum Ecclésiae tuae oratióne ac pastoráli zelo minístrum exímium effecísti, praesta, quaesumus, ut, eius interveniénte suffrágio, fidélium grex pastóres iuxta cor tuum et salutária páscua semper invéniat. Per Dóminum.

Die 9 iunii

S. Ephræm, diaconi et Ecclesiæ doctoris

De Communi doctorum Ecclesiae (p. 943 ).

Collecta Córdibus nostris, quaesumus, Dómine, Spíritum Sanctum benígnus infúnde, cuius afflátu beátus Ephraem diáconus in tuis mystériis decantándis exsultávit, eiúsque virtúte tibi soli desérviit. Per Dóminum.

Die 11 iunii

S. Barnabæ, apostoli

Memoria

Ant. ad introitum Cf. Ac 11,24 Beátus iste sanctus, qui annumerári méruit inter Apóstolos: erat enim vir bonus, et plenus Spíritu Sancto et fide (T.P. allelúia).

767 & 4 X

Pagina 767.


Collecta Deus, qui beátum Bárnabam, plenum fide et Spíritu Sancto, ad géntium conversiónem segregáre praecepísti, concéde, ut Evangélium Christi, quod strénue praedicávit, ore et ópere fidéliter nuntiétur. Per Dóminum.

Super oblata Obláta múnera, quaesumus, Dómine, tua benedictióne sanctífica, quae, te donánte, nos flamma tuae dilectiónis accéndant, per quam beátus Bárnabas lumen Evangélii géntibus apportávit. Per Christum.

Praefatio de Apostolis, pp. 549 - 550 .

Ant. ad communionem Cf. Jn 15,15 Iam non dicam vos servos, quia servus nescit quid fáciat Dóminus eius. Vos autem dixi amícos, quia ómnia quaecúmque audívi a Patre meo, nota feci vobis (T.P. allelúia).

Post communionem AEtérnae pignus vitae capiéntes, te, Dómine, humíliter implorámus, ut, quod pro beáti Bárnabae apóstoli memória in imágine gérimus sacraménti, manifésta perceptióne sumámus. Per Christum.


768 & 4 X

Pagina 768.


Die 13 iunii

S. Antonii de Padova, presbyteri et

Ecclesiae doctoris

Memoria

De Communi pastorum (p. 927 ), vel de Communi doctorum Ecclesiae (p. 943 ), vel de Communi sanctorum: pro religiosis (p. 961 ).

Collecta Omnípotens sempitérne Deus, qui pópulo tuo beátum Antónium praedicatórem insígnem dedísti, atque in necessitátibus intercessórem, concéde, ut, eius auxílio, christiánae vitae documénta sectántes, in ómnibus adversitátibus te subveniéntem sentiámus. Per Dóminum.

Die 19 iunii

S. Romualdi, abbatis

De Communi sanctorum: pro abbate (p. 958 ).

Collecta Deus, qui per beátum Romuáldum in Ecclésia tua eremíticam vitam renovásti, concéde, ut, nosmetípsos abnegántes et Christum sequéntes, felíciter ad caeléstia regna mereámur ascéndere. Per Dóminum.

Die 21 iunii

S. Aloisii Gonzaga, religiosi

Memoria

Ant. ad introitum Cf. Ps 23,4 Ps 3 Innocens mánibus et mundo corde ascéndet in montem Dómini, et stabit in loco sancto eius.

769 & 4 X

Pagina 769.


Collecta Deus, caeléstium auctor donórum, qui in beáto Aloísio miram vitae innocéntiam cum paeniténtia sociásti, eius méritis et intercessióne concéde, ut, innocéntem non secúti, paeniténtem imitémur. Per Dóminum.

Super oblata Caelésti convívio fac nos, Dómine, exémplo beáti Aloísii, nuptiáli veste semper indútos accúmbere, ut ex huius participatióne mystérii grátia tua dívites efficiámur. Per Christum.

Ant. ad communionem Ps 77,24-25 Panem caeli dedit eis, panem Angelórum manducávit homo.

Post communionem Angelórum esca nutrítos, fac nos, Dómine, pura tibi conversatióne servíre, et, eius quem hódie cólimus exémplo, in gratiárum semper actióne manére. Per Christum.


Die 22 iunii

S. Paulini Nolani, episcopi

De Communi pastorum: pro episcopo (p. 929 ).

Collecta Deus, qui beátum Paulínum epíscopum paupertátis amóre et pastoráli sollicitúdine claréscere voluísti, concéde propítius, ut, cuius mérita celebrámus, caritátis imitémur exémpla. Per Dóminum.

770 & 4 X

Pagina 770.

Ss. Ioannis Fisher, episcopi, et Thomæ

More, martyrum

De Communi martyrum: pro pluribus martyribus (p. 909 ).

Collecta Deus, qui verae fídei formam in martyrio consummásti, concéde propítius, ut, beatórum Ioánnis et Thomae intercessióne roboráti, fidem, quam ore profitémur, testimónio vitae confirmémus. Per Dóminum.

771 & 4 X

Pagina 771.


Die 24 iunii

IN NATIVITATE S. IOANNIS BAPTISTAE

Sollemnitas

Ad Missam in Vigilia

Haec Missa adhibetur vespere diei 23 iunii sive ante sive post I Vesperas sollemnitatis.

Ant. ad introitum Lc 1,15 Lc 14 Hic erit magnus coram Dómino, et Spíritu Sancto replébitur adhuc ex útero matris suae, et multi in nativitáte eius gaudébunt.

Dicitur Gloria in excélsis.

Collecta Praesta, quaesumus, omnípotens Deus, ut família tua per viam salútis incédat, et, beáti Ioánnis Praecursóris hortaménta sectándo, ad eum quem praedíxit, secúra pervéniat, Dóminum nostrum Iesum Christum. Qui tecum.

DiciturCredo

Super oblata Múnera pópuli tui, Dómine, propítius inténde, in beáti Ioánnis Baptístae sollemnitáte deláta, et praesta, ut, quae mystério gérimus, débitae servitútis actióne sectémur. Per Christum.

Praefatio propria, ut in Missa sequenti, pp. 773 -775 .

Ant. ad communionem Lc 1,68 Benedíctus Dóminus Deus Israel, quia visitávit et fecit redemptiónem plebis suae.

772 & 4 X

Pagina 772.


Post communionem Sacris dápibus satiátos, beáti Ioánnis Baptístae nos, Dómine, praeclára comitétur orátio, et, quem Agnum nostra ablatúrum crímina nuntiávit, ipsum Fílium tuum poscat nobis fore placátum. Qui vivit et regnat in saecula saeculórum.

Ad Missam in die

Ant. ad introitum Jn 1,6-7; Lc 1,17 Fuit homo missus a Deo, cui nomen erat Ioánnes. Hic venit, ut testimónium perhibéret de lúmine, paráre Dómino plebem perféctam.

Dicitur Gloria in excélsis.

Collecta Deus, qui beátum Ioánnem Baptístam suscitásti, ut perféctam plebem Christo Dómino praeparáret, da pópulis tuis spiritálium grátiam gaudiórum, et ómnium fidélium mentes dírige in viam salútis et pacis. Per Dóminum.

DiciturCredo

Super oblata Tua, Dómine, munéribus altária cumulámus, illíus nativitátem honóre débito celebrántes, qui Salvatórem mundi et cécinit affutúrum, et adésse monstrávit. Qui vivit et regnat in saecula saeculórum.

773 & 4 X

Pagina 773.

Praefatio: De missione Praecursoris. Tonus sollemnis

774 & 4 X

Pagina 774.

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dóminus Deus Sábaoth...

Textus sine cantu: V. Dóminus vobíscum. R. Et cum spíritu tuo. V. Sursum corda. R. Habémus ad Dóminum. V. Grátias agámus Dómino Deo nostro. R. Dignum et iustum est. Vere dignum et iustum est, aequum et salutáre, nos tibi semper et ubíque grátias ágere: Dómine, sancte Pater, omnípotens aetérne Deus: per Christum Dóminum nostrum. In cuius Praecursóre beáto Ioánne tuam magnificéntiam collaudámus, quem inter natos mulíerum honóre praecípuo consecrásti.

775 & 4 X

Pagina 775.

Qui cum nascéndo multa gáudia praestitísset, et nondum éditus exsultásset ad humánae salútis advéntum, ipse solus ómnium prophetárum Agnum redemptiónis osténdit. Sed et sanctificándis étiam aquae fluéntis ipsum baptísmatis lavit auctórem, et méruit fuso sánguine suprémum illi testimónium exhibére. Et ídeo, cum caelórum virtútibus, in terris te iúgiter praedicámus, maiestáti tuae sine fine clamántes: Sanctus, Sanctus, Sanctus Dóminus Deus Sábaoth...

Ant. ad communionem Cf. Lc 1,78 Per víscera misericórdiae Dei nostri, visitávit nos Oriens ex alto.

Post communionem Caeléstis Agni convívio refécti, quaesumus, Dómine, ut Ecclésia tua, sumens de beáti Ioánnis Baptístae generatióne laetítiam, quem ille praenuntiávit ventúrum, suae regeneratiónis cognóscat auctórem. Qui vivit et regnat in saecula saeculórum.

776 & 4 X

Pagina 776.


Die 27 iunii

S. Cyrilli Alexandrini, episcopi et

Ecclesiae doctoris

De Communi pastorum: pro episcopo (p. 929 ), vel de Communi doctorum Ecclesiae (p. 943 ).

Collecta Deus, qui beátum Cyríllum epíscopum divínae maternitátis beatíssimae Vírginis Maríae assertórem invíctum effecísti, concéde, ut, qui vere eam Genetrícem Dei crédimus, per incarnatiónem Christi Fílii tui salvémur. Qui tecum.

Die 28 iunii

S. Irenæi, episcopi et martyris

Memoria

Ant. ad introitum Lex veritátis fuit in ore eius et iníquitas non est invénta in lábiis eius; in pace et in aequitáte ambulávit mecum, et multos avértit ab iniquitáte.

Collecta Deus, qui beáto Irenaeo epíscopo tribuísti, ut veritátem doctrínae pacémque Ecclésiae felíciter confirmáret, concéde, quaesumus, eius intercessióne, ut nos, fide et caritáte renováti, ad unitátem concordiámque fovéndam semper simus inténti. Per Dóminum.

Super oblata Glóriam tibi, Dómine, cónferat sacrifícium, quod in natáli beáti Irenaei tibi laetánter offérimus, et praebeat nobis dilígere veritátem, ut et inviolátam Ecclésiae fidem teneámus, et stábilem unitátem. Per Christum.


777 & 4 X

Pagina 777.

Ant. ad communionem Jn 15,4-5 Manéte in me, et ego in vobis, dicit Dóminus. Qui manet in me et ego in eo, hic fert fructum multum.

Post communionem Per haec sacra mystéria, quaesumus, Dómine, da nobis fídei miserátus augméntum, ut, quae beátum Irenaeum epíscopum usque ad mortem reténta gloríficat, nos étiam iustíficet veráciter hanc sequéntes. Per Christum.


778 & 4 X

Pagina 778.

779 & 4 X

Pagina 779.


Die 29 iunii

SS. PETRI ET PAULI, APOSTOLORUM

Sollemnitas

Ad Missam in Vigilia

Haec Missa adhibetur vespere diei 28 iunii, sive ante sive post I Vesperas sollemnitatis.

Ant. ad introitum Petrus apóstolus et Paulus doctor géntium, ipsi nos docuérunt legem tuam, Dómine.

Dicitur Gloria in excélsis.

Collecta Da nobis, quaesumus, Dómine Deus noster, beatórum apostolórum Petri et Pauli intercessiónibus sublevári, ut, per quos Ecclésiae tuae supérni múneris rudiménta donásti, per eos subsídia perpétuae salútis impéndas. Per Dóminum.

DiciturCredo

Super oblata Múnera, Dómine, tuis altáribus adhibémus, de beatórum apostolórum Petri et Pauli sollemnitátibus gloriántes, ut quantum sumus de nostro mérito formidántes, tantum de tua benignitáte gloriémur salvándi. Per Christum.

Praefatio propria, ut in Missa sequenti, pp. 780 -782 .

Ant. ad communionem Cf. Jn 21,15 Jn 17 Simon Ioánnis, díligis me plus his? Dómine, tu ómnia nosti; tu scis, Dómine, quia amo te.

780 & 4 X

Pagina 780.


Post communionem Caeléstibus sacraméntis, quaesumus, Dómine, fidéles tuos corróbora, quos Apostolórum doctrína illuminásti. Per Christum.

Adhiberi potest formula benedictionis sollemnis, p. 613 .

Ad Missam in die

Ant. ad introitum Isti sunt qui, vivéntes in carne, plantavérunt Ecclésiam sánguine suo: cálicem Dómini bibérunt, et amíci Dei facti sunt.

Dicitur Gloria in excélsis.

Collecta Deus, qui huius diéi venerándam sanctámque laetítiam in apostolórum Petri et Pauli sollemnitáte tribuísti, da Ecclésiae tuae eórum in ómnibus sequi praecéptum, per quos religiónis sumpsit exórdium. Per Dóminum.

DiciturCredo

Super oblata Hóstiam, Dómine, quam nómini tuo exhibémus sacrándam, apostólica prosequátur orátio, nosque tibi reddat in sacrifício celebrándo devótos. Per Christum.

Praefatio: De duplici missione Petri et Pauli in Ecclesia. Tonus sollemnis


781 & 4 X

Pagina 781.

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dóminus Deus Sábaoth...

782 & 4 X

Pagina 782.

Textus sine cantu: V. Dóminus vobíscum. R. Et cum spíritu tuo. V. Sursum corda. R. Habémus ad Dóminum. V. Grátias agámus Dómino Deo nostro. R. Dignum et iustum est. Vere dignum et iustum est, aequum et salutáre, nos tibi semper et ubíque grátias ágere: Dómine, sancte Pater, omnípotens aetérne Deus. Quia nos beáti apóstoli Petrus et Paulus tua dispositióne laetíficant: hic princeps fídei confiténdae, ille intellegéndae clarus assértor; hic relíquiis Israel instítuens Ecclésiam primitívam, ille magíster et doctor géntium vocandárum. Sic divérso consílio unam Christi famíliam congregántes, par mundo venerábile, una coróna sociávit. Et ídeo cum Sanctis et Angelis univérsis te collaudámus, sine fine dicéntes: Sanctus, Sanctus, Sanctus Dóminus Deus Sábaoth...

Ant. ad communionem Cf. Mt 16,16 Mt 18 Dixit Petrus ad Iesum: Tu es Christus, Fílius Dei vivi. Respóndit Iesus: Tu es Petrus, et super hanc petram aedificábo Ecclésiam meam.

Post communionem Da nobis, Dómine, hoc sacraménto reféctis, ita in Ecclésia conversári, ut, perseverántes in fractióne panis Apostolorúmque doctrína, cor unum simus et ánima una, tua caritáte firmáti. Per Christum.

Adhiberi potest formula benedictionis sollemnis, p. 613 .

Pro Missa votiva de S. Petro aut de S. Paulo, cf. infra, p. 118 4, vel p. 118 5.

783 & 4 X

Pagina 783.


Die 30 iunii

Ss. Protomartyrum sanctæ Romanæ Ecclesiæ

De Communi martyrum: pro pluribus martyribus (p. 909 ).

Collecta Deus, qui Románae Ecclésiae copiósa primórdia mártyrum sánguine consecrásti, concéde, quaesumus, ut firma virtúte de tanti agóne certáminis solidémur, et pia semper victória gaudeámus. Per Dóminum.

784 & 4 X

Pagina 784.

&&IULIUS


Die 3 iulii

S. THOMAE, APOSTOLI

Festum

Ant. ad introitum Cf. Ps 117,28 Ps 21 Deus meus es tu, et confitébor tibi: Deus meus es tu, et exaltábo te; confitébor tibi, quóniam factus es mihi in salútem.

Dicitur Gloria in excélsis.

Collecta Da nobis, omnípotens Deus, beáti Thomae apóstoli festivitáte gloriári, ut eius semper et patrocíniis sublevémur, et vitam credéntes habeámus in nómine eius, quem ipse Dóminum agnóvit, Iesum Christum Fílium tuum. Qui tecum.

Super oblata Débitum tibi, Dómine, nostrae réddimus servitútis, supplíciter exorántes, ut in nobis tua múnera tueáris, qui in confessióne beáti Thomae apóstoli laudis tibi hóstias immolámus. Per Christum.

Praefatio de Apostolis, pp. 549 - 550 .

Ant. ad communionem Mitte manum tuam, et cognósce loca clavórum: et noli esse incrédulus, sed fidélis.

785 & 4 X

Pagina 785.


Post communionem Deus, cuius Unigéniti Corpus in hoc veráciter suscípimus sacraménto, praesta, quaesumus, ut, quem Dóminum Deúmque nostrum cum apóstolo Thoma fide cognóscimus, ipsum ópere quoque profiteámur et vita. Qui vivit et regnat in saecula saeculórum.

Adhiberi potest formula benedictionis sollemnis, pp. 613 -614 .


Die 4 iulii

S. Elisabeth Lusitaniæ

De Communi sanctorum: pro iis qui opera misericordiae exercuerunt (p. 963 ).

Collecta Deus, auctor pacis et amátor caritátis, qui beátam Elísabeth mira dissidéntes componéndi grátia decorásti, da nobis, eius intercessióne, pacis ópera exercére, ut fílii Dei nominári possímus. Per Dóminum.

Die 5 iulii

S. Antonii Mariæ Zaccaria, presbyteri

De Communi pastorum (p. 927 ), vel de Communi sanctorum: pro educatoribus (p. 965 ), vel pro religiosis (p. 961 ).

Collecta Da nobis, Dómine, ut supereminéntem Iesu Christi sciéntiam spíritu Pauli apóstoli prosequámur, qua beátus Antónius María erudítus verbum salútis in Ecclésia tua iúgiter praedicávit. Per Dóminum.

786 & 4 X

Pagina 786.


Die 6 iulii

S. Mariæ Goretti, virginis et martyris

De Communi martyrum: pro virgine martyre (p. 924 ), vel virginum: pro una virgine (p. 947 ).

Collecta Deus, innocéntiae auctor et castitátis amátor, qui fámulae tuae Maríae iuveníli aetáte martyrii grátiam contulísti, da nobis, quaesumus, eius intercessióne, in tuis mandátis constántiam, qui dedísti certánti vírgini corónam. Per Dóminum.

Die 9 iulii

Ss. Augustini Zhao Rong, presbyteri, et

sociorum, martyrum

Martyres in Sinis

De Communi martyrum: pro pluribus martyribus (p. 909 ).

Collecta Deus, qui per sanctórum mártyrum Augustini et sociorum confessiónem Ecclésiam tuam mirábili dispensatióne roborásti, concede, ut populus tuus, missióni sibi créditae fidélis, et increménta libertátis accípiat et veritátem coram mundo testificétur. Per Dóminum.

Die 11 iulii

S. Benedicti, abbatis

Memoria

Ant. ad introitum Fuit vir vitae venerábilis, grátia Benedíctus et nómine, qui relícta domo rebúsque patris, soli Deo placére cúpiens, sanctae conversatiónis hábitum quaesívit.

787 & 4 X

Pagina 787.


Collecta Deus, qui beátum Benedíctum abbátem in schola divíni servítii praeclárum constituísti magístrum, tríbue, quaesumus, ut, amóri tuo nihil praeponéntes, viam mandatórum tuórum dilatáto corde currámus. Per Dóminum.

Super oblata Haec sancta, Dómine, quae in beáti Benedícti celebritáte deférimus, réspice benígnus, et praesta, ut nos, eius exémplis te quaeréntes, unitátis in tuo servítio pacísque dona cónsequi mereámur. Per Christum.

Ant. ad communionem Lc 12,42 Fidélis servus et prudens, quem constítuit Dóminus super famíliam suam, ut det illis in témpore trítici mensúram.

Post communionem Accépto pígnore vitae aetérnae, te, Dómine, supplíciter deprecámur, ut, beáti Benedícti mónitis obsequéntes, óperi tuo fidéliter serviámus, et fratres fervénti diligámus caritáte. Per Christum.


Die 13 iulii

S. Henrici

De Communi sanctorum: pro uno sancto (p. 956 ).

Collecta Deus, qui beátum Henrícum, grátiae tuae ubertáte praevéntum, e terréni cura regíminis ad supérna mirabíliter erexísti, eius nobis intercessióne largíre, ut inter mundánas varietátes puris ad te méntibus festinémus. Per Dóminum.

788 & 4 X

Pagina 788.


Die 14 iulii

S. Camilli de Lellis, presbyteri

De Communi sanctorum: pro iis qui opera misericordiae exercuerunt (p. 963 ).

Collecta Deus, qui sanctum Camíllum presbyterum caritátis in infírmos singulári grátia decorásti, eius méritis, spíritum nobis tuae dilectiónis infúnde, ut, tibi in frátribus serviéntes, ad te, hora éxitus nostri, secúri transíre possímus. Per Dóminum.

Die 15 iulii

S. Bonaventuræ, episcopi et Ecclesiæ

doctoris

Memoria

De Communi pastorum: pro episcopo (p. 929 ), vel de Communi doctorum Ecclesiae (p. 943 ).

Collecta Da, quaesumus, omnípotens Deus, ut, beáti Bonaventúrae epíscopi natalícia celebrántes, et ipsíus proficiámus eruditióne praeclára, et caritátis ardórem iúgiter aemulémur. Per Dóminum. Die 16 iulii Beatae Mariae Virginis de Monte Carmelo

De Communi beatae Mariae Virginis (p. 897 ).

Collecta Adiuvet nos, quaesumus, Dómine, gloriósae Vírginis Maríae intercéssio veneránda, ut, eius muníti praesídiis, ad montem, qui Christus est, perveníre valeámus. Qui tecum.

789 & 4 X

Pagina 789.


Die 20 iulii

S. Apollinaris, episcopi et martyris

De Communi martyrum: pro uno martyre (p. 915 ), vel de Communi pastorum: pro episcopo (p. 929 ).

Collecta Dírige fidéles tuos, Dómine, in viam salútis aetérnae, quam beátus Apollináris epíscopus doctrína et martyrio monstrávit, et fac nos, eódem intercedénte, sic in mandátis tuis perseveráre, ut cum ipso coronári mereámur. Per Dóminum.

Die 21 iulii

S. Laurentii de Brindisi, presbyteri et

Ecclesiae doctoris

De Communi pastorum (p. 927 ), vel de Communi doctorum Ecclesiae (p. 943 ), vel de Communi sanctorum: pro religiosis (p. 961 ).

Collecta Deus, qui pro nóminis tui glória et animárum salúte beáto Lauréntio presbytero spíritum consílii et fortitúdinis contulísti, da nobis, in eódem spíritu, et agénda cognóscere, et cógnita, eius intercessióne, perfícere. Per Dóminum.

Die 22 iulii

S. Mariæ Magdalenæ

Memoria

Ant. ad introitum Jn 20,17 Dixit Dóminus Maríae Magdalénae: Vade ad fratres meos, et dic eis: Ascéndo ad Patrem meum et Patrem vestrum, Deum meum et Deum vestrum.

790 & 4 X

Pagina 790.


Collecta Deus, cuius Unigénitus Maríae Magdalénae ante omnes gáudium nuntiándum paschále commísit, praesta, quaesumus, ut, eius intercessióne et exémplo, Christum vivéntem praedicémus, et in glória tua regnántem videámus. Qui tecum.

Super oblata Súscipe, Dómine, múnera in beátae Maríae Magdalénae commemoratióne exhíbita, cuius caritátis obséquium Unigénitus Fílius tuus cleménter suscépit impénsum. Qui vivit et regnat in saecula saeculórum.

Ant. ad communionem 2Co 5,14-15 Cáritas Christi urget nos, ut et qui vivunt iam non sibi vivant, sed ei qui pro ipsis mórtuus est et resurréxit.

Post communionem Mysteriórum tuórum, Dómine, sancta percéptio perseverántem illum nobis amórem infúndat, quo beáta María Magdaléna Christo magístro suo indesinénter adhaesit. Qui vivit et regnat in saecula saeculórum.

Die 23 iulii

S. Birgittæ, religiosæ

De Communi sanctorum: pro sanctis mulieribus (p. 966 ) vel pro religiosis (p. 961 ).

Collecta Deus, qui beátam Birgíttam per várias vitae sémitas duxísti eámque sapiéntiam crucis in contemplatióne passiónis Fílii tui mirabíliter docuísti, concéde nobis, ut, digne in tua vocatióne ambulántes, te in ómnibus quaerere valeámus. Per Dóminum.

791 & 4 X

Pagina 791.


Die 24 iulii

S. Sarbelii Makhlûf, presbyteri

De Communi pastorum: pro uno pastore (p. 933 ), vel de Communi sanctorum: pro monacho (p. 959 ).

Collecta Deus, qui sanctum Sarbélium, presbyterum, ad singulárem pugnam erémi vocásti et omni génere pietátis imbuísti, concéde nobis, quaesumus, ut imitatóres domínicae passiónis effécti regno eius mereámur esse consórtes. Per Dóminum.


Die 25 iulii

S. IACOBI, APOSTOLI

Festum

Ant. ad introitum Cf. Mt 4,18 Mt 21 Ambulans Iesus iuxta mare Galilaeae, vidit Iacóbum Zebedaei et Ioánnem fratrem eius, reficiéntes rétia sua, et vocávit eos.

Dicitur Gloria in excélsis.

Collecta Omnípotens sempitérne Deus, qui Apostolórum tuórum primítias beáti Iacóbi sánguine dedicásti, da, quaesumus, Ecclésiae tuae ipsíus confessióne firmári, et iúgiter patrocíniis confovéri. Per Dóminum.

792 & 4 X

Pagina 792.


Super oblata Munda nos, Dómine, passiónis Fílii tui baptísmate salutári, ut in festo beáti Iacóbi, quem primum inter Apóstolos cálicis eius partícipem esse voluísti, beneplácitum tibi sacrifícium offerámus. Per Christum.

Praefatio de Apostolis, pp. 549 - 550 .

Ant. ad communionem Cálicem Dómini bibérunt, et amíci Dei facti sunt.

Post communionem Beáti apóstoli Iacóbi, quaesumus, Dómine, intercessióne nos ádiuva, pro cuius festivitáte percépimus tua sancta laetántes. Per Christum.

Adhiberi potest formula benedictionis sollemnis, pp. 613 -614 .


Die 26 iulii

Ss. Ioachim et Annæ, parentum beatæ Mariæ

Virginis

Memoria

Ant. ad introitum Cf. Qo 44,1 Qo 25 Laudémus Ióachim et Annam in generatióne sua, quia benedictiónem ómnium géntium dedit illis Dóminus.

Collecta Dómine, Deus patrum nostrórum, qui beátis Ióachim et Annae hanc grátiam contulísti ut ex eis incarnáti Fílii tui Mater nascerétur, utriúsque précibus concéde, ut salútem tuo promíssam pópulo consequámur. Per Dóminum.

793 & 4 X

Pagina 793.


Super oblata Súscipe, quaesumus, Dómine, múnera nostrae devotiónis, et praesta, ut eiúsdem benedictiónis, quam Abrahae et eius sémini promisísti, mereámur esse partícipes. Per Christum.

Ant. ad communionem Cf. Ps 23,5 Accepérunt benedictiónem a Dómino, et misericórdiam a Deo salutári suo.

Post communionem Deus, qui Unigénitum tuum ex homínibus nasci voluísti, ut hómines ex te mirábili mystério renasceréntur, quaesumus, ut, quos filiórum pane satiásti, adoptiónis spíritu benignitáte tua sanctífices. Per Christum.


Die 29 iulii

S. Marthæ

Memoria

Ant. ad introitum Cf. Lc 10,38 Intrávit Iesus in quoddam castéllum, et múlier quaedam Martha nómine excépit illum in domum suam.

Collecta Omnípotens sempitérne Deus, cuius Fílius in domo beátae Marthae dignátus est hospitári, da, quaesumus, ut, eiúsdem intercessióne, Christo in frátribus nostris fidéliter ministrántes, in aede caelésti a te récipi mereámur. Per Dóminum.

794 & 4 X

Pagina 794.


Super oblata In beáta Martha te, Dómine, mirábilem praedicántes, maiestátem tuam supplíciter exorámus, ut, sicut eius tibi gratum éxstitit caritátis obséquium, sic nostrae servitútis accépta reddántur offícia. Per Christum.

Ant. ad communionem Jn 11,27 Dixit Martha ad Iesum: Tu es Christus, Fílius Dei vivi, qui in hunc mundum venísti.

Post communionem Córporis et Sánguinis Unigéniti tui sacra percéptio, Dómine, ab ómnibus nos cadúcis rebus avértat, ut, exémplo beátae Marthae, valeámus tibi et sincéra in terris caritáte profícere, et tui perpétua in caelis visióne gaudére. Per Christum.


Die 30 iulii

S. Petri Chrysologi, episcopi et Ecclesiæ

doctoris

De Communi pastorum: pro episcopo (p. 929 ), vel de Communi doctorum Ecclesiae (p. 943 ).

Collecta Deus, qui beátum Petrum Chrysólogum epíscopum Verbi tui incarnáti praecónem egrégium effecísti, eius nobis intercessióne concéde, ut tuae salútis mystéria et iúgiter scrutémur in corde, et fidéliter significémus in ópere. Per Dóminum.

795 & 4 X

Pagina 795.


Die 31 iulii

S. Ignatii de Loyola, presbyteri

Memoria

Ant. ad introitum Cf. Ph 2,10-11 In nómine Iesu omne genu flectátur, caeléstium, terréstrium et infernórum; et omnis lingua confiteátur quia Dóminus Iesus Christus in glória est Dei Patris.

Collecta Deus, qui ad maiórem tui nóminis glóriam propagándam beátum Ignátium in Ecclésia tua suscitásti, concéde, ut, eius auxílio et imitatióne certántes in terris, coronári cum ipso mereámur in caelis. Per Dóminum.

Super oblata Pláceant, Dómine Deus, oblatiónes in celebratióne beáti Ignátii tibi delátae, et praesta, ut sacrosáncta mystéria, in quibus omnis sanctitátis fontem constituísti, nos quoque in veritáte sanctíficent. Per Christum.

Ant. ad communionem Cf. Lc 12,49 Dicit Dóminus: Ignem veni míttere in terram, et quid volo, nisi ut accendátur?

Post communionem Laudis hóstia, Dómine, quam pro beáto Ignátio grátias agéntes obtúlimus, ad perpétuam nos maiestátis tuae laudatiónem perdúcat. Per Christum.


796 & 4 X

Pagina 796.

&&AUGUSTUS


Die 1 augusti

S. Alfonsi Mariæ de' Liguori, episcopi et

Ecclesiae doctoris

Memoria

De Communi pastorum: pro episcopo (p. 929 ), vel de Communi doctorum Ecclesiae (p. 943 ).

Collecta Deus, qui in Ecclésia tua nova semper instáuras exémpla virtútum, da nobis in zelo animárum beáti Alfónsi Maríae epíscopi ita vestígiis adhaerére, ut eius in caelis assequámur et praemia. Per Dóminum.

Super oblata Caelésti, Dómine, Spíritus igne corda nostra cleménter exúre, qui beáto Alfónso Maríae tribuísti et haec mystéria celebráre, et per éadem hóstiam tibi sanctam seípsum exhibére. Per Christum.

Post communionem Deus, qui beátum Alfónsum Maríam fidélem dispensatórem et praecónem tanti mystérii providísti, concéde, ut fidéles tui illud frequénter percípiant, et, percipiéndo, te sine fine colláudent. Per Christum.


797 & 4 X

Pagina 797.


Die 2 augusti

S. Eusebii Vercellensis, episcopi

De Communi pastorum: pro episcopo (p. 929 ).

Collecta Fac nos, Dómine Deus, in asserénda Fílii tui divinitáte, beáti Eusébii epíscopi constántiam imitári, ut, fidem servántes quam ipse dócuit, eiúsdem Fílii tui vitae partícipes esse mereámur. Qui tecum.

S. Petri Iuliani Eymard, presbyteri

De Communi sanctorum: pro religiosis (p. 961 ), vel de Communi pastorum: pro uno pastore (p. 933 ).

Collecta Deus, qui beátum Petrum Iuliánum erga sacra mystéria Córporis et Sánguinis Fílii tui dilectióne decorásti mirífica, concéde propítius, ut, quam ille ex hoc divíno percépit pinguédinem, eándem et nos percípere mereámur. Per Dóminum.

Die 4 augusti

S. Ioannis Mariæ Vianney, presbyteri

Memoria

De Communi pastorum: pro uno pastore (p. 933 ).

Collecta Omnípotens et miséricors Deus, qui beátum Ioánnem Maríam presbyterum pastoráli stúdio mirábilem effecísti, da, quaesumus, ut, eius exémplo et intercessióne, fratres in caritáte Christo lucrémur, et cum eis aetérnam glóriam cónsequi valeámus. Per Dóminum.

798 & 4 X

Pagina 798.

799 & 4 X

Pagina 799.


Die 5 augusti

In Dedicatione basilicæ S. Mariæ

De Communi beatae Mariae Virginis (p. 897 ).

Collecta Famulórum tuórum, quaesumus, Dómine, delíctis ignósce, ut, qui tibi placére de nostris áctibus non valémus, Genetrícis Fílii tui intercessióne salvémur. Per Dóminum.

Die 6 augusti

IN TRANSFIGURATIONE DOMINI

Festum

Ant. ad introitum Cf. Mt 17,5 In splendénti nube Spíritus Sanctus visus est, patérna vox audíta est: Hic est Fílius meus diléctus, in quo mihi bene complácui: ipsum audíte.

Dicitur Gloria in excélsis.

Collecta Deus, qui fídei sacraménta in Unigéniti tui gloriósa Transfiguratióne patrum testimónio roborásti, et adoptiónem filiórum perféctam mirabíliter praesignásti, concéde nobis fámulis tuis, ut, ipsíus dilécti Fílii tui vocem audiéntes, eiúsdem coherédes éffici mereámur. Qui tecum.

Quando hoc festum incidit in dominicam, diciturCredo

Super oblata Obláta múnera, quaesumus, Dómine, gloriósa Unigéniti tui Transfiguratióne sanctífica, nosque a peccatórum máculis, splendóribus ipsíus illustratiónis, emúnda. Per Christum.


800 & 4 X

Pagina 800.

Praefatio: De mysterio Transfigurationis. Tonus sollemnis

801 & 4 X

Pagina 801.

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dóminus Deus Sábaoth...

Textus sine cantu: V. Dóminus vobíscum. R. Et cum spíritu tuo. V. Sursum corda. R. Habémus ad Dóminum. V. Grátias agámus Dómino Deo nostro. R. Dignum et iustum est. Vere dignum et iustum est, aequum et salutáre, nos tibi semper et ubíque grátias ágere: Dómine, sancte Pater, omnípotens aetérne Deus: per Christum Dóminum nostrum. Qui coram eléctis téstibus suam glóriam revelávit, et commúnem illam cum céteris córporis formam máximo splendóre perfúdit, ut de córdibus discipulórum crucis scándalum tollerétur, et in totíus Ecclésiae córpore declaráret impléndum quod eius mirabíliter praefúlsit in cápite. Et ídeo cum caelórum virtútibus in terris te iúgiter celebrámus, maiestáti tuae sine fine clamántes: Sanctus, Sanctus, Sanctus Dóminus Deus Sábaoth...

802 & 4 X

Pagina 802.

Ant. ad communionem Cf. 1Jn 3,2 Cum Christus apparúerit, símiles ei érimus, quóniam vidébimus eum sícuti est.

Post communionem Caeléstia, quaesumus, Dómine, aliménta quae súmpsimus in eius nos transfórment imáginem, cuius claritátem gloriósa Transfiguratióne manifestáre voluísti. Qui vivit et regnat in saecula saeculórum.

Die 7 augusti

Ss. Xysti II, papæ, et sociorum, martyrum

De Communi martyrum: pro pluribus martyribus (p. 909 ).

Collecta Quaesumus, omnípotens Deus, ut nos, virtúte Spíritus Sancti, et ad credéndum dóciles et ad confiténdum fortes effícias, qui beáto Xysto eiúsque sóciis propter verbum tuum et testimónium Iesu ánimas suas pónere tribuísti. Per Dóminum.

S. Caietani, presbyteri

De Communi pastorum: pro uno pastore (p. 933 ), vel sanctorum: pro religiosis (p. 961 ).

Collecta Deus, qui beáto Caietáno presbytero apostólicam vivéndi formam imitári tribuísti, eius nobis exémplo et intercessióne concéde in te semper confídere, et regnum tuum indesinénter quaerere. Per Dóminum.

803 & 4 X

Pagina 803.Missale Romanum 2002 continu 765