Codex Iuris Canonici 1917
Codex Iuris Canonici, ex editione 1917.

Index

CODEX IURIS CANONICI 1917


LIBER PRIMUS

1
NORMAE GENERALES

8 TITULUS I : De legibus ecclesiasticis
25 TITULUS II : De consuetudine
31 TITULUS III : De temporis supputatione
36 TITULUS IV : De rescriptis
63 TITULUS V : De privilegiis
80 TITULUS VI : De dispensationibus
86
LIBER SECUNDUS.

87
DE PERSONIS

107
PARS PRIMA : DE CLERICIS

108
SECTIO I : DE CLERICIS IN GENERE

111 TITULUS I : De clericorum adscriptione alicui dioecesi.
118 TITULUS II : De iuribus et privilegiis clericorum.
124 TITULUS III : De obligationibus clericorum.
145 TITULUS IV : De officiis ecclesiasticis.
147 CAPUT I : De provisione officiorum ecclesiasticorum.
152 ART. I. De libera collatione.
160
ART. II. De electione.

179 ART. III. De postulatione.
183 CAPUT II : De amissione officiorum ecclesiasticorum.
196 TITULUS V : De potestate ordinaria et delegata.
211 TITULUS VI : De reductione clericorum ad statum laicalem.
215
SECTIO II : DE CLERICIS IN SPECIE.

217 TITULUS VII : De suprema potestate deque iis qui eiusdem sunt ecclesiastico iure participes.
218 CAPUT I : De Romano Pontifice.
222 CAPUT II : De Concilio Oecumenico.
230 CAPUT III : De Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalibus.
242 CAPUT IV : De Curia Romana.
246 ART. I. De Sacris Congregationibus.
258 ART. II. De Tribunalibus Curiae Romanae.
260 ART. III. De Officiis Curiae Romanae.
265 CAPUT V : De Legatis Romani Pontificis.
271 CAPUT VI : De Patriarchis, Primatibus, Metropolitis.
281 CAPUT VII : De Conciliis plenariis et provincialibus.
293 CAPUT VIII : De Vicariis et Praefectis Apostolicis.
312 CAPUT IX : De Administratoribus Apostolicis.
319 CAPUT X : De Praelatis inferioribus.
328 TITULUS VIII : De potestate episcopali deque iis qui de eadem participant.
329 CAPUT I : De Episcopis.
350 CAPUT II : De Coadiutoribus et Auxiliaribus Episcoporum.
356 CAPUT III : De Synodo dioecesana.
363 CAPUT IV : De Curia dioecesana.
366 ART. I. De Vicario Generali.
372 ART. II. De cancellaroi aliisque notariis et archivo episcopali.
385 ART. III. De examinatoribus synodalibus, et parochis consultoribus.
391 CAPUT V : De Capitulis canonicorum.
423 CAPUT VI : De consultoribus dioecesanis.
429 CAPUT VII : De sede impedita aut vacante ac do Vicario Capitulari
445 CAPUT VIII : De vicariis foraneis.
451 CAPUT IX : De parochis.
471 CAPUT X : De vicariis paroecialibus.
479 CAPUT XI : De ecclesiarum rectoribus.
487
PARS SECUNDA : DE RELIGIOSIS.

491 TITULUS IX : De erectione et suppressione religionis,
492 provinciae, domus.
498 TITULUS X : De religionum regimine.
499 CAPUT I : De Superioribus et de Capitulis.
518 CAPUT II : De confessariis et cappellanis.
531 CAPUT III : De bonis temporalibus eorumque administratione.
538 TITULUS XI : De admissione in religionem.
553 ART. II : De novitiorum institutione.
572 CAPUT III : De professione religiosa.
587 TITULUS XII : De ratione studiorum in religionibus clericalibus
591 TITULUS XIII : De obligationibus et privilegiis religiosorum
592
CAPUT I : De obligationibus.

613 CAPUT II : De privilegiis.
626 CAPUT III : De obligationibus et privilegiia religiosi ad ecclesiasticam dignitatem promoti vel paroeciam regentis.
632 TITULUS XIV : De transitu ad aliam religionem.
637 TITULUS XV : De egressu e religione.
646 TITULUS XVI : De dimissione religiosorum.
647 CAPUT I : De dimissione religiosorum qui vota temporaria nuncuparunt.
649 CAPUT II : De dimissione religiosorum qui vota perpetua nuncuparunt in religione clericali non exempta vel in religione laicali.
654 CAPUT III : De processu iudiciali in dimissione religiosorum qui vota perpetua sive sollemnia sive simplicia nuncuparunt in religione clericali exempta.
669 CAPUT IV : De religiosis dimissis qui vota perpetua nuncuparunt.
673 TITULUS XVII : De societatibus sive virorum sive mulierum in communi viventium sine votis.
682 PARS TERTIA : DE LAICIS.
684 TITULUS XVIII : De fidelium associationibus in genere.
700 TITULUS XIX : De fidelium associationibus in specie.
702 CAPUT I : De tertiis Ordinibus saecularibus.
707 CAPUT II : De confraternitatibus et piis unionibus.
720 CAPUT III : De archiconfraternitatibus et primariis unionibus.

725
LIBER TERTIUS.

726
DE REBUS.

731 PARS PRIMA : DE SACRAMENTIS.
737 TITULUS I : De baptismo.
738 CAPUT I : De ministro baptismi.
745 CAPUT II : De baptismi subiecto.
755 CAPUT III : De ritibus et caeremoniis baptismi.
762 CAPUT IV : De patrinis.
770 CAPUT V : De tempore et loco baptismi conferendi.
777 CAPUT VI : De collati baptismi adnotatione et probatione.
780 TITULUS II : De confirmatione.
782 CAPUT I : De ministro confirmationis.
786 CAPUT II : De subiecto confirmationis.
790 CAPUT III : De tempore et loco confirmationis conferendae.
793 CAPUT IV : De patrinis.
798 CAPUT V : De collatae confirmationis adnotatione et probatione.
801 TITULUS III : De sanctissima Eucharistia.
CAPUT I : De sacrosancto Missae sacrificio.
802 ART. I. De sacerdote Missae sacrificium celebrante.
814 ART. II. De Missae ritibus et caeremoniis.
820 ART. III. De tempore et loco Missae celebrandae.
824 ART. IV. De Missarum eleemosynis seu stipendiis.
844 CAPUT II : De sanctissimo Eucharistiae sacramento.
845 ART. I. De ministro sacrae communionis.
853 ART. II. De subiecto sacrae communionis.
867 ART. III De tempore et loco quo sacra communio distribui potest.
870 TITULUS IV : De poenitentia.
871 CAPUT I : De ministro sacramenti poenitentiae.
893 CAPUT II : De reservatione peccatorum.
901 CAPUT III : De subiecto sacramenti poenitentiae.
908 CAPUT IV : De loco ad confessiones excipiendas.
910 CAPUT V : De indulgentiis.
911 ART. I. De indulgentiarum concessione.
925 ART. II. De indulgentiis acquirendis.
937 TITULUS V : De extrema unctione.
938 CAPUT I : De ministro extremae unctionis.
940 CAPUT II : De subiecto extremae unctionis.
945 CAPUT III : De ritibus et caeremoniis extremae unctionis.
948 TITULUS VI : De ordine.
951 CAPUT I : De ministro sacrae ordinationis.
968 CAPUT II : De subiecto sacrae ordinationis.
973 ART. I. De requisitis in subiecto sacrae ordinationis.
983 ART. II. De irregularitatibus aliisque impedimentis.
992 CAPUT III : De iis quae sacrae ordinationi praeire debent.
1002 CAPUT IV : De ritibus et caeremoniis sacrae ordinationis.
1006 CAPUT V : De tempore et loco sacrae ordinationis.
1010 CAPUT VI : De adnotatione ac testimonio peractae ordinationis.
1012 TITULUS VII : De matrimonio.
1019 CAPUT I : De iis quae matrimonii celebrationi praemitti debent et praesertim de publicationibus matrimonialibus.
1035 CAPUT II : De impedimentis in genere.
1058 CAPUT III : De impedimentis impedientibus.
1067 CAPUT IV : De impedimentus dirimentibus.
1081 CAPUT V : De consensu matrimoniali.
1094 CAPUT VI : De forma celebrationis matrimonii.
1104 CAPUT VII : De matrimonio conscientiae.
1108 CAPUT VIII : De tempore et loco celebrationis matrimonii.
1110 CAPUT IX : De matrimonii effectibus.
1117 CAPUT X : De separatione coniugum.
1118 ART. I. De dissolutione vinculi.
1128 ART. II. De separatione tori, mensae et habitationis.
1132 CAPUT XI : De matrimonii convalidatione.
1133 ART. I. De convalidatione simplici.
1138 ART. II. De sanatione in radice.
1142 CAPUT XII : De secundis nuptiis.
1144 TITULUS VIII : De Sacramentalibus.
1153
PARS SECUNDA : DE LOCIS ET TEMPORIBUS SACRIS.

1154 SECTIO I : DE LOCIS SACRIS.
1161 TITULUS IX : De ecclesiis.
1188 TITULUS X : De oratoriis.
1197 TITULUS XI : De altaribus.
1203 TITULUS XII : De sepultura ecclesiastica.
1205 CAPUT I : De coemeteriis.
1215 CAPUT II : De cadaveris translatione ad ecclesiam, funere ac depositione.
1239 CAPUT III : De iis quibus sepultura ecclesiastica concedenda est aut neganda.
1243 SECTIO II : DE TEMPORIBUS SACRIS.
1247 TITULUS XIII : De diebus festis.
1250 TITULUS XIV : De abstinentia et ieiunio.
1255
PARS TERTIA : DE CULTU DIVINO.

1265 TITULUS XV : De custodia et cultu sanctissimae Eucharistiae.
1276 TITULUS XVI : De cultu Sanctorum, sacrarum imaginum, et
reliquiarum.
1290 TITULUS XVII : De sacris processionibus.
1296 TITULUS XVIII : De sacra supellectili.
1306 TITULUS XIX : De voto et iureiurando.
1307 CAPUT I : De voto.
1316 CAPUT II : De iureiurando.
1322
PARS QUARTA : DE MAGISTERIO ECCLESIASTICO.

1327 TITULUS XX : De divini verbi praedicatione.
1329 CAPUT I : De catechetica institutione.
1337 CAPUT II : De sacris concionibus.
1349 CAPUT III : De sacris missionibus.
1352 TITULUS XXI : De Seminariis.
1372 TITULUS XXI : De scholis.
1384 TITULUS XXIII : De praevia censura librorum eorumque
prohibitione.
1385 CAPUT I : De praevia librorum censura.
1395 CAPUT II : De prohibitione librorum.
1406 TITULUS XXIV : De fidei professione.

1408
PARS QUINTA : DE BENEFICIIS ALIISQUE INSTITUTIS ECCLESIASTICIS NON COLLEGIALIBUS.

1409 TITULUS XXV : De beneficiis ecclesiasticis.
1414 CAPUT I : De constitutione seu erectione beneficiorum.
1419 CAPUT II : De unione, translatione, divisione, dismembratione, conversione et suppressione beneficiorum.
1431 CAPUT III : De beneficiorum collatione.
1448 CAPUT IV : De iure patronatus.
1472 CAPUT V : De iuribus et obligationibus beneficiariorum.
1484 CAPUT VI : De dimissione et permutatione beneficiorum.
1489 TITULUS XXVI : De aliis institutis ecclesiasticis non collegialibus.
1495 PARS SEXTA : DE BONIS ECCLESIAE TEMPORALIBUS.
1499 TITULUS XXVII : De bonis ecclesiasticis acquirendis.
1518 TITULUS XXVIII : De bonis ecclesiasticis administrandis.
1529 TITULUS XXIX : De contractibus.
1544 TITULUS XXX : De piis fundationibus.

1551
LIBER QUARTUS.

DE PROCESSIBUS.

1552
PARS PRIMA : DE IUDICIIS.

1555 SECTIO I : DE IUDICIIS IN GENERE.
1556 TITULUS I : De foro competenti.
1569 TITULUS II : De variis tribunalium gradibus et speciebus.
1571 CAPUT I : De tribunali ordinario primae instantiae.
1572 ART. I. De Iudice.
1585 ART. III. De Notario, Promotore iustitiae, vinculi Defensore.
1591 ART. IV. De Cursoribus et Apparitoribus.
1594 CAPUT II : De tribunali ordinario secundae instantiae.
1597 CAPUT III : De ordinariis Apostolicae Sedis tribunalibus.
1598 ART. I. De Sacra Romana Rota.
1606 CAPUT IV : De tribunali delegato.
1607 TITULUS III : De disciplina in tribunalibus servanda.
1608 CAPUT I : De offcio iudicum et tribunalis ministrorum.
1627 CAPUT II : De ordine cognitionum.
1634 CAPUT III : De dilationum terminis et fatalibus.
1636 CAPUT IV : De loco et tempore iudicii.
1640 CAPUT V : De personis ad disceptationem iudicialem admittendis et de modo confectionis et conservationis actorum.
1645 TITULUS IV : De partibus in causa.
1646 CAPUT I : De actore et de reo convento.
1655 CAPUT II : De procuratoribus ad lites et advocatis.
1667 TITULUS V : De actionibus et exceptionibus.
1672 CAPUT I : De rei sequestratione et inhibitione exercitii iuris.
1676 CAPUT II : De actionibus ex novi operia nuntiatione et damno infecto.
1679 CAPUT III : De actionibus ob nullitatem actorum.
1684 CAPUT IV : De actionibus rescissoriis et de restitutione in integrum.
1690 CAPUT V : De mutuis petitionibus seu de actionibus reconventionalibus.
1693 CAPUT VI : De actionibus seu remediis possessoriis.
1701 CAPUT VII : De exstinctione actionum.
1705 TITULUS VI : De causae introductione.
1706 CAPUT I : De libello litis introductorio.
1711 CAPUT II : De citatione et denuntiatione actorum iudicialium.
1726 TITULUS VII : De litis contestatione.
1732 TITULUS VIII : De litis instantia.
1742 TITULUS IX: De interrogationibus partibus in iudicio faciendis.
1747 TITULUS X : De probationibus.
1750 CAPUT I : De confessione partium.
1754 CAPUT II : De testibus et attestationibus.
1756 ART. I. Qui testes esse possint.
1759 ART. II. A quibus, quomodo, et quot testes induci et qui excludi possint.
1767 ART. III. De iureiurando testium.
1770 ART. IV. De testium examine.
1782 ART. V. De testimoniorum evulgatione eorumque reprobatione.
1787 ART. VI. De indemnitate testium.
1789 ART. VII. De testimoniorum fide.
1792 CAPUT III : De peritis.
1806 CAPUT IV : De accessu et recognitione iudiciali.
1811 CAPUT V : De probatione per instrumenta.
1812 ART. I. De natura et fide instrumentorum.
1819 ART. II. De productione documentorum et actione ad exhibendum.
1825 CAPUT VI : De praesumptionibus.
1829 CAPUT VII : De iureiurando partium.
1837 TITULUS XI : De causis incidentibus.
1842 CAPUT I : De contumacia.
1852 CAPUT II : De interventu tertii in causa.
1854 CAPUT III : De attentatis lite pendente.
1857 TITULUS XII : De processus publicatione, de conclusione in
1858 causa et de causae discussione.
1868 TITULUS XIII : De sententia.
1878 TITULUS XIV : De iuris remendiis contra sententiam.
1879 CAPUT I : De appellatione.
1892 CAPUT II : De querela nullitatis contra sententiam.
1898 CAPUT III : De oppositione tertii.
1902 TITULUS XV : De re iudicata et de restitutione in integrum.
1907 TITULUS XVI: De expensis iudicialibus et gratuito patrocinio.
1908 CAPUT I : De expensis iudicialibus.
1914 CAPUT II : De gratuito patrocinio, aut expensarum iudicialium demunitione.
1917 TITULUS XVII : De exsecutione sententiae.

1924
SECTIO II : DE PECULIARIBUS NORMIS IN CERTIS QUIBUSDAM IUDICIIS SERVANDIS.


TITULUS XVIII : De modis evitandi iudicium contentiosum.
1925 CAPUT I : De transactione.
1929 CAPUT II : De compromisso in arbitros.
1933 TITULUS XIX : De iudicio criminali.
1934 CAPUT I : De accusatoria actione et denuntiatione.
1939 CAPUT II : De inquisitione.
1947 CAPUT III : De correptione delinquentis.
1954 CAPUT IV : De instructione processus criminalis et de rei constitutione.
1959 TITULUS XX : De causis matrimonialibus.
1960 CAPUT I : De foro competenti.
1966 CAPUT II : De tribunali constituendo.
1970 CAPUT III : De iure accusandi matrimonium et postulandi dispensationem super rato.
1973 CAPUT IV : De probationibus.
1974 ART. I. De testibus.
1976 ART. II. De inspectione corporali.
1983 CAPUT V : De publicatione processus, conclusione in causa et sententia.
1986 CAPUT VI : De appellationibus.
1990 CAPUT VII : De casibus exceptis a regulis hucusque traditis.
1993 TITULUS XXI : De causis contra sacram ordinationem.

1999
PARS SECUNDA : DE CAUSIS BEATIFICATIONIS SERVORUM DEI ET CANONIZATIONIS BEATORUM.

2002 TITULUS XXII : De nonnullis personis quae in his processibus partem habent.
2003 CAPUT I : De Actore et Postulatore.
2009 CAPUT II : De Cardinali Relatore, Promotoribus fidei et Sub-promotoribus.
2013 CAPUT III : De notario, cancellario et advocatis.
2018 TITULUS XXIII: De probationibus in his processibus adhibendis.
2019 CAPUT I : De probationibus generatim.
2023 CAPUT II : De testibus et peritis.
2032 CAPUT III : De documentis processui inserendis.
2036 TITULUS XXIV : De processu beatificationis Servorum Dei
2037 per viam non cultus.
2038 CAPUT I : De processibus a loci Ordinario iure proprio instruendis.
2042 ART. I. De perquisitione seciptorum Servi Dei.
2049 ART. II. De processu informativo.
2057 ART. III. De processu super non cultu.
2061 ART. IV. De transmissione processus scriptorum Servi Dei, processus informativi et de non cultu ad Sacram Congregationem.
2065 ART. I. De revisione scriptorum.
2073 ART. II. De discussione processus informativi.
2086 CAPUT III : De processibus apostolicis.
2087 ART. I. De processu apostolico instruendo.
2098 ART. II. De processus apostolici validitate diiudicanda.
2101 ART. III. De iudicio super heroicitate virtutum in specie vel super martyrio eiusque causa.
2116 ART. IV: De iudicio super Servi Dei miraculis in specie.
2125 TITULUS XXV : De processu beatificationis Servorum Dei per viam cultus seu casus excepti.
2136 TITULUS XXVI : De Beatorum canonizatione.

2142
PARS TERTIA : DE MODO PROCEDENDI IN NONNULLIS EXPEDIENDIS NEGOTIIS VEL SANCTIONIBUS POENALIBUS APPLICANDIS.

2147 TITULUS XXVII : De modo procedendi in remotione parochorum inamovibilium.
2157 TITULUS XXVIII : De modo procedendi in remotione parochorum amovibilium.
2162 TITULUS XXIX : De modo procedendi in translatione parochorum.
2168 TITULUS XXX: De modo procedendi contra clericos non residentes.
2176 TITULUS XXXI: De modo procedendi contra clericos concubinarios
2182 TITULUS XXXII : De modo procedendi contra parochum in adimplendis paroecialibus officiis negligentem.
2185 TITULUS XXXIII : De modo procedendi in suspensione ex
2186 informata conscientia infligenda.

2194
LIBER QUINTUS.

DE DELICTIS ET POENIS.

PARS PRIMA : DE DELICTIS.

2195 TITULUS I : De natura delicti eiusque divisione.
2199 TITULUS II : De imputabilitate delicti, de causis illam aggravantibus vel minuentibus et de iuridicis delicti effectibus
2212 TITULUS III : De conatu delicti.
2213
PARS SECUNDA : DE POENIS.

2214 SECTIO I : DE POENIS IN GENERE.
2215 TITULUS IV : De poenarum notione, speciebus, interpretatione atque applicatione.
2220 TITULUS V : De Superiore potestatem coactivam habente.
2226 TITULUS VI : De subiecto coactivae potestati obnoxio.
2236 TITULUS VII : De poenarum remissione.
2240 SECTIO II : DE POENIS IN SPECIE.
TITULUS VIII : De poenis medicinalibus seu de censuris.
2241 CAPUT I : De censuris in genere.
2255 CAPUT II : De censuris in specie.
2257 ART. I. De excommunicatione.
2268 ART. II. De interdicto.
2278 ART. III. De suspensione.
2286 TITULUS IX : De poenia vindicativis.
2291 CAPUT I : De poenis vindicativis communibus.
2298 CAPUT II : De peculiaribus clericorum poenis vindicativis.
2305 TITULUS X : De remediis poenalibus et poenitentiis.
2306 CAPUT I : De remediis poenalibus.
2312 CAPUT II : De poenitentiis.
2313
PARS TERTIA : DE POENIS IN SINGULA DELICTA.

2314 TITULUS XI : De delictis contra fidem et unitatem Ecclesiae.
2320 TITULUS XII : De delictis contra religionem.
2330 TITULUS XIII : De delictis contra auctoritates, personas, res ecclesiasticas.
2350 TITULUS XIV : De delictis contra vitam, libertatem, proprietatem, bonam famam ac bonos mores.
2360 TITULUS XV : De crimine falsi.
2364 TITULUS XVI : De delictis in administratione vel susceptione ordinum aliorumque Sacramentorum.
2376 TITULUS XVII : De delictis contra obligationes proprias status clericalis vel religiosi.
2390 TITULUS XVIII : De delictis in collatione, susceptione et dimissione dignitatum, officiorum et beneficiorum ecclesiasticorum.
2404 TITULUS XIX : De abusu potestatis vel officii ecclesiastici.

Version
Franšais