Missale Romanum 2002 continu 697

III

Iesus via ad Patrem

1. Sequens forma huius Precis eucharisticae convenienter adhibetur cum formulariis Missarum v. gr. pro evangelizatione populorum, pro christianis persecutione vexatis, pro patria vel civitate, pro rempublicam moderantibus, pro cotu moderatorum nationum, initio anni civilis, pro populorum progressione.

V. Dóminus vobíscum. R. Et cum spíritu tuo. V. Sursum corda. R. Habémus ad Dóminum. V. Grátias agámus Dómino Deo nostro. R. Dignum et iustum est. Vere dignum et iustum est, aequum et salutáre, nos tibi semper et ubíque grátias ágere, sancte Pater, Dómine caeli et terrae, per Christum Dóminum nostrum. Quia per Verbum tuum mundum creásti et univérsa in aequitáte moderáris. Ipsum, caro factum, nobis mediatórem dedísti, qui verba tua nobis est locútus et ad sui sequélam nos vocávit; ille via est quae nos ad te ducit, véritas quae nos líberat, vita quae gáudio nos replet. Per Fílium tuum hómines, quos ad glóriam tui nóminis fecísti, sánguine crucis eius redémptos et Spíritus sigíllo signátos in unam cólligis famíliam. Quaprópter nunc et usque in saeculum, ómnibus cum Angelis glóriam tuam praedicámus, iucúnda celebratióne clamántes: Sanctus, Sanctus, Sanctus Dóminus Deus Sábaoth. Pleni sunt caeli et terra glória tua. Hosánna in excélsis. Benedíctus qui venit in nómine Dómini. Hosánna in excélsis.

698 & 4 X

Pagina 698.

2. Sacerdos, manibus extensis, dicit: Vere Sanctus es et glorificándus, amátor hóminum Deus, qui semper illis ades in itínere vitae. Vere benedíctus Fílius tuus, qui praesens est in médio nostri cum ab eius amóre congregámur, et sicut olim pro discípulis nobis Scriptúras áperit et panem frangit.

3. Iungit manus, easque expansas super oblata tenens, dicit: Rogámus ergo te, Pater clementíssime, ut Spíritum Sanctum tuum emíttas, qui haec dona panis et vini sanctíficet, iungit manus et signat semel super panem et calicem simul, dicens: ut nobis Corpus et + Sánguis fiant iungit manus Dómini nostri Iesu Christi.

4. In formulis, quae sequuntur, verba Domini proferantur distincte et aperte, prouti natura eorundem verborum requirit.

Qui prídie quam paterétur, in suprémae nocte Cenae, accipit panem eumque parum elevatum super altare tenens prosequitur: accépit panem et benedíxit ac fregit, dedítque discípulis suis, dicens: parum se inclinat

ACCÍPITE ET MANDUCÁTE EX HOC OMNES: HOC EST ENIM CORPUS MEUM, QUOD PRO VOBIS TRADÉTUR.

Hostiam consecratam ostendit populo, deponit super patenam, et genuflexus adorat.

699 & 4 X

Pagina 699.

5. Postea prosequitur: Símili modo, postquam cenátum est accipit calicem, eumque parum elevatum super altare tenens, prosequitur: accípiens et cálicem, tibi grátias egit, dedítque discípulis suis, dicens: parum se inclinat

ACCÍPITE ET BÍBITE EX EO OMNES: HIC EST ENIM CALIX SÁNGUINIS MEI NOVI ET AETÉRNI TESTAMÉNTI, QUI PRO VOBIS ET PRO MULTIS EFFUNDÉTUR IN REMISSIÓNEM PECCATÓRUM. HOC FÁCITE IN MEAM COMMEMORATIÓNEM.

Calicem ostendit populo, deponit super corporale, et genuflexus adorat.

6. Deinde dicit: Mystérium fídei: Et populus prosequitur, acclamans: Mortem tuam annuntiámus Dómine, et tuam resurrectiónem confitémur, donec vénias.

Vel: Quotiescúmque manducámus panem hunc et cálicem bíbimus, mortem tuam annuntiámus, Dómine, donec vénias.

Vel: Salvátor mundi, salva nos, qui per crucem et resurrectiónem tuam liberásti nos.

700 & 4 X

Pagina 700.

7. Postea, extensis manibus, sacerdos dicit: Unde et nos, Pater sancte, mémores Christi Fílii tui Salvatóris nostri, quem per passiónem et mortem crucis ad resurrectiónis glóriam perduxísti et ad déxteram tuam sedére fecísti, opus tuae caritátis annuntiámus, donec ipse véniat, tibíque panem vitae et cálicem benedictiónis offérimus. In oblatiónem Ecclésiae tuae, in qua paschále Christi sacrifícium nobis tráditum exhibémus, réspice propítius, et concéde, ut virtúte Spíritus caritátis tuae, inter Fílii tui membra, cuius Córpori communicámus et Sánguini, nunc et in diem aeternitátis numerémur. Huius participatióne mystérii, omnípotens Pater, nos Spíritu vivífica et imágini Fílii tui confórmes fíeri concéde atque in vínculo communiónis confírma una cum Papa nostro N., et Epíscopo nostro N. (*) cum céteris Epíscopis, cum presbyteris et diáconis et univérso pópulo tuo. Fac ut omnes Ecclésiae fidéles, témporum signa lúmine fídei perscrutántes, in servítium Evangélii cohaerénter se impéndere váleant. Ad cunctórum hóminum necessitátes redde nos inténtos ut luctus eórum et angóres, gáudium et spem participántes, núntium salútis illis fidéliter afferámus et cum eis in viam regni tui progrediámur. Meménto fratrum nostrórum (N. et N.), qui in pace Christi tui dormiérunt omniúmque defunctórum, quorum fidem tu solus cognovísti:

701 & 4 X

Pagina 701.

eos ad lumen vultus tui fruéndum admítte et in resurrectióne dona eis vitae plenitúdinem. Concéde nos quoque, terréna exácta peregrinatióne, ad aetérnam perveníre mansiónem, ubi tecum semper vivémus et cum beáta Vírgine Dei Genetríce María, cum Apóstolis et martyribus, (cum Sancto N.: Sancto diei vel patrono) Sanctísque ómnibus communicántes, te laudábimus et magnificábimus Iungit manibus per Iesum Christum, Fílium tuum.

8. Accipit patenam cum hostia et calicem, et utrumque elevans, dicit: Per ipsum, et cum ipso, et in ipso, est tibi Deo Patri omnipoténti, in unitáte Spíritus Sancti, omnis honor et glória per ómnia saecula saeculórum.

Populus acclamat: Amen. Deinde sequitur ritus Communionis, p. 597 .

702 & 4 X

Pagina 702.

IV

Iesus pertransiens benefaciendo

1. Sequens forma huius Precis eucharisticae convenienter adhibetur cum formulariis Missarum v. gr. pro profugis et exsulibus, tempore famis vel pro fame laborantibus, pro affligentibus nos, pro captivitate detentis, pro detentis in carcere, pro infirmis, pro morientibus, ad postulandam gratiam bene moriendi, in quacumque necessitate.

V. Dóminus vobíscum. R. Et cum spíritu tuo. V. Sursum corda. R. Habémus ad Dóminum. V. Grátias agámus Dómino Deo nostro. R. Dignum et iustum est. Vere dignum et iustum est, aequum et salutáre, nos tibi semper et ubíque grátias ágere, Pater misericordiárum et Deus fidélis: Quia Iesum Christum Fílium tuum, Dóminum ac redemptórem nobis dedísti. Semper ille misericórdem se osténdit erga párvulos et páuperes, infírmos et peccatóres atque próximum se fecit oppréssis et afflíctis. Verbo et ópere mundo nuntiávit te esse Patrem omniúmque filiórum tuórum curam habére. Et ídeo cum Angelis et Sanctis univérsis te collaudámus et benedícimus hymnúmque glóriae tuae cánimus, sine fine dicéntes: Sanctus, Sanctus, Sanctus Dóminus Deus Sábaoth. Pleni sunt caeli et terra glória tua. Hosánna in excélsis. Benedíctus qui venit in nómine Dómini. Hosánna in excélsis.

703 & 4 X

Pagina 703.

2. Sacerdos, manibus extensis, dicit: Vere Sanctus es et glorificándus, amátor hóminum Deus, qui semper illis ades in itínere vitae. Vere benedíctus Fílius tuus, qui praesens est in médio nostri cum ab eius amóre congregámur, et sicut olim pro discípulis nobis Scriptúras áperit et panem frangit.

3. Iungit manus, easque expansas super oblata tenens, dicit: Rogámus ergo te, Pater clementíssime, ut Spíritum Sanctum tuum emíttas, qui haec dona panis et vini sanctíficet, iungit manus et signat semel super panem et calicem simul, dicens: ut nobis Corpus et + Sánguis fiant iungit manus Dómini nostri Iesu Christi.

4. In formulis, quae sequuntur, verba Domini proferantur distincte et aperte, prouti natura eorundem verborum requirit.

Qui prídie quam paterétur, in suprémae nocte Cenae, accipit panem eumque parum elevatum super altare tenens prosequitur: accépit panem et benedíxit ac fregit, dedítque discípulis suis, dicens: parum se inclinat

ACCÍPITE ET MANDUCÁTE EX HOC OMNES: HOC EST ENIM CORPUS MEUM, QUOD PRO VOBIS TRADÉTUR.

Hostiam consecratam ostendit populo, deponit super patenam, et genuflexus adorat.

704 & 4 X

Pagina 704.

5. Postea prosequitur: Símili modo, postquam cenátum est accipit calicem, eumque parum elevatum super altare tenens, prosequitur: accípiens et cálicem, tibi grátias egit, dedítque discípulis suis, dicens: parum se inclinat

ACCÍPITE ET BÍBITE EX EO OMNES: HIC EST ENIM CALIX SÁNGUINIS MEI NOVI ET AETÉRNI TESTAMÉNTI, QUI PRO VOBIS ET PRO MULTIS EFFUNDÉTUR IN REMISSIÓNEM PECCATÓRUM. HOC FÁCITE IN MEAM COMMEMORATIÓNEM.

Calicem ostendit populo, deponit super corporale, et genuflexus adorat.

6. Deinde dicit: Mystérium fídei: Et populus prosequitur, acclamans: Mortem tuam annuntiámus Dómine, et tuam resurrectiónem confitémur, donec vénias.

Vel: Quotiescúmque manducámus panem hunc et cálicem bíbimus, mortem tuam annuntiámus, Dómine, donec vénias.

Vel: Salvátor mundi, salva nos, qui per crucem et resurrectiónem tuam liberásti nos.

705 & 4 X

Pagina 705.

7. Postea, extensis manibus, sacerdos dicit: Unde et nos, Pater sancte, mémores Christi Fílii tui Salvatóris nostri, quem per passiónem et mortem crucis ad resurrectiónis glóriam perduxísti et ad déxteram tuam sedére fecísti, opus tuae caritátis annuntiámus, donec ipse véniat, tibíque panem vitae et cálicem benedictiónis offérimus. In oblatiónem Ecclésiae tuae, in qua paschále Christi sacrifícium nobis tráditum exhibémus, réspice propítius, et concéde, ut virtúte Spíritus caritátis tuae, inter Fílii tui membra, cuius Córpori communicámus et Sánguini, nunc et in diem aeternitátis numerémur. Ecclésiam tuam, Dómine, in fide et caritáte perfícere dignéris, una cum Papa nostro N., et Epíscopo nostro N., (*) et cunctis Epíscopis, presbyteris et diáconis, et omni pópulo acquisitiónis tuae. Aperi óculos nostros ut necessitátes fratrum agnoscámus; verba et ópera nobis inspíra, ad laborántes et onerátos confortándos; fac nos sincére ipsis inservíre, Christi exémplo eiúsque mandáto. Ecclésia tua vivum testimónium exsístat veritátis et libertátis, pacis atque iustítiae, ut omnes hómines in spem novam erigántur. Meménto fratrum nostrórum (N. et N.), qui in pace Christi tui dormiérunt omniúmque defunctórum, quorum fidem tu solus cognovísti:

706 & 4 X

Pagina 706.

eos ad lumen vultus tui fruéndum admítte et in resurrectióne dona eis vitae plenitúdinem. Concéde nos quoque, terréna exácta peregrinatióne, ad aetérnam perveníre mansiónem, ubi tecum semper vivémus et cum beáta Vírgine Dei Genetríce María, cum Apóstolis et martyribus, (cum Sancto N.: Sancto diei vel patrono) Sanctísque ómnibus communicántes, te laudábimus et magnificábimus Iungit manibus per Iesum Christum, Fílium tuum.

8. Accipit patenam cum hostia et calicem, et utrumque elevans, dicit: Per ipsum, et cum ipso, et in ipso, est tibi Deo Patri omnipoténti, in unitáte Spíritus Sancti, omnis honor et glória per ómnia saecula saeculórum.

Populus acclamat: Amen. Deinde sequitur ritus Communionis, p. 597 .

707 & 4 X

Pagina 707.

&&PROPRIUM DE SANCTIS

708 & 4 X

Pagina 708.

1. Gradus celebrationum, nempe sollemnitas, festum aut memoria singulis diebus indicatur. Quando nulla adest indicatio, agitur de memoria ad libitum.

2. Pro singulis sollemnitatibus et festis integra Missa propria ponitur, quae proinde dicitur prouti iacet.

3. Ad memorias quod attinet, haec serventur:
a) Textus proprii, qui nonnullis diebus apponuntur, semper adhibeantur.
b) Quoties remittitur ad aliquod Commune definitum, textus aptiores seligantur, iuxta principia, quae initio Communium exponuntur. Pagina, quae singulis vicibus indicatur, innuit tantum textum magis congruum.
c) Si vero ad plura Communia remittitur, unum vel aliud adhiberi potest, attenta utilitate pastorali, et facta semper facultate textus e pluribus Missis eiusdem Communis inter se commutandi. Ex. gr., si quis Sanctus simul est martyr et episcopus, adhiberi poterit aut Commune martyrum aut Commune pastorum (pro episcopis).
d) Insuper, praeter Communia, quae peculiarem notam sanctitatis illustrant (ex. gr. martyrum, virginum, pastorum, etc.) semper adhiberi possunt etiam Communia Sanctorum et Sanctarum, quae de sanctitate in genere agunt. Ex. gr. pro Sancta virgine et martyre, praeter Commune martyrum aut Commune virginum, adhiberi possunt etiam textus e Communi Sanctorum et Sanctarum.
e) Orationes super oblata et post communionem, nisi sint propriae, sumuntur aut e Communi aut e currenti tempore liturgico. 4. Missae quae in hoc Proprio habentur, exceptis tamen Missis de mysteriis vitae Domini et B. Mariae Virginis necnon Missis de quibusdam Sanctis, pro quibus peculiaris praevidetur Missa votiva, dicuntur etiam ut votivae. In orationibus, hoc in casu, omittuntur verba quae innuant diem natalem, vel sollemnitatem vel festum, et eis substituitur verbum memória vel commemorátio. Item, sicubi occurrat antiphona ad introitum Gaudeámus, huic substituitur alia antiphona e respectivo Communi.

709 & 4 X

Pagina 709.

&&IANUARIUS

Die 2 ianuarii

Ss. Basilii Magni et Gregorii Nazianzeni,

episcoporum et Ecclesiae doctorum

Memoria

Ant. ad introitum Cf. Qo 44,15 Qo 14 Sapiéntiam Sanctórum narrent pópuli, et laudes eórum núntiet Ecclésia; nómina autem eórum vivent in saeculum saeculi.

Collecta Deus, qui Ecclésiam tuam beatórum episcopórum Basilíi et Gregórii exémplis et doctrínis dignátus es illustráre, concéde, quaesumus, ut tuam discámus in humilitáte veritátem et eam in caritáte fidéliter operémur. Per Dóminum.

Super oblata Súscipe, quaesumus, Dómine, hoc sacrifícium pópuli tui, ut, quod tibi in honóre beatórum Basilíi et Gregórii offértur ad glóriam, nobis tríbuas ad salútem perpétuam. Per Christum.

Ant. ad communionem Cf. 1Co 1,23-24 Nos praedicámus Christum crucifíxum, Christum, Dei virtútem et Dei sapiéntiam.

710 & 4 X

Pagina 710.


Post communionem Mensa caeléstis, omnípotens Deus, in ómnibus festivitátem beatórum Basilíi et Gregórii celebrántibus supérnas vires firmet et áugeat, ut et fídei donum íntegrum custodiámus, et per osténsum salútis trámitem ambulémus. Per Christum.

Die 3 ianuarii

Sanctissimi Nominis Iesu

Ant. ad introitum Ph 2,10-11 In nómine Iesu omne genu flectátur, caeléstium, terréstrium et infernórum; et omnis língua confiteátur quia Dóminus Iesus Christus in glória est Dei Patris.

Collecta Deus, qui salútem humáni géneris in Verbi tui incarnatióne fundásti, da pópulis tuis misericórdiam quam depóscunt, ut sciant omnes non esse, quam Unigéniti tui, nomen áliud invócandum. Qui tecum.

Super oblata Largitátis tuae múnera deferéntes, quaesumus, Dómine, ut sicut Christo usque ad mortem obodiénti salutíferum nomen dedísti, ita nobis eius virtúte muníri concéde. Per Christum.

Ant. ad communionem Ps 8,2 Dómine, Dóminus noster, quam admirábile est nomen tuum in univérsa terra!

711 & 4 X

Pagina 711.


Post communionem Hóstia sumpta, Dómine, quam Christi nomen honorántes tuae obtúlimus maiestáti, grátiam tuam, quaesumus, nobis infúndat ubérrime, ut et nostra in caelis esse scripta nómina gaudeámus. Per Christum.

Die 7 ianuarii

S. Raimundi de Penyafort, presbyteri

De Communi pastorum: pro uno pastore (p. 933 ).

Collecta Deus, qui beátum Raimúndum presbyterum insígnis in peccatóres et in captívos misericórdiae virtúte decorásti, eius nobis intercessióne concéde, ut, a peccáti servitúte solúti, quae tibi sunt plácita líberis méntibus exsequámur. Per Dóminum.

Die 13 ianuarii

S. Hilarii, episcopi et Ecclesiæ doctoris

De Communi pastorum: pro episcopo (p. 929 ), vel de Communi doctorum Ecclesiae (p. 943 ).

Collecta Praesta, quaesumus, omnípotens Deus, ut divinitátem Fílii tui, quam beátus Hilárius epíscopus constánter asséruit, et conveniénter intellégere valeámus, et veráciter profitéri. Per Dóminum.

712 & 4 X

Pagina 712.

Die 17 ianuarii

S. Antonii, abbatis

Memoria

Ant. ad introitum Cf. Ps 91,13-14 Iustus ut palma florébit, sicut cedrus Líbani multiplicábitur, plantátus in domo Dómini, in átriis domus Dei nostri.

Collecta Deus, qui beáto António abbáti tribuísti mira tibi in desérto conversatióne servíre, eius nobis interventióne concéde, ut, abnegántes nosmetípsos, te iúgiter super ómnia diligámus. Per Dóminum.

Super oblata Accépta tibi sint, Dómine, quaesumus, múnera nostrae servitútis, pro beáti Antónii commemoratióne altári tuo propósita, et concéde, ut, a terrénis impediméntis absolúti, te solo dívites efficiámur. Per Christum.

Ant. ad communionem Cf. Mt 19,21 Si vis perféctus esse, vade, vende quae habes, et da paupéribus, et séquere me, dicit Dóminus.

Post communionem Sacraméntis tuis, Dómine, salúbriter enutrítos, cunctas fac nos semper insídias inimíci superáre, qui beáto António dedísti contra potestátes tenebrárum claras reférre victórias. Per Christum.


713 & 4 X

Pagina 713.

Die 20 ianuarii

S. Fabiani, papæ et martyris

De Communi martyrum: pro uno martyre (p. 915 ), vel de Communi pastorum: pro papa (p. 927 ).

Collecta Deus, tuórum glória sacerdótum, praesta, quaesumus, ut, beáti Fabiáni mártyris tui interveniénte suffrágio, eiúsdem proficiámus fídei consórtio dignóque servítio. Per Dóminum.

S. Sebastiani, martyris

De Communi martyrum: pro uno martyre (p. 915 ).

Collecta Praesta nobis, quaesumus, Dómine, spíritum fortitúdinis, ut, glorióso exémplo beáti Sebastiáni mártyris tui edócti, tibi magis quam homínibus obodíre discámus. Per Dóminum.

Die 21 ianuarii

S. Agnetis, virginis et martyris

Memoria

De Communi martyrum: pro virgine martyre (p. 924 ), vel de Communi virginum: pro una virgine (p. 947 ).

Collecta Omnípotens sempitérne Deus, qui infírma mundi éligis, ut fórtia quaeque confúndas, concéde propítius, ut, qui beátae Agnétis mártyris tuae natalícia celebrámus, eius in fide constántiam subsequámur. Per Dóminum.

714 & 4 X

Pagina 714.

Die 22 ianuarii

S. Vincentii, diaconi et martyris

De Communi martyrum: pro uno martyre (p. 915 ).

Collecta Omnípotens sempitérne Deus, tuum in nobis Spíritum cleménter infúnde, ut corda nostra ea dilectióne válida potiántur, per quam sanctus martyr Vincéntius ómnia córporis torménta devícit. Per Dóminum.

Die 24 ianuarii

S. Francisci de Sales, episcopi et

Ecclesiae doctoris

Memoria

De Communi pastorum: pro episcopo (p. 929 ), vel de Communi doctorum Ecclesiae (p. 943 ).

Collecta Deus, qui ad animárum salútem beátum Francíscum epíscopum ómnibus ómnia factum esse voluísti, concéde propítius, ut, eius exémplo, tuae mansuetúdinem caritátis in fratrum servítio semper ostendámus. Per Dóminum.

Super oblata Per hanc salutárem hóstiam quam offérimus tibi, Dómine, cor nostrum divíno illo Sancti Spíritus igne succénde, quo mitíssimum beáti Francísci ánimum mirabíliter inflammásti. Per Christum.

Post communionem Concéde, quaesumus, omnípotens Deus, ut, per sacraménta quae súmpsimus, beáti Francísci caritátem et mansuetúdinem imitántes in terris, glóriam quoque consequámur in caelis. Per Christum.

715 & 4 X

Pagina 715.

Die 25 ianuarii

IN CONVERSIONE S. PAULI, APOSTOLI

Festum

Ant. ad introitum 2Tm 1,12 2Tm 4,8 Scio cui crédidi, et certus sum quia potens est depósitum meum serváre in illum diem, iustus iudex.

Dicitur Gloria in excélsis.

Collecta Deus, qui univérsum mundum beáti Pauli apóstoli praedicatióne docuísti, da nobis, quaesumus, ut, cuius conversiónem hódie celebrámus, per eius ad te exémpla gradiéntes, tuae simus mundo testes veritátis. Per Dóminum.

Super oblata Illo nos, quaesumus, Dómine, divína tractántes, fídei lúmine Spíritus perfúndat, quo beátum Paulum apóstolum ad glóriae tuae propagatiónem iúgiter collustrávit. Per Christum.

Praefatio I de Apostolis, p. 549 .

Ant. ad communionem Cf. Ga 2,20 In fide vivo Fílii Dei, qui diléxit me, et trádidit semetípsum pro me.

Post communionem Sacraménta quae súmpsimus, Dómine Deus noster, in nobis fóveant caritátis ardórem, quo beátus apóstolus Paulus veheménter accénsus, ómnium pértulit sollicitúdinem Ecclesiárum. Per Christum.

Adhiberi potest formula benedictionis sollemnis, pp. 613 -614 .


716 & 4 X

Pagina 716.

Die 26 ianuarii

Ss. Timothei et Titi, episcoporum

Memoria

Ant. ad introitum Ps 95,3-4 Annuntiáte inter gentes glóriam eius, in ómnibus pópulis mirabília eius, quóniam magnus Dóminus et laudábilis nimis.

Collecta Deus, qui beátos Timótheum et Titum apostólicis virtútibus decorásti, utriúsque intercessióne concéde, ut, iuste et pie vivéntes in hoc saeculo, ad caeléstem mereámur pátriam perveníre. Per Dóminum.

Super oblata Súscipe, quaesumus, Dómine, múnera pópuli tui, pro beatórum tuórum Timóthei et Titi festivitáte deláta, et sincéro nos corde pérfice benígnus accéptos. Per Christum.

Ant. ad communionem Mc 16,15; Mt 28,20 Eúntes in mundum univérsum, praedicáte Evangélium: ego vobíscum sum ómnibus diébus, dicit Dóminus.

Post communionem Sacraménta quae súmpsimus, Dómine Deus noster, illam nobis fidem innútriant, quam et apostólica dócuit praedicátio, et beatórum Timóthei et Titi sollicitúdo custodívit. Per Christum.


717 & 4 X

Pagina 717.

Die 27 ianuarii

S. Angelæ Merici, virginis

De Communi virginum: pro una virgine (p. 947 ), vel de Communi sanctorum: pro educatoribus (p. 965 ).

Collecta Pietáti tuae, quaesumus, Dómine, nos beáta virgo Angela commendáre non désinat, ut, eius caritátis et prudéntiae documénta sectántes, tuam valeámus doctrínam custodíre et móribus profitéri. Per Dóminum.

Die 28 ianuarii

S. Thomæ de Aquino, presbyteri et

Ecclesiae doctoris

Memoria

De Communi doctorum Ecclesiae (p. 943 ), vel de Communi pastorum: pro uno pastore (p. 933 ).

Collecta Deus, qui beátum Thomam sanctitátis zelo ac sacrae doctrínae stúdio conspícuum effecísti, da nobis, quaesumus, et quae dócuit intelléctu conspícere, et quae gessit imitatióne complére. Per Dóminum.

Die 31 ianuarii

S. Ioannis Bosco, presbyteri

Memoria

De Communi pastorum: pro uno pastore (p. 933 ), vel de Communi sanctorum: pro educatoribus (p. 965 ).

Collecta Deus, qui beátum Ioánnem presbyterum adulescéntium patrem et magístrum excitásti, concéde, quaesumus, ut, eódem caritátis igne succénsi, ánimas quaerere tibíque soli servíre valeámus. Per Dóminum.

718 & 4 X

Pagina 718.

&&FEBRUARIUS

Die 2 februarii

IN PRAESENTATIONE DOMINI

Festum

De benedictione et processione candelarum

Forma prior: Processio

1. Hora competenti fit collecta in ecclesia minore vel in alio loco apto extra ecclesiam, ad quam processio tendit. Fideles tenent in manibus candelas non accensas.

2. Accedit sacerdos cum ministris, indutus paramentis albis sicut ad Missam; sed pro casula sacerdos sumere potest pluviale, quod deponit, expleta processione.

3. Dum accenduntur candelae, cantatur antiphona vel alius cantus aptus.

4. Sacerdos, cantu absoluto, ad populum conversus dicit: In nómine Patris, et Fílii, et Spíritus Sancti. Postea populum de more salutat, ac deinde introductoriam monitionem profert, qua fideles ad celebrandum ritum huius festi actuose et conscie invitantur, his vel similibus verbis:

Fratres caríssimi: Ante dies quadragínta celebrávimus cum gáudio festum Nativitátis Dómini. Hódie vero occúrrit dies ille beátus, quo Iesus a María et Ioseph praesentátus est in templo, extérius quidem legem implens, rerum veritáte autem occúrrens pópulo suo credénti. Spíritu

719 & 4 X

Pagina 719.

Sancto impúlsi, in templum venérunt beáti illi senes et cognovérunt Dóminum eódem Spíritu illumináti, et conféssi sunt eum in exsultatióne. Ita et nos, congregáti in unum per Spíritum Sanctum, procedámus ad domum Dei óbviam Christo. Inveniémus eum et cognoscémus in fractióne panis, donec véniat maniféstus in glória.

5. Post monitionem sacerdos benedicit candelas, dicens, extensis manibus: Orémus. Deus, omnis lúminis fons et orígo, qui iusto Simeóni Lumen ad revelatiónem géntium hódie demonstrásti, te súpplices deprecámur, ut hos céreos sanctificáre tua + benedictióne dignéris, tuae plebis vota suscípiens, quae ad tui nóminis laudem eos gestatúra concúrrit, quátenus per virtútum sémitam ad lucem indeficiéntem perveníre mereátur. Per Christum Dóminum nostrum. R. Amen.

Vel: Deus, lumen verum, aetérnae lucis propagátor et auctor, córdibus infúnde fidélium perpétui lúminis claritátem, ut, quicúmque in templo sancto tuo splendóre praeséntium lúminum adornántur, ad lumen glóriae tuae felíciter váleant perveníre. Per Christum Dóminum nostrum. R. Amen.

Et aspergit candelas aqua benedicta, nihil dicens, incensum imponit ad processionem.

6. Tunc sacerdos accipit a diacono vel ministro candelam accensam sibi praeparatam et incipit processio, clamante diacono (vel, eo deficiente, ipso sacerdote):

720 & 4 X

Pagina 720.

7. Omnes, candelas accensas gestant. Progrediente processione cantatur una alterave ex antiphonis quae sequuntur, scilicet antiphona Lumen ad revelatiónem cum cantico (Lc 2, 29-32), vel antiphona Adórna vel alius cantus aptus:

I Ant. Lumen ad revelatiónem géntium, et glóriam plebis tuae Israel. Nunc dimíttis servum tuum, Dómine, secúndum verbum tuum in pace.

Ant. Lumen ad revelatiónem géntium... Quia vidérunt óculi mei salutáre tuum.

Ant. Lumen ad revelatiónem géntium... Quod parásti ante fáciem ómnium populórum.

Ant. Lumen ad revelatiónem géntium...

721 & 4 X

Pagina 721.

II

Ant. Adórna thálamum tuum, Sion, et súscipe Regem Christum: ampléctere Maríam, quae est caeléstis porta: ipsa enim portat Regem glóriae novi lúminis: subsístit Virgo, addúcens mánibus Fílium ante lucíferum génitum: quem accípiens Símeon in ulnas suas, praedicávit pópulis, Dóminum eum esse vitae et mortis, et Salvatórem mundi.

8. Ingrediente processione in ecclesiam, cantatur introitus Missae. Sacerdos, cum ad altare pervenerit, illud veneratur et, pro opportunitate, incensat. Deinde pergit ad sedem, ubi, deposito pluviali, si illud adhibuit in processione, et assumpta casula, post cantatum hymnum Glória in excélsis, dicit de more collectam. Missa prosequitur modo consueto.

Forma altera: Introitus sollemnis

9. Sicubi processio fieri nequit, fideles congregantur in ecclesia, candelas in manibus tenentes. Sacerdos, indutus sacris vestibus pro Missa coloris albi, cum ministris et aliqua deputatione fidelium accedit ad locum aptum, vel ante portam vel in ipsa ecclesia, ubi saltem magna pars fidelium ritum commode participare possit.

10. Cum sacerdos ad locum pro benedictione candelarum statutum pervenerit, accenduntur candelae, dum canitur antiphona Ecce Dóminus (n. 3), vel alius cantus aptus.

11. Deinde sacerdos, post salutationem et monitionem, benedicit candelas, ut supra nn. 4-5; et fit processio ad altare, cum cantu (nn. 6-7). Ad Missam ea servantur quae supra n. 8 indicantur.

Ad Missam

Ant. ad introitum Cf. Ps 47,10-11 Suscépimus, Deus, misericórdiam tuam in médio templi tui. Secúndum nomen tuum, Deus, ita et laus tua in fines terrae; iustítia plena est déxtera tua.

Dicitur Gloria in excélsis.

722 & 4 X

Pagina 722.


Collecta Omnípotens sempitérne Deus, maiestátem tuam súpplices exorámus, ut, sicut Unigénitus Fílius tuus hodiérna die cum nostrae carnis substántia in templo est praesentátus, ita nos fácias purificátis tibi méntibus praesentári. Per Dóminum.

Quando hoc festum incidit in dominicam, DiciturCredo

Super oblata Gratum tibi sit, Dómine, quaesumus, exsultántis Ecclésiae munus oblátum, qui Unigénitum Fílium tuum voluísti Agnum immaculátum tibi offérri pro saeculi vita. Qui vivit et regnat in saecula saeculórum.

Praefatio: De mysterio Praesentationis Domini. Tonus sollemnis

723 & 4 X

Pagina 723.

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dóminus Deus Sábaoth...

Textus sine cantu: V. Dóminus vobíscum. R. Et cum spíritu tuo. V. Sursum corda. R. Habémus ad Dóminum. V. Grátias agámus Dómino Deo nostro. R. Dignum et iustum est. Vere dignum et iustum est, aequum et salutáre, nos tibi semper et ubíque grátias ágere: Dómine, sancte Pater, omnípotens aetérne Deus: Quia coaetérnus hódie in templo tuus Fílius praesentátus glória Israel et lumen géntium a Spíritu declarátur. Unde et nos, Salutári tuo in gáudiis occurréntes, cum Angelis et Sanctis te laudámus, sine fine dicéntes: Sanctus, Sanctus, Sanctus Dóminus Deus Sábaoth...

724 & 4 X

Pagina 724.

Ant. ad communionem Lc 2,30-31 Vidérunt óculi mei salutáre tuum, quod parásti ante fáciem ómnium populórum.

Post communionem Per haec sancta quae súmpsimus, Dómine, pérfice in nobis grátiam tuam, qui exspectatiónem Simeónis implésti, ut, sicut ille mortem non vidit nisi prius Christum suscípere mererétur, ita et nos, in occúrsum Dómini procedéntes, vitam obtineámus aetérnam. Per Christum.

Die 3 februarii

S. Blasii, episcopi et martyris

De Communi martyrum: pro uno martyre (p. 915 ), vel de Communi pastorum: pro episcopo (p. 929 ).

Collecta Exáudi, Dómine, pópulum tuum, cum beáti Blásii mártyris patrocínio supplicántem, ut et temporális vitae nos tríbuas pace gaudére, et aetérnae reperíre subsídium. Per Dóminum.

S. Ansgarii, episcopi

De Communi pastorum: pro missionariis (p. 938 ), vel pro episcopo (p. 929 ).

Collecta Deus, qui ad multas illuminándas gentes beátum Ansgárium epíscopum míttere voluísti, eius nobis intercessióne concéde, ut in tuae veritátis luce iúgiter ambulémus. Per Dóminum.

725 & 4 X

Pagina 725.

Die 5 februarii

S. Agathæ, virginis et martyris

Memoria

De Communi martyrum: pro virgine martyre (p. 924 ), vel de Communi virginum: pro una virgine (p. 947 ).

Collecta Indulgéntiam nobis, quaesumus, Dómine, beáta Agatha virgo et martyr implóret, quae tibi grata semper éxstitit et virtúte martyrii et mérito castitátis. Per Dóminum.

Die 6 februarii

Ss. Pauli Miki et sociorum, martyrum

Memoria

Martyres in Iaponia De Communi martyrum: pro pluribus martyribus (p. 909 ).

Collecta Deus, ómnium fortitúdo sanctórum, qui beátos mártyres Paulum eiúsque sócios per crucem ad vitam vocáre dignátus es, praesta, quaesumus, ut, eórum intercessióne, fidem quam profitémur usque ad mortem fórtiter teneámus. Per Dóminum. Die 8 februarii S. Hieronymi Emiliani De Communi sanctorum: pro educatoribus (p. 965 ).

Collecta Deus, Pater misericordiárum, qui beátum Hierónymum adiutórem et patrem órphanis providísti, eius nobis intercessióne concéde, ut spíritum adoptiónis, quo fílii tui nominámur et sumus, fidéliter custodiámus. Per Dóminum.

726 & 4 X

Pagina 726.

S. Iosephinæ Bakhita, virginis

De Communi virginum: pro una virgine (p. 947 ).

Collecta Deus, qui beátam Iosephínam a servitúte abiécta ad dignitátem fíliae tuae et Christi sponsae adduxísti, da nobis, quaesumus, eius exémplo, Dóminum Iesum crucifíxum constánti dilectióne proséqui et in caritáte ad misericórdiam propénsos perseveráre. Per Dóminum.

Die 10 februarii

S. Scholasticæ, virginis

Memoria

De Communi virginum: pro una virgine (p. 947 ), vel de Communi sanctorum: pro moniali (p. 960 ).

Collecta Beátae Scholásticae vírginis memóriam recoléntes, quaesumus, Dómine, ut, eius exémplo, tibi intemeráta caritáte serviámus et felíces obtineámus tuae dilectiónis efféctus. Per Dóminum.

Die 11 februarii

Beatæ Mariæ Virginis de Lourdes

De Communi beatae Mariae Virginis (p. 897 ).

Collecta Concéde, miséricors Deus, fragilitáti nostrae praesídium, ut, qui immaculátae Dei Genetrícis memóriam ágimus, intercessiónis eius auxílio, a nostris iniquitátibus resurgámus. Per Dóminum.

727 & 4 X

Pagina 727.


Die 14 februarii

Ss. Cyrilli, monachi, et Methodii,

episcopi

Memoria

Ant. ad introitum Isti sunt viri sancti facti amíci Dei, divínae veritátis praecónio gloriósi.

Collecta Deus, qui per beátos fratres Cyríllum et Methódium Slavóniae gentes illuminásti, da córdibus nostris tuae doctrínae verba percípere, nosque pérfice pópulum in vera fide et recta confessióne concórdem. Per Dóminum.

Super oblata Réspice, Dómine, múnera quae in commemoratióne beatórum Cyrílli et Methódii maiestáti tuae deférimus, et praesta, ut signum fiant humanitátis novae in dilectióne caritátis tibi reconciliátae. Per Christum.

Ant. ad communionem Cf. Mc 16,20 Profécti sunt discípuli Evangélium praedicántes, Dómino cooperánte et sermónem confirmánte, sequéntibus signis.

Post communionem Deus, cunctárum Pater géntium, qui nos de uno pane et uno Spíritu partícipes éfficis ac aetérni herédes convívii, in hac festivitáte beatórum Cyrílli et Methódii benígnus concéde, ut tuórum multitúdo filiórum, in eádem fide persevérans, unánimis regnum iustítiae et pacis aedíficet. Per Christum.Missale Romanum 2002 continu 697