Missale 1962 1000

1000 Pro- pí- ti- us  e-sto,     par-ce no- bis, Dó-mi- ne.

Propitius esto, exaudi nos, Domine.
Ab omni malo, libera nos, Domine.
Ab omni peccato, libera.
A morte perpetua, libera.
Per mysterium sanctae incarnationis tuae, libera.
Per adventum tuum, libera.
Per nativitatem tuam, libera.
Per baptismum et sanctum ieiunium tuum, libera.
Per crucem et passionem tuam, libera.
Per mortem et sepulturam tuam, libera.
Per sanctam resurrectionem tuam, libera.
Per admirabilem ascensionem tuam, libera.
Per adventum Spiritus Sancti Paracliti, libera.
In die iudicii, libera.

Pec-ca-tó-res, te ro-gámus, au-di nos.

Ut no-bis par-cas, te ro-gámus, au-di nos.

Ut Ecclesiam tuam sanctam regere et conservare dignéris, te rogamus, audi nos.
Ut domnum apostolicum et omnes ecclesiasticos ordines in sancta religione conservare dignéris, te rogamus.
Ut inimicos sanctae Ecclésiae humiliare dignéris, te rogamus.
Ut regibus et principibus christianis pacem et veram concordiam donare dignéris, te rogamus.
Ut nosmetipsos in tuo sancto servitio confortare et conservare dignéris, te rogamus.
Ut omnibus benefactoribus nostris sempiterna bona retríbuas, te rogamus.
Ut fructus terrae dare et conservare dignéris, te rogamus.
Ut omnibus fidelibus defunctis requiem aeternam donare dignéris, te rogamus.
Ut nos exaudire dignéris, te rogamus.


Agnus De-i, qui tol-lis peccá-ta mundi, par-ce no-bis, Dómi-ne.

Agnus De-i, qui tol-lis peccá-ta mundi, ex-áu-di nos, Dó-mi-ne.

Agnus De-i, qui tol-lis peccá-ta mundi, mi-se-ré-re no-bis.

Chri-ste, au-di nos. Chri-ste, ex-áu-di nos.


TEMPUS PASCHATIS

DE MISSA SOLEMNI VIGILIAE PASCHALIS

§ Celebratio solius Missae Vigiliae paschalis sine caeremoniis praecedentibus interdicitur.

Sacra Communio fidelibus dari potest tantummodo inter Missarum solemnia, vel continuo ac statim ab iis expletis; exceptis iis, qui in periculo mortis sunt constituti.

1. In fine Litaniarum, cantores solemniter incipiunt Kyrie, eléison, ut in Missa moris est. Interim celebrans cum ministris, in paramentis albis, seu cum ministrantibus, accedit ad altare, et, facta ei debita reverentia, omissis psalmo Iudica me, Deus, et confessione, statim ascendens, osculatur illud in medio, et incensat more solito.

2. Finitis a choro Kyrie, eléison, celebrans incipit solemniter Glória in excelsis, et pulsantur campanae ac discooperiuntur imagines.

§ Pulsatio campanarum hoc modo fiat:

a) In locis, in quibus una tantum habetur ecclesia, campanae pulsentur hora, qua dicti hymni incipit cantus.

b) In locis autem, ubi plures ecclesiae exstant, sive in omnibus eodem tempore sacrae caeremoniae peragantur, sive tempore diverso, campanae omnium ecclesiarum eiusdem loci pulsentur una cum campanis ecclesiae cathedralis, vel matricis aut principalis. In dubio quaenam ecclesia in loco sit matrix aut principalis, adeatur Ordinarius loci.

Postea celebrans dicit:
V. Dóminus vobiscum.
R. Et cum spiritu tuo.

1001 Oremus. Oratio
Deus, qui hanc sacratíssimam noctem glória dominicae Resurrectionis illústras: conserva in nova familiae tuae progenie adoptionis spiritum, quem dedisti; ut, corpore et mente renovati, puram tibi exhibeant servitutem. Per eundem Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum : Qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti.

Et dicitur haec tantum oratio.

1002 13. Léctio Epistolae beáti Pauli Apostoli ad Colossenses. Col 3,1-4

Fratres: Si consurrexistis cum Christo, quae sursum sunt quaerite, ubi Christus est in dextera Dei sedens: quae sursum sunt sapite, non quae super terram. Mortui enim estis, et vita vestra est abscondita cum Christo in Deo. Cum Christus apparuerit, vita vestra: tunc et vos apparebitis cum ipso in glória.

1003 4. Finita Epistola, celebrans incipit:

A- le- lú-ia.

Et totum decantat ter, elevando vocem gradatim: et omnes post quamlibet vicem, in eodem tono, repetunt illud idem.
Postea cantores prosequuntur:

V.
Ps 117,1 Confitemini Domino, quoniam bonus: quoniam in saeculum misericordia eius.

1004 Deinde dicitur V. Ps 116 Laudate Dóminum, omnes gentes: et collaudate eum, omnes populi. V. Quoniam confirmata est super nos misericordia eius: et veritas Dómini manet in aetérnum.

1005 5. Ad Evangelium non portantur luminaria, sed tantum incensum: petitur benedictio, et alia fiunt de more.

+ Sequentia sancti Evangelii secúndum Matthaeum.
Mt 28,1-7

Véspere autem sabbati, quae lucéscit in prima sabbati, venit Maria Magdalene, et altera Maria videre sepulcrum. Et ecce terraemótus factus est magnus. Angelus enim Dómini descendit de caelo: et accedens revolvit lápidem, et sedebat super eum: erat autem aspectus eius sicut fulgur: et vestimentum eius sicut nix. Prae timore autem eius exterriti sunt custodes, et facti sunt velut mortui. Respondens autem Angelus, dixit mulieribus: « Nolite timere vos: scio enim, quod Iesum, qui crucifixus est, quaeritis: non est hic: surrexit enim, sicut dixit. Venite, et vidéte locum, ubi positus erat Dóminus. Et cito euntes, dicite discipulis eius, quia surrexit: et ecce praecedit vos in Galilaeam: ibi eum videbitis. Ecce praedixi vobis ».

Non dicitur Credo, sed finito Evangelio celebrans dicit: Dóminus vobiscum, postea: Oremus. Non dicitur antiphona ad Offertorium. Ad Lavabo dicitur Glória Patri.

6. Secreta

1006 Suscipe, quaesumus, Domine, preces populi tui, cum oblationibus hostiarum: ut paschalibus initiáta mysteriis, ad aeternitátis nobis medelam, te operante, proficiant. Per Dóminum.

Praefatio paschalis, quae dicitur tamquam propria in Missis de Tempore a Missa Vigiliae paschalis usque ad vigiliam Ascensionis Domini inclusive, et tamquam de Tempore in ceteris Missis, quae eodem tempore celebrantur, et praefatione propria carent.

Hac nocte in praefatione dicitur: Te quidem, Domine, omni témpore, sed in hac potissimum nocte,
ut infra 234 .

7. Infra Actionem Communicantes, et noctem sacratíssimam celebrantes, atque Hanc ígitur, et reliqua, ut infra, in Canone Missae, 304 et 305 .

Dicitur Pax Dómini sit semper vobiscum, sed pacis osculum non datur.

Agnus Dei non dicitur : et, omissa oratione Domine Iesu Christe, qui dixisti, dicuntur ceterae orationes consuetae Domine Iesu Christe, Fili Dei vivi, et Perceptio Corporis tui.

8. Post sumptionem Sacramenti, distributio Communionis, purificatio et ablutio fiunt more solito ; deinde pro LAUDIBUS dominicae Resurrectionis in choro cantatur antiphona :

1007 (VI) Al-le- lú- ia,  *   al-le- lú-  ia,   al- le- lú- ia.

Ps 150

1008 Laudá- te Dó-mi-num in sanctu- á- ri-  o    e- ius,   *   laudá- te e- um in   augú-sto    firma-ménto e-ius.
Laudáte eum propter grandia opera eius, * laudate eum propter summam maiestatem eius.
Laudate eum clangore tubae, * laudate eum psalterio et cithara.
Laudate eum tympano et choro, * laudate eum chordis et organo.
Laudate eum cymbalis sonóris, laudate eum cymbalis crepitántibus: * omne quod spirat, laudet Dóminum!
Glória Patri, et Filio, * et Spiritui Sancto,
Sicut erat in principio, et nunc, et semper, * et in saecula saeculorum. Amen.

Repetitur antiphona Allelúia, allelúia, allelúia.

Capitulum, hymnus et versus non dicuntur, sed statim celebrans in cantu incipit antiphonam ad Benedíctus.

1009 (VIII G) Et   valde ma-ne *

et prosequuntur cantores:


U-na    sabba- tó- rum, vé- ni- unt ad mo-numéntum, or- to iam so-   le,    al-le- lú- ia.

Deinde cantatur Benedíctus, cum Glória Patri in fine, et fit incensatio, ut alias in Laudibus.

Canticum Zachariae

Lc 1,68-79

1010 Be-ne- díc-tus Dó-mi- nus, De- us   Is-ra- ël, * qui- a   vi- si tá- vit et red- é-mit pó- pu- lum su- um,
Et erexit cornu salutis nobis * in domo David servi sui,
Sicut locútus est per os sanctorum, * qui olim fuerunt, prophetarum suorum:
Ut liberaret nos ab inimicis nostris, * et e manu omnium qui oderunt nos,
Ut faceret misericordiam cum patribus nostris, * et recordarétur foederis sui sancti:
Iurisiurandi, quod iuravit Abrahae, patri nostro, * daturum se nobis,
Ut sine timore, e manu inimicorum nostrorum liberati, * serviamus illi,
In sanctitate et iustitia coram ipso * omnibus diebus nostris. —
Et tu, puer, propheta Altissimi vocaberis: * praeíbis enim ante fáciem Dómini ad parándas vias eius,
Ad dandam populo eius scientiam salutis * in remissione peccatorum eórum,
Per viscera misericordiae Dei nostri, * qua visitabit nos Oriens ex alto,
Ut illuminet eos, qui in tenebris et in umbra mortis sedent, * ut dirigat pedes nostros in viam pacis.
Glória Patri, et Filio, * et Spiritui Sancto,
Sicut erat in principio, et nunc, et semper,* et in saecula saeculorum. Amen.

9. Repetita antiphona, celebrans dicit more solito:

V. Dóminus vobiscum.
R. Et cum spiritu tuo.

1011 Oremus.     Postcommunio seu oratio
Spiritum nobis, Domine, tuae caritatis infunde: ut, quos sacramentis paschalibus satiasti, tua facias pietate concordes. Per Dóminum nostrum Iesum Christum, Fílium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitate eiusdem Spiritus Sancti, Deus : per ómnia saecula saeculorum. R. Amen.

10. Deinde celebrans dicit:
V. Dóminus vobiscum.
R. Et cum spiritu tuo.

Et diaconus, vertens se ad populum, seu ipse sacerdos, cantat:

1012 I- te, mis-sa est, al-le- lú- ia, al-le- lú- ia.
R. De-  o grá- tias, al-le- lú- ia, al-le- lú- ia.

Et celebrans, dicto Placeat tibi, sancta Trinitas, dat benedictionem, more solito, et, omisso ultimo Evangelio, omnes revertuntur in sacristiam.

11. Si contingat in hac solemni Vigilia Ordines quoque conferri, Pontifex ultimam admonitionem (cum impositione sic dicti « pensi »), quae iuxta Pontificale romanum post benedictionem pontificalem et ante ultimum Evangelium locum habet, hac nocte eidem benedictioni pontificali praemittat.

12. Sacerdotes, qui Missam Vigiliae paschalis celebrant post mediam noctem, possunt ipso dominico die Resurrectionis Missam litare, atque etiam, si indultum habeatur, bis aut ter. Locorum Ordinarii vero, si eandem Vigiliam paschalem celebraverint, possunt, sed non tenentur, Missam solemnem ipso die Paschatis litare.


ORDO MISSAE

Sacerdos paratus cum ingreditur ad altare, facta illi debita reverentia, signat se signo crucis a fronte ad pectus, et, nisi peculiari rubrica aliter statuatur, clara voce dicit :

1013 In nomine Patris, et Filii, et Spíritus Sancti. Amen.

Deinde, iunctis manibus ante pectus, incipit antiphonam :

1014 Introibo ad altare Dei.

Ministri respondent:

Ad Deum qui laetificat iuventutem meam.

Postea alternatim cum ministris dicit sequentem

Ps 42,1-5

1015 Iúdica me, Deus, et discerne causam JL meam de gente non sancta: ab homine iniquo, et doloso érue me.
M. Quia tu es, Deus, fortitudo mea: quare me repulísti, et quare tristis incedo, dum affligit me inimicus?
S. Emitte lucem tuam, et veritatem tuam: ipsa me deduxerunt, et adduxerunt in montem sanctum tuum, et in tabernacula tua.
M. Et introibo ad altare Dei: ad Deum qui laetificat iuventutem meam.
S. Confitebor tibi in cithara, Deus, Deus meus: quare tristis es, anima mea, et quare conturbas me?
M. Spera in Deo, quoniam adhuc confitebor illi: salutare vultus mei, et Deus meus.
S. Glória Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
M. Sicut erat in principio, et nunc, et semper: et in saecula saeculorum. Amen.

Sacerdos repetit antiphonam: Introibo ad altare Dei. R. Ad Deum qui laetificat iuventutem meam.

Signat se, dicens:

1016 V. Adiutorium nostrum in nomine Dómini.
R. Qui fecit caelum et terram.

Deinde, iunctis manibus, profunde inclinatus facit confessionem.

§ In Missis defunctorum, et in Missis de Tempore a dominica I Passionis usque ad feriam V in Cena Domini inclusive, omittitur psalmus Iudica me, Deus, cum Glória Patri, et repetitione antiphonae, sed dicto In nomine Patris, Introibo, et Adiutorium, fit confessio, ut sequitur:

1017 Confiteor Deo omnipotenti, beatae Mariae semper Virgini, beáto Michaéli Archangelo, beáto Ioanni Baptistae, sanctis Apostolis Petro et Paulo, omnibus Sanctis, et vobis, fratres: quia peccavi nimis cogitatione, verbo et opere : (percutit sibi pectus ter, dicens :) mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor beatam Mariam semper Virginem, beatum Michaëlem Archángelum, beatum Ioannem Baptistam, sanctos Apostolos Petrum et Paulum, omnes Sanctos, et vos, fratres, orare pro me ad Dóminum Deum nostrum.

Ministri respondent:

Misereatur tui omnípotens Deus, et, 1018 dimissis peccatis tuis, perducat te ad vitam aeternam.

Sacerdos dicit : Amen, et erigit se.

Deinde ministri repetunt confessionem: et ubi a sacerdote dicebatur vobis, fratres, et vos, fratres, a ministris dicitur tibi, pater, et te, pater.

Postea sacerdos, iunctis manibus, facit absolutionem, dicens:

1019 Misereátur vestri omnípotens Deus, et, dimissis peccatis vestris, perducat vos ad vitam aeternam.
R. Amen.

Signat se signo crucis, dicens:

1020 Indulgéntiam, absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum tribuat nobis omnípotens et misericors Dóminus.
R. Amen.

Et inclinatus prosequitur:

1021 V. Deus, tu conversus vivificabis nos.
R. Et plebs tua laetábitur in te.
V. Ostende nobis, Domine, misericordiam tuam.
R. Et salutare tuum da nobis.
V. Domine, exaudi orationem meam.
R. Et clamor meus ad te veniat.
V. Dóminus vobiscum.
R. Et cum spiritu tuo.

Et, extendens ac iungens manus, clara voce dicit : Oremus, et, ascendens ad altare, dicit secreto:

1022 Aufer a nobis, quaesumus, Domine, iniquitates nostras: ut ad Sancta sanctorum puris mereamur mentibus introire. Per Christum Dóminum nostrum. Amen.

Deinde, manibus iunctis super altare, inclinatus dicit:

1023 Oramus te, Domine, per merita Sanctórum tuorum, (osculatur altare in medio) quorum reliquiae hic sunt, et omnium Sanctorum: ut indulgere dignéris ómnia peccata mea. Amen.

§ In Missa solemni, quae non sit defunctorum, celebrans, antequam incipiat antiphonam ad Introitum, benedicit incensum, dicens : Ab illo bene + dicáris, in cuius honore cremáberis. Amen. Et, accepto thuribulo a diacono, incensat altare, nihil dicens. Postea diaconus, recepto thuribulo a celebrante, incensat illum tantum. Deinde celebrans, signans se signo crucis, incipit antiphonam ad Introitum: qua finita, iunctis manibus, alternatim cum ministris dicit:

Kyrie, eléison. Kyrie, eléison. Kyrie, eléison.

Christe, eléison. Christe, eléison. Christe, eléison.

Kyrie, eléison. Kyrie, eléison. Kyrie, eléison.


Postea in medio altaris extendens et iungens manus, caputque aliquantulum inclinans, dicit, si dicendum est, Glória in excelsis Deo, et prosequitur iunctis manibus. Cum dicit Adoramus te, Gratias agimus tibi, et Iesu Christe, et Suscipe deprecationem, inclinat caput : et in fine dicens : Cum Sancto Spiritu, signat se a fronte ad pectus.

Tempore paschali


Missa I (IV)
Gló- ri-    a     in   ex-cél-sis       De- o.

In festis I classis i


Missa II (I)
Gló- ri-    a     in   ex-cél-sis   De- o.

In festis II classis i


Missa IV (IV)
Gló-   ri-  a     in   ex-cél-sis De- o.

In festis beatae Mariae Virginis i


Missa IX (VII)
Gló-     ri-  a     in   ex-cél-sis   De- o.


In dominicis per annum


Missa XI (II)
Gló- ri-    a     in     ex-cél-sis De- o.

In festis III classis I


Missa XII (IV)
Gló- ri- a in   ex-cél-sis De- o.

In commemorationibus et feriis temporis natalicii


Missa XV (IV)
Gló- ri- a     in   ex-cél-sis De- o.

Et in terra pax hominibus bonae voluntatis. Laudamus te. Benedicimus te. Adoramus te. Glorificámus te. Gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam. Domine Deus, Rex caelestis, Deus Pater omnípotens. Domine Fili unigénite, Iesu Christe. Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris. Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram. Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis. Quoniam tu solus Sanctus. Tu solus Dóminus. Tu solus Altissimus, Iesu Christe. Cum Sancto Spiritu, in glória Dei Patris. Amen.

Deinde osculatur altare in medio, et versus ad populum dicit : V. Dóminus vobiscum. R. Et cum spiritu tuo. Postea dicit: Oremus, et orationes, unam aut plures, ut Ordo Officii postulat. Sequitur Epistola, graduale, tractus, vel Allelúia cum versu, aut sequentia, prout Tempus aut qualitas Missae postulat.

His finitis, si Missa est solemnis, diaconus librum Evangeliorum deponit super medium altaris, et, nisi sit Missa defunctorum, celebrans benedicit incensum, ut supra: deinde diaconus, genuflexus ante altare, manibus iunctis, dicit :

1026 Munda cor meum ac lábia mea, omnípotens Deus, qui lábia Isaíae prophetae calculo mundásti igníto: ita me tua grata miseratione dignare mundare, ut sanctum Evangelium tuum digne váleam nuntiare. Per Christum Dóminum nostrum. Amen.

Postea accipit librum de altari, et rursus genuflexus petit benedictionem a sacerdote, dicens: Iube, domne, benedicere.

Sacerdos respondet:

1027 Dóminus sit in corde tuo et in lábiis tuis: ut digne et competénter annúnties Evangelium suum: In nómine Patris, et Filii, + et Spiritus Sancti. Amen.

Et, accepta benedictione, osculatur manum celebrantis: et cum aliis ministris, incenso, et luminaribus, accedens ad locum Evangelii, stans iunctis manibus, dicit : V. Dóminus vobiscum. R. Et cum spiritu tuo. Et pronuntians: Sequentia sancti Evangelii secúndum N., sive Initium, pollice dexterae manus signat librum in principio Evangelii, quod est lecturus, deinde seipsum in fronte, ore, et pectore: et dum ministri respondent Glória tibi, Domine, incensat ter librum, postea prosequitur Evangelium iunctis manibus. Quo finito, subdiaconus defert librum sacerdoti, qui osculatur Evangelium, dicens: Per evangelica dicta deleantur nostra delicta.

Deinde sacerdos incensatur a diacono.

Si vero sacerdos sine diacono et sub-diacono celebrat, delato libro ad aliud latus altaris, inclinatus in medio, iunctis manibus dicit:

Munda cor meum, ut supra, et Iube, 1028 Domine, benedicere. Dóminus sit in corde meo et in labiis meis: ut digne et competénter annuntiem Evangelium suum. Amen.

Deinde, conversus ad librum, iunctis manibus, dicit: V. Dóminus vobiscum. R. Et cum spiritu tuo.

Et pronuntians: Initium, sive Sequentia sancti Evangelii, signat librum, et se in fronte, ore, et pectore, et legit Evangelium, ut dictum est. Quo finito, respondet minister: Laus tibi, Christe, et sacerdos osculatur Evangelium, dicens: Per evangelica dicta, ut supra.

^ In Missis defunctorum dicitur Munda cor meum, sed non petitur benedictio, non deferuntur luminaria, nec celebrans osculatur librum.

Deinde ad medium altaris extendens, elevans et iungens manus, dicit, si dicendum est, Credo in unum Deum, et prosequitur iunctis manibus. Cum dicit Deum, caput cruci inclinat: quod similiter facit, cum dicit Iesum Christum, et simul adoratur. Ad illa autem verba Et incarnatus est, genufléctit usque dum dicatur Et homo factus est. In fine ad Et vitam venturi saeculi, signat se signo crucis a fronte ad pectus.


IV

C Credo I, n, IV

II

Cre-do    in   u-num De- um.

Credo HI

Cre-do    in   u-num De- um.

Patrem omnipotentem, factorem caeli et terrae, visibilium omnium et invisibilium. Et in unum Dóminum Iesum Christum, Fílium Dei unigenitum. Et ex Patre natum ante ómnia saecula. Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo vero. Genitum, non factum, consubstantialem Patri: per quem ómnia facta sunt. Qui propter nos homines et propter nostram salutem descendit de caelis. (Hic genuflectitur) Et incarnatus est de Spiritu Sancto ex María Virgine: et homo factus est. Crucifixus etiam pro nobis: sub Pontio Pilato passus, et sepultus est. Et resurrexit tertia die, secúndum Scripturas. Et ascendit in caelum: sedet ad dexteram Patris. Et iterum venturus est cum glória iudicare vivos et mortuos: cuius regni non erit finis. Et in Spiritum Sanctum, Dóminum, et vivificantem: qui ex Patre Filioque procedit. Qui cum Patre et Filio simul adoratur et conglorificatur: qui locútus est per Prophetas. Et unam sanctam catholicam et apostolicam Ecclesiam. Confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum. Et exspecto resurrectionem mortuorum. Et vitam venturi saeculi. Amen.

Deinde osculatur altare, et, versus ad populum, dicit: V. Dóminus vobiscum. R. Et cum spiritu tuo. Postea dicit: Oremus, et antiphonam ad Offertorium. Qua dicta, si est Missa solemnis, diaconus porrigit celebranti patenam cum hostia: secus sacerdos ipse accipit patenam cum hostia, quam offerens, dicit:

Suscipe, sancte Pater, omnípotens aetérne Deus, hanc immaculatam hostiam, quam ego indignus famulus tuus offero tibi Deo meo vivo et vero, pro innumerabilibus peccatis, et offensionibus, et neglegentiis meis, et pro omnibus circumstantibus, sed et pro omnibus fidelibus christianis vivis atque defunctis: ut mihi et illis proficiat ad salutem in vitam aeternam. Amen.

Deinde faciens crucem cum eadem patena, deponit hostiam super corporale. Diaconus ministrat vinum, subdiaconus aquam in calice: vel si Missa sine sacris ministris celebratur, utrumque infundit sacerdos, et aquam miscendam in calice benedicit signo crucis, dicens:

1031 Deus, qui humanae substantiae dignitátem mirabiliter condidísti, et mirabílius reformásti: da nobis, per huius aquae et vini mysterium, eius divinitatis esse consortes, qui humanitatis nostrae fieri dignatus est particeps, Iesus Christus,* Filius tuus, Dóminus noster: Qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus: per ómnia saecula saeculorum. Amen.

*\ In Missis defunctorum dicitur praedicta oratio: sed aqua non benedicitur.

Postea accipit calicem, et offert, dicens :

1032 Offérimus tibi, Domine, calicem salutáris, tuam deprecantes clementiam: ut in conspectu divinae maiestatis tuae, pro nostra et totius mundi salute, cum odóre suavitatis ascendat. Amen.

Deinde facit signum crucis cum calice, et illum ponit super corporale, et palla cooperit: tum, iunctis manibus super altare, aliquantulum inclinatus, dicit:

1033 In spiritu humilitatis et in animo contríto suscipiamur a te, Domine: et sic fiat sacrificium nostrum in conspectu tuo hodie, ut placeat tibi, Domine Deus.

Erectus expandit manus, easque in altum porrectas iungens, elevatis ad caelum oculis, et statim demissis, dicit:
1034 Veni sanctificator omnípotens aetérne Deus: benedicit oblata, prose-quendo: et bene dic hoc sacrificium, tuo sancto nomini praeparátum.

Postea, si solemniter celebrat, benedicit incensum, dicens:

1035 Per intercessionem beáti Michaelis Archangeli, stantis a dextris altaris incensi, et omnium electorum suorum, incensum  istud   dignetur Dóminus bene + dicere, et in odorem suavitatis accípere. Per Christum Dóminum nostrum. Amen.

Et, accepto thuribulo a diacono, incensat oblata, modo in rubricis praescripto, dicens :

1036 Incensum istud a te benedíctum ascéndat ad te, Domine: et descendat super nos misericordia tua. Deinde incensat altare, dicens: Ps 140,2-4

1037 Dirigatur, Domine, oratio mea, sicut incensum, in conspectu tuo: elevatio manuum mearum sacrificium vespertinum. Pone, Domine, custodiam ori meo, et ostium circumstántiae labiis meis: ut non declinet cor meum in verba malitiae, ad excusándas excusatiónes in peccatis.

Dum reddit thuribulum diacono, dicit:
1038 Accendat in nobis Dóminus ignem sui amoris et flammam aetérnae caritatis. Amen.

Postea incensatur sacerdos a diacono, deinde alii per ordinem. Interim sacerdos lavat manus, dicens:

Ps. 25, 6-12
1039 Lavabo inter innocentes manus meas: et circumdabo altare tuum, Domine:

Ut audiam vocem laudis, et enarrem universa mirabilia tua.

Domine, dilexi decorem domus tuae, et locum habitationis glóriae tuae.

Ne perdas cum impiis, Deus, animam meam, et cum viris sanguinum vitam meam:

In quorum manibus iniquitates sunt: dextera eórum repleta est muneribus.

Ego autem in innocentia mea ingressus sum: redime me, et miserere mei.

Pes meus stetit in directo: in ecclesiis benedicam te, Domine.

Glória Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.

Sicut erat in principio, et nunc, et semper: et in saecula saeculorum. Amen.

^ In Missis defunctorum, et tempore Passionis in Missis de Tempore omittitur Glória Patri.

Deinde, aliquantulum inclinatus in medio altaris, iunctis manibus super eo, dicit:

1040 Súscipe, sancta Trinitas, hanc oblationem, quam tibi offerimus ob memoriam passionis, resurrectionis et ascensionis Iesu Christi Dómini nostri: et in honorem beatae Maríae semper Virginis, et beáti Ioannis Baptístae, et sanctorum Apostolorum Petri et Pauli, et istorum, et omnium Sanctorum: ut illis proficiat ad honorem, nobis autem ad salutem: et illi pro nobis intercedere dignentur in caelis, quorum memoriam agimus in terris. Per eundem Christum Dóminum nostrum. Amen.

Postea osculatur altare et, versus ad populum, extendens et iungens manus, voce paululum elevata, dicit:

1041 Orate, fratres: ut meum ac vestrum sacrificium acceptabile fiat apud Deum Patrem omnipotentem.

Minister, seu circumstantes respondent: alioquin ipsemet sacerdos:

1042 Suscipiat Dóminus sacrificium de mánibus tuis (vel meis) ad laudem et gloriam nominis sui, ad utilitatem quoque nostram, totiusque Ecclésiae suae sanctae.

Sacerdos submissa voce dicit: Amen.

Deinde, manibus extensis, absolute sine Oremus subiungit orationes secretas. Quibus finitis, cum pervenerit ad conclusionem, clara voce dicit: Per ómnia saecula saeculorum, cum praefatione, ut in sequentibus.

Praefationem incipit ambabus manibus positis hinc inde super altare: quas aliquantulum elevat, cum dicit: Sursum corda. Iungit eas ante pectus, et caput inclinat, cum dicit: Gratias agamus Domino Deo nostro.

Deinde disiungit manus, et disiunctas tenet usque ad finem praefarionis : qua finita, iterum iungit eas, et inclinatus dicit: Sanctus. Et cum dicit: Benedíctus qui venit, signum crucis sibi producit a fronte ad pectus.


PRAEFATIONES IN TONO SOLEMNI

Tonus solemnis adhibetur: a) in dominicis;   b) in Missis festivis et in Missis de Officio S. Mariae in sabbato;    c) in vigiliis I classis;

d) feria V in Cena Domini et in Missa VigUiae paschalis ;

e) per octavas;   f) in Missis votivis I, II et III classis.


PRAEFATIO DE NATIVITATE DOMINI

P er  omni- a   sae- cu- la   sae- cu- ló-   rum. R. Amen. V Dó-mi-nus vo-bís- cum. R. Et cum spí- ri- tu   tu-   o. V Sur- sum corda.

R. Ha- bé- mus   ad Dó-mi- num. V Grá- t - i-     as   a-gá-mus Dó-mÍ-no De- o   nostro.   R.  Di-gnum et    iustum est.

Ve-re   dignum et iustum est, aequum et sa-lu- tá-re,  nos ti-bi
semper   et    u-bíque    grá- ti-  as      á-ge-re:     Dó-mi-ne, sancte
Pa-ter, omni-po-tens  ae-térne    De- us: Qui- a per incarná-ti Verbi
my- sté- ri- um, no-va   men-tis nostrae    ó- cu- lis    lux tu- ae cla- ri- tá-  tis    infúl-sit:    ut dum vi- si- bí- Ii- ter De- um co-gnóscimus,
per hunc in   invi- si- bí- Ii- um amo- rem ra- pi- ámur.   Et id e- o
cum Ange- lis et  Archánge- lis, cum Thro-nis    et Domi- na- ti- ó- ni- bus, cumque omni mi- lí-ti- a   cae- lé-stis   ex- ér-ci- tus, hymnum gló- ri- ae    tu- ae     cá-ni-mus,      si- ne    fi-  ne di-céntes:

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dóminus Deus Sabaoth. Pleni sunt caeli et terra glória tua. Hosanna in excelsis. Benedíctus qui venit in nomine Dómini. Hosanna in excelsis.

Infra Actionem Communicantes etc, ut infra in Canone 304 . In prima vero Missa Nativitatis Domini dicitur: et noctem sacratíssimam celebrantes, qua, etc. ; deinde semper dicitur: et diem sacratissimum celebrantes, quo, etc, usque ad octavam Nativitatis Domini inclusive.


PRAEFATIO DE EPIPHANIA DOMINI

Per    omni- a sae- cu-la sae- cu- ló-   rum. R. Amen. Y. Dó- mi-nus vo- bis- cum. R. Et cum spí- ri- tu   tu-   o.  Y Sur- sum corda.
R Ha-bé- mus  ad Dó-mi-num. Y Grá- ti-    as    a- gá- mus Dó-mi-no De- o  nostro. R. Di- gnum et   iustum est.
Ve- re dignum et iustum est, aequum et sa-lu- tá-re, nos ti-bi semper    et   u-bíque grá-ti- as      á-ge-re:      Dó-mi-ne, sancte Pa-ter, om-ní-po-tens ae- térne    De-us: Qui-a,  cum U-ni-gé-ni-tus tu- us    in substán-ti- a   nostrae mor-ta- Ii- tá- tis   ap-pá-ru- it, no- va   nos     immor-ta- Ii- tá- tis  su- ae     lu- ce      re- pa- rá- vit.

Et id- e-  o    cum Ange- lis   et   Archánge- lis,   cum Thro- nis et Do-mi- na- ti-     ó- ni- bus,   cumque    om-ni mi- Ii- ti-   a   cae- lé-stis ex- érci- tus, hymnum gló-ri- ae tu-ae   cá-nimus, si- ne ii- ne di-céntes:

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dóminus Deus Sabaoth. Pleni sunt caeli et terra glória tua. Hosanna in excelsis. Benedíctus qui venit in nomine Dómini. Hosanna in excelsis.

Infra Actionem Communicantes etc, ut infra in Canone 304 . Et dicitur in die festo tantum.


PRAEFATIO DE QUADRAGESIMA

Per   omni-   a   saecu-la   sae-cu-ló- rum. R. A

1045
Amen. Y. Dó-mi-nus vo- bis- cum. R. Et cum spí- ri- tu tu-   o.   Y Sur- sum corda.

R. Ha-bé- mus   ad Dó-mi-num. Y Grá-ti-   as   a- gá- mus  Dó-mi-no De-  o   nostro.   R. Di-gnum et    iustum est.

Ve- re dignum et iu-stum est,   aequum et sa- lu- tá-re,  nos ti-bi semper   et    u- bíque   grá- ti-  as      á-ge-re:     Dó-mi-ne, sancte Pa- ter,  omni- po- tens ae- tér-ne    De- us: Qui cor-po- rá- Ii     ie- iú-ni-   o   vi- ti- a     cómpri- mis,    mentem     é- le- vas,      vir- tú- tem lar-gí- ris,   et prae-mi- a:     per Chri-  stum Dó- mi-num nostrum.

Per quem ma- ie-stá- tem tu- am laudant   Ange- Ii,        ad-ó-rant Do- mi- na- ti-    ó-nes,   tre-munt Po- te-stá- tes.    Cae- Ii,   cae- Io- rúmque Vir-tú- tes, ac be- á- ta     Sé- raphim, só-   ei- a     exsul-ta- ti- ó- ne concé- lebrant. Cum quibus et nostras vo-ces,   ut    admít-ti iú-be- as, depre-  cá-mur,    súp-pli- ei   confes- si- ó- ne   di- cén-tes:

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dóminus Deus Sabaoth. Pleni sunt caeli et terra glória tua. Hosanna in excelsis. Benedíctus qui venit in nomine Dómini. Hosanna in excelsis.


PRAEFATIO DE SANCTA CRUCE

1046 Per   omni- a   sae-cu- la   saecu-ló- rum. R. Amen. Y. Dó-mi- nus vo- bis- cum. R. Et cum spí- ri- tu  tu-  o. Y Sur- sum corda.

+ R. Ha-bé- mus   ad Dómi- num.  Y. Grá- ti-   as   a- gá- mus Dó-mi- no De- o  no-stro.   R. Di- gnum et iustum est.

Ve-re   dignum et iustum est, aequum et sa-lu- tá-re,   nos ti-bi semper   et   u-bíque  grá-ti- as    á-ge-re:      Dómi-ne, sancte Pater, omní-po-tens ae-térne    De- us:  Qui    sa-lú-tem humá-ni gé-ne-ris in ligno Cru-cis consti-tu-   í-sti:     ut unde mors  o-ri- e- bá-tur,
inde n-  ta   re-súrge-ret:      et qui   in   ligno    vin-cé-bat, in ligno quoque vin-ce- ré- tur:   per Chri- stum Dó- mi-num nostrum.

Per quem ma- ie-stá- tem tu- am laudant Ange- Ii,    ad- ó- rant Do- mi- na- ti-    ó- nes,    tre-munt Po- te- stá- tes.    Cac- Ii, cae- Io- rúmque Vir-tú- tes,     ac be-  á- ta     Sé- raphim,     só-   ei-  a     exsul-ta- ti- ó-  ne   concé- lebrant. Cum quibus et  nostras vo-ces, ut admít-ti iú-be- as, depre-   cámur,     súp-pli- ei   confes-si- ó-  ne   di-centes:

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dóminus Deus Sabaoth. Pleni sunt caeli et terra glória tua. Hosanna in excelsis. Benedíctus qui venit in nomine Dómini. Hosanna in excelsis.


PRAEFATIO AD MISSAM CHRISMATIS

Per omni- a saecu- la saecu- ló- rum. R. Amen.V. Dóminus vo-bíscum. R. Et cum spí-ri-tu tu-  o. V. Sur- sum corda. R. Ha-bé- mus ad Dómi-num. V. Grá- ti-   as  a-gá- mus Dómi-no  De- o nostro.

. Dignum et iustum est.   \7e-re dignum et iustum est, aequum et sa- lu- tá-re,  elementi- am tu- am supplí- ei- ter obse- crá-re,   ut spi- ri-tu-á-lis la-vácri baptismo re- no- vándis    cre- a-tú-ram chrisma- tis      in sacramentum perféctae sa-lú-tis  vi-tae-que confirmes; ut sancti-fi-ea-ti- ó-ne   uncti- ó-nis   in-fú-sa,   corrupti- ó-ne primae na- ti-vi- tá- tis   ab-sórpta,   sanctum u-ni- uscu- iúsque templum acceptá- bi- lis vi-tae   inno-cénti- ae   odó-re     redo- léscat ;   ut se-cúndum con- sti- tu- ti- ó-nis tu- ae sa- craméntum, ré-gi- o   et sa-cerdo-tá- li prophe- ti-eoque honó-re per- fú-si,    ve-stiménto   incorrupti múne-ris indu- ántur: perChri-stum Dó-mi-num nostrum. Per quem ma-iestá-tem tu- am laudant Ange-li,     ad-ó-rant Domi-na- ti- ó-nes, tremunt Po-te- stá-tes. Cae-li, cae-lo-rúmque Virtú-tes,   ac be- á-ta Sé-raphim,
ei- a   exsulta- ti- ó- ne concé- lebrant. Cum quibus et nostras vo-ces ut admitti  iú-be- as, depre- cámur, súppli- ei confessi-Sanctus, Sanctus, Sanctus Dóminus Deus Sábí


ó- ne di-céntes: loth.PRAEFATIO PASCHALIS

In Missa Vigiliae paschalis dicitur: in hac potissimum nocte; a die Paschae usque ad sabbatum in albis inclusive: in hac potissimum die; alias: in hoc potissimum.


Missale 1962 1000