Codex Iuris Canonici 1983
Codex Iuris Canonici, juxta editionem 1983.

Tisch

CODEX IURIS CANONICI1
LIBER I : DE NORMIS GENERALIBUS


7Titulus I : DE LEGIBUS ECCLESIASTICIS

23Titulus II - DE CONSUETUDINE

29Titulus III - DE DECRETIS GENERALIBUS ET DE INSTRUCTIONIBUS

34Titulus IV : DE ACTIBUS ADMINISTRATIVIS SINGULARIBUS

35Caput I : Normae communes
48Caput II : De decretis et praeceptis singularibus
59Caput III : De rescriptis
76Caput IV : De privilegiis
85Caput V : De dispensationibus

94Titulus V - DE STATUTIS ET ORDINIBUS

95Titulus VI - DE PERSONIS PHYSICIS ET IURIDICIS
96Caput I : De personarum physicarum condicione canonica
113Caput II : De personis iuridicis

124Titulus VII - DE ACTIBUS IURIDICIS

129Titulus VIII - DE POTESTATE REGIMINIS

145Titulus IX - DE OFFICIIS ECCLESIASTICIS
146Caput I : De provisione officii ecclesiastici
157Art. 1 : De libera collatione
158Art. 2 : De praesentatione
164Art. 3 : De electione
180Art. 4 : De prostulatione
184Caput II : De amissione officii ecclesiastici
187Art. 1 : De renuntiatione
190Art. 2 : De translatione
192Art. 3 : De amotione
196Art. 4 : De privatione

197Titulus X - DE PRAESCRIPTIONE

200Titulus XI - DE TEMPORIS SUPPUTATIONE

203
LIBER II : DE POPULO DEI


204
Pars I - DE CHRISTIFIDELIBUS208Titulus I - DE OMNIUM CHRISTIFIDELIUM OBLIGATIONIBUS ET IURIBUS

224Titulus II - DE OBLIGATIONIBUS ET IURIBUS CHRISTIFIDELIUM LAICORUM

231Titulus III - DE MINISTRIS SACRIS SEU DE CLERICIS

232Caput I : De Clericorum Institutione
265Caput II : De Clericorum Adscriptione seu Incardinatione
273Caput III : De Clericorum Obligationibus et Iuribus
290Caput IV : De Amissione Staus Clericalis
294Caput V : De Praelaturis Personalibus

297Titulus V - DE CHRISTIFIDELIUM CONSOCIATIONIBUS

298Caput I : Normae Communes
312Caput II : De Christifidelium Consociationibus Publicis
321Caput III : De Christifidelium Consociationibus Privatis
327Caput IV : Normae Specirales de Laicorum Consociationibus

329Pars II : De Ecclesiae Constitutione Hierarchica

Sectio I : De suprema ecclesiae auctoritate

330Caput I : De Romano Pontifice Deque Collegio Episcoporum
331Art. 1 De Romano Pontifice
336
Art. 2 De collegio episcoporum

342Caput II : De Synodo Episcoporum
349Caput III : De Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalibus
360Caput IV : De Cura Romana
362Caput V : De Romani Pontificis Legatis

367SECTIO II : DE ECCLESIIS PARTICULARIBUS DEQUE EARUNDEM COETIBUS

Titulus I - DE ECCLESIIS PARTICULARIBUS ET DE AUCTORITATE IN IISDEM CONSTITUTA

368Caput I : De Ecclesiis Particularibus
374Caput II : De Episcopis
375
Art. 1 De episcopis in genere

381
Art. 2 De episcopis diocesanis

403
Art. 3 De episcopis coadiutoribus et auxiliaribus

411Caput III : De Sede Impedita et De Sede Vacante
412
Art. 1 De sede impedita

416
Art. 2 De sede vancante


430Titulus II - DE ECCLESIARUM PARTICULARIUM COETIBUS

431Caput I : De Provinciis Ecclesiasticis et de Regionibus Ecclesiasticis
435Caput II : De Metropolitis
439Caput III : De Conciliis Particularibus
447Caput IV : De Episcoporum Conferentiis

459Titulus III - DE INTERNA ORDINATIONE ECCLESIARUM PARTICULARIUM

460Caput I : De Synodo Dioecesana
469Caput II : De Curia Dioecesana
475
Art. 1 De vicariis generalibus et episcopalibus

482
Art. 2 De cancellario alissque notariis et de archivis

492
Art. 3 De consolio a rebis oeconomicis et de oeconomo

495Caput III : De Consilio Presbyterali et de Collegio Consultorum
503Caput IV : De Canonicorum Capitulis
511Caput V : De Consilio Pastorali
515Caput VI : De Paroeciis, de Parochis et de Vicariis Paroecialibus
553Caput VII : De Vicariis Foraneis
555Caput VIII : De Ecclesiarum Rectoribus et de Cappellanis
556
Art. 1 De ecclesiarum rectoribus

564
Art. 2 De cappellanis


572
PARS III : DE INSTITUIS VITAE CONSECRATAE ET DE SOCIETATIBUS VITAE APOSTOLICAE


Sectio I : DE INSTITUTIS VITAE CONSECRATAE

573Titulus I - NORMAE COMMUNES OMNIBUS INSTITUTIS VITAE CONSECRATAE

607Titulus II - DE INSTITUTIS RELIGIOSIS

608Caput I : De Domibus Religiosis Earumque Erectione et Suppressione
616Caput II : De Institutorum Regimine
617
Art. 1 De superioribus et consiliis

631
Art. 2 De capitulis

634
Art. 3 De bonis temporalibus eorumque administratione

640Caput III : De Candidatorum Admissione et De Sodalium
Institutione
641
Art. 1 De admissione in novitiatum

646
Art. 2 De novitiatu et novitiorum institutione

654
Art. 3 De professione religiosa

659
Art. 4 De religiosorum institutione

662Caput IV : De Institutorum Eorumque Sodalium Obligationibus et
Iuribus
673Caput V : De Apostolatu Institutorum
683Caput VI : De Separatione Sodalium Ab Instituto
684
Art. 1 De transitu ad aliud institutum

686
Art. 2 De egressu ab instituto

694
Art. 3 De dimissione sodalium

705Caput VII : De Religiosis Ad Episcopatum Evectis
708Caput VIII : De Conferentiis Superiorum Maiorum

710Titulus III - DE INSTITUTIS SAECULARIBUS

731SECTIO II : De Societatibus Vitae Apostolicae


747
LIBER III : DE ECCLESIAE MUNERE DOCENDI756Titulus I - DE DIVINI VERBI MINISTERIO
762Caput I : De Verbi Dei Praedicatione
773Caput II : De Catechetica Institutione

781Titulus II - DE ACTIONE ECCLESIAE MISSIONALI

793Titulus III - DE EDUCATIONE CATHOLICA
796Caput I : De Scholis
806Caput II : De Catholicis Universitatiubs Aliisque
807Studiorum Superiorum Institutis
815Caput III : De Universitatibus et Facultatibus Ecclesiasticis

822Titulus IV - DE INSTRUMENTIS COMMUNICATIONIS SOCIALIS ET IN SPECIE DE LIBRIS

833Titulus V - DE FIDEI PROFESSIONE

834
LIBER IV : DE ECCLESIAE MUNERE SANCTIFICANDI840
PARS I : De Sacramentis849Titulus I - DE BAPTISMO

850Caput I : De Baptismi Celebratione
861Caput II : De baptismi Minstro
864Caput III : De Baptizandis
872Caput IV : De Patrinis
875Caput V : De Collati Baptismi Probatione et Adnotatione

879Titulus II - DE SACRAMENTO CONFIRMATIONIS

880Caput I : De Confirmationis Celebratione
882Caput II : De Confirmationis Ministro
889Caput III : De Confirmandis
892Caput IV : De Patrinis
894Caput V : De Collatae Confirmationis Probatione et Adnotatione

897Titulus III - DE SANCTISSIMA EUCHARISTIA
899Caput I : De Eucharistica Celebratione
900
Art. 1 De sanctissimae eucharistiae ministro

912
Art. 2 De sanctissima eucharistia participanda

924
Art. 3 De ritibus et caeremoniis eucharisticae celebrationis

931
Art. 4 De tempore et loco celebrationis eucharistiae

934Caput II : De Sanctissima Eucharistia Asservanda et Veneranda
945Caput III : De Oblata Ad Missae Celebrationem Stipe

959Titulus IV - DE SACRAMENTO PAENITENTIAE
960Caput I : De Celebratione Sacramenti
965Caput II : De Sacramenti Paenitentiae Ministro
987Caput III : De Ipso Paenitente
992Caput IV : De Indulgentis

998Titulus V - DE SACRAMENTO UNCTIONIS INFIRMORUM

999Caput I : De Sacramenti Celebratione
1003Caput II : De Ministro Unctionis Infirmorum
1004Caput III : De Iis Quibus Unctio Infirmorum Conferenda Sit

1008Titulus VI - DE ORDINE

1010Caput I : De Ordinationis Celebratione et Ministro
1024Caput II : De Ordinandis
1026
Art. 1 De requisitis in ordinandis

1033
Art. 2 De praerequisitis ad ordinationem

1040
Art. 3 De irregularitatibus aliisque impedimentis

1050
Art. 4 De documentis requisitis et de scrutinio

1053Caput III : De Adnotatione Ac Testimonio Peractae Ordinationis

1055Titulus VII - DE MATRIMONIO
1062Caput I : De Cura Pastorali et De Iis Quae Matrimonii
1063Celebrationi Praemitti Debent
1073Caput II : De Impedimentis Dirimentibus in Genere
1083Caput III : De Impedimentis Dirimentibus in Specie
1095Caput IV : De Consensu Matrimoniali
1108Caput V : De Forma Celebrationis Matrimonii
1124Caput VI : De Matrimoniis Mixtis
1130Caput VII : De Matrimonio Secreto Celebrando
1134Caput VIII : De Matrimonii Effectibus
1140Caput IX : De Separatione Coniugum
1141
Art. 1 De dissolutione vinculi

1151
Art. 2 De separatione manente vinculo

1155Caput X : De Matrimonii Convalidatione
1156
Art. 1 De convalidatione simplici

1161
Art. 2 De sanatione in radice


1165
PARS II : DE CETERIS ACTIBUS CULTUS DIVINI


1166Titulus I - DE SACRAMENTALIBUS

1173Titulus II - DE LITURGIA HORARUM

1176Titulus III - DE EXEQUIIS ECCLESIASTICIS

1177Caput I : De Exequiarum Celebratione
1182Caput II : De Iis Quibus Exequiae Ecclesiasticae
1183Concedendae Sunt Aut Denegandae

1186Titulus IV - DE CULTU SANCTORUM, SACRARUM IMAGINUM ET RELIQUIARUM

1190Titulus V - DE VOTO ET IUREIURANDO

1191Caput I : De Voto
1199Caput II : De Iureiurando

1204
PARS III : DE LOCIS ET TEMPORIBUS SACRIS


1205Titulus I - DE LOCIS SACRIS
1214Caput I : De Ecclesiis
1223Caput II : De Oratoriis et de Sacellis Privatis
1230Caput III : De Sanctuariis
1235Caput IV : De Altaribus
1240Caput V : De Coemeteriis

1244Titulus II - DE TEMPORIBUS SACRIS
1246Caput I : De Diebus Festis
1249Caput II : De Diebus Paenitentiae

1254
LIBER V : DE BONIS ECCLESIAE TEMPORALIBUS1259Titulus I - DE ACQUISITIONE BONORUM

1273Titulus II - DE ADMINISTRATIONE BONORUM

1290Titulus III - DE CONTRACTIBUS AC PRAESERTIM DE ALIENATIONE

1299Titulus IV - DE PIIS VOLUNTATIBUS IN GENERE ET DE PIIS FUNDATIONIBUS

1310
LIBER VI : DE SANCTIONIBUS IN ECCLESIA


PARS I : DE DELICTIS ET POENIS IN GENERE


1311Titulus I - DE DELICTORUM PUNITONE GENERATIM

1313Titulus II - DE LEGE POENALI AC DE PRAECEPTO POENALI

1321Titulus III - DE SUBIECTO POENALIBUS SANCTIONIBUS OBNOXIO

1330Titulus IV - DE POENIS ALIISQUE PUNITIONIBUS

1331Caput I : De Censuris
1336Caput II : De Poenis Expiatoriis
1339Caput III : De Remediis Poenalibus et Paenitentiis

1341Titulus V - DE POENIS APPLICANDIS

1354Titulus VI - DE POENARUM CESSATIONE

1363
PARS II : DE POENIS IN SINGULA DELICTA


1364Titulus I - DE DELICTIS CONTRA RELIGIONEM ET ECCLESIAE UNITATEM

1370Titulus II - DE DELICTIS CONTRA ECCLESIASTICAS AUCTORITATES ET ECCLESIAE LIBERTATEM

1378Titulus III - DE MUNERUM ECCLESIASTICORUM USURPATIONE DEQUE DELICTIS IN IIS EXERCENDIS

1390Titulus IV - DE CRIMINE FALSI

1392Titulus V - DE DELICTIS CONTRA SPECIALES OBLIGATIONES

1397Titulus VI - DE DELICTIS CONTRA HOMINIS VITAM ET LIBERTATEM

1399Titulus VII - NORMA GENERALIS

LIBER VII : DE PROCESSIBUS


1400
PARS I : DE IUDICIIS IN GENERE1404Titulus I - DE FORO COMPETENTI

1417Titulus II - DE VARIIS TRIBUNALIUM GRADIBUS ET SPECIEBUS

1418Caput I : De Tribunali Primae Instantiae
1419
Art. 1 De iudice

1428
Art. 2 De auditoribu et relatoribus

1430
Art. 3 De promotore iustitiae, vinculi defensore et notario

1438Caput II : De Tribunali Secundae Instantiae
1442Caput III : De Apostolicae Sedis Tribunalibus

1445Titulus III - DE DISCIPLINA IN TRIBUNALIBUS SERVANDA

1446Caput I : De Officio Iudicum et Tribunalis Ministrorum
1458Caput II : De Ordine Cognitionum
1465Caput III : De Terminis et Dilationibus
1468Caput IV : De Loco Iudicii
1470Caput V : De personis In Aulam Admittendis et De Modo Conficiendi et Conservandi Acta

1475Titulus IV - DE PARTIBUS IN CAUSA

1476Caput I : De Actore et De Parte Conventa
1481Caput II : De Procuratoribus Ad Lites et Advocatis

1490Titulus V - DE ACTIONIBUS ET EXCEPTIONIBUS

1491Caput I : De Actionibus et Exceptionibus in Genere
1496Caput II : De Actionibus et Exceptionibus In Specie

1500
PARS II : DE IUDICIO CONTENTIOSO


Sectio I : DE IUDICIO CONTENTIOSO ORDINARIO

Titulus I - DE CAUSAE INTRODUCTIONE

1501Caput I : De Libello Litis Introductorio
1507Caput II : De Citatione et Denuntiatione Actorum Iudicialium

1513Titulus II - DE LITIS CONTESTATIONE

1517Titulus III - DE LITIS INSTANTIA

1526Titulus IV - DE PROBATIONIBUS

1530Caput I : De Partium Declarationibus
1539Caput II : De Probatione Per Documenta
1540
Art. 1 De natura et fide documentorum

1544
Art. 2 De productione documentorum

1547Caput III : De Testibus et Attestationibus
1549
Art. 1 Qui testes esse possint

1551
Art. 2 De inducendis et excludendis testibus

1558
Art. 3 De testium examine

1572
Art. 4 De testimoniorum fide

1574Caput IV : De Peritis
1582Caput V : De Accessu et De Recognitione Iudiciali
1584Caput VI : De Praesumptionibus

1587Titulus V - DE CAUSIS INCIDENTIBUS
1592Caput I : De Partibus Non Comparentibus
1596Caput II : De Interventu Tertii In Causa

1598Titulus VI - DE ACTORUM PUBLICATIONE, DE CONCLUSIONE IN CAUSA ET DE CAUSAE DISCUSSIONE

1607Titulus VII - DE IUDICIS PRONUNTIATIONIBUS

1618Titulus VIII - DE IMPUGNATIONE SENTENTIAE

1619Caput I : De Querela Nullitatis Contra Sententiam
1628Caput II : De Appellatione

1640Titulus IX - DE RE IUDICATA ET DE RESTITUTIONE IN INTEGRUM

1641Caput I : De Re Iudicata
1645Caput II : De Restitutione In Integrum

1649Titulus X - DE EXPENSIS IUDICIALIBUS ET DE GRATUITO PATROCINIO

1650Titulus XI - DE EXSECUTIONE SENTENTIAE

1656SECTIO II : DE PROCESSU CONTENTIOSO ORALI


1670
PARS III : DE QUIBUSDAM PROCESSIBUS SPECIALIBUS


Titulus I - DE PROCESSIBUS MATRIMONIALIBUS

Caput I : De Causis Ad Matrimonii Nullitatem Declarandam
1671
Art. 1 De foro competenti

1674
Art. 2 De iure impugnandi matrimonium

1676
Art. 3 De officio iudicum

1678
Art. 4 De probationibus

1681
Art. 5 De sententia et appellatione

1686
Art. 6 De processu documentali

1689
Art. 7 Normae generales

1692Caput II : De Causis Separationis Coniugum
1696Caput III : De Processu Ad Dispensationem Super Matrimonio
1697Rato Et Non Consummato
1707Caput IV : De Processu Praesumptae Mortis Coniugis

1708Titulus II - DE CAUSIS AD SACRAE ORDINATIONIS NULLITATEM DECLARANDAM

1713Titulus III - DE MODIS EVITANDI IUDICIA

1716
PARS IV : DE PROCESSU POENALI


1717Caput I : De Praevia Investigatione
1720Caput II : De Processus Evolutione
1729Caput III : De Actione Ad Damna Reparanda

1731
PARS V : DE RATIONE PROCEDENDI IN RECURSIBUS ADMINISTRATIVIS

ATQUE IN PAROCHIS AMOVENDIS VEL TRANSFERENDIS


1732SECTIO I : DE RECURSU ADVERSUS DECRETA ADMINISTRATIVA

1739SECTIO II : DE PROCEDURA IN PAROCHIS AMOVENDIS VEL TRANSFERENDIS

1740Caput I : De Modo Procendi In Amotione Parochorum
1748Caput II : De Modo Procedendi In Translatione Parochorum

1800
CONSTITUTIO APOSTOLICA

1801
Divinus perfectionis Magister


1810I De Inquisitionibus Ab Episcois Faciendis
1812II : De Sacra Congregatione Pro Causis Sanctorum
1822III : De Modo Procedendi In Sacra Congregatione

Version
PortuguÍs