Secunda Secundae
o Segundo volume da segunda parte da Soma de Teologia, “Secunda Secundae Summae Theologiae”, está três seções: 1. as virtudes théologales (1-46): a fé (1-16), a esperança (17-22) e a caridade (23-46); as 2. virtudes cardeais (47-170): a prudência (47-56), a justiça (57-122), força-o (123-140), a moderação (141-170); os 3. carismas e os estados de vida (171-189): o carisma de profecia (171-174), a êxtase (175), o carisma das línguas (176), o carisma da palavra de sabedoria ou de ciência (177), o carisma dos milagres (178), vida ativa e vida contemplativa (179-182), serviços e estados (183-189).

Tisch


SECUNDA SECUNDAE


SUMMAE THEOLOGIAE


angelici Doctoris

SANCTI THOMAE AQUINATIS

ordinis praedicatorumPROLOGUS


Quaestio 1

De fide

Articulus 1. Utrum obiectum fidei sit veritas prima
Articulus 2. Utrum obiectum fidei sit aliquid complexum per modum enuntiabilis
Articulus 3. Utrum fidei possit subesse falsum
Articulus 4. Utrum obiectum fidei sit aliquid visum
Articulus 5. Utrum ea quae sunt fidei possint esse scita
Articulus 6. Utrum credibilia sint per certos articulos distinguenda
Articulus 7. Utrum articuli fidei creverint secundum temporum successionem
Articulus 8. Utrum inconvenienter articuli fidei enumerentur
Articulus 9. Utrum inconvenienter articuli fidei in symbolo ponantur
Articulus 10. Utrum pertineat ad summum pontificem fidei symbolum ordinare

Quaestio 2

De actu fidei

Articulus 1. Utrum credere sit cum assensione cogitare
Articulus 2. Utrum inconvenienter distinguatur actus fidei per hoc quod est credere Deo, credere Deum et credere in Deum
Articulus 3. Utrum credere sit necessarium ad salutem
Articulus 4. Utrum ea quae ratione naturali probari possunt sit necessarium credere
Articulus 5. Utrum teneatur homo ad credendum aliquid explicite
Articulus 6. Utrum aequaliter omnes teneantur ad habendum fidem explicitam
Articulus 7. Utrum credere explicite mysterium Christi sit de necessitate salutis apud omnes
Articulus 8. Utrum credere trinitatem explicite fuerit de necessitate salutis
Articulus 9. Utrum credere sit meritorium
Articulus 10. Utrum ratio inducta ad ea quae sunt fidei diminuat meritum fidei

Quaestio 3

De exteriori fidei actu, qui est confessio

Articulus 1. Utrum confessio sit actus fidei
Articulus 2. Utrum confessio fidei sit necessaria ad salutem

Quaestio 4

De ipsa fidei virtute

Articulus 1. Utrum sit incompetens fidei definitio quam Apostolus ponit, ad Heb. XI, dicens, est autem fides substantia sperandarum rerum, argumentum apparentium
Articulus 2. Utrum fides sit in intellectu sicut in subiecto
Articulus 3. Utrum caritas sit forma fidei
Articulus 4. Utrum fides informis fiat formata, nec e converso
Articulus 5. Utrum fides sit virtus
Articulus 6. Utrum sit una fides
Articulus 7. Utrum fides sit prima inter virtutes
Articulus 8. Utrum fides sit certior scientia et aliis virtutibus intellectualibus

Quaestio 5

De habentibus fidem

Articulus 1. Utrum angelus aut homo in sua prima conditione fidem habuerit
Articulus 2. Utrum in daemonibus sit fides
Articulus 3. Utrum haereticus qui discredit unum articulum fidei possit habere fidem informem de aliis articulis
Articulus 4. Utrum fides possit esse maior in uno quam in alio

Quaestio 6

De causa fidei

Articulus 1. Utrum fides sit homini infusa a Deo
Articulus 2. Utrum fides informis sit donum Dei

Quaestio 7

De effectibus fidei

Articulus 1. Utrum timor sit effectus fidei
Articulus 2. Utrum purificatio cordis sit effectus fidei

Quaestio 8

De dono intellectus et scientiae, quae respondent virtuti fidei

Articulus 1. Utrum intellectus sit donum spiritus sancti
Articulus 2. Utrum donum intellectus simul habeatur cum fide
Articulus 3. Utrum intellectus qui ponitur donum spiritus sancti sit practicus, sed speculativus tantum
Articulus 4. Utrum donum intellectus insit omnibus hominibus habentibus gratiam
Articulus 5. Utrum intellectus donum inveniatur etiam in habentibus gratiam gratum facientem
Articulus 6. Utrum donum intellectus distinguatur ab aliis donis
Articulus 7. Utrum dono intellectus respondeat beatitudo sexta, scilicet, beati mundo corde, quoniam ipsi Deum videbunt
Articulus 8. Utrum in fructibus fides respondeat dono intellectus

Quaestio 9

De dono scientiae

Articulus 1. Utrum scientia sit donum
Articulus 2. Utrum scientiae donum sit circa res divinas
Articulus 3. Utrum scientia quae ponitur donum sit scientia practica
Articulus 4. Utrum scientiae respondeat tertia beatitudo, scilicet, beati qui lugent, quoniam ipsi consolabuntur

Quaestio 10

De vitiis oppositis

Articulus 1. Utrum infidelitas sit peccatum
Articulus 2. Utrum infidelitas sit in intellectu sicut in subiecto
Articulus 3. Utrum infidelitas sit maximum peccatorum
Articulus 4. Utrum quaelibet actio infidelis sit peccatum
Articulus 5. Utrum sint plures infidelitatis species
Articulus 6. Utrum infidelitas gentilium sive paganorum sit gravior ceteris
Articulus 7. Utrum sit cum infidelibus publice disputandum
Articulus 8. Utrum infideles compellendi sint ad fidem
Articulus 9. Utrum cum infidelibus possit communicari
Articulus 10. Utrum infideles possint habere praelationem vel dominium supra fideles
Articulus 11. Utrum ritus infidelium sint tolerandi
Articulus 12. Utrum pueri iudaeorum et aliorum infidelium sint baptizandi parentibus invitis

Quaestio 11

De haeresi

Articulus 1. Utrum haeresis sit infidelitatis species
Articulus 2. Utrum haeresis sit proprie circa ea quae sunt fidei
Articulus 3. Utrum haeretici sint tolerandi
Articulus 4. Utrum revertentes ab haeresi sint omnino ab ecclesia recipiendi

Quaestio 12

De apostasia

Articulus 1. Utrum apostasia pertineat ad infidelitatem
Articulus 2. Utrum princeps propter apostasiam a fide amittat dominium in subditos, quin ei teneantur obedire

Quaestio 13

De peccato blasphemiae, quod opponitur confessioni fidei

Articulus 1. Utrum blasphemia opponatur confessioni fidei
Articulus 2. Utrum blasphemia semper sit peccatum mortale
Articulus 3. Utrum peccatum blasphemiae sit maximum peccatum
Articulus 4. Utrum damnati blasphement

Quaestio 14

De blasphemia in spiritum sanctum

Articulus 1. Utrum peccatum in spiritum sanctum sit idem quod peccatum ex certa malitia
Articulus 2. Utrum inconvenienter assignentur sex species peccati in spiritum sanctum,
Articulus 3. Utrum peccatum in spiritum sanctum sit irremissibile
Articulus 4. Utrum homo possit primo peccare in spiritum sanctum, praesuppositis aliis peccatis

Quaestio 15

De vitiis oppositis scientiae et intellectui

Articulus 1. Utrum caecitas mentis sit peccatum
Articulus 2. Utrum hebetudo sensus sit aliud a caecitate mentis
Articulus 3. Utrum caecitas mentis et hebetudo sensus oriantur ex vitiis carnalibus

Quaestio 16

De praeceptis pertinentibus ad praedicta

Articulus 1. Utrum in veteri lege dari debuerint praecepta credendi
Articulus 2. Utrum in veteri lege inconvenienter tradantur praecepta pertinentia ad scientiam et intellectum

Quaestio 17

De spe

Articulus 1. Utrum spes sit virtus
Articulus 2. Utrum beatitudo aeterna sit obiectum proprium spei
Articulus 3. Utrum aliquis possit sperare alteri beatitudinem aeternam
Articulus 4. Utrum aliquis possit licite sperare in homine
Articulus 5. Utrum spes sit virtus theologica
Articulus 6. Utrum spes sit virtus distincta ab aliis theologicis
Articulus 7. Utrum spes praecedat fidem
Articulus 8. Utrum caritas sit prior spe

Quaestio 18

De subiecto spei

Articulus 1. Utrum spes sit in voluntate sicut in subiecto
Articulus 2. Utrum spes sit in beatis
Articulus 3. Utrum in damnatis sit spes
Articulus 4. Utrum spes viatorum habeat certitudinem

Quaestio 19

De dono timoris

Articulus 1. Utrum Deus timeri possit
Articulus 2. Utrum inconvenienter dividatur timor in filialem, initialem, servilem et mundanum
Articulus 3. Utrum timor mundanus semper sit malus
Articulus 4. Utrum timor servilis sit bonus
Articulus 5. Utrum timor servilis sit idem in substantia cum timore filiali
Articulus 6. Utrum timor servilis remaneat cum caritate
Articulus 7. Utrum timor sit initium Sapientiae. initium enim est aliquid rei
Articulus 8. Utrum timor initialis differat secundum substantiam a timore filiali
Articulus 9. Utrum timor sit donum spiritus sancti
Articulus 10. Utrum crescente caritate diminuatur timor
Articulus 11. Utrum timor remaneat in patria
Articulus 12. Utrum paupertas spiritus sit beatitudo respondens dono timoris

Quaestio 20

De vitiis oppositis

Articulus 1. Utrum desperatio sit peccatum
Articulus 2. Utrum desperatio sine infidelitate esse possit
Articulus 3. Utrum desperatio sit maximum peccatorum
Articulus 4. Utrum desperatio ex acedia oriatur

Quaestio 21

De praesumptione

Articulus 1. Utrum praesumptio quae est peccatum in spiritum sanctum innitatur Deo, sed propriae virtuti
Articulus 2. Utrum praesumptio sit peccatum
Articulus 3. Utrum praesumptio magis opponatur timori quam spei
Articulus 4. Utrum praesumptio causetur ex inani gloria

Quaestio 22

De praeceptis pertinentibus ad spem et timorem

Articulus 1. Utrum aliquod praeceptum sit dandum pertinens ad virtutem spei
Articulus 2. Utrum de timore fuerit dandum aliquod praeceptum in lege

Quaestio 23

De caritate

Articulus 1. Utrum caritas sit amicitia
Articulus 2. Utrum caritas sit aliquid creatum in anima
Articulus 3. Utrum caritas sit virtus
Articulus 4. Utrum caritas sit virtus specialis
Articulus 5. Utrum caritas sit una virtus
Articulus 6. Utrum caritas sit excellentissima virtutum
Articulus 7. Utrum sine caritate possit esse aliqua vera virtus
Articulus 8. Utrum caritas sit forma virtutum

Quaestio 24

De caritate in comparatione ad subiectum

Articulus 1. Utrum voluntas sit subiectum caritatis
Articulus 2. Utrum caritas causetur in nobis ex infusione
Articulus 3. Utrum caritas infundatur secundum quantitatem naturalium
Articulus 4. Utrum caritas augeri possit
Articulus 5. Utrum caritas augeatur per additionem
Articulus 6. Utrum quolibet actu caritatis caritas augeatur
Articulus 7. Utrum caritas augeatur in infinitum
Articulus 8. Utrum caritas in hac vita possit esse perfecta
Articulus 9. Utrum inconvenienter distinguantur tres gradus caritatis, scilicet caritas incipiens, proficiens et perfecta
Articulus 10. Utrum caritas possit diminui
Articulus 11. Utrum caritas semel habita possit amitti
Articulus 12. Utrum caritas amittatur per unum actum peccati mortalis

Quaestio 25

De obiecto caritatis

Articulus 1. Utrum dilectio caritatis sistat in Deo, et se extendat ad proximum
Articulus 2. Utrum caritas sit ex caritate diligenda
Articulus 3. Utrum etiam creaturae irrationales sint ex caritate diligendae
Articulus 4. Utrum homo diligat seipsum ex caritate
Articulus 5. Utrum homo debeat corpus suum ex caritate diligere
Articulus 6. Utrum peccatores sint ex caritate diligendi
Articulus 7. Utrum peccatores seipsos diligant
Articulus 8. Utrum sit de necessitate caritatis ut inimici diligantur
Articulus 9. Utrum de necessitate caritatis sit quod aliquis homo signa vel effectus dilectionis inimico exhibeat
Articulus 10. Utrum angelos debeamus ex caritate diligere
Articulus 11. Utrum daemones ex caritate debeamus diligere
Articulus 12. Utrum inconvenienter enumerentur quatuor ex caritate diligenda, scilicet Deus, proximus, corpus nostrum et nos ipsi

Quaestio 26

De ordine caritatis

Articulus 1. Utrum in caritate sit aliquis ordo
Articulus 2. Utrum Deus sit magis diligendus quam proximus
Articulus 3. Utrum homo debeat ex caritate plus Deum diligere quam seipsum
Articulus 4. Utrum homo ex caritate magis debeat diligere seipsum quam proximum
Articulus 5. Utrum homo magis debeat diligere proximum quam corpus proprium
Articulus 6. Utrum unus proximus sit magis diligendus quam alius
Articulus 7. Utrum magis debeamus diligere meliores quam nobis coniunctiores
Articulus 8. Utrum sit maxime diligendus ille qui est nobis coniunctus secundum carnalem originem
Articulus 9. Utrum homo ex caritate magis debeat diligere filium quam patrem
Articulus 10. Utrum homo magis debeat diligere matrem quam patrem
Articulus 11. Utrum homo plus debeat diligere uxorem quam patrem et matrem
Articulus 12. Utrum homo magis debeat diligere benefactorem quam beneficiatum
Articulus 13. Utrum ordo caritatis remaneat in patria

Quaestio 27

De actu caritatis

Articulus 1. Utrum caritatis magis sit proprium amari quam amare
Articulus 2. Utrum amare, secundum quod est actus caritatis, nihil sit aliud quam benevolentia
Articulus 3. Utrum Deus propter seipsum, sed propter aliud diligatur ex caritate
Articulus 4. Utrum Deus in hac vita possit immediate amari
Articulus 5. Utrum Deus possit totaliter amari
Articulus 6. Utrum divinae dilectionis sit aliquis modus habendus
Articulus 7. Utrum magis meritorium sit diligere inimicum quam amicum
Articulus 8. Utrum magis sit meritorium diligere proximum quam diligere Deum

Quaestio 28

De effectibus consequentibus actum caritatis principalem, qui est dilectio

Articulus 1. Utrum gaudium sit effectus caritatis in nobis
Articulus 2. Utrum gaudium spirituale quod ex caritate causatur recipiat admixtionem tristitiae
Articulus 3. Utrum spirituale gaudium quod ex caritate causatur possit in nobis impleri
Articulus 4. Utrum gaudium sit virtus

Quaestio 29

De pace

Articulus 1. Utrum pax sit idem quod concordia
Articulus 2. Utrum omnia appetant pacem
Articulus 3. Utrum pax sit proprius effectus caritatis
Articulus 4. Utrum pax sit virtus

Quaestio 30

De misericordia

Articulus 1. Utrum malum sit proprie motivum ad misericordiam
Articulus 2. Utrum defectus sit ratio miserendi ex parte miserentis
Articulus 3. Utrum misericordia sit virtus
Articulus 4. Utrum misericordia sit maxima virtutum

Quaestio 31

De exterioribus actibus vel effectibus caritatis

Articulus 1. Utrum beneficentia sit actus caritatis
Articulus 2. Utrum sit omnibus benefaciendum
Articulus 3. Utrum sit magis benefaciendum his qui sunt nobis magis coniuncti
Articulus 4. Utrum beneficentia sit specialis virtus

Quaestio 32

De eleemosyna

Articulus 1. Utrum dare eleemosynam sit actus caritatis
Articulus 2. Utrum inconvenienter eleemosynarum genera distinguantur
Articulus 3. Utrum eleemosynae corporales sint potiores quam spirituales
Articulus 4. Utrum eleemosynae corporales habeant effectum spiritualem
Articulus 5. Utrum dare eleemosynam sit in praecepto
Articulus 6. Utrum aliquis debeat eleemosynam dare de necessario
Articulus 7. Utrum possit eleemosyna fieri de illicite acquisitis
Articulus 8. Utrum ille qui est in potestate alterius constitutus possit eleemosynam facere
Articulus 9. Utrum sit magis propinquioribus eleemosyna facienda
Articulus 10. Utrum eleemosyna sit abundanter facienda

Quaestio 33

De correctione fraterna

Articulus 1. Utrum fraterna correctio sit actus caritatis
Articulus 2. Utrum correctio fraterna sit in praecepto
Articulus 3. Utrum correctio fraterna pertineat nisi ad praelatos
Articulus 4. Utrum aliquis teneatur corrigere praelatum suum
Articulus 5. Utrum peccator corrigere debeat delinquentem
Articulus 6. Utrum aliquis debeat a correctione cessare propter timorem ne ille fiat deterior
Articulus 7. Utrum in correctione fraterna debeat, ex necessitate praecepti, admonitio secreta praecedere denuntiationem
Articulus 8. Utrum testium inductio debeat praecedere publicam denuntiationem

Quaestio 34

De vitiis oppositis caritati

Articulus 1. Utrum Deum aliquis odio habere possit
Articulus 2. Utrum odium Dei sit maximum peccatorum
Articulus 3. Utrum omne odium proximi sit peccatum
Articulus 4. Utrum odium proximi sit gravissimum peccatum eorum quae in proximo committuntur
Articulus 5. Utrum odium sit vitium capitale
Articulus 6. Utrum odium oriatur ex invidia

Quaestio 35

De vitiis oppositis gaudio caritatis

Articulus 1. Utrum acedia sit peccatum
Articulus 2. Utrum acedia sit speciale vitium
Articulus 3. Utrum acedia sit peccatum mortale
Articulus 4. Utrum acedia debeat poni vitium capitale

Quaestio 36

De invidia

Articulus 1. Utrum invidia sit tristitia
Articulus 2. Utrum invidia sit peccatum
Articulus 3. Utrum invidia sit peccatum mortale
Articulus 4. Utrum invidia sit vitium capitale

Quaestio 37

De peccatis quae opponuntur paci

Articulus 1. Utrum discordia sit peccatum
Articulus 2. Utrum discordia sit filia inanis gloriae

Quaestio 38

De contentione

Articulus 1. Utrum contentio sit peccatum mortale
Articulus 2. Utrum contentio sit filia inanis gloriae

Quaestio 39

De vitiis oppositis paci pertinentibus ad opus

Articulus 1. Utrum schisma sit peccatum speciale
Articulus 2. Utrum schisma gravius peccatum sit quam infidelitas
Articulus 3. Utrum schismatici habeant aliquam potestatem
Articulus 4. Utrum poena schismaticorum sit conveniens ut excommunicentur

Quaestio 40

De bello

Articulus 1. Utrum bellare semper sit peccatum
Articulus 2. Utrum clericis et episcopis liceat pugnare
Articulus 3. Utrum sit licitum in bellis uti insidiis
Articulus 4. Utrum in diebus festis liceat bellare

Quaestio 41

De rixa

Articulus 1. Utrum rixa semper sit peccatum
Articulus 2. Utrum rixa sit filia irae

Quaestio 42

De seditione

Articulus 1. Utrum seditio sit speciale peccatum ab aliis distinctum
Articulus 2. Utrum seditio semper sit peccatum mortale

Quaestio 43

De vitiis quae beneficentiae opponuntur

Articulus 1. Utrum scandalum inconvenienter definiatur esse dictum vel factum minus rectum praebens occasionem ruinae
Articulus 2. Utrum scandalum sit peccatum
Articulus 3. Utrum scandalum sit speciale peccatum
Articulus 4. Utrum scandalum sit peccatum mortale
Articulus 5. Utrum scandalum passivum possit etiam in perfectos cadere
Articulus 6. Utrum scandalum activum possit inveniri in viris perfectis
Articulus 7. Utrum bona spiritualia sint propter scandalum dimittenda
Articulus 8. Utrum temporalia sint dimittenda propter scandalum

Quaestio 44

De praeceptis caritatis

Articulus 1. Utrum de caritate debeat dari aliquod praeceptum
Articulus 2. Utrum de caritate fuerint danda duo praecepta
Articulus 3. Utrum sufficiant duo praecepta caritatis
Articulus 4. Utrum inconvenienter mandetur quod Deus diligatur ex toto corde
Articulus 5. Utrum inconvenienter, Deut. VI, super hoc quod dicitur, diliges Dominum Deum tuum ex toto corde tuo, addatur, et ex tota anima tua et ex tota fortitudine tua
Articulus 6. Utrum hoc praeceptum de dilectione Dei possit servari in via
Articulus 7. Utrum inconvenienter detur praeceptum de dilectione proximi
Articulus 8. Utrum ordo caritatis cadat sub praecepto

Quaestio 45

De dono Sapientiae, quod respondet caritati

Articulus 1. Utrum sapientia debeat inter dona spiritus sancti computari
Articulus 2. Utrum sapientia sit in intellectu sicut in subiecto
Articulus 3. Utrum sapientia sit practica, sed speculativa tantum
Articulus 4. Utrum sapientia possit esse sine gratia, cum peccato mortali
Articulus 5. Utrum sapientia sit in omnibus habentibus gratiam
Articulus 6. Utrum septima beatitudo respondeat dono Sapientiae. septima enim beatitudo est, beati pacifici, quoniam filii Dei vocabuntur

Quaestio 46

De stultitia, quae opponitur Sapientiae. et circa hoc quaeruntur tria

Articulus 1. Utrum stultitia opponatur Sapientiae. Sapientiae enim directe videtur opponi insipientia
Articulus 2. Utrum stultitia sit peccatum
Articulus 3. Utrum stultitia sit filia luxuriae

Quaestio 47

De prudentia

Articulus 1. Utrum prudentia sit in VI cognoscitiva, sed in appetitiva
Articulus 2. Utrum prudentia solum pertineat ad rationem practicam, sed etiam ad speculativam
Articulus 3. Utrum prudentia sit cognoscitiva singularium
Articulus 4. Utrum prudentia sit virtus
Articulus 5. Utrum prudentia sit specialis virtus
Articulus 6. Utrum prudentia praestituat finem virtutibus moralibus
Articulus 7. Utrum ad prudentiam pertineat invenire medium in virtutibus moralibus
Articulus 8. Utrum praecipere sit principalis actus prudentiae
Articulus 9. Utrum sollicitudo pertineat ad prudentiam
Articulus 10. Utrum prudentia se extendat ad regimen multitudinis, sed solum ad regimen sui ipsius
Articulus 11. Utrum prudentia quae est respectu boni proprii sit eadem specie cum ea quae se extendit ad bonum commune
Articulus 12. Utrum prudentia sit in subditis, sed solum in principibus
Articulus 13. Utrum prudentia possit esse in peccatoribus
Articulus 14. Utrum prudentia sit in omnibus habentibus gratiam
Articulus 15. Utrum prudentia insit nobis a natura
Articulus 16. Utrum prudentia possit amitti per oblivionem

Quaestio 48

De partibus prudentiae

Articulus 1. Utrum inconvenienter assignentur partes prudentiae

Quaestio 49

De singulis prudentiae partibus quasi integralibus

Articulus 1. Utrum memoria sit pars prudentiae
Articulus 2. Utrum intellectus sit pars prudentiae
Articulus 3. Utrum docilitas debeat poni pars prudentiae
Articulus 4. Utrum solertia sit pars prudentiae
Articulus 5. Utrum ratio debeat poni pars prudentiae
Articulus 6. Utrum providentia debeat poni pars prudentiae
Articulus 7. Utrum circumspectio possit esse pars prudentiae
Articulus 8. Utrum cautio debeat poni pars prudentiae

Quaestio 50

De partibus subiectivis prudentiae

Articulus 1. Utrum regnativa debeat poni species prudentiae
Articulus 2. Utrum politica inconvenienter ponatur pars prudentiae
Articulus 3. Utrum oeconomica debeat poni species prudentiae
Articulus 4. Utrum militaris debeat poni species prudentiae

Quaestio 51

De partibus potentialibus prudentiae

Articulus 1. Utrum eubulia sit virtus
Articulus 2. Utrum eubulia sit virtus distincta a prudentia
Articulus 3. Utrum synesis sit virtus
Articulus 4. Utrum gnome sit specialis virtus a synesi distincta

Quaestio 52

De dono consilii, quod respondet prudentiae

Articulus 1. Utrum consilium debeat poni inter dona spiritus sancti
Articulus 2. Utrum donum consilii respondeat convenienter virtuti prudentiae
Articulus 3. Utrum donum consilii maneat in patria
Articulus 4. Utrum quinta beatitudo, quae est de misericordia, respondeat dono consilii

Quaestio 53

De vitiis oppositis prudentiae

Articulus 1. Utrum imprudentia sit peccatum
Articulus 2. Utrum imprudentia sit speciale peccatum
Articulus 3. Utrum praecipitatio sit peccatum sub imprudentia contentum
Articulus 4. Utrum inconsideratio sit peccatum speciale sub imprudentia contentum
Articulus 5. Utrum inconstantia sit vitium sub imprudentia contentum
Articulus 6. Utrum praedicta vitia oriantur ex luxuria

Quaestio 54

De negligentia

Articulus 1. Utrum negligentia sit peccatum speciale
Articulus 2. Utrum negligentia opponatur prudentiae
Articulus 3. Utrum negligentia possit esse peccatum mortale

Quaestio 55

De vitiis oppositis prudentiae quae habent similitudinem cum ipsa

Articulus 1. Utrum prudentia carnis sit peccatum
Articulus 2. Utrum prudentia carnis sit peccatum mortale
Articulus 3. Utrum astutia sit speciale peccatum
Articulus 4. Utrum dolus sit peccatum ad astutiam pertinens
Articulus 5. Utrum fraus ad astutiam pertineat
Articulus 6. Utrum licitum sit sollicitudinem habere de temporalibus rebus
Articulus 7. Utrum aliquis debeat esse sollicitus in futurum
Articulus 8. Utrum huiusmodi vitia oriantur ex avaritia

Quaestio 56

De praeceptis ad prudentiam pertinentibus

Articulus 1. Utrum de prudentia fuerit dandum aliquod praeceptum inter praecepta decalogi
Articulus 2. Utrum in veteri lege fuerint inconvenienter praecepta prohibitiva proposita de vitiis oppositis prudentiae

Quaestio 57

De iustitia

Articulus 1. Utrum ius sit obiectum iustitiae
Articulus 2. Utrum ius convenienter dividatur in ius naturale et ius positivum
Articulus 3. Utrum ius gentium sit idem cum iure naturali
Articulus 4. Utrum debeat specialiter distingui ius paternum et dominativum

Quaestio 58

De iustitia

Articulus 1. Utrum inconvenienter definiatur a iurisperitis quod iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum unicuique tribuens
Articulus 2. Utrum iustitia semper sit ad alterum
Articulus 3. Utrum iustitia sit virtus
Articulus 4. Utrum iustitia sit in voluntate sicut in subiecto
Articulus 5. Utrum iustitia sit virtus generalis
Articulus 6. Utrum iustitia, secundum quod est generalis, sit idem per essentiam cum omni virtute
Articulus 7. Utrum sit aliqua iustitia particularis praeter iustitiam generalem
Articulus 8. Utrum iustitia particularis habeat materiam specialem
Articulus 9. Utrum iustitia sit circa passiones
Articulus 10. Utrum medium iustitiae sit medium rei
Articulus 11. Utrum actus iustitiae sit reddere unicuique quod suum est
Articulus 12. Utrum iustitia praeemineat inter omnes virtutes morales

Quaestio 59

De iniustitia

Articulus 1. Utrum iniustitia sit vitium speciale
Articulus 2. Utrum aliquis dicatur iniustus ex hoc quod facit iniustum
Articulus 3. Utrum aliquis possit pati iniustum volens
Articulus 4. Utrum quicumque facit iniustum peccet mortaliter

Quaestio 60

De iudicio

Articulus 1. Utrum iudicium sit actus iustitiae
Articulus 2. Utrum sit licitum iudicare
Articulus 3. Utrum iudicium ex suspicione procedens sit illicitum
Articulus 4. Utrum dubia sint in meliorem partem interpretanda
Articulus 5. Utrum sit semper secundum leges scriptas iudicandum
Articulus 6. Utrum iudicium per usurpationem reddatur perversum

Quaestio 61

De partibus iustitiae

Articulus 1. Utrum inconvenienter ponantur duae species iustitiae, iustitia distributiva et commutativa
Articulus 2. Utrum medium eodem modo accipiatur in iustitia distributiva et commutativa
Articulus 3. Utrum materia utriusque iustitiae sit diversa
Articulus 4. Utrum iustum sit simpliciter idem quod contrapassum

Quaestio 62

De restitutione

Articulus 1. Utrum restitutio sit actus iustitiae commutativae
Articulus 2. Utrum sit necessarium ad salutem quod fiat restitutio eius quod ablatum est
Articulus 3. Utrum sufficiat restituere simplum quod iniuste ablatum est
Articulus 4. Utrum aliquis debeat restituere quod abstulit
Articulus 5. Utrum oporteat restitutionem facere semper ei a quo acceptum est aliquid
Articulus 6. Utrum teneatur semper restituere ille qui accepit
Articulus 7. Utrum illi qui acceperunt teneantur restituere
Articulus 8. Utrum teneatur aliquis statim restituere, sed Potius licite possit restitutionem differre

Quaestio 63

De vitiis oppositis praedictis iustitiae partibus

Articulus 1. Utrum personarum acceptio sit peccatum
Articulus 2. Utrum in dispensatione spiritualium locum habeat personarum acceptio
Articulus 3. Utrum in exhibitione honoris et reverentiae habeat locum peccatum acceptionis personarum
Articulus 4. Utrum in iudiciis locum habeat peccatum acceptionis personarum

Quaestio 64

De vitiis oppositis commutativae iustitiae

Articulus 1. Utrum occidere quaecumque viventia sit illicitum
Articulus 2. Utrum sit licitum occidere homines peccatores
Articulus 3. Utrum occidere hominem peccatorem liceat privatae personae
Articulus 4. Utrum occidere malefactores liceat clericis
Articulus 5. Utrum alicui liceat seipsum occidere
Articulus 6. Utrum liceat in aliquo casu interficere innocentem
Articulus 7. Utrum aliqui liceat occidere aliquem se defendendo
Articulus 8. Utrum aliquis casualiter occidens hominem incurrat homicidii reatum

Quaestio 65

De peccatis aliarum iniuriarum quae in personam committuntur

Articulus 1. Utrum mutilare aliquem membro in aliquo casu possit esse licitum
Articulus 2. Utrum liceat patribus verberare filios, aut dominis servos
Articulus 3. Utrum liceat aliquem hominem incarcerare
Articulus 4. Utrum peccatum aggravetur ex hoc quod praedictae iniuriae inferuntur in personas aliis coniunctas

Quaestio 66

De furto et rapina

Articulus 1. Utrum sit naturalis homini possessio exteriorum rerum
Articulus 2. Utrum liceat alicui rem aliquam quasi propriam possidere
Articulus 3. Utrum sit de ratione furti occulte accipere rem alienam
Articulus 4. Utrum furtum et rapina sint peccata differentia specie
Articulus 5. Utrum furtum semper sit peccatum
Articulus 6. Utrum furtum sit peccatum mortale
Articulus 7. Utrum liceat alicui furari propter necessitatem
Articulus 8. Utrum rapina possit fieri sine peccato
Articulus 9. Utrum furtum sit gravius peccatum quam rapina

Quaestio 67

De iniustitia iudicis in iudicando

Articulus 1. Utrum aliquis possit iuste iudicare eum qui est sibi subditus
Articulus 2. Utrum iudici liceat iudicare contra veritatem quam novit, propter ea quae in contrarium proponuntur
Articulus 3. Utrum iudex possit aliquem iudicare etiam si sit alius accusator
Articulus 4. Utrum iudex licite possit poenam relaxare

Quaestio 68

De his quae pertinent ad iniustam accusationem

Articulus 1. Utrum homo teneatur accusare
Articulus 2. Utrum sit necessarium accusationem in scriptis fieri
Articulus 3. Utrum accusatio reddatur iniusta per calumniam, praevaricationem et tergiversationem
Articulus 4. Utrum accusator qui in probatione defecerit teneatur ad poenam talionis

Quaestio 69

De peccatis quae sunt contra iustitiam ex parte rei

Articulus 1. Utrum absque peccato mortali possit accusatus veritatem negare per quam condemnaretur
Articulus 2. Utrum accusato liceat calumniose se defendere
Articulus 3. Utrum reo liceat iudicium declinare per appellationem
Articulus 4. Utrum liceat condemnato ad mortem se defendere, si possit

Quaestio 70

De iniustitia pertinente ad personam testis

Articulus 1. Utrum homo teneatur ad testimonium ferendum
Articulus 2. Utrum sufficiat duorum vel trium testimonium
Articulus 3. Utrum alicuius testimonium sit repellendum nisi propter culpam
Articulus 4. Utrum falsum testimonium semper sit peccatum mortale

Quaestio 71

De iniustitia quae fit in iudicio ex parte advocatorum

Articulus 1. Utrum advocatus teneatur patrocinium praestare causae pauperum
Articulus 2. Utrum inconvenienter aliqui secundum iura arceantur ab officio advocandi
Articulus 3. Utrum advocatus peccet si iniustam causam defendat
Articulus 4. Utrum advocato liceat pro suo patrocinio pecuniam accipere

Quaestio 72

De iniuriis verborum quae inferuntur extra iudicium

Articulus 1. Utrum contumelia consistat in verbis
Articulus 2. Utrum contumelia, vel convicium, sit peccatum mortale
Articulus 3. Utrum aliquis debeat contumelias sibi illatas sustinere
Articulus 4. Utrum contumelia oriatur ex ira

Quaestio 73

De detractione

Articulus 1. Utrum detractio sit denigratio alienae famae per occulta verba, ut a quibusdam definitur
Articulus 2. Utrum detractio sit peccatum mortale
Articulus 3. Utrum detractio sit gravius omnibus peccatis quae in proximum committuntur
Articulus 4. Utrum audiens qui tolerat detrahentem graviter peccet

Quaestio 74

De susurratione

Articulus 1. Utrum susurratio sit peccatum distinctum a detractione
Articulus 2. Utrum detractio sit gravius peccatum quam susurratio

Quaestio 75

De derisione

Articulus 1. Utrum derisio sit speciale peccatum ab aliis praemissis distinctum
Articulus 2. Utrum derisio possit esse peccatum mortale

Quaestio 76

De maledictione

Articulus 1. Utrum liceat maledicere aliquem
Articulus 2. Utrum liceat creaturam irrationalem maledicere
Articulus 3. Utrum maledicere sit peccatum mortale
Articulus 4. Utrum maledictio sit gravius peccatum quam detractio

Quaestio 77

De peccatis quae sunt circa voluntarias commutationes

Articulus 1. Utrum aliquis licite possit vendere rem plus quam valeat
Articulus 2. Utrum venditio reddatur iniusta et illicita propter defectum rei venditae
Articulus 3. Utrum venditor teneatur dicere vitium rei venditae
Articulus 4. Utrum liceat, negotiando, aliquid carius vendere quam emere

Quaestio 78

De peccato usurae, quod committitur in mutuis

Articulus 1. Utrum accipere usuram pro pecunia mutuata sit peccatum
Articulus 2. Utrum aliquis possit pro pecunia mutuata aliquam aliam commoditatem expetere
Articulus 3. Utrum quidquid aliquis de pecunia usuraria lucratus fuerit, reddere teneatur
Articulus 4. Utrum liceat pecuniam accipere mutuo sub usura

Quaestio 79

De partibus quasi integralibus iustitiae

Articulus 1. Utrum declinare a malo et facere bonum sint partes iustitiae
Articulus 2. Utrum transgressio sit speciale peccatum
Articulus 3. Utrum omissio sit speciale peccatum
Articulus 4. Utrum peccatum omissionis sit gravius quam peccatum transgressionis

Quaestio 80

De partibus potentialibus iustitiae, idest de virtutibus ei annexis

Articulus 1. Utrum inconvenienter assignentur virtutes iustitiae annexae

Quaestio 81

De religione

Articulus 1. Utrum religio ordinet hominem solum ad Deum
Articulus 2. Utrum religio sit virtus
Articulus 3. Utrum religio sit una virtus
Articulus 4. Utrum religio sit specialis virtus ab aliis distincta
Articulus 5. Utrum religio sit virtus theologica
Articulus 6. Utrum religio sit praeferenda aliis virtutibus moralibus
Articulus 7. Utrum latria habeat aliquem exteriorem actum
Articulus 8. Utrum religio sit idem sanctitati

Quaestio 82

De actibus religionis

Articulus 1. Utrum devotio sit specialis actus
Articulus 2. Utrum devotio sit actus religionis
Articulus 3. Utrum contemplatio, seu meditatio, sit devotionis causa
Articulus 4. Utrum laetitia sit devotionis effectus

Quaestio 83

De oratione

Articulus 1. Utrum oratio sit actus appetitivae virtutis
Articulus 2. Utrum sit conveniens orare
Articulus 3. Utrum oratio sit actus religionis
Articulus 4. Utrum solus Deus debeat orari
Articulus 5. Utrum in oratione nihil determinate a Deo petere debeamus
Articulus 6. Utrum homo debeat temporalia petere a Deo orando
Articulus 7. Utrum debeamus pro aliis orare
Articulus 8. Utrum debeamus pro inimicis orare
Articulus 9. Utrum inconvenienter septem petitiones orationis dominicae assignentur
Articulus 10. Utrum orare sit proprium rationalis creaturae
Articulus 11. Utrum sancti qui sunt in patria orent pro nobis
Articulus 12. Utrum oratio debeat esse vocalis
Articulus 13. Utrum de necessitate orationis sit quod sit attenta
Articulus 14. Utrum oratio debeat esse diuturna
Articulus 15. Utrum oratio sit meritoria
Articulus 16. Utrum peccatores orando impetrent aliquid a Deo
Articulus 17. Utrum inconvenienter dicantur esse orationis partes obsecrationes, orationes, postulationes, gratiarum actiones

Quaestio 84

De adoratione

Articulus 1. Utrum adoratio sit actus latriae sive religionis
Articulus 2. Utrum adoratio importet actum corporalem
Articulus 3. Utrum adoratio requirat determinatum locum

Quaestio 85

De sacrificiis

Articulus 1. Utrum offerre sacrificium Deo sit de lege naturae
Articulus 2. Utrum soli summo Deo sit sacrificium offerendum
Articulus 3. Utrum oblatio sacrificii sit specialis actus virtutis
Articulus 4. Utrum omnes teneantur ad sacrificia offerenda

Quaestio 86

De oblationibus et primitiis

Articulus 1. Utrum homines teneantur ad oblationes ex necessitate praecepti
Articulus 2. Utrum oblationes solum sacerdotibus debeantur
Articulus 3. Utrum possit homo oblationes facere de omnibus rebus licite possessis
Articulus 4. Utrum ad primitias solvendas homines teneantur

Quaestio 87

De decimis

Articulus 1. Utrum homines teneantur dare decimas ex necessitate praecepti
Articulus 2. Utrum de omnibus teneantur homines decimas dare
Articulus 3. Utrum decimae sint clericis dandae
Articulus 4. Utrum etiam clerici teneantur decimas dare

Quaestio 88

De voto, per quod aliquid Deo promittitur

Articulus 1. Utrum votum consistat in solo proposito voluntatis
Articulus 2. Utrum votum semper debeat fieri de meliori bono
Articulus 3. Utrum omne votum obliget ad sui observationem
Articulus 4. Utrum expediat aliquid vovere
Articulus 5. Utrum votum sit actus latriae sive religionis
Articulus 6. Utrum magis sit laudabile et meritorium facere aliquid sine voto quam cum voto
Articulus 7. Utrum votum solemnizetur per susceptionem sacri ordinis, et per professionem ad certam regulam
Articulus 8. Utrum illi qui sunt alterius potestati subiecti impediantur a vovendo
Articulus 9. Utrum pueri possint voto se obligare ad religionis ingressum
Articulus 10. Utrum in voto dispensari possit
Articulus 11. Utrum in voto solemni continentiae possit fieri dispensatio
Articulus 12. Utrum ad commutationem vel dispensationem voti requiratur praelati auctoritas

Quaestio 89

De iuramento

Articulus 1. Utrum iurare sit testem Deum invocare
Articulus 2. Utrum sit licitum iurare
Articulus 3. Utrum inconvenienter ponantur tres comites iuramenti iustitia, iudicium et veritas
Articulus 4. Utrum iuramentum sit actus religionis sive latriae
Articulus 5. Utrum iuramentum sit appetendum et frequentandum, tanquam utile et bonum
Articulus 6. Utrum liceat per creaturas iurare
Articulus 7. Utrum iuramentum habeat vim obligandi
Articulus 8. Utrum maior sit obligatio iuramenti quam voti
Articulus 9. Utrum aliquis possit dispensare in iuramento
Articulus 10. Utrum iuramentum impediatur per aliquam conditionem personae vel temporis

Quaestio 90

De assumptione divini nominis per modum adiurationis

Articulus 1. Utrum liceat hominem adiurare
Articulus 2. Utrum liceat daemones adiurare
Articulus 3. Utrum liceat adiurare irrationalem creaturam

Quaestio 91

De assumptione divini nominis ad invocandum per orationem vel laudem

Articulus 1. Utrum Deus sit ore laudandus
Articulus 2. Utrum cantus sint assumendi ad laudem divinam

Quaestio 92

De vitiis religioni oppositis

Articulus 1. Utrum superstitio sit vitium religioni contrarium
Articulus 2. Utrum sint diversae superstitionis species

Quaestio 93

De speciebus superstitionis

Articulus 1. Utrum in cultu veri Dei possit esse aliquid perniciosum
Articulus 2. Utrum in cultu Dei possit esse aliquid superfluum

Quaestio 94

De idololatria

Articulus 1. Utrum idololatria recte ponatur species superstitionis
Articulus 2. Utrum idololatria sit peccatum
Articulus 3. Utrum idololatria sit gravissimum peccatorum
Articulus 4. Utrum causa idololatriae fuerit ex parte hominis

Quaestio 95

De superstitione divinativa

Articulus 1. Utrum divinatio sit peccatum
Articulus 2. Utrum divinatio sit species superstitionis
Articulus 3. Utrum sit determinare plures divinationis species
Articulus 4. Utrum divinatio quae fit per invocationes daemonum sit illicita
Articulus 5. Utrum divinatio quae fit per astra sit illicita
Articulus 6. Utrum divinatio quae fit per somnia sit illicita
Articulus 7. Utrum divinatio quae est per auguria et omina et alias huiusmodi observationes exteriorum rerum, sit illicita
Articulus 8. Utrum divinatio sortium sit illicita

Quaestio 96

De superstitionibus observantiarum

Articulus 1. Utrum uti observantiis artis notoriae sit illicitum
Articulus 2. Utrum observationes ordinatae ad corporum immutationem, puta ad sanitatem vel ad aliquid huiusmodi, sint licitae
Articulus 3. Utrum observationes quae ordinantur ad praecognoscenda aliqua fortunia vel infortunia, sunt illicita
Articulus 4. Utrum suspendere divina verba ad collum sit illicitum

Quaestio 97

De tentatione Dei

Articulus 1. Utrum tentatio Dei consistat in aliquibus factis in quibus solius divinae potestatis expectatur effectus
Articulus 2. Utrum tentare Deum sit peccatum
Articulus 3. Utrum tentatio Dei opponatur virtuti religionis
Articulus 4. Utrum tentatio Dei sit gravius peccatum quam superstitio

Quaestio 98

De periurio

Articulus 1. Utrum falsitas eius quod iuramento confirmatur requiratur ad periurium
Articulus 2. Utrum omne periurium sit peccatum
Articulus 3. Utrum omne periurium sit peccatum mortale
Articulus 4. Utrum peccet ille qui iniungit iuramentum ei qui periurat

Quaestio 99

De sacrilegio

Articulus 1. Utrum sacrilegium sit sacrae rei violatio
Articulus 2. Utrum sacrilegium sit speciale peccatum
Articulus 3. Utrum species sacrilegii distinguantur secundum res sacras
Articulus 4. Utrum poena sacrilegii debeat esse pecuniaria

Quaestio 100

De simonia

Articulus 1. Utrum simonia sit studiosa voluntas emendi et vendendi aliquid spirituale vel spirituali annexum
Articulus 2. Utrum semper sit illicitum pro sacramentis pecuniam dare
Articulus 3. Utrum licitum sit dare et accipere pecuniam pro spiritualibus actibus
Articulus 4. Utrum licitum sit pecuniam accipere pro his quae sunt spiritualibus annexa
Articulus 5. Utrum liceat spiritualia dare pro munere quod est ab obsequio vel a lingua
Articulus 6. Utrum sit conveniens simoniaci poena ut privetur eo quod per simoniam acquisivit

Quaestio 101

De pietate

Articulus 1. Utrum pietas se extendat ad determinatas personas aliquorum hominum dicit enim Augustinus, in X de civ
Articulus 2. Utrum pietas exhibeat parentibus sustentationem
Articulus 3. Utrum pietas sit specialis virtus ab aliis distincta
Articulus 4. Utrum occasione religionis sint praetermittenda pietatis officia in parentes

Quaestio 102

De observantia, et partibus eius

Articulus 1. Utrum observantia sit specialis virtus ab aliis distincta
Articulus 2. Utrum ad observantiam pertinet exhibere cultum et honorem his qui sunt in dignitate constituti
Articulus 3. Utrum observantia sit potior virtus quam pietas

Quaestio 103

De partibus observantiae

Articulus 1. Utrum honor importet aliquid corporale
Articulus 2. Utrum honor proprie debeatur superioribus
Articulus 3. Utrum dulia sit specialis virtus a latria distincta
Articulus 4. Utrum dulia habeat diversas species

Quaestio 104

De obedientia

Articulus 1. Utrum unus homo teneatur alii obedire
Articulus 2. Utrum obedientia sit specialis virtus
Articulus 3. Utrum obedientia sit maxima virtutum
Articulus 4. Utrum in omnibus sit Deo obediendum
Articulus 5. Utrum subditi teneantur suis superioribus in omnibus obedire
Articulus 6. Utrum christiani teneantur saecularibus potestatibus obedire

Quaestio 105

De inobedientia

Articulus 1. Utrum inobedientia sit peccatum mortale
Articulus 2. Utrum inobedientia sit gravissimum peccatum

Quaestio 106

De gratia sive gratitudine, et ingratitudine

Articulus 1. Utrum gratia sit virtus specialis ab aliis distincta
Articulus 2. Utrum magis teneatur ad gratias reddendas Deo innocens quam poenitens
Articulus 3. Utrum homo teneatur ad gratiarum actiones omni homini benefacienti
Articulus 4. Utrum homo debeat statim beneficium recompensare
Articulus 5. Utrum beneficiorum recompensatio sit attendenda secundum affectum beneficiantis, sed secundum effectum
Articulus 6. Utrum oporteat aliquem plus exhibere in recompensatione quam susceperit in beneficio

Quaestio 107

De ingratitudine

Articulus 1. Utrum ingratitudo semper sit peccatum
Articulus 2. Utrum ingratitudo sit speciale peccatum
Articulus 3. Utrum ingratitudo semper sit peccatum mortale
Articulus 4. Utrum ingratis sint beneficia subtrahenda

Quaestio 108

De vindicatione

Articulus 1. Utrum vindicatio sit licita
Articulus 2. Utrum vindicatio sit specialis virtus ab aliis distincta
Articulus 3. Utrum vindicatio debeat fieri per poenas apud homines consuetas
Articulus 4. Utrum vindicta sit exercenda in eos qui involuntarie peccaverunt

Quaestio 109

De veritate, et vitiis oppositis

Articulus 1. Utrum veritas sit virtus
Articulus 2. Utrum veritas sit specialis virtus
Articulus 3. Utrum veritas sit pars iustitiae
Articulus 4. Utrum virtus veritatis declinet in minus

Quaestio 110

De vitiis oppositis veritati

Articulus 1. Utrum mendacium semper opponatur veritati
Articulus 2. Utrum insufficienter mendacium dividatur per mendacium officiosum, iocosum et perniciosum
Articulus 3. Utrum omne mendacium sit peccatum
Articulus 4. Utrum omne mendacium sit peccatum mortale

Quaestio 111

De simulatione et hypocrisi

Articulus 1. Utrum omnis simulatio sit peccatum
Articulus 2. Utrum hypocrisis sit idem quod simulatio
Articulus 3. Utrum hypocrisis opponatur virtuti veritatis
Articulus 4. Utrum hypocrisis semper sit peccatum mortale

Quaestio 112

De iactantia

Articulus 1. Utrum iactantia opponatur virtuti veritatis
Articulus 2. Utrum iactantia sit peccatum mortale

Quaestio 113

De ironia

Articulus 1. Utrum ironia, per quam aliquis minora de se fingit, sit peccatum
Articulus 2. Utrum ironia sit minus peccatum quam iactantia

Quaestio 114

De amicitia quae affabilitas dicitur

Articulus 1. Utrum amicitia sit specialis virtus
Articulus 2. Utrum huiusmodi amicitia sit pars iustitiae

Quaestio 115

De vitiis oppositis praedictae virtuti

Articulus 1. Utrum adulatio sit peccatum
Articulus 2. Utrum adulatio sit peccatum mortale

Quaestio 116

De litigio

Articulus 1. Utrum litigium opponatur virtuti amicitiae vel affabilitatis
Articulus 2. Utrum litigium sit minus peccatum quam contrarium vitium, scilicet placiditatis vel adulationis

Quaestio 117

De liberalitate, et vitiis oppositis, scilicet avaritia et prodigalitate

Articulus 1. Utrum liberalitas sit virtus
Articulus 2. Utrum liberalitas sit circa pecunias
Articulus 3. Utrum uti pecunia sit actus liberalitatis
Articulus 4. Utrum ad liberalem maxime pertineat dare
Articulus 5. Utrum liberalitas sit pars iustitiae
Articulus 6. Utrum liberalitas sit maxima virtutum

Quaestio 118

De vitiis oppositis liberalitati

Articulus 1. Utrum avaritia sit peccatum
Articulus 2. Utrum avaritia sit speciale peccatum
Articulus 3. Utrum avaritia opponatur liberalitati
Articulus 4. Utrum avaritia semper sit peccatum mortale
Articulus 5. Utrum avaritia sit maximum peccatorum
Articulus 6. Utrum avaritia sit peccatum spirituale
Articulus 7. Utrum avaritia sit vitium capitale
Articulus 8. Utrum sint avaritiae filiae quae dicuntur, scilicet proditio, fraus, fallacia, periuria, inquietudo, violentiae, et contra misericordiam obduratio

Quaestio 119

De prodigalitate

Articulus 1. Utrum prodigalitas opponatur avaritiae
Articulus 2. Utrum prodigalitas sit peccatum
Articulus 3. Utrum prodigalitas sit gravius peccatum quam avaritia

Quaestio 120

De epieikeia

Articulus 1. Utrum epieikeia sit virtus
Articulus 2. Utrum epieikeia sit pars iustitiae

Quaestio 121

De dono pietatis

Articulus 1. Utrum pietas sit donum
Articulus 2. Utrum dono pietatis respondeat secunda beatitudo, scilicet, beati mites

Quaestio 122

De praeceptis iustitiae

Articulus 1. Utrum praecepta decalogi sint praecepta iustitiae
Articulus 2. Utrum primum praeceptum decalogi inconvenienter tradatur
Articulus 3. Utrum secundum praeceptum decalogi convenienter tradatur
Articulus 4. Utrum inconvenienter tertium praeceptum decalogi tradatur, scilicet de sanctificatione sabbati
Articulus 5. Utrum inconvenienter tradatur quartum praeceptum, de honoratione parentum
Articulus 6. Utrum alia sex praecepta decalogi inconvenienter tradantur

Quaestio 123

De fortitudine

Articulus 1. Utrum fortitudo sit virtus
Articulus 2. Utrum fortitudo sit specialis virtus
Articulus 3. Utrum fortitudo sit circa timores et audacias
Articulus 4. Utrum fortitudo solum sit circa pericula mortis
Articulus 5. Utrum fortitudo consistat proprie circa pericula mortis quae sunt in bello
Articulus 6. Utrum sustinere sit principalis actus fortitudinis
Articulus 7. Utrum fortis operetur propter bonum proprii habitus
Articulus 8. Utrum fortis delectetur in suo actu
Articulus 9. Utrum fortitudo maxime consistat in repentinis
Articulus 10. Utrum fortis utatur ira in suo actu
Articulus 11. Utrum fortitudo sit virtus cardinalis
Articulus 12. Utrum fortitudo praecellat inter omnes virtutes

Quaestio 124

De martyrio

Articulus 1. Utrum martyrium sit actus virtutis
Articulus 2. Utrum martyrium sit actus fortitudinis
Articulus 3. Utrum martyrium sit actus maximae perfectionis
Articulus 4. Utrum mors sit de ratione martyrii
Articulus 5. Utrum sola fides sit causa martyrii

Quaestio 125

De vitiis oppositis fortitudini

Articulus 1. Utrum timor sit peccatum
Articulus 2. Utrum peccatum timoris opponatur fortitudini
Articulus 3. Utrum timor sit peccatum mortale
Articulus 4. Utrum timor excuset a peccato

Quaestio 126

De vitio intimiditatis

Articulus 1. Utrum intimiditas sit peccatum
Articulus 2. Utrum esse impavidum opponatur fortitudini

Quaestio 127

De audacia

Articulus 1. Utrum audacia sit peccatum
Articulus 2. Utrum audacia opponatur fortitudini

Quaestio 128

De partibus fortitudinis

Articulus 1. Utrum inconvenienter partes fortitudinis enumerentur

Quaestio 129

De magnanimitate

Articulus 1. Utrum magnanimitas sit circa honores
Articulus 2. Utrum magnanimitas de sui ratione habeat quod sit circa magnum honorem
Articulus 3. Utrum magnanimitas sit virtus
Articulus 4. Utrum magnanimitas sit specialis virtus
Articulus 5. Utrum magnanimitas sit pars fortitudinis
Articulus 6. Utrum fiducia pertineat ad magnanimitatem
Articulus 7. Utrum securitas ad magnanimitatem pertineat
Articulus 8. Utrum bona fortunae conferant ad magnanimitatem

Quaestio 130

De vitiis oppositis magnanimitati

Articulus 1. Utrum praesumptio sit peccatum
Articulus 2. Utrum praesumptio opponatur magnanimitati per excessum

Quaestio 131

De ambitione

Articulus 1. Utrum ambitio sit peccatum
Articulus 2. Utrum ambitio opponatur magnanimitati per excessum

Quaestio 132

De inani gloria

Articulus 1. Utrum appetitus gloriae sit peccatum
Articulus 2. Utrum inanis gloria magnanimitati opponatur
Articulus 3. Utrum inanis gloria sit peccatum mortale
Articulus 4. Utrum inanis gloria sit vitium capitale
Articulus 5. Utrum inconvenienter dicantur filiae inanis gloriae esse inobedientia, iactantia, hypocrisis, contentio, pertinacia, discordia, novitatum praesumptio

Quaestio 133

De pusillanimitate

Articulus 1. Utrum pusillanimitas sit peccatum
Articulus 2. Utrum pusillanimitas opponatur magnanimitati

Quaestio 134

De magnificentia et vitiis oppositis

Articulus 1. Utrum magnificentia sit virtus
Articulus 2. Utrum magnificentia sit specialis virtus
Articulus 3. Utrum materia magnificentiae sint sumptus magni
Articulus 4. Utrum magnificentia sit pars fortitudinis

Quaestio 135

De vitiis oppositis magnificentiae

Articulus 1. Utrum parvificentia sit vitium
Articulus 2. Utrum parvificentiae aliquod vitium opponatur

Quaestio 136

De patientia

Articulus 1. Utrum patientia sit virtus
Articulus 2. Utrum patientia sit potissima virtutum
Articulus 3. Utrum patientia possit haberi sine gratia
Articulus 4. Utrum patientia sit pars fortitudinis
Articulus 5. Utrum patientia sit idem quod longanimitas

Quaestio 137

De perseverantia, et de vitiis oppositis

Articulus 1. Utrum perseverantia sit virtus
Articulus 2. Utrum perseverantia sit pars fortitudinis
Articulus 3. Utrum constantia pertineat ad perseverantiam
Articulus 4. Utrum perseverantia indigeat auxilio gratiae

Quaestio 138

De vitiis oppositis perseverantiae

Articulus 1. Utrum mollities opponatur perseverantiae
Articulus 2. Utrum pertinacia opponatur perseverantiae

Quaestio 139

De dono quod respondet fortitudini, quod est fortitudinis donum

Articulus 1. Utrum fortitudo sit donum
Articulus 2. Utrum quarta beatitudo, scilicet beati qui esuriunt et sitiunt iustitiam, respondeat dono fortitudinis

Quaestio 140

De praeceptis fortitudinis

Articulus 1. Utrum convenienter in lege divina praecepta fortitudinis tradantur
Articulus 2. Utrum inconvenienter tradantur praecepta in lege divina de partibus fortitudinis

Quaestio 141

De temperantia

Articulus 1. Utrum temperantia sit virtus
Articulus 2. Utrum temperantia sit specialis virtus
Articulus 3. Utrum temperantia sit solum circa concupiscentias et delectationes
Articulus 4. Utrum temperantia solum sit circa concupiscentias et delectationes tactus
Articulus 5. Utrum circa proprias delectationes gustus sit temperantia
Articulus 6. Utrum regula temperantiae sit sumenda secundum necessitatem praesentis vitae
Articulus 7. Utrum temperantia sit virtus cardinalis
Articulus 8. Utrum temperantia sit maxima virtutum

Quaestio 142

De vitiis oppositis temperantiae

Articulus 1. Utrum insensibilitas sit vitium
Articulus 2. Utrum intemperantia sit puerile peccatum
Articulus 3. Utrum timiditas sit maius vitium quam intemperantia
Articulus 4. Utrum peccatum intemperantiae sit maxime exprobrabile

Quaestio 143

De partibus temperantiae

Articulus 1. Utrum tullius, in sua rhetorica, inconvenienter assignet partes temperantiae, quas dicit esse continentiam, clementiam, modestiam

Quaestio 144

De partibus temperantiae in speciali

Articulus 1. Utrum verecundia sit virtus
Articulus 2. Utrum verecundia sit de turpi actu
Articulus 3. Utrum homo magis verecundetur a personis coniunctis
Articulus 4. Utrum etiam in virtuosis hominibus possit esse verecundia

Quaestio 145

De honestate

Articulus 1. Utrum honestum sit idem virtuti
Articulus 2. Utrum honestum sit idem quod decorum
Articulus 3. Utrum honestum differat ab utili et delectabili
Articulus 4. Utrum honestas debeat poni pars temperantiae

Quaestio 146

De partibus subiectivis temperantiae

Articulus 1. Utrum abstinentia sit virtus
Articulus 2. Utrum abstinentia sit specialis virtus

Quaestio 147

De ieiunio

Articulus 1. Utrum ieiunium sit actus virtutis
Articulus 2. Utrum ieiunium sit actus abstinentiae
Articulus 3. Utrum ieiunium sit in praecepto
Articulus 4. Utrum omnes ad ieiunia ecclesiae teneantur
Articulus 5. Utrum determinentur convenienter tempora ieiunii ecclesiastici
Articulus 6. Utrum requiratur ad ieiunium quod homo semel tantum comedat
Articulus 7. Utrum hora nona convenienter taxetur ad comedendum, his qui ieiunant
Articulus 8. Utrum inconvenienter ieiunantibus indicatur abstinentia a carnibus et ovis et lacticiniis

Quaestio 148

De gula

Articulus 1. Utrum gula sit peccatum
Articulus 2. Utrum gula sit peccatum mortale
Articulus 3. Utrum gula sit maximum peccatorum
Articulus 4. Utrum inconvenienter species gulae distinguantur a gregorio, qui, XXX moral., dicit
Articulus 5. Utrum gula sit vitium capitale
Articulus 6. Utrum inconvenienter assignentur gulae quinque filiae, scilicet inepta laetitia, scurrilitas, immunditia, multiloquium, hebetudo mentis circa intelligentiam

Quaestio 149

De sobrietate, et vitio opposito, scilicet ebrietate

Articulus 1. Utrum materia propria sobrietatis sit potus
Articulus 2. Utrum sobrietas sit per se quaedam specialis virtus
Articulus 3. Utrum usus vini totaliter sit illicitus
Articulus 4. Utrum sobrietas magis requiratur in maioribus personis

Quaestio 150

De ebrietate

Articulus 1. Utrum ebrietas sit peccatum
Articulus 2. Utrum ebrietas sit peccatum mortale
Articulus 3. Utrum ebrietas sit gravissimum peccatorum
Articulus 4. Utrum ebrietas excuset a peccato

Quaestio 151

De castitate

Articulus 1. Utrum castitas sit virtus
Articulus 2. Utrum castitas sit virtus generalis
Articulus 3. Utrum castitas sit virtus distincta ab abstinentia
Articulus 4. Utrum pudicitia pertineat specialiter ad castitatem

Quaestio 152

De virginitate

Articulus 1. Utrum virginitas consistat in integritate carnis
Articulus 2. Utrum virginitas sit illicita
Articulus 3. Utrum virginitas sit virtus
Articulus 4. Utrum virginitas sit excellentior matrimonio
Articulus 5. Utrum virginitas sit maxima virtutum

Quaestio 153

De vitio luxuriae, quod opponitur castitati

Articulus 1. Utrum materia luxuriae sit solum concupiscentiae et delectationes venereae
Articulus 2. Utrum aliquis actus venereus possit esse sine peccato
Articulus 3. Utrum luxuria quae est circa actus venereos, possit esse aliquod peccatum
Articulus 4. Utrum luxuria sit vitium capitale
Articulus 5. Utrum inconvenienter dicantur esse filiae luxuriae caecitas mentis,

Quaestio 154

De luxuriae partibus

Articulus 1. Utrum inconvenienter assignentur sex species luxuriae, scilicet, fornicatio simplex, adulterium, incestus, stuprum, raptus et vitium contra naturam
Articulus 2. Utrum fornicatio simplex sit peccatum mortale
Articulus 3. Utrum fornicatio sit gravissimum peccatum
Articulus 4. Utrum in tactibus et osculis consistat peccatum mortale
Articulus 5. Utrum nocturna pollutio sit peccatum
Articulus 6. Utrum stuprum debeat poni una species luxuriae
Articulus 7. Utrum raptus sit species luxuriae distincta a stupro
Articulus 8. Utrum adulterium sit determinata species luxuriae ab aliis distincta
Articulus 9. Utrum incestus sit species determinata luxuriae
Articulus 10. Utrum sacrilegium possit esse species luxuriae
Articulus 11. Utrum vitium contra naturam sit species luxuriae
Articulus 12. Utrum vitium contra naturam sit maximum peccatum inter species luxuriae

Quaestio 155

De partibus potentialibus temperantiae

Articulus 1. Utrum continentia sit virtus
Articulus 2. Utrum materia continentiae sint concupiscentiae delectationum tactus
Articulus 3. Utrum subiectum continentiae sit vis concupiscibilis
Articulus 4. Utrum continentia sit melior quam temperantia

Quaestio 156

De incontinentia

Articulus 1. Utrum incontinentia pertineat ad animam, sed ad corpus
Articulus 2. Utrum incontinentia sit peccatum
Articulus 3. Utrum incontinens plus peccet quam intemperatus
Articulus 4. Utrum incontinens irae sit peior quam incontinens concupiscentiae

Quaestio 157

De clementia et mansuetudine, et vitiis oppositis

Articulus 1. Utrum clementia et mansuetudo sint penitus idem
Articulus 2. Utrum neque clementia neque mansuetudo sit virtus
Articulus 3. Utrum praedictae virtutes sint partes temperantiae
Articulus 4. Utrum clementia et mansuetudo sint potissimae virtutes

Quaestio 158

De vitiis oppositis

Articulus 1. Utrum irasci possit esse licitum
Articulus 2. Utrum ira sit peccatum
Articulus 3. Utrum omnis ira sit peccatum mortale
Articulus 4. Utrum ira sit gravissimum peccatum
Articulus 5. Utrum inconvenienter determinentur species iracundiae a Philosopho, in iv ethic., ubi dicit quod iracundorum quidam sunt acuti, quidam amari, quidam difficiles sive graves
Articulus 6. Utrum ira debeat poni inter vitia capitalia
Articulus 7. Utrum inconvenienter assignentur sex filiae irae, quae sunt rixa, tumor mentis, contumelia, clamor, indignatio, blasphemia
Articulus 8. Utrum sit aliquod vitium oppositum iracundiae, proveniens ex defectu irae

Quaestio 159

De crudelitate

Articulus 1. Utrum crudelitas opponatur clementiae
Articulus 2. Utrum crudelitas a saevitia sive feritate differat

Quaestio 160

De modestia

Articulus 1. Utrum modestia sit pars temperantiae
Articulus 2. Utrum modestia sit solum circa exteriores actiones

Quaestio 161

De speciebus modestiae

Articulus 1. Utrum humilitas sit virtus
Articulus 2. Utrum humilitas consistat circa appetitum, sed magis circa iudicium rationis
Articulus 3. Utrum homo debeat se omnibus per humilitatem subiicere
Articulus 4. Utrum humilitas sit pars modestiae vel temperantiae
Articulus 5. Utrum humilitas sit potissima virtutum
Articulus 6. Utrum inconvenienter distinguantur duodecim gradus humilitatis

Quaestio 162

De superbia

Articulus 1. Utrum superbia sit peccatum
Articulus 2. Utrum superbia sit speciale peccatum
Articulus 3. Utrum superbia sit in irascibili sicut in subiecto
Articulus 4. Utrum inconvenienter assignentur quatuor superbiae species
Articulus 5. Utrum superbia sit peccatum mortale
Articulus 6. Utrum superbia sit gravissimum peccatorum
Articulus 7. Utrum superbia sit primum omnium peccatorum
Articulus 8. Utrum superbia debeat poni vitium capitale

Quaestio 163

De peccato primi hominis, quod fuit per superbiam

Articulus 1. Utrum superbia fuerit primi hominis peccatum
Articulus 2. Utrum superbia primi hominis fuerit in hoc quod appetierit divinam similitudinem
Articulus 3. Utrum peccatum primorum parentum fuerit ceteris gravius
Articulus 4. Utrum peccatum adae fuit gravius quam peccatum evae

Quaestio 164

De poena primi peccati

Articulus 1. Utrum mors sit poena peccati primorum parentum
Articulus 2. Utrum inconvenienter particulares poenae primorum parentum determinentur in scriptura

Quaestio 165

De tentatione primorum parentum

Articulus 1. Utrum fuerit conveniens ut homo a diabolo tentaretur
Articulus 2. Utrum fuerit conveniens modus et ordo primae tentationis

Quaestio 166

De studiositate, et curiositate sibi opposita

Articulus 1. Utrum materia studiositatis sit proprie cognitio
Articulus 2. Utrum studiositas sit temperantiae pars

Quaestio 167

De curiositate

Articulus 1. Utrum circa cognitionem intellectivam possit esse curiositas
Articulus 2. Utrum vitium curiositatis sit circa sensitivam cognitionem

Quaestio 168

De modestia secundum quod consistit in exterioribus motibus corporis

Articulus 1. Utrum in exterioribus motibus corporis sit aliqua virtus
Articulus 2. Utrum in ludis possit esse aliqua virtus
Articulus 3. Utrum in superfluitate ludi possit esse peccatum
Articulus 4. Utrum in defectu ludi consistat aliquod peccatum

Quaestio 169

De modestia secundum quod consistit in exteriori apparatu

Articulus 1. Utrum circa exteriorem ornatum possit esse virtus et vitium
Articulus 2. Utrum ornatus mulierum sit sine peccato mortali

Quaestio 170

De praeceptis temperantiae

Articulus 1. Utrum praecepta temperantiae inconvenienter in lege divina tradantur
Articulus 2. Utrum inconvenienter tradantur in divina lege praecepta de virtutibus annexis temperantiae

Quaestio 171

De prophetia

Articulus 1. Utrum prophetia pertineat ad cognitionem
Articulus 2. Utrum prophetia sit habitus
Articulus 3. Utrum prophetia sit solum futurorum contingentium
Articulus 4. Utrum propheta per divinam inspirationem cognoscat omnia quae possunt prophetice cognosci
Articulus 5. Utrum propheta discernat semper quid dicat per spiritum proprium, et quid per spiritum prophetiae
Articulus 6. Utrum ea quae prophetice cognoscuntur vel annuntiantur, possint esse falsa

Quaestio 172

De causa prophetiae

Articulus 1. Utrum prophetia possit esse naturalis
Articulus 2. Utrum prophetica revelatio fiat per angelos
Articulus 3. Utrum ad prophetiam requiratur dispositio naturalis
Articulus 4. Utrum bonitas morum requiratur ad prophetiam
Articulus 5. Utrum aliqua prophetia sit a daemonibus
Articulus 6. Utrum prophetae daemonum nunquam vera praedicant

Quaestio 173

De modo cognitionis propheticae

Articulus 1. Utrum prophetae ipsam Dei essentiam videant
Articulus 2. Utrum in prophetica revelatione imprimantur divinitus menti prophetae novae rerum species, sed solum novum lumen
Articulus 3. Utrum visio prophetica semper fiat cum abstractione a sensibus
Articulus 4. Utrum prophetae semper cognoscant ea quae prophetant

Quaestio 174

De divisione prophetiae

Articulus 1. Utrum inconvenienter dividatur prophetia in Glossa super Matth. I, ecce virgo in utero habebit,
Articulus 2. Utrum excellentior sit prophetia quae habet visionem intellectualem et imaginariam, quam ea quae habet visionem intellectualem tantum
Articulus 3. Utrum gradus prophetiae possint distingui secundum visionem imaginariam
Articulus 4. Utrum moyses fuerit excellentior omnibus prophetis
Articulus 5. Utrum etiam aliquis gradus prophetiae est in beatis
Articulus 6. Utrum gradus prophetiae varientur secundum temporis processum

Quaestio 175

De raptu

Articulus 1. Utrum anima hominis rapiatur ad divina
Articulus 2. Utrum raptus magis pertineat ad vim appetitivam quam ad cognoscitivam
Articulus 3. Utrum paulus in raptu viderit Dei essentiam
Articulus 4. Utrum paulus in raptu fuerit alienatus a sensibus
Articulus 5. Utrum anima pauli in statu illo fuerit totaliter a corpore separata
Articulus 6. Utrum paulus ignoraverit an eius anima fuerit a corpore separata

Quaestio 176

De gratiis gratis datis quae pertinent ad locutionem

Articulus 1. Utrum illi qui consequebantur donum linguarum, loquebantur omnibus linguis
Articulus 2. Utrum donum linguarum sit excellentius quam gratia prophetiae

Quaestio 177

De grata gratis data quae consistit in sermone

Articulus 1. Utrum in sermone consistat aliqua gratia gratis data
Articulus 2. Utrum gratia sermonis Sapientiae et scientiae pertineat etiam ad mulieres

Quaestio 178

De gratia miraculorum

Articulus 1. Utrum aliqua gratia gratis data ordinetur ad miracula facienda
Articulus 2. Utrum mali possint facere miracula

Quaestio 179

De vita activa et contemplativa

Articulus 1. Utrum vita convenienter dividatur per activam et contemplativam
Articulus 2. Utrum vita sufficienter dividatur per activam et contemplativam

Quaestio 180

De vita contemplativa

Articulus 1. Utrum vita contemplativa nihil habeat in affectu, sed totum in intellectu
Articulus 2. Utrum virtutes morales pertineant ad vitam contemplativam
Articulus 3. Utrum ad vitam contemplativam pertineant diversi actus
Articulus 4. Utrum vita contemplativa solum consistat in contemplatione Dei, sed etiam in consideratione cuiuscumque veritatis
Articulus 5. Utrum vita contemplativa, secundum statum huius vitae, possit pertingere ad visionem divinae essentiae
Articulus 6. Utrum inconvenienter operatio contemplationis distinguatur per tres motus, circularem rectum et obliquum, iv Cap
Articulus 7. Utrum contemplatio delectationem habeat
Articulus 8. Utrum vita contemplativa sit diuturna

Quaestio 181

De vita activa

Articulus 1. Utrum omnes actus virtutum moralium pertineant ad vitam activam
Articulus 2. Utrum prudentia pertineat ad vitam activam
Articulus 3. Utrum docere sit actus vitae activae, sed contemplativae
Articulus 4. Utrum vita activa maneat post hanc vitam

Quaestio 182

De comparatione vitae activae ad contemplativam

Articulus 1. Utrum vita activa sit potior quam contemplativa
Articulus 2. Utrum vita activa sit maioris meriti quam contemplativa
Articulus 3. Utrum vita contemplativa impediatur per activam
Articulus 4. Utrum vita activa sit prior quam contemplativa

Quaestio 183

De diversitate statuum et officiorum humanorum

Articulus 1. Utrum status in sui ratione importet conditionem libertatis vel servitutis
Articulus 2. Utrum in ecclesia debeat esse diversitas officiorum vel statuum
Articulus 3. Utrum officia distinguantur per actus
Articulus 4. Utrum differentia statuum attendatur secundum incipientes, proficientes et perfectos

Quaestio 184

De statu perfectionis in communi

Articulus 1. Utrum perfectio christianae vitae attendatur specialiter secundum caritatem
Articulus 2. Utrum aliquis in hac vita possit esse perfectus
Articulus 3. Utrum perfectio viae consistit in praeceptis, sed in consiliis
Articulus 4. Utrum quicumque est perfectus, sit in statu perfectionis
Articulus 5. Utrum praelati et religiosi sint in statu perfectionis
Articulus 6. Utrum omnes praelati ecclesiastici sint in statu perfectionis
Articulus 7. Utrum status religiosorum sit perfectior quam status praelatorum
Articulus 8. Utrum etiam presbyteri curati et archidiaconi sint maioris perfectionis quam religiosi

Quaestio 185

De his quae pertinent ad statum episcoporum

Articulus 1. Utrum liceat episcopatum appetere
Articulus 2. Utrum liceat episcopatum iniunctum omnino recusare
Articulus 3. Utrum oporteat eum qui ad episcopatum assumitur, esse ceteris meliorem
Articulus 4. Utrum episcopus possit licite curam episcopalem deserere, ut ad religionem se transferat
Articulus 5. Utrum liceat episcopo, propter aliquam persecutionem, corporaliter deserere gregem sibi commissum
Articulus 6. Utrum episcopo liceat aliquid proprium possidere
Articulus 7. Utrum episcopi mortaliter peccent si bona ecclesiastica quae procurant, pauperibus largiantur
Articulus 8. Utrum religiosi qui promoventur in episcopos, teneantur ad observantias regulares

Quaestio 186

De his quae pertinent ad statum religionis

Articulus 1. Utrum religio importet statum perfectionis
Articulus 2. Utrum quilibet religiosus teneatur ad omnia consilia
Articulus 3. Utrum paupertas requiratur ad perfectionem religionis
Articulus 4. Utrum perpetua continentia requiratur ad perfectionem religionis
Articulus 5. Utrum obedientia pertineat ad perfectionem religionis
Articulus 6. Utrum requiratur ad perfectionem religionis quod praedicta tria, scilicet paupertas, continentia et obedientia, cadant sub voto
Articulus 7. Utrum inconvenienter dicatur in his tribus votis consistere religionis perfectionem
Articulus 8. Utrum votum obedientiae sit potissimum inter tria vota religionis
Articulus 9. Utrum religiosus semper peccet mortaliter transgrediendo ea quae sunt in regula
Articulus 10. Utrum religiosus eodem genere peccati gravius peccet quam saecularis

Quaestio 187

De his quae competunt religiosis

Articulus 1. Utrum religiosis liceat docere, praedicare, et alia huiusmodi facere
Articulus 2. Utrum religiosis liceat saecularia negotia tractare
Articulus 3. Utrum religiosi manibus operari teneantur
Articulus 4. Utrum religiosis liceat de eleemosynis vivere
Articulus 5. Utrum religiosis liceat mendicare
Articulus 6. Utrum liceat religiosis vilioribus vestibus uti quam ceteris

Quaestio 188

De differentia religionum

Articulus 1. Utrum sit nisi una tantum religio
Articulus 2. Utrum aliqua religio institui debeat ad opera activae vitae
Articulus 3. Utrum aliqua religio ordinari possit ad militandum
Articulus 4. Utrum aliqua religio possit institui ad praedicandum vel confessiones audiendum
Articulus 5. Utrum sit instituenda aliqua religio ad studendum
Articulus 6. Utrum religio quae vacat vitae contemplativae, sit potior ea quae vacat operationibus vitae activae
Articulus 7. Utrum habere aliquid in communi diminuat perfectionem religionis
Articulus 8. Utrum perfectior sit religio in societate viventium quam agentium solitariam vitam

Quaestio 189

De ingressu religionis

Articulus 1. Utrum debeant religionem ingredi nisi qui sunt in praeceptis exercitati
Articulus 2. Utrum debeant aliqui voto obligari ad religionis ingressum
Articulus 3. Utrum ille qui obligatus est voto ad religionis ingressum, teneatur intrare
Articulus 4. Utrum ille qui vovet religionem ingredi, teneatur perpetuo in religione permanere
Articulus 5. Utrum pueri sint recipiendi in religione
Articulus 6. Utrum propter obsequium parentum debeant aliqui retrahi ab ingressu religionis
Articulus 7. Utrum presbyteri curati possunt licite religionem ingredi
Articulus 8. Utrum liceat de una religione transire ad aliam, etiam arctiorem
Articulus 9. Utrum aliquis debeat alios inducere ad religionem intrandum
Articulus 10. Utrum sit laudabile quod aliquis religionem ingrediatur absque multorum consilio, et diuturna deliberatione praecedente

Version
Espanhol